SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0062-06/1 A marketing és PR alapismeretek alkalmazása

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. § 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a 2042/2009. számon kiadom.

Jóváhagyta: Mátyus Mihály főosztályvezető

2009
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET
Érvényes: 2009. 12. 07-től

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0002-06 Marketing tevékenység Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. vizsgafeladat A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján

A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:

55 345 02 0010 55 01 55 345 02 0010 55 02 52 341 04 1000 00 00 54 341 01 0000 00 00 54 345 02 0000 00 00 54 345 02 0100 31 01 54 345 02 0100 31 02 54 345 02 0100 52 01 52 342 01 0000 00 00 52 342 01 0100 52 01 52 342 02 0000 00 00

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Terméktervező műszaki menedzserasszisztens Kereskedelmi ügyintéző Külkereskedelmi üzletkötő Logisztikai ügyintéző Anyagbeszerző Áruterítő Veszélyesáru-ügyintéző Marketing- és reklámügyintéző Hirdetési ügyintéző PR ügyintéző

Kereskedelmi menedzserasszisztens Kereskedelmi menedzserasszisztens Kereskedelmi ügyintéző Külkereskedelmi üzletkötő Logisztikai ügyintéző Logisztikai ügyintéző Logisztikai ügyintéző Logisztikai ügyintéző Marketing- és reklámügyintéző Marketing- és reklámügyintéző PR ügyintéző

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A tételsor a 15/2008. (VIII.13.) vizsgakövetelménye alapján készült. SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és

A tételsor a 18/2009. (IX.10.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása

3/43

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása

1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges szakembernek, hogy a marketingorientáció érvényesülhessen a vállalat üzletpolitikájában? Információtartalom vázlata – – – – – A marketing fogalma szűkebb, tágabb és kiterjesztett értelemben A marketing fejlődésének szakaszai, jellemzésük A termelésorientáció fogalma, jellemzői A marketingorientáció fogalma, jellemzői Különbségek a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozások között

4/43

......... 15 5 20 10 10 20 Max........... a piac működési jellemzése A termelésorientáció fogalma.......Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.. mechanizmusa jellemzői A marketingorientáció fogalma. Értékelő lap 1...... dátum ...... hogy a marketingorientáció érvényesülhessen a vállalat üzletpolitikájában? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max............................. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1.. 2 Elért Elért A marketing fogalma szűkebb.................. 5 5 90 Max.................................................. jellemzői Különbségek a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozások között C Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Beszédkészség Összesen Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Elért Személyes Társas Módszer Összesen Mindösszesen Rugalmasság Fogalmazó készség Közérthetőség Információgyűjtés Nyitott hozzáállás 2 2 2 2 10 100 ... A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges szakembernek. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:.................. aláírás 5/43 ........................ tágabb és kiterjesztett értelemben A marketing fejlődésének szakaszai A marketing fejlődési szakaszainak A piac elemei.

melyek a gazdálkodó szervezetek tevékenységéről. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 2. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. jellemzőik A piac méretének jelzőszámai – – – piacpotenciál piacvolumen piaci részesedés 6/43 . Jellemezze a piaci szerkezet típusait a mellékelt források felhasználásával. piaci szerepéről és pozíciójáról szólnak! A mellékelt diagram alapján mutassa be a piac méretének jelzőszámait! Hasonlítsa össze az egyes vállalkozások piaci eredményességét! Információtartalom vázlata – – A piaci szerkezet típusai.Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.

5 5 90 Max....... melyek a gazdálkodó szervezetek tevékenységéről... Jellemezze a piaci szerkezet típusait a mellékelt források felhasználásával..................... megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1........... piaci szerepéről és pozíciójáról szólnak! A mellékelt diagram alapján mutassa be a piac méretének jelzőszámait! Hasonlítsa össze az egyes vállalkozások piaci eredményességét! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max............ vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:............................ jellemzőik C A piac szereplői............. 50 Elért A piaci szerkezet típusai....Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. a vállalati működés külső érintettjei A piac méretének jelzőszámai –piacpotenciál –piacvolumen –piaci részesedés 30 Max......... Értékelő lap 2........... értelmezése Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Rugalmasság Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Információgyűjtés Módszer Nyitott hozzáállás Elért Összesen Mindösszesen .............................. 2 2 2 2 2 10 100 Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 5 2 Összesen Olvasott szakmai szöveg értése Diagram olvasása... aláírás 7/43 ............................. dátum ......

szegmentáció ismérvei A célcsoport-képzés folyamata A pozícionálás fogalma.Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. A mellékelt esettanulmány felhasználásával mutassa be a célpiaci marketing folyamatát! Körvonalazza. eszközei 8/43 . jelentősége. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. követelményei. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 3. elemei A szegmentáció fogalma. hogy milyen ismérvek alapján alakította ki a bemutatott vállalkozás a szegmentumait! Mely csoportok kerülnek tevékenységének középpontjába? Indokolja (az esettanulmány és a kapcsolt diagramok alapján) a vállalat döntését! Milyen eszközökkel differenciálhatja termékét a piacon? Információtartalom vázlata – – – – A célpiaci marketing folyamata.

...... hogy milyen ismérvek alapján alakította ki a bemutatott vállalkozás szegmentumait! Mely csoportok kerülnek tevékenységének középpontjába? Indokolja (az esettanulmány és a kapcsolt diagramok alapján) a vállalat döntését! Milyen eszközökkel differenciálhatja termékét a piacon? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max......... követelményei................. eszközei Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Elért 5 2 Összesen Olvasott szakmai szöveg értése Diagram olvasása...... 5 5 90 Max... aláírás 9/43 .................... 5 35 20 20 Max....... Értékelő lap 3....... a vállalati működés külső érintettjei A célpiaci marketing folyamata....... vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:............... elemei A szegmentáció fogalma................. A mellékelt esettanulmány felhasználásával mutassa be a célpiaci marketing folyamatát! Körvonalazza.............. 1 1 2 2 2 2 10 100 Elért C A piac szereplői......... jelentősége.. szegmentáció ismérvei A célcsoport-képzés folyamata A pozícionálás fogalma.. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1..Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.................... dátum .. értelmezése Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Rugalmasság Személyes Döntésképesség Közérthetőség Társas Fogalmazó készség Információgyűjtés Módszer Nyitott hozzáállás Elért Összesen Mindösszesen ..........................

felhasználásuk indokai A primer információk jelentősége A primer információszerzés módszerei A piackutatás és a statisztika kapcsolata – – – A piackutatás eredményeinek elemzésére szolgáló statisztikai mutatószámok ismerete. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 4. diagramok alapján készítsen értékelő elemzést a vásárlási szokásokról! Mutassa be ezen információk szerepét egy vállalat életében! Milyen esetekben szükséges primer vizsgálatot is folytatni? Milyen módszereket alkalmazhatnak a hiányzó adatok pótlására? Információtartalom vázlata – – A piackutatás lényege Az információk forrásai – – – – A szekunder információk forrásai. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1.Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. A mellékelt táblázatok. értelmezésük 10/43 . értelmezése Táblázatok értelmezése A diagramok típusai.

....... A mellékelt táblázatok...............Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója................... 5 Elért A piackutatás lényege Az információk forrásai – A szekunder információk forrásai...................................... módszerei A piackutatás és a statisztika kapcsolata – A piackutatás eredményeinek elemzésére szolgáló statisztikai mutatószámok ismerete. diagramok alapján készítsen értékelő elemzést a vásárlási szokásokról! Mutassa be ezen információk szerepét egy vállalat életében! Milyen esetekben szükséges primer vizsgálatot is folytatni? Milyen módszereket alkalmazhatnak a hiányzó adatok pótlására? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max.... értelmezésük Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 20 20 C 35 Szint 5 2 Összesen Olvasott szakmai szöveg megértése Diagram olvasása.. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1..... 5 5 90 Max................. Értékelő lap 4.................... dátum ..... értelmezése – Táblázatok értelmezése – A diagramok típusai. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:....... 2 2 2 2 2 10 100 Elért Elért ... felhasználásuk indokai – A primer információk jelentősége A primer információszerzés módszerei A piackutatás céljai................. értelmezése Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Rugalmasság Közérthetőség Társas Fogalmazó készség Információgyűjtés Módszer Eredményorientáltság Összesen Mindösszesen Max.................. aláírás 11/43 ..........

jelentősége A kérdőívszerkesztés szabályai Kérdéstípusok A kísérőlevél célja.Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. szerkesztése A primer információszerzés módszerei 12/43 . vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 5. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. illetve tartalmi hibákat! Melyik piackutatási módszerhez ajánlaná alkalmazásukat? Információtartalom vázlata – – – A piackutatás lényege Az információk forrásai – – – – – – A primer információk jelentősége A megkérdezéses vizsgálatok jellemzői A kérdőívek szerepe. Elemezze a mellékelt kérdőíve(ke)t és a kísérőlevele(ke)t! Javítsa ki az esetlegesen előforduló formai.

.......... 2 2 2 2 2 10 100 Elért 5 4 Összesen Olvasott szakmai szöveg megértése Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Döntésképesség Fogalmazó készség Társas Hatékony kérdezés készsége Információgyűjtés Módszer Eredményorientáltság Elért Összesen Mindösszesen ... Értékelő lap 5...... Elemezze a mellékelt kérdőíve(ke)t és a kísérőlevele(ke)t! Javítsa ki az esetlegesen előforduló formai. szerkesztése Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint C 30 20 Max........ módszerei módszerei.........................Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója....................... aláírás 13/43 . 5 10 15 Elért A piackutatás lényege Az információk forrásai............. a megkérdezéses vizsgálatok jellemzői A kérdőívek szerepe.. A primer információk jelentősége A primer információszerzés A piackutatás céljai.... vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:........ 5 5 90 Max............................ jelentősége A kérdőívszerkesztés szabályai Kérdéstípusok A kísérőlevél célja.............. dátum ....... illetve tartalmi hibákat! Melyik piackutatási módszerhez ajánlaná alkalmazásukat? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max....... megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1.............................

vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 6. jelentősége A piackutatás fogalma.Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. szerepe Részei és azok jellemzése 14/43 . jelentősége A marketinginformációs rendszer – – – Fogalma Feladata. Mutassa be a marketinginformációs rendszer működését a mellékelt esettanulmány/szemelvény alapján! Magyarázza meg a kapott információk felhasználásával a marketingkutatás és a piackutatás lényegét és összefüggéseit! Információtartalom vázlata – – – A marketingkutatás fogalma. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1.

.. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1............ 5 5 90 Max... dátum .. Értékelő lap 6......................... 20 20 20 20 Max............ aláírás 15/43 ................ jelentősége A piackutatás fogalma...... Mutassa be a marketinginformációs rendszer működését a mellékelt esettanulmány/szemelvény alapján! Magyarázza meg a kapott információk felhasználásával a marketingkutatás és a piackutatás lényegét és összefüggéseit! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max........... szerepe A marketinginformációs rendszer részei és azok jellemzése Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Szint 5 4 Összesen Olvasott szakmai szöveg megértése Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Döntésképesség Személyes Rugalmasság Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Nyitott hozzáállás Módszer Információgyűjtés Elért Összesen Mindösszesen ......... vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:.................... 1 1 2 2 2 2 10 100 Elért Elért A marketingkutatás fogalma.... jelentősége C A piackutatás céljai......................... módszerei A marketinginformációs rendszer – Fogalma – Feladata..................................Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója......

megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. mely meghatározza egy . és magyarázza meg. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 7.Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. Mutassa be az Ön fogyasztói „fekete dobozát”. hogy az adott áru iránti szükségletét milyen motivációs csoportba sorolná! Mutassa be. a vevő jellemzőinek hatása a vásárlásra – – – – – – Kulturális jellemzők Társadalmi jellemzők Személyes jellemzők Pszichológiai jellemzők A Maslow féle motivációs elmélet Az impulzív vásárlás jellemzői 16/43 . hogy milyen áruk vásárlása történhet pillanatnyi elhatározásból! Információtartalom vázlata – – A fogyasztói magatartás jellemzői A vevő „fekete doboza”.áru vásárlását! Mutassa be.Ön által szabadon választott .

.................. Mutassa be az Ön fogyasztói „fekete dobozát”.........Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.... Értékelő lap 7........ és magyarázza meg.................. hogy milyen áruk vásárlása történhet pillanatnyi elhatározásból! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max............................. aláírás 17/43 ........... 10 90 Max......... 1 1 2 2 2 2 10 100 Elért 4 Összesen Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Döntésképesség Személyes Rugalmasság Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Eredményorientáltság Módszer Nyitott hozzáállás Elért Összesen Mindösszesen ......... a vevő jellemzőinek hatása a vásárlásra Társadalmi jellemzők A vevő „fekete doboza”......... a vevő jellemzőinek hatása a vásárlásra Személyes jellemzők A vevő „fekete doboza”. hogy az adott áru iránti szükségletét milyen motivációs csoportba sorolná! Mutassa be...... a vevő jellemzőinek hatása a vásárlásra Pszichológiai jellemzők A Maslow féle motivációs elmélet Az impulzív vásárlás jellemzői Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 10 C A piac szereplői....... a vállalati működés külső érintettjei 10 10 20 10 Max....... dátum .. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1... a vevő jellemzőinek hatása a vásárlásra Kulturális jellemzők A vevő „fekete doboza”...áru vásárlását! Mutassa be.................. 10 10 Elért A fogyasztói magatartás jellemzői A vevő „fekete doboza”...... mely meghatározza egy ...... vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:.Ön által szabadon választott ..........

melyeket kiskereskedelmi egységekből gyűjtöttünk (így pl. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 8.: mobiltelefont.) jellemezze a vásárlás utáni magatartást! Információtartalom vázlata A vásárlási folyamat szakaszainak jellemzése – – – – – Probléma felismerése Információgyűjtés (aktív keresés. Mutassa be a vásárlási folyamatot. számítógépet) szeretne vásárolni. fokozott figyelem) Alternatívák értékelés Vásárlási döntés területei Vásárlás utáni magatartás 18/43 .Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.: a Vásárlók könyvéből. stb. Ön egy új tartós fogyasztási cikket (pl. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. a vevőkártalanítási jegyzőkönyvekből. melynek eredményeképpen Ön egy új termék büszke és elégedett tulajdonosa lehet! A mellékelt bejegyzések alapján.

... 1 1 2 2 2 2 10 100 Elért Elért Probléma felismerése A piac szereplői............. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1...... melyeket kiskereskedelmi egységekből gyűjtöttünk (így pl..........: a Vásárlók könyvéből....................... a vevőkártalanítási jegyzőkönyvekből...... 10 90 Max....... számítógépet) szeretne vásárolni.... stb..... fokozott figyelem) Alternatívák értékelés Vásárlási döntés területei Vásárlás utáni magatartás Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint C 4 Összesen Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Döntésképesség Személyes Rugalmasság Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Eredményorientáltság Módszer Információgyűjtés Elért Összesen Mindösszesen ........... Értékelő lap 8. dátum .................................................: mobiltelefont.. Mutassa be a vásárlási folyamatot... melynek eredményeképpen Ön egy új termék büszke és elégedett tulajdonosa lehet! A mellékelt bejegyzések alapján..... Ön egy új tartós fogyasztási cikket (pl............ 15 15 15 15 20 Max... a vállalati működés külső érintettjei Információgyűjtés (aktív keresés.... aláírás 19/43 .......... vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:.) jellemezze a vásárlás utáni magatartást! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max...............Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.

kerékpáros futárszolgálat. Ön egy csomagszállítással foglalkozó vállalkozás (pl.W. folyamata A szolgáltatás-marketing(7P) eszközei 20/43 . Milyen lépéseket javasolna. hogy megakadályozzák a versenytársak előretörését? Milyen marketingeszközök alkalmazását javasolná cégének a vezető pozíció megtartására? Információtartalom vázlata – – A S. gyorsposta szolgálat) marketingmunkatársa.T. analízis lényege.Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.O. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 9. Az utóbbi hónapok felmérései azt mutatják. hogy piacvezető pozíciójuk gyengülni látszik. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1.

....W............. Az utóbbi hónapok felmérései azt mutatják................ gyorsposta szolgálat) marketingmunkatársa... hogy piacvezető pozíciójuk gyengülni látszik..........T.......... kerékpáros futárszolgálat............. analízis lényege C A piac szereplői.......... analízis folyamata A szolgáltatás-marketing(7P) eszközei Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Összesen Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Döntésképesség Személyes Rugalmasság Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Információgyűjtés Módszer Eredményorientáltság Elért Összesen Mindösszesen .......... a vállalati működés külső érintettjei A S..........T....... vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:........ 10 90 Max. Ön egy csomagszállítással foglalkozó vállalkozás (pl..........O......W....... hogy megakadályozzák a versenytársak előretörését? Milyen marketingeszközök alkalmazását javasolná cégének a vezető pozíció megtartására? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max............ 20 30 30 Max..Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója... Milyen lépéseket javasolna... megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1.................O.... dátum ... 1 1 2 2 2 2 10 100 Elért Elért A S......... Értékelő lap 9...... aláírás 21/43 .

A mellékletben felsorolt termékcsoportok és piaci szegmentumaik közül válasszon ki egyet! Milyen javaslatokat tenne az Ön által kiválasztott termékcsoportot az adott célcsoportnak értékesítő vállalkozás marketingmixére? Miért éppen a megjelölt eszközök alkalmazását javasolná? Információtartalom vázlata – – – A marketing fogalma. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. jelentősége A célpiaci marketing elemei A marketing mix elemei. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 10. jellemzésük – – – – Termék Ár Értékesítési hely Marketingkommunikáció 22/43 .Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.

................................................ A mellékletben felsorolt termékcsoportok és piaci szegmentumaik közül válasszon ki egyet! Milyen javaslatokat tenne az Ön által kiválasztott termékcsoportot az adott célcsoportnak értékesítő vállalkozás marketingmixére? Miért éppen a megjelölt eszközök alkalmazását javasolná? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max..... jellemzésük .. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:...... jellemzésük Marketingkommunikáció C A piac szereplői............ 2 2 2 2 2 10 100 Elért Elért A marketing fogalma......... dátum ..... aláírás 23/43 . jellemzésük ....... Értékelő lap 10....... a vállalati működés külső érintettjei Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Összesen Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Döntésképesség Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Információgyűjtés Módszer Eredményorientáltság Elért Személyes Összesen Mindösszesen .....Termékpolitika A marketing mix elemei.......Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója...... megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1...................... jelentősége A célpiaci marketing elemei A marketing mix elemei.. 10 10 15 15 15 15 Max.................... jellemzésük – Értékesítési politika A marketing mix elemei...............Árpolitika A marketing mix elemei...... 10 90 Max......

megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 11. jellemzőik A szervezeti vásárlás döntési folyamata A szervezeti vásárlók magatartását befolyásoló tényezők 24/43 .Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. A mellékelt esettanulmány/szemelvény alapján értékelje a bemutatott vállalkozás döntési folyamatát! Milyen tényezők befolyásolják e szervezeti vásárló magatartását? Mutassa be a szervezeti piacok egyes típusainak sajátosságait! Információtartalom vázlata – – – A szervezeti piacok típusai.

......... megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1..... Értékelő lap 11......................... a vállalati működés külső érintettjei A szervezeti piacok típusai....... A mellékelt esettanulmány/szemelvény alapján értékelje a bemutatott vállalkozás döntési folyamatát! Milyen tényezők befolyásolják e szervezeti vásárló magatartását? Mutassa be a szervezeti piacok egyes típusainak sajátosságait! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max............. 10 90 Max..............Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója....... aláírás 25/43 ....... dátum ....... 1 1 2 2 2 2 10 100 Elért Elért C A piac szereplői.. 30 20 30 Max................. jellemzőik A szervezeti vásárlás döntési folyamata A szervezeti vásárlók magatartását befolyásoló tényezők Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Összesen Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Döntésképesség Személyes Rugalmasság Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Információgyűjtés Módszer Nyitott hozzáállás Elért Összesen Mindösszesen .............................................. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:..........................

jellemzőik A szervezeti vásárlás döntési folyamata A szervezeti vásárlók magatartását befolyásoló tényezők A marketingkutatás lényege. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 12. Milyen lépéseket kell tennie a vállalkozásnak. folyamata Az információk forrásai 26/43 . hogy a legmegfelelőbb szállítót megtalálja? Milyen szempontokat szükséges mérlegelni az árajánlatok összehasonlításánál? Információtartalom vázlata – – – – – A szervezeti piacok típusai. mivel az eddigi szállítójával szemben kifogások merültek fel (nem szerződésszerű teljesítése miatt). megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1.Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. de a terméket a vásárlóik kedvelik. Egy csomagküldő katalógus-áruház új beszállítót keres.

..... a vállalati működés külső érintettjei A szervezeti piacok típusai. folyamata Az információk forrásai Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Összesen Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Döntésképesség Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Információgyűjtés Módszer Nyitott hozzáállás Elért Személyes Összesen Mindösszesen . 20 20 20 15 5 Max....... de a terméket a vásárlóik kedvelik.......................... 2 2 2 2 2 10 100 Elért Elért C A piac szereplői...... mivel az eddigi szállítójával szemben kifogások merültek fel (nem szerződésszerű teljesítése miatt). vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:. jellemzőik A szervezeti vásárlás döntési folyamata A szervezeti vásárlók magatartását befolyásoló tényezők A marketingkutatás lényege...... 10 90 Max.............. aláírás 27/43 ..................................... Milyen lépéseket kell tennie a vállalkozásnak............... Egy csomagküldő katalógus-áruház új beszállítót keres...............Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója....... dátum ............ hogy a legmegfelelőbb szállítót megtalálja? Milyen szempontokat szükséges mérlegelni az árajánlatok összehasonlításánál? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max...................... Értékelő lap 12. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1.............

vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 13. típusai Az értékesítéspolitikai döntések és azok feltételei 28/43 .Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. szereplői. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. A mellékelt weboldal(ak) kinyomtatott képe alapján értékelje a vállalat(ok) arculatát! Alkalmazható-e a bemutatott vállalkozás(ok) esetében az elektronikus kereskedelem? Válaszát indokolja! Információtartalom vázlata – – – – A marketingkommunikáció szerepe Az arculat lényege. tartalmi és formai elemei Az értékesítési rendszer funkciói.

............. szereplői..... tartalmi és formai elemei Az értékesítési rendszer funkciói........... 1 1 2 2 2 2 10 100 Elért Elért A marketingkommunikáció szerepe C A PR alapvető eszközei.. A mellékelt weboldal(ak) kinyomtatott képe alapján értékelje a vállalat(ok) arculatát! Alkalmazható-e a bemutatott vállalkozás(ok) esetében az elektronikus kereskedelem? Válaszát indokolja! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max......... vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:............ szabályai..........................Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója..................... 5 5 90 Max..... funkciói Az arculat lényege................... Értékelő lap 13... aláírás 29/43 ............................... 15 30 20 15 Max.... típusai Az értékesítéspolitikai döntések és azok feltételei Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Beszédkészség 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése Összesen Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Döntésképesség Személyes Rugalmasság Fogalmazó készség Társas Meggyőző készség Információgyűjtés Módszer Nyitott hozzáállás Összesen Mindösszesen Elért ................ dátum ........ megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1...

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. csoportosítása. funkciói A vállalati termékpolitika – – A piaci életgörbe szakaszai A termékfejlesztés döntései (márkapolitika. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. stb. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 14. A mellékelt szemelvény(ek) alapján elemezze a vállalkozás termékének jellegét és funkcióit! A termékfejlesztés mely típusát valósították meg a cég szakemberei? Milyen egyéb innovációs megoldásokat alkalmazott a vállalat a terméken kívül? Melyek voltak a cég legjobb lépései? Információtartalom vázlata – – A termék fogalma. csomagolás és design.) 30/43 .

................. 1 1 2 2 2 2 10 100 Elért Elért A termék fogalma....................... 20 20 20 20 Max.. alapvető módszerei A piaci életgörbe szakaszai A termékfejlesztés döntései márkapolitika A termékfejlesztés döntései csomagolás és design Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése Összesen Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Döntésképesség Személyes Rugalmasság Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Információgyűjtés Módszer Nyitott hozzáállás Összesen Mindösszesen Elért ........................................ csoportosítása........ dátum .... megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1...................... vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:............................. aláírás 31/43 ... funkciói C A piac befolyásolás céljai....... A mellékelt szemelvény(ek) alapján elemezze a vállalkozás termékének jellegét és funkcióit! A termékfejlesztés mely típusát valósították meg a cég szakemberei? Milyen egyéb innovációs megoldásokat alkalmazott a vállalat a terméken kívül? Melyek voltak a cég legjobb lépései? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max.....Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója............. 5 5 90 Max... Értékelő lap 14..........

kiegészítő termékek széles választékát kínálná még üzleteiben. melyek befolyásolják az árképzés elveit? Milyen árdifferenciáló eszközök alkalmazását javasolná? Információtartalom vázlata – – – – – Az ár jelentősége A vállalat árpolitikai céljainak jellemzői Az árképzés módszerei A fogyasztói árelfogadás Az árképzés gyakorlata – – – – Az eladási árak kialakításának szempontjai A fogyasztók jövedelemszintje Az ár kialakítására vonatkozó jogszabályi előírások Árdifferenciálás 32/43 . vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 15. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1.Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. Egy kiskereskedelmi vállalkozás új termékcsoport bevezetését tervezi. Az eddig forgalmazott termékeikhez kapcsolódó keresletű. Milyen szempontok figyelembevételével képezze az új termékek fogyasztói árát a vállalkozás? Melyek azok a vállalati belső tényezők.

......... Milyen szempontok figyelembevételével képezze az új termékek fogyasztói árát a vállalkozás? Melyek azok a vállalati belső tényezők................................................. kiegészítő termékek széles választékát kínálná még üzleteiben................... alapvető módszerei A fogyasztói árelfogadás Az árképzés gyakorlata – Az eladási árak kialakításának szempontjai – A fogyasztók jövedelemszintje – Az ár kialakítására vonatkozó jogszabályi előírások – Árdifferenciálás 20 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Összesen Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Döntésképesség Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Eredményorientáltság Módszer Nyitott hozzáállás Összesen Mindösszesen Max................. aláírás 33/43 .. 10 10 20 20 Elért Az ár jelentősége A vállalat árpolitikai céljainak jellemzői Az árképzés módszerei C A piac befolyásolás céljai.... Értékelő lap 15...................... 10 90 Max...... dátum .. melyek befolyásolják az árképzés elveit? Milyen árdifferenciáló eszközök alkalmazását javasolná? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max......... megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1....... Egy kiskereskedelmi vállalkozás új termékcsoport bevezetését tervezi............................. 2 2 2 2 2 10 100 Elért Elért .....Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:. Az eddig forgalmazott termékeikhez kapcsolódó keresletű......

Ön a marketingmunkatársa egy vállalkozásnak. jelentősége. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. eszközei – – – – Személyes eladás Reklám Vásárlásösztönzés PR 34/43 .Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. elemei. mely különleges. sajátosságai a marketingben A marketingkommunikáció fogalma. egyedi fogyasztói igényeket kielégítő termékeket kínál. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 16. Véleménye szerint miért fontos a kommunikáció az Önök vállalkozása esetében? Milyen marketingkommunikációs eszközöket alkalmazna a vásárlók befolyásolásra? Információtartalom vázlata – – A kommunikáció fogalma.

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.........Személyes eladás A marketingkommunikáció eszközei ... Ön a marketingmunkatársa egy vállalkozásnak... megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1...... jelentősége......... dátum .............Vásárlásösztönzés A marketingkommunikáció eszközei ............. Véleménye szerint miért fontos a kommunikáció az Önök vállalkozása esetében? Milyen marketingkommunikációs eszközöket alkalmazna a vásárlók befolyásolásra? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. sajátosságai a marketingben A marketingkommunikáció fogalma............Reklám A marketingkommunikáció eszközei . vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:.......... Értékelő lap 16.... alapvető módszerei A kommunikáció fogalma......... mely különleges... 10 10 15 15 15 15 Max.... 2 2 2 2 2 10 100 Elért Elért C A piac befolyásolás céljai.......... 10 90 Max.............. aláírás 35/43 .............................. egyedi fogyasztói igényeket kielégítő termékeket kínál.PR Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Összesen Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Döntésképesség Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Eredményorientáltság Módszer Nyitott hozzáállás Elért Összesen Mindösszesen ......................... elemei A marketingkommunikáció eszközei ..............

vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 17. eszközei A személyes eladás lényege. Milyen elvárásokat támasztana az eladókkal szemben? Milyen fontos elveket és szabályokat kellene figyelembe vennie az értékesítést lebonyolító alkalmazottaknak? Információtartalom vázlata – – – A kommunikáció jelentősége a marketingben A marketingkommunikáció fogalma. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. Ön egy exkluzív üzleteket működtető kereskedelmi cég marketingmunkatársa. szabályai 36/43 .Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. jellemzői – – – A személyes eladás alapelvei A jó eladóval szemben támasztott követelmények A személyes eladás folyamata.

.. dátum .A személyes eladás folyamata..... eszközei A személyes eladás lényege. 10 10 20 Elért C A piaci befolyásolás céljai.............. aláírás 37/43 ...........A személyes eladás alapelvei A személyes eladás lényege.................................. jellemzői ......A jó eladóval szemben támasztott követelmények A személyes eladás lényege...... Milyen elvárásokat támasztana az eladókkal szemben? Milyen fontos elveket és szabályokat kellene figyelembe vennie az értékesítést lebonyolító alkalmazottaknak? Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max................ Értékelő lap 17.......................................... 10 90 Max.................Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1.. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:............. Ön egy exkluzív üzleteket működtető kereskedelmi cég marketingmunkatársa........... szabályai 20 20 Max... jellemzői . 2 2 2 2 2 10 100 Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Összesen Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Döntésképesség Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Eredményorientáltság Módszer Nyitott hozzáállás Elért Összesen Mindösszesen .. jellemzői ... alapvető módszerei A kommunikáció jelentősége a marketingben A marketingkommunikáció fogalma..

módszerei 38/43 . elemei. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 18. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. eszközei – – – – – Reklám Vásárlásösztönzés Személyes eladás PR A vásárlásösztönzés lényege. Milyen marketingkommunikációs eszközöket javasolna a bevezetéshez? Válaszait érvekkel támassza alá! Információtartalom vázlata – A marketingkommunikáció fogalma. joghurtos) szeretne megjelenni a piacon. Az Ön cége egy. már bevezetett márkanév alatt új desszertkészítménnyel (pl.Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.: túró ízesítésű.

..PR A marketingkommunikáció A reklámok...... 15 15 15 Elért C A marketingkommunikáció fogalma.. joghurtos) szeretne megjelenni a piacon. elemei........ elemei.............. akciók fogalma. eszközei Vásárlásösztönzés A vásárlásösztönzés lényege..............................: túró ízesítésű......... eszközei ........ dátum . 2 2 2 2 2 10 100 Elért Szint 4 Összesen Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Döntésképesség Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Eredményorientáltság Módszer Nyitott hozzáállás Elért Összesen Mindösszesen .. Az Ön cége egy........ eszközei ....................Reklám A marketingkommunikáció fogalma. módszerei Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 15 20 Max......... eszközei szerepe......... elemei................ 10 90 Max.... Milyen marketingkommunikációs eszközöket javasolna a bevezetéshez? Válaszait érvekkel támassza alá! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max.... szervezésének Személyes eladás folyamata A marketingkommunikáció fogalma.. bemutatók...... aláírás 39/43 ... már bevezetett márkanév alatt új desszertkészítménnyel (pl..... Értékelő lap 18..... megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1..... vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:.....Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.......... elemei.....

elemei. módszerei Az akciók szervezésének forgatókönyve. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. mint felelős marketing munkatárs kóstoltatást szervez azokban az élelmiszereket forgalmazó kiskereskedelmi egységekben.Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. eszközei A vásárlásösztönzés lényege. Ön. ahol a termékük jelen van. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 19. Készítse el az akció forgatókönyvét! Információtartalom vázlata – – – A marketingkommunikáció fogalma. a szervezési folyamat lépései 40/43 .

.......... Készítse el az akció forgatókönyvét! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max............. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:.. szervezésének módszerei folyamata Az akciók szervezésének forgatókönyve.... bemutatók...... megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1.............. 20 30 30 Max.. a szervezési folyamat lépései Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Szint 4 Összesen Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Döntésképesség Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Eredményorientáltság Módszer Nyitott hozzáállás Elért Összesen Mindösszesen .. Ön..... mint felelős marketing munkatárs kóstoltatást szervez azokban az élelmiszereket forgalmazó kiskereskedelmi egységekben...... elemei. szerepe...... eszközei A reklámok.......... ahol a termékük jelen van............. akciók A vásárlásösztönzés lényege................... Értékelő lap 19... aláírás 41/43 ..................... 2 2 2 2 2 10 100 Elért Elért C A marketingkommunikáció fogalma................ 10 90 Max.........Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.............................. dátum .

mely önállóan szeretne e piacon érvényesülni. hogy bizalmat alakítsanak ki a potenciális vendégkörben. vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása 20. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1. eszközei A PR lényege.Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója. jelentősége A PR területei – – Külső PR eszközei. illetve az alkalmazottaikban? Indokolja is javaslatait! Információtartalom vázlata – – – A marketingkommunikáció fogalma. elemei. jellemzésük Belső PR eszközei. nem más hálózat franchise partnereként! Ön milyen PR eszközöket javasolna. Egy vidéki kisvárosban gyorsétterem nyílik. jellemzésük 42/43 .

................Belső PR eszközei............................ 2 2 2 2 2 10 100 Elért Elért A marketingkommunikáció fogalma............... jellemzésük A PR területei .. hogy bizalmat alakítsanak ki a potenciális vendégkörben.... szabályai..... aláírás 43/43 ........ illetve az alkalmazottaikban? Indokolja is javaslatait! Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max.....Külső PR eszközei. elemei..... nem más hálózat franchise partnereként! Ön milyen PR eszközöket javasolna..... Értékelő lap 20................... eszközei C A PR alapvető eszközei... Egy vidéki kisvárosban gyorsétterem nyílik....... funkciói A PR lényege.......... 10 90 Max.. jellemzésük Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Összesen Beszédkészség Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Döntésképesség Fogalmazó készség Társas Közérthetőség Eredményorientáltság Módszer Nyitott hozzáállás Elért Összesen Mindösszesen .......Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója.......................... vizsgafeladat A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A vizsgázó neve:........ 20 20 20 20 Max....... jelentősége A PR területei ... mely önállóan szeretne e piacon érvényesülni... dátum .. megnevezése: 0062-06 Marketing és PR alapismeretek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful