You are on page 1of 1

Filistin Haberleri Vahdet.com.

tr

Şaron o provokatif baskını kendi


gücüyle değil kendini güya "barış
(!)"tan yana olarak gösteren İşçi
Partisi'nin kontrolündeki İsrail
hükümetinin yardım ve
destekleriyle gerçekleştirdi.
Çünkü hükümet, Şaron'un söz
konusu baskını
gerçekleştirmesinden önce
Mescidi Aksa çevresinde her türlü
askeri tedbiri almıştı. Askeri
güçler bu kutsal mabede çıkan
yolları kapatarak Müslümanların
girişlerini engellemeye
çalışıyordu.

Şaron'a Cesaret Veren Barak Hükümeti Oldu

Şaron o provokatif baskını kendi gücüyle değil kendini güya "barış (!)"tan yana olarak
gösteren İşçi Partisi'nin kontrolündeki İsrail hükümetinin yardım ve destekleriyle
gerçekleştirdi. Çünkü hükümet,Şaron'un söz konusu baskını gerçekleştirmesinden
önceMescidi Aksa çevresinde her türlü askeri tedbiri almıştı. Askeri güçler bu kutsal
mabede çıkan yolları kapatarak Müslümanların girişlerini engellemeye çalışıyordu. Öyle
kiKudüs yukarıda da ifade ettiğimiz üzere dahaŞaron'un baskın gerçekleştirmesinden
önce tarihinde görmediği bir şekilde askeri karargaha dönüştürüldü. Bu kadar askeri güç
aynı zamandaŞaron'un provokasyonunu engellemeye çalışsaydı bu olaylar
yaşanmayacaktı. Ama bunu yapmadı. Elinden gelen bütün tedbirleri aldıktan sonra
Şaron'a: "Haydi gir!" dedi. Yani provokasyon ve baskın hükümetin yardım ve destekleriyle
ve aynı zamanda izniyle gerçekleştirilmiştir. Bu durum olaylarda Ehud Barak liderliğindeki
İsrail hükümetinin sorumluluğunu ortaya koyduğu gibi aynı zamanda Şaron'la Barak'ın
aslında birbirlerinden farklı olmadıklarını da gözler önüne seriyordu. O halde yukarıda
Şaron hakkında söylediklerimiz Barak ve partisi hakkında da geçerlidir. Buradan Barak'ın
ve partisinin "barış"la ilgili söylemlerinin tamamen siyasi bir oyun olduğunu, uygulamada
hep saldırgan politikaların öne çıktığını anlıyoruz.