DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ G. CĂLINESCU - etapa naţională Clasa a XI-a     Toate subiectele sunt obligatorii. Nu se permit mottourile. Timpul de lucru: 4 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Citeşte cu atenţie fragmentele de mai jos. A. Mult mi-am bătut capul ca să pătrund pentru ce iubim cu atâta căldură patria; voi să zic locul în care ne-am născut. Cine nu părăseşte locul naşterii, n-are idee de patrie; el e ca omul în mijlocul pădurii: nu o vede de mulţimea arborilor. Dară înstrăinatul, o, cum învaţă a o iubi! Iară mă întorc. Fireşte, că după ce-mi surâde fortuna. Decât înstrăinatul, ce are pentru sine variaţiunea, mai mult trebuie să pătimească cei ce-l iubesc şi rămân acasă, adică pentru dânşii e stagnaţiunea, care mai mult doare din cauza monotoniei. „Der Mensch ist ein Gerwohnheltsthier”*, a zis un faimos scriitor german. Şi iubirea de patrie e numai o datină, care încetul cu încetul slăbeşte, deşi, din când în când, natura te ademeneşte la dânsa. Te-ai născut într-un sat din cele mai mizerabile, ai crescut într-o colibă de paie, ai început a gânguri. Sanda te-a purtat în braţe, Comşoaia ţi-a dat un măr. Întâia dată te-ai jucat pre pajişte cu Loe al Rachirei, ai auzit pre Giole lătrând, ai văzut pe Murgana venind din ciurdă. Te bate mama, te ia tata pre genunchi; toate le uiţi, toate le ţii minte. Cu prima impresiune te faci cetăţean în lume. Devii mai măricel. Cercetezi pe mătuşa, cunoşti casa popii, auzi înjurând pe jude. Nouă întipărituri, nouă cunoştinţe. Apoi începe necazul şi grija. Caută să mergi la dascăl. Nu pot uita pre fericitul Nic al Davistei cu „Sfânta cruce-ajută”. O iarnă întreagă învăţasem carte la dânsul, ştiam bucoavna de rost, însă a sloveni cu „buche-azi-ba” nu putusem învăţa, până ce bietul Comşuţ, în bătrâneţe, aduse sistema de a-be-ce de la Orlat, după care apoi, în trei zile, silabisii cu perfecţiune. Blam acum în satul vecin la şcoala militară germană. Măriuţa lui Dumitru, Dumnezeu s-o ierte, îngrijea de mine ca o mamă; dară noaptea vedeam pe Giole, câinele flocos părintesc, care întâi mă linsese şi-mi luase bucătura din mână. Mă suiam pe salcia scorburoasă din fundul grădinii şi aruncam cu pietre în bradul de la poartă. Biata mătuşă căuta să mă ţină în braţe, ca să nu cad din pat, visând. Iacă patria, şi aievea, şi în vis. (Ion Codru Drăguşanu, Peregrinul transilvan) * Der Mensch ist ein Gerwohnheltsthier (germ.) – Omul e un animal al datinei. B. Din multele dulci ochiri ale tinereţii şi ale copilăriei două s-au tipărit în inima mea, verzi şi vioaie, crescând iarăşi, an câte an, ca mlădiţele copacilor; primăvara mi le aduce, pe când dă frunza, pe când fluturii încep a se juca, când trandafirii îmbobociţi se deschid, când soarele încă dezmiardă şi nu arde, când de pe porumbei pică ninsoarea, mirositoare. Una din 1

.) Dar anii trec..... dar mult necăjită (. cuibul şi şezătoarele satului şi să intre în viaţa chinurilor prin cartea de învăţătură.. poveştile nesfârşite. punctuaţia – 3 puncte. A doua aducere-aminte ce iarăşi. podoabe... lizibilitatea – 2 puncte. Pentru redactarea întregii lucrări. multe veacuri şi-a primblat el cortul de pe şesuri pe dealuri. Dar dorul. dulce luceşte între flori şi raze aurite.. pornind de la cele două fragmente citate şi valorificând experienţa ta culturală. ei nu au simţit durerea de a fi muţi. şcoale şi târguri mândre. Subiectul al III-lea (36 de puncte) Scrie un eseu. noroade îmbrăcate şi voioase. de pe dealuri pe alte dealuri. Subiectul al II-lea (36 de puncte) Redactează un eseu. dorul.. vei avea în vedere următoarele aspecte:  prezentarea comparativă a relaţiei tematice dintre cele două texte şi a contextului sociocultural în care au apărut acestea. căutându-şi pământul strămoşesc. de te înăduşă cuvântul: „ţară”..). şi apoi cătinel-cătinel toate amintirile copilăriei lor..) Bine şi frumos este în străinătate. cine nu s-a uitat la lună şi nu a vorbit cu stelele?. încadrarea în limita maximă de pagini indicată – 4 puncte).. măriri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 6 puncte. lucrarea ta trebuie să aibă cel puţin 4 pagini. cu un păr mare în mijloc. dar românii nu s-au ruşinat de ţara lor şi au iubit-o şi în sărăcia şi în goliciunea ei. cât de mic. existente în cele două fragmente citate. durerea de a vedea cum se şterge întâi plânsul despărţirii.) şi concluzia/sinteza. două strategii ale monologului valorificate în primul fragment citat. Amintiri) Subiectul I (12 puncte) Prezintă. în care să prezinţi caracteristici ale literaturii paşoptiste. ca toate aducerileaminte. (Alecu Russo. 2 .  reliefarea a câte două situaţii/secvenţe/citate din fiecare din cele două fragmente citate.. vine vremea ca copilul cel vesel şi slobod ca o căpriţă să lase câmpul cu flori... cine nu o ştie? Cine nu a avut optsprezece ani. zâmbind în cerul trecutului..ele. şi trebuie în neagra străinătate să-şi agonisească putere. legi şi judecători buni. semnificative pentru evidenţierea a două caracteristici ale prozei paşoptiste. cât de mare.. ortografia – 3 puncte. În elaborarea eseului. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Redactare (26 de puncte) În vederea acordării punctajului pentru redactare. Ei nu au simţit durere şi mai mare. vei primi 26 de puncte (organizarea ideilor în scris – 4 puncte.. (. pentru a mărturisi şi sfinţi patria mult iubită. aşezarea în pagină. într-un text de 8-12 rânduri. al doilea suflet ce a dat Dumnezeu românului. argumentaţia (cu 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Ferice de aceia ce nu au părăsit pragul părintesc. constând în formularea tezei/a punctului de vedere cu privire la temă. de 2-3 pagini. steaguri şi oaste fudulă. pentru a răsplăti cu durere relele ce făptuieşte şi are a făptui pe pământul românesc. despre patrie ca spaţiu al permanentei regăsiri a identităţii sinelui... răşchirat între grădini şi copaci pe o vale a codrilor Bâcului. acum încă e pribeag pe lumea înţelepciunii. Notă! În elaborarea eseului. (. de 2-3 pagini.. viaţă şi mişcare. dorul numai nu se şterge!. cum se duce şi limba. Nu este românul din acele neamuri fericite.. şi nu-l poţi spune decât pe limbă străină!. ce au hrana minţii la uşa părintească.  exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care viziunea despre lume a autorilor celor două fragmente citate reflectă preocupările socioculturale ale epocii paşoptiste. utilizarea limbii literare – 4 puncte. este un sat frumos.. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful