You are on page 1of 1

Filistin Haberleri Vahdet.com.

tr

Filistin Halkı Şimdi Daha Perişan


Bilindiği üzere günümüz şartlarında siyâsi bağımsızlığın temel şartlarından biri ekonomik
bağımsızlıktır. Bir toplumun ekonomik hakları kendisine verilmedikten, kendi ayaklarının
üstünde durmasına müsaade edilmedikten sonra başına sözde "özerk" yönetimin
geçirilmesinin o topluma hiçbir yararı olmaz. Hatta o sözde özerk yönetim o toplumun
sırtında yeni bir yük olacağından yeni sorunlar getirecektir. İşte bugün güya
özerkleştirildiği ileri sürülenFilistin bölgelerinde yaşanan durum budur.

13 Eylül 1993'te Oslo'da ve 4 Mayıs 1994'te Kahire'de imzalanan anlaşmalardan sonra


kurdurulan özerk yönetimin sorumluluğuna verilen bölgelerde yaşayan Filistinli halkın
bugün karşı karşıya olduğu durum söz konusu anlaşmaların arka planındaki gerçekleri
daha da gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu bölgelerde on binden fazlaaile günlük ekmek
ihtiyacını karşılama imkânından bile mahrum iken özerk yönetime nakdi yardım yapan
ülkelerin bu yardımların polis teşkilatında kullanılmasını şart koşmaları oldukça ilginçtir.
Bunun yanısıra ayni yardımların da çoğunlukla polis teşkilatında kullanılacak araç ve
gereçlerden ibaret kalması bu konudaki hayretlerimizi daha da artırıyor. Demek ki
amaçlanan şey orada yaşayan insanların sıkıntılarının giderilmesi değil daha çok sık
boğaz edilmesi.