You are on page 1of 1

Filistin Haberleri Vahdet.com.

tr

Tutukluların Yaşadığı Dram


İsrail zindanlarındaki Filistinlitutukluların tam bir insanlık dramı yaşadıkları, bu
insanlarınişgal yönetiminin görevlileri tarafından her türlü insanlık dışı muameleye
veişkencenin her şekline maruz bırakıldıkları çeşitli insan hakları kuruluşlarının
raporlarında tescil edildi. Örneğin İnsan Hakları İçin Uluslararası Dayanışma Kurumu'nun
ve Betselim İnsan Hakları Örgütü'nün raporlarına göre intifadanın başladığı 8 Aralık 1987
tarihinden Şubat 1995 sonuna kadarki süre içinde İsrail zindanlarındaki
Filistinlimahkumlardan 35 kişiişkenceyle öldürüldü.

İsrail zindanlarında hayat sürdürüp de sağ kalabilenlerin de pek yaşadıkları söylenemez.


Çünkü buraları dünya cehennemi olarak isimlendirenler yanlış konuşmuş olmazlar. İsrail
zindanlarında hayat sürmeye mahkum edilen Filistinlilerin ne gibi şartlarda varlıklarını
devam ettirebildiklerinin anlaşılması için bir örnek olarak en-Nakab çöl hapishanesinden
sözedeceğiz. en-Nakab çölü İsrail'in 1948'de işgal etmiş olduğu toprakların güney
kesiminde bulunmaktadır. Burası yeşil alana sahip olmadığından İsrail,nükleer
santrallerinin çoğunu buraya kurmuştur. Örneğin İsrail'in en büyük, en ünlü ve en eski
nükleer reaktörü olan Dimona bu çöldedir. İşte bu nükleer reaktörlere komşu olan çöl
hapishanesinde bugün 700 Filistinli siyasi tutuklu bulunuyor. Bunların çoğu gizli dosya
bulundurmak, şüpheli kişilerle ilişki içine girmek vs. gibi düzmece gerekçelere
dayanılarak buraya doldurulmuşlar. Hapishane denilince etrafı yüksek duvarlarla örülmüş
müstahkem binalar akla gelir. Ama en-Nakab hapishanesi öyle değil. Çadır hapishanesi
olarak bilinen bu zindanda mahkumlar etrafı dikenli tellerle örülmüş çadırlarda kalıyorlar.
Ancaktutuklulara tahsis edilen çadırlar çöl şartlarına uygun olmadığından buradaki
mahkumlar yazın yanıyor, kışın donuyorlar. Çadırların arasında fareden yılana her türlü
haşerata rastlamak mümkün. Temizliğe dikkat edilmediğinden çadırların içinde bit, pire
vs. açıktan dolaşma imkânı bulabiliyorlar. Hapishane meskun bölgelerden uzak
olduğundan tutukluların yakınları tarafından ziyaret edilme imkânları da oldukça kısıtlı.
Kötü şartlardan dolayı hasta olanların, yaşlılıklarından dolayı bakıma ve tedaviye muhtaç
olanların seslerine kulak asan yok.

en-Nakab hapishanesi sadece bir örnek.Batı Yaka'nınCenin şehri yakınlarında bulunan


Fari'a hapishanesinin, Nablus'taki Cuneyd hapishanesinin de ondan farkı yok. Kısaca,
İsrail'in bağımsızlık mücadelesi vermeye kalkışan Filistinliler için kurduğu hapishanelerin
hiçbirinin diğerinden farkı yok.