You are on page 1of 2

Filistin Haberleri Vahdet.com.

tr

Asker - Yerleşimci İşbirliği


İsrail hükümetinin hukuk danışmanı Mihail ben Beirişgal altındakiFilistin topraklarında
görevlendirilmiş olan İsrail askerlerinin bölgedeki yahudi yerleşimcilerle işbirliği yaparak
Müslümanlara yönelik kanuna aykırı hareketler yaptıklarını ve çeşitli saldırılar
düzenlediklerini bildirdi. Ha Aretz gazetesinin yazdığına göre Ben Beir konuyla ilgili olarak
İsrail başbakanı Rabin'e sunduğu raporda ordudaki yetkililerin söz konusu olaylardan
dolayı askerlere karşı herhangi bir soruşturma yapmadıklarını, zaten ordunun bu tür
olayları soruşturabilecek bir mekanizmaya sahip olmadığını dolayısıyla bu olaylarla ilgili
soruşturmanın polis tarafından yapılması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Rabin'in ordu
mensuplarının yahudi yerleşimciler hakkında hukuki soruşturma açmalarına şiddetle karşı
olduğu, buna karşılık polis yetkililerinin de gerekli insan gücüne sahip olmadıklarını
gerekçe göstererek Batı Yaka'daki yahudi yerleşimcilere yönelik soruşturmaları üzerlerine
almak istemedikleri bildirildi.Batı Yaka'daki yahudi yerleşimcilerin askerlerle işbirliği
yaparak Müslümanlara karşı işledikleri eylemlerin soruşturması konusundaki bu polis -
asker tartışması ve her bir tarafın sorumluluğu üzerinden atmaya çalışması söz konusu
eylemleri gerçekleştirenlerin önlerini açıyor. İsrail kaynakları da bu yetki ve sorumluluk
tartışmasının meselenin çözümünü uzatacağına ve söz konusu fiillerin artmasına
yolaçacağına dikkat çektiler.

Yahudi yerleşimciler bu yetki kargaşasından yararlanarak çeşitli eylemler


gerçekleştiriyorlar. Gerçekleştirdikleri eylemler içerisinde camilere, mezarlıklara ve
benzeri mekânlara saldırma, çocuk kaçırma, kadınları rencide etme vs. gibi çok değişik
fiiller var. İşte bunlardan birkaç örnek:

Batı Yaka'nın Beytilaham şehri yakınında bulunan Nihâleyn köyünün sâkinleri, köylerinin
doğusunda bulunan Danyal yahudi yerleşim merkezinde oturan bazı yahudi
yerleşimcilerin köydeki camilere saldırdıklarını ve son derece çirkin hareketler yaparak
camileri kirlettiklerini bildirdiler. Köy halkı söz konusu yerleşimcilerin bu tür saldırıları
daha önce de birkaç kez gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek onların bu tahrikçi
saldırılarının engellenmesi yönünde hiçbir girişimde bulunulmadığını dile getirdiler.

Batı Yaka'nın Nablus şehri yakınlarında bulunan Kefer Kadum köyü sakinleri yahudi
yerleşimcilerin sık sık tarım arazilerine ve ağaçlara saldırarak tahribat yaptıklarını,
ağaçları kestiklerini bildirdiler.

Uluslararası Hukuk Konseyi'ne üye olan el-Hak İnsan Hakları Örgütü'nün hazırladığı bir
rapora göre yahudi yerleşimciler Filistinlilerin ekonomik durumlarını kötüleştirmek
amacıyla onların mal varlıklarına zarar vermeyi amaçlayan eylemlerini özelliklebarış
anlaşmasından sonra hayli artırdılar. Bu amaçla 1994zeytin devşirme mevsiminin
başlamasıyla birlikte, Nablus'un Sâlim kasabasında 100 zeytin ağacını yaktılar. Raporda
bu ağaçları yakma ve kesme işini 60 kadar yahudi yerleşimcinin gerçekleştirdiği ve
bunların genelininKudüs'teki bir yahudi okulunun öğrencisi oldukları ifade edildi. Örgütün
raporunda İsrail yönetiminin yahudi yerleşimcilerin eylemleri karşısında gevşek
davrandığı, bu tür eylemleri tekrarlamalarını engelleyecek bir ceza vermediği, çoğu
zaman bu eylemleri gerçekleştirenleri tamamen cezasız bıraktığı, dolayısıyla bu
tutumuyla saldırgan yerleşimcilere cesaret verdiği dile getirildi.

Bu sayılanlar sadece birkaç örnek. Tamamına yakını silahlı olan yahudi yerleşimciler
bunlar gibi daha yüzlerce eylem gerçekleştirdiler ve eylemlerine sürekli yenilerini
ekliyorlar.

Yahudi yerleşimciler Filistinlileri rahatsız edici eylemlerini İsrail ordusunun Batı Yaka'dan
çekilmesi durumunda da sürdürecekleri yolunda tehditler savuruyorlar. Bu tehditleriyle
sürekli bir potansiyel tehlike olduklarını vurgulamış oluyorlar. Maariv adlı İsrail gazetesi
konuyla ilgili haberinde bir siyonist liderin: "Ordunun çekilmesi durumunda kendi
toplumumuzun sorumluluğunu kendimiz üstleniriz" dediğini ve bu durum karşısında kendi
milis güçlerini oluşturacakları yolunda açıklamada bulunduğunu yazdı.

Filistin özerk yönetimi kendi sorumluluğuna verilen bölgelerdeki yahudi yerleşim


merkezlerine herhangi bir müdahalede bulunamıyor. Bu merkezlerin güvenliklerinden de
Filistin polisleri değil İsrail askerleri sorumlu tutuluyor. İsrail yönetimi şimdi de bu
yerleşim merkezlerini özel yollarla belli merkezlere oralardan da yeşil hat içinde kalan
yani resmiyette "İsrail" olarak gösterilen bölgeye bağlamak ve özerk yönetimin
sorumluluğuna verilen bölgeden tamamen bağımsız hâle getirmek için çaba harcıyor.