You are on page 1of 1

Filistin Haberleri Vahdet.com.

tr

Sonuç
Bütün bu bilgilerFilistin sorununun hâlâ sıcaklığını koruduğunu,
Filistin'in bir kanayan yara olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu
yaranın sarılması, orada mağdur edilen insanlara el uzatılması, onların
dertleriyle dertlenilmesi, bütün dünya Müslümanlarının kutsal
mabedlerinden olanMescidi Aksa'ya ve Filistin topraklarındaki diğer
İslâmi eserlere sahip çıkılması ise sahip olduğumuz inancın bir gereği
olduğu gibi aynı zamanda bir insanlık görevidir.