You are on page 1of 2

Matematik Dnyas, 2005 Yaz

Dou niversitesi Matematik Kulb Fen Liseleri Yarmas 2005


Sorular
1. 20052006 saysnn 11e blmnden kalan katr? 2. (x + 1)p(x + 1) (x + 2)p(x) = 0 bantsn salayan bir p(x) polinomu iin p(2) = 6 ise bu polinomun sabit terimi katr? 3. k ve n pozitif tamsaylar olmak zere, n3 + = (2k + 1)2 eitliini salayan en kk k deeri nedir? 4. Aadaki denklem sisteminin tm gerel (x, y, z) zmlerini bulunuz x (yz)1/2 = 42 y (zx)1/2 = 6 z (xy)1/2 = 30. 5. Aadaki denklemin zm kmesini bulunuz. x + 2x 1 + x 2x 1 = 2. 6. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, dizisinin ka terimini toplarsak 396 elde ederiz? 7. x3 y3 = z denklemini salayan (x, y, z) asal say lleri nelerdir? 8. Bir kitabn sayfalarn numaralamak iin toplam 2004 rakam kullanlmtr. Kitap ka sayfadr? 9. 1080den kk ve 1080le aralarnda asal olan ka pozitif tamsay vardr? 10. , 3x2 + x 2 = 0 polinomunun bir kk ise 4/2 + 92 katr? 11. 13! + 1 < p < 13! + 13 koulunu salayan ka p asal says vardr? 12. 216.000 saysnn pozitif blenlerinin ka 8e blnebilir ama 9a blnemez? 13. abc basamakl saysnn a, b ve c rakamlarnn 49a + 7b + c = 286 eitliini salad bilindiine gre, abc says katr? 14. (4 ,11) ve (16, 1) noktalarndan geen dorunun koordinatlar pozitif tamsaylar olan btn noktalarn bulunuz. 15. a ve b doal saylarnn ortak blenlerinin en by (a, b) = 9 ve ortak katlarnn en k [a, b] = 270 olduuna gre, bu iki saynn toplamlarnn en kk deeri nedir? 16. 7 ve 9 tabanna gre yazllar (abc)7 = (cba)9 eitliini salayan bir say veriliyor. (abc)7 saysn bulun. 17. a, b, c birbirinden farkl gerel saylardr. 2a + b = 3c ve 2a3 + b3 = 3c3 olduuna gre, a + b + c katr? 18. (abc) basamakl bir doal say olmak zere (abc) = 11(a2 + c2) artn salayan (abc) saylar nelerdir? 19. x5 + x4 x3 x2 2x 2 polinomunun ka gerel kk vardr? 20. Bir pozitif n tamsays iin n2 saysnn onlar basama 7 ise birler basama katr? 21. ABC geninde [CE] aortay, m(ADC) = 40, m(CEA) = 20. Bu verilere gre m(EDB) katr?
A

2n2

20

40 D

100

Matematik Dnyas, 2005 Yaz C A 2 E 2 F 2 D A B

22. ABD ekenar gen, m(BDC) = 90, |AE| = |EF| = |FD| = 2 cm ise ABDC drtgeninin alan ka cm2dir?

Yedek Sorular 1. a, b, c pozitif tamsaylar artan bir geometrik dizi olutursun. b a bir tamkare ve log6 a + log6 b + log6 c = 6 ise a + b + c katr? 2. 72 tane pozitif tamsay bleni olan en kk pozitif tamsay katr?
A 3. ABC bir gen, D [BC], m(ABC) = 30, m(ACB) = 15 ve 30 B |BD| = |DC|. Bu verilere gre m(ADB) katr?

23. ABCD kare, [BE] [EC] ve |EC| = 4 cm ise DCE geninin alan katr? 24. cos36 = ?
D

E 4 C

? D

15

25. x2 + y2 = 1 emberi, merkezden geen bir doruyu Cde ve y = 1 dorusunu D noktasnda


y 1 D C N O x y=1

4. a bir tamsay olmak zere, ayrtlar 1, a ve 2a birim, yzey alan 54 birim kare olan bir dikdrtgenler prizmasnn hacmi katr? 5. ABC ikizkenar gen, |AB| = |AC|, m(BAC) = 100, m(MBC) = A 30, m(MCB) = 20. Bu verilere gre x kaM tr? n
B 30 20 C

kessin. Bu doru zerinde ve |ON| = |CD| olacak biimde alnan N noktalarnn geometrik yerinin denklemi nedir?

Tarih, Genleri Bekliyor!


Tarih, okullarda retilen basmakalp bilgilerden ibaret deildir! Tarih, yaand, bittiden ibaret deildir! Tarih, bir bilimdir. Tarih, bugndr. Tarih, matematiktir, fiziktir, biyolojidir, corafyadr. Tarih, insann bugn ve yarn anlamak iin gemie bakmas demektir. Trkiyede tarihin ada bir bilim olarak grlmesini salamak iin 15 yldr alan bir vakf var: Tarih Vakf. Vakf, 15. kurulu yldnmn kutlayaca 2006 ylnda, kkl bir yap deiikliine hazrlanyor. Vakf, bar, karlkl anlay ve ada bir tarih bilinci iin yrtt almalar daha da geni kitlelere yaymaya, belli bal tm niversite ve liselerimizle iliki kurmaya yneliyor. nk Tarih Vakf, genlerin katklarna gveniyor. Gnll almak isteyen, haftada en az iki yarm gnn bu tr bir almaya ayrabilecek olan genler, proje gelitirme, proje ynetimi, fon gelitirme iletiim ve gnll kazanma alanlar bata olmak zere, vakfn tm alma alanlarnda, dzenli ve srekli destek vermeye davet ediliyor. Gelin, tanalm; daha uygar, daha demokratik, daha bar bir Trkiye iin birlikte alalm. 4. Gnlller Toplantmz 12 Kasm Cumartesi gn saat 10.30-13.30 arasnda Darphanede. Katln, gnll olabilecek dostlarnza haber verin! Tarih Vakfna gnll katkda bulunmak iin, ltfen www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edin, ibiber@tarihvakfi.org.tr e-posta adresine (Yeni Gnll ksaltmasn kullanarak) ya da 0212 513 50 82 numaral telefona bavurun. Bu toplantya gelemeyecek, ancak daha sonraki almalara katlabilecekseniz, bu durumu belirterek kayt yaptrn; sizi daha sonraki bulumalarmzdan haberdar etmemizi salayn. Genlere gveniyoruz!

101