You are on page 1of 3

PERANCANGAN STRATEGIK BADAN BERUNIFORM PENGAKAP SK PANTAI TAHUN 2013

A)ISU STRATEGIK BADAN BERUNIFORM PENGAKAP SK. PANTAI TAHUN 2013

Bil.

Isu Strategik

Matlamat Strategik

Objektif

KPI

Sasaran 2013 2014 2015 2016 2017

1.

Murid pengakap tidak memakai uniform pengakap yang lengkap. Murid tidak membawa buku log semasa perjumpaan mingguan.

Murid memakai pengakap lengkap

pengakap Memberi perbezaan uniform murid pengakap dengan yang murid badan beruniform yang lain

90% murid memakai uniform pengakap yang lengkap

60%

75 %

85%

90%

95%

2.

Semua murid membawa buku log semasa perjumpaan mingguan.

Murid dapat melengkapkan nota buku 95% murid log dari tahun 3 hingga membawa buku log 6.

70%

80%

88%

90%

98%

B) PELAN STRATEGIK BADAN BERUNIFORM PENGAKAP SK PANTAI 2013. Sasaran 2013 60% Sasaran 2014 75% Strategi Memberi surat kepada ibu bapa tentang keahlian pengakap dan senarai uniform

Bil. 1.

Matlamat Strategik

Objektif

KPI

Murid pengakap memakai 90% murid memakai uniform pengakap yang Memberi perbezaan uniform pengakap lengkap murid pengakap yang lengkap dengan murid badan beruniform yang lain.

hingga 6. 70% 80% yang perlu dibeli oleh murid Mengumpul semua buku log murid selepas perjumpaan mingguan C) PELAN TAKTIKAL BADAN BERUNIFORM PENGAKAP SK.Okt - Mengumpul buku log selepas perjumpaan mingguan. PELAN KONTIGENSI CATATAN Menegedarkan surat. BIL STRATEGI PROGRAM/PROJEK TANGGUNGJAWAB TEMPOH (MULA-AKHIR) KOS /SUMBER JIKA ADA 1.PANTAI TAHUN 2013. Pelan operasi 1 Nama Projek Rasional Objektif Tempoh perlaksanaan Kumpulan sasaran : Murid pengakap memakai uniform pengakap yang lengkap. Murid dapat Semua murid membawa buku melengkapkan nota 95% murid log semasa perjumpaan buku log dari tahun 3 membawa buku log mingguan. Memberi surat kepada ibu bapa tentang keahlian Mengedarkan surat Guru-guru penasihat kepada ibu bapa / Badan Beruniform pengakap dan senarai uniform penjaga Pengakap. : Memberi perbezaan murid pengakap dengan murid badan beruniform yang lain. yang perlu dibeli oleh murid Mengumpul semua buku log murid selepas perjumpaan Mengumpul buku log mingguan Guru-guru pengakap penasihat Jan – Okt - 2. : Januari hingga Oktober : Murid-murid badan beruniform pengakap . D) PELAN OPERASI 1 BADAN BERUNIFORM PENGAKAP SK PANTAI TAHUN 2013. : Mengedarkan surat kepada ibu bapa/penjaga : Dapat menonjolkan identiti badan beruniformpengakap melalui pakaian yang lengkap.2. Jan .

............ : Januari hingga Oktober..... ........................ : Murid-murid badan beruniform pengakap..... Mengumpul semua buku log selepas perjumpaan mingguan TANGGUNGJAWAB Guru penasihat pengakap Guru penasihat pengakap TEMPOH PELAN KONTIGENSI 1 2 Januari – Oktober Januari ......... (PN ANNIESS HIKHMAH BT ABDUL RAHMAN) Setiausaha Badan Beruniform Pengakap................. : Mengumpul Buku Log : Dapat melancarkan perjumpaan mingguan : Murid dapat melengkapkan nota buku log dari tahun 3 hingga 6...............................Oktober Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh : ............................... ........ BIL PROSES KERJA Mengedarkan surat kepada ibu bapa / penjaga murid pengakap............ ........ Pelan Operasi 2 Nama Projek Rasional Objektif Tempoh Perlaksanaan Kumpulan Sasaran : Murid membawa buku log semasa perjumpaan mingguan...........E) PELAN OPERASI 2 BADAN BERUNIFORM PENGAKAP SK PANTAI TAHUN 2013.....