P. 1
Ante Kovacic

Ante Kovacic

|Views: 2|Likes:
Published by hrvatskeknjige
Fiškal
Fiškal

More info:

Published by: hrvatskeknjige on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2015

pdf

text

original

Sections

 • I CRVENE PTICE
 • II DAVNE CIFRE - GREŠNI RAČUNI
 • III PLUS I MINUS
 • IV NEPOZNATE OLINE
 • V BALADA I ZASADA
 • VI PISMA
 • VII DOKTOR RADI
 • VIII INTER DUOBUS
 • IX PODGORSKI
 • X AMEN
 • XI FIŠKAL
 • XII NEUSPJEH I USPJEH
 • XIII SKRBNIK
 • XIV MEðUTIM...
 • XV NAGODBA
 • XVI OVRHA
 • XVII POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

Ante Kovačić: Fiškal

I. CRVENE PTICE Fiškal je posjedovao staru, trošnu prizemnu kuću. Pružala se u duljinu svojih četrdeset hvati. Stajala je u sredini glavne ulice grada Krapine, tamo ispod stare kule Čeha, Leha i Meha, žuto bojadisana otkako je Krapinci pamte. To je pak mnogo, jer se može sa svom sigurnošću komplimentirati Krapincima da imadu vrlo dobru pamet. A stariji grañani, o kojima se ne može dvojiti da u svako doba trijezno, ozbiljno i razborito ne sude, mogli bi svakako udariti u okladu da je ta kuća grañena ako i ne istoga dana kojega sada u podrtinama kraljevski grad Čeha, Leha i Meha, to zastalno u istoj godini, dok je otac gvardijan, čim bi ga obilnija kapljica zagorskoga vina opomenula na stvari što ih je nekada čitao i proučavao, punim autoritetom iskusnoga historika tvrdio da je našao u kloštarskim pergamenima latinskim jezikom pisano kako su u kući fiškalovoj nekada držali svoje znamenite skupštine glasoviti krapinski suci. Upravo zato nekom pobožnošću, nekim osobitim počitanjem prolazili bi stari Krapinci mimo tu kuću. Kako bijaše stara ta kuća i kako je imala svoju povijest, tako držahu njezina vlasnika veteranom fiškala verbecijanske škole, koji ne podnose u novotarijama skovanoga imena "odvjetnik". Naširoko i daleko bio je poznat čitavomu Zagorju pod jednim, općenitim i časnim imenom "fiškal". Fiškalova kuća odolijevala je uz malene popravke svim navalama novijih i mlañih vremena. Samo kada bi zimi ljuti sjever stao brijati s romantičnih krapinskih brdina i lizati svojim studenim jezikom po dolini kojom se stere Krapina, znala bi se i fiškalova kuća s temelja potresti, dok bi se iz njezina krova kao i iz stijena čula neka čudna škripa, nalična na polucviljenje, onako po prilici kano da bi gnjevne duše starih krapinskih sudaca nakon zaglavljene rasprave bježale po oštrom otkosu sjenokoše. Dakle: fiškalova kuća bojala se ljutine zimskoga sjevera. A vlasnik njezin, fiškal? Treba prije svega spomenuti da je on bio pravnik zanatom, politik zanimanjem, a diplomat zabavom. Po tom se plašio trojega u životu: kao pravnik novih paragrafa, propisa, otpisa i ukaza. Kao politik svih novotarija. Kao diplomat bojao se Rusije i još nečega, a to bi bilo: da Amerika ne provali sa svojim slobodoumnim institucijama u Europu. Vratimo se na njegov zanat. Dvije ogromne sobe, kojih polovicu prostora zaprema starinska peć, bile su namijenjene uredovanju, bolje reći fiškaliji. U prvoj sobi od rana jutra do noći sjedio fiškalov adlatus gospodin Dugan. On bijaše podvornik, listonoša, upravitelj kuće, pisar, koncipijent, jednom riječju: sve u kući. A kada bi zavladao silentium u kancelariji, to jest vrijeme kada nije bilo posla, održavale bi se egzercicije: imao je naime gospodin Dugan s najvećom samozatajom i hlače krpati fiškalu. Sve te poslove izvršivao je Dugan zdušno i savjesno uz vrlo čednu, ali i tačnu mjesečnu plaću od petnaest forinti s nekojim pripacima. Kada počinje ova pripovijest, četvrta je nedjelja iza Božića. Zima je tako ljuta da se u

fiškalovim sobama loži peć kano u paklu, a na prozorima jedva da led i do podne otopi. Sa sjevera često zazviždi onaj ledeni demon kojega se fiškalova kuća toliko plaši. A fiškal? Fiškal brzim korakom šeće po objema sobama tarući ruke, dok mu se u obrazu vidi sada neka tama zabrinutosti koja svoj izraz daje u debelim naborima čela; sada opet sine nekakvo svjetlo nade i radosti koja se zazrcali u posmijehu obraza, a i na samom nosu, jer se čini kano da se on tom prigodom nagiblje prema lijevomu uhu. Sada je dakako teško pogoditi! Misli li on u toj šetnji po svojim sobama na zanat svoj, na fiškaliju, eh onda, kada je smrknut: valjda se roje otkuda novi paragrafi i naredbe. Kada je pak veseo: možda ih ukinuše. Ako mu je ta šetnja zanimanje: onda misli na politiku, pa kada se smrkne: to sigurno napreduju novotarije i narodnosna buka. Sijevne li pak radošću: zastalno su sve novotare otpremili u Lijepu Glavu. Ako mu je ta šetnja zabavom, pa kada se smrkne: onda nije za šalu niti do šale, jer su blizu Rusi i Amerikanci... Tko bi odgonetnuo? No zaboravismo po običaju svih pisaca opisati fiškala. Izjaviti nam je umah da naš opis neće podati savršene slike. Nizak je on i okrugao. Debela glava na kratkom ugojenom vratu lijeno se miče, a to micanje gospodina fiškala i muke stoji, jer kada god makne glavom, mora od srca i teško uzdahnuti. Kosa mu je kratka i suviše ostrižena, a bijela kano snijeg, dok mu je lice od tri podbratka, brci debeli, kratki, zašiljeni i crnom bojom namazani. Meñutim, u govoru i u kretanju njegovu nema ništa osobito. Dvoje stanje redovno je u njega: ili je ljut, ili je dobre volje. Kada je ljut, neprestano puše i kriješti tankim glasom poput papige. Kada je dobre volje, uvijek mu iz grla prodire neki tanki smijeh koji kano da dolazi iz velikih šupljina debeloga trbuha a sličan je nekomu sitnomu rzanju te stoji u nesuglasju s govorom, pa možda upravo uslijed ovoga čudnoga tajnoga rzanja valja gospodinu fiškalu široko raskretati usta kada govori, što ga opet nemalo truda stoji. U prvu sobu stupi dug čovjek kano žrt. Tanke noge, još dulje tijelo, glava malena, okrugla i plješiva, nasañena na vratu koji bi mogla i roda pozajmiti od njega. Iz lica mu štrlje iza uha odugi, žuti zalisci, dok mu je ostali dio obraza obrijan, pa i isti nos možda brije, jer se tako čudnovato svijetli i znoji. Ili mu pak svjetlo podavaju krupne naočale, a znoj postaje od tereta njihova? Nikada nije narav stvorila većega protuslovlja nego što je taj čovjek prema gospodinu fiškalu. - Spectabilis, bonum mane praecor! - hrapavim glasom nazove pridošlica i utisne šarenu kapu od puhova krzna u džep od kaputa, dok kaput počne svlačiti. - Bonum mane, domine Dugan! No jesu li se oni uredili i nacifrali? - prijazno će mu poći fiškal u susret. - Kako vide, spectabilis domine - i okrene se Dugan okolo svoje osi. Sada ga počne fiškal okretati još jedanput okolo i progledavati. - A koga su ñavla, domine Dugan, navukli te velike čizme i taj crveni rubac zavezali okolo vrata? Da ih purani ili gusaki sastanu na ulici, raznesli bi ih na kljunovima svojim! - Spectabilis domine, znate valjda da posjedujem samo ove čizme, dok sam za najpametnije držao da za pet grošića kupim ovakav veliki rubac, jer se barem vidi ispod vrata... U taj čas pokuca netko, a u sobu ispruži glavu mlad seljak noseći pod pazuškom purana. - Dobar dan, Janko! Ajde unutra samo, ajde. Crvena ptico, dobro jutro! Ima li ih još više u gnijezdu? - prijazno će fiškal, napustivši Dugana. Dugan kihnu od srca, a puran zabrbota na sav glas. - Nazdravlje, domine Dugan! Nazdravlje, crvena ptico! Hoc erat demonstrandum! Rekao sam ja, ne prevarih se. Crvena ptica prepala se njihova rupca pod vratom! Neka poñu k mojoj

štićenici, dat će im jedan od mojih ovratnika. Ujedno neka izaberu par cipela, osnaže i presvuku ove čizme... - Ali, spectabilis domine, kako bih ja mogao k njihovoj gospodični štićenici, ta oni se boje da se u koga ne zagleda. - Za njih se ne bojim. Nit vragova mati se ne bi u njih zagledala! Neka slušaju, domine! počeo je pjevati fiškal poput papige, a to je značilo da se žesti. Dugana je nestalo. A sada se opet fiškal obrati k seljaku koji je ponizno stajao dok su gospoda svršila. - A, crvena ptico! A, crvena ptico! Je li huda? - stisnu fiškal purana za podvoljak. - Vaša stvar, Janko, u redu: sve u najboljem redu. Pozdravite oca, a crvenu pticu odnesite u kuhinju. Dulje bih govorio s vama, no danas ne mogu, mnogo posla. Baš očekujem presvijetlu gospoñu groficu... - A, hm, hm... prosim, gospodin fiškal, u kuhinju? - počeše se seljak iza ušiju. - U kuhinju, brate, u kuhinju! Aj, moja pitoma crvena ptico! Seljak ode, a fiškal opet počne šetati sobama gore i dolje. Ali Janko nije crvene ptice odnio u kuhinju. U krčmi, nedaleko od fiškalove kuće, sastalo se šest seljaka. Janko se već vraća meñu njih s crvenom pticom. - Sada ajde ti, Juro, evo ti moga purana. Ne zabludi u kuhinju, nego ga donesi natrag ovamo. Onda ćemo ga svi po redu nositi u kuhinju i napokon prodati u Krapini. Jedanput ipak moramo mi fiškala nasamariti. Jer kada mu se ništa ne donese, onda nisu posli u redu, umah čovjeka otpravi, jer da nije došao od kuće. Juro se nasmije, uzme od Janka purana pod pazuške i otputi se do fiškala. Kuc... kuc... kuc... Dugan je već bio ureñen na svom mjestu. - Opet muž! Recite mu da nemam vremena, drugi put! - naloži fiškal. Dugan otvori vrata. - A, Juro, dobro jutro! Spectabilis domine, crvena ptica! - Neka uñe! - Dobar dan, Juro! Zatvorite vrata. Zima ljuta, da ne ozebe crvena ptica! Posli su naši u redu. Samo se potrudite drugi put. Danas silan posao. Presvijetla grofica dolazi k meni. - Hvalim lijepo, gospodin fiškal, a kamo bih s puranom? - U kuhinju, brate, u kuhinju! Crvena ptico! - Hvalim lijepo, gospodin fiškal. Juro s crvenom pticom nije otišao u kuhinju nego opet u krčmu. Seljaci se grohotom smijahu, a s tim puranom otputi se do fiškala seljak Joža. Iza toga donese fiškal pred Dugana čitav akt da prepisuje po redu na što doñe, neka vide stranke da se tu radi. - Kako da već grofica ne dolazi? - mrmljaše fiškal. - Spectabilis domine, velika gospoda o podne dolaze. Kuc... kuc... kuc. - Opet muž! Otpravite ga! - zavrišti fiškal. - Crvena ptica, spectabilis! - najavi Dugan. - Crvena ptica! A, dobre auspicije! Samo unutra! O, Joža, kako vam je? - Zima, gospodin fiškal. - A kakva zima dok nosite crvene ptice! - Gospodin fiškal, a kako s onom mojom stvarju? Već dva ljeta pravda teče... - Ovih dana sve će se urediti. U nedjelju doñite pitati, a crvenu pticu podajte u kuhinju. - Zbogom, gospodin fiškal! Zbagom, gospodin pisar! - Zbogom, prijatelju!! - Tak u kuhinju? - U kuhinju, brate!

U kuhinju. spectabilis domine! .. Grofica uniñe. dugi magarče! .. drage moje crvene ptice! .mrmljaše zadovoljno fiškal kod pete crvene ptice.. bonum omen! . .kriješti fiškal.Zbogom. . Samo. eto gdje sunu upravo pred njih supijani oniski seljak s košarom. ništa ne manje uzbuñenje s dolaska prejasnosti.Šta je zaboga? . Tu neumjesnost opazi vjerni Dugan te počne seljaka vući u drugu sobu. zbogom. .. nek vrag tjera njih i njihove posle s ovoga svijeta! Nek mi daju moja pisma.Nosite. neka bi se vidjelo koliko imamo stranaka doda još fiškal.Ah stranke..Domine Dugan.dihaše poraženo Dugan. . usta i ruke. ruke i noge. Grofica ciknu.dihaše ljutit fiškal. Znak da mu srdžba prevršuje. u kuhinju. mladomu fiškalu. ti magarče muški! Ne znaš li da su to presvijetla grofica! Zar se tako pred gospodom ponaša?! .. crvena ptico! . . oni su već ionako stari.Dakle u kuhinju? . stranke! . malu ruku u rukavicama da je poljubi po nalogu svoga gospodara. gospodin fiškal! Nazdravlje. vi ste danas moj gost! Ostajte kod mene na objedu.mrmljaše fiškal.dovikivaše lukavi seljak izlazeći iz tople sobe.Premilostiva.Dobro bi bilo da smo muže zaustavili da čekaju. veliki poslovi. objede. .Bonum omen. Nevoljni Dugan sada istom opazi kakve su mu ruke.A usta mu se zalila vodom od požude za pečenkom. . neka oproste. a puran zabrboće glasno. poprskaše i poštrapaše groficu i fiškala po odijelu i licu.. noseći vodu.skoči fiškal iz druge sobe. samo da ne ozlovolji dobroga gospodara. . drugi put! .ispričavaše se fiškal. Tom pak nezgodom zamrljao je nos. zatim je došla četvrta. ja idem k drugomu. pak ništa ne razumiju!.. Meñutim se seljaku oklizne košara. Istom što je grofica sjela i njoj sučelice ponamjestio se fiškal.. i razabra sve uzroke i posljedice.Brus. Seljak se povrati s tukanom u krčmu meñu drugove na radost i smijeh kako su nasamarili gospodina fiškala. . Crvenu pak pticu predadoše krčmarici da je pripravi za objed. . kada je pet crvenih ptica. .. žurba.naruči fiškal. . gospodin pisar! Želim im dobar apetit k obedu! Da se opet u zdravlju i veselju vidimo! . vi domine. dok je fiškal inače bio vičan takvim prodikama. samo u kuhinju! No. U to se začula kola. blagostivo oproste.nakesi se seljak na dvorištu.Pet crvenih ptica na jedan dan.Nosite se do vraga danas! Nemam vremena.Nazdravlje. a napokon i peta. Tinte je prolio po aktu čitavu tintarnicu i svu polizao..Po vodu.Ona je! Samo dostojanstveno! Vi joj poljubite ruku kada uniñe . .. dosta si ih požderao! . prejasna grofice.. ..Gospodin fiškal. dugi Dugane.Bonum omen. A najednoć nasta preobraženje za gospodina Dugana.najslañim će glasom fiškal. a jaja provale na tvrd pod.Napolje. Ovo bijaše vrlo neumjesno pred groficom.. gazdarica će se veseliti! . bonum omen! .Ali i treća crvena ptica vratila se u krčmu. . ja se ne budem uvijek nosio! Pet godina mi tjeraju pravdu. Kuc. Dugan nije mogao premučati. što ta grofica radi da još ne dolazi! Duganu su stala drhtati usta. . dragi.. a siromah Dugan uhvati finu. .. preša.Sada je bio fiškalov glas prave papige. Grofičina ruka bijaše sva zamrljana od tinte. .. a sam kano da se zadubio u akta. ne crvenu pticu.

a padaju plodovi u obliku silnih banaka u fiškalsku kesu! Ha. Ah.ugrizne se fiškal za nokat . izvolite joj uvjete označiti. da . pa na moju sadašnjost gdje sam bez svake zaštite koju sam zavrijedila i osobom svojom i položajem svojim.izvrnuo iz košare.zarumeni se plavokosa grofica Olga. ha! Grofičine se oči zakrijesile sjajem udivljenja. kada sam išla onomu kukavnom čovjeku na ženidbeni ugovor prepisati pol svoga imetka. ali se nadam da je već u konceptu. . grofice. krasna još žena.nasmije se ona. .Gospodine.moj fini kolega zna bome zavlačiti tu parnicu jer je ona dobra koza muzara milostiva grofice! A dakako. A što sam uložio u ovu parnicu moje štićenice Jelene to bi vam moje knjige mogle kazati i moja bdjenja od tolikih i tolikih noći.. .. Ja na primjer imam klijente same seljake. Činilo se kano da su te oči pronicave. ali mi je jošte više žal jaja.. jesam li ja jako star u licu? .Valjda su u svih odvjetnika ta stabla jednaka? . . gospodine .Domine Dugane. Osuda još nije pukla.no. Meñutim uz tolike nezgode današnjega dana hitro se povrati u fiškalovo tijelo mir i ravnodušje.Presvet. . debele ruke u džepove te stane ponosno koračati sobom. .Čujte. Vidite. on je pak to prenio na svoju kćer Jelenu. . Meñutim vi se predomisliste. grofica. Ah. grofice. Vi ste izvoljeli prepisati na svoga supruga polovinu svega.. izvolite. zaključajte vrata. Fiškal stane.ukroti se seljak . a na stablu rastu plodovi. . bolje je čekati na osudu! . da nas i dalje ne uznemiruju stranke. Nuñate nagodbu.. Seljak pobere košaru i otetura iz pisarne. a vaša štićenica deset hiljada. Ovakva opreznost je vrijedna velike hvale. Pol svega vašega imetka pripast će za koji dan mojoj štićenici Jeleni. da mi je takav štitnik kakvoga ovo nezakonito seljačko dijete Jelena imade! . Vaga božice Pravde je na mojoj strani. Ukupno trideset hiljada forinti. same brojke na umnož. on hoće da i ne izgubite nade! Jer kada jednoć nagodbu sklopimo. Obazrite se barem na moju bolnu mladost. Vigilantibus jura! Pošto vi nuñate nagodbu.barem me moj odvjetnik uvjerava da vi nipošto parnice ne možete dobiti.izvadi grofica finu hartiju plave boje .ja poštujem vaše tisuće. Time je i previše luda naglost moje lakoumne mladosti naplaćena.Presvijetla grofice .uleti fiškal u riječ . Tu se čovjek mora cvekati i tući s mužekom za svaki novčić. vi znate dobro da je ono opako stvorenje štono se nazivalo mojim suprugom ionako polovicu moga imetka profućkalo.Nije baš tako stalna osuda na vašoj strani . ali meni to već suviše sramote nanosi...no ja ću čekati konac parnice: osudu! Vaše nepokretnosti plaćaju se ukupno s pol milijuna. . onda neće više rasti njegovo plemenito stablo štono se zove odvjetnički troškovnik.. a vi se sada niti ovom ponudom ne zadovoljavate. Ergo. pa da se barem već jednom primakne koncu. grofice. što mi ih je ovaj gusak .vi dobavite na svoj troškovnik dvadeset hiljada forinti. Posve u redu. što je odvjetnički troškovnik? Gorušičino zrno od koga postaje silno stablo. prekrsti krupne demokratičke ruke na trbuhu i upre male oči u groficu.Da.Nipošto. . meni ih je žal. A bog opčuvaj svakoga tko u njihove fiškalske šake dospije.smilovno će grofica Olga. A znate li.. kojoj je moglo biti kakvih trideset i pet godina .Presvijetla grofice.nasmiješi se resko fiškal . a ona je već imade na dlanu! Fiškal utakne kratke. vaša pak mladost mi je dijademom života . Fiškal se ustavi pred njom i prijazno se podsmješkivaše.Grofice Olgo...pokaže na Dugana . bog i bogme na moju dušu! Neka oproste. kako igraju u dubokim rupama tovnoga lica. ha! Nagodba. moja stranka nema otkuda troškovnika namiriti: dakle meni je stalo da i Jelena dobije parnicu. kupiti uz vjernu ljubav za toliki imetak tako siromašnog i tako opakog supruga! Oh. Zatim se okrene grofici. Vi znate kako stvar stoji... pa je podrezano stablo plemenitoga moga kolege! Ha.

Ona mu na odlasku stisnu ruku ne progovorivši niti riječi. grofici Olgi. premda bi inače bio nasamu pol kuhinje spectabilisa progutao. koja je na svu sreću bila toliko plitka da se ne bi niti vrabac mogao utopiti u njoj? Grofica Olga glasno se nasmije. suče brkove i kano da pjeva natiho: "Nagodba! Nagodba! Jeleno... Jeleni. razlažući iz starih pisaca i mudroznanaca da je najveća i najljepša krepost malo jesti.. Dugan je preumjereno i premalo jeo. Gazdarica donese crnu kavu. .. Fiškal sprovede groficu Olgu do kočije neprestano smijuckajući se. a uha i nos kano da rastu crveneći se kano tri masivne paprike obješene na bundevi. Čehu. .Čemu to pitanje? . milostivi gospodine? . te je već jedva raspoznavao principala. sustine.A gdje je do vraga crvena ptica! .prenu se Olga. Crvena ptica u crvenom se moru kupa i utaplja kano i ono u Svetom pismu Egipćani. a nos mu je planuo poput božura. ni jednoga.Gucnite. crnooko djevojče. dobar juratuš inače ali crvene krvi.. da se što više naužije crvene ptice.. Jesu li sklopili nagodbu? Kakvu? Budućnost će kazati..Da požurimo nagodbu . gucnite. kano ono fratrima poculum caritatis. milostivi gospodine. obojici bijaše danas alfa i omega: crvena ptica. .U Svetom pismu Egipćani.lupi fiškal po stolu. Naočale Duganove zaokupila magla pare štono se isparivala iz lica i nosa vinom upaljena. a istom iz bogatstva postaju ljudi ljudima: postaju sretni i blaženi. Gospodin Dugan.. Fiškal je vanredno široke volje. ..prisukne brk fiškal..Valjda znate da u našoj kući ne zovemo purana konjem Kraljevića Marka! Pet purana su danas mužeki donesli u kuhinju! . . . . . fiškaliji.tiše će fiškal dok doviknu Duganu da se može odnesti u kuhinju i ondje počekati dok se poñe k objedu. Jedna nada.otare se pregačom flegmatična gazdarica.Nijesu. Jedva je brojila petnaest godina.Kakva crvena ptica..A je li u grofice Olge još onoliko ponosne plave aristokratske krvi kao što onda kada je od njezine nemilosti i ponosa krapinskog čizmara sin." Kod objeda bijaše fiškal živahan. . jošte nerazvijeno.. gospodine. crvena ptica! Fiškal obilno pritakaše. Ta naime krepost rodi bogatstvom. . Jelena bijaše vitko. bit ćeš sretna! Nagodba! Nagodba. Jedna je misao vladala gospodinom fiškalom i njegovim adlatusom Duganom: sada će doletjeti crvena ptica na stol! Sam fiškal uz prehvaljenu Duganovu krepost sustezao se od jela po onoj u moralu: abstine. tare ruke gladi obraze. Dva puna sata trajaše konferencija s groficom Olgom. crvene ptice. Fiškal raskolači oči. nije li sreća u iluzijama! Možda je držao da bi i on mogao postati bogatim pod stare dane uz mjesečnu plaću od petnaest forinti austrijanske vrijednosti! Objed je dospio na izmak.U prilog nagodbi! . hoteći se pokazati vrijednim časti za drugi put. domine Dugan.promuca mudro adlatus i iskapi nadušak. postajao je oduševljen za fiškalovo razlaganje..Kakva je to čarolija? . uvijek turobno. Nazdravljao je Duganu. to jest iza dobrih vina čaša najboljega. čemu ta sjećanja? . jedan cilj bijaše principalu i adlatusu.Ali. O. htio svršiti svoj život u rijeci Krapini. kakvim ga je rijetko kada tko vidio.A gdje je crvena ptica? Ta danas ih je pet doneseno i predano u kuhinju! .strogo će fiškal. Fiškal ga je hvalio uvelike. Lehu i Mehu te gradu Krapini. .

Ja ću ih potražiti. Za preveliku gorljivost za svoga principala izlemaše ga pijani seljaci kada je stao na njih navaljivati kako se usudiše s njegovim gospodarom tako ružno pošaliti. .. ostavi principala i poñe u grad. Dapače.s rezignacijom će tiho Dugan.. da bi njegov otac prije mogao svojim omašnim kladivom razbiti najdeblji potplat nego svomu sinu izbiti koju nakanu iz glave.ustane Dugan. A fiškal kada dozna tu vrašku mušku šalu. da dobro i udobno gnijezdo za se meñu njima sagradi. fiškal. koja su im najbliža bila. Da vidimo! II. zanatom čizmar. Taj jedan jedini puran predstavljao je onih pet crvenih ptica od kojih ni jedna niti u kuhinju niti na stol gospodina fiškala doletjela nije. predstavljajući orijašku čizmu s potkovom. a i sam velikim gospodinom. o ja! . o nagodbi. dapače i u samom Zagrebu. to jest dok pripravi sebe i one okolo sebe. časna domaja Austrija bila je načičkana brojnim sveučilištima.. umah saznati kakva je to lopovština. spectabilis domine. Meñu ovim mladićima nalazimo i gospodina Jakoba Podgorskoga.. o grofici Olgi. a ime čizmara Podgorskoga po svim sajmovima znano bilo. on još srče crnu kavu i prevraća svakojake misli: o crvenim pticama. sadašnjega fiškala. uzdrhtat će pred kobnim amerikanskim duhom što se već tako blizu njega došuljao da već ulazi i u njegove vlastite klijente! Meñutim. Ali u mladoga Jakoba bila tvrda narav i gvozdena ustrajnost.O. Izračunao je što treba znati i kada se može dokučiti društva velike gospode. o Jeleni. posjednik dvaju vinograda i pet rali oranice. kako je pet mužeka s jednim jedinim puranom hodočastilo k fiškalu.Ceteris exmissis. stari Krapinac. kao što je još i danas. Otac mu. .. o kom pripovijedamo. Dugan je našao one smjele seljake u krčmi. A kao što su stanovnici močvarnih predjela priučeni i kaljužne vode piti. pa je zabrodio morem prošlosti. . bio nadaleko i široko poznat i za ono vrijeme mnogo prihoda nosio. tako su i hrvatski mladići hrlili na austrijska sveučilišta.pita ozlovoljeni principal. DAVNE CIFRE . Premda je njegov slavni cimer. naši mužeki su gori od Amerikanaca! . srknuvši vina koje mu je prisjelo da su mu sve suze vrcale kako se od kašlja zaduhao. on je proračunao. U to vrijeme valjalo je našim mladićima polaziti strana sveučilišta.Kako prevarili? Kako prevarili? . ja ću ih naći. o parnici.doskoči Dugan koji je već takoñer znao što mu principal drži do Amerikanaca. ja ću.Prevarili su! . ako se bude ravnao po . i prema tomu je matematičkom tačnošću računao na svoju lijepu budućnost..GREŠNI RAČUNI U vrijeme kadno Hrvatska još ne bijaše tako sretna da bude pretvorena u zemljopisno i političko otajstvo trojedne kraljevine. U krčmi je doznao cijelu pripovijest. On je proračunao kako se visoko treba popeti na tim stubama da ne bude previsoko. Tvrdoglav bijaše Jakob. On je proračunao kako dugo ima živjeti o vodi i suhu kruhu u tuñini dok se popne na više stube. Kolala je ona već i meñu samim Krapincima na opći smijeh. to on ipak ne mogaše uzdržavati svoga sina na visokim školama. postati članom. Samo svojim brzim i dugačkim nogama imao je zahvaliti adlatus da je ipak zdrav došao drugoga dana u pisarnu. kako u patnjama tako i u uživanju.. stanovaše u onoj istoj kući kojoj je sada gospodarom sin njegov. On je ciframa tačno izračunao što će i u koje će vrijeme nešto naučiti. otare i naravna naočale. Jakob ravnaše svoj život po matematičkim formulama.

U gradu u kojem je on učio davaše ñaštvo velesjajan ples. Doñe i veče plesa. I momu je Jakobu na temelju matematičkih cifara i formula došlo proračunano vrijeme u tuñini kadno je ostavio suhi kruh i vodu te mu se ascetički život preobrazio u život lagodnosti i obilja.svojim ciframa i formulama.Kako vidim. muhe bez glave u . da su u kamena oči. meñu ovim ukočenim tuñincima je dosadno. Kada bi drugi gnjevno lupali šakama od ljutine i bijesa. bude i tomu poduzeću predsjednikom. za šuplje glave u visokim krugovima vazda je suficit. U dubinu duševnih mu svojstava nije na svijetu nitko prodro jer je on rijetko i malo govorio. što sa ženskim svijetom. živahnije se zanimahu za njega slabije glave: a na takvim nikada ne oskudijevaju u visokim krugovima. Ilirci su luñaci u formi. i tu mu osta nepovrijeñeno ime. a te smjele oči krasne mlade grofice tražile su sveñ od njega novih. . ja porijeklom svojim i gledom na svoje sebi ravne morala bih biti dušmanicom onim divnim poletarima. Jakob bi češkao dlanove ili bi laktove upro u koljena i podbočio lice kano da gleda pol svijeta samih luñaka: tako zahtijevaju matematičke cifre s obzirom na razboritost i opreznost. Tada istom otputuje na ples. .Jesam. Dobnik vazda tačan koji se nikada ne ustavi. vatrenih riječi kojima je vrelo srce. Sada se još jače prilijepio uz svoje cifre. Mudracu izgorješe računi i cifre. te munjevite govore iliraca. Kada je pogledao prvi put grofici Olgi u oči. Jakob bi našire otvorio oči i smješkao se: tako zapovijedaju matematičke cifre s obzirom na zdravlje. No Jakob Podgorski nabrzo steče ime mudraca bez razlike stranaka i bez svake primjedbe. grofice. trcljast i širok. Jakobu bijaše kano kad oko njega svijet bjesni i plamti. ali usuprot ja bih danas srnula meñu njih i u jednu složnu pjesmu udarila! . Ako bude inače po čitavom svijetu deficit.sve življim plamenom će Olga. no i tada samo o onom što je znao i što bijaše na mjestu.šaptalo dvoranom. Što je više šutio. kano da je vidio sve svoje cifre i formule plamtjeti na nekom silnom plamenu. a oka tako smjela i živa da bi i kamen poniknuo pred njom. Kada pred njega stanu dva druga. plavka bujnoga tijela. Od predsjedništva ñačkih poduzeća došao je u visoke krugove. Jakob bijaše već u mladosti starac. tražile su čarobnih slika kojima je vrelo mašta.Da vam je samo vidjeti mladi svijet u Zagrebu. gromke i skladne im pjesme! O. ne toliko ljudi. Kada bi se drugi derali od razuzdana smijeha nad kojom duhovitom šalom ili dosjetljivom vragolijom. predstave ga kao današnjega predsjednika njegovoj zemljakinji i najbližoj susjedi grofici Olgi A. vjerujte. . ñaci i znanci stiskahu mu sretni ruku. On. Nije se moglo znati da li je on prava flegma po naravi ili proračunana flegma. no svoj kod svoga vatrenije diše. Svuda bi se jednako ponio. Sve je tako dugo udešavao i računao da mu je kad svih četiriju vrsta računa izašao siguran rezultat: mudrac. to trvenje stranaka. Za ovu i takvu danas zgodu ili možda nezgodu nije računao.Zemljače. tražile su poletnih misli kojima je rodište darovita glava. punu sjaja i elegancije. S imenom mudraca popeo se na predsjednička mjesta svih ñačkih poduzeća. ljepše ćuti . da ste i vi ilirac. a on se smiješi. ali je mislio na cifre i što će danas govoriti. gospodine. uzneseni za ilirce? . mudrac. dok se ne započe plesati. I oni stadoše izmjenjivati riječi o vrlo neznatnim i svagdanjim stvarima u svom materinskom jeziku. Čuo je šaptanje. da ne može nikada van od starosti oboljeti. vi ste.zapredala je Olga razgovor u hrvatskom jeziku s Jakobom. Kada je došao u dvoranu. tako je ponosno prolazio dvoranom. a uvjerena sam da smo mi jedne misli i čuvstva. On je i opet proračunao što će s kim govoriti. što s muškim. Grofica bijaše visoka uzrasta. Tamo u nas je uzaniji prostor. niti čuvstva. zdravije misli. jer tako zahtijevaju matematičke formule s obzirom na zdravlje.Žalim da ne dijelimo niti misli. manji krug. pa bilo i u tuñini! . Djevojka progovori hrvatskim jezikom. Prezident Podgorski! . Kako je bio malen.

ražesti se Olga. Zašto i satirom bijete onoga koga ja obožavam? . .nego ja osuñujem ilirce kao političku ideju. ja ću se jedanput otisnuti na prostrano polje samostalnosti i oteti se vašim okovima. Jakob skoro da nije vjerovao toj Olgi. . uvjeren da stari ne bi dao niti jednih sara najlošijih svojih čizama za sve veliko ilirsko carstvo! .Ali rata će biti! . gospodine. . Nahitro se grofica rastane s Podgorskim. Dakle. Njegov otac i moj otac natječu se koji će više čizama prodati na kojem zagorskom sajmu. mirno podnese njihovu pronicavost pa će posve ledeno: .. A ja sam.začuju se hrvatski usklici za stopama grofice i Podgorskoga. danas ostanite matematičke formule kod kuće. čas zahvalne u groficu. dakle? .Ja osuñujem ilirstvo jer sam Hrvat. simbol iliraca.A.Ali što smo mi Hrvati bez uzvišene ideje ilirstva meñu ostalim narodima? Manje nego najsitnija zvijezda na nebu. u crnoj surki. gospodine? . Jakob je prošao dva-tri puta prstima preko kose. grofice.Gaj je Krapinac.Vi ste mudra glavica. meñu konkretnošću i apstrakcijom.. vi ne samo da ne smjerate na pomirenje nego hoćete da se što prije zaratimo. tu još nije uzroka da se zaratimo. Onaj visoki mladić čas upiraše drzovite oči u Podgorskoga. gospodine Podgorski. a ja? Ja sam "muha bez glave"?. dečki moji!" Ali bi bili takvim smijehom uvrijedili groficu. Grofica i pratilac njezin okrenu se i opaze na čelu od pet do osam mladića momče blijeda djevojačkog lica. Pucne natiho prstima kano da je u mislima rekao: "Kada je već tako. pa i isti moj poštovani Krapinac Ljudevit Gaj! Jakob je stao gorjeti.vi ste mañaron. .. kazivali mi kolovoñe Ilira . Svaki od njih nosio je na grudima liru i zvijezdu. koji je tako hladno i voljko svoje provokante motrio kano da je htio reći: "Pamet.Ja sam samo istinu kazao. dapače i sitna iskrica volim biti nego oblak dima što će prikriti i potamniti zvijezdu.Gospodine. uviñajući da odviše govori i da je to sve van matematičkih formula. Lijepo. pamet. premda je već radi tih očiju izgubio i posljednju matematičku cifru.No recite zašto tako osuñujete ilirstvo? . grofice. manje nego što je Gaj rekao Mañarima.sadržaju. niti lijepa grofica Olga ilirka .Vaša kratka osuda je stroga i okrutna. malen otočić u slavenskom moru! patetično završi Olga. Ne bi li se koji jogunasti ilirac pretvorio u duhovitu Olgu kad sve tako dobro zna da ispituje Jakobove posebne nazore? No.začudo će umjerenim glasom Olga oborivši oči kano da misli reći: "Ovaj čovjek ima zaista posebne soli u glavi.nasmija se podmuklo Jakob . . To vam je. grofice. ." ... Vaša samostalnost je na mjestu. govore i svi mañaroni..Niti sam ja mañaron.upre Olga u Jakoba svoje oči kojima ne bi nijedan ilirac odolio. a vi ljubite samo njihove munjevite govore i rado slušate gromke pjesme. Ali Jakob. vi joj morate razloge navesti! O." Tako i bude! .Živjela lijepa zagorska Ilirka! Živjela grofica Olga! .Kao što vi. da vas čuje veliki Ilir Ljudevit Gaj! Znate li to ime. . nego naslaga od pepela štono se baca na iskru da ova utrne! Ja volim biti najneznatnijim otočićem u velikom oceanu nego i najveći i najšumniji val štono se izgubi bez traga i glasa u gromadi oceana. .. Ilirci misle tuñim glavama. . razlika meñu tvarju i tlapnjom. za koju godinu stariji od mene. Njegova četa bila bi ismijala ukočenoga prezidenta.. jer se ilirstvo protivi biću moga naroda i jer hoću da svojom glavom mislim. hitro se snañe. Mi stanujemo za neko doba u Gracu. Moramo se još vidjetil Podgorski je otišao iz dvorane u restauraciju. jer ne ljubim tlapnja.zarumeni jače djevojka .Ja sam radije zvijezda s najneznatnijim svojim svjetlom. a vrlo visoka tanka uzrasta.

. pa mu se po nesreći izmakla Olga. Baš Podgorski bijaše meta na koju je gañao ilirski uzletni pjesnik cijelim uvodom govora.Moje matematičke cifre! Vraćam se k vama! .. Misli mu bijahu zabavljene samo slikom grofice.A.. to će biti najveća sreća za pjesnika Ilira. Dušom mu časomice kano da je pronicala neka slatka predstava. nove račune započeti! .O. a najmanje o ilirstvu. ne. najvruća želja za sve Ilire! O. I pjesnik ne bi prestao govoriti.kano da je promrmljao Jakob. Iz onih dvaju okruglih Nijemaca zapitala je piva. .. i mi Iliri slijedimo to! Upravo ova pjesma. kao što ne bi bio dao niti riječ uhvatiti grofici da je nije drugi Ilir za ples zamolio. koja je još jedva mogla uzdržati riječ. dok im se društvo nije pretvorilo u pravu buru pjesama. . što sam je čitao.. n.udari lagano Podgorski prstima o stol. Pjesnik izvuče skoro arhiv iz svoje ilirske surke i počne čitati: Zvijezda ilirska visoko sja. Svaki čas bi prste provukao kroz vlasi. onaj Podgorski. Onaj visoki i blijedi mladić iskaže joj sam svoje ime i svoj stališ.Gospodine pjesniče. Još dok se grofica odjeljivala od njega.. mogu vam poslužiti čitavom rukoveti ilirskih pjesama. ne.. .. kakvi su to ilirci. On pomisli na ilirce. onako po prilici kao kada starac sanja da je dobio krila. jer se mi osobno ne poznamo.izvini se grofica.mrmljala je u čudu piva iz okruglih Nijemaca. zvijezdo Ilira! Mjesec na ilirce upro gled: Ha! i na Ilire doći će red! . Ilirci počnu tiho. Ilir iz ilirske Slavonije.Pa onda dalje. ja ih mogu nositi.. Podgorski odgovaraše vrlo kratko na obična pitanja kojima su ga usrećivala ona dva okrugla Nijemca. biste li mi mogli kojom drugom zgodom čitati vaše krasne pjesme ili predati mi ih na čitanje .i grofice je nestalo u viru plesača.reče on. On se ugibaše ilircima.Ne... e. Otkuda im ta smjelost? Je li to ilirstvo zaista ideja vrijedna zbilje? Ne. da je postao mlad i da leti nebu pod oblake motreći ispod sebe šareni i lijepi svijet. iza slutnje jedva osjetljivi drhat. posvećena je velikanu.ja sam Vilko. evo. e. onaj.. no Olga nekud zamišljena kano da i ne sluša. ja ću umah pisati o toj sreći velikom Iliru Gaju. a do njega sjednu dva okrugla Nijemca kojima je iz lica buljila piva strašnom zamišljenošću i ozbiljnošću. Grofice. deklamacija i nazdravica. to je fantazija! .. Činilo mu se kano da mu kakav vir struji u srcu.. Podgorski odgovori pivi prelakonički: . ja ih hoću.. dovinuvši se jedva .. Najednoć ga obuzme nekakva slutnja. samo dopisujemo. . ne. umuknuo umah s početkom spominjanja imena Podgorskog.Ja sam .Sada ćemo druge formule izmisliti.. Onaj drugi Ilir počeo je s Podgorskim. ilirski pjesnik. Oko kano da mu bijaše nešto življe.Groficu Olgu zaokupiše oni ilirci što su joj malo prije povlañivali govor s Podgorskim. doviknu: . Živjela. Pojave se u restauraciji i ilirci s onim izazivnim pjesnikom. jer ja dopisujem s tim velikanom i dičnim genijem. momu prijatelju u duhovnom smislu.. Tako su radili svi veliki i znameniti duhovi koji su snovali silne države. on nije s njima nikada govorio mnogo.Ne. . o. posvećena je velikom Iliru Gaju. pognjurivši malo šiju kano na poklon . milostiva grofice. komu nije ionako lako tekao jezik kano pjesnikov. a moj Ilir. nijesu li možda ilirci jedno te isto kao i Mañari?. na onoga visokoga suludastog mladića. Otkuda im ta smjelost da ga izazivaju u najprivatnijoj raspravici s groficom Olgom? Olgom! To ime mu tako milo bijaše. . Jakob Podgorski sjedne k zakutnomu stolu restauracije. pa sve življe.. Zaokupe posebni stol.

.. ili u mañarone. .. to je slavno.Jest.Hrvate ne pretvoriše niti Franci.. ako i neravnih protivnika nosiocima svojim! Gospodo..Mi smo.pitanju: .. Ostali počnu protusloviti: . te ovakvi ljudi ili se rugaju. ja mislim! .i veliki Rim je imao ovakvih sitnih plemenskih zadjevica. čujmo! . Mi žalimo te patuljke. Sabinjani su takoñer imali svojih tobožnjih posebnih prava i historije pa se poslije rado grijahu na ognjištu velikoga rimskoga carstva. . Nijemci se uzvrpoljiše i pomakoše vrčeve pive bliže k sebi. ja misl....Sjedni.Gospodine Podgorski .Gospodo moja! .. Ilirska buka nešto se smiri. gospodo. ili osuñuju ilirstvo.. ..... Ima. dugo i opet se pogledaše nešto mokrih očiju i bijahu posve zadovoljni sami sobom. t. da hoćemo utopiti Hrvate u nekom kozmopolitičkom i posve tuñem imenu iliraca ... Pjesnik se nije smeo ovim prigovorom. roñen biti iz onog istog mjesta otkuda i naš veliki Ilir Ljudevit Gaj! Gospodo moja. dakako! .. Zato je pravedno. nitko ti ne uskraćuje riječi.. uda velikoga tijela ilirskoga... neka se javi. dakle. morali bi je samo okajavati. ja ne m.. Piva iz Nijemaca još jače izbulji oči. Nijemci platiše i naručiše nove vrčeve pive. nad ovim plemenom da se upravo izvodi izdajstvo od nas iliraca.. a najmanje može ih Mañar . hoću reći.umiri se Mato i popravi rukav od surke..mi smo zemljaci svi iz Ilirije. a vi već svršujete. aut. . nagnuše vrčeve. Nijemci se pogledaše. Sada uhvati čašu i riječ drugi od iliraca. gu na ino nego da bog pož. ustadoše i odoše k stolu pri kojem je sjedio Podgorski i Nijemci.. . Gospodo. nešto ću re. din Podgorski je što i naš veliki Ilir Gaj.Nego što su dakle? . bože sačuvaj! .! .Prigovor neopovrziv! . gospodo moja! Gospodin Podgorski je naše gore list. gospodo moja.No! i ja mis.. ljudi . Hrvat biti jedno je isto kao i mañaron!.reče Podgorski.. vi prijatelja Ilira iz Krapine Podgorskoga! Nijemci potegnuše iz vrčeva do dna i pozvaše konobara na platež. ti naši protivnici u samom narodu Ilira ističu hrvatstvo. o. da se danas stranke mogu dijeliti samo u dvoje: ili u Ilire. ja čvrknut? Tko vam to reče? Vi lažete! Ja ću govoriti! Tko mi uskraćuje riječ. Iliri. niti Turčin u svoje. to je znamenito..izjaviše ilirci.. ja Ilir. neopovrziv. zatim pleme Hrvata kao narod posebnih prava i historije svoje. pjesnik namignu. u nešto reć. gospodo moja! Gosp. i. tješeći se da svaka uzvišena ideja nañe svojih. niti Obri.. oni se razumješe. bog i duša.. on što ću sada reć. a jezik mu je zapinjao od preširoke volje . ja vam kažem. dok Podgorski ni riječju na nagovor odvratio nije.. ali što ću sada reći. ..nastavi polupodrugljivim glasom .Slušamo! . Mi to ispovijedamo svuda i svakom zgodom. nu.Čvrk...Ilirci . ili pak postati Mañari. lim.Gospodo moja! Ja ću nešto reći. nešto ću reći. ć. ti si čvrknut! . Mato. Hrvati se moraju pridružiti svima drugim plemenima slavenskim na jugu u velikoj Iliriji. No može li složno kolo ilirsko zapinjati radi toga što je jedan stariji ili pametniji od drugoga? Ha? I ilirci se posadiše okolo stola. Mato... i. vukoše dugo. Mi smo doduše istom ove godine došli na ovo sveučilište.izazivno će pjesnik na Podgorskoga kojima još nije istjeralo svjetlo mraka iz glave. pa se ne poznamo.počne jedan od iliraca.. govori.Govori... Aut.. a kada bi se bili sjetili ludosti svojih pradjedova..On misli! Čujmo. ne laćaj se riječi. Sada Iliri udariše u pjesmu iz svega grla.. .. to jest. i. gospodo. molim posluh!.upade hladno u riječ Podgorski.Ja ć.. gospodo moja.ja molim riječ. o. prigovori naših protivnika sićušni su i neznatni. pa i ovdje u tuñini.i on stade sukati k laktu ilirsku surku.. ..ustane pjesnik mjereći škiljećim okom Podgorskoga ..

. jest. Podgorski prekrsti ruke na grudima i spokojno gledaše razdražene ilirce.skoči jedan od iliraca..To je uvreda za našega pjesnika! Uvreda se ima oprati odmah! Uvreda za ilirstvo! Uvreda nama! . sudi o tom gospodinu kao i mi. mi smo sve čuli! . Meñutim to nas nimalo ne smeta. a? Tko za Gaja ne pije. . vi ste čuli što je o tom gospodinu kazala grofica Olga .začuju se glasovi.O. Ilirci osjetiše tu neugodnost. napose s Ljudevitom Gajem. tkov je! Ne spada u naše društvo! .pokaže na Podgorskoga . Sada navrnuše od svih strana gosti u restauraciju. surovi derane.Da bog živi! .svi kod ovoga stola imadu iskapiti punu čašu za ovu zdravicu! . Starčić. No plemenita grofica. i vašemu ludilu ne odgovaram.. drukčije nam imate smjesta za uvredu zadovoljštinu dati! .skoči pjesnik . ne odgovorivši ni riječi.Gospodine Podgorski.vikahu ilirci dižući se na Podgorskoga.Dakako. neka se nosi od našega stola!.. Vele da je njemačka pasmina od pive još kukavnija nego bi po samoj naravi bila.. Iza toga počnu i ostali vikati.. i. .namignu svojim drugovima pjesnik. opozovite svoju riječ "ilirska laž". već obratno.. dok magla i opsjena ilirska.To je ilirska laž! Grofica Olga nije ništa zlo o meni kazala! .opomene prvi govornik Mato. ... Olga se . Podgorski se i ne maknu.znam tko taj glas podupire. . Pune su mañarske kese i njihovih slugu mañarona.odvrati Podgorski. pratilac Olgin. . no ona se bila već otkrenula i nije im opazila poklona. vi znate da se moje pjesme tiskaju i čitaju i napamet uče. . ali tko kod ovoga stola ne ispije za Gaja. a..Jest. kako vrijeñahu protivnici nas.odrješito uleti u riječ Podgorski.oprostite. Iza toga poklone se grofici i ilirci.pomañariti... Nijemci dadoše protumačiti ovaj zahtjev na svom jeziku i iskapiše pivu do dna. ja dižem čašu da bog živi najvećega Ilira meñu svima Ilirima. .. omlitaviti i razmazati te ćete ih moći u svaku moguću narodnost pretočiti! . ... Podgorski joj se lagano nakloni.Gospodine Podgorski..Niti moje srce niti moja pamet ne slaže se s tom zdravicom. vi ste svi čuli što je o njemu kazivala. mi smo kod ovoga stola sami Iliri. Na vaše kukavno podmetanje. Ljudevita Gaja! . ne spada u naše društvo. šta. .. vi ste mi suviše djetinjski! Isperite prije mlijeko što vam se cijedi iz usta!.. Vi znate da moja malenkost dopisuje sa svima velikanima ilirskim. . . a. niti je moj želudac pripravan za nju .. i sama ilirka.. prijatelji Iliri.. U restauraciji se pojavi grofica Olga u pratnji dviju dama i sijeda obrijana starčića. Ovaj stari gospodin . može ih oslabiti. ni.ispenta Mato..Mi čuli? . Ilirci se počeli smirivati pretvarajući viku u mrmljanje. moram opreku označiti izmeñu mene i njega jer meni mlijeko curi iz usta. Iz te vike i halabuke uzdigne opet svoj glas pjesnik. gospodo . . s damama zaokupi stol.Ja nijesam došao u vaše društvo k vašemu stolu.reče hladno Podgorski. već je danas pred zemljakinjom našom groficom Olgom nazvao ilirstvo ludorijom i tlapnjom. ti za Gaj. znamo mi otkuda taj glas dobiva svoju snagu!. potraje li kroz dulje vrijeme..O. .Šta. Podgorski postane nekako nemiran. što mu ona vrlo prijazno odvrati. ispraznite svoju čašu za ovu lijepu zdravicu . vi znate da moju malenkost uvažuju i cijene.Vi ste čuli. pa je lako jednomu mladomu čovjeku podavati sredstva da grofovski živi na sveučilištu i brani njihove težnje! Neka.lupi šakom o stol Mato.odvrati porazno Podgorski. Nijemci uhvatiše skute i pobraše se netragom iz restauracije. a? Vi nećete pi.prihvatiše Iliri . i..

Sada se Podgorski pokupi iz gostionice i krene kući.zaključi pjesnik. dok je upravo ćutio kako mu srcem probija neugodna studen. pokupio je svoj dnevnik u kom su bile poredane matematičke formule njegova rada i života.. kako je hitro išao. Ilirci bijahu iznenañeni.. a to je velik dobitak! Podgorskoga valja na svaki način istisnuti od njezine milosti . Podgorski pozdravi ilirce kao posve strane i napusti njihov stol. sve bi to postalo gola pražetina s takva čuvstva . no ona ne opazi.. Onaj ilirski pjesnik je barem luñak. Na ulicama je zaorila uznosita zaonda pjesma: "Mi smo. Kada je postao "mudracem"i "prezidentom" raznih poduzeća i prema tomu stupio u sveze s odličnim ljudima.. a srce probija led. koji ugled u mom rodnom mjestu! I isti Čeh. uz to univerzalni leksikon. ja toga ne bih bio mislio . Koja čast. gospodine! Pardon..Tražim tvoju lubanju da o nju očešljam kurja oka. spjevat će sigurno kakvu tragičnu baladu." Grad pokrivaše gusta zimska magla. da sam pametan i stoga svojim govorom joj ugodan.Ljubav! Ljubav! .. jedinu knjigu što je posjedovao. ho. Idući dalje spotače se Podgorski o kamen i jedva se uzdržao da nije pao..Pa zašto ne? Postati mužem grofice Olge. nekakav student.. Na odlasku mu poda grofica iz kočije malu i nježnu aristokratičku ručicu. ili kako se te ludorije sve ne krste!. Ilirski pjesnik proklet će Iliriju i ilirkinju. što te kurja oka svrbe da lupaš nogama o kamenje! .. Na odlasku pozdraviše Olgu.Švabo. jedva izgovarajući smilovnim usklikom: . Jakob Podgorski nastavi korak i zakrene drugom ulicom. . sada kano da nešto tajno hoće ispitati svojim pronicavim okom iz moje duše. .podsmjehnu se Podgorski originalnoj svojoj prispodobi. To bijaše stan Jakoba Podgorskoga.. Upalivši svjetiljku svuče gornje odijelo do košulje i baci se na naslonjač.. Iza toga prijazno ga pozove k sebi. Jakob Podgorski sprovede groficu Olgu s njezinom pratnjom u ogromnu kočiju pod kojom bijahu zapregnute dvije stare bedevije. Za nekoliko časova već je upalio krasnu svjetiljku koja je rasvijetlila dvije ukusno ureñene sobe. zaplakat će poput prorokova mačka nad propalim Jerusalimom i.Oho. .. a ilirci mu potvrdiše i odlučiše za danas ostaviti restauraciju. Nije se ustručavala punim slovom kazati mi da sam joj u volji.Ja toga ne bih bio mislio. .nasmija se gorko.Pa zašto ne! . da si podamo ruke! . . Onomu ilirskomu pjesniku srce i moždani. ljub. S protivna kraja ulice naruga se netko iz magle hrvatskim jezikom: . i. A veli se da su pijani Nijemci veoma milosrdna srca. naše gore list! .. gospodine! On je zaista mislio da je njegovu protivniku još gore.. Nijemac izgubi ravnotežu i velikim trbuhom začas ljosne o zemlju. sjajan stan u sredini grada. ilirskog sinci plemena.promrmlja Podgorski pa podviknu protiv svoga običaja u noć: .. No grofica glumeći ilirstvo i ilirkinju kano da se fino sama ruga i svomu glumljenju i sadržaju glume. braćo. . Lice mu je gorjelo.Ali ta grofica? Ilirka..nasmiješi kano da je htjela dati razumjeti Podgorskomu da opaža njegov nemir.A. U magli. ho! Stanider rode. skoči s naslonjača i vrati se na nj s dnevnikom u ruci..neprestano mrmoraše pjesnik. Sada mi daje pravo. Da me od današnjega dana drži svojim najbližim drugom i prijateljem. čudno! Glava ti gori.nakon kratke stanke nastavi razgovor sam sa sobom Jakob Podgorski.Mi ćemo posjetiti groficu Olgu. Ona je ilirka.Pardon. ja toga ne bih bio mislio. . kano da se voda na čovječjoj koži naglo pretvara u led... ostavio je poluvlažnu sobicu na tavanu u predgrañu grada i preselio se u nov..ozove se neznanac.Ljubav. A njezino ilirstvo? Čitava glumica. srazi se s malenim trbušatim Nijemcem koga je ionako piće više vuklo natrag nego tjeralo naprijed. . Stoga se i činila noć kao neka beskrajna spilja u kojoj vlada vječna tama. stani našinče. .

. Onaj gospodin pogladi svoj gusti. lakonički govorio: .uputi nešto prezirno gospodin Podgorskoga. nove račune sa starim ciframa.O. rezultat novih računa mora biti: grofica Olga će biti moja ljubovca. usne.. . ali meni se duri to ime genij. Cifre i računi zamijeniše strelice boga Lelja.Groficu Olgu. lagano uzvinuti brk i pokaže Podgorskomu jedna vrata u prvom katu promrmljavši suhoparno: . Hrvat sam.Vi tražite? . I Leljo kano da je iz kuta prošaptao: .. "veleum".. Amo vas..Ovdje stanuje grof.Poznam vas. Cifre i računi... Dobre glumice su i dobre Evine kćeri! Cifre i formule.. ne utrnuvši svjetiljke..A! Izvolite na ona vrata i čekajte u prvoj sobi. Aristokratička krv je plava.No ista se osoba osupnu zapazivši Podgorskoga.dahnu. okrugla i puna žena. žena! Jakob Podgorski je dugo šetao i pisao. grofičin zemljak. jer je velik genij Ilira! I on je krapinskoga šoštara sin! Ja ću biti njegov antipod: protivnik Ilira.ali računi su pogrešni! III. lijepe ste . plećat i jak gospodin kada je Podgorski prokoračio posljednju skalinu u prvi kat.. mislio i opet šetao i pisao u svoj dnevnik.sinu mu nešto u glavi.. kako se zaonda na tisuće pjesama ispjevalo o bogu Lelju i njegovim strijelama.. . .. dakle razmaženo srce. u kojoj bijaše kod prozora u kutu ogroman. . Da je gledao taj prizor koji oduševljeni ilirski pjesnik.Cifre.Ovdje stanuje hrvatska grofica Olga.odvrati hladno Podgorski gospodinu. van s dretom na potplatu. ja ću širiti hrvatstvo! Na mejdan vas. Sve se one natrag odbiše od ledena srca Jakoba Podgorskoga. Na mejdan vas! Aristokrati imadu uz plemićke pergamene i povlastice slabe moždane. PLUS I MINUS Šta želite? . ha.. Grofica Olga dobro glumi. plava krv! Plemićke diplome! Nije dugo čekao. čim bi sjeo. Ja ću biti protivnik Ilira. naglo otvorivši druga neka omanja vrata. Jakob Podgorski iz Krapine.Osnova je započeta! .Pa se spustio niz stube kojima je došao Podgorski. Podgorski uñe. mogu se pouzdati u vas? Dosada me nijeste iznevjerili. amo vas! Ja počinjem nove račune. a genij Hrvata! Brrr. a pred njim . izleti niska. Blizu vrata prostiraše se dugački divan sa stolom i više stolaca. padne umoran u krevet i. . prokletniče jedan.upita Podgorskoga ne baš preuljudnim glasom visok. vele da i za mojim susjedom Krapincem Gajem luduju aristokratkinje. Hm! A moj otac. "velikan".ja tražim groficu Olgu. cifre i formule... cifre.Leh i Meh radovali bi se u svom grobu. Još nije Podgorski niti dohvatio označena mu vrata kad iz protivne mu strane. Prostrana soba. . škripeći zubima i stisnute pesnice dižući uvis cikne nevoljno i potiho: . da već svaka bluna može na svoju kuću izvjesiti cimer "genij". zažarena oka. Do vraga! Ja nijesam aristokrat! Krapinci su najstarija plebejska pasmina u Hrvatskoj. Ah! . a moj otac! Tast grofice Olge? Ne bi baš loše bilo. ja ću odmah doći. amo vas. gledajući ga kano da ga već odnekuda poznaje..nakloni se Podgorski .. bratić Olgin . Po zidovima redalo se nekoliko ukočenih dama i brkatih muškaraca.. no on ne može svoje plemićke pergamente pokazati. .Čast! . Usijani ilirci nas do toga dovedoše. opet ode! .. bila bi zaista upaljena mašta vidjela toga boga gdje sjedi snužden i namrgoñen negdje u kutu Jakobova stana sa svojim lukom i polomljenim strelicama. kojima je Podgorski. Šum ženskoga odijela čuo se na vratima kroz koja je on unišao. vele. pjesnici i "veleumi" Ilira.. . Ipak se ona rado kupa s plebejskom krvi u jednom moru strasti! Ha.umiri ona svoju bjesnoću i upita drhtavim glasom.Ah. crno olašteni ormar s napisom: Knjige za prihodnike. ha! Krapinskoga šoštara sin! Pa.

Ona bijaše okrenuta od slike gledajući sentimentalno kroz prozor. to može ilirska pjesma: od Savla stvoriti Pavla! . Ilir tamo iz naših strana? Dobro ste nam došli! Ja ću odmah javiti svojoj milostivoj učenici grofici Olgi. otkrenuvši se od učiteljke kano da je i nema .. Pjesma prodire do srca. izvolite jednu ilirsku onako od srca. idem grofici najaviti. ...Nedostaje vremena.iznenadi ga glas grofice. Podgorski neznatno kimnu glavom.. grofice .. . gospodin bratić? .lakonički odgovori Olga..Grofica Olga ovaj čas dolazi. ..? Možda. . te će ga nagovoriti: .Krasan muž..Nijesam danas voljna. . možda kakav presvijetli gospodin roñak. Taj plećati aristokrat? Kolike sličnosti s otmjenim prijateljem naše gospoñe! Možda je on. i ja ću se s vama upoznati. .osupnu se učiteljka i popostane.Bratić. baš ste dobro došli! .naglasi osobitim glasom Olga. . Budite oprezni sa svojim pjesmama i pripovijestima jer imate posla s vrlo strogim kritikom. gospodine Podgorski .reče patetično okrugla učiteljka . I što govor ne može.. .nakloni se suhoparno Podgorski. Jezik kano da joj ne bijaše onako razriješen kano s početka.Ne. gospodine.Kakva li je ovo hlapimuha? ..Dobro mi došli. Ja sam spisateljica i pjesnikinja ilirska! Učiteljkom sam grofici Olgi već više godina. vi ste naše gore list. .Gospodična Karolina .ovaj gospodin nije ilirac. O.se pomoli ona okrugla i puna žena. Podgorski. . Uzvišena djela i velikani. . jer prizor od malo prije. .grofica će prema učiteljki. .Kako nijeste voljni za ljubav vašemu gostu.A! . Učiteljka poñe k prozoru i od nenužde popravljaše zastore. pa k tomu protivniku ilirstva.Jakob Podgorski. sada preobučena.Gospodično grofice.Milostiva grofice.Ne? Učite.Vi ste dakle. Iliri mnogi koji uče u ovom gradu poznadu me. milostiva grofice. kako sam vam već kazala. Učitelja se ugrize za donju usnicu gladeći svoju slabašnu žutu kosu.Gospodična Draginjo.Ona ga ostavi pošavši da ga najavi grofici. ..nekako će preko srca Podgorski i sjeti se da je to onaj isti širokoplećati gospodin štono ga srete na hodniku i upre pogled pun pitanja u učiteljku Karolinu. glasovir! . . .ilirstvo kano i njegovi zastupnici spremni su vazda na oštre zube čangrizavih kritika.Vi igrate glasovir.I onaj plećati aristokrat valjda je nekakav ilirski Paris. žmirnuv ispod oka na učiteljku. Draginja.? Učiteljka se povrati: .Gospodična Draginja . Olga poñe do glasovira.Ne. Podgorski. Podgorski se zagleda u veliku otmjenu sliku. Podgorski? . Molim ime. Podgorski sjedne na stolac i promatraše onizak okrugli stas učiteljke takvim okom kano da broji nešto. .ispravi ova.u takvom slučaju molio bih drugi put.promrmlja Podgorski stupivši dva koraka naprijed prema prozorima.. Činilo se da broji duljinu učiteljkina tijela od bokova do ramena.. Sada poñoše iz predsoblja u daljnje sobe. gospodine Podgorski! . Kasnije više! .O. .Vaš bratić. Draginja se okrene od prozora.Gospodine... . možda sam u nezgodan čas došao da vas posjetim . koja se neopažena i nečuvena pojavi pred Podgorskim.dakle . .. .

Dakle mislite li. Leljo . Olga pogleda svoga gosta na taj prizor.O. Zar vas se ne doimlje ova nježna i duhovita pjesmica vatrene ilirke? .. doista krasan i pristao muž! U tom glasu bijaše toliko ironije.Da. ponešto prenavljajući se. u srce..Ala ste čedni. vi ste od kamena. pjevati o srcu..planu ilirska učiteljka i ostavi Podgorskoga i groficu. Jer Ilira uhvatit će muka! Srce dršće. to je krupno prostaštvo.Leljo bože. . Podgorski sleže ramenima. . Učiteljka počne. Da sam slikar. na ustima Podgorskoga pojavio bi se komičan smijeh. to je duh. To je i očekivala učiteljka i stane: . A ipak je taj čitavi Leljo slabašno derište bez ikakve moći.. .Podgorski.I grofica udari u akorde. tapkajući malenom nogom i posežući rukom često zaista k srcu. a zašto ono ne može šetati površjem ogledala. kano dijete kada hoće znati zašto muha može. to je srce! deklamira uzdignutim glasom učiteljka.otegne nekako na demokratičku glasom . gospodična grofice . Kad god bi ona uzvinula jače glasom i hvatala za srce. . dignu se sa sjedala i korakne pred sliku grofičina bratića. da pravi od proljetnoga blata figure za personifikacije "veleumnih" ilirskih pjesnika!.komičnom će tronutosti i sažaljenjem Podgorski . ja bih ga samo radi bjesnoće bezazlenih nekih iliraca naslikao onako da bi mu mjesto tobolca i luka dao karakteristikom onoga blagog sisavca što je običavao proroke nositi na svojim leñima.vaš bratić ima lijepo uzvinut brk. od srca! .kašljucne učiteljka. .Jest.O. a ne tuñu." . a pogledavao bi u onu sliku na stijeni.. o bogu Lelju . Inače bih toga cijeloga Lelja poslao u krapinske ulice meñu dječurliju.to je suviše opjevani idol ilirskih pjesničarki i pjesničara. o ljubavi i o bogu Lelju.. to je veleum.upita Olga polunaivno.. krasan. Podgorski.pjeva naš "nadobudni" mladi ilirski pjesnik Vilko.Vjerujete li. onako od srca? . o pjesmi mojoj.O silnom Lelju? . Olga skoči od glasovira: . Lelju sve to . mašući rukama. u ljubav? Vjerujete li u boga Lelja? Obožavate li njegovu moć? . . . . Pjesma se svršila. jest... već je strijela pala. Što sve može Strijela tva! Kuda segne Sve podlegne Jao! ja sam žrtva tva!.Leljo.Leljo.lupne noškom već srdita grofica. gospodična Draginjo! Dajte svoju koju pjesmu. ne napinji luka. Učiteljka se zarumeni misleći: "Sada će puknuti sud o čedu srca moga.Gospodična Olgo . Leljo! Silni bože.tek je šala mala! . Podgorski se nasmije.

A kada se govori o duši. Olga ponudi Podgorskomu mjesto kraj sebe. . . vi ste pesimist. Podgorski bijaše zadovoljan da je uvrijeñena učiteljka ostavila njega i groficu same. .. Posvetio mi je ove pjesme. Grofice. . svjetlo protiv magle. o srcu u tim pjesmama. promrmlja nerazumljivo Podgorski.Gladne muhe i prašinu jedu mjesto sladora. A tako se lijepo sriču. jezgru protiv pljeve. Da kano Hrvati boj navijestimo Ilirima. Ilirci imadu autoriteta i uglednika te se na njih u opravdavanju svojih nazora kod svake druge riječi pozivaju.Karolina će vas tužiti našim ilirskim drugovima.Ove su pjesme veoma dobre.. . gospodična grofice. Olga i Podgorski bijahu iznenañeni. .. pa i u Hrvatskoj raširiti.. poda grofica Podgorskomu ruku.Ona je Varaždinka. Lijepi srokovi nijesu poezija. bijede vas da ste mañaron. No. . Grofica poñe do svoga stolića. ja ću još to promisliti..Znate? Pa što vi na to? .Ja katkada i sam za sebe govorim što želim da me drugi ne razumiju..Što ste kazali? Nijesam vas razumjela.Pjesnik Vilko.Podgorski. .Ništa.To je pljeva u kojoj nema zrnja. .Ona je tako vatrena ilirka. Krepko prihvati grofičinu bijelu ruku koja je ostala u njegovoj. Olga je tako spokojno gledala Podgorskoga. vi ste tako samostalni. pa je odmah uvrijeñena. naime hrvatsku protiv ilirstva. Oni su vam ionako neprijatelji.Volim tako nego upaliti svoju kućicu. Žalit ćete kada se sami uvjerite kako su vaši vršnjaci daleko. Začas joj se obli lice neznatnim rumenilom. taj lumen pedagogičkoga svijeta? . grofice.. . izvuče sunjicu i donese Podgorskomu u svilenim koricama na plavoj hartiji niz dugačkih stihova. to ime za me je ponosno. .Podgorski.nazlobno javi neopažena učiteljka vidjevši gdje Podgorski drži ruku njezine učenice a ona mu je ne uskraćuje. . znajte da sam od dana našega upoznanja odlučio ustrojiti protivustranku meñu Hrvatima ovdje na sveučilištu. . Ja ću biti Hrvat. Mañaroni su robovi svojih gostiju. milostiva grofice Olgo! .Grofice Olgo!.To vi ništa nova ne osnivate. Mañaroni vele da su Hrvati. to mi se tako sviña. Obje stranke rade na uništenju imena Hrvata.Onoga visokoga mladog Ilira Vilka. .Čije su? . daleko. ilirci su robovi svojih utvara. sva črčkarija iliraca ne vrijedi više no da se lula dobra duhana njome zapali. svoju slobodicu. . vi ćete ostati osamljeni sa svojim nazorima.Znam.Otkuda je. moga mišljenja.upita ravnodušno Podgorski.. štaviše. .. zdravo tijelo protiv utvare. . gospodična grofice. dok ste vi ostali s konzervativnim starcima u zapećku. On mi je sa svojim drugovima znanac... . . a bilo je i od starine svima onima koji bi danas radi to čuvstvo zatajiti u kozmogoniji izmišljena ilirstva. Dobar prijatelj Karolinin. to su fraze. . A zašto su te pjesme i uopće ilirske od tolika uspjeha? Zašto se ilirci i naša stranka dan na dan tako množi? . . Ona ne shvaća vaše ionako trpke šale.Podgorski.U lutaka zadovoljštinu tražiti? Ne rači mi se besposličiti a s mojim zabludjelim zemljacima.Ja sam se već uvjerio susretnuvši se s grofom da su ilirske pjesničarke suviše vatrene. Podgorski! Mi ćemo početi stranku. Ima u njih duše i srca. Prvi put u životu planu u Podgorskomu nekim divljim plamenom oči.Ali ne Hrvati moga kova.A zadovoljština? .

reče ona. a zamišljenost Olginu tumačio je na svoju. ali za to se tražilo srce koje ćuti. Olga je u običnom govoru rabila riječ "ljubav".Vilko . već u onom hramu slatkih i plemenitih ćućenja koji materijalistični prirodoslovci i liječnici dijele u dvije klijeti. A vaše pjesme ja tako rado čitam. . gospodične Draginje i svima nama šalje prijateljski. odgovarajući Vilku.a eto. Olga poñe odmah na drugo. ona ju je dapače malo prije spomenula u razgovoru s Podgorskim . Kolike li radosti da je vaša visokoroñenost stupila svom odlučnosti u ilirsko kolo! Raduje se velikan pjesmama i drugim literarnim proizvodima umne ilirkinje.. u koga bijaše toliko srca. . da ne upire oka u taj divni. jedan stisak ruke bio bi dostatan za odgovor koji bi se mogao crnilom napisati u hiljadu pjesama. Olga je s ilircima već dugo vremena općila. Olga nije ništa odgovorila. ljubim vas. bratimski pozdrav.ustane Podgorski s laganim poklonom. oni su dolazili danomice u posjete. sada je gleda na koljenima pred sobom.. on će se sretan previnuti pod stopom vašom i blažen umrijeti u ljubavi. štitio vas Leljo! Učiteljka mu nije sustegnula ruke. kraljicu Ilira....Bez svake zamjere.Kada da nastavimo našu osnovu? . napose se grofica pokazivala najpriklonijom pjesniku Vilku.. koja sudbina. toliko duše i vanredne smjelosti.razumijem vas. komu se smijahu velike i zlatne nade.Visokoroñena grofice. a nazivaju "valjano sastavljenom mišicom" srcem! Moguće da je Olga. On je kolovoña iliraca.. jedan pogled. . da se ne miče. Odgovor ćete naći sami u svojim pjesmama što ćete ih od ovoga časa ispjevati.. mislila i na Podgorskoga. Vilko bijaše doista lijep momak. nije porumenjela..Grofice Olgo! . posvetite.. .Krasna grofice. Za odgovor Vilku trebalo je srce koje jednako ćuti. božanstveni lik ilirske aristokratkinje!. ja pjevam. ali učiteljki će na rastanku prijazno ironički: .. gospodična! Podajte mi ruku. od svih sudrugova priznat duhovitim i vatrenim mladićem... pjesnik ilirski..Sutra u tri sata poslije podne . preranom... Ova izjava bijaše za nju novost. ilirski.. a najedanput u sredini ravnice nagazi na široki potok preko kojega valja bilo kakvim načinom proći ili se vratiti natrag otkuda si došao. koje se odazivlje ne s riječju "ljubav" u ustima. prekrasna grofice. ..uputi ga ona nešto tišim i povjerljivim glasom.. prekrasna grofice. Ona je znala da će ovom temom izvući mladoga pjesnika iz neugodnoga stanja. ja ću pjevati dovijeka i preko hladna groba o milostivom srcu vašem! Prekrasna grofice. Olga se nije zbunila. . zgazite ga... posvetite tu moju pjesmu vašim odobrenjem. Vilko je opazio svoju pjesničku posvetu u svilenim koricama. Pjesnik se našao na koljenima. pjesnik ljubi. opažam da ste nekako sjetni i sumorni. Nije se ta izjava mogla držati nepravdom.prekrasna grofice! Zgazite svoga roba kao crva! Da ne živi. Nije se mogla ta izjava držati prenaglom.. a ona spada u to kolo. lagano izgovarajući riječ po riječ .Oj....Kada? Kada? Posjetite me. Podgorski i ne pogleda pridošlice..dahnu promijenjenim glasom . Pjesnik se primakne do Olgine ruke i poljubi je. A možda nije ni na jednoga. Zamoli ga da čitaju pismo od Gaja zajedno..Ilirožder! Olga bijaše nekamo zamišljena kada je primila ilirskoga pjesnika.Prekrasna grofice . . kano čovjeku kada putuje ravnicom u stanovito mjesto. i to u kipu svoga jednomišljenika pjesnika Vilka. .začuñeno će iznenañena Olga.. s ukorom: . ona je tu riječ čitala u mnogim pjesmicama svoje učiteljke Karoline. ili zgazite roba. da ne gleda sunce vječne ljepote. .. nije ni bljeñom postala.Gospodine Vilko! Vi pjevate? . ja pjevam. velikan Gaj mi je odgovorio. Izjavu zanesenog pjesnika nije mogla grofica smatrati drzovitošću. Jedan uzdah.Najbolja zgoda? .

Gospodar Martin i drugarica mu Mare bijahu grofici Olgi djed i baba po majci. koštunjasta žuteljiva Njemica nekud od Majnca.Kolike li razlike meñu onim oniskim cinikom i ovim poput jele vitkim mladićem!. Ovo je dvoje došlo iz Slavonije na golemo gospodarstvo malodobne Olge. no gdje bi kakva barunčića ili grofića. Kada je Olga navršila desetu godinu. a ti ćeš se. To je Podgorski. Jedan od mladića pričini joj se kano matematiku kod jednadžbe plus. A što bijaše dragocjenosti naslijedio od djedova. plemićke diplome svojih preña poslao je na tavan za hranu prastaroj demokratičkoj družbi. ima pozitiviteta. Zvali su je frajlajn Marijeta. prodao ih je u velikom gradu i stao kupovati nova imanja onih koji su svoja dobra prodavali zato da kupuju barunske naslove. Brak je sklopio s grañanskom kćeri. Podgorski joj se pričini puka negacija svega što ilirci obožavaju. On je malo za to mario. a poradi toga aristokratičko društvo isključilo ga je iz svojih "otmjenih i visokih krugova". .. a ne da meñu nama riječ vodi.Ah. Ona je prispodabljala Vilka s Podgorskim. Pošto je Vilko pročitao i protumačio grofici pismo. Jedan od grofića spočitnu mu ženidbu. A najposljednji prnjkar od . rastao se s njom. A ovakvi sukobi donesoše mu i samu smrt. Olga je dopuštala sebi puno o tom govoriti premda su njezine misli drugom vodom brodile. Taj bijaše ekscentričan član aristokratičkoga tijela i zasukane glave čovjek.da naše tanjure pere. na čemu grade stranku. a koliko ovdje plamena i fantazije. žara. Što je u Vilka bilo previše čuvstava.otac Olgin umre od hica kukavnoga pištolja. No u njegovoj negaciji ima prave istine.reče taj .. u kojima je dakako na prvom mjestu slavila u svom materinskom Schillera i Goethea. i otada za sav odgoj i budućnost njezinu brine se to dvoje starih ljudi. On se ne mogaše razabrati. Što bi u pismima običnih ljudi nešto posve obično bilo. genijalno. Ona ju je imala poučavati u glazbi i u jezicima. bez zraka i svjetla. Koliko je tamo razbora i hladnoće. IV. Neopisivo neugodno čuvstvo okupilo mu je dušu kada se oprostio s Karolinom i došao na ulicu. a duša nekakva praznina kojom se samo razlijegala jeka ironije i gorkoga smijeha. genijalni Vilko!.uzdahne učiteljka na polasku. NEPOZNATE OLINE Tko je grofica Olga? Ona je nosila naslov grofice po ocu. . gospodi miševima i štakorima. Oni je. Bilo mu je kano mokru čovjeku na vjetru. prate poput Filemona i Baucide čitavim mladim joj vijekom. poleta do pretjeranosti. budućnost. dok je grbove mjedene salio u ključanice ili ih je dao pretvoriti u lance na koje je kopčao svoje goleme bundaše. Karolinina predšasnica bijaše visoka. bez cvijeća i topline.. Vilko je zaista svaku riječ Gajevu tumačio najopširnije. Kada je to dijete navršilo tri godine. . postradao je on u nekoj zavadi s aristokratima. stražare aristokratičkoga doma..Došlo je do uvreda koje se moradoše krvlju oprati . Iz braka s grañanskom kćerju rodi se žensko dijete Olga. Više i manje ili bolje reći: suviše i premalo. Ta olina je Vilko. ostavivši sav golemi imetak svomu djetetu i ženi svojoj koja je za dvije godine preživjela plemenitoga druga i ostavila malu Olgu pod tutorstvom svoga oca i majke. diplome i grbove. . to je u Podgorskoga bilo svega premalo. neplemića i malih posjednika u Slavoniji. našao je pjesnik da je to u Gajevu pismu uzvišeno.Da. jedva najesti onoga napoja ako misliš ne crknuti od glada u crvljivim diplomama svojih preña. napose koju nadutu damu dobio na zub. i ona mu je bila jedinica. postane Karolina drugom njezinom učiteljkom. jao njihovim aristokratičkim diplomama i grbovima. nedobitno. Kada je postao punoljetnim. Drugi joj se pričini minus. dapače kano da u njega bijaše srce pustara bez života. ona će oprati svoje tanjure.. oni ni za čas ne puštaju svoje unuke s vida i pažljivosti svojih staračkih očiju. tim je pak dao crvenoj krvi istu znamenitost kao i plavoj. propali grofiću.Vaša je žena po svom podrijetlu . ..Vilko iz ovih riječi nije znao na čemu je. .

Protivnim pak pravcem udari gospodična Karolina. proučiti njihova nastojanja i težnje. jer bijaše Marijeta "učena i stroga i razumna". Osim toga bijaše koštunjasta Marijeta vrlo sentimentalna i sanjive naravi. nešto više kuća. Olginom učiteljkom gospodična Karolina. Zaman nude Nijemci silom i milom čitavi svijet svojom kulturom. koja se narodima na kugli zemaljskoj narivava onom ugodnom delikatnošću kojom paraziti hoće usrećiti zdravo i srčano tijelo. roñena Varaždinka. i našemu današnjemu naraštaju.. no dijete bi se kod toga umorilo i do glavobolje. Marijeta je sunčano svjetlo na mlado djevojče pripuštala samo kroz prozor. tako da im nedostajahu riječi da izreknu sva čuvstva i misli što ih je nekultivirana narav svijeta i svemira rañala u njima.neizlječivom tupošću. dijete bi postajalo bistro i živahno kano čovjek kada doñe iz vlažna podruma na svjež i čist zrak. kano da narodi imadu mnogo više riječi i na milje dugih perioda nego misli i čuvstava.. Svidjelo se napokon sudbini da je koštunjastu Marijetu privela pred oltar i tamo je "svezala vječnom svezom" s nekim ostarim udovcem i pedagogom u penziji. no napokon privolješe te se zaputiše zajedno s Olgom i novom joj učiteljkom u svijet. ćućenja i zahtjeve. dogaña da je već i ono nešto jezgrice crv površnosti. A često se. Starci se isprva opirahu Karolininim nazorima. bilo iz krsnoga joj lista koji je ona čuvala najvećom tajnom. A njegovi nosioci. valja joj vidjeti ljude. Napose pak u tom prednjači ukočen i rastegnut njemački jezik. Čemu tada plandovati po velikim gradovima za tobožnju potrebu "svestrana naobraženja"? Velegrad od malena mjesta razlikuje se samo toliko koliko tamo imade za koju hrpu više ljudi. Marijeta nije dopuštala da djevojče ide kamo u svijet. Takvi bijahu Marijetini nazori. svih zdravih misli i pojmova . Karolina bijaše podosta natrušena čitanjem. kako je sami priprosti starci držahu. ali dakako u mnogo većoj mjeri.. ali ih razumjelo nije. Zato. koja konačno završuje gubitkom svakoga čuvstva.Rajne preko Berlina do Beča ne bi propustio ma i najneznatnije zgode da doprinese žrtvu za prokrčenje svoje njemačke kulture. stali pripovijedati zdrave i slikovite naše pričice na one tamne Njemice Marijete. iz njezinih dugih priča. kako smo već spomenuli. baba Mare. Narodi staroga vijeka imali su mnogo misli i čuvstva.. kojima bi se dijete divilo. kada bi stari djed Martin i njegova drugarica. Ona kako bijaše već samom osobom kontrast prema svojoj predšasnici. Ljudi su svuda jedni te isti. i na kućama nešto više katova. Takvo nešto biva. sa svojim plodovima uma i srca najbolje pokazuju da je u njih tvrda i debela ljuska koju treba čovjek dugotrajnim trudom i znojem razbijati dokle dopre do ono nešto zrnca prave jezgrice. vidjeti ljepote smišljene i oživotvorene velikim duhovima. Mladoj grofici valja poći u svijet. da se užije sunčana svjetla i topline mu neograničeno. Iza Marijete postane.. premda joj nitko nije znao godina bilo po njezinu kazivanju. a kakav već biva ženski spol kada proštije koju . malone vazda. no valja reći da je Marijeta posve hladne duše preuzela mjesto u novom stališu tvrdeći da je "sve to prerano". napose gdje još vlada zdravlje i bistrina u narodima.do totalne glavobolje. tako joj bijaše kontrast i svojim nazorima u odgojivanju i poučavanju. Je li to bila ironija sudbine ili zbilja.. koji se izubija i izmrcvari njemačkim knjigama do . lice zemlje takoñer jedno te isto uz neznatne promjene. dok je Karolina djevojku odvela na slobodu. po širokoj volji. ali malo riječi. A djed i baba držahu se u svačem onoga što je propisivala ona. na široko polje. Danas pak kada je svijet i svemir preobražen kulturom. Zato i jest poezija i umni rad starih naroda sličan bujnomu plodu komu preuska i tanka vanjska ljuska raspuca od preobilja nutarnjega sadržaja ploda. Mala Olga upravo bi gladnom dušom i srcem hvatala teške prispodobe i tmaste slike iz usta Marijetinih. danas priznati tovaraši kulture na zemlji. posve protivnima solidne Marijete. Dosta velikom neopreznosti zabavljala bi djetinji Olgin duh nedohitnom i mutnom apstrakcijom tamnih bajka i priča iz njemačke mitologije.

Ipak je on bio možda najpouzdaniji prijatelj učiteljke Karoline. . Za ilirsku ideju predobila je u kratko vrijeme svoju učenicu groficu Olgu. širokoplećat. on proučava ženidbene ugovore i nasljedno pravo!.knjigu. posve aristokratičkoga izgleda gospodin. vrlo otmjene. već začudo. mlade i krasne udovice Elvire koja bijaše poznata sa svoje raskalašenosti i razuzdanosti u gradu. ili pak oboje. Prije bi u njegovu inače lijepu glavu mogao usaditi kupus negoli pojam o ilirstvu i uopće o kakvoj narodnosnoj ideji. što nikada do te odluke pokušao nije. a sama se nije smatrala toliko Olginom učiteljkom koliko prijateljicom njezinom. a i gospodinom grofom. onaj isti s kojim se Podgorski sastao kadno doñe u posjete Olgi. dok bi se pred drugima kano posve strani sretali. No taj naslov prisvajao je otuda što je njegova roñakinja Olga bila roñena grofica. stari. kada ga je sastao na hodniku pošavši u posjete Olgi. gospodin doktor Laca. Kadno se ilirski pjesnik Vilko rastao s Olgom. veteran student a Martinov nećak. Valja nam spomenuti da prema toj tvrdoj svojoj odluci ne uči možda pseudodoktor Laca kakvu ilirsku pjesmu i ne čita možda kakav roman da udesi svoje riječi za otkriće ljubavi prema Olgi. dogovaranja i dopisivanja. majušnoga punoga lica.. A Podgorski se nije prevario držeći doktora Lacu. Vrijednost pjesama nije se cijenila po poeziji. ali zato su namazali silu božju papira. oka oštra i pronicava. slobodno ju je predao ilirskom svijetu kano svoju vlasnost bez svake bojazni da će ga kritika uloviti i dovesti pred sud gdje se odmažñuju književnim smetateljima tuñega posjeda i vlasnosti. Meñu takva bića spadaju učiteljka Karolina i gospodin doktor grof Laca.. ako i nije ova jošte saznala za nju. a pripovijesti iščičkala groznim citatima iz suhoparnoga dubrovačkog pjesničarenja: ali niti njezina poezija niti njezine pripovijesti ne mogoše preživjeti niti same nje. i uhvati onu svilom vezenu knjigu spomenicu od pjesnika Vilka. O tom uskom prijateljstvu nije znao nitko do njih dvoje. jošte jedna muška olina. jednim od kućnih prijatelja svoje gospoñe domaćice. htjela je i Karolina imati glas u znamenitim pitanjima Evrope. s kojima je držala ilirske sastanke. Pala mu je ipak sjekira u med kadno mu je stari Martin dozvolio da stupi u obitelj. Njegovoj odluci skloni su i starci te ne taje ni sami sebi ni komu drugomu da bi to najsretniji i najvaljaniji brak bio te da se tako ne bi nepoznata olina uvukla u njihovu obitelj. Bila je to niska. . kada je Olga navršila petnaest godina. tako prazne glave i srca. jer se otada nije trebao za drugo brinuti nego kako da mu svi dijele ime doktora i gospodina grofa. natakne na oči svoje krupne naočale. a tražio do pretjerane smiješnosti da ga zovu doktorom. ovakvi bi i slavu stjecali.. Kano takva bacila se i na polje crvene ilirske politike. više no ikoji ilirac. tako da su oni puno više prostora zauzimali nego sama izvorna stvar.Stari.. krupna starica. Citati bez kraja i konca sastavljali su pripovijesti. Kako oholu. doñider amo! .. Za Karolinu se može reći da je pjevala pjesme posve izvorno. za kratko vrijeme skupi ona oko sebe naše mladiće. Ima ljudskih bića koja stanovite uske veze svojih ganuća i ćućenja pred drugim ljudima prikrivaju. djeda Martina. premda bijaše čiste plebejske pasmine kano repa. Dapače. Bila je jedna od onih mnogobrojnih ilirskih pjesničara kojih umni plodovi nijesu pokrenuli svijetom. već se mjerila na lakte i rifove. On ne bijaše ilirac. Osim toga bijaše čvrsta odluka pseudogrofa Lace stupiti u brak sa svojom roñakinjom Olgom i prema tomu joj polagano otkrivati "žarku i vjernu" ljubav. U gradu u kojem se sada nalazi Olga s Karolinom. pošla je ova Karolini na svoj učevni sat. K ovim olinama pridruži se. vanredno mu je laskalo.Ali baci spomenicu i poñe u drugu sobu te dovede svoju bračnu polovicu. Bio to visok.. a to valjda zahtijeva ili sadržaj ili forma ovakvih nagnuća. Pjesama ili drugih beletrističkih plodova nije nikada čitao. vrpcom prevezane okolo glave.. Tko je znao ili čitao kakvu ideju iz tuñih djela.. Baba Mare doštapa u djevojčinu sobu. lijep.

Ta. šta je to. moj stari. a što novca uložismo u njegove škole. Imamo.Da. niti u njezinu politiku! Ali znam da ne valja posao niti k dobru ne vodi kada ti ovako muška djeca obilaze dom gdje je djevojka u naponu.. i u ovoj knjizi je nekakva politika te muške djece. ionako dijete neće već za koje vrijeme trebati profesorica.Vidiš li. neka nam protumači i razjasni čitavu stvar. poštena srca i na glasu radi svojih pokretnih političkih misli koje su i samoj grofici Olgi toliko omiljele da je ona postala vatrena pristaška iliraca. Naša pak kćerka. Ona da je ilirske mladiće kao svoje političke jednomišljenike uvela u kuću jer su to ljudi velikoga uma. gluh. zaboga. no da nijesi lišio naše unuke dobrih roditelja.zažagri stara očima.slegne starac ramenima. A iza toga ili ćemo krenuti dalje na put.. Mare prikriča svomu staromu po drugi put iste riječi. valja nam pokazati da smo mi prvi pozvani iza pravih roditelja uložiti svoju riječ. no nalazim riječi koje mi se ne sviñaju. novaca dosta. i to. na primjer. . A njegova ustrajna mučaljivost najviše mi se sviña. Od ovoga razgovora meñu Olginim djedom i bakom promijeni se u domu svakidašnja jednoličnost u nešto burniji život.. pa brbljaju i govore..studenti! Frajlajn Karolina da je zasukana i mudra. . on već studira tolike i tolike godine.. Učiteljka se s početka nañe duboko uvrijeñena. Da se u konverzaciji s ovakvim inteligentnim ljudima može samo što veće naobraženje duha i okretnosti mišljenja u djevojke . Ja doduše tih popjevaka ne razumijem posve.. hvala budi bogu.umovaše Mare. ali je toliko razabirao da ona nije zadovoljna s frajlom Karolinom. muška djeca. dobila je grofa za muža. A moja je misao da se to dvoje sljubi. stari. jedva bi izvezlo par volova same račune dugova koje isplatismo. Vidiš. . a nekima već i brci pucaju .. Ne sviñaju li se na našim imanjima frajli Karolini priprosti naši običaji. nakrivivši malo usta. siromah..Šta je to. pa šale. . doživjesmo poštenu i sijedu starost. dobri bože. Stari nije možda svaku riječ svoje bračne drugarice dobro čuo. a to bijaše znakom da još dobro nije čuo što želi. Već kroz šest godina što je ona u nas htio sam ti reći da mi se ne mili kano ona stroga Njemica Marijeta. Ovamo dolaze svaki čas djeca.Neka i on poñe s nama . . Pozvat ćemo frajlu Karolinu na račun. Mi trebamo malo pozorniji biti. njegovo ponosno čelo. ne roptam protiv tebe. pitaš? Valjda molitvenjak? . . . .Ipak je on mudro čeljade. dobro došla svojim nazorima o Karolini.Baš si mi.No što ćemo s našim Lacikom? On mora na studijama ostati ovdje. To je pravi znak pameti! Mare pritaji svoju misao na obranu Martinovu.šane ona njemu glasno tik uha. moja draga . A vidiš. slobodno joj budi birati. kojima ne rodi svaki čas ljudsko tlo! Aj. Starci su zaista pozvali učiteljku Karolinu na račun poradi posjeta mladenačkih k njihovoj unuci. ne hoteći nikada uvrijediti svoga druga. Frajlajn Karolina mi se ne mili od nekog doba. No za njega bijaše zato Laca mučaljiv jer mu se nije htjelo vikati da ga može čuti stric Martin koji bijaše.Sad pak. no ipak se skloni na razjašnjenje. zato je valjda već svoja studija dogotovio. ili pak kući u Zagorje gdje smo i najsretniji. jest molitvenjak u koji djeca pišu vražićkovim slovima! .. dušica joj raja se naužila sa svojim vrijednim drugom. . da tuñin ne ulazi u naš hatar..Znaš što ću ti reći. ali ipak zašto toliku silu prosipavati u vjetar! Dok je zaista po čitavom svijetu jednako kao i kod nas. ne skitasmo se po svijetu osim što smo sa svojom pokojnom kćerkom polazili u obližnja sela na proštenja i vašare pa. kićeno poput popova na propovjedaonici. ne bi je ni trebalo ovako predavati od ruke do ruke frajlama. babika. Stari je gledaše.Krste ga svi doktorom. Mi. a i po tri puta trebam svoje naočale naravnati da ih razumijem. što je mudro i pravo vazda govorila Marijeta. bog i duša. da politiku nekakvu tjera! Ja se ne razumijem u te fabule. .. vidiš li šta je to? . Stvoren je upravo za gospodina. i te kakva grofa.branit će svoga nećaka Martin. Pa se tu smiju.Gledaj ti samo njegovo uvijek ozbiljno lice. babika. čemu ovo naše klatarenje s djetetom od grada do grada.

dok je starac od svega malo ili ništa čuo te je istom trebao posebne upute od svoje bračne polovice o razjašnjenju frajle Karoline. Vrijeme i narav bijahu neopisivo sumorni. U takvim časovima čovjek biva zlovoljan. Da poradi toga nema nikakva razloga toj bujnoj mladeži zapriječiti polaziti dom. Dok u društvu s opozicijom.reče ona . da ostanu i dalje u gradu.postići. dremovan i nezadovoljan. Uz to dosta primjese prostote i neuglañenosti. tamnu jamu. jer ono malo što je od toga čuo pričinjalo mu se tako nedokučljivo filozofično kano i čovjeku kada iznenada padne na glavu u duboku. starica ne bi se usudila o povratku na imanje govoriti premda je bila uvjerena da samo ona i stari imadu odlučnu riječ u tom pitanju. na staričino neprestano rogoborenje i dokazivanje na prste. Jedan da je samo mladić došao u posjete grofici koga ona nije uvela i koji ne spada u kolo njezinih ilirskih jednomišljenika. vikala je i rogoborila u sav glas da imadu na svaki način ostaviti grad i putovati na imanje. Karolina i doktor Laca.. dok se konzervativna stranka nije razilazila u interesima. da se mladoj grofici Olgi mogu prije takve otkriti u društvu s kakvim damama i razuzdanim djevojkama. Opozicija išla je dapače tako daleko da je doktor Laca dosta učeno prozvao konzervativce pukim "filistrima staroga kova". a sama se povukla u svoju sobu koja bijaše vratima razdijeljena od Olgine spavaonice. Zato se i toliko boje ilirstva svi mračnjaci živući u velikoj državi Ilira. Samo su se čuli pljuskavci kiše štrapajući i šumoreći po krovu. Opozicija: Olga.Ilirstvo je . Starica je običavala svaku večer brižno spremiti groficu Olgu u krevet. tako grobna tišina u najklasičnijem smislu. Ipak.tako uzvišena ideja po sve slavjanske narode na jugu. kad ono postigne svoj cilj. Konzervativci: starac i starica bijahu za povratak na imanje u Zagorje. Starac sažme ramenima. to više što su to mladići iz naših krajeva. jer u ovom drugovanju nema nikada one intimnosti kako to biva u društvu ženske sa ženskom. Neke večeri padala je napolju kiša kano iz kabla. definiciju na takvo pitanje dosta joj je teško bilo dati. a taj je neki Jakob Podgorski iz Krapine.. Valja spomenuti da je svaki član opozicije sa svojih posebnih razloga i interesa bio za ostanak u gradu. odvodna vrata u druge sobe zakračunati i ključ sebi pod glavu ispod jastuka metnuti. Karolina da ne bijaše na tom plesu. Bojala se nekako ohologa gospodina doktora Lace. Baba Mare pak odlučno izjavi da će skorih dana svi krenuti na imanje u Zagorje. a to bijaše tek kod stola. Konzervativna stranka dakako nije razumjela učenoga značenja tih riječi. jer se uvjerila iz kratka razgovora da su u njega razvratne misli. nego s mladićima. Potom se stvorile u kući dvije stranke. jer kako god bijaše upućena o samoj ideji. već sam djed i baba.. zaključavši prije vrata koja vode u posjetnu i jedaću sobu. To da su nevine misli jednoga od najdarovitijih mladića mladih iliraca i čista čuvstva njegova plemenitoga srca. kada bi već bilo ovdje govora o kakvim stranputicama. da je ona zato učiteljkom i odgojiljom mlade grofice da bude vazda oprezna na sve što se oko njezine učenice zgaña. kano i dušmani Ilira van naše domovine. napose staromu Martinu.. Starici se pričini ovo učiteljkino razlaganje ponešto tamnim i neprozirnim kano i nekada starogermanske priče Njemice Marijete. zapita učiteljku što znači to ilirstvo i ilirska politika. Starac je konačno. Karolina se na ovo pitanje ponešto smete. U domu gdje stanovahu naše osobe vladala je tako crna tama. pa bi se mogli i sami sjetiti toga mladića. tako genijalna i plodonosna politika po sreću i napredak tih naroda da će se. a ništa kvarovati. Potrajalo je ipak i dalje na starom. . srce bez plemenitih osjećaja. Baba Mare već je blagoslovila zlatnu glavicu "djeteta Oljuške" u krevetu. Ali da ona ne bi dopuštala pristup u dom tomu Podgorskomu. Stara Mare je nato strogo upitala što znače one popijevke u knjizi sa svilenim koricama. A ona drži. Starica kada je bila u društvu sa samim svojim Martinom a to bijaše malone uvijek. čitavo stanje naroda na jugu promijeniti. po koji put kimnuo glavom i upalio staru filistarsku lulu pričinjajući se jače gluhim nego je doista bio. . čuvši spominjati ilirstvo. već ga je sama grofica pozvala kao svoga poznanca od plesa. napose u tuñini. Uostalom.

Ne budali. kako bijaše puna stasa i oblih te jakih grudi. . upre zažarene oči u svijeću i tako je ostala nešto otvorenih usta...Tko je? ... napunio bi svoju veliku lulu..kadno je zaspao ispod krova.. zijevnuo. Knjižica i hartija padnu na pod. I tada. Otključa i nausko otvori vrata. Ona skoči s divana..Ona je još tiho. Tako bi on običavao pušiti po prilici onako dugo kano i njegova bračna pola moliti. za "dijete Oljušku". Starica je po svoj prilici već dovršila svoje molitve. zaključa vanrednom brzinom vrata i metne ključ u svoj džep. Kada bi taj posao dovršio. kuc.tobože će tugaljivim glasom Karolina rvući se sve slabije sa štapom meñu vratima. jedva mu se u fantaziji na svodu pričini onako velik kolobar kano kada djeca bacaju kamenčiće u zelenu vodu.Tako! Sada smo mi gospodari u kući! Groficu Olgu zaključava i čuva stara baba. . iskriža olovkom i baci knjigu i hartiju pod noge. Martinom bi u tom trenutku trznula neka tajna groza. naširoko se prekrstio.Molim.... Ali ih odmah stade tiskati da natrag zatvori. Učiteljka Karolina u noćnom odijelu. a starac odložio lulu.. a na vodi se naprave maleni pa sve veći i veći kolobari. Znalo je to trajati i po čitav sat. Pjevala ili bolje pisala je pjesme. majku Olginu.on ga ne bi bio pogodio za čitav svijet .. Najprije bi postao velik. bezazlenošću i odanošću. vidjelo se da joj baš ne kumuje posestrima vila i da se za taj čas ne bi mogla pohvaliti onom latinskom Deus est in nobis et nos agitante calescimus illo.. trajalo bi to i po više sati. Pa bile one pjesme što ih je mukom i trudom sisala iz svoje olovke te stavljala na papir loše ili dobre. Nastane slabo rvanje. Karolina podigne oči i makne ispod glave desnu ruku. lastavičino gnijezdo zasulo oči. ha.šaptaše jak muškarački glas.. a na njoj hartiju papira. velik kolobar. tiho šaptala molitvu za svoju pokojnu kćerku. molim te! . vazda usnuo. Opet: kuc... što god je napisala. a na čvrstim grudima ljevicom je držala knjižicu.hladna srca upita učiteljka kano da je znala tko je. Vani je sve jače šumio pljusak kiše uz dosta silan vjetar. opsežući čitav svod. Pred starčevim okom na svodu bivalo baš obratno.. Napokon. kako je u Starom zavjetu nekomu pobožnjaku .. omatajući prsa pamučnim platnom navlaženim rakijom... No meñu vrata bijaše već urinut debeo štap. zapalio je i polako počeo izvlačiti duge tmaste dimove koji baš svojim vonjem ne odavahu da stari slavonski vlastelin puši najfiniji duhan. dokle se ne bi pretvorio u tačku tako veliku kano npr. udobno legla na divan. Zatim bi postao sve manji i manji.drhtavim će ona glasom kada bijaše nadrvana.. zato se ipak može reći da njezine male noške bijahu nešto zamamljivo svoje vrsti. Starac Martin ležao je u svojoj sobi na krevetu. tako da se nijesu dala zatvoriti. ljevicu pusti niz tijelo. Bose noge u belajicama prekrstila jednu preko druge. a gospodičnu Karolinu čuvat će i zatvarati gospodin grof Laca! Ha. No kako je neprestano griskala olovku. okrenuo se k zidu i.. . Kada bijahu blagdani... njezin lik onako na divanu. bio je odista graciozan.. gospodine doktore. Kada bi u takvom položaju više oduljih dimova ispustio prema svodu. Kucanje se opetovaše. Meñutim. gledajući neprestano u svod sobe iznad kreveta. tada bi pala jedna jedina misao starcu na um... veliki postovi. lulu bi odložio. desnu oblu ruku stavi pod glavu. kada već u kasnu noć preko stuba dogazi kući gospodin doktor Laca. lastavičino gnijezdo. O ovom kolobaru i lastavičinu gnijezdu pripovijedao bi jutrom svojoj ženi starac djetinjom iskrenošću. dok joj se nijesu oba oka sklopila. kvaterni petki. da u miru pustite moju sobu i da se odmah odnesete u svoju ložnicu! .. . Doktor Laca sune u sobu. ha! Čudni zatvori i čudna čuvanja! . dok ih napokon nestane.Ne budali. Na učiteljkinim vratima začuje se tiho kucanje. i on je oslijepio pod stare dane. za svoga staroga i za samu sebe. napolak naga. . da .

zatim je obujmi okolo tijela.Šta? Ovo su iskrižani stihovi! Tu nemam biti na što ljubomoran. . . onda bih ja i dalje igrao svoju ulogu. ubit ću se.reče učiteljka. a ja.. digne poput pera iznad poda i ponese na divan..Šta biste vidjeli sada. Ružno i dosadno je vrijeme. Kiša lijeva.O.A što će biti kada se rastanemo? ... ja uviñam zašto danas nijesu stihovi tekli. i snivati o ilirskim vješticama. I o tebi bijaše razgovora.. .Ilirska gusko! Da navršim nauke? Ja sam ih već navršio.stuži se Karolina. Karolina takoñer pohiti s divana i počne se onako u košulji trgati s Lacom za papir..A.uzdigne glavu učiteljka. Sada sam u trinaestoj školi! ironično se nakesi Laca. . sirota propast ću. kada bi te izigrao? .No ti ćeš valjda još postati drugi Podgorski svojim ruganjem. mi bismo to istom vidjeli. ali ne. onaj mudrac! Zbilja. dragi moj gospodine doktore Laca. da i dalje ostaneš u gradu dok potpuno navršiš nauke. .skoči Laca od Karoline i hitro digne papir. a lijepe brke pritisne na njezine grudi.Šta biste vidjeli? .A ja sam uvjeren da bi ti radije ostala od same ljubomornosti sa mnom u gradu mojom učiteljkom nego Olginom na selu. U takvim noćima je poezija u krevetu gdjeno se dade preslatko.A i vi ste. . . dok ne bih kod prvog sukoba svomu suparniku iščupao ušesa.Tko je taj Podgorski? A. hoću reći. Meñutim.doda sumnjivo Karolina i povrati se na divan. udaljena od mene.Budala! Kamo sve to vodi? . vilama.Imam svojih posebnih i osobitih razloga . . gospodine doktore.. Doći će najedanput nesreća. Stara je naručila da se počnemo već jednom spremati na put u Zagorje. . gospodine doktore. Ali je doista pametan čovjek.pitaše slatko upokorena Karolina. .... da ja zaista ne znam čemu to sve vodi? Ja bih jednom rada znati račune..Zlotvore jedan!.kimaše glavom sada već razdragana učiteljka. .Dakako. pomozite sebi ako možete šaptaše Laca u rub njezine snježne košulje. . A sama grofica Olga kano da već ne mari za tvoja predavanja o ilirstvu. Ona mu se posve lagano ali samo za šalu suprotstavila.I ja ga mrzim! .. . ljubomorni! Baš ga nećete čitati. osniva stranku proti vas...Pa onda. Već suviše dugo sve to traje. .otimaše se voljko učiteljka čupajući od šale bujnu vranu kosu. tvoja je mržnja opravdana.Pa ti se krstiš pjesnikinjom? Ti nijesi ništa drugo doli obična Abderićanka kada tratiš pamet tako sentimentalnim mislima! Van ako me nije izigrao već koji član tvoje političke stranke. .Kakva je to hartija na podu? .naškubi usta Laca.. . baš! .Dakle.. . Dapače.okrene učiteljka svoje rumeno lice prema Laci... .zahohoće Laca i promjeri učiteljku od nogu do glave. . vas se dva možda sprijateljiste? . gospodine doktore Laca! Mi bismo to istom vidjeli! .... Napose. ... on do bezdušnosti izmeće na ruglo tvoje pjesme i nekakva Vilka.razljuti se tobože Laca te omota svoje ruke oko Karolinina tijela.. . . ne možda od gusaka. milostiva gospodična pjesnikinjo. . Na vagi uma važe više nego svi vi Iliri ovdje. ha? Šta biste vidjeli?. preugodno spavati. ... .Danas nijesi bio kod kuće na objedu..Kako rastanemo? .. On se javno ruga vama ilircima i vašoj politici. a nekakav tako hladan vjetar piri.Idi k vragu! Ja ga mrzim kao nikoga još do njega.Znaš ti. ..A onda. ..I gospodin Laca počne žarkim cjelovima gušiti frajlu Karolinu. Muza bijaše opet daleko od svoje miljenice! Vi ilirski politici morate negdje nemilostivo navlačiti i natezati tu Muzu!. Kako vidim. pomozite sebi sada.A zašto da ga gospodin doktor mrzi? . A to će biti i po me dobro.Možda bi i tko drugi znao te osobite razloge .... ..Dederte. ne utvarajte sebi da sam baš toliko ljubomorna.

A prodiralo bi ti do uha i strujanje potočića iz blizine. . vedar i topal proljetni dan. ugodno. čas padao. Njezin plamen čas bi se dignuo. ja ne bih zašto imao onda mrziti Podgorskoga. tako tajanstveno. ti je znaš odavna i sada ćeš joj zaviriti u dno duše.. napose u domovima. opisati. Uzdigne li ti se duša i od toga. rekao bi da se razgovara sa sitnom dječicom.. tako milo. zar ti sama sebe tako zlo sudiš da možeš sumnjati? Ta nije lijepo...Divno li ti je u naravi! Gledaš li iz toga zelenila na grad. Iz nedaleke šume razlijegaše se pjevanje ptica u nebrojeno mnogo glasova. .. Nijesi li zbilja ničiji nego moj? . padao. Srce ti čas gine u bespredmetnim željama. kojima blagodušno i kano njegom mlañahne majčice ispire drobno. . Sve je to u pomlañenoj naravi tako žustro. opet te zaokupi stoglasno pjevanje ptica. Najednom bi sve uminulo.. Vrijeme se pretvorilo u pravu buru i mećavu. dok drugu pusti s divana na pod. a kakav vjetar. a ti ipak ne bi znao riječju niti jedne jedine kazati. .. ti još kriliš rukama.Ne znam što bi značilo zabavljati fantaziju s udovicom kraj djevojke kakva si ti.. .. .Ah!. a u tebe nema jakosti... .. Tada je izdahnula svijeća što je dogorijevala u Karolininoj sobi i napokon utrnula. tako šareno... no ona je izginula u ništa.. prestalo..trzne se Karolina. Krupna kiša. .Hm.postajaše Laca krotak poput janjeta i udvoran poput krivca koji se počinje kajati pred onim komu je štetu nanio. Četica mladića posadila se u raznim položajima na mekanu zelenu travu. boreći se sam sobom za opstanak.. . a sada ti je opet sve zaogrnuto koprenom..Ja! . Tama je postajala sve to gušća. čeznuću i nekim sitnim požudicama koje se kreću poput kaleidoskopa u beskonačnim daljinama.. iznenañujuće. A čulo se negdje daleko zvečati i staklo koje je padalo na zemlju. sama ih omotala oko svoga vrata i strastvena privinula doktora na svoje grudi. modrastim i žutkastim kamenčićima. personificirati.tiho progunña doktor Laca.. . On zastalno nije delija koji bi mogao meni suparnikom biti! .. To je učiteljki toliko laskalo i mililo se da je obadvije Lacine ruke privukla k sebi. kano da tuča pada.. ni pouzdanja samoga u sebe da koprenu odigneš. Napokon. tako da je to pjevanje sačinjavalo sada neki zajednički šumor. Vjetar je stao tako grozno zavijati ulicama da su isti krovovi od kuća škripali.Na primjer? . . Čas pak kano da si dohvatio stanovitu veliku želju. poput ljudskoga života što izdiše.. no upravo na dohvatu rasplinula se.nasloni se na lijevu ruku učiteljica te ispruži jednu nogu do konca divana.. pak nastavi iza kratke stanke položivši oprezno obje ruke na Karolinine grudi. komu da se primakneš. a iza toga slijedi nešto novo.To su najslañe noći ljubavi. kakva kiša!. .A to bi bilo? ... ubavo lice.privinu doktor Laca oholo svoj brk. ni smjelosti. nošena vjetrom. ti sada kano da sve razumiješ. sve znaš. V. pričinja ti se hrpom beživotnoga .. sada neki neopredijeljeni žamor i cvrkut.. silno je tukla po prozorima.. strašna tama. svojim bjelukastim. Tek bi čuo muhu zujalicu u najbližoj travi gdje lijeće i siše preostalu rosu koju još ne nañoše topli sunčani traci u njezinoj skrovnosti. nipošto ne.Kada bi i stajale tvoje lude sumnje.. gusko! Svijeća je dogorijevala..sijevnu oči Lacine...Ah... BALADA I ZASADA Bijaše tih.....Evo ti je na! Pa da nije ljubomorna! Laca pohrli natrag na divan do Karoline.Udovica Elvira.. nešto mlado..

ta ionako je postao mučaljiv i turoban. A tu se ne da nevinim baladama uspjeti. . on je propao. Koliko je poznam. Kaži mi što ima u Podgorskoga da se čovjek u nj može zaljubiti. onoga sunca gore koje danas naliči na pravi mjedeni kolač .. sjedio u travi. zar da pjesnici ne znadu što je lijepo i ugodno. .. A kako je na leñima ležao. to ona ipak još uvijek čita naše novine. Slučaj i kob! Već sam naslov pokazuje da može biti veoma dugačka pjesma . da bude tandem aliquando tiskana u našim ilirskim novinama. Ah. Što?. .. ona ne ljubi nikoga.. ja držim da se baladama ne da vojevati gdje se razmaše Podgorski. onako. Vilko se udobrovolji. Ona će u tvojoj baladi naći tvoje jade. Tada pak možeš se ti opet primaknuti svojim ljubećim srcem k Olgi. . Ona mi se baš danas ne rači.pomogne mu jedan. Ta meni se čini. ja sam stalan u tom: da sutra doñe u njezino društvo naš matematik Miško. što preciznije i razumljivije nacrtati. bez svake šale. bogami. a onda svakako treba tuge.Ali.Tako mi. . U njoj će ujedno upoznati sebičnoga Podgorskoga. A Vilka će izjesti melankolija. ti gola prozo.ja se nipošto ne šalim.. toplo. mislim ovako... Ja...uzme riječ matematik Miško.. .A..Da ti.šine matematik šakom po zraku. . zar misliš da ne bi nikakva uspjeha odatle bilo? Hej? Vilko. ... već sam zaboravio . ne zbijaj šale.počne opet Mato pa se upravno okrene k Vilku.. .. Vilko. ne Podgorskoga! Ta djevojka je tako čudan stvor.. jesi li već svršio onu veliku baladu. i skoro će ta lira morati u ropotarnicu meñu pokojne vile. dogotoviš već jednom svoju baladu.Slučaj i kob. ubavo djevojče. na koga su sva ta mudrovanja šibala.. Jer ono otkriće ljubavi. . . .Hvala lijepa! Pa kada bi tvoja mudrovanja nasjela. da i Vilkove žice na liri poslije otkrića ljubavi rñaju... ne znam pjevati balada... no svakako opreznije nego prvi put.. kako li se zove. A ja ću ti odmah reći.Ne miješaj se. ..Zbilja... tvoja plemenita čuvstva.Molim te.reče Mato. Olga je stvor što za svaku novost postaje radoznala i upravo radi te radoznalosti priljubi se časovito ma bilo uz koga! Na primjer. poduprvši o oba dlana svoje nešto dugoljasto lice. Ja velim da bi bilo uspjeha kada bi tvoja balada već jednom bila otisnuta u našim novinama. vidiš.. Samo ti trebaš stanovitu osobu koja će predstavljati u baladi Podgorskoga. Svoju.. u narav te tople i ubave djevojke! O tim predmetima razgovarati se ima pravo naš Vilko. dakako! Lako je predlagati takvu poeziju.skoči Miško.pokaže Mato s komičnim patosom na sunce .. .reče drugi.kamenja! Pa u toj hrpi.Ljubi vraga.doda treći. Ja ti kažem da za nju Podgorski nema apsolutno nikakve privlačnosti..Vilko sada pjeva balade. pa krenuti s njim u krasnu narav. Podgorski je izigran iz Olgine milosti.uštine Mato ujedljivim glasom matematika koji je vazda druge štipao svojim . Tako vazda biva kod bolesnika i ljubavnika kada se na njihov predmet ozbiljno skrene govor. . bez zamjere. .Oho! . . pomakne se dalje po travi i okrene na trbuh udarivši nekoliko puta po zraku peticama od čizama.upita Mato. tvoje visoke misli. kako je sam zove. moj Mato.. . a najmanje Podgorskoga. . Premda je grofica Olga napustila naše ilirsko kolo i zavoljela nazore Podgorskoga. Ona je ćutljiva i misaona. "hudu sreću". a napokon ga posve odnemariti. bijaše ludo. Uostalom. koji bijaše poznat sa svojih sarkastičnih i pecavih primjedaba. priznat ćeš. kano i da sam podupire da bude još gora . da se onda njima tješim poput Vilka kada bi mi povratili "pašuš" da ga nijesu ni pročitali. moj vitki pjesniče. Za Podgorskoga će najprije ohladnjeti. Ništa! Nekoliko ironičnih dosjetaka. Ja bih vojevao s njim onako oživotvorenim baladama.Valja sa žalošću i negodovanjem konstatirati da se naš Vilko od neko doba jako zanemario. Ali mi smo već više puta iskusili da muževi prijedloga znadu posve "ironično-sarkastični" izmaknuti kada mi ostali privedemo tu poeziju na dnevni red . u toj spilji sablasti prisiljeni smo ovako mlad život tratiti!... ona ljubi Podgorskoga.Da.

s obzirom na njegov zanat.. To bi tek mogao naš . niti Mickiewicz. groficu! Kad nas jošte nije izravnana razlika stališa. On doduše može. Evo vam moje poštene riječi da ću ja sam Podgorskomu zamku nastaviti i prvi pokušati svoju toljagu kako je u žilavosti daleko od drenovače Kraljevića Marka. moglo bi se i inače vrijednomu matematiku Mišku.Da. . . Tako je sada nasjeo i siromah Vilko. Mi se svi smijasmo tvojoj romantici..Moji stihovi ne traže u tebe ni košte ni stana . filozofe od ilovače. Najmanje meñu kastom šijaka i kastom grofova. No takvim doskočicama lijevali bismo mi vodu kroz sito u rešeto. da ti nijesi niti Puškin.. Deder pitaj samo svoje slavonske grofove. A kada bi se išlo na sito i rešeto..Da ne bude suviše prepirke i nepotrebita draškanja.. . Kada bi pak Olga saznala o tom. . Ali na stvar.. kao što faktično i jest..I prezirati stala.. Miškov prijedlog je konkretan. a to je vazda bivalo kada bi se tko samomu njemu narugao. Onomu žmukljaru krapinskomu treba već jednoć pokazati što vrijedi naša ilirska mišica. . I još jednoć s velikim slovima: tlapnja! Valja ti jednom istinu. Ovo neka bude balada.reče Vilko. . Na licu Vilkovu pokazala se potpuna smirenost i utjeha dok je Mato govorio o Podgorskom.plane gotovo gnjevom matematik. no matematik razbije to blaženo čuvstvo koje poput svjetla prodire meñu ruševine melankolične duše. Kocka bi pala. . On i bez te romantike s groficom. Priznajmo mi Vilku da je on pjesnik. Ali to je poezija samo meñu nama.Prijatelji! .To je dakako tek šala u razgovoru. Slavonac ti nekako nije za veliku poeziju stvoren. kano da mu je neugodno bilo što je dirao u poetički element svoga druga. štošta prišapnuti i priuštiti.Ja velim da Podgorskoga treba izlemati. i prezirati stala .. što mu je i Ljudevit Gaj priznao.skoči na noge novi član u družbi koji dosada još ništa govorio nije. Ja se obvezujem za naslov i prvih nekoliko stihova!. samo ne pjesniku Vilku. što uostalom za mene nije ništa drugo no puka tlapnja. Poslat će te u konjušnicu tražiti groficu! Ili ti misliš taj jaz izmeñu kasta premostiti svojim stihovima i stihićima? Brajko. A mi ćemo svi stihove po njima pisati. .. .. golu istinu reći. Ovo se očito sviñalo svima...žalobnim će glasom Vilko poput kmeta komu je "zemaljski gospodin" dječicu prošibao. I ja bih ti mogao nastrugati i istančiti takve poezije koji sam za nju stvoren kao krastavac za paštetu!. a nešto je tomu pridonijela i učiteljka Karolina.. Matematik Miško običavao bi i u prodike udariti kada se njegovi prijedlozi ne bi suglasno primali. dar i bar. Napose pojedinca koji se protivio bilo razložno ili nerazložno.. Pa već ti je kazano što vrijedi ljubav ili bolje priklonost prema Podgorskomu . A kada bi se o tom ozbiljno mislilo. . bila je ilirka. temeljit i opravdan.sarkazmima. da se ne pretvoriš sav od glave do pete u opsjenu. u znoju lica svoga navlačiti i izvlačiti stihove na inje. A nijesi li čuo što rekoh? Sva je ta tvoja ljubav puka tlapnja. u naše kolo. na čar. ti siromašna dušo svih poeta ovoga svijeta!. Sin jednoga šijačkog pecirakije pak se zaljubiti ozbiljno u aristokratkinju. . napose mene..Ali i Podgorski nije s obzirom na stališ ravan grofici Olgi. kao primjerice i ti. sinje i kopinje. A nepjesnika koji ipak stihove gradi nećeš nikada jače i osjetljivije uvrijediti nego kada mu ne priznaš da je pjesnik... Na polju mu ruganja mi ne doskočismo.. ili mi njemu batina još od one zimske večeri kadno bijaše ples..O. U tom ti je vrijednost njezina ilirstva. Dopustimo da i ti pjevaš. Novine našega protivnika leña. i tu s istinom na čist zrak. Od radoznalosti bijaše u našem kolu. vrijeña nas ilirce gdje god mu dopušta zgoda..reče matematik bez svake peckavice. o.opetuje na nos posljednje Vilkove riječi matematik. ja sam vazda protivnik surovosti.Što? . A duguje nam leña. pala je i posljednja kocka. Ja sam pak baš tim smjeliji mogao biti u očitovanju svoje ljubavi jer je grofica spadala. Ona je bila ilirka. ali priznajmo i to meñu sobom kao prijatelji i znanci koji se u dušu i u srce poznamo. bez milosrña gledao bi smrviti. žar. ona bi nas sve. ne budi zamjere s obzirom na tvoj poetički zanat..

. Podgorski bijaše svečano i fino odjeven. kano da je zemlja lagano uzdahnula prema nebu.. a oči mu kazivale da je morao negdje čitavu noć probdjeti. Dolina bijaše tako mirna. udesit će čitavu stvar.Živjela! I mladići skoče na noge namještajući svaki svoj šešir i popravljajući ugužvano i na travi zaležano odijelo. To srce njegovo bijaše sunce od leda koje je po tijelu razgranjivalo trakove mraza i studeni mjesto trakova topline i žara. premda ih je ovdje bez broja bilo. umjetnom jezercu na sredini te kotline. čini se. napisati naslov i prve stihove početi. . i putuju ovamo da prouče čim je opravdan kriminalni nexus izmeñu leña njihova unuka i naše osude. U ovoj kotlini našao bi rijetko kakva gosta.. .A. Samo bi kadšto sićušni lahor ustitrao travom i zelenim listom na grani. tamna kotlina. osim kada bi svi znaci u naravi svjedočili da će biti zadugo dugo lijepo vrijeme: tada bi iza kojega stabla ili gdje na klupi kašljucnuo kakav isluženi.doda Mato.Nakon realizirane balade bit će možda gradiva i za tragikomediju! .. A kada bi ih .široke će volje matematik Miško. Dok su ilirci do takve odluke došli na jednom kraju izvan grada. ta eno ovaj odlomak oblaka naliči na izvrnutu čizmu. .. i ta kakav "niderdajčer" da natkrili u anatomiji svoga učenoga kolegu "hohdajčera". Evo slutnje na buru.. Najrjeñe bi zabludio ovamo fantastični dječarac da lovi i nabada leptire. Vilko može baladu idealno ispjevati.. Duguljasta čupava glava matematika Miška od ponosa i sebeljublja vidno je rasla prema suncu štono je sa sredine neba sve to jače pripicalo. kojih takoñer nije manjkalo u malenom. No on je satirik samo meñu nama. A matematik. Ja držim da smo svi za Miškov prijedlog. kao da bi nečistu spužvu žvakao. tako tajanstvena a opet otvorena i bezazlena kano duša koja se dijeli sa životom pošto se očistila od grijeha. Kotlina ova bila je od grada razdijeljena visokim brežuljkom. meñu kojim se ovdje-ondje bjelucahu obiljeljene klupe. tako tiha. na oluju. Ili su pak to sama gospoda suci. Oči mu bludješe zelenilom trave i lišća. jer mu bijaše ovo jedini prijedlog od mnogih prijedloga u kolu iliraca koji su njegovi ovako suglasno usvojili. ali se ne zanimahu tim zelenilom. Nekako se sam sebi pričinjao tanjim i višim. Ovi oblaci predstavljaju poslanike iz slavnoga grada Krapine da gledaju žalostan prizor kako ilirci pjevaju baladu na leñima njihova sina. kojim je vodila uzana bijela staza. Iz srca kano da mu se prostirala i pronicavala neka ledena hladnoća čitavim tijelom. šetao je Jakob Podgorski sam poput duha na drugoj strani van grada. izvrsno smišljeno! Tomu se treba već unaprijed veseliti! .. nasañena krošnjatim stabaljem. Podgorski je bio blijed u licu. grbavi vojnik. kako mutni.stade jedan od društva trti dlanove.Ja mislim protivno. Široke volje.. tako da si se morao popeti preko toga brežuljka.Od zapada uzdigoše se oblaci. Bila je to duboka. a mi ćemo je realno izvesti. odnosno balade! .. A prema stranomu dosjetka mu i ujedalica hramlje. Narav što ga je okružavala toliko bi djelovala na nj što bi napolak zlovoljno udarcem štapa odlomio koju zelenu grančicu sa stabla. načinjene tu za odmor samotnomu šetaocu. .. .A onda neka tuži mudromu zboru slavnih i znamenitih krapinskih sudaca! . ako si htio ići na šetnju u kotlinu. . Iz kotline zbog toga brežuljka nijesi mogao ništa drugo od grada vidjeti nego samo vrhunac najvišega zvonika u gradu. kako je zadao riječ.netko će. U najsparnije doba ljeta mogao bi natepsti ovamo i pokoji kandidat medicine da za svoja studija para žabe. pa kako naglo.Živjela realizirana balada! ..matematik. Krenuše prema gradu. Ili bi pak susreo blistave plašne naočale kakva stisnutoga njemačkog filozofa koji bi za prazninu svoje civilizirane glave tražio mir i tišinu u naravi kakva se mogla naći u opisanoj kotlini. ili bi otrgnuo glavicu kakvom divljemu cvijetu što se baš u pupoljak savio. izvrsno.ishitri brbljavi Mato. Ali takav najrjeñi gost našao bi se jedva za dvije godine po jedan. na oživotvorenu baladu! . plitkom i.

. . Podgorski je sjeo na staru klupu kraj jezera. ako je izdaleka motriš.. pripovijedaju romani i novele. Žabe. Koliko sam se samo namučio dok sam napunio svoju memoriju čuvstvima iz raznih romana i to sve složio u jedno zaista simetričko i skroz razborom svezano očitovanje. To je zaista mnogo čudnovatija ženska glava. Zatim se zagleda u mutno dno vode. Ali danas ćemo povući potez i doći do konačnog rezultata. onaj ilirski pjesnik. kojima je uvijek neograničeno polje za studijum. nezadovoljstvo i ljutinu nad samim sobom. Dosada je održala riječ. On zamahnu štapom i zgodi živinicu. Prestala je biti ilirkom i sa mnom počela snovati antilirsku stranku. Poradi šešira. Pogled Podgorskoga na zmiju odavao je neku neopisivu odurnost. Najedanput pretvori se sutra u glumicu i predstavlja.Što gledate? . Ona je odnemarila ilirske težnje svoje učiteljke. sluga. Ja sam napamet morao nabubati svoju lekciju. bojim se da neće dosta kucati moje srce. Pogledao je naokolo sebe Podgorski kano da traži mirno i nikim nesmetano zaklonište ljubavi. Nadam se da neću nasjesti kao što moj nuzljub. Nedaleko od mjesta gdje je sjedio Podgorski zatrta zmija od žala po vodi nadnoseći visoko glavu i drzovito sikćući. Možda su se sjetile. Meñutim. Inače. s neopisivim čuvstvom. Jer moje je srce repa. Ali ja još ni do čega nijesam došao.Drži riječ. skinuo šešir i počeo trti znoj sa čela. Razlika je meñu nama svakako golema. a ujedno do skrajnosti sebični ljudi. koga moli da joj domakneš most preko koga će proći od tebe do onoga predmeta kuda upire oči. Ako me ljubi i "padne jecajući na moje grudi". . Ona mi je sklona. štono je zaslanjao do ramena. može se prepustiti na razglabanje psiholozima. pjesnika i onih što duboko misle i vazda su spremni na nove osnove. A ona će doći.Na stisnutim usnicama. zelen prebježao je ispred Podgorskoga.. poskakaše sunovrace u vodu kada se primaknuo do njih Podgorski. Zasada je valjana. koja se preokrenula i umrtvila. nijesi mogao opaziti lica. hoću li ja znati prema smislu ovako sastavljene komedije govoriti? I ovu teškoću ću svladati. hvala mojoj duševnoj konstrukciji. nego sam je u prvi čas svojih osnova zamislio. Samo. napose ženska u aristokraciji.. On uzme šešir i otputi se gologlav prema brežuljku. a lice mu je naličilo na ñaka koji se zadube u njemačku znanost. A ti kano da si joj statist. i mogu zagledati. Cjelivati i grliti valjda ću znati. Podgorski je u samoći običavao govoriti sam sebi. Doñe do mjesta na kojem je udario guštera. a struk obujmiti? Upravo je divna struka i fina lica. Kako mi je divljom obijesti kazivala o ljubavnom očitovanju onoga zelenoga ilirskog dečka Vilka. Nigdje nablizu niti nadaleko živa krštena stvora.. No to bi mi trebalo..iznenada upitao: . da jedan te isti pojav nalazimo u sve trojice.. On je iz srca očitovao čemu ne bi mogao dati računa kada bi ohladnio.. a kada joj pobliže u lice zaviriš: ništa nego maska. da pripovijeda komu trećemu onako obijesno o meni kao što ja o njemu. tako oprezna. no žrtve svoga štapa ne nañe više ondje. Podgorski je pogledao prema brežuljku samo jedanput. . napose njemačkim psiholozima. Niz brežuljak bijelim puteljkom spuštala se visoka ženska u širokom slamnatom šeširu u dolinu. ako žabe imadu svoju literaturu i povjesnicu. takva maska da ti sve do danas ne znaš pravo: tko je i što je. No to je još lako prikriti. Imadu li te tri vrste nešto zajedničko meñu sobom. A to je značajka triju vrsta ljudi: luñaka... zatvorila vrata ilircima koji me htjedoše izigrati. Ja sam radio po matematičnim pravilima. Dakle zasada se neka riješi ovaj čas ili nikada..Dolinu snijega ili pustaru pijeska. i to hrvatsku stranku. Podgorski poñe dalje prema brežuljku nadnesavši ruku nad oči: još nema nikoga. ja to vidim. A kada si joj zdravo u oko zagledao. štono se sunčahu u svojoj idili. koje su se časkom neznatno otvarale. Danas je tako razborita. a ja joj. napose u višoj klasi.Četiri mjeseca protekoše što se upoznasmo. to oko njezino nekuda bludi po beskonačnim ravnicama tražeći predmet nama svima tuñ.. Gušter dugačak. Podgorski. nosi se do . Zatim se zaputi od brežuljka u kotlinu čak tamo do jezera.u zbunjenosti bi po svoj prilici odgovorile: . crnih priča o svojim djedovima koje su iznenada običavali doći parati "niderdajčeri". čitao si zlovolju. Ide. tako umna. No do rezultata doći ili me je zapriječila sama ona ili netko treći.

. Brežuljak. nešto zažarenomu lišcu...Vi ste umorni. ali.. A vi ste tako lijepi..tihim i nešto uzdrmanim će glasom Podgorski. tako graciozno. bujna plava kosa. On se uhvatio za glavu.. gušterica. Ajte da se prošećemo ovim prodoljem prije nego počnemo raspravljati o našoj stranci. Podgorski.. .Olgo! .. Djevojka dosegne zelenu grančicu i zabode je u svoju kosu. Štaviše! Ovo prijateljstvo je za me od današnjega dana grob.. Sve se to vrtjelo okolo njega.. .Grofice Olgo. Ja sam čovjek koji ne živim samo od prijateljstva takva ženskoga bića kakvo ste vi. . hvala vam.. a iz te pećine udarilo novo. u pustari njegova srca kano da je pukla pećina.. Vi razumijete gdje djeluje na razvijanje misli čovječja narav kano toplina i svjetlo sunčano na procvat i bujnost njezinu. .. U čas kada je počeo govoriti svoju naučenu lekciju koja je imala značiti očitovanje ljubavi. Olgo. modre oči i nepomično gledala Podgorskoga. dajčeri!".. Zamrli stanari te pustare napojiše se žedni i oživješe. . Okolo njega kretao se čitav svemir. Valja nam se dogovoriti o našoj stranci. pogleda Podgorskoga i korači do klupe te sjedne tik mladića. ali. pa se naslonio na najbližu klupu. Ja? Ja sam mlad čovjek komu vi priznajete neka dobra svojstva pameti.hiljadu vragova! Jer si bio ti mumija koji si nekakvim proračunanim svojstvima samo radoznalost pobuñivao u ljudima! . .... povijest Katarine Zrinjskice. ja nijesam niti drvo. Nije dugo potrajalo vrijeme i on se hvata šešira. Podgorski. Olga je raširila svoje velike. Podgorski šikne prstima po vratu.Po sata? . krasan je dan. Podgorski se okrene prema Olgi uprvši oči u nju. Mučaljivi. sve me više zanima. Ona se hladila slamnatim šeširom mjesto lepeze.Ah..Četiri je mjeseca što se nas dvoje poznajemo. Vi sa mnom stvarate stranku. Ondje je pravo zemljište našoj djelatnosti. Lijepa. Olga poñe tik do vode. Njezino tijelo svijaše se tako lagodno. Jeste li mnogo prije mene došli? . kotlina.. Komarac složi svoj sitan glasić s mrmljanjem Podgorskoga. poput onoga štono ga Mojsija otvori svojim čudestvenim štapom izabranomu narodu. tako je pristajala tomu mekanomu. Znate.Zdravo.upita mekanim glasom djevojka gledajući u vodu. jezero.. Zasada bio mu je preneugodan onaj svrbež na vratu i podizanje mjehurića s komarčeva uboda. .. . ja vam ne mogu reći. a još krasnije ovo mjestance.polazim sa svojima za koji dan u Zagorje... žabe kako plaho skaču u vodu i kvakću po jezeru kano da izgovaraju "dajčeri. zapjeva neugodno baš uz njegovo uho i sjedne najsmjelijom drzovitošću na vrat Podgorskoga.Ja . drveće. Vi takoñer.reče ona .odvrati se djevojka od vode. Podgorski! .. on nije ni četvrt izgovorio od onoga što je naučio i što je imao izdeklamirati..mrmljajući mahne Podgorski štapom po zraku. Podgorski je slijedio njezine sitne stopice ne progovorivši niti riječi. trava.. . Doñoše do jezera. On ga je tekar onda osjetio kada se lukavo brundalo napilo njegove krvi i odletjelo tiho i spokojno poput praktičnoga politika kada napuni od rodoljuba svoje kese. On je izrekao nešto i bez . Ženska bijaše već na dohvatu u dolinu. modrih očiju. zmija... što ste je vi čitali u njemačkim spisima.Po sata. Olga u širokom slamnatom šeširu. Podgorski je to približavanje ćutio i ne gledajući onamo.Što je vama? Nekako ste mi promijenjeni danas. Vi me zovete prijateljem. jer navršujete nauke. taman i žalostan grob. Ja se upravo divim vašemu izboru današnje šetnje.. ali bijaše već prekasno. tako mili. niti kamen. Podgorski sjedne na onu istu klupu gdje bijaše malo prije. Riječi Podgorskoga se pometu. nikad oćućeno vrelo.ona mu poda ruku i skine slamnati šešir. diže se s klupe i hrli odmjereno u susret. prijatelju! .. najedanput žabe... Olga plavih lijepo učešljanih vlasi. čedno i glatko učešljana. tako mladi.

. pun čara i slasti.. okolo svake niti njegovih moždana kao ono zmija oko Laokoona.. S brijega u dolinu ganjala se rulja mladića. . On je ta lišca. Nov. Podgorski se prene.. zažarena iznenañena lišca. svoju slobodicu. Ha. vaša pamet" ..Olgo.. Zar se možda ta promjena zove ljubavlju? Onda moram priznati da ljubav imade neki nov.. Tek kada razbojištem zavlada mir. bez logike. Samo se još jednoga sjećao: potez valja povući! Rezultat ispisati pravi ili krivi.. praskanje pušaka.Ah! .... ti si me razumjela! . u vodu. Ništa ne bijaše tako neugodno kano ta tišina. dim. nije li ovo riječ po riječ u mom ljubavnom očitovanju štono sam ga imao danas izdeklamirati pa sam tako sjajno propao. Ja ću sama u grad. kano ono djeca kada se srame i pokriju oči. on je zaista držao da je svuda mrak. stavi na glavu. a to bijaše glas Olgin. Žabe štono su se usmjelile dopuzati iz jezera na žal da se sunčaju. Vjetar kano da je iz jezera duhnuo i ponesao s klupe Olgin slamnati šešir. te oči pritisnuo na svoje grudi. ... Evo vam moje desnice..Olgo.prodiraše ukoravajući glas iz toga mraka.. a oko mu zape. vaša pamet! ..prodrlo je na uha Podgorskoga. Iz tih očiju gledaše groznica pomiješana sa stidom.uzdahne Podgorski kano da je dospio iz dubokoga mraka na svjetlo.. Te kobne četiri riječi omatahu se okolo njegova srca.. a što se to najednoć dogodi sa mnom! Bože moj. kako im ledeni kljunovi bodu... Konačno je tek vidio modre... slast.. . uspio sam. ali ne. ..Ako sam vas uvrijedila svojim čuñenjem i svojim riječima. nepodnošljiv mrak. okolo njegove duše. krasan život. Podgorski uzdigne oči prama njoj. ha! Ne deklamiram li ja upravo sada iz romana?..utješljivo prihvati Olga njegove ruke. . Takav ranjenik je duh čovječji u svojim borbama. ćute se rane kako lako lakomim srkom srču iz čaše života. Podgorski lupi šakom o čelo i skoči s klupe.. nešto slatko. Nešto nova ćutim u sebi. Što li sam ono buncao? Nikada mi se u životu dogodilo nije da ne bih znao što govorim. .saveza. Barem ja u ovaj čas nešto takvo ćutim.. Nijeste trebali deklamacija.Ne. Dva njezina modra oka. dva sunca opet su sjala gledajući nepomično u Podgorskoga kano da su se vinula iz gustih oblaka na vedru pučinu neba. Otkuda ta promjena? Moje srce kano da gori.Podgorski! Vaš razbor. Olga se nije sustezala. Rana ne boli tako dok traje tutnjava topova. vječan. velike oči.. . ha.. čar. .. Podgorski se nije usudio podignuti oči. bijesna glazba i vika. . nešto tako ugodno. I to je ljubav!..Podgorski! Vaše lice je grozno. to vam zadovoljštinu donosim: ja sam potpuno razumjela. Ostanite ovdje. zvuk trublja.. Potez! Potez! Potez!. baš jer sam ludo govorio. Ona ga uhvati. do viñenja. da je sve to grozničav san. a naokolo nastao mrak....Samo naprijed! Ja vam velim da on mora ovdje biti. A sve bijaše iza ovih riječi tiho i mirno. bez razuma. Već bijaše premahnula brežuljak. propao ili ostao!. pouzdajte se u mene! . ali je čovječji život nešto ludo na svijetu. .. "Vaš razbor... sunovrace opet poskakaše u svoju kućicu. Njemu se pričinilo kano da su dva velika. Ona je brzim korakom jurila put grada.. da ga nitko ne vidi. i to nakon možda slatkih časova! vikao je jedan od družbe da se lako čulo u dolinu.. krasan život.. kano da smrt svojim kistom prolazi po njem! Osvijestite se! .i obujmi njezino tijelo. sjajna sunca ugasla u njedrima njegovim. Stane. bez računa. Vi znate već od prije da sam vam posve odana i sklona. a Podgorski bijaše uistinu sretan. Ipak je zasada uspjela.Podgorski. Sastanak je bio! Jeste li gledali njezino lice? Divna li slučaja ako danas oživotvorimo baladu. Podgorski uhvati štap i laganim korakom krene od jezera kotlinom put brežuljka..Evo ga imaš! Titrao sam se i šalio.

nakon trodnevnoga vijećanja odgovorili: "Budući da smo mi samo za sebe i za svoje vrijedne potomke vješala sagradili. mene tu ne treba.. budi siguran.To mi je grofica! . .Eno ga na klupi zadubena . a namrčenost na čelu Podgorskoga pokazala da je izazivač. poeta. gospodo? . I poletješe naprijed.još nije sve izgubljeno.upita napokon Podgorski tako spokojno kano da su mušterije došle u dućan.Hura! . Jer će se onda znati da je to radi moje ljubavi! . .vikne matematik .dovikuje jedan...Ugnuti se neće. A ne valja vikati ako i jest ovdje. . Tolika se mrkost u oku.Poñimo dalje . . . Kadno su ono najbliži susjedi Krapinčana. veliki matematiče. i kada nijesu htjeli Krapincima za to nedjelo zadovoljštine dati. A svi opetovaše za matematikom podrugljivi pozdrav: krapinski sudac!. vodili su dakako ponosni Krapinci svoju rakovu vojsku na to selo i zauzeli ga i otada istom prozvali Rakovim! Vidite... intenciju! Hej.Ha! ha! ha! .Prijatelji. gospodin krapinski sudac! Dobar dan. ..Ele.A plemenita družica ostavila spectabilisa valjda na cjedilu da razmišlja ovdje kako bi se sve te žabe u jezeru pretvorile u glasovite krapinske rakove.Ne prepirimo se. .reče drugi.. . Podgorskomu nije se sviñalo da se ma bilo s kim sretne. . Možda uzalud letimo u kotlinu ako njega i nema ovdje. skrenuo na stranu oči i nešto prisiljeno uskliknuo: . Znate već jedan posve sličan slučaj iz krapinske historije.Ali smo budale ako ga nema! .krokne umah naprijed matematik. i to za kakva ukradena vješala. upirući u nju oštre i nepomične oči neopisivom radoznalošću. ne znam kako su se zvali.zaori smijeh ostalih. a mudri su krapinski suci.A. meñu kojima su bez dvojbe i vaši djedovi bili..klanjaše se podrugljivo matematik kada se družba približila klupi na kojoj je sjedio Podgorski. na kojima biste još i vi mogli visiti kao vrijedan potomak." Poslanici Rakova sela ukradoše po noći vješala. Tko neće poznati glasovitoga krapinskoga raka kako sa žabama mudruje kraj vode. kada su dakle došli glasovite krapinske suce moliti da im pozajme svoja vješala da nekoga objese. Podgorski ga porazno i podrugljivo promjeri od glave do pete shvaćajući otkuda duše taj vjetar.Mužu prijedloga. baš smo se k vama potrudili. ako su već vaši djedovi u ime zadovoljštine. nadalje. samo naprijed! Do tebe stoji naslov. . to će te i nama oprostiti kada mi od vaše velemožnosti tražimo zadovoljštinu što ste uvrijedili i vrijeñate još vazda nas političke vam protivnike. Četovoña se osupne. ne mogavši podnositi toga pogleda. Upravo valja znati razlog balade.potvrde drugi. kako li je taj čovjek kukavan posto otkako boluje na srcu.soptaše Mato. da. delije komarca! Bože moj. Držeći da je time dan najzgodniji naslov zavadi. . sjedne na klupu.upravo će ispred njega matematik. dobro jutro i dobar dan. do tebe stoje prvi stihovi! . to ih ne možemo ni pod kojim uvjetima Rakovu selu posuditi. Stoga on okrene natrag k jezeru. što ste uvrijedili našega voñu i . Ovo je Podgorski čuo i nemilo se trzne na svom mjestu.Čemu šaptati? Eno ga! . spectabilis! .prošapće sam sebi.Što želimo? . .šapne družbi..uslobodi se pjesnik. .Gospodin krapinski sudac. čitavu rakovu vojsku vodili.Ljubomornost i ilirci! . ne dvojiše o uspjehu. poñimo dalje . . Mladići su već došli u dolinu..vikne glasno. Podgorski okrene glavom prema četi koja je dolazila. Podgorski se tako rado ne ugiblje. izvadi svoju bilježnicu i stade nešto čarkati olovkom. .dovikne Mato. . zar ćemo te mi učiti kako se balade grade? .. neka bude: Rakovo selo. jer bi mogao razabrati našu namjeru i ugnuti nam se kuda .Dakako.Što želite.

u sredini meñu plačem i smijehom punim jada i sramotno poražena junaštva.reče jedan od družbe.. Vidjelo se kano u čovjeka koji u brzini zamijeni smradnu kiselinu s tokajskim vinom. vidjeli biste što bih ja od njega stvorio... .kroz smijeh je žalio Mato. on je umaknuo tako hitro! .osokoli se Mato napinjući lične mišice da se uzdrži od smijeha.. nije se bilo moguće uzdržati a da ne pukneš od smijeha. . grozno kišući i iskašljujući vodu.Znate što? Mi bismo ga još mogli stići! .Zadovoljštinu! . Računao je on da bismo se mi brzu mogli osvijestiti od čuda nad tako nenadanim prizorom .Dakako! .Jest! Sada je lako ovdje razlagati i deklamirati na suhu i čistu! .... .. Ja sam mislio da te samo hoće pogladiti po trbuhu.Valjda ti mora rastumačiti kolikom brzinom si ljosnuo u vodu.. Ali iznenada okrenu se list... a ti si već grcao vodu.vikne on još jedanput iz svega grla i udari štapom po vodi tako promjereno da je voda šinula baš u lice Podgorskoga.. . ni traga. Dakle zadovoljštinu.a mene ćete ovdje ostaviti ovakva da me sunce suši i vjetar propuhava. s vama što započeti? Kakvi ste vi ljudi...Vi. huljo. sada ćemo ga lemati.i on se zaleti sa štapom na Podorskoga. da je koji od vas mjesto mene ljosnuo u ovo prokleto blato.. vi. pa mi se damo jošte vrijeñati! Balada! Junaci! . i takvim ilirskim pjesnicima kakav je tobože uvrijeñeni iz vaše sredine. ....vrisnu matematik otipljući ruke a ñipajući nogama da otepe blato i vodu.Prokleta balada.. Zubi mu neprestance cvokotahu od zime.Dakako zadovoljštinu! Zadovoljštinu! . . napokon.. O šeširu ni glasa.. kakvi drugovi? Njega pustiti onako neozlijeñena.nakesi se mokri .. Pogledavši ga u lice. To je matematik jedva dočekao.. sada? A što ću ja ovako krasno ureñen?.reče netko. Matematik pljusnu u vodu kako je dug i širok. . Matematik je počeo puzati iz vode..No valja ti znati da bi nas on bio još nekoliko otpremio za tobom u kupelj. .O.. . . Deriščad besramna! Baš se odlikujete u tuñem svijetu!.derahu se ostali iz svega grla. zamuti se blatom. tolika glupost i surovost posve dolikuje takvim ilircima kakvi ste vi.. a drugi priskočiše da mu podadu ruku.. Matematik se primače do vode. . . kano kad pade šaka na oko.No. Voda bijaše plitka.. .doda drugi od suhih. O.otresne se ponešto krotkijim glasom nesretnik. a i povukao sa sobom kada bismo ga bili htjeli baciti u vodu. Osim toga. a najmanje u nesretnoga matematika. Lice mokroga matematika bijaše kiselo i žalosno. Jer napadnut se brani upravo bjesnoćom ne štedeći svoga protivnika.. vikaše i jecaše matematik. Podgorski se netaknut odmjerenim korakom udalji. .. .To je drugo pitanje . no to ćete kasnije znati!. .klimaše sažalno pjesnik Vilko..Što bi stvorio? Išao bi lijepo za svojim prednikom vodicu srkati. kukavico jedna! .Mudra je to tikva. u njega moraju biti vraški jake mišice... i napokon. . Nitko nije više mislio na zadovoljštinu.vikne Mato. . gospodine suče! . vidjeli biste. tu se ne bi ni najiskusnija vojska snašla.. Bijaše to tako komičan prizor da sama matematikova četa nije mogla zadušiti smijeha.Ali ovako lijepo smišljeno! Ona pripovijest o vješalima! To bijaše naslov od koga je svaki zastalno držao: evo. a od pasa do glave i sa same glave točila se voda... O ratobornosti ni traga. A kako je samo spretno na klupi čekao da mu pospemo leña ljeskovim praškom! .Tako li? Rugaš se. Iz njega do pasa curilo je blato. kako se naopako svršila! . . dok u onoga tko napada nema tolike sile..Ja bih te ćušio! Šuti..A on.doda drugi.Hajde u potjeru! .. .prvaka pjesnika Vilka. a matematik se praćkao u mutežu poput ranjena piškora dok se konačno ne uzdignu na noge..

Hm! Nadao si se valjda i tu kojom dosjetkom nas iznenaditi! . Njega ćemo već naći makar i nakon godinu dana odustane od svoga prijedloga Mato. malo prije položila bila.primijeti ujedljivo Mato. .. nečega se ustrašile i zaronile opet u vodu.. . Povrate se opet k matematiku.namrgodi se mokri.zbijao je šale Mato obzirući se da ga ne bi čuo mokri.kiselo povikne matematik. . kano da prkosi ionako nesretnoj sudbini. Družba je otišla okolo čitavoga jezera. neću ni ja uvijek mokar biti! . . .Samo bih bio dodao da suncu krivicu činiš.Čini se da upotrebljuješ današnju moju kob za osvetu za nekadanje moje rugalice i bockanja. Posve ozbiljno mislim.. Matematik je ostao na klupi upirući ljute oči na ono mjesto u vodi kamo ga sudbina.ugleda Vilko crnu tačku u jezeru. Ako znaš plivati. prijane.A je li ono upravo šešir? . Trebaš još naočale da upoznaš matematikov šešir! . .Do vraga! Ne prepirite se istom o šeširu! . Ali malo koji bačeni kamen bi dopro do šešira..Valjda u vodi. Svi upriješe oči u vodu. Vilko je već uzeo put pod noge u grad. jer baš sada sja pred tvojim vratima dok samoga . da se svučeš i da sam poñeš po šešir .hoće netko od družine dodati gledajući za Vilkom. najbolje bi bilo. . Prosto ti bilo. Miško? .razloži Mato.nešto gorko. Zamućena voda već se očistila. . Ostali ostanite sa mnom.Tako i treba. .Eno. .. a žabe bi plaho površjem vode domiguljile do onoga mjesta. ne puntaj se! .Ma u svetoga Petra! Neka trči! Mokrina i studen prodire već u kosti! . .Pravo imaš. znaš li ti plivati? .Čemu to ludo pitanje? ..primijeti drugi. ne plaši se! Gospodaru tvomu je još živa na ramenu glava! Hodider da te lijepo osušimo na suncu zajedno s tvojim gospodarom! Hodider.Ima dobar prostor prevaliti do grada i natrag .Mislio sam da ćeš kazati da će i pred tvoja vrata sunce sinuti . U koga su najdulje noge neka trči do moga stana i donesite drugo odijelo. On je povod današnjoj prokletoj baladi kojoj sam ja tako nesretan junak.upita Mato.Miško.Gdje je šešir ostao? . Drugovi poñu u potjeru za šeširom koji se nije nikako htio maknuti sa sredine jezera.Dakako da je šešir. . Valjda mu nećemo od lišća stvoriti pokrivala kano Adamu u paradizu! .Morao me taj lopov čvrsto udariti u trbuh kada me tako boli . Zašto mi ne odgovaraš. .Hodider bliže. .opazi netko. ñavo ga baš u sredinu odnio.Naravno. . a nešto milokrvno odvrati matematik. reče matematik ogorčeno i prisloni se na klupu gdje je malo prije sjedio Podgorski. Kako ćemo sada do njega doći? . valja u grad po drugo odijelo! .Ja se ne šalim.Strijela vas odnijela! Ne snujte i ne mudrujte! Meni nije do obijesnih šala. jer si već mokar.Nije baš posve ludo. .. . bolje reći ruka Podgorskoga.Najhitrije i najlaganije su noge u pjesnika! . sažme ramenima i ne odgovori ništa. Drugovi su stali bacati kamenje prema sredini jezera da dadu poleta otuñelomu matematikovu šeširu prema obali. Ovaj niti je čuo niti se micao. Miško ga gledaše staklenim očima. Tebi treba brze pomoći.Ah.okrene na drugu stazu Mato.cvokotaše neprestano zubima mokri.Poskrbite se da se ja preobučem od glave do pete te da ovu groznu mokrinu skinem jedanput sa sebe! . no trud joj ostade bezuspješan.

PISMA Ovo je deseti list. a isto poprimili i drugi za njim. . Mokri ne reče ni crne ni bijele.. Pljusak kamena neznatno je uzgibao šešir. Matematik je još vazda upirao oči prema onoj strani otkuda je imalo doći suho odijelo. da smo doprli do broja "deset". on se otisnu na dno vode kano da ga vodene vile odvukoše. Kamenje opet počelo letjeti na prkosan matematikov šešir.. moja čuvstvovanja.. Pri tom je zaboravio i na šešir. kamen s privezanom šipkom poleti kano da je repat. a šaljem na Vaše krilo. Mato. . I za taj dan moje radnje.dojavi Mato. našega poimanja o svijetu i ljudima.Sada ga imaš! Je li poludio? . Zasada je dobro uspjela.Pa ja baš sam ga morao potjerati na dno jezera.. A ni boljega kompasa za sadašnjost i budućnost kada svu prošlost posjedujete tako reći stisnutu u šaci.nastavi sličan pokus.Već se primakoh! . Sinulo mi u moždanima.mrmljaše on sam sebi.. U ovoj kući nekuda se promijenilo otkada se dalo našim jednomišljenicima razumjeti da im u njoj pristupa nema. Družba napusti mokroga matematika i poleti za Matom da vidi da li će biti uspjeha. podigne ga sa zemlje svezavši na nj kratku. Ova promjena pruža meni priliku za razmišljanje. tišina kano u crkvi. kako je sam na sebe čangrizav. .kliknu Mato veselo.Danas nas upravo nemilosrdno sudbina proganja! .Kada smo se svi opetovano napregli da spasimo šešir. Uz pravdanje i smijeh presvuče se napokon matematik. Mokri. ispuni Mato što mu je na jeziku ostalo.. i opet je sve ostalo na starom.A sada mjeri i ciljaj. Svaki dan je u njem unesen. . Šešir se okrenuo okolo svoje osi i utonuo zajedno s kamenom.razgnjevio se od srca Mato.Do trećega puta! . dosta težak kamen. Prijatelju. a onda na časnu glavu matematika. On je donio samo gornje odijelo. pogodimo ga napokon kamenom.vikne Mato. A on? Hulja veća nego isti Podgorski mjesto da lijepo pohrli u naše naručje. . kukastu šipku.Matematikov šešir je spašen. . ugledavši šiljat. reći će da sam hotimice i od obijesti to uradio. koji bilježim u svoj dnevnik.. moji zamišljaji. Ovako ili nikako! On poleti naprijed. Time ja želim samo da Vas nagovorim da se odmah latite dnevnika i ne zapustite ga više.. Vi znate da ja pedantičnom tačnošću vodim dnevnik. moj idealni prijatelju. Prijatelju. VI.Eh. Sama sam u svojoj sobi. Bacio ga Mato. Napokon ga je zgodio jedan dosta težak upravo u sredinu. A moj . da ga pogodiš! .tebe tako čvrsto grije da se iz tebe puši kano da si se dolje u blatu tamjanom pretvorio. da upotrijebimo našu pjesničku oznaku "za fantaziranje". Ljepše Vam spomenice doista nema. No dogodi se nova nezgoda. Matematik se na klupi okrene od zanovijetaoca i upre oko k onoj strani otkuda je imao doći pjesnik Vilko sa suhim odijelom. .. Duša mi je tako vesela kada pomislim da smo u izmjenjivanju naših misli. kano djeca kada gañaju novčićima u dno šešira kod igre. Zamahne rukom što je igda mogao. u crtanju čuvstava naših. Mato smjeri onako ravno od nosa. već sam Vam natuknula u nekom od prošlih dopisa da se i Vi uhvatite dnevnika. . nećete se kajati.. Balada bijaše svršena protiv intencije svoga zasnivača. sada ga imam! . Pjesnik je napokon došao. . Kada se Podgorski vraćao iz doline..Ništa! Pao je nedaleko od šešira. oćuti kano da bi mu težak kamen legao na srce.. .

Nemam je komu otkriti.graknu moj drug... puši i kadšto prekrsti ruke na prsa te stane vikati u sav glas: . a ni da bi lahor duhnuo.Gavran prhnu. Ja joj ipak još nijesam apsolutorija podijelila. Doktor... A taj Laci je čudnovato i skroz čudačko biće.. i oni se ziblju kano ono djeca na štapu. Pogledaj sebe.dnevnik se širi. sve razumijem! Ipak nitko ne pripovijedaše ni riječi. sutra hladna i blijeda poput mramornoga kipa. Ti si vrana. Skidaj svoja pera! . Ovu noć sam Vas snivala.Neka im jače svijetli! .. a nebo je pokrito pustim. Izlazi iz kuće bez pitanja i iznenada.Doktor grof Laci.. Sada je on okrenuo kabanicu. pogledaj se! Digni se i leti sa mnom. More okolo otoka stalo se dizati u silnim valovima.. jer će te bučni valovi pokopati.... Čamac se njiše i praska.. Opet u more? . Sad će ga zaliti. kano da se taj gavran dizaše .. Gavran. Pogledi su im strašni. nego perje! Kakvo ti je samo. dok Olga ne spadaše nikamo. dok valovi već pljuskaju po mojim nogama. Letjesmo. kano da i nije više mojom učenicom... sa svojim ilirstvom svemu ste krivi! Znate... kano ujutru kada zadnji mrak gine. Bijaše onako polutama. Govorio je. Ali slušajte. moj drug... Ah. Svjetlo se toči tamo-amo. Čamac se izvrnuo.. zvao ih filistrima. Ispustimo ga zasada tko je.. .reče gavran. Spasa nema. Opazim čamac. . kričah. no! Samo polagano.Molim vas. Ja uza nj.. . sada oslabljeno poput žiže što će evo ni utrnuti.. visoko pod oblake. Ali on ne odvrati ništa.. Valjda stoga što sam i sama gavranica bila.. učiteljko..Vi. Kano da svi potonusmo meñu valovima... a valovi za mnom kano u potjeru. .. . On je obuzeo čitav čamac. Taj smijeh bivaše slabiji i slabiji.vikne bijesno Podgorski u slici gavrana. Grozno je bilo u toj mirnoći čuti šum i pljusak valova koji su dopirali već i do mojih nogu. Ali koga ugledam! Na jednom okrajku sjedi moja učenica Olga. Samo se razlijegao podrugljiv smijeh Podgorskoga nad nama... Starica boga moli i uzdiše.. bezazlena i vesela kano dijete kada je primilo novih igračaka. sleti baš na sredinu čamca. ne pripovijedajte mi toliko! Ja sve znam.odgraktah mu ja. grofica Olga. A na moje koljeno sleti crna ptica. Krilih ruke.. gavran.. ja pitam. U plamenu se borismo. Moja učenica. grozan san. na drugom okrajku doktor Laci.Gledaj ih! . a to meni godi.. kažite jedanput! . Ono krvavo svjetlo bivaše sve šire i veće.A on je već pobjegao iz moje sobe. Od svakoga pera uzbukti vatra kao da si prilio ulje.reče on . i mi se vinusmo visoko. ali ne čuh ni sama sebe pred šumom...Svjetlo ih raspiruje i draži. i moja se krila odmotaše. Ja sve uzmicah u brdo. Starac klima. Crveno svjetlo zublje koja je plamtjela zijeva u tamu užasnu i nepreglednu kano oko zabludjela putnika u razbojničkoj šumi.. Još uvijek letjesmo nad strašnim valovima. Ono dvoje skoči na sredinu.. Ne ježi se to tvoja kosa.. možda ipak nije java.. Srne naprasito u moju sobu i ljutito vikne: . ..reče on.graknu drug.. Ja sam puna neke želje. Drugi put opet živahna. Starci i on sačinjavahu areopag.. Grofica Olga stoji nad strankama... Čupala sam pero za perom i spuštala u plamen... Uvijek vijećaju. On.Java je! čujem krupan glas. crnim i mirnim oblačinama.. .Ja skočim. kako mi je lako bilo! Najednoć opazimo ispod nas krvavu zublju. Grozno..Tu ćemo se odmoriti .a ja sam tvoj spas! Zašto me se plašiš? Što sam postao gavranom? Ludo. I ne znadoh zašto slušah svoga druga. čemu da sam kriva.. Tek bijaše toliko utjehe da sam se borila s mišlju: možda je to san. pomislite. Kosa mi se stala ježiti.. Gañajte. Propadni. Moj drug gavran skida pero za perom i baca u krvavi plamen. Spuštamo se niže i niže. No. Jedno će u bjesnoći svojoj prevagnuti i upropastiti čamac.Ti se plašiš .. On se bubri i naduto puše. a more. nije li to poezija? Nañoh se na otoku sama samcata.. sada ojačano... Ja se strašno uplaših. ja zovem: . Dolazi natrag danas uzbunjena.Spustimo se k onomu svjetlu! . Svi su bili mirni i šutjeli mukom kano zemlja. mislim Laci. čijim glasom? Taj gavran bio je Podgorski!. Najednoć sjedila i drhtala sam na neznatnom kusu zemlje. a oko mene šumi grozno more. Valovi kao klisure tik njega se dižu. Jedan čovjek samo postoji komu bih je ja posve iskreno i nežalimice razgalila. Ah! U toj kući mi je tijesno. . u našem kućnom životu dosada je sa mnom vodio opoziciju protiv staraca. . Svako svoj kraj nagiblje u dubine morske.

. Podajete mi ruku s posmijehom ljubeznosti i odanosti.. A njegova politička težnja. Prijateljstvo je najčistije čuvstvo... Ne poznajem osobno doktora Lacu.. k tomu pjesnikinja i spisateljica naša..Tko da vam kaže? Ne može se ljudskim jezikom izreći. I posve je pravedno. vrlo je opasan za ljubav djevojke koja je aristokratičkoga podrijetla.. kano ono kada u proljeće oćutite miris prvih ljubica. itd. k tomu Vašim slobodoumljem odgojena. Sjedate kraj mene. Odgovorite mi. kako sam bio sretan.. Znam samo po čuvenju da je on krasan i elegantan gizdelin.. ah. ali nam je tako kano da se čitav svijet raduje s nama i uživa u prijateljstvu našem. A nema li gospodin doktor Laca kano daleki roñak tako bogate grofice i svojih osnova? Vi ste meñutim stari član kuće.. što razabire iz naših listova. bave se tim imenom... Ostajmo prijatelji do groba i preko njega. kako već to biva u snu. nasjest će.. Podgorski je pronašao samo sredstvo u svojem hrvatstvu da nas otisne od grofice i postigne svoju svrhu koju je i postigao. A malone sva dopisivanja. Ja sam prijatelj Vaš.. Drugi put kada je ovih dana matematika prevalio u vodu. Ali on ima pravo kada Vas krivi za Olgu. a ima ih koji plaćaju novcem tko takvo utvaranje podupire svojim priznanjem. Nigdje žive duše.. nesretnici. Nije pomućeno ni ljubomorom.. slobodan sam. Otada njegovi nazori i tobožnja stranka kano da je prestala raditi i živjeti. Dopustite nadovezati mi svoje nazore o promjeni u Vašoj kući. Ali sve ovo razglabanje o tom imenu bijaše suvišno i uzaludno trošenje papira i vremena. Ali ja više ne mogoh usnuti.. ili ona meñu nama. Duša mi gori tihom ugodnošću. dakle dušoslovljem ... Ne znam u koje doba sam se probudila. Dan je vedar i veseo. Da su starci s Lacom stvorili obiteljski areopag u koje vijećanje Vi pristupa nemate..Zašto mi vratiste dušu. Za danas prekidam.A on: . Vaša pisma. Ja samo želim da se opet vratim u onaj život! I meni je bilo ovako. Okrenulo se sve. Štaviše. ili ona koja idu tamo u naše krajeve. bolje reći Vaš način odgajanja za njezine stranputice.. Draginja Prijateljice moja! Jedno mi se čudno pitanje nameće: zašto nije baš niti jedan dosada Vaš list izmakao da ne spominje ime Podgorskoga? Što je napokon taj Podgorski? Suhoparan zvekan koji je jedanput postojao kadno je nekoliko rugalica sasuo na našu političku stranku i na našu probuñenu književnost. Osamljenost me muči. A što Vi na to. Zabrinuti su dakako za nju.govorio on. Tko bi je htio smetati. kako sam bio sretan! . . Vaša pisma! Prekinuti ondje gdje bismo najradije nastaviti ima nešto gorko zanimljivo u sebi. Tko si utvara. ah.. no dala bih po života bila da mi se povratio onaj san i lijepo dalje nastavio.. nema nipošto onoga cilja kao mañaroni. U ove spada doktor Laca. ja. Vilko?. A sebični Podgorski zna sve već tako udesiti da će ona ostati vazda njegovom lutkicom. Stišćemo jedno drugom ruke. Upoznajem Vas i veselim se. A svi ga oblijeću: . sretan je. i žao mi bijaše. Tko zna onako vješto i hladnokrvna pljusnuti svojim neprijateljem u vodu u kritičkom momentu kao što je to s našim vrijednim matematikom Miškom uradio Podgorski.. itd. Meni je tako slatko Vaše očitovanje. Štaviše. i kaže da nazori Podgorskoga imadu budućnost. plaćaju ga kano čovjek ulaznicu u kakav cirkus. njegovi se nazori od mañarona više razilaze nego sami mi ilirci... Budući da Vam on neće reći zašto. ni zavišću. Vaš prijatelj i istomišljenik.Kažider što si vidio na onom svijetu! . naravno je da krive Vas. prvak naš ne dopušta u svojem jednom dopisu da bi Podgorski bio kakav podmićenik mañarona. ustrajnom prpošnicom prema svima neprijatnima njihovu risu. Vaše odgajanje je krivo da je grofica Olga po svojoj samovolji okrenula stazama.opet u visine nebeske. a njegov doktorat je veliki znak pitanja. Probudih se. A može se mnogo razmišljati. tumačite Vi. Čitav onaj san od riječi do riječi upisala sam u svoj dnevnik. Tu Vi dolazite.. Sami smo na svijetu. Vele da je tako mrtvacu tužno kada mu se opet duša vrati i on mora živjeti.. Ja se nañoh umorna u hladu krošnjasta stabla..

proniknuta, onda ćete i znati o tom svoj sud izreći. Vi ćete se začuditi da ja tako ranjen i melankoličan danas nekako ukočeno istiskujem sadržaj svoga mišljenja. No ja hladnim i pretvaram se u pepeo. Za mene barunica Olga postaje nešto obično. Ono nekadanje trepetanje čuvstava bijaše, kako mi se čini, više obmana negoli zbilja. Nekadašnje? Nasmijat ćete se! Sve to bijaše pred koji mjesec. Ali ja sam u duhu zadovoljan kada je već takvo stanje u njem da mogu napisati i reći: "nekadašnje"! Vidite, idealna prijateljice i družice moja u pjevanju, iz ovog razglabanja držim da ćete se osvjedočiti kako imam pravo da ime Podgorskoga nije zaista vrijedno da ga u svakom svojem listu spominjete. A da se i Vaši sni bave njim? Znate... Ali držim se Vaše lozinke prekinuti ondje gdje bih najradije nastaviti. Vaše misli u snu o našem prijateljstvu su istinita java. Pošaljite mi posljednjih svojih pjesama i drugih radnja. Od dulje vremena ja se ničim ne bavim. Život meñu drugovima tako mi je mio. Oni su veseli i junački piju. Puni humora. A vino i humor tjera melankoliju i dosadu. Moja vila kano da je na umoru. To me bez dvojbe boli. A kada hoću da priskočim k njoj, da se porazgovorimo: eto drugova, veselih, brbljavih i obijesnih. - Mani se gusala, struna i pjesama. Pustimo to našoj prijateljici Draginji. Ona ionako ljepše pjeva od tebe. Ne ide ti. I strune pucaju i grlo hrapavo. Čemu se onda mučiti i natezati? Hajde!... Ah, to su ti vragovi, prijateljice moja! A kada se vratim. Glava šumi i buči. A ja? Ja počnem i stihove pisati i usnem na papiru i stihovima. Drugi dan sve poderem! Ti su stihovi, kako ono - opet taj Podgorski! - veli, za zamatanje kramarske robe. Evo ñavoli dolaze, kako lupaju po stubama... moram završiti, poslati... no, tu su. Primi pozdrav. Gle! Meni se zareklo. E pa što zato da smo mi, jer prijatelji, i pobratimi?... I ja prekidam gdje bih najvolio nastaviti... Vilko P. S. Lupeži ti naši ilirci! Našli su vrelo nektara i ambrozije! U špelunki nekakva sitnoga, dugonosa Švapčića koji na desno uho ne čuje a na lijevo oko ne vidi - ali imade izvrsno vino! Izvrsno? Švaba i izvrsno vino!!... Ironija. Piši tada pedantičnom tačnosti dnevnik svoga života i svojih radnja? Ludost. Oprosti - sve po prijateljski. Zbogom. Pobratime Vilko! Naslov kazuje da primam pobratimstvo. Budimo si "ti". Ja posestrima, ti moj pobratim. Veliko mi je čudo da ti kriviš mene što je moja učenica takva. Nemaš pravo. Ne rasuñuješ stvari temeljito. Ja sam učenici davala slobodu u svijetu. U slobodi postaje čovjek samostalan. Upoznavanjem ljudi, njihovih borba; upoznavanjem odličnoga i plemenitog kao i surovog te pakosnog dijela čovječanskoga bića; ovim upoznavanjem čovjek pojedinac može se slobodno okrenuti na svom, ma onom mjestu štono mu je opredijeljeno meñu ljudima. U tamnici nema zraka i svjetla. Izañe li čovjek iznenada napolje, jak zrak će mu naškoditi, svjetlo oči pokvariti. Znaš li: kad bi slijepcu oči otvorili i umah pustili na sunce, opet bi izgubio vid. Dva su dakle puta. Onaj prvi, kojim sam ja vodila Olgu. Drugi: zatvori čovjeka u gajbište, ogradi ga jakim zidom od svijeta, od njegovih strasti i težnja. Ako poñeš ovim drugim putem, onda pusti čovjeka zavazda ostati u tom gajbištu. Goruća zublja svijeta nikada ne smije do njega doprijeti. Ukrade li se samo jedna zraka do njegovih očiju:: postradao je. Pustiš li ga svega iz gajbišta u svijet: on u velikoj brzini hoće sve upoznati, sve iskusiti, a tada posrne. I eto potpuna neuspjeha ovoga drugoga smjera uzgajanja. A sada računaj još na to da je čovjek po zdravoj logici i razredbi stvorenja u svemiru stvoren za ljudsko društvo; za njegove patnje i radosti, za njegove strasti i susprezanja. Jednom riječju, da čovjek pripada ljudima a ne nekom trećemu. Tada pak čovjek, jer je ograñen debelim zidom od ljudi, postaje otuñenikom,, izrodom. A jer imade već u svom biću kao takvom nešto što uvijek nastoji meñu ljude, u svijet: ta će ovaj neizbrisiv biljeg čovječanstva u čovjeku gledati produpsti ma i najsitniju škulju na onom zidu što ga dijeli od ljudi da tako dopre do njega barem neznatna zraka sunca

koje ogrijava, hrani i uzdiže svijet. A čim se to dogodi, promašen je uspjeh ovoga drugoga smjera u uzgoju. Olga uživaše široku slobodu u svojim razmišljanjima i odlukama. Ja sam je uvodila u svijet i nijesam joj uskraćivala da ga razmatra i svestrano proučava. Da li je ona svojom sklonošću za Podgorskoga pošla baš stranputicom, ne može se još kazati... Ako je pošla, onda je tome kriva neka pogreška, neki nesklad u vlastitom njezinom biću, a nipošto moj način odgajanja. Dakle, evo, kada bi ti tako mislio, ne bi onako sudio. Ja se pak na te ljutim jer mi ne odgovaraš na bitne stavke moga lista. Nedostaje ti dakako vremena. Prešniji je ambrozij i nektar u špelunki što ste je iznašli. Znaš da mi se to ne mili s obzirom na našu ideju. Vi se dadoste na vino, na bučne i prazne zdravice, napuštate radnju. Sam ti pak objesio si liru i žice na klin... Sve što bi na tebe i na tvoj duh pogubno djelovalo upamti da se moga srca kosne više nego tvojih najbližih ti po krvi, nego vlastitoga oca ili majke ti. Za tebe trpi, ali se i raduje tvojoj sreći osim svih još jedno toplo srce: tvoje posestrime. Otkako se upoznasmo, neka tajna sila skopčala me s tvojim bićem. Meni ne proñe časak da se ne bih u mislima bavila tobom... Molim te i zaklinjem, okani se vina i špelunke. Neka bude vlasništvo onih koji nijesu za drugo nego za nju. A ti se, Vilko, vrati k vili i k javorovim guslama i k meni. Nas troje zovemo te ozbiljno opet u svoje naručje. A da ti kažem istinu. U našoj stranci je ljudi koji su u njoj da samo popunjuju broj. Ne bave se ničim ozbiljno. O samom ilirstvu razumiju toliko da se krste imenom "Ilir", a dalje praznina i mrak. To pak neće imati dobrih posljedica. Zlo vidim već sada u tom što se počelo za samu ideju malo hajati, odnemarivati je i hladnjeti za naše stvari. Ja ne čujem da bi se držali kakvi sastanci i dogovori; što bijaše prije toliko često i redovito. Van ako vi činite to sada u špelunki kod vina?... Skoro će se navršiti školska godina. Dogovor je nuždan kao i stalni nacrt našega rada. Dolje kod nas dolazite doduše na ognjište; meñu Ilire u srce, no čemu da već ovdje nije svaki načistu što mu je raditi u svom rodištu i u okolici za samu ideju u praznicima? Stoga, dragi Vilko, ostavi špelunku i pokaži se opet da si vrijedan vodstva ili raca u ovom tuñem gradu. I drugove naše otkloni od vina. Zar da samo u zimi odlučivamo i snujemo o našim stvarima, a sada napuštamo sve? Kod nas u kući je mrtvo. Tko bi znao što li hoće ljudi? Prije bi mene za sve pitali, o svemu me obavijestili što su zasnovali. Sada mi se pričinja kano da sam im suvišnom postala. Poučavanje s groficom Olgom prestalo je, dapače isti domjenci i razgovori... Selit ćemo se valjda na ladanje. Ili ću ja ostaviti ovu kuću; no ipak ne mislim da je već prispjelo vrijeme... Urecite, jednomišljenici, sastanak. Ja već tako žudim doći u vaše kolo. Samoća mi postaje neugodnom, dosadnom... Starici, babi Olginoj, pripovijedaju sluge da je pozlilo. Starac se zatvorio u sobu i puši dan i noć zabavljajući se dimovima svoje lule. Meni se nikako ne da do njih da prekinemo takvo životarenje. Jer ono naliči na družinu u kući koja meñusobno jedno na drugo sumnja a ne zna samo radi čega. U listu prilažem ovaj cvjetić što ga ubrah meñu svojim cvijećem na prozorima. Čim ga otrgoh, pomislih na tebe i šaljem ti ga. Posestrima tvoja Draginja Na silan, kožnati divan izvalio se matematik Miško, držeći kažiprst meñu zubima i fićukajući bezbrižno. Mato je u kutu čistio lulu na debelom i dugačkom kamišu. Vilko stajaše naslonjen kad prozora držeći list u ruci. Ostali lagodno polijegaše na podu i postelji. - Baš ne bi bio loš posao! Nudi cvijeće, misli na tebe i šalje ti ga! Ocvalo je, doduše, ali kada nudi, čemu da se kratiš? Budući da grofice nijesu za naše brade, uzmimo ono što je tu, naše gore list! - reče Mato iza pročitana lista.

Vilko smota papir i utisne u džep. - Stara parta! - puhne Miško. - Hoće joj se u stranci kapitale praviti. Nema gorega od ženske kada je natepena pljevama što ih je na nju snesao vjetar iz kojekakvih knjiga. Sada će nam ona već prigovarati da nijesmo dobri Iliri! Otkuda joj to pravo? Što je nekoliko pjesmica namazala. Na jednoj nozi stojeći poplavit ću čitavu Iliriju takvim pjesmicama... - U tom nemaš pravo! Ona je zaista prava pjesnikinja. Da je tvoj sud o tom pristran, dokazuje već to što nijesi nikada niti jedne njezine pjesme pročitao - uzme je u obranu Vilko. - Nijesam pročitao! - uzdigne matematik glavu s naslonjača. - Nijesam pročitao! Ja i ne trebam čitati. Ja znam da žensko čeljade ne može apsolutno ništa pametno napisati. Prenavljanje, puko prenavljanje i neka naivnost u taštini, što je gore od himbe... - A što je glasovit kritik u našoj ilirskoj književnosti napisao o njezinim pjesmama, ne znaš li? - javi se jedan s poda. - Glasovit kritik! Bolje da si rekao službeni kritik u ilirskoj literaturi! Kakav je ono kritik? Poremećeni moždani koji vide u kablu vode Jadransko more! Njemu je sve uzvišeno, veličanstveno i dubokoumno. Gdje su drveni stihovi da ih ne bi ni preživači prokuhati mogli: njemu je to poezija tihe, mirne, blage i golubinje duše. Gdje ima bombasta, tamnih slika, nenaravnosti kano ono u jednoj pjesmi nekoga Ilira, čini mi se iz Podravine, kada pjeva o caru Lazaru kako jezdi na šarcu konju preko Kosova ravna u mraku i tmuši da ne vidi prsta pred očima, dok mjesečevi traci rasvjetljuju njegovu srpsku krunu koja sijeva da bi potamnila svjetlo devet sunaca... tu je u njemu pjesnik od silne plastike, prebujne fantazije, a može s vremenom natkriliti u slikama istoga Homera i ne znam koga još. Po tom slijedi da taj naš glasoviti kritik nalazi u pjesmama čega nitko drugi ne može naći. Ali on takve vlastitosti nañe samo u djelima naše kaste... Onda nije čudo kada proglašuje Karolinu velikom pjesnikinjom, genijem ženskim, jer je toliko pjesama načrčkala ako se gleda na silu papira, da Iliri ne trebaju barem za pedeset godina ništa pjevati... - Meni se čini, otkako te je ono gospodin Podgorski umio u ribnjaku, da si se pretvorio u njegova učenika. Jedva da bi on sam tako pesimistično o našim stvarima govorio kako tebe slušamo ovo nekoliko dana - doda jedan Ilir koji sjeñaše na krevetu. - Dakako! Naučili ste se: tko hoće Ilirom biti, mora bezuvjetno sve u našoj kasti priznati svetim i nepogrešivim. Što je izvan nas, ne vrijedi lule duhana. To bi dakako moglo stajati kada zaista na svijetu, pa i u samoj Hrvatskoj ne bi bilo nikoga do Ilira. Ovomu neprestanomu hvalisanju i priznavanju samih nas treba na put stati; jer time se samo kvare koji bi mogli nešto valjano uraditi... - Gledajte i slušajte vi našega matematika kako je on danas ozbiljan postao. Uopće se pak vidi da je Miško, otkako ga je Podgorski pokrstio u jezeru, nekako drugačiji, kano da je za njega ondje Jordan bio - reče Mato učvršćujući kamiš u lulu. - Idite k vragu! - rasrdi se matematik i okrene se na naslonjaču prema stijeni. - Ne zavidim. Vilko je pjesnik, Karolina je pjesnikinja. A mi Iliri nijesmo tako strogi da pazimo na neznatnu razliku cifara u krsnim listovima. Ja ću joj sutra čestitati... posutra, ako hoćete, debelim kumom biti... ženio se vrabac iz živice sa sjenicom, gizdavom djevojkom! Nije li to stih, hej i te kakav, poete? Da me čuje službeni kritik, navijestio bi svijetu da sam već zajahao Pegaza i hitim na Parnas! Ah! - raširi matematik oči. - Sretan put, Miško, na Parnas! Vilku se nije sviñalo da mu drugovi iskrenuše tajnu što im je otkrio, u ruganje. Već se stao kajati da im je priopćio pisma svoje prijateljice i posestrime. Pošeta sobom nekoliko puta poduprvši ruke o bokove. Matematik žmigaše okom tako lukavo kano da hoće reći: "Možda se već bojiš da ja ne bih zaista dojezdio na vaš pjesnički Parnas! Eh, dakako, onda bih barem vidio da li ti i Karolina sjedite meñu Muzama ili pak tamo negdje u kuhinji na Parnasu... Možda bi vam bilo kano onomu oholomu barunčiću koga sam netom našao gdje svoje kicoške hlače krpa... Ne bojte se, na Parnas ne vodim ići..." I Miško skoči na noge. - Tko je moje misli, taj ide u špelunku k Švabi da srknemo u zdravlje pjesniku i pjesnikinji -

tako je i predvečerje podavalo duši koja razumije i razgovara se s naravi neki čar i neopisivu dražest. Družba prihvati prijedlog uhvativši kape i šešire.. . Oni stupaju baš na susret meni.. ni za čim tužio.. Meñutim o tom kasnije. .doda matematik. bijaše grofica Olga i Podgorski.okrene se komični Miško prema jednomu od drugova.. Istina je nedvojbena da se stranka zapustila.. Pomozi da napravim srok. uprvši palce obih ruku u prsa.U prvom listu će mu Karolina poslati papuče da iz njih proučava dužnosti svoga budućega zvanja ...vikne u sav glas. . Nit on bio vrabac iz živice. kasni svatovi! . Baš sada odoše.. kako bijaše lijep božji dan. ne zanovijetaj sada! Tamo kod Švabe je za tvoje pjesničke pokuse mjesta? . Samoća toga šetališta prijala je godeći mi vanredno. .. trice. ice. ali se pravo tvrdi da su najslaña čuvstva i najljepše misli kojih čovjek ne može zaodjeti formom riječi. Iznenada ugledam u nedalekoj daljini preda mnom muško i žensko ispod ruke. .. . .Do vraga! Zapeo sam.reče jedan. . Nakon takva poslovanja malo se zamisli. Priznajem ti da ne mogu pobijati tvojih nazora o smjerovima odgajanja. Kamo opet? Lako pogañaš. Samo znam da mi bijaše tako lagodno u duši. Jučer. svakako sretan. Ona se nagnula prema svomu drugu kano da mu je nešto pouzdano priopćila.. A! Nego Vilko iz parnaske.nazvaše drugovi napustivši Vilkovu sobu. a iza ovih Karolinine listove. vice. a zatim stane pisati. Sunce je zapalo za daleke gore.namršti čelo Miško pa počne pjevuljiti duljeći slovku po slovku: Ženio se vrabac iz živice sa sjenicom.. Sve bliže primakosmo se.. Ja se okrenem.. .. ne govorite vi meni da ja pokuse pravim! . i oni brzim korakom uminu mimo mene. Bio sam poput djeteta koje su roditelji meñu se posadili u cvijeće i namakli oko njega sve igračke. a ono usnulo u toj potpunoj zadovoljnosti. Da me ne koriš s nehajstva da ne odgovaram na bitne tačke tvoga lista. posestrimo.. a on skrene neznatno glavom kano da se ogledao za mnom..nutkahu drugovi na odlasku.Šta? Pokuse? Gospodine. Taj par.Vilko. .. ni o čem snovao za buduće dane. u perivoj Se..Ne idem... tmice!. već ilirska naša Karolina..Oho! U špelunku da ne ideš? .Do viñenja! . Mreže prvoga mraka spuštahu se već na svijet.. Još bijahu rumeni oblaci od njegova žara. ... tako zadovoljan život sam sa sobom da nijesam ništa želio.Nipošto . nego Vilko pjesnik iz. Onda neka se pripravi službeni kritik.Ajte naprijed.začudi se Mato. Ne bih sada pogodio koje li su me misli i čuvstva zaokupljivala. No! Brzo!.odvrati on. po nikakvim uspomenama prošlosti prekapao. osvjedočio sam se da je pošla stranputicom. hajde! . slijedit ću ga sada redom. Srce mi je žudjelo na samotno šetalište izvan grada... .. Pravo imaš. gizdavom djevojkom. To ne bila sjenica djevojka. dok ja s njima ne privoljeh jer ću te slušati i popraviti se. Iza odlaska drugova počeo je Vilko premetavati svoje bilješke. Pa bi još netko rekao da i ja ne znam pjesme izvlačiti? Vidjet ćete kakvom ću ja knjižurinom od pjesama iznenada poplaviti ilirce.Ajde. Vilko! . Njezino lice pokrivala je gusta koprena. Tomu treba ispitivati razloge.Rana papuča. ali što se grofice Olge tiče.

ovaj žalostan pojav je istinit.Ne treba više nego da ti ovo priopćim. mi se pak nañosmo u mraku.. ali da sam joj ja roditelj.. ovu stagnaciju poslije tako burnog rada i smjelih osnova i pothvata. a na prozor nasrnuo hlapat daha demonova i utrnuo svjetlo toga plamena. padamo. Misli moje letjele su na prag našega upoznanja. A nije niti treće. Ta stagnacija naliči na tišinu prije oluje. u njegovu životu. stagnaciju kano da si nam podrezao krila u najboljem letu.. Neka stagnacija u mišljenju i u čuvstvovanju naših ljudi da je nastala.. Svakako tome valja tražiti dublje razloge... Pripisuj samo to "pogrešci ili neskladu u njezinom vlastitom biću" ili pak načinu odgajanja. Ali se varaš da mu je razlog tobože u tom što se članovi naše stranke pozabave ili koju progovore onako kod čaše vina. Vraćam se k poeziji. Na žalost. Kada ili nikada opet... po vječnim zakonima u historiji. Jasno je da ih grof Laca uhaña. Jedan plamen je tako lijepo gorio meñu nama. Ovoliko budi odgovorom na prvu riječ tvoga posljednjega pisma. počelo nazadovati. Hrlim korakom pojurio sam naprijed. u njegovoj povjesnici. roñak.. Ne može se kazati da smo mi došli s našom idejom na vrhunac. Mi smo u najbujnijem rascvatu naše ideje mnogo više proboravili kod vesele čašice nego sada u vrijeme pada.. dakle ilirstvo.venuti. Mir moga života. Mi zaokupismo čitav narod. uvidjela prozaičnu istinu da nema hrane niti popudbine baš tada kada joj se valjalo penjati do vrhunca. nestalo ih netragom. Posljednji dopisi svjedoče da je isti pojav i tamo u našoj kolijevci. tada će valjda kano bratić i roñak tomu gledati na kraj stati da spasi ubogu i bezazlenu djevojku ako se još spasiti dade. spuštamo se opet s toga vrška. komu će mladost. uopće bliži: uveliko bih bio zabrinut za nju i za njezinu mladost. Drukčije ne možeš protumačiti ovu ohladnjelost. da naime nemamo ljudi koji bi znali voditi stvar k svojoj svrsi. Ja neću Podgorskoga nikada inače zamišljati nego skrajnjim egoistom. Ova pak prispodoba smjera onamo: da mi nemamo odista za ilirstvo podloge u narodu. Moram ti iskreno priznati da od neko doba pjevanje zapinje.. Ovaj plamen u našoj stranci bijaše nedvojbeno grofica Olga.. Primi moj pozdrav Vilko . Da li danas prvi put? Ako tako. Ne može stajati niti drugo. Što se sastanka tiče. Tužiš se da je naša stranka. sada sažaljenjem. U našem kolu nastalo je obilato ruganje na same nas.. na mir u vojsci tik pred bitkom. Dok ja još u ovakvim mislima. a čim sunce zaigra preko neba. o tom se ne radi. na začetak razvoja ilirske ideje meñu nama u ovom tuñem gradu. Dah demonov Podgorski. neće biti uspjeha. Moja vila kano da je na umoru. tik pred časom kad se imadu sraziti.. Ne varam se kada tvrdim da nam je sada nekako onako kao da gledaš u metu kojoj je istrgnuto središte. da smo postigli svoju svrhu i da sada. Dosta ti budi ovo rečeno. sklad i ravnovjesje duševnoga raspoloženja bit će nakon toga posve poremećeno. sastanem grofa Lacu gdje odmjerenim korakom ulazi za onima dvoje upirući oštre oči za njima... Ovo se ne može tvrditi. primaknuvši se u svojoj zanesenosti do onoga podnožja. Baš protivno. ljepota i milina ove prekrasne djevojke biti suštim uživanjem. U tomu nije razlog. te evo polagano uzmiče od svoga cilja. Isto moje biće postalo je tromo i nehajno. i tako nas ima kao velike manjine nestati. Gdje da nañeš tomu lijeka? Možda u skorom odlasku iz ove hrpe kamenja tuñega grada. odgojitelj. bolje ... A tvoje društvo mi je tako milo.. Moram iskreno priznati da se u meni pobudila neka zavist pomiješana sada s prezirom. Ja bih rekao da je naša vojska. Nipošto ne bih želio da se primaknem ozbiljnim razmišljanjem onoj istoj tački na kojoj je već davno prije stao Jakob Podgorski sa svojim rugalicama. Svima nama bijaše neopisivo neugodno. Ali se čovjeku čini da ga zaokupismo ilirskom idejom na primjer onako prolazno kano jutarnje proljetne maglice što se razastru po dolinama. da bi naši protivnici bili mnogo silniji od nas.... jer smo se mi istom primakli na podnožje. Sada mi je sve puklo pred očima. njegovo svjetlo podavalo je tako zamamljiv čar u našem društvu. Ali.. Ostaneš li iza mene ovdje: da jedno drugomu svakako reknemo prije "zbogom". Nipošto..

svakako bi bilo delikatno da ih znade Vaša učiteljka. Očekujem Draginja VII. Karolina Draga moja učenice. uvijek će moja savjest pouzdano i iskreno svakomu znati reći da sam od srca vršila svoju dužnost zdušne učiteljice i odgojiteljice nad Vama. Ako je s Vašom voljom da grofica Olga nije više mojom učenicom. neka se raziñu naše staze. Ja Vas očekujem.. i to prije nekoliko tjedana kada me upitaste za račun kako dopuštam da mladići dolaze u posjete mojoj učenici grofici Olgi.Gospodine Laca i plemeniti gospodine doktore! Već je dobrano minulo vrijeme što se meñu nama nalazi visok. Završujem s nadom da ćete shvatiti ovo moje pisamce i prema tomu shvaćanju vršiti svoju dužnost učenice prema učiteljici i prijateljici svojoj. jednoć samo bijaše neznatnoga sukoba meñu nama. Ja nijesam bacila kamena smutnje. neka se podigne vječni zid meñu nama. jak i hladan zid. tko ga je sagradio? Meni je nepojmljivo. a niti polje po kom sam sijala pusta klisura. Ja tražim od Vas razjašnjenje i ništa drugo. A nijesam li ja zavrijedila barem toliko da mi se kaže? Vašemu doktorskom gospodstvu bila su u svako doba vrata otvorena.. da moji nazori ne bijahu pretjerani. i mi sebi budimo kano da se nikada vidjeli nijesmo. i bog zna da me srce boli radi Vas i Vašega ponašanja prema meni. Što sam u ovoj kući.. Vjerujte.. i znam da će biti obilata žetva i sretan. Kuda i kako zavitlala sudbina sa mnom. Vi iz kuće odilazite i računa o svojim odlaženjima ne polažete. Ja znam da sam sijala valjano sjeme. Sa . ružama u kojima se krije zloban trn i otrovnica guja. Otkuda je postao. od mnogih pak i slušao. Tvoja guska! A to je i pravo za Karolinu. koju Vi nijeste imali uzroka do najnovijega doba ne cijeniti i uklanjati se njezinu oku. s kojih razloga. pa se onda neka zatvori slobodan Vam ulaz. Dok bijaše dosada svojoj roñakinji tuñ i nepristupan.. onaj tko bude žeo. Vaša prijateljica.. sve njezine putove i znao. počne joj se najednom približavati i općiti posve finim i ljubeznim tonom s njom. za skoro sve njezine domjenke i sastanke s Podgorskim. molim neka mi se to javi. Kuda idu Vaši putovi. niti moji nauci neizdašni. Nekakvo je nesporazumljenje zavladalo u ovoj kući. Ja sam sve razgovijetno razložila i držim da su naši računi vazda ostali čisti. Zašto mi se to ne kaže? Ti ćeš mu znati postanak i razlog postanku. Gospodična grofice Olgo! Vlast moja nad Vama još mi oduzeta nije. Ali ono se ima svakako protumačiti onima koji s toga nesporazumljenja nedužno trpe. Najmanje meni koja odgovaram za Vaše naobraženje.. možda ružama posuti.. za svaki Vaš korak. Dakako! Jer u ženskim moždanima ludost piruje. Osim toga uhañao je. samo ako je vrijedan. neviñen njoj. Čestiti i vrijedni gospodine i gospoño! Ne mogu sebi protumačiti što znači Vaše mučanje i uklanjanje meni. DOKTOR RADI Ozbiljna odluka doktora Lace da sklopi brak sa svojom roñakinjom groficom Olgom oživjela je još više kada je saznao da je djevojka stupila u neke odnošaje s Jakobom Podgorskim. za Vaše srce.

Podgorskoga? Kakvoga Podgorskoga? . . . Moj dobar prijatelj.da poñemo zajedno. Olgo . držiš jošte djetetom.približi joj se Laca . .. Izvrstan je pravnik.. .Oprosti.. Sudeći po njima. Nakon duljega mučanja iznenada će Olga: . Olgo. ja još nijesam bio u Zagorju.odlučno odvrati Olga.Valjda me razumiješ.starcima općio je dan na dan sve više i pouzdanije. Ova pak odluka ravnala se po izviñajima doktora Lace o namjerama Podgorskoga prema grofici Olgi i sklonosti Olge prema Podgorskomu. a oni mu postadoše punim srcem i iskrenom dušom skloni i odani. Osim toga. Laca skrene razgovor na drugi predmet.On je iz Zagorja. Ljetos završuje nauke.. Olga nije na ovo ništa odgovorila. ali ti si tako ozbiljno dijete da bih te ja odriješio već od egide učiteljkine. .Ja se nadam . a zato neka pazi da djevojka ne posrne stranputicama. Meñutim. kako mi pripovijedaju.Kako ne? Već je i vrijeme da napustimo te zidine. . od dosadnosti. Laca . .Pravedno. Složio se sa starcima da se krene iz tuñega grada na imanje u Zagorje. .Takvoj zabludi mogu samo biti uzrokom nauci i odgoj kojima te je nadahnula frajla .Za koji dan krećemo na imanje u Zagorje. Starica Mare stala se krstiti ljevicom i desnicom i moliti boga. . da ti ne izlaziš bez mene. Bilo mu je teško ostaviti udovicu Elviru kod koje je još uvijek stanovao Podgorski. prijateljujem s takvim ljudima . podrijetlom? Gospodin Podgorski je sin krapinskog zanatlije. . pa dobro. Jednoga lijepoga proljetnog jutra zaputi se Olga sama u grad.A.promrmlja Laca. dugo djetetom. sklonost Olgina za Podgorskoga ne mogaše se razabrati da li je uopće kakva sklonost.Ti poznaješ Podgorskoga? Laca oštro pogleda Olgu... zar ne? .Pravo imaš.. Doktor Laca nije se mogao dosta načuditi sastancima Olginim s Podgorskim. .. Ipak je upozorio starce da djevojka izlazi iz kuće bez svakoga pitanja i da vodi sastanke s nekim kuljavim studentom dolje od naših strana..I ja. Meñutim ja bih rado da sam još dugo.No da se tuñiš od mene. .istisne on napokon nekom zloradosti . bit će nam podrijetlom i naobraženjem jednak. ne poznaš me! Razgovor se opet prekinuo. Jer si uvijek mrk i na sve s prezirom gledaš iz neke visine.Dakako. Predstavit ću te Podgorskomu da se upoznate. ili su pak to samo puki sastanci i trošenje riječi od običaja. Ti me pratiš.I ti ćeš na ladanje s nama. prijateljuješ s takvim ljudima? . uzrokom će valjda biti studija i tvoji društveni poslovi izvan kuće.zine Laca dosta nježno. pod vladom učiteljke svoje. Tko se diči našim prijateljstvom. .I ti. ali je svakako dolikovalo da smo se više družili. Stoga nije Laca požurivao odluke da se krene iz grada na selo. kano stariji i ozbiljniji. Učiteljki Karolini ugibao se kao da se nikada poznavali nijesu. Ili sam ja bio neoprezan.hladnokrvno će Olga. ili ti nijesi marila za mene. a! . dok je Martin tresao pepeo iz svoje lule i uputio Lacu da je njegova briga biti sretnim. pametan i ozbiljan čovjek. ti si u praksi već i sama mojega mnijenja.A.Bar mi je čast. .Ti valjda ne mariš za romantične krajeve? . ..Što ti misliš pod višim krugovima? .A. . jer nema drugih.Kako to o meni sudiš? . Laca. Mene pak.da je gospodin Podgorski iz viših krugova kada ga moja roñakinja usrećuje svojim prijateljstvom.Dopusti. mlañano si jošte stabalce. A stric mi ga lijepo opisuje. Na Lacinu izlaštenom licu drhtale su izrazite crte i pokazivale začuñenje i tjeskobu pomiješanu s pakošću. . .

A zaista nijesu imali uzroka potužiti se na mene kao na neposlušnu. no ja sam ti opet slobodna reći da nipošto ne bih željela informatorice zamijeniti kakvim stražarom.Moja Olgo.mahne doktor Laca. preko tebe? Uostalom.reče ona. Sve nade stavili su u mene.. Dok si malodobna. sada mu bijaše kao da si ga iznenada polio studenom vodom. ne znam što bih i o tebi mislio.ponovi oštro doktor Laca.Zapovijedati? .Ne razumijem te potpuno. . jer sam ti po krvi najbliži. zapovijedati! . istaknem. Prijateljuješ s tim Podgorskim. Ja nijesam taka nadutih nazora. šibajući očima po malenoj Olginoj noški koju je ona dražesno ispružila naprijed.prekine djevojka mučanje.Da vam.stane Olga.Jest. što se tiče Podgorskoga. Nasta mučanje slično onomu kada gledamo nekoga koji se sprema preskočiti široki jaz. A ti takoñer nijesi niti grof niti barun.Ja čekam.. Ali u tom prijateljstvu zaboravljaš sama na sebe i na svoje biće.. gospodine Laca! . a zatim problijedi i sav se zguri.Roñakinjo draga.Nemam ništa više. . otare lice i počne tiho.Kakvu stranku? Ja barem ovdje ne znam za drugu ..Neka je i zapovijedati.Oštro šibaš. .Ah. Ali bilo tebi milo ili nemilo. No zašto ne zapovijedaju sami starci koje ja vazda štujem i ljubim kano jedine i najbliže zastupnike mojih roditelja. A ravno po meni.Zar držiš zabludom moje poznanstvo s Podgorskim? Zabludom stoga što on nije grof ili barun? . Da li bi otjerali Karolinu. . Olgo. evo vam Hrvata. Zašto zapovijedi šilju preko posrednika. tako da ona bijaše u sredini.promjeri Olga pronicavim okom svoga pratioca . Laca se nakloni gledajući prezirno Podgorskoga u koljena. . pod štitništvom si svoga djeda i babe. osobito da ne izlazim iz kuće bez tebe? Rekao si da bi me odriješio učiteljkine egide. znaj da više bez mene nećeš izlaziti na ulice i šetalište. Doktor Laca bijaše dosta rutiniran u razgovorima s protivnim spolom. možemo ga dakle brojiti u našu stranku. i Karolina tomu nije kriva. reći ću ti pravu istinu koju bi se možda tko drugi ustručavao izjaviti. Podgorski neopažen približio se u susret te prekinuo tako ovaj razgovor. Po naravi nadut. . . da li bi tebe jednom pozvali na red ili bi poduzeli korake protiv samoga tog tvojeg prijatelja? Ozlojeñeno im je brižno i pošteno srce. Doktor Laca snañe se ipak brzo. Varate se.zato se vi tuñiste od mene dosada. . potpunom zabludom upravo s tih razloga. upita ga ona posve spokojno: . On pozdravi. prijatelju Podgorski. Olga pozorno slušaše svoga roñaka. moga roñaka Lace.Imate li jošte šta. .. moj gospodine dušobrižniče? Možda ste zapeli? Izvolite samo. Doktor Laca pocrveni. Budi ti dopušteno. Olgo. Najblaže da si krenula stranputicom. ali sada se upravo ustobočio. niti ima povoda a niti mi može ma bilo tko nešto zapovijedati. . vjerujem..Gospodine Laca . moj roñak. Baka i djed ne znadu sami što im je raditi. ali jetkim glasom: . a u dnu savjesti uvjeren da nije ono kakvim su ga naslovom nazivali. Ako je i tvojom glavicom zavrtjela neka čudna i vihrovita vijavica.Gospodin Laca. stranku! .Ja mislim da sam ti tuña dosada bila stoga što si mislio da su meni grofici ravni samo grofovi.Karolina. .Jest. no ti ipak jošte sama nijesi svojim gospodarom. . a Olga mu poda ruku nešto uzbunjena. A kada je ovaj prestao. dok se Podgorski posve ravnodušno pridruži na lijevu stranu Olge. gospodin Jakob Podgorski . . koji nije Ilir. Što može svijet o tebi misliti kada te viña s takvim studentom šetati i pouzdano općiti na zakutnim šetalištima? Mislim da si se takoñer dovoljno uvjerila kako je promijenjen naš kućni život. .Ništa više? Tebe dakle to nuka da se što češće družiš sa mnom. . . i oni imadu i pravo paziti na tebe i zapovijedati.

reče starica.padne Olgi na um pitanje kada se već rastaše s Podgorskim.. Starica hodala dosta brzo sobom sve od stola pa do vrata. "U ovom drugom" . da za tri dana više nije učiteljkom u našoj kući . nije se više ni u šta pleo. ha . .Što potom misliš.Ja nemam baš nikakvih. milostiva gospodična roñakinjo.mrmnu starac s divana." Meñutim je Laca upravo sada zamišljao drugu osnovu. gospodine Podgorski . .stane starica.stisne Laca posve prijateljski na rastanku ruku Podgorskoga. ili ga odagnati u tminu i samoću mučanja. Valja već ozbiljno misliti o tebi i o njoj .ugrize si Laca donju usnicu ne odgovorivši na takvo pitanje. . zatim utakne štap u džep i stane fićukati nekakvu pjesmu.No kako je odmah otpustiti? . On ga je naime htio uvrijediti i tako izazvati na polje polemike.Ne mislim da sam nešto smiješna otkrila. Oko jednoga predmeta u vrlo uskim granicama vrtjele su se i radile dugo i oprezno dok nijesu svoju žrtvu posve pronikle.. . dok ih napokon radiše ne izbace na smetište. Ja držim da joj na tri lista možemo jednim odgovoriti. .stranku do Ilira. .Podgorski i ti. Starac je na širokom i drevnom kožnatom divanu brojio nešto po zraku i prekrstio ruke preko trbuha. On je pustio Olgu da se razgovara s Podgorskim o kojekakvim stvarima.začudi se Laca. . . A zar ti. Taj posao je za beskorisna preklapanja i za ljude koji nemaju posla ili se barem ne bave ozbiljnim stvarima.reče stara. Iza toga uhvati doktor Laca pero i napiše ovo pismo: Štovanoj gospodični Karolini! .Putujemo u Zagorje. s tom našom učiteljkom Karolinom? .. tako da je Podgorski držao svoju svrhu današnjega razgovora s Lacom postignutom.reče stari.Pisala je i Oljuški pismo .A ti joj piši u naše ime kako govoriš .mislio je Podgorski . Tu se zna da radiše vode gospodarstvo i pčelinju politiku i njihove financije: jednom riječi sve. I ne držim da sam što takva kazala da me nijesi razumio. jedu i brundaju oko kuće. Podgorski prihvati Lacinu ponudu objeručke. Ljudi se mogu podijeliti u dvoje kano i pčele: u trutove i radiše.. kako primi naš list.zahohoće prisiljeno Laca. Trutovi spavaju. čas staricu.I Olgi? . Navečer istoga dana sastali se u jednoj od pokrajnjih soba doktor Laca. . Odmah je pomišljao na to kako će prijateljskom svezom s Olginim bližim roñakom prije postignuti svoju svrhu.Kako dakle? .. . vi imate pravo.razloži Laca."uspio sam. Doktor Laca najprije slegne ramenima. Olga se pogotovo snebila. ništa pitao.Dakle tri lista najedanput! Pisala je i meni list.Otkuda?. što čvršće sprijatelji sa svojim suparnikom. inače. nemaš nikakvih političkih ideja u ovo vrijeme gdje se to i od najneznatnijega Hrvata traži? . ha.Podgorski i ja ustrojismo čistu stranku Hrvata . Karolini dajmo odmah otpusnicu. Pa se ipak dogaña da trutovi prisvajaju sav red i bogatstvo u pčelinjaku svojoj tuposti i lijenosti.. Laca. dok je doktor Laca naslonio glavu na podbočenu o lakat ruku i ispod oka čas pogledavao starca.Dakako da Olgi ne treba učiteljke. naime. U ova dva slučaja se smije čovjek. . Zato je Podgorski našire otvorio oči kada ga je na rastanku iznenada zamolio Laca da mu odredi mjesto i vrijeme gdje bi se mogli sastati na prijateljski razgovor.. sjetivši se kakve je nazore malo prije njezin plemeniti roñak razvijao. da se. . . Laca.Otkuda znaš za stan Podgorskoga kada ga do danas poznavao nijesi? . . nadvladale je. . U takvom bi stanju doktor Laca vazda nešto novo smišljao.Plaću ćemo joj dati za po godine unaprijed i kazati pismeno da držimo.. stranku! Ha. . . starac Martin i njegova bračna družica Mare. Nijesu baš njegove misli brodile po kakvoj beskonačnoj i neograničenoj pučini ideja.Dakako. Olga više ne treba učiteljke. ničemu prigovarao.Dakle ja ću sutra k vama u stan doći.reče Olga.

i konferencija svršena.Osobito mi je milo. mi ostajemo ovdje da svršimo s vama račun. . . Fina odijela. rukavice i pretjerano uglañena kosa pokazivala je razliku njihova stališa od drugih krštenih ljudi.hladno će Podgorski. novac privit i zapečaćen.klanjahu se. Podgorski se osupne. već i zavoñenje na stranputne i zakulisne sastanke.E. naglo ustane i pokroči do vrata otvorivši ih širom: . Ako ste i plebejac. Olga neće trebati dalje informatorice.skoči jedan od Lacinih pratilaca k vratima i zatvori ih. . Podgorski problijedi.Izvolite samo nastaviti .Primite na Vaša tri pisma slijedeći odgovor: Mi se selimo za koji dan na imanje u Zagorje. a ne moj stan. no pristao je jer je vidio da starica s odobravanjem klima.Gospodine Podgorski. .Podgorski. Ovako napisan list pročita Laca nešto tišim glasom... . zamolio sam vas za prijateljski sastanak. gospodo aristokrati. Vi znate da je ona još malodobna. . počne doktor Laca nekim ukočenim prezirom: . poñe im on u susret.Lakoumno titranje? Gospodine? .Ne samo lakoumno titranje. Vi znate naš otmjeni stališ .Gospodine roñače moje prijateljice. . Podgorski je ponešto u čudu rastvorio oči kod prvih Lacinih riječi misleći da će to valjda biti uvodom u njihovo novo prijateljstvo i spoznanje.. .Za svaki slučaj i na svaki način itd. . baš onda kad je Laci zapela riječ. Nakon izmjene ovakvih fraza bez svakoga značenja.osobitim naglaskom nešto tiše izreče Podgorski naslonivši se na obližnji stolac. ." Iza toga bude list potpisan. pa to se može.O. Takvi gosti jednaki su presvučenim hajducima! Birajte neutralno zemljište da od mene tražite račune. ali kada je čuo predmet o kojem se vodi riječ. vi me napadate u mom stanu kao gosti moji. Ako je tako. dok ste inače tako malodušni da se ne usuñujete ni primaknuti u našu kuću i obitelj.podrugljivo se nasmije Laca ne maknuvši se s naslonjača.A? Dakle mislimo umaknuti! .domisli se starica. o! . Zavodite djevojku našega grofovskoga podrijetla. gospodine grofe! . ostajemo sa štovanjem. vi imate posla s mirnim čovjekom. nu to prijateljstvo smjera onamo da se porazgovorimo o vašim odnošajima prema mojoj roñakinji grofici Olgi. Meñutim ja vidim da vi sami ne znate što vam plete jezik.uleti u riječ Podgorski.Stani..To će biti dobro. napolje! Inače bio bih prisiljen dirati pravo svoga gosta. . tako daleko ne ide vaša kukavština da nam nećete odgovarati! . što starac dakako dobro čuo nije.Vrlo lijepo. gospodine pseudogrofe.Vele da ste vi pametan čovjek.Izvolite. da ne bude više s njom posla. a pod štitništvom. Oni osobno i dobro poznavahu Podgorskoga. Mi vam ovim javljamo da možete iza primitka ovoga lista dignuti polugodišnju plaću unaprijed i napustiti svoje učiteljsko mjesto u našoj kući. jošte nešto. Doktor Laca posjetio je Podgorskoga sa svoja dva druga štono se izdavahu plemićima. . vi ste nepoštenjak i kukavac. osim toga ste moj gost. Priznajući Vašu marljivost i uspjeh kod uzgoja naše štićenice.ustadoše oba pratioca doktora Lace. Ja ću dakle ovo još dodati: "Prilažemo Vam u listu spomenutu plaću za po godine unaprijed. .. Vi i sami znadete da komu djedovi i najbliža krv zaudara smolom.tu je zapeo doktor Laca. . izgovarajući i druge suvišne riječi. upalivši smotku.Nastavite.. Kada stupiše u stan njegov. ne pojmim kako se slaže s ovim mnijenjem vaše lakoumno titranje s neiskusnom djevojkom našega roda i stališa. . Zar ne bismo mogli odmah listu priložiti plaću za po godine? . . .Usuprot. ponudio je svoje goste finim smotkama. .

A ja njoj vjerujem.Vi nam nećete poricati aristokratskoga podrijetla! Grof Laca je naš drug! ..Služavka da vidi takav prizor! . Vi uostalom znate basnu o onom šarcu konju što po močvarama rže glasom "kvak-kvak" i pomalja iz blata svoje kopito obrašteno plivaćom opnom da mu ga kovač potkuje. A vi imate interesa ne dati povoda nikakvu nepriličnu tumačenju kod nje.Vode! . .Gospodine! .Sačuvaj.skoči Laca. dopuštam da ste grofovi. jeste li čuli? . a Podgorskoga golih ramena te istrgnutih rukava. . . u svako doba. Ta uzvišena igra luñaka. ali u praksi još . vašemu podrijetlu.reče sarkastično Podgorski i pozvoni silno. .. pitajte moju prijateljicu groficu Olgu. Služavka ode. Nije znao što bi radio. Podgorski se sili silom odrvao sa dva udarca.Tko nosi ime koje mu ne pripada. Doktor Laca je zaista i nehotice morao do umivaonika.Budite uvjereni. . Doktoru Laci teče iz nosa krv kano da si otčepio vrelo.pokaže strašnom porugom na Lacu . Nego taj kupus hoće silom i milom postati tropička naranča.Tko vam to reče? . .. Vidite. E.A.Zbogom! .umiješa se jedan od pratilaca. kako i moj otac čizme šije u Krapini.ovo je plebejac od glave do pete.. gospodine.. kano da si ga od samoga kupusa složio. Podgorskomu su istrgnuta oba rukava od kaputa i košulje. Ali nove neprilike.Podgorski.opet će Podgorski. pa bene. . i zabijeljela se gola ramena.vikaše doktor Laca hoteći stisnuti pesnice. Tko zna kako bi krasna udovica Elvira tumačila tu šalu.Kako vi. dokazuje to što vaša najbliža loza još i dan-danas šljive vari dolje u Slavoniji. šoštarski sin sinu požeškoga šijaka. . . jest pseudogrof . . . možete tako? . Sredovječni božji sud.No već bijaše kasna ta opomena. Izvolite samo bez svakoga sustezanja.. . gospodo. Meñutim. pardon! Nema vode.Podgorskim me zovite.. služavka ne računa s izvanrednostima . Služavka je odrvenjela gledajući Lacu u krvi. i tko sebi pripisuje naslov grofa što on nije. Služavka u tren dotrči. Laca izbulji oči.Da sam ja sada u vašem stanu. U tom se hipu obori na Podgorskoga kano da je pobjesnio. kako vi mene možete nazvati pseudogrofom? . Ne bijaše ni kapi vode. no morao je šakom loviti krv koja bi mu bila curkom cureći drugačije zakrvarila košulju i odijelo. ja bih tražio prije košulju i kaput nego bih pošao kući. vi valjda nećete ovako krvavi i zamrljani izaći iz moga stana. Lacu poli po obrazu mraz. u svako doba. Kada bijaše donesena voda.Vi ćete dati zadovoljštinu! .Ne trebam vaše uslužnosti! Vi ćete već točiti krv za krv! .Već rekoh.I Podgorski otprati do vrata svoje goste.Ponajprije. Vrativši se natrag. taj će biti mnogo opasniji. Zadovoljština? Dakako dvoboj.odrješito će Podgorski uprvši ukočene oči u svoga protivnika. .To je ipak ludost. Podgorski otvori ormar i presvuče kaput. oprezno je Laca isprao nos i gunñao dva puta: .reče spokojno Podgorski. Svakako ne bi po vas njezino tumačenje ugodno bilo. bože! Čast.Eto gromova s vedra neba! Najprije ilirci.Bilo kako mu drago. kako vidim. baci se smrknut na divan.viknu sam doktor Laca. Zadovoljština!. a oči mu se zališe krvlju. Pratioci Lacini rastave ih.Do viñenja! . A da ste vi aristokratičke krvi. Dok se nijesam uvjerio o protivnom. a na pozorištu pokaže se komičan prizor. izvolite na umivaoniku oprati nos i očistiti lice! . vi ćete mi dati zadovoljštinu. Ali ovaj goso . i govori u ime stališa iz koga ne potječe. Da li bi tražio vode ili odstupio natrag od umivaonika. Bog i duša. Ali. Gospodina igrati prepuštam vama.Koga ñavla radite! . a sada ovaj nazovigrof. ali ne kao grofu nego kao plebejac plebejcu. .skoči jedan od pratilaca. . Da je tako.Izvolite samo! . mačevati umijem. . .Vode.

Iza toga se Podgorski preobuče te izañe iz kuće. reče jedan od drugova.Ali kada ste pametni. zašto sve to biva? . Kakav li još može biti rezultat mojim matematičkim formulama! A bih li njoj otkrio? Nipošto. .Nipošto. a ja sam nehotice čula: "Ludo bijaše i prostački. . za boga svetoga.E. pa neka on uzmakne. .Držao sam umjesnim zatajiti vam istinu. On neće pustiti dok se ne svrši s vašim ili s njegovim životom.začuje on poznati glas iza sebe. Krenuše oboje šuteći uzanom ulicom. Podgorski? . Sjednu oboje na najbližu klupu. . vi ćete uzmaknuti. .Otkuda ste se uvjerili? .Gospodine Podgorski? On je šutio i mukom gledao u zemlju.Gospodine Podgorski! . .Pitate .Ne on.Podgorski. posve pametno je bilo. Drukčije ne bi došlo do dvoboja. . .Vidite.Dopuštam. što ga je vanredno iznenadilo..nastavi Podgorski na samotnom šetalištu razgovor . pa je svemu kraj. vi se pobiti nećete? . sve se to zbilo u tako kratko vrijeme da na posljedice još pomišljao nijesam. On s drugovima nije me vidio malo prije na ulici.Hoću.Znam. .Mislim. .koji je povod njegovoj mržnji i srdžbi? Vi ne pogañate? . . .Ne tajite. vaš bratić vas ljubi.Pak da me ljubi? . moja je odluka da ne smije meñu vama i mojim roñakom sukoba biti.A mislite li na posljedice. . to ne bijaše jednostavni posjet. Laca. U naglosti bijaše i nužna obrana. . .počne Olga rukama lomiti... .upozori je Podgorski. . Bijaše Olga. Podgorski.Zaklonimo se na šetalište . onda pogotovo nastaje tragedija. Držim da se varate. onako na njega navaliti u njegovu stanu". . jer vas strašno mrzi. "Pametno.Olgo. Dvije-tri brazgotine na čelu i vratu svjedoče da mu je to često posao. Olga se zamisli udarajući prstima po sjenilu. .Ah. sve posljedice su preda mnom razvrstane.. Dakle. Sve to dosta hitro napreduje i više nego sam mislio. . a ja sam gospodinu roñaku kucavicu žilu na nosu otvorio.U mojoj sobi porvasmo se poput šegrta. Ali sam se uvjerio da se svoje krvi silno plaši.Grofice! .Olgo. suprotivio se drugi pratilac Lacin. Ja sam mislio da i ovako neće biti uspjeha".Bije se za vas i predobit će vaše srce. Meñutim. . Na riječima mu nitko ne doskoči.Onda sam se prevarila u vama.Laca je vrlo vješt budi kojoj vrsti dvoboja..A ja.On mi toga nikada rekao nije. Olgo! . Tobože radi časti našega stališa i časti moje. otkako sam čula one riječi. .Jednostavni posjet.Dakle. . Podgorski. Nadam se da ću gospodina grofa od šljiva malo kresnuti po prstima. nikada! Vi me znate.Ovdje moram. Dok je on meni poderao kaput. . šta se zbilo? što je Laca radio kod vas sa svojim drugovima? . . nećete valjda za volju ludosti držati riječ.nijesam iskusio.Ah. .. Podgorski. i to meni za volju.Da ste pametni i da riječ držite. . Kada se žene umiješaju u takve poslove.

Sat vožnje odavle.Stari brlog za dvoboje. grofice Olgo.Bene. mračna slutnja pala je na njihove duše. s paklom. . a lice problijedjelo. .Olgo! ogrli joj Podgorski ruke. . . onda nećete poći na dvoboj.Što prije. Obojica izvadiše posjetnice. ...! . Olgo. . stvar znate? . onda ću znati.Po volji.On dosada nije znao da ga ljubim. .Tu je na vama izbor.Pristajem. kada čovječje biće zaokupe bolne slutnje..... pokloniše se. Podgorski. ali se ne boj ništa zla.. Ostalo izvolite s mojim svjedocima.Jest. A kad će biti?.Valjda. zapečati ih i . I tada čovjek vidi: "Nije san. mnogo prešnijim poslovima.Kažite. .. sada će ona doći. Po mene bi bila nesreća. gdje vas volja. do viñenja. Niti mi se rači bježati u samoću pustinje. .O. Nipošto toga ti kazati neću. gospodo. . zbogom. Gosti ustadoše. niti po mene. . .Poslije podne u četiri sata. Ali toga nemoj zahtijevati da ti kažem vrijeme dvoboja. neka bude samo nešto dalje od grada. Podgorski? Podgorski joj za odgovor pogleda u lijepe velike i modre oči.upita ona tiho." Drugi dan doñoše k Podgorskomu oni isti pratioci koji su ga prijašnji dan posjetili s Lacom. ako čovjek koji vas ljubi dvoboje dijeli. Sutra ujutro. da li ja sada snivam ili zaista čujem?" I te bolne slutnje lagano. .Kada pošalje svoje drugove. dvoboja neće biti? .Kada me ljubite. . Zatim napiše dva lista. .Mi ćemo se prije vidjeti. Ništa zla niti po njega.. . . poći s njima na dvoboj.Odmah ćemo se sastati i ne boj se nikakva zla.Oružje? . A mjesto? .A sada. ova joj je uzdrhtala..Vrijeme? . Nesretniče. Ti znaš da su moji nazori takvi da se ja ne mogu kano kukavica grijati na suncu ljubavi tvoje.. sada će biti dvoboj s nebom. Razgovor bijaše veoma jezgrovit i lakoničan. još jednoć.. Mislio bih uvijek: na. život mu postane sanen i umoran.. java je. Molim vaše adrese. te kano da se pita: "Bože moj. Tajna bol i teška. Kada je Olga podala Podgorskomu ruku. . jer sam zaokupljen i drugim. tiho. a Podgorski ih isprati. . Bilo im je kano čovjeku kada sniva da mu navališe na srce golem i težak kamen. Podgorski se hitro okrene od nje i zaputi protivnim krajem šetališta.Meni je stalo do vas. ljubim!.Dakle.Ali mi ćemo se odmah sastati iza dvoboja? . nije.. evo ti moje desnice.Gospodine Podgorski.To je i za našu stranku povoljnije. nadugo se izvlače iz ozlojeñene duše kano ono jesenske magle što se viju po dolinama čitave dane napinjući se samo začas u visine.Vi me ljubite. sa zemljom! Sa svim elementima koji bi stali na put ljubavi Jakoba Podgorskoga! Ja ću. jer i ja vas. Podgorski. . . Olgo! Još jednoć. . I zaista.Kad je tako: mačevanje.Olgo! Ti sada prvi put ove riječi izgovaraš. "Papperova kavana".. . Podgorski je privine na grudi.. ..Bijem se za vas. Oboje se u tren ogledaše i vidješe se još jednom.A što je vama stalo...Ona je ove riječi izgovorila tako iskreno i razgovijetno. "Gabrijelov lug".

.odvrati mu ona ozbiljno.udari ona lagano Podgorskoga po ramenu. vi. prijačku moj. a male noške kano da su joj nehotice ispuzle ispod odijela. ako mi hoćete ugoditi. pa skoro da se i ne poznajemo.Ne. imate pravo. Nadala sam se da će me danas grof Laca posjetiti.. dok je u rascvatu. kad dolazi do svrhe. . zato i jest on moj stari prijatelj.koketno je maknula na stranu glavom da joj bolje može vidjeti zaista prekrasan vrat. prijačku moj. .. . a studij opsjena..Tako vi u mojoj kući stanujete. Pustoš i praznina. . Uniñe sluga. kada je došla na vrhunac svrhe i prevalila se preko nje na drugi kraj.. .Vi sijevate od vrućine.izmuca Podgorski dok mu je čelo gorjelo. . Vi ste još tako mladi. vi ste mi odviše zadubljeni u studije. .. Ne valja to! .. i to vam je vrelo krvi.. gospoño Elviro. Požuda je raj.. Taj "prijačku" tako je zamamljivo izgovarala. nova neka struja oživjela je u njegovu biću. prijačku. . Kosa bujna i mekana kao svila.. . fino i puno.smijahu se milostivo Podgorskomu njezine vragoljaste crne oči. Bilo je i krvi. a svijet čaroban i divan! zapenta Podgorski dosta nespretno i bez saveza. Ona mu pruži mekanu ručicu i sjedne na divan. .... . a svijet opsjena . prijatelju. i uniñe u sobu krasna gospoña.zabuni se. Ramena i bokovi bijahu joj dražesno zaobljeni.Gledajući vas. Čudna. Njezini mlazovi kano da su se valovito gibali po svim žilama. Netko pokuca. koja u jedan tren umara i oživljuje. Bijaše to pojav požude.Milostivo gospoño.. . tražite dokle nañete. . ples.. ali samo začas Podgorski. . Grudi jake i visoke.Podgorski je stao šetati sobom gore-dolje tako zamišljeno da mu se svaki čas trnula smotka.. što joj je tako dobro stajalo. . Odonda vam je zagospodovala laž meñu ljudima kada se prvo slovo napisalo ili natiskalo. . pa je neopreznošću gospodina grofa zatekao udarac po nosu. Prvi put. Njegovo oko paslo se neobičnom požudom na lijepom udovičinu tijelu. Život je dražest... gospodine.Što još neće pasti gospoñi Elviri na um? Radi takve malenkosti dvoboj! .. Elvira strignu poludivljim okom kada je pokucalo na vratima Podgorskoga. svijet čaroban! Dok je knjiga laž.. a najjače su udarali u žile kucavice. milostiva gospoño. i to je zadaća mladiću. pamtite da Laca rado duelira! O. vis a vis. nego mu malenom rukom pokrije čelo. To "milostiva" tako mi po starinama zvoni.Nosite na adresate. Udovica mu ne odgovori na to..Ali pristaše knjiga i studija opet tvrde da je život laž. a ne uvijek ta vječna mudrovanja! Na primjer. sjedite bliže do mene .Koja čast.Jest jedan od starijih i boljih prijatelja. Čuvajte se.. . Ona je katkad lukavo ispad oka pogledavala na nj..Neznatna šala.A recite mi.Ej. No ja mislim da će sve nabolje okrenuti odsada kada nauke svršujete. Stas joj bijaše vitak. Takvi muškarci vrijede nešto! Duel...pozvoni.. .) Ergo? . pokraj mene ima mjesta.Zovite me jednostavno gospoñom Elvirom. Život vam je dražestan. . Za udovicu Elviru ne bijaše ništa novo gledati svoje žrtve kako im mozak kipi što dulje pasu oči na njezinu raskošnom tijelu. kakve se to jučer razmirice dogodiše u vašem stanu s onom gospodom? Ne znam je li služavka snivala ili joj se priviñalo. Ako ne bi bilo kojega kod kuće.Na dvoboj? .On je gospoñi Elviri stari prijatelj. no kratkotrajnim.okrene se pouzdano k Podgorskomu. groznice. vino. Pakao. žene.primijeti Podgorski. .A nije li vas grof Laca radi takve šale na dvoboj pozvao? . . Kušasmo si mišice. crna joj boja prelijevala se poput baršuna na suncu.. truje smrtonosno i hrani životom slatkim. Lice bijelo. gospodine Podgorski. evo...Na službu.Ergo? (Ovo bijaše njezina omiljela riječ. No.

.. glave do kože ostrižene. Budem li jače. . bijelih zalizaka. Podgorski ukratko razloži stvar i zamoli pridošlice da budu svjedoci i da s protustrankom sve urede. Onako čovjek-žaba pliva. Pristrižeš uha. . Od poglavitih uzora ovakvim dajčerima može se brojiti i doktor Johan. Johanu se kod toga umnoga razglabanja tako rastegnulo obrijano lice kano da već pred sobom oživotvorenu svoju dosjetku. ne dopuštaju nam niti ovoga domjenka! . Odlupiš nos. . U prvim kolima vozio se doktor Laca sa svojim svjedocima i liječnikom.prošapta ona tako pouzdano kano da se već odavna poznadu. poda ruku Podgorskomu. On bijaše vanredno živahan i razgovorljiv šaleći se s niskim. gledajte da budete što brži i da što prije . ne znaš već za sebe. pije. Zaista je ogavno svaki dan najprije navlačiti na sebe odijelo. .reče Podgorski. Da mu je barem dana ta slast da pliva u jezeru piva..zahohoće dajčer na sav glas. onda na pivo.reče prvi.. komu je časnu staračku glavu pokrivala skupa i dosta teška baroka od bijele kose kao janjeća vuna. te će sad skočiti u jezero piva. a onda se rastadoše obećavši Podgorskomu da će sve u najljepšem redu izvedeno biti. Doktor Johan bijaše ñački veteran. .primi Johan s aplauzom časnu ponudu sekundanta kano i njegov drug. Za nekakvu primadonu se potukoše koja je izgubila glas pa se bacila u naš hatar. .. Drugoga dana u sedam sati ujutro putovahu dvoja kola iz grada brzim kasom put odreñena mjesta.. . U sobu uljeze silna trbušasta ljudina... Zatim ustaješ i opet po starom nastaviš. Tanke pahuljice oblačića plivahu po nebu. Udovica skoči. Bijaše tiho i blago jutro. nakloni se strancima i ode. Baš nijesmo došli u zgodu. Pak punctum! Čovjek je žaba. Drugo ne bismo imali o njem ništa reći. doktor Podgorski! Bravissimo! . Sunce sumorno sada je prevuklo koprenom tih tankih oblačića zažareno lice..Doktor Podgorski.. . okruglim i grbavim liječnikom. spava u blatu i opet pije i pije i pije. Ako budem neznatno ranjen. ako mi odsiječe uho ili komad nosa. proveselit ćete se s drugovima u moje ime.Haj.Na mačeve dakle.pokaže Podgorski na sjedala. "serrrva-a-asss!" ...ispričavaše se debeljčina. Bilo je tu dakako i tokajca baš iz ravne Ungarije. Navečer navijestiše Olgi da drugoga dana odilaze. Onaj dan bijaše prekasno potražiti Podgorskoga i javiti mu to. doći ću sam. nešto viši i tanji. U drugim Podgorski sa svojom pratnjom.Doktor Johan! Doktor Karl! . haj! Broder Podgorski!. Rasporiš trbuh. kada je Talijan Piccolamini rasjekao krupan nos i debelo uzvinute brke mañarskomu plemiću Esterhazu. Ranjenika mazahu kod kuće liječnici.De gustibus non est.Clarissime. debela. sada ga je opet pomolilo na čistac....Sutra navečer pripremite na moj račun u "Goldnerovu hotelu" gozbu. obrijana obraza.Zadnje bijaše prije osam dana.Vidite.. Još je koješta napričao dosjetljivi dajčer. kojima se mora kraj sve bljutavosti tobožnjih dosjetaka dati ona prednost da dajčera u svima fazama neće nitko od njih bolje pogoditi. . Napokon se tako udobrovoljismo da je Talijan Piccolomini morao s čitavim našim provodom ići cjelivati izlijepljeni nos i brkove Mañaremberu. a mi smo i te kako slasno ispijali u njegovo zdravlje.Bravo. Iza ovoga drugi.Broder Podgorski! Nijesmo mi kod ovakva seciranja prvi put! . Kada se vratiš. ako vam ne bude dvoboj teka pokvario . Eto slugi muke dok poskida opet s tebe te prnjke. ništa nego žaba. I najzgodnije. Istoga dana spremahu se starac Martin i njegova družica Mare iz grada u Zagorje. . Njegovo glupo lice odavalo je prevelike zasluge za kulturu hmelja. Bila je to jedna od onakvih figura kakvih na stotine donose njemački kulturno-humoristični listovi. dušom i tijelom Nijemac. bezobrazno mjereći udovičine grudi.

bila je visoka do pasa. kada bi ljudi bili uvjereni da ste samo zbog načela odstupili od dvoboja. A k tomu si ti danas prvi put na bojištu . to počne ono tjeskobno zveketanje koje napunjuje užasom. . Tišina u naravi uznemiri se laganim povjetarcem koji dizaše u vrtuljcima po cesti prah. a od ljudi ipak nosite žig sramote jer nećete nikoga uvjeriti da niste kukavica.Vi ste vrlo oprezni. A skoro se vraćam u domovinu. . Tu vladaše narav u svoj svojoj divljosti. Ako bi struj vjetra zašumio drevnim dubovima. Tako bijaše i spomenuti potok.Vi ste. jer se ono u tom sastoji da vi za sebe nosite uvjerenje da niste odstupili od dvoboja od straha. a grbava leña kano da su mu se nadigla kod toga pitanja. Uvjerio sam se prekjučer u svojoj sobi da se bojite krvi . Tamo kod nas u Hrvatskoj. dvoboj je svršen.otpadak sastavite sa svojom maticom. Kada se pokaže krv. to bijaše jedini glas uz buk potoka. Sredinom ruljaše divljim bukom potok.Posve lako.Kako u praksi? . Nasuprot. Dajčer je izbuljio oči u borce. a ne zbog straha? .To je pitanje za načelo. kano da kaže: "Vidjet ćemo već što će nam trebati da radimo.U svemu je to komično kada čovjek drži nešto najvećom ludošću pa joj se ipak podvrgava. a gospoda krenu pješke prema sredini luga. Laca sa svojom pratnjom odvezao se dalje za četvrt sata i krenuo takoñer pješke. Staračac kimnu dobrodušno glavom. Kola stanu. Svjedoci i liječnici ukratko se posavjetovaše. makar ti čitav trbuh odrubi sablja. Tu ne bijaše trave. onda vam se ne bi moglo ništa upisati u trpljenje za načelo.Sasvim protivnik. . Rosa bijaše upravo obilna. . no drugom stazom štono voñaše u sredinu luga. Dao se takt. premda nas krste barbarima.To se baš nikako ne da. Nema živa stvora koji bi se s njim u glasu natjecao. Inače se on vazda sam čuo kao pogorelac kada se pravda s podrtinama na garištu izgorjele kuće. sablja kresnu.Po volji .reče smiješeći se Podgorski svomu protivniku. . Trava nikada pokošena. ipak nisu vični gledati osakaćena čovjeka. a Lacino desno uho ostade visiti na neznatnoj sponi. Vratimo se kući .Pa onda nositi žig kukavice? . . u teoriji protivnik dvoboja? . Zveket se nastavi. Svjedoci pogledaju na ure i zapovjediše da se jače potjera. Nekoliko jutara daleko pružala se ravnica." . dakle.svrši Eskulap razgovor te zamukoše svi. Baš kano da bijaše prireñeno za kakvo trkalište. Šljunak i sićušni pijesak razastro se beživotno te je naličilo to mjesto u onoj bujnoj travi na pličinu morsku. jer valjda i ne bijaše za kakvu porabu. Doktor Laca uostalom izvrsno mačevati znade. Laca ne odvrati ništa. lice Podgorskoga žarilo se i sijevalo. .slegne ramenima praktični Eskulap.Eh. koji je naličio na pustinjaka štono pjeva monotonu i melankoličnu pjesmu i sam je sluša i sam se naslañuje njome. Istom što je dogovorio.reče Johan. . Napokon su dospjeli do označenoga luga. .A komu ćete dokazati da ste samo zbog načela odustali od dvoboja. . Protivnici stadoše usuprot. ðavo i smrt lijepo li se negdje kese nad takvim prizorom! Doktor je Laca bio blijed kao krpa.Za danas ću ostati samo u teoriji protivnik.umiješa se Eskulap. . sašiti i namazati.Gospodina Eskulapa ne treba opominjati. Sablje zasjale. Doñoše na čistinu od nekoliko hvati. ali . Najednom dirne grbavoga Eskulapa: . On će te svezati. i mrk. .Naš se dobro drži.Ne dijelite danas dvoboja.Onda najbolje da svoju protivštinu u praksi pokažete.

. . . Ali kada sam se varao u njezinim čuvstvima. Podgorski se uhvati rukom ispod slabine i problijedi nasmrt. Udovica Elvira dohrli u njegovu sobu.Ergo? Ranjenik? . Doktoru Laci omotaše preko čela i ušiju crnu svilenu maramu i zaputiše se svojim kolima. .reče drugi svjedok.cikne Laca. a možda upravo samo zato. To joj je laskalo. Objesi se i ovo.Nijesam mislio da će baš do dvoboja doći. .Bene . Svjedoci se nijesu protivili. dok mi pozacijele uha. Laca počne vijati sabljom poput zmije.govorio sam sebi Laca bacivši se na stari naslonjač u opustjelom stanu grofice Olge i njezinih roñaka te napokon umoran zaspao. kako vidimo .Clarissime. .uputi ga grbavi Eskulap. Ona ga zaista ljubi. Prije nego prispješe na poprište. Njega je dakle valjalo ukloniti.. valja mi sklopiti brak. jer inače do vraga moje osnove! Oni odoše! Sve je uspjelo kako sam osnovao. a on mi je tajio. . Doktor Laca prispio je kući u podne. Kada ga donesoše u stan. A sada ću još proboraviti nekoliko dana u gradu. vas neće biti danas u "Goldnerovu hotelu".Ono nije ništa.Onda će valjda doći do krvi. Krv je mlazovima puzala po žitkom pijesku. Podgorskoga uhvati lagana groznica još na putu. Stvar moram odmah privesti kraju. Podgorski odbijaše vješto. muka! . Podgorski se smota nauznak stisnuvši grčevito usne. Napokon. uhvati se posla i ne odgovori ništa. Dva gavrana stala se naletavati iznad mjesta dvoboja. padne u vrućicu. a napokon se sigurno spustiše onamo na ljudsku krv žaleći da nema barem jošte moždana kada su već luñaci tamo tratili vrijeme. Podgorski se posve onesvijestio.Doći će do nosa .prošapće grčevito Podgorski. Uostalom. starica i grofica Olga bijahu već otputovali u Zagorje. prionula svom brigom i nježnošću oko ranjenika. S Podgorskim bijaše mnogo više posla.niti da bi kap krvi kanula.Krvi nema jošte. Grbavi Eskulap slegne ramenima.cikne Laca..Vama je mnogo stalo do moga trbuha i do grudi . .Smrtonosno.. . . . a tada za njima u Zagorje.Bene . Evo kako joj rasporiše trbuh. žalimo.. A zato je odmah.šapnu Eskulap na uho dajčeru.Ja povod?.Zato i njemu uha krpa liječnik. . . gospodine moj .Smrtna rana . . Eskulap poškilji ispod sumorna oka na dražesnu žensku put udovice Elvire i s nepouzdanjem upita na po glasa: . ona nije imala uzroka dvojiti ne bi li zaista bila baš ona povodom. Doktor Laca baci sablju i pogleda još jednom svoga protivnika na zemlji. .reče Podgorski i kresnu Lacu po lijevom uhu.Ubogi mladiću! Znala sam ja da je došlo do dvoboja. ali da bi se samo kaplja krvi pokazala. načiniše svjedoci nosiljku i dosta teškom mukom ponesoše ga na kola.Broder Podgorski. Prije no bude dva mjeseca.Možda ste vi povod današnjemu jutru? .šapne Eskulapu dajčer.Satis! .viknu svjedoci.Weiter . .. .. Pa da nije čovjek žaba. ..namrači se Podgorski. Zmija od sablje plaznu otrovnim jezikom. Razvali lijepe oči na grbavoga liječnika. U dolini luga ruljaše i dalje potok istom spokojnošću. I nanovo počne ljuto zveketanje.zarumeni se ona tobože stidljivo oborivši oči.. Starac.Krvi nema jošte. Ja ne bih više dao ni po vrča piva za njih.. . Uha mu se baš ljudski objesiše. i sve više plivala u tu misao da se dvoboj dijelio zbog nje. kada je grbavi svršio posao. .. .odgovori Podgorski.Weiter .

podajte mi ga. pa kako je? . . Ne potpisuje se groficom. Vaše riječi su mi velikom nadom. Tješim se da ću poznati po povratku Lacinu da nije zlo. Ja bih bila već grofa Lacu upokorila. prijačku moj. čemu ne dadoste da posredujem. . . Tako se rastajemo a da i ne znam kako će se dvoboj svršiti. Zatim je razgledala obje sobe i udaljila se. Dok se Podgorski. Vašu pažnju je zavrijedio mladi bolesnik! No. to je karakteristično. ali nije suñeno da se vidimo.obrati se k bolesniku prihvativši mu ruku. čim odoste na kobno ročište. Tek nakon nekoliko dana polazi na ladanje u Zagorje. nekako bolnim i teškim srcem. . ne tajite. Podgorski je u čudu pogleda. Sve znam.. Po sobama se već rasprostiralo slabo svjetlo svjetiljke. No vi ste posve nevina duša. . Dobro sam ja to znala. opojnim cjelovom.Ovaj čas ne toliko. ja ću vam sama najljepše znati razložiti kakav je to samosilnik! . U taj čas unišao je neopaženo u sobu grbavi Eskulap. Meni za volju možda ne pridaje naslova . silna bol? . prijačku. Mene tako pali u grudima. koje ranjen koje opojen blizinom toga lijepoga. On je prelomi i nemilo se trzne.šaptaše sam sebi. Udovica Elvira mu poda čašu. On smota natrag u omotnicu list i položi ga kraj sebe. nastavi odmah Elvira. Dao bog da se dobro svrši! Da ne bude nesreće ni na jednom kraju.Evo. . Bog vas štitio. Podgorski se zagleda u nju i bolnim posmijehom osu mu se blijedo lice.Zašto mi tajiste. kako vidim vi savjesno vršite dužnost anñela čuvara. Pitajte mene. prijačku moj! . tražila vas premlada djevojka kojoj služavka nije mogla vidjeti lica ispod guste koprene. . Elvira ga gledala radoznalim i pitajućim okom.Jedan list imadem za vas. mladoga i razbludnoga tijela. niti snaći ne mogaše. jedva progovoriste pokoju riječ sa mnom.Molim.. . da meñu nama postoje nježniji osjećaji. Pitala je gdje je vaš stan. Ta što ste u kući. A vi se žurite na selo. prvi reci njezini na mene.Da. Prije nego mi je bilo poći. pohitjeh k vama.To je prvo pismo. grofu Laci sve je prije na umu nego knjiga.Zar se vi brinete za mene? Primite moju veliku zahvalnost. služavka je pripovijedala. kadno vas pitah? U mojoj je vlasti stajalo otkloniti nesreću od vas. Nasuprot. Ona mu položi mekanu ručicu na čelo.Prema večeri se Podgorski opet osvijestio. . On pak. u naše ubavo Zagorje.Vas muči. ja ću već biti na putu. Kada uščitate ove retke. Oprostite mojoj smjelosti. Jučer mi se navečer priopćilo da danas jutrom odlazimo. Laca je samo radi toga dulje ostao u gradu. Mislila sam na slučaj da vas neću naći kod kuće pa već doma napisah ovo pisamce da vas obavijestim o nenadanom odlasku iz grada. osim što sav gorim. Čitao je ovo: Dragi Podgorski! U hitnji vas tražih. mislio je stoga što sam mu često vas spominjala kano uzor-mladića. razgovor prešavši na drugi predmet.Vode mi dajte ako je koja duša ovdje.Dražesna čuvarice bolesnika moga. strastveno obožavajući mene. samo ženi priroñenim brzorječjem. Olga . . Ujutro. Vi se nijeste bavili pustolovinama već knjigama.Da se nijeste opravdavali. prijačku moj.pokaže ona na srce. Elvira ga u tom trenutku iznenada zagrli vlažnim.nadnese ona ružičastu listovnu omotnicu nad njegovo blijedo lice. . radi mene dijeliste dvoboj. prijačku moj! Čemu suvišno tepanje i izvinjavanje. Napose kada se o meni radi.

. Meñutim.Da ste odmah išli u ljekarnu.Opet vrućica! Gdje je. Salije oprezno tekućinu iz crne bočice poput žiška u čašu i promiješa je. što je moralo nešto vanredno ljuto biti. položi na stol sat i ode.Podgorski! . Izvadi sat te ga položi na stol. Ona nadnese svoja usta nad njegovo čelo. Eskulap se nakloni. četvrte li bočice. Ali bolesnik se niti maknuo nije. . Onda uhvati drugu neku bočicu i korači do bolesnika.bolesnik se neće probuditi do sutra osme ure i petnaest časova ujutro. od čega se odmah sva tekućina pretvorila u jednu jedincatu pjenu. a iza toga je pospe pepeljastim praškom. S gospoñom Elvirom malo ili ništa se ne razgovarajte. stade onom bijelom tekućinom što ju je sam pravio mazati ranu patnikovu. Sada zamoli liječnik gospoñu da se udalji. slobodan sam vam ostaviti svoj sat. . jer je on bez dvojbe radi čuvstava prema vašoj dražesti. Eskulap izvadi naočale sa zlatnim okvirićima. Malo se zadubi u misli. tako dugo? . Eskulap nastavi svoju šetnju pogledavajući svaki čas na uru. Budite što mirniji. Radoznalost je prebacila preko granica pristojnosti. Tu smjesu pokrije i počne nešto na hartiji računati. a najbolje ništa s njim ne govorite. koji je za malo časova curkom curio. da se po njemu ravnate kod podavanja ljekarije . Sada ga opet zamota. do vraga. Iza njezina odlaska pregleda ranu. Iza znoja počele su i suze teći.reče liječnik Elviri kada je došla . razdraživati.uvjeren sam da vam je mnogo stalo do toga da ovaj mladi čovjek ozdravi. Liječnik ga pridrži da mu bude na pomoć. . Gospoño . dok se prije od znoja mokra koža posve osušila. pomiješa je s nekoliko kapi iz treće. Liječnik korači do njega. uzme ručnik i otare patnikovo lice. raskrene mu usta te mu stane oprezno kapati veoma gustu tekućinu u grlo. Kada je ovo bilo u redu. Sada je zalije Eskulap opet novom tekućinom iz neke druge boce i čitava smjesa pobijeli poput mlijeka. Podgorski mu ništa ne odgovori. zamota u papir i metne u svoj kaput. . U taj čas mu se neka dade svake sedamnaeste minute kaplja ove ljekarije ulita u kavsku žlicu vode. gledajte da šta manje.nastavi posve redovito Eskulap .Bolesnik sažme ramenima. Njegovi se živci razdražuju sada. . Upozorite ljekara da je velika nužda za lijek! . napiše nešto na papir. amice.doda on.Sluga ode. List što ga je spazio kraj Podgorskoga baci na sto. kano da si velikom silom istepao bjelanjak od jajeta. Podgorski je već stao nerazumljivo buncati. položi mu na glavu ruku i popipa bilo. koja medicina inače zove nagonom. Ona pjenušasta tekućina u čaši posve se slegla i zadobila mnogo manji obujam. Sluga je unišao i ponamjestio na sto nekoliko raznobojnih bočica. a on se šetaše lagano sobom. A kada je tomu tako. Slugi naloži da pozove gospoñu i da sve bočice kao i onu čašu u kojoj je pravio bijelo mazilo baci napolje. Patnik je u veoma kritičnim prilikama.Nemojte se.Gospoño . Na licu mu se pokazala najprije rosa od znoja. Poznala je taj list. Izvadila je listić iz ružičaste .promrmlja s velikom objektivnočću pa opet nastavi šetnju. Liječnik je ledenom hladnokrvnošću dalje kapao tekućinu u bolesnikova usta. Trajalo je to dosta dugo.šane tiho udovica. pokrije bolesnika i pozvoni slugi.Da. Podgorski stane najednoć teško disati i stenjati. osim jedne velike boce u kojoj se nalazila zelenkasta medicina. Bilo je ono žuto poput voska. a lice se bolesnikovo zgrčilo strašnim izrazom. Svaka kaplja vukla se iz bočice kano da si žute konce potezao iz nje. Kada se boca ispraznila. Zatim naspe u to crveni prašak. zadobio rane na dvoboju. Poslije toga okrene se k stolu i opazi naslov na lisnoj zamotnici. Liječnik prisuče bolesnikove rukave do ramena. nakvasi čist ručnik i naloži slugi da tare ruke i noge bolesnika što mu najjače može. ja ću je i sam na to upozoriti. jer je Podgorski sve iz nesvjestice nekoliko puta bolno zajauknuo. ulije u umivaonik svježe vode. Iza toga izvadi iz džepa sitna srebrna kliješta te satre bočicu u sam sitniš. Elvira stane tik do kreveta i zagleda se u lice Podgorskoga. Bolesnik je s velikom mukom gutao ove kapljice. To pak samo na zlo vodi.

Pst! Tiho.Baš bi se isplatilo tebi naširoko i dugo razlagati.. vi ste. Opet je zaokupila sobe grozna tišina. Ona neznatna zadrhta. Vani je zamračila crna noć.okrenu on glavu i raširi oči.Što svijeće plamte? Zar nije dan? . ah! .ciknu tiho i napolak uvrijeñena. .. kraj moga kreveta.I ona se prikuči k njemu i nadnese svoja uha upravo iznad njegovih usta.dahnu ona. Prema ponoći obaviše nebo tmasti oblaci te poče rominjati sitna i gusta kišica. no njezine ruke držaše sveñ u svojim rukama.A! A! Zašto? ... Podgorski stanuje kad mene.. nijesam znao. . taj pseudogrof.reče sluga ostaloj družini kod večere. . Elvira.Naša gospoña je pravi anñeo! ... Sada je najednoć zaokupi pomisao da bi i Laca mogao izaći na mejdan za kakvu Olgu. . a onaj me ljubi. I s takvom utjehom izañe udovica Elvira iz sobe Jakoba Podgorskoga.. U sobi Podgorskoga talasalo stijenama svjetlo svijeća i kano da se traci njegovi obustavljahu čas na problijedjelom licu Podgorskoga. ja nijesam zavrijedio tolike sklonosti. pogodio.. ljuto boli. dopustite. zatim se okrene glavom prema stijeni.. koja se posve lagodna pružila na divan pribravši u svilenu koprenu svoju bujnu kosu. Ona je po onim prekinutim riječima i suviše bila uvjerena da se zbog njezine dražesti dijelio . no hitro se osokoli. No i takvo nastojanje nije rodilo žuñenim plodom.Dopustite. . kako je to brzo.. Podgorski je nešto govorio. .On bulazni! Ah.. niti se ne vidjesmo na rastanku. . . Naruči služavki da bdi nad bolesnikom dok se ona vrati. Recite mi samo koje je doba.Podgorski! Dragi.. Bože moj. čas na dražesnoj puti udovice Elvire. On prinese ruku na svoja usta. Dapače... možda ćemo štogod čuti. Ah. Najednom skoči iza sna. nije dan. zavirio i opet dalje odlepršao. liječnik je zabranio mnogo govoriti.. .. Tiho o tom.. Elvira je postala nekako vanredno zadovoljna i vesela te se povratila natrag na divan i usnula. ne boji. valja ti prije rastopljene soli naliti. Preko noći će sama ostati kad njega.. Da ti nešto shvatiš... mekanu ručicu.. prijačku moj.. pa kako se brine za mene... Samo što je ura na stijeni jakim udarcima udarala u svoj monotoni "tik-tak" i koja kaplja kiše zaletjela se u prozorna stakla kao da je kakav zabludjeli noćni duh kucnuo... Zar ne.Raskošna. zato joj se neka ležište pripremi na velikom divanu u sobi Podgorskoga. a lijepe. vidiš ovamo! . velike i vrane trepavice bacale sjenu čak do rumenih jagodica njezina lišca. ljubezni moj Podgorski! Čujete li? Poznate li mene? ..udaraše se krupna kuharica svojom masnom šakom po čelu. Otkuda ta privrženost?.. ... a ja ću šutjeti. Priličila je zavisti i čudnoj vrsti ljubomornosti.Nije.Tebe? . ....zinu sluga. ništa.A.Olga! ..... Iz oka joj se odazivalo pravo milosrdno srce. koliki dug. Počne čitati. rekoh neka se ne boji zla.Aj..zamotnice. kakve su to puste tlapnje! .. . ali je najednoć zaokupi pomisao da bi i Laca mogao nešto razabrati. kako se pružila na divanu. skoro joj se zaklopiše oči. dok služinčad ima biti opremnom kada bi začula glas zvonca. moja pitanja su dosadna.Po sata preko ponoći... Stala je tražiti znakove i po njima tumačiti. .dahnu ona napokon... On uhvati njezinu punu.Ti baš razumiješ zašto se ona pretvara u anñela za toga gospodina. . .. .Ona je naumila čitavu noć probdjeti kraj mladoga gospodina. dražesna gospoño... Elvira je lijep stvor. zavrtio zmijski sabljom.Ne može se tu dvoboj dijeliti osim radi mene.. neugodna? Koje je doba? . U njoj se najprije pojavi neka ozlojeñenost. dražesna je zaista.Dakle bijaše tu. .

večerati sa mnom. a napose da ga njeguje brižnošću lijepa udovica Elvira. Kada me pitaš tako strogo za krsni list i kada te vidim gdje se povlačiš po ovakvim lokalima. odnio žig svoga čina na ušesima i čujem da prevezan luta gradom baš tako kano ovaj delija . a doktor Laca zavitla svom silom bocu od debela stakla u . da mene pitaš za krsni list? Ja sam pobratim Podgorskoga i tražim rñu s kojim je moj plemeniti drug dijelio dvoboj. Za danas ste moj gost.Neka joj bude! . . . nategne svoj plemićki kalpak na oči i stade tražiti doktora Lacu. . Poljak još niti izgovorio nije. djevojkom na prodaju koja mu je sjedila na koljenima i gladila kosu. . stisnu pesnice. i vi ste za danas moj gost. I baš večer prije kako je drugoga dana grof Laca odlučio otputovati.Tako nekako. Ali baš toga večera prije svoga odlaska malo da nije zaglavio. Doktor Laca je škripao zubima. kao što je i moj pobratim Podgorski. Ali uzalud. Olga! Doktor Laca se trzne. večerat ćete sa mnom.vrisnu on a pjene ga od jeda posule po bradi. a usta mu se grčevito nabirahu. Za Olge. bestidno se osmješkujući. Olga je za danas moja.Najfinije vino što ga imadete i obilatu večeru za dvije osobe. Neka se hrani utvaranjem i neka joj raste zadovoljena taština! Zavrijedila je!. . rodom Poljak. Poljak odmah pohiti onamo. Bit će po svoj prilici negdje blizu tebe. Plavka brzo donese sve na stol što je Poljak naručio. nekakav lažni grof Laca.nasmije se grohotom Poljak. sjednite k momu stolu... Bijaše to kršna ljudina. Ne bi li mene kakav nitkov radi Olge napao. pa basta! Makar i ja pao za jednu Olgu u grabežljive pandže kojega lupeža.Vi ćete se vratiti amo k meni! .dvoboj i da je samo ona povodom ranjenomu Podgorskomu. Wilanski.Olga! Ha-ha-ha! . rogati delijo.pokaže prstom Poljak na Lacu . Laca bijaše upravo razigran što vinom što stasitom jakom plavkom.A! A! A! .Tko ste vi. . Onako. Ona plavka ustane s koljena doktora Lace i upita. široka crnomanjasta obraza iz kojega je tek počeo nicati crni rudež. Doktor Laca je doznao da je Podgorski nasmrt bolestan. jedva vidljivu svilenu prevezicu štono mu bijaše provučena od čela preko vršaka od obadva uha zastirući ih. Poljak sjedne k istome stolu. valjda mi želiš pomoći te me obavijestiti gdje bih onu rñu našao.Prihvaćam.No pa kada se već zovete Olgom. To mu je jedini put što se u životu prevario. gospodine? . i to za grofice Olge ubijaju svakojaki blatotepi poštene ljude u ovom gradu! Doktora Lacu proburaze srsi po čitavom tijelu te počne ravnati tanahnu. dojave mu razaslane uhode da se doktor Laca nalazi u nekoj ozloglašenoj krčmi gdje se prodaje ženski izrod.škrinu Wilanski.mahne Laca rukom i odluči drugoga dana pohitjeti na imanje u Zagorje za starcima i groficom Olgom.čudila se na prodaju djevojka. a onda stade kolebati da li bi kod Poljaka ostala ili se vratila na koljena grofa Lace gdje je bila prva ponuda. Ded. . . Laca se propne uvis poput ranjena tigra.Kako! Hm. Saznao je za sudbinu Podgorskoga jedan od vjernih mu prijatelja. Platit ću ti za otkriće u samim dukatima. da je u svom stanu. .. kaži mi ga. . Razaslao je i svoje ljude da ga uvrebaju.. . što želi gospodin.koji se hoće sa mnom za ovu Olgu otimati. Djevojčura ga još prijaznije gledaše smiješeći se sve drskijom bestidnošću.Zar vam se. Fräulein. milim da me toliko gledate? . Olgo.Pa ovakva vucibatina! . Kako vam je ime? . pa ćeš si moći kupiti drugu metresu. . No onaj skot.Olga! Kako ste sretni. Pohiti on u stan Podgorskoga i uvjeri se da je doista tako kako je čuo. Pozove konobara da naruči što želi.reče Laca.Vi ćete. .A tko si ti.

. . ovije čelo. . kako se preko daščana plota penje. da mu je duša skočila na jezik.Ako si plemić.naruga se Poljak.. Na ulicu nije mogao. . da ne trpe magareća ušesa. na dvoboj!. jer su vrata bila zaključana! . to je tako gusta tekućina da će olovo plivati. Dakle bolja strana kod te katastrofe moj je trud. Ona je već jedva odmicala.. I za sjenom u potjeru. opet će trpjeti magareća ušesa. S njega je putem curilo ogavno blato i smradna nečist.. da si našao grofa Lacu! Evo ti odgovor! I poleti na vrata van. Uostalom.Eno.. . Poljak poleti u dvorište. .. uzavrelo. No. prosti lupež! .I podigne Poljak doktora Lacu uvis poput pera.Dat ću ti ja dvoboja. a ne grof! Plemić poljski se ne bije s ovakvim kukavnim individuumom! I Poljak strese s Lacom.Samo da sam živ ostao! Nijesam znao da ima tako surove jakosti.Pusti me. kako ono običavaju ljudi na selu reći.mrmljao je doktor Laca skidajući sa sebe gnus te izušćujući meñu recima bogumrske kletve. .Ti si dakle prava hulja! . bio poput vještice koja je pala iz oblaka. No toliko je istine da je samo staraca volja bila da ostaviš kuću.mucaše Laca u zraku. kadno bane u Lacinu sobu učiteljka Karolina. pa u toj užasnoj noći! . .njegovo čelo i viknu: . Meñutim stepe glavom. Napokon ju je uhvatio.Vi ste krivi da sam navrat-nanos morala iz kuće..Aj. . gospodična pjesnikinjo! Danas ste puni baš krepkih..Preko dvorišta je pobjegao. . I Poljak strašnom silom sunovrati doktora Lacu u kanal..To ja ne znam. Ovakav grof kakav si ti mora se i okupati malo. Iz te kletve uvjerio se Poljak da je valjano svršio svoju zadaću te na nju odgovori grohotnim smijehom i napusti zadovoljan mjesto..Vi ste. . gospodine doktore. Pljusnulo. I ti bi ...Eh.počeo Laca bugariti kada je vidio da nema inače pomoći. Prebacit će se preko njega u bašču i onda odmicati dalje! .. . baci novce za naručeno vino i večeru i pohiti u potjeru. Kako li je tada kihao i kašljao onaj koji se borio s valovima i virovima kanala dolje "u dolini plača i škripanja zubi" kad je već nad paklom tako zaudaralo? U neizrecivom gnušanju sam na sebe jedva se izvukao grof Laca iz kanala. Meni se pak bilo boriti da ti dadu plaću unaprijed. bit će zlo! Ja sam grof Laca plemeniti od Zagorja! Pobij se na dostojan način sa mnom. nekoliko hvati ispod površine.. .. znajte. sutra krećem put Zagorja! . Poljak se već popeo na nj. Smrači mu se.. Bog zna što starci zanjušiše. Kada je puzao onakav mimo gradske svjetiljke. .Uči! Vele da nije dubok kanal za otpatke i blato grada. Tek što je Laca skočio preko daščana plota.Ah! Molim! Molim! Samo ne u vodu! Ne znam plivati. da mu ohladi hrabrost za dvoboje. nalikovao je na čovjeka putnika koga je zadesio prolom oblaka posred polja ili. Ta već im je duljinu pristrigao Podgorski! .Ti si ništarija i rña.Čast. Drugoga dana već bijaše posve spreman na put i već slagaše prtljagu na kola. . Otišla si iz naše kuće da se sa mnom ni oprostila nijesi! .. Poljaku puče koža na čelu. koje li iznenañenje! Lijepo od tebe. Slapovi iz kanala nagnaše ga na kihanje i kašalj. i stane brizgati krv. zabrbotalo. Kletva crna doprla iz kanala do uha Poljakova. još se čuje. .dovikne netko. Svilena mu preveza na ušima pukne. umoči bijeli rubac u vino. i polije ga krv.Znaj. hoćemo magare malo upokoriti.uputi drugi.A. upravo dramatičnih izraza. da si ne utvara i dalje da predstavlja bedeviju arapske pasmine.

. . . Kažu da je ona. Šalom u kraj.zaviri joj studeno doktor Laca u oči. Meñutim. mjesto da ide u Zagorje potražiti svoje zlato za koje je prolijevao krv..S verzima možda! .mi na tom samo hvalu imala dugovati..nasmije se gorko Karolina... kako vidiš.Otkuda znaš?. voziš se sam. .odvrati Karolina. .No! Baš onakav mejdan bi mogao podijeliti s njim kakav si ti s Podgorskim kada si se ono okupao bio u jezeru! .Ali.Upravo zato me evo k tebi u najzgodnije vrijeme. obojica smo Slavonci.Istina.. Osim kada bi pištolje od bazge bile. A njemu takoñer da se mile jake grudi i graciozan stas u one zaista krasne žene. ja sam posve spreman i ne bih rado otezati s putovanjem iščekujući dok se ti spremiš. Ako se i ne poznamo. . .Ne govori.reče Mato. on je s onom lijepom udovicom kod koje je stanovao i koja je sve žrtvovala da se samo izliječi otputovao u glasovite toplice?. . Bič pucne.Zbilja. ..Ne razumijem na kakav bi dvoboj Vilko mogao izaći. Ajde kada si spreman!.A što ti ostaješ u ovom gradu? Ja sam barem držao da si već otišla. Ti ne bi išao na dvoboj za groficu Olgu! .Kratak život! Hm! .. brate moj.No. i to je znakom kako je pošteno mislio s groficom Olgom! .. . Nije zaman grof Laca sabljom otpustio mudru krv gospodinu Podgorskomu! .Evo..U Varaždin! .Vraga! Pa dokle putuje milostiva pjesnikinja sa mnom? .odvrati Vilko.A kratak život! . .uštine Mato svoga predgovornika. .Dalek je put! . molim te.. a moja prtljaga zauzimlje u svemu jedan sanduk. On ja otputovao s udovicom Elvirom u toplice.reče on kada sjedoše u kola.Dakle? .spotakne Mato prijatelju Vilku kod oprosnoga sastanka dan prije nego se odseliše ilirci iz tuñeg grada praznikovati u domovinu. Prebaci preko ramena plašt i zaputi se za učiteljkom na kola. ja sam spremna. Je li istina da je Podgorski već ustao i. a sablje istesane od bukova kova. .. . Doktor Laca se nešto namršti. upravo poludjela za njim. otkako ga je tetošila ranjena. ne treba ti se bojati da bi se mogao i po danu kupati u gradskom kanalu. nego si ti ili Podgorski..K meni? .cikne razdraženo pjesnik Vilko.Govorit ćemo putem o svemu. . Ti imaš velika kola.Nesretniče! On se još brine za nju! Ona ima ljepšega.. Sanduk je već na kolima. .umiješa se matematik. . . ili od onoga na kom žir raste. pa tada ne bi došao mak na konac .. . Jer udes Podgorskoga računao je na tebe .Hvalu? . INTER DUOBUS Ti imaš samo kobi zahvaliti da sada živ i zdrav putuješ u pitomu pustoš ravne Slavonije. .Da. VIII. .reče jedan u društvu. a vozač potjera konje. .Samo što ja ne bih bio nikada doktoru Laci izašao na mejdan. ..Mi ćemo zajedno putovati.reče jedan u društvu. Laca iskolači oči. .

Otputovala u svoje rodno mjesto. je li istina da te je Gaj svojim posljednjim listom pozvao u Zagreb da budeš na ognjištu ilirstva? . gospodo prijatelji. uzvišena.Ah.Gospodo! Već je dosta oficioznog razgovora i krstarenja misli.doda Miško.Piše mi da upravo uživa u mojim pjesmama. Baš vaše metanisanje krivo je da vam sve što mažete po papiru ne vrijedi. ne dolazim nagodinu ovamo . dok će grofica Olga u srcu zagorske romantike prigrliti pristala lijepa momka i zaboraviti na svoja fantaziranja. . grofica Olga baštinica silnoga imetka.S Vilkom je puno općila otkako je otpustiše. s učiteljkom Karolinom? .izbeči se s komičnom ozbiljnošću matematik na Vilka. ilirstvo. Podgorskoga je stoga pozvao na dvoboj jer je držao da Olgi prijeti pogibao. Bilo je zavadica.Nazdravljam na rastanku svu sreću u daljnjem njegovu životu.Zbilja. ha? .Vana verba! Što jošte ne? Laca je njezin roñak kano i meni japanski car što nam se šukundjedi grijahu na jednom suncu! Doktor Laca je lijep čovjek. Vinskom kapljom poželjeti prijatelju na rastanku sreću! Vino kano da upija tu želju. .sada ravno matematiku odgovori Vilko. .Šta Laca? Ta bog te stvorio.zlosrdnu se matematik Miško što mu nije pjesnik priznao prava suditi Gaja.Zbilja. . makar srokove iz peta čupao! . jer mu je već u narav ušlo da baš na Vilka udara. prijatelji . .Inter duobus certantibus tertius gaudet! A Vilko neka pjeva sonete. ono je ponese u srce ljudsko. dapače posjećivala ga u stanu. štaviše u svojoj je bolesti pao u mreže zamamljive udovice.. Podgorski je maknut.udari Mato u sentimentalnu žicu.Nešto tamno razlaganje .nasmije se matematik.Pa jest! .uzdahne matematik Miško i iskapi do dna čašu. ali genij sloge i prijateljstva bdio je vazda nad takvim peckanjima da se ne izvrgoše u strast i neprijateljstvo! Ja.nastavi govornik.potvrdi Vilko. osim što će pozniji vjekovi kazati: da je bio vrlo jeftin papir. Naša družba se uzdržavala evo do posljednjega dana. dižem prvu čašu našemu prijateljstvu i prijateljskim uspomenama! . On bi dakle mogao znati što je s njom. Kada ili nikada ćemo se već sastati . ti ćeš valjda i samomu Gaju prigovarati da piše drvene stihove? . .Molim te. . što je s našim ženskim genijem ilirstva. .Dosta da je svomu kumpoeti Vilku rekla zbogom. ti da sudiš Gaja! .No pa što misliš da ja ne smijem izreći suda makar i o istom Gaju? .A nije se ni rastala od svojih političkih jednomišljenika. on je njezin roñak. . dok je mogla ilirska literatura slavna. Sada će drugi od iliraca: . .I tako se naš tabor raspršio. .započe Mato.pusti se u razglabanje Vilko.Ja. u Varaždin. .Dižem čašu.Tebe će valjda Gaj posaditi tamo u Zagreb na ilirski Olimp .mrmnu Miško.Dakako. Sutra se raspršismo. . . Podgorskoga. Taj običaj. na primjer. pjesnika Vilka. K tomu mnogo joj je bliži po tobožnjem rodbinstvu od ikoga drugoga. Vilko ne odgovaraše na matematikova ujedanja. Ilirstvo će napredovati! Jedan drveni stihotvorac više će biti u Zagrebu! . gospodo.reče Vilko. uz koga se napokon privila prpošna grofica! .Hvala lijepa. . a odanle se u prilici uspomene na svoga čovjeka razlije po svim žilama. Jesi li razumio.upitat će netko. Da je šteta gubiti se po tuñim gradovima. . Da on time što je zavodio mladu groficu na samotne sastanke misli zlo s djevojkom i vrijeña čitavu obitelj . . Sada ćemo otvoriti zabavni dio ove večeri. . .Čujte mandarinstva opet. dapače jedina biti koja vrijedi! . sakriva za mene osobiti čar. čitavoj krvi. zaista.upita jedan od družbe.reče Mato. Vilko. nenatkriljiva. . i eto ti doktora Lace duba. I tu je zametak bio dvoboju. kada ili nikada! . Ta vazda je govorila da je on jedini koji je može razumjeti.

.I matematik prinese čašu k ustima.Zar hoćete da mi tvrda mišica u grudima pukne i prije reda? Ja ne vjerovah ni u srce. govori se ne bih baš dobro znao gdje. Drugu da počinjem otkako se rastajemo. zlatni poeta. .pridoda Miško..odvratit će Vilko .. a sve to ne bi dalo ni pola onoga trenutka: to znači da nijesmo bili sposobni živjeti.Jedna brojka..nastavi govornik.nakrivi komično govornik lice. nikada se zasititi nećeš. Ali.. taj divotni pojav na pjesničkom obzorju našega Vilka . piškora zadaviti! .Prijatelji . Ne bijaše to plamen komu je podloga čvrsta i golema žeravica štono se nijetila godine i godine na mučeničkom srcu naroda. Ipak je on razbudio narod i prodramio ga na radnju i opreznost. A suze? Ta nepotrebna vlaga navire na oči. .zanovijetat će opet Miško. mi smo njegovi.udari u prsa rukom . gospodo. suze valja progutati. No pri svem tom on pak vazda ostaje naš vjeran i dobar prijatelj. ilirci! Poeta. Svijet nam dovikuje: "Deder zabrodi. Otada posta on ironičan. dopustite da se sjetim i našega suborioca. .. Ah.. ostavljamo ovaj tuñi grad. cmoknimo se još..Nazdravljam našemu voñi. Spilju u kojoj nam je plamtjela sjajna zublja prijateljstva našega i druga sjajna zublja ideje naše. Otada poče on razmišljati o ništavilu ovoga svijeta. Matematik Miško. Hrpu kamenja. .. već na djelima. nije junak na dugim govorima. poeta! . Ej. držim da smo uzeli svoje od svijeta. prijatelji .Ne mogu drukčije. .Srce držah komadom mesa. Ne polagaše on velikih nada u te usplamtjele duše. matematički prozaično rečeno.. prijatelji. grofica Olga bijaše pa je prošla. Kada je pak spomenuo prijatelj o grofici Olgi i inter certantibus. mislim ilirstva. I vatrena četa ostavila je tuñi grad i razletjela se u svoje domove na praznike. Jedna djevojka bijaše pa je nije. nema je.U Svetom pismu! . cmoknimo se! Evala! Zlatni moj poeta! Kada bi te olina iks barem jedared tako zagrlila bila! Svjedočite. . ." Mi. daj cmoknimo se! Evala! Zlatni moj poeta! Kada bi te olina iks barem jedared tako zagrlila bila! Svjedočite..Makar i to. .Bura se slegla. . bodljiv i ujedljiv. suze nepotrebnom vlagom. da staviš na lutriju! . Što si snužden? Takva blaga sipljem ti ja na pregršte. Matematik brisaše rukavom suze od tobožnjega dirnuća.prekine govornika Miško. kano da se valja piškor po pepelu.Ah. pjesniku Vilku. Živio ga bog s prvom djevojkom za koju bude ovih praznika uzdahnuo onom ljubavi štono mu plamćaše u grudima za groficu Olgu! .Dižem čašu. Ajde za novom čari! Tko se sprijatelji sa mnom. Sve je prošlo. no ipak s poraznim napisom inter duobus. čisto zlato i živo srebro. dalje u moje carstvo.Olina iks! Hvala lijepa na rješavanju takve jednadžbe . svijet je naš. taj pokret .nešto miče. samo dalje!. bare. Ovaj skoči na noge i strese runjavom grivom. Kano da ga još vidim kako se mokar vuče iz onoga jezera.kano da ćutim da se vremena ove godine nikada povratiti neće. Nešto eterično.Slutim da mi je ona prva doba bila ove godine. Iza nje trepti neka bijela prozračna magla. dalje.iskapi kupu. svaka mu čast. Da je bio utemeljen na historiji i na pravu hrvatskoga naroda. ni u suze . Doći ćemo na nova poprišta. Često pak naš život vuče se monotonim korakom preko dugih i pustih vjekova.kimne ozbiljno Miško. . Narod protiraše oči iza duboka sna. Mnogi čas nam je prikratio u mladom našem živovanju svojim dakako živim romanom. ima li proroka. Dok u jednom trenutku proživimo čitave vjekove. mladiću.Ah. Genij njegov spokojno je sklopio ruke i gledao te žive plamenke štono lijetahu poput divljih ognjeva po zemlji. Sada se pak razilaze naše staze. . . koja naviješta pustoš i prazninu. No sada ćutim da se tu .i mi ćemo proći! Grofica Olga. otvorena mu je moja riznica. ilirci! Poeta. Bijahu mladići onoga doba sjajne luči što su imale potpaliti zamrlu otadžbinu svoju na sve strane. nešto nestalno bijaše u čitavom ilirskom pokretu. no njegova usta šaptahu: "Ipak se kreće!" Nije nosio taj pokret strog biljeg hrvatskoga značaja. Ne bijaše pravim izrazom naroda. čisto zlato i živo srebro. da gaña kakav će koji dovijati vijek! Zato ja dajem našemu Vilku u tom novom životu idealni dio.Sve je prošlo .nastavi ilirac ..Tako! .

Krasan božji dan. Majstor Podgorski žurio se. ali bespredmetan. Ali nijesu uspjeli. jer bilo naše pripovijesti udara u ono doba. Mi bismo drugdje stajali u ovo kritičko doba. Zato ćeš. ugledavši prikazu. a danas radite. na sveti božji dan! Nijedan majstor u Krapini ni igle.da ne bleji svijet dugo ovamo! Jedva bi tkogod nešto mrmnuo.bio bi danas zajednički život svih Hrvata.. skoro ćeš tamo meñu djevojčure na vašar! U mene se još na svetac božji nije radilo. delijo. učinila bi svoje kano i kladivo. IX.Ej. potezao kožu da je sve pucalo te nabijao sada kladivom. dečki. Preko čela padaše šiljak od kape prikrivajući polovicu nosa. kano da se povukoše pod sjenu široka. PODGORSKI U Krapini poznavalo je svako dijete japu Podgorskoga. . ne ostavivši jedno drugomu nikakva baštinstva. A Podgorski: .a i u samom životu nestalo ih je onako otajstveno kano i onih ideala o kojima smo govorili. ne brundaj. golijat. mlado i staro. Meñu Krapincima mu svakako ne bijaše premca počevši od "rakovih vremena". Naraštaj nije nosio u pameti kako je dugo starac udovcem.. Neki se opet razmrviše u prah i pepeo i nestalo ih.. nešto odreñeno. ali bez sadržaja. Svi se suvremenici djetinjskom nježnošću sjećaju onih nejasnih ali fantastičnih vremena.I ustane majstor. "Hajdenjak" znači za onaj puk orijaš. Kada je dakle onomu pokretu manjkao pravi temelj.Dvadeseti par i posljednji par. Prvi put je danas za moga majstorovanja. Ljudi kazivahu da samo "hajdenjaki" nošahu takve čizme. Svijet. Ipak nijedan suvremenik ne može nam podati nešto pozitivno. Ovo se zato spominje. konkretno u pokretu tom. Meñu takvim nañosmo i Jakoba Podgorskoga.a Hrvati.. čisto odjeveni od glave do pete. Neko lepršanje na zlatnim krilima.. Za gospodske svatove. odnijeti patru gvardijanu na svetu misu da nam izmoli oproštenje grijeha. a nećete nikada boga vidjeti. I zato zgrada pokreta ilirskoga na hitru ruku podignuta stala se skoro i rušiti. Ustopice sa svojim pobornicima iščezlo je ilirstvo s obzorja u isto doba. hrli u crkvu. život. Zašto? Jer je ono doba san sladak. ono bijaše borba i rad!" .usudi se kroz . Krapinčanke prolaze mimo prizemne prozore Podgorskoga i bojažljivo zavirivaju u kuću. prilagodivši se vremenu i prilikama. Podgorski bi tek katkad bacio sitne i oštre oči preko prozora na prolaznike i opet dalje neumorno radio Žurimo se. Martine. Podgorski bijaše čovjek malen. kimaju nezadovoljno glavama prolazeći kraj drvnoga cimera. što je značilo isto kano i čuditi se. Doduše. "Ono bijaše vijek. nabit i debeo. a zar ste zaboravili na nedjelju. Ščetinje pristrižene. Podgorski sjedi na malenom okruglom stolčiću. Što ćeš? Za gospodu je. trgnuše se iz djetinjstva u muževnost. i kada bi ona udarila. dečki . A u svatovima sva gospodska družina benavit će u novim čizmama! .. što su imale značiti brkove.opomenuo bi radnike i družinu svoju . kršćani smo! . ono bijaše mladost. mesnata nosa. Ostaci zgrade potamnješe. ni šila ne zabada u nedjelju! . Jakošću tjelesnom bio je nadaleko na glasu. podvukavši se leñima pod njegov trbuh. osim jedne.A majstore. Neki. Krapinci. ima i nesuvremenika koji se napinjahu ono doba opisati sa svim svojim bujnim životom. Šta ćeš. Netko posve treći ukazao se iza svega toga "gvozdenom rukom" . Ures na njegovoj kući bijaše bajoslovan cimer: čizma u strašno velikom obliku.vele. postaše materijalom drugih zgrada. sada tvrdom šakom. Neke osobe kojima se bavismo u dosadanjem toku pripovijesti rastaju se s nama i ne dolaze na poprište. Osobe te prekinule su svaki vez s dotičnom poviješću . Pripovijedaju da je za okladu mogao podići najjačega živoga vola. Nedjelja je poslije Uskrsa. Znamo što je nastalo u onim ruševinama. nije ni čudo da ih se i meñu samim mladim ljudima našlo koji ne prianjahu uz one nejasne ideale. Krapinci prolazeći kašljucali bi. recimo. a začudno okretan.

Ej. ili mu se neće više u očinski dom? .. . . . da ga moje oči vide prije negoli mi bude poći bogu predati račune! Oh.List? E. . milosti vaša. poštujmo sva krštena stvorenja. komu je i u djelatniku često igla rñala a on se brinuo za tuñe poslove i bio svakomu loncu zaklopac. pa udovac k tomu! . Majstor ga sumnjivo pogleda. Lice njezino. a zatim upilji radoznale oči u starca. sam te sam. Nije moja plesti se u takve posle. a kažu da bi mogao i fiškal biti danassutra. Već ga toliko godina vidio nijesam .tako je teško. grofice Olgo i roñakinjo? . On u tuñem svijetu. .Dobro.. Laca uhvati papir skoro strastveno. Prikričat ću gospi neka ne slomi vrata od nezadovoljna kimanja i neka pričuva oštrinu jezika za druge posle. zažari se i osupne. za gospodske svatove. . a poslije nekoliko puta prošlabekova susjed krojač.I lako krojačevo tijelo odleti kano da si ga otpuhnuo s prozora majstora Podgorskoga. odnesider cvancigu patru gvardijanu u kloštar. samo kada bi već jednom došao. majstore Podgorski. . vadio iz stolne ladice hartiju. a baš si dobro ti došao! . ako je došao sam grof po čizme za svoje sluge! ..Baš ovaj čas dovršismo. teško često puta kada se sjetim jedinca svoga. neka moli za oprost naših grijeha! Htjedoh po Martina poslati..Ah. pogladivši sijedu kosu.Udovac? A je li od ovih dječaka koji vaš sin? . hoće li posao biti skoro svršen? . .vikne Laca naglasivši osobitim naglaskom Podgorski. biste li vi htjeli pokazati list svoga sina? .Dakle. Razložit ću časnim purgerima i slavnim ašešorima.pokaže majstor na prsa .prozor ukoravati bekavim glasom krojač iz bliže kuće. najprije mi ga je pročitao pater gvardijan. milosti vaša. Vidite ovdje .. I starac. . U radionicu stupi doktor Laca i dražesna grofica Olga. A kada tamo. hvala i dika budi bogu.Ej. majstore! Letim u kloštar. Dok je majstor Podgorski govorio. Ja želim pismo vidjeti. uzvrpoljilo. Zbogom.Pa što radi taj vaš gospodin sin tamo u tuñini. Poznajem ga.nešto se žacnu majstor. kano okresano stablo ovdje. pogleda Laca pronicavo groficu Olgu. .Još nije svršeno. Na licu njegovu sinuo odraz pobjede i oholosti..Pa kako živite? . Majstor Podgorski pokorno skinu svoju kapicu s dugačkim šiljkom. Juratuš je. . i mi prosti ljudi ćutimo. imam samo jednoga sina. da mi ga još jedanput tko pročita.Nijedan. pukla ti igla na trista komada! Za gospodu radim. milosti vaša. Upravo ovih dana dobivam pismo kojim javlja da se misli ženiti pa tada doći kući.upita Laca preko srca. samo da ga imam bliže srcu svomu.Ne brundaj. majstore! U kloštar! . nekakva žena. dok je govorio. . a ne za majstora Podgorskoga! Sve se to uzbunilo. pa zašto ne? Oh. Nije dugo potrajalo vrijeme kada dojuriše četveroprežna kola i nenadano stadoše baš pred kućom majstorovom.. dosada blijedo.A šta je vaš sin tamo u dalekom svijetu? . dobro. .upita kano da se već odavna poznadu.Ovo će biti..Eh. Kada sam ga dobio. smotala ga vele. milostivi gospodine. ali on je daleko. bez ikoga svoga.Valja ti pamet. jošte jesenas nadah se da će doći. . No stalo meni do svega toga! Da samo već jednom kući doñe.uzdahne zabrinuto majstor. Ah.Šta. uščavrljalo.nadoveza Laca. Grofica Olga se isprva lagano trznu. Ah. kako sam evo i ja. . velike škole je svršio. Neka mu bude.potapša ga Laca po ramenu.Ni ñavo. moj majstore! . kako već majstor i purger živjeti može.. milosti vaša. Majstore Podgorski.. gospodine grofe. I samoga me duša boli! Na. daleko. pa s njom tumara po svijetu. kako bih volio da je siromašni majstor. A ja.

Laca je saznao sve od svojih prijatelja. pao je u mreže graciozne udovice i otputovao s njom u kupke. List koji je majstor Podgorski dao na čitanje grofu Laci dokazao je da su Lacine osnove potpuno uspjele i došle do svoje svrhe. On se trznu iz sve duše i zaklopi knjigu...Jest! . nego. Ustrpljivo podigne pismo.majstore..Crno na bijelom! .Nehotice se zamisli u nedavne dane prošlosti.. Nije mogao razumjeti takva ponašanja. Laca je oprezno od obitelji uklanjao svako znanstvo s gospodom obližnjih imanja. Uspomena na Jakoba Podgorskoga imala je posve iščeznuti iz Olgina srca.Možda će ipak doći vrijeme kada će moja draga roñakinja potpunu vjeru staviti u mene? obrati se Laca prikornim glasom k Olgi. .Izgubila si. da ljubi jednu od najdivnijih i najbogatijih žena i od nje je ljubljen. koliko stoji vaše djelo? Podgorski potraži rovaš i odgovori na pitanje.. Konji zagrabili u kas. Red je došao i na Podgorskoga. Nikada ne bi napuštao mlade grofice koja bijaše s početka nekuda zamišljena i sjetna.Aj. Nakon dvoboja s Podgorskim Laca je otišao za groficom Olgom i za starcima na imanje u Zagorje. U drvenoj krapinskoj crkvi imalo se obaviti sjajno vjenčanje.Žao mi je da si se u idealu prevarila. čas bi nešto bilježio na hartiji. . .Ponajprije. na prošnju staroga joj prijatelja grofa Lace. Vratimo se letimice na njih.slatko će Laca. Starac Podgorski namrgodi se. . Liječnici njegova protivnika izliječiše. Starica Mare i nagluhi Martin tako se veseljahu tomu braku.saleti iznenada grofica Olga iskrenom radoznalošću svoga budućega druga. da li uistinu. Koji dan prije vjenčanja sjedio je on smrknut i zamišljen u bašči. Nadaj se da ću zaboraviti sve sanjarije lanjske godine. On je napokon sve pokušao da joj izbije Podgorskoga iz duše i srca.Da . a napokon joj nije smetalo drugovanje s roñakom Lacom u ladanjskoj samoći.Na čast značaj muškomu spolu. već je ora da me ne zoveš roñakom Lacom. naborima razrovala inače vazda glatko čelo?. Laca je tolikom nježnosti.A molim . Laca izbroji zatraženo i ode za Olgom u kola. . tolikom ljubavi susretao groficu Olgu da čovjek ne bi nikada u njem prepoznao onoga Lace koga smo dosada znali. Grofica Olga napusti radionicu.Nego?.. . Laca oholo spusti pismo na zemlju. da je Jakob Podgorski pisao svomu ocu list kojim mu javlja da je sretan. kako vidim. Ali mi je opet milo da je istina pobijedila opsjenu! Zato ipak krivicu nanosiš kada bijediš čitav muškarački rod. On se dakako nije vratio kući. Na imanju grofice Olge bijaše već sve prireñeno za svatove. Za njom pokroči i Laca. Pa i on bijaše lijep čovjek. Sam Laca promijenio se.. . Da će se doskora s njom kano sa svojom zakonitom drugaricom vratiti u domovinu i tamo otvoriti fiškaliju.. .. Olgo. Izleti njihovi sastojahu ponajviše u lovu. Njegovi prijatelji nañoše lijepu udovicu te ishodiše u nje.šapnu svojoj drugarici. On mjesto da poñe tada za groficom Olgom u Zagorje. tko bi to znao! Nikada ne bi izlazio nikuda a da Olga ne poñe s njim. a iza toga u Italiju. ja dalje ne govorim. .hladno potvrdi Olga. . Sada je svemu kraj! Ja neću venuti ni pogibati. Laca se skladno privinu uz krasnu djevojku. aj! Otkuda tako zanimljiva knjiga roñaku da ga je poozbiljila i. Olga mu poda ruku.Opravdano sam mogla držati da si htio osumnjičiti mlada čovjeka čiji mi se značaj bio baš za dušu privezao.... Olga nije vjerovala svomu roñaku. . da li od zbilje.. Sve to bijaše tako umjetno udešeno. da je navršio nauke. Ti si mi najbliži od svih. Postepeno pak počeo sanjariti i prema grofici Olgi udarati u posve ljubavne žice. Čas bi zaduben čitao nekakvu debelu knjižurinu. .sustavi se on . Laca je imao postati doživotnim drugom Olginim. U sebi šapnu: Konačno sam uspio i svoj cilj polučio! . .

ja tvoja žena! .tobože će on stidnom čednošću..Držim da moja mila družica zna da je ne trebam učiti.nastavi ona . kako već znamo. Olga. Neviñene i dosada neuživane čari i ljepote talijanskih gradova i zemalja.ona će slatkim ukorom. Udovica Elvira saleti Jakoba Podgorskoga iznenada jednoga dana.. koje meñutim nije poznavala.. Jakob Podgorski postao bi tada pravim djetetom. A on bi postao stara njezina lutka. Jakob Podgorski. potpisat ćeš ga! ..zažmiri lukavo i zamamljivo udovica. .udovica pročitala i bila zadovoljna. . Jošte istoga dneva u prisutnosti staraca Martina i Mare predložio je Olgi. Neka neugodna sjeta proli joj se licem. zakoni su! Olga mu ne da odgovora. predaj sada! Ded amo tu zanimljivu knjigu koja traži samoću i mir! . . Rob je pisao. Laca ju je dobro razumio kod takvih zgoda.. budućoj svojoj supruzi. nije lijepo da si uz mene zaboravio na svoga oca. Dok se s Lacom i groficom Olgom takav obrat stvorio komu imade nebrojeno primjera u povjesnici ljudi i njihovih borba.odrješito će Elvira. Saznala je ona u ljubavi s Podgorskim sve njegove osnove prema grofici Olgi. knjiga što je čitam.propne se šapćućim glasom rob udovičin. ..Da. Meñutim. Njegovo srce zalila je radost. Ti ćeš biti ondje advokat.Uzmi hartiju i papir .ciknu radosno Laca kada je u svojoj sobi čvrsto pod ključe spravio ženidbeni ugovor. Proučavao je zakone o ženidbenim ugovorima i o nasljednom pravu.huknu sam sebi.i sve bi ostalo na prvašnjoj petlji. Vazda u sličnim prilikama pokazala je ona da joj nije stalo do Lacinih poslova. ukratko. potpisala je ugovor..Po listu koji ćeš pisati ocu o svojoj ženidbi sudit ću mjeru tvoje ljubavi kojom me ljubiš. i ne razumjevši stvari u čitavom svom opsegu i sadržaju. .Dapače. neopisiva opojnost strasti i raskoši udovice kojoj neiskusni Podgorski ne nañe premice kuda goñ putovahu. prepirimo se o tom pri drugoj zgodi. Vazda bi se našlo prijatelja koji oblijetahu udovicu Elviru. na što bi ona tek nehajno zagriznula svoju malenu poput pupolja crvenu usnicu. Lagano nastavi svoj put stazicom vrta..Osnova je uspjela! Ti si napokon pobijedio! . prekinuo je svaku svezu mišljenja Olgina na Jakoba Podgorskoga. Na njegovo tumačenje priznaše da je to vrlo pametno za budućnost i pristadoše na ženidbeni ugovor. je li to zbilja? . pa zar ti ipak ne ostaješ vazda mojim roñakom. Dugo pisao . ženidbeni ugovor po kom ona njemu daje polovicu svoga imetka.počne se Laca naslañivati Olginom radoznalošću .Ah. Kada bi i pomišljao na nju. rodno ti mjesto.A . kojemu Laca postaje vlasnikom odmah nakon vjenčanja i pripada njemu i njegovim nasljednicima.. .. prijatelju. kano poganin pred lik kumirov . Doktor Laca nije se zaman ..baš je nećeš znati! Ne smiješ znati.. a ja. Laca zlovoljno zamrmlja. ja držim da moje bogatstvo. Olga se okrenu. svršio se njihov brak smrću ili kojim drugim slučajem. Ovaj list. . Ej. . Jer.. a ti se. Jakob problijedi i pocrveni.. to bijaše jedva nešto više od mračna sjećanja na svoje ñačke dane. dozlogrdilo mi ovakvo živovanje. Starci razvališe oči nad tolikom opreznošću svoga roñaka. i to u skoro vrijeme. putovao je Jakob Podgorski s lijepom udovicom Elvirom žarkom zemljom Italijom. ja žudim s tobom tamo u tvoju Hrvatsku.i javi svomu ocu da se ženiš i da ćeš za koji dan doći sa ženom u svoj rodni kraj! Ele. Ja želim da se naš život posveti. da naša ljubav daje čvrst temelj da postanem tvojom suprugom! . A Podgorski joj je predočio i Lacine namjere..Molim te da ništa zla ne misliš. . A to čuvstvo štono grize korijenje mladosti poput neviñena crva odganjala bi udovica divljim smijehom i toplovlažnim cjelovima s lica Podgorskoga... Bijaše ljubomoran do ludila. i to najbližim roñakom?.Oh. Bacio se k dražesnim joj nožicama. . sve je to pomrsilo njegove ñačke račune što ih je nanizao da sagradi svoju budućnost u ljubavi grofice Olge..Prijačku.. . u Krapinu.

.. Udovica Elvira motrila je ponajprije novoga prijatelja onako izdaleka.. a pravo ti misli reći: .Ah.uzdao u svoju dobru prijateljicu Elviru da će mu želju ispuniti.Elviro! .Ti si moj! Ja sam slobodna.. Oči Lovrine požudno se upiljiše u bujne njezine grudi i obla ramena štono se isticahu ispod tanahnoga jutarnjega odijela kano snježni brežuljci ispod prozirnih maglica. a iz oka joj nova... Jakob je vidio tu promjenu u svoje buduće žene. Podgorski je zlovoljno i skoro neuljudno presijecao riječi svomu nuzljubu.dahnu Lovro na rastanku. Ne dobi odgovora. lice upaljeno.. Lovro je jedva odolijevao vanredno sofističkim zaključcima Podgorskoga. Sa ženama voditi boj i biti pobjednikom bijaše mu svakidašnja zabava... .. na njegove osnove.. Dalmatincu je smjesta dozvolila ulaz k sebi. a kada bi i bio.. Njoj ne kazivaše ništa o svojoj šetnji. ali poljubiti te moram! Tolika divota! . Kada se imao naći Dalmatinac u njezinu društvu. Šutio je i strpljivo podnosio da crv ljubomora podjeda njegova srce. Kad se povratio. Elvira ga je shvatila. . Crna. saleti ga uspomena na groficu Olgu. izmislila bi vazda nekakav posao za Jakoba Podgorskoga. vragometna oka. Odnekuda. ... okretan i fin. Kasnije stadoše njezine oči susretati poglede Lovrine.... samo da ga ukloni od sebe. Sve manje pomišljala na konačni povratak. Udovičine oči bijahu vlažne. Vidolić bijaše visok i plećat čovjek.reče glasno.Hoću s tobom govoriti! . Došlo je vrijeme povratku iz Italije. .kuda odlazi Podgorski. . Kano umjetnik putuje Italijom jer je tu vrelo iz kojega se ima napiti svaki koga pozivlju vile u svoje kolo. Jednoga dana krene on rano ujutro do neznatnoga jezera sat hoda od ljetovnika u kom se nastanio s Elvirom. crni zli čovječe! .. uhvatila ga zlovolja.On neće poludjeti? . nego radi nečega drugoga.. Dao je razumjeti Jakobu da on nije tu radi prepirke s njim.Mislim da bismo već mogli krenuti put moga roñenoga mjesta. . Navečer istoga dana bijahu na sijelu Lovro. Pa njezinu je licu počela lizati rumen. Lovro je pripovijedao nekako sretan i blažen o svojoj umjetnosti i koliko je za nju našao gradiva i nauke u Italiji. Podgorski će biti fiškalom! On neće poludjeti.. mladenačka strast kano u djevojke štono je prvi put ugledala mila muškarca. on je sam napuštao udovicu Elviru i tražio samoću. kako ugovorismo i kako sam po tvojoj želji .. Lovro je otišao u svoj odio vile. Isticao je da je neimar i austrijski časnik u rezervi..a možda nije ..To je baš viteški! Ali. što dosada ne bijaše u njega.Dobro si se ponio..počne ozbiljno Jakob. a Podgorski ga je muče sproveo. Elviru su počele zanimati starine kano i novoga joj prijatelja. na dvoboj. . Pustopašnost i lukavost igrala je u tom oku. Tada mu se stala buditi savjest. crni.. U čitavom ponašanju bijaše Vidolić spretan. da ga ne treba. posadivši se smrknuto na naslonjač. Pokuca jače. Možda je vidio ... Podgorski pokuca. Njegov je razgovor izazvao buru u njezinu srcu.. .. zli čovječe! .Propao ili ostao.Ali Podgorski! . ne vjerujući uopće ni u kakvu umjetnost. Udovica je bila odviše vješta žena a da ne opazi svoju pobjedu. Lovro plane žarom i neodoljivom snagom privuče na svoje grudi Elviru.... Udovica otključa i pusti ga u svoju spavaonicu.. Kada joj najave posjet Dalmatinca.odazove mu se leden glas.zaprijeti udovica takvim načinom koji te tobože kori. Lovro joj se približio..Ala si dosadan! . zaigra joj srce.. Na tom povratku upozna Elviru i Jakoba Podgorskoga Dalmatinac Lovro Vidolić. Elvira i Jakob Podgorski. Rano posjeti dražesnu udovicu.stisnu mu udovica malom bjeloputnom ručicom prste.. Na drugom kraju ljetovnika obitavao je Lovro. Elvira bijaše već zaključana u svojoj sobi. . Ona bijaše u tanahnom i prozirnom jutarnjem odijelu.. A na Podgorskoga se tako slabo obazirala kano da ga ondje nije ni bilo.

Podgorski! A.Nijesam dužna razjasniti. Vaša je pamet dosada bila praktična i trijezna. njegove raskoši i promjene. Pak? Ako baš hoćete znati? Jest! Ja sam slobodna i svoj gospodar. ti.Ha.U tvoje okrilje utječem se ja! Kolika uvreda. Vi. . Svu slast i last!. u kom bijaše toliko prezira i odurne neke pakosti. ali glavno je. .okrenu se udovica kano da joj je dosta toga razgovora. . Ali vi ste mi postali dosadni i nesnošljivi. kolika sramota! Ti je moraš oprati! . Ja ne razumijem i opet! Valjda me tjeraš od sebe? ... ja ću biti već daleko na svom putu. našla je u Vas.I dakako da ne razumijete! Gospodine moj! Ja ljubim svijet.prekine ga udovica popošavši sobom.obavijestio oca.I izjada udovica svoju srdžbu nad uvredom koju joj je nanio Podgorski.. ha. prošetao se svojom sobom fićukajući i zaputio k udovici Elviri. Ili? Kotači se valjda ne poremetiše? Ja da postanem vašom ženom! Ja? Ah. . Ništa Vas neće smetati. ha! ..Što znači? Možda ćete saznati kada se vratite u svoj zavičaj. . . . .. kako sami vidite. . nijeste prvi. Ništa. .zaškripi zubima Jakob Podgorski i ćušne svoju ljubovcu tako silno da je ona vrisnula. kolega Podgorski Dalmatinac je stresao vranom kosom koja mu je bila pala preko očiju dok je čitao pismo. ona želja nije moja bila. to je suviše smiješno! Ne.A što je značila ona vaša nenadana želja da javim ocu.Žalim. Elvira razvali u čudu oči: . mili moj Lovro! Ovaj prostak! .. ja vas ne razumijem! . Ali verige prepuštam vama! .To je odviše. nijeste možda niti posljednji.u strašnoj srdžbi i uvredi promrmlja Jakob.reče slatko i lukavo vajar. A što voli.letjela je nakon toga kano mahnita udovica po svojoj spavaonici.Lovro... . Osjećam se vrlo ugodno da sam se trgao iz ovoga snatrenja.muklo će Jakob. Pogladio je dva-tri puta dugačkim prstima..Vajar Lovro? . a pila je moj život poput zmije štono se savije okolo srca.Promjena dakle? . . Umjetnosti kojoj se posvetiste neće smetati... ah. na ljepoti i čari savršena.. moj Jakobe Podgorski! Osvijestite se. zar ne. Jakobe? .jecaše udovica u sav glas. predosadno! .O. Njegovo lice bijaše nasmrt blijedo.Ugovorili smo da ćeš postati mojom ženom! Udovica prasne u grčeviti smijeh.. dosadno. a to će skoro biti. velim vam. obratno! Savršena je to žena. . Time je minula opsjena koja mi bijaše slatka poput raskošna sna. nego stari prezir počeo se pomaljati iz toga lica. mila moja! .O. ... U njemu nijesi čitao više čuvstva ljubomora.Što smo ugovorili? U kakvo da ja mjesto krenem? . .Lovro.Oh. Drugi dan čitao je Lovro slijedeće jezgrovito pismo: Poštovani kolega! Izručujem Vam predmet koji je mene već skoro godinu dana vodio stranputicom.? .pade udovica jecajući na vajarove grudi..Podgorski je već daleko na putu! . Kad ovo uščitate. Možda nije kasno da se vratim ozbiljnom životu.. ti ćeš mi platiti to! ..Savršena bludnica! .stisne Podgorski svoj šešir.. Samo nenadana želja bijaše ono. gospoño Elviro..Podgorski lagano ustane s naslonjača.Kako hoćete tumačiti. . Jakob Podgorski će je saznati kada se vrati u svoj zavičaj. zatim je smotao list. Ne. . Meñutim ona voli promjenu. kamoli moja prisutnost.

Tu je stajao mežnar. veoma pobožne. Gospodi se ni broja ne zna. i obred bude svršen. pred crkvu. da vidi svatove u tako šarenom liku. . silna crvena nosa. kano da si prolio Mliječni Put preko crne ploče. crnom odijelu. zašumori crkvom "amen". Od zidina niz brežuljak spuštaju se guste omorike bacajući debelu sjenu u dolinu. Sjajna družba putovala je put drevne Krapine u staru fratarsku crkvu na vjenčanje. Seljački svatovi juknuše veselo na svojim konjima i odletješe naprijed mašući šeširima. da nuzgred rečemo. koje bijahu u ono vrijeme. kako on veli. Ponavljali svatovi za svećenikom "amen". da se ori dolinama. Uspinješ li se ovim putem do dvorca na brežuljku. šljivu i breskvu. a glazba zalelija slatkim talasima u dušama krapinskih gospojica. Mežnar raskrili ruke da ne pušta. Ovo bilje je zasadila gospodska ruka. Vjetar kadšto bezvučno zanjiše visokim i tankim stablima. Mežnar se ublaži. reći će puk. Svita bijelo obučenih i nakićenih seljaka juri na svojim brzim. znamenuje "zemaljskoga gospodina". Danas je u njemu silna žurba na sve strane. Seljački svatovi poigravahu na konjima pred crkvom. Koliko će samoga vina popiti. Mužari i glazba skladno udariše. prekrsti se debelom rukom i . Na ovom se ponosno uzdiže vlastelinski dvor. već mužari zatutnjiše. Čini se kano da se pobožni puk stao talasati u crkvi uz tihu svećenikovu molitvu. Omorika mu je tuñinka. On je redao ljude u crkvi da mogu gospoda prolaziti. Jedan ovija plemenita vinska loza. "prekomorske biljke". to ne bi izračunao ni onaj koji umije štiti crkvene knjige. Nanovo zazvoniše zvona. Onaj mladi gospodin potisnu se upravo do mežnara. Glazba udara da odjekuju brežuljci. po cesti. malenim i neosedlanim atovima pred mnogobrojnim kolima. da vidi krasnu mladu. Pogleda ga. Sam seljak klapajući tuda skida ponizno klobuk i plaho se obazire ili gviri s nepouzdanjem u te. krupan.X. I već gospoda uniñoše u crkvu. Niti jedan oblačić na nebu nije pomutio čistu sunčanu stazu od istoka na zapad. Već zvona udariše.. Bijelim mlijekom i rumenim vincem! Krasan bijaše dan. Kano da se primaklo bliže zagorskim brežuljcima da vidi još neviñenu gospodsku svadbu. a mladi gospodin mogao je stajati kod crkvenih vrata.Amen! . Mladi gospodin pogleda pronicavo u mežnarov nos i utisnu mu nešto u jednu od raskriljenih ruku. a kuda je zasañena. Krapinci ga nazivahu "starim crkvenim štakorom". Meñu omorikama vije se bijela staza.šaptaše onaj mladi gospodin na crkvenom pragu. jabuku. malen čovjek. osjećaš u hladu gustih omorika neki otajstveni život. Za hiljadu seljaka bijahu prostrti stolovi. Sunce kano da je bilo taj dan veće na nebeskoj pučini. Istom što je zadobio na crkvenom pragu mjesto. Četveroprežnih je kola poteklo onim bijelim putem niz brežuljak da im ne bi znao broja. Zagorac pozna trs. A potkralo se i nabožno oko mnoge krapinske gospodične za gospodskim licima i upitalo postidno za mladoženju. Na onom se ističe bijela potleušica marljivog zagorskog seljaka. Dvor ovaj bijaše imanje grofice Olge.Amen hrapavo će mežnar stojeći tik mladoga gospodina. AMEN Nebrojeno valovlje od zemlje štono ga zovemo brežuljcima rastočilo se u najčudnijim oblicima po našemu Zagorju. Danas je vjenčanje naše grofice Olge . Nijesu oni pusti i golišavi. On se potiskivao do crkvenih vrata.udarit će bake u pripovijest. . U crkvu nije nikoga više pustio da ne bi bilo prevelike stiske. Iznenada obrati se više lica prema mladom gospodinu u finom. ljepote gospoje! Mlijekom si je umivala lice. Drugi valjana voćka.. Obred se već svršio kada je on do mežnara došao. Svijet je grnuo u crkvu. Mili bože.

. .. Vraćam se ozbiljnu životu. .smrsi fiškal. XI. amen!". Mlad. O čemu ja čizmarski majstor nijesam nikada ni mislio. S jednostavnim strankama upustio bi se u razgovore." Kada bi se jelo doneslo. Svemu je kraj! Amen! Gospodine Podgorski! Igra ovdje. Pogružen duboko u svoje misli šaptaše još "amen!" I zvona i mužari i bučna glazba i žamoreći puk.Ona je snosila moj pogled! U nje bijaše začuñenja i nešto prezira.Ćaća. teče. Ti si izigran. ćaćo. . na dražbi kupiti imanje Z. Mladenci hitro uminuše kroz crkvena vrata. otac mu. . Njegove oči bijahu često crvene od noćnoga bdjenja. A što je domaće. FIŠKAL Dugo je već tomu što je nestalo drevnoga cimera majstora Podgorskoga. Mladi gospodin na crkvenom pragu smrknu se.. sve ovo kano da se odrazivalo njegovu šaptu "amen. Onaj mladi gospodin stisnuo je usne poput gvožña.Slabo kaže. Iz spisa se uvjeravam da je mnogo vrijedno.Dakle da svršimo o vinogradu.nešto se trznu starac. Moje oči napustile. znate da meñu fiškalom i čizmarom nema nikakve razlike! . Tlapnje za njom pretvorile su se u sanjarsko uživanje one pune. ha! Amen! . Sudnice jedina mjesta u koja je zalazio. Ja mislim. a duh mu se zaokupio silnom i velikom voljom za rad! On je imao pred očima samo svoj budući stalež. Moj sin reče da po sata čekate. one razbludne žene. sinko. . starac bi istresao pepeo iz svoje lule i sjeo k stolu sučelice sinu. Čeljad zlo i lakoumno obradi. a s jednim te istim mešetarom! S Lacom! Ha. Tvoje dakako nije. Uostalom. Starac bi s nekim odmjerenim ponosom odgovarao: "Moj sin radi". Stranke dnevno prekidanje poslova. Ali moje tolikogodišnje čizmarenje nije uneslo što evo tebi jedna godina.Hoćemo ga prodati. a ledeno oko buljilo je u mladence koji su izlazili iz crkve. igra ondje. pa kako kruto! Groficu Olgu zamijenio za dražesnu udovicu. ja držim da ti ne oskudijevaš u novcu. Taj gospodin bio je Jakob Podgorski.. Grofica Olga zadrhta malo. znaš i sam kakvo je. Nadaleko bijaše poznata firma čizmara Podgorskoga. one lijepe. one goleme čizme na kući staroga i poštovanoga Krapinca.Ej. Višim ljudima klanjao bi se i otvarao vrata do mladoga fiškala. Majstor bi po čitave dane prosjedio pušeći dugu lulu u predsoblju fiškalovu. Od nekoliko godina sve gore. volja je tvoja.. Meñutim. A tada nam nije potrebno ovoga vinogradića.... Drugi je sada cimer kitio tu kuću. Stade iza crkvenih vrata dokle se otisnu svijet. Jer.Nema da! Rugaš se. Ni jedno se nije natrag ogledalo.Kako to misliš? Trsje ipak toliko rodi da nam radnju isplaćuje i da nam nosi dobru kaplju domaćega vina. Starac Podgorski. Ali duh bodar i živahan. .I Podgorski pokroči za radoznalom svjetinom koja je letjela za svatovima.još jednoć ponovi "amen". utisnuo u raskriljenu ruku. . Parnice bijahu njegov san. druga stranka je kod njega. šta li. jedini s kojim je kadšto za dokolice izmijenio nekoliko obiteljskih riječi. Hoće li biti što? .Prodati? . danas ste bili u vinogradu. Na Lacinu se licu vidjelo iznenañenje i začuñenost.. Mislio je da će time ugoditi onomu koji mu je tako hitro bio obol.. Fina mjedena ploča sa tri riječi: Jakob Podgorski fiškal. neumoran fiškal radio je i razmišljao u svojoj sobi od rana jutra do kasne noći.. kako vidim. ali ne poniknu pred pogledom onoga mladoga gospodina. niti imaš vremena gospodarstvom se baviti. . Ona zna! Pa dobro... Prodat ćemo ga kojemu susjedu Krapincu. Na fiškalovu ozbiljnom obrazu ukaza se široka volja i smijeh. U njegovu srcu zavladala je pustoš bez riječi.sko. Kudikamo dalje se još raznesao glas fiškala Podgorskoga. "Izvolite k mojemu sinu. Ja sam bio takoñer radin.

Zbilja.Veseli me.reče sin.. tvoju pokojnu majku. Još niti zgotovljen ne bijaše. evo me napokon osobno! .. najmudriji i najbogatiji postizavaju ovu čast. .skoga imanja. gospodična Karolino. . Čemu naklapanje o tom? ... sinko moj. samo ako nañemo kupca za vinograd.Moja klijentica .. najstariji.svrši sin očevo zanovijetanje i stade po sobi šetati.Ne protivim se tvojim osnovama. gdje su ona vremena? Evo.Ja primjer samo navedoh. Na vratima sobe začuje nešto žešće kucanje. .Hm. baš fratri. aj.. a ja? . okrenimo k svojoj stvari.prikuči se fiškal do svoje gostinje . upita sina: . kako vidim. Krapinci će izbijeliti oči. Fiškal se zamisli dok je starac primaknuo svoju lulu i počeo je puniti.progunña u sebi. . ćako..Aj..O.uozbilji se fiškal.Unutra! Baš sada. pustinjak. da ti pravo rečem. Obje ruke uprvši u stol. Ti si ipak od najmlañih pa da već takvu čast zadobiješ! .Čujder. .pa još kakva! . vi fiškal.I danas ga tako sude . Svojim trudom i znanjem. Već sam dočuknuo nešto da te hoće izabrati starješinom. pošten i marljiv fiškal .Ćako moj. . ..zamrmori sin. je li još onako nategnete kadikad strune?. Čemu tada ova pustoš u našoj kući? Jesmo. niti sam se kajao. . Jeste li ugovor zgotovili? . Stari će napokon izdaleka: . i ja ne htjedoh biti mladi starac. . . .Velim vam još jednom: prije nego mine mjesec dana mi smo gospodari Z. a tek bi mi ona jagoda manjkala? Otac je razumio. . stekao si imetak..Prvi pravni posao kupoprodajni ugovor! Takvi su klijenti dobri.. Eh.požuri starac.Ja. Starac izvukao nekoliko dimova i mjerio im obujam sve snujući da opet nečim započne. nekadašnja vatrena ilirko! Ele.. Ovako na glasu iskusan i mudar fiškal.Imam ga.Starčevo se lice uznemiri nekim sumnjivim iznenañenjem. Meñutim.Vi ne biste te jagode uskratili kada bih ja napunio lagav.Dakle koji naš Krapinac? Kako si prije rekao.A k tomu će ti pomoći naš stari vinograd? . ja se neću nikada ženiti. pa tako mladoga! .A to je jednom jagodom napuniti lagav . bijaše najveće i najbolje dobro u Zagorju.Ele života biti krapinskim starješinom! . i nota bene profesorica Karolina s budućim fiškalom Podgorskim pravne poslove sklapati? . Tvoja je doba najljepša. . . Bog joj dao duši lako.A ipak. Vidi. pak onda. ja znam da se tebi dohodak samo toči. pa još udara u zanovijetanja nekadašnjega jurista Podgorskoga. Iza ovoga razgovora projurilo je nekoliko mjeseci. Fiškal Jakob Podgorski pisao je velikom hitnjom na svom pisaćem stolu. Odnio te bijes! .sko imanje.I naznači pridošlici mjesto na divanu do svoga stola.Vidiš ga.Z.Kolo od sreće uokoli... Reci mi zašto ne misliš na ženidbu. .Tebi je danas do šale? . . Nañoh djevojku. .Kupovina što je dostanemo za nj mogla bi iznositi nešto više od hiljade forinti. ne želim biti nego fiškal. ali ne mogu dokučiti da bi već toliko stekao da možeš kupiti i Z. pa kako ste bujnom postali! U domu bolje prija nego u tuñinskoj varoši! .mahnu rukom i ode u svoju sobu. Jakobe! Već mi dugo kopa po pameti.Kako do šale? . ja ti dotjerah do čizmarskog cimera.Gospodine Podgorski. .No onda ja držim da si ti još zasada premalen da kupiš ovo dobro. Tko bi to bio mislio u ona vremena da će jednom vatrena pjesnikinja iliraca. . Ali kupca imam koji nije Krapinac... Pa se neću nikada kajati.sko imanje.

Tjeraše zeca pa istjeraše vuka. Niti ih jošte izbrojio nije.. Držim da su u redu izbrojeni.Kuda li ga zapredamo! Tko će se s vama inatiti na beskrajnoj stepi fantazije. mi ćemo se valjda češće vidjeti? .. . ... .. Neću sada ništa tajiti..Još nešto. na primjer.. Prije tri godine. Ja vama rasporio trbuh. Malo prije ona je čavrljala o tom.Upravo da vam kažem . I Vaš trbuh. ushtije li vam se. . meñutim uvjeren sam da na to više ne mislite.baci mrmljajući papir na novce. koštunjasta ljudeskara. Uha zacijeliše. silnih crnih brkova uniñe.čujem iz valjana vrela da se Laca misli izmiriti s vama i uzeti vas za gospoštijskoga fiškala. da fiškal bilježi koliko puta mu pokucaju na vratima! . Ovo baš ne glasi onako tvrdo kao "kupoprodajni ugovor". Rastadoše se. . mili bože! Vidi se. odmota omotak i pomnjivo začne brojiti novce. .priskočit će Podgorski. a možda i Vi sve znate ili slutite.. Romantično li je to mjesto.Vi meni ugovor.. kano na primjer. danas početi graditi. .. Podgorski se vrati k svomu stolu..Kako gospodin fiškal slatko izgovara "lijepu groficu".Molim. Mislim pak da ćete ga što prije sagraditi...Ugovor je u redu. pjesnikinja.Imade lijepu groficu .Ne ja.šapnu fiškal da se jedva čulo. Vi postajete od ovoga časa vlasnicom vinograda i drugoga zemljišta ondje. čitav je. napose ako je kratkovid kao što sam ja na tom polju! . ja sam pleo mreže i snovao osnove da Vas izigram pošto-poto kod svoje sadašnje supruge. .. . takva je slika.Baš sada. kada opet na vratima kuc.Da. . .prihvati Podgorski novac i nehajno ga položi na stol.No.skoga imanja.Grof doktor Laca . . zapečaćen golemim pečatom i pokaže na usta. moj fiškale! .Evo.ustane s naslonjača Karolina na odlazak.A sada. Podgorski stane pregledavati u čudu pečat. Karolina ugrizne usnicu i kano da si joj neznatnoga rumenca haknuo u obraziće. kuc.Ave! Duga.. Vi ste meni pristrigli uha. . Vi možete. Podgorski otvori list i stade čitati: Spectabilis amice! Svemu valja da je jednom kraj.. .. hoću reći modus tvrde proze u fiškalskom životu. A preko tri brda stari prijatelji znanci.No.Nego? .pohiti Karolina. za našega ñačkoga životarenja.nastavi ona .. . Podgorski hotice zape. Na naše dakle poslove. ja novce. Vi ćete mi dozvoliti da vas koji put posjetim u vašem ljetovniku. a kad tamo za nekoliko časova istina. mlada moja od starine prijateljice.Evo! Evo! Grb grofovski. . vi? . ..... otkako ste dobili onu glasovitu parnicu i otkako postadoste vlasnikom Z. .. Sve će to valjda biti nestašna željica grofice Olge. . Ej. pobismo se. Ta grof Laca.Potpuno vjerujem! . kako vremena svjedoče. Iskreno vam kažem da u Zagorju ne znam za romantičnije mjesto i zgodnije da se ljetovnik sagradi. što je značilo da je nijem.lupne Karolina lagano Podgorskoga po ramenu. Vi ste mojim osnovama najviše pripomogli kada se nakon .Što želite? Ljudeskara poda velik list. dok je nijemac dao znak svoga poklona i izašao.Pravo imate. gospodine prijatelju.

Otkuda joj novac? Ipak prilična svota. sjedne na naslonjač i zadube se u svoje misli. Prema tomu niti imam što tajiti. XII. A ja Vam velim da bih danas bio baš tako sposoban za dvoboj kano pipa za gusle.ja sam zaboravio kano top. Ele možda baštinstvo.. Ja joj ne znam rodbinskih odnošaja. evo iznenada dolazi.. Vi ste čovjek na mjestu.. kao zagorska čutura za Noemovu barku. svakako su druga vremena. Vrati se k pisaćem stolu i nastavi novce brojiti.. niti što priznati. pa se seli ovamo u Zagorje. Naše poznanstvo će se nastaviti. a što je glavno: imamo drugu pamet danas.. mislim. Kano da je nešto prisvojila od udovice Elvire. dragi aristokrate. Vi pak ne mogoste čuti s podrapanim ušesima. ne mogu se dosjetiti prispodobi. gospodine. Mi se izmirismo na razboju. Jesam Vaš iskreni kolega Podgorski Napisavši list dugo je šetao Podgorski skrštenih ruku po svojoj sobi.. Sprijateljimo se. ako ti nije žao. pa završi list. No sada? Taj srednji.. dopustite i meni u toj žici dati oduška.... Dakle.. skoči na noge i napiše nekom grozničavom hitnjom slijedeći odgovor: Clarissime collega! Vi ste pri humoru.lukavo se nasmije fiškal. Bene.. neposrednoga susjeda i vlasnika imanja Z. Zbližimo se.. najviše na tvoju suprugu! . . Skresana je. pa dobro! sleže fiškal ramenima. I ja velim da je druga pamet danas. . Iza toga uredi stol. recimo.ja sam za dvoboj danas. .. Zbližimo se. ti amazonski bokovi.. Dakle . Naši dvorovi vazda su Vam otvoreni kano dobrodošlu..Na što nijesam mislio. Očekujem odgovor i jesmo nekadanji znanci Olga Laca Podgorski baci pismo na naslonjač gdje je malo prije sjedila Karolina. Svojim razborom i marljivošću stekoste velik imetak. Mi Vas dakle pozdravljamo kano prijatelja svoga. Sjećam se da mi je već za ñakovanja u oči palo.. Nije potrajalo ni deset časova.. Sprijateljimo se. Milostivoj grofici Olgi najveće poklonstvo i štovanje. Čitav kraj vas cijeni uvelike i zna za Vaše sposobnosti. Ne bi li tu mirisalo po gospodskoj ljubavi. i s njom kojekuda vrludaste svijetom.. Duše mi. Samo što ja ne mogoh Vama doviknuti jer me odviše davio rasporeni trbuh.. Na drugo sve prije toga dogañaja i poslije . Godine su prošle. aristokratičkoj? Najslañe je toj kasti zabranjeno voće..skoga. Pa kako se Karolina poljepšala! Nekada mi se ne bi sviñala. barem takvoj na kojoj biste se Vi mogli nasmijati kao što sam se ja Vašoj..Otkuda je za to znala ona? Hoda li možda u dvorove? Varaždinka. što potvrñuje i supotpis njezin.. No kako se baš na mene namjerila svojim dopisima i kupila ono samotno mjesto da stalni ljetovnik gradi? Ja ne bih ondje stanovao da me je vučica rodila.ozdravljenja zaljubiste u udovicu. Držim da na dvoboje ne biste više bili skloni.Ja ti sada. Ovaj list je sporazumno napisan s mojom suprugom. E. NEUSPJEH I USPJEH ... Ako ste Vi danas za dvoboj kano pipa za gusle. hoću reći. čvrsti stas! Ta obla ramena. druga čuvstva. ja? Ja sam takoñer..

jer putujem možda na mjesec dana. tri. budi volja tvoja.Potpiši da znamo račun. .Pusti to! . stalnoj osnovi napredovalo ono.mahnu nehajno rukom Laca.Tisuće dvije. Podgorski je nešto napeto radio. jedno je te isto. Ljubi ljubovcu poput sultana. osobitim prijateljem nekadašnjega doktora Lace. Jezici besposličari kazivali bi da se to redovito ponavljalo onda kada su vidjeli grofa Lacu juriti na zelenku put one čarobne vile. Jednostavno pohiti s novcima napolje. fiškale. golema je. . . četiri. . Hoćeš ili nećeš ići. . Stalan je uspjeh! . Kartati je počeo.pita fiškal. Podgorski. Laca i Karolina putovahu zajedno u veliki grad. ..Tko ona? . otvori sanduk. premda velik i otmjen prijatelj Lacin. Nekoga dana nahrupi uzrujan grof Laca u fiškalovu pisarnu.Posjednica i vlasnica vile. Meñutim ne očekujući Laca odgovora povikne s nekom drhtavicom: .Ništa! I to je pravo.Ali. Fiškalovo prijateljstvo imalo je u sebi nešto ukočeno. . Sada okrene Podgorski licem k svomu prijatelju. no ovo su moji novci! . Podgorski je postao kućnim odvjetnikom grofice Olge. Ja sam gospoštijski fiškal.mrmljaše sam sobom fiškal kada je otišao Laca s novcima.Ništa. . fiškal Podgorski ti je sjeo za vrat!.Potpiši. . ako doñe kada na vidjelo.Što držiš ti do novca? . Maleni ključići škrinuše u bravici sanduka. .Šta da ja znam? . kolega! Lacine ruke drhtahu. sanduk se prazni. Svršavao se takav posao vrlo nakratko. . A danas ćemo zajedno u vilu! Podgorskoga lice ukazivalo se tako nehajno kano da su mu to stare. gospoštija. odmjereno.Jakobe. Od tebe nemam straha da će saznati grofica. ako sazna skrbim za nj.Bene .. . Ali novaca mi vadi. izručujem se obrani tvojoj. Podgorski kano da ne sluša. ako ga drugi namiču..povikne Laca tarući maramom obraz. Tu mi je već tako suhoparno! I ona će sa mnom! . ..Da je mojom ljubovcom gospodična Karolina. silu novaca. Laca. tvrdo. . Fali jedno: pijanstvo! A tada. Ti si valjan prijatelj. ptiću. . dosadne stvari.Koliko? . Davno je već da je učiteljka Karolina podigla vilu u vinogradu štono ga je kupila od Podgorskoga.Servus.počeo fiškal trti svoje ruke. Mnogo.. Ništa! Nama ga namiče fiškal Podgorski.zaključi Laca.Ti ionako sve znaš! . No osjetio je da je trebao često otvoriti svoj maleni sandučić da tobože kano kućni odvjetnik grofovskih gospoštija izdade nužni novac svomu prijatelju. Po nevidljivoj. a ja od polovice neograničeni vlasnik. Bijaše baš čaroban stan čarobnice Karoline. .. Nastala stanka.Znaš ili ne znaš. .. kano da toga nikada primijetio nije. . .Jedno jošte mora doći! . On ne odgovori ništa. Dakle? Podgorski izvadi novce.Vrijeme je jurilo unepovrat nedohitnim letom..i baci se na naslonjač. Ali do vraga. amice! . gospodinu grofu. možda više.Troši puno.upita Laca svoju družicu na po glasa. Već je zaboravio kamo je prijatelja fiškala pozvao bio.mrmnu fiškal. Lace bi znalo nestati po nekoliko dana iz dvora da nitko ne znañaše kuda se djeo.Sve po osnovi! Udicu je potpuno proždro.Evo ti ga! Hvala bogu. Nezdravo crvenilo njegova lica odavalo je da u krvi vri velika sila alkohola.

O. . dobru ženu. .hohotom i obijesnim ukorom prihvati Karolina.Samo hladnije! .studeno primijeti ona i ustegne ruku.Molim vas.. vi davno već ne pjevate! . a ti se sa mnom klatariš.. Grofa Lace rekao bih i ne poznavahu. Olgo. a kada je i kod kuće bio. ali prekasno. bacit ću te kako se baca istrošena i ponošena obuća! .. .. Spokojnim osmijehom na ustima dočeka ga grofica Olga. . poznate li ga? Da.I ti ćeš ići do bijesa ne bude li ništa! Velim ti. on je daleko i valjda ga nećemo dulje vremena vidjeti.. grofica Olga marljivo pregledavaše knjige i račune svojih ljudi..Zavitlati život. stare uspomene uskrisiti. vi ga ne ostaviste ni tada kada je stupio u bračnu svezu sa svojom roñakinjom! Dakle. Na imanju grofice Olge služinčad. a na tajna šaputanja i poljupce domahivaste prstom njezinu roñaku! Ej. .. Podgorski joj cjelune mekaniju od svile ručicu.klikne Karolina i potapša po leñima Lacu. ... o strankama. pa se čudimo zašto te upravo zatrpava novcima.samo polagano.. nasljednika velikoga imetka i nosioca slavnoga imena doktora Lace. prodikatorice? Je li to bijeda. ali u svježem obliku i udarile novim smjerom. pa do posljednjega pastira. počevši od dvorskoga. Koliko god bijaše s groficom Olgom. Nego!. .. On bi vazda putovao. ali slobodan rob! . ili! Jesi li i ti besplodna. filozofija. Dok je Laca s ljubovcom putovao. šta li? Ili poezija? Dakako.. Laca zapali smotku i ne odgovori svojoj družici. bolje. No ja sam stari ñavolov pristaša..prekine ga Karolina.Slobodan rob. nasljednici doktora Lace. skrajnje je vrijeme....Pa tako i jest.Jer si ñavo! Grdoba.Blaženi svat! .. je li lopovština.Ali on ga sam kuje svojim znojem. je li obijest. Ali sada je u njemu dozrela odluka. . juratuš? .. pognjurivši u se. .odgovori prekinuto i kratko Laca. zgoda nam se pruža da smo sami. Iznenada prijave fiškala Podgorskoga. .. gdjegdje već progrušalim vlasima. . milosti vaša! .Po običaju . dapače. skine šešir i proñe rukom po svojim gustim.Jest? Grofica Olga nije se posve ugledala u svoju učiteljicu. kudikamo ružnija od nje. sve bijaše vjerno lijepoj svojoj gospoñi i zdušno vršilo svoj posao.Jest. vašega muža nema blizu. Prvi razgovor padne o kućanstvu. ..I tražiti gdje će biti moguć naraštaj ili. Jer Podgorski bijaše gospoštijskim odvjetnikom otkako se sprijateljio s Lacom. . ili. kakva obično nastaje na suhoparnom putovanju kada nestane predmeta razgovora. o dugovima. . upre Karolina u Lacu oštre oči.Jesi li ti kada mislio da bi se Podgorski opet mogao primaknuti grofici Olgi. vjernu.. i.. .nakesi se nekim zloradim smijehom Laca .lakonično odgovori ona. .? mrka lica. Iza duge stanke. . kakvim evo nas dvoje. Olgu napuštam jer mi nije rodila nasljednika. jeste li ikada barem jedan pogled svoj bacili u tamu prošlosti naših uspomena? Da li vam se ikada u mraku onih dneva pomolio Jakob Podgorski. koji hoće da mu ružna ljubovca rodi sina. .Neće mu izmaknuti dobar zalogaj! .Čemu si se borio za groficu Olgu? Zašto je nijesi odmah prepustio Podgorskomu. Stare osnove uzbudile su se u njegovu radnom duhu.naruga se Karolina. Pa stoga tvoj. .Ti si lopov bez premca! Laca se trznu gornjim tijelom. Za odgovor vašemu pitanju pitam i ja: .zijevne Laca.Zašto vi nijeste bili poštena učiteljica i odgojiteljica grofice Olge? Nju učiste čistoću i uzvišenost morala. koga nazivahu gospodinom.. nešto tiše će Karolina.. i ne pitajući i ne brinući se kuda gospodar tumara. nikada nije s kojim slugom ili nižim ni riječi progovorio.Napustio si je već u prvim danima braka. Put nastaviše.A čemu tada tratiš ovako dane? Lijepu. .... .Grofice Olgo. nikada ne bi spominjao prošloga života...

Slušajte me. Pred slugama stajaše u prvi čas osramoćen. Mir je opet zavladao njome. . vi nijeste supruga! Nijeste nikada! Vi ste prevarena. a tada podigavši obraz i oči skrušeno prema grofici... podli stvore.Trpi.ništa nego neuspjeh. najljepša.Slušam .Fiškal Podgorski je poludio! .. Samo zato da mi je lakše sve doznati i tebi otkriti.. prezir pun sažaljenja i neki otajstveni. .Udala sam se za drugoga ..Oh. podla kukavice! Napolje! . ista mu je ljubovcom evo za čitavoga vašega braka.Otale. i od moje osvete ćeš znati. bluna! On živi od moga novca. .Pa dobro. .muklo i trpko izgovori on na tuñem jeziku i napusti dvorove.Ah.Supruzi? To je što me boli. Slušaj me! . i takva tačka iščezne pred strogim pogledom savjesti. Rekla bih.vrisnu Olga i odskoči kano od zmije. ali njihovo svjetlo muti pokoji taman predmet. .. što si mi govorila! Prokleta moja pamet! Zaveden bijah zmijom. . One su jasne.Vi ste ipak prijatelj mojemu suprugu. ti si vazda tako mudra kako si lijepa i divna žena! . Ali nijesam goropadan luñak.Da..Moje prošle uspomene nijesu nikakav mrak. u mene je sila. zatomljujući prijekor i nadvlañivanje novih.zajeca gorko fiškal ošinuvši lukavim okom čitavu sobu. Imao ju je prije nego ste postali njegovom suprugom. .. napolje! Nikada se ne usuñuj pred moje oči! Nikada! . a ti me hoćeš zgaziti i turnuti od sebe! Ali znaj. Ona bijaše zatečena. Ne. . Ej.. poništen fiškal..Pa onda? . Ali ja sam okajao svoje grijehe u toliko godina.Ja sam crv pred tvojim nogama. . Ne bojte se.Grofica nekom sjetnom začuñenošću podulje motraše fiškala. Ja sam lud.usklikne promjerenim glasom fiškal i oprezno klone uz groficu Olgu uhvativši je za ruku.Supruzi! . nitkov.uzdigne ruke prema njoj.. bludnicu! Spasi se.mrmoraše fiškal odilazeći iz dvora ..huknu grofica Olga. . . On ima ljubovcu... Olgo. u mene je moć! Tvoj suprug je propalica. .Otkuda vam takva smjelost prema meni. neuspjeh. nego ako bistro oko uprem.Jesam. .. mojoj požudi? Šta tvoja oholost i prezir? Savit ćeš se..Pa dovikne svomu kočijašu da zapregne konje i da poñe za njim. od moga znoja. Silan krik zaječi dvorovima. varalica.. propalica. dok si ti ostala čista kao sunce. ne! Ja moram naprijed! Olgo. .. a suze je poliše.. ljuto prevarena.Šta? ... .odvrati ona spokojno. on ima priležnicu. ..trgne ona. ja sam lud! Na njezinu licu pokaza se Junonin ponos.. jao.. ti si za nj Spasiteljev biser. sa svojom ljubovcom a tvojom učiteljkom Karolinom! Pa šta si ti prema mojoj silnoj volji. Vaš suprug je vjerolomac.Gospodine fiškale! . nekada. jasnije od dana.. poput slabašne trsti.reče ona približivši se k fiškalu.i fiškal se baci pred njezine noge i obujmi ih. . najbolja.brzo se osokoli. Vjeran i valjan prijatelj i drug . I fiškal bijesom strasti obuhvati vitak stas grofice Olge. ali samo zato da tebe spasim.. nitkove. Olgo! Raspitaj se s njim! On te nije vrijedan! . . .Vrati se u moj naručaj! Meni si bila prvomu udesom namijenjena! . savit ćeš se. U tren dotrčaše sluge. pokoja crna tačka. tvojoj mudrosti. on kalja taj biser svojim gnusnim rilom. kartaš. Nego luñak istinu govori.. . .Napolje.. Olgo. Trpi. ali on se ruga tvojoj ljepoti. navirućih čuvstava.Dobro. spasi se.. .osovi se fiškal poput razdraženoga risa.Neuspjeh. . aristokratkinjo.. što mi lomi srce. . ali tek začas.prekine ona. grofice Olgo.. najmudrija žena ovoga svijeta! Olga skoči sa sjedala.. supruzi? .

. .Što vam je. . dobiti nasljednika da ne utrne sa mnom moje ime..ja za danas putujem s vama u vaš ljetovnik da vidim taj vaš dvorac.Šuti. Ostadoh sam samcat na širokom svijetu... Laca navali u sobu svoje ljubovce podbuhla..Ah. Karolina ga sumnjivo pogleda. .uzdahne s tobožnjim čuvstvom Karolina. od kojih se na jednom bjelasao ubav ljetovnik.Karolino. paklene karte! Jao.bijesno se naceri Laca. Već su tri sata poslije podne . Udaraše prstima. .Iza toga minulo je više dana...A vi. Vjerne sluge bijahu vjernije od pasa.progunña nerazumljivo u sebi posljednju izreku... Vijesti Karolinine očito mu prijale.Stari onaj gluhonijemac.Moj gost danas? E pa dobro! . ako nećeš... Mjesec je prelijevao svoje čarobno svjetlo zagorskim brežuljcima.Tko vam čuva ljetnikovac? . Negdje je tamo buran život. nesretniče! Dakle karte. . drugačije ću mu rasporiti po drugi put trbuh! .ponavljaše on..Ali on mi neće vjerovati. .. Nikada me još u njemu ne bijaše. kano posljednja svijeća u kući.. . Svoje tajne ne bi ni mjesecu izlajali bili. .. jamačno ćete mu ispuniti želju! Ha.pogleda Podgorski na staru uru koja je visila o stijeni kod prozora . sada sporije.Ali kamo? ..A kada bi gospodična na put? .. .... šta? . molim vas! Taj život.stade Karolina lomiti rukama. Laca načini obim pesnicama nekakvu figuru u zraku. novaca! Na put! . Hoćete li me dakle za gosta danas? Baš si zaželjeh one idilične samoće. živa Amazonko. .Kamo? . . na put! Smjesta na put! Novaca.. propio se. kukavica. .Ja ću već napisati pismo na koje ćeš zacijelo dobiti novac u Podgorskoga..Čudne li kobi! Nedavno mi umro otac.Vi ste mi nekako problijedjeli i sjetni ste ...nastavi fiškal u tom ljetovniku s Karolinom razgovor štono je čitavu večer tekao meñu njima sada življe.. . * Fiškal Podgorski lijeno je upro ruke o naslonjač.Grof Laca želi nasljednika dakle.prižmiri fiškal očima.. ukratko. ha! Ona pronicavo pogleda Podgorskoga i zagrozi mu se prstima. i radi toga je napustio lijepu i kreposnu groficu . Najednoć se trgne i neka nova misao sunula mu glavu.. novaca? Hm! Neznatna riječ..Oh.Čujte.. kukavica.upre ona oči u fiškala. što će biti od mene? .Uzet ću sa sobom i tražene novce. prokartao..A. Pa kada ću se vratiti s tako daleka puta? . uvela lica i zakrvavljenih očiju. Na divanu sjedi Karolina. Fiškal je pogleda blagovoljno i nasmiješi se...Vratiti se što prije. . ha.Dakle.Sutra .pogladi je nježno fiškal po obrazima.. A grofica me nazvala kukavicom i turnula od sebe .. .. * O prizoru što se zbio meñu fiškalom Podgorskim i groficom Olgom nije nitko doznao ništa.K fiškalu Podgorskomu... tvoja budi briga. . . ropkinjo! Inače ću ti zaokrenuti vratom! Da si se odmah spremila po novce! .Kukavica. gospodine fiškale? . Ele. . i mene mori ista želja kano i Lacu. Nešto ću vam predložiti...

časove odmora i svoje jedine zabave pri čaši vinca u seoskoj krčmi.... Nešto je..pitaše se povrijeñena žena u svom ponosu nagnuvši se prema ogledalu kao da je htjela pitati: Ima li koje da je meni premica? Sada dolažahu sve uspomene na tu učiteljicu.Skrajnja mržnja i prezir rañaše se u njoj na ovo ime.Drži se.... XIII. ohola grofice Olgo.. zlotvore.. ... jaše na konju fiškal Podgorski... Kad je sabrala sve slike živovanja svoga supruga.Podgorski! Podgorski! . sraziše im se oči... Pol čitavoga grofičina imetka je Lacino... U daljini čuješ glas pastira. Ah. Odnekuda kao da lelija zrakom pjesma muškaračkih grla.. kakva je to samoća. . ej. Bijaše upravo zaronio u svoje misli.Uspjeh.. i to tek sada. a Karolina nježno udari fiškala... nije lijepo. nigdje živa stvora. .Zašto? . Oboje prasnuše u mukli smijeh.. možda ćemo se još kada susresti. uspjeh.Strašna samoća! . . O.nadoveže fiškal.. pa nema nasljednika!.. .Možda je sve puka laž. valjalo. Nekada sam cijenila tog čovjeka. nije lijepo. .. on...Neuspjeh. a svijeća se utrnula od toga žestokog daha. .. .. ja ću mu biti skrbnikom.. ..Dvije žene.. Rastadoše se.. . . .! ..Nije li tek njegova zlobna spletka? Ta kakve mu bijahu nečiste namjere? Pa ono prostaštvo. niti postojalo . On.. pustite.. Kao što oblaci velikih jata ptica koje lete zastru sunce.. gdje je moj suprug. . Podgorski.. uspjeh.Učiteljica Karolina? Ona? Otkuda i kako ona? ...Ah. Podgorski stade cjelivati Karolinu. pa... Šutjeli su i ne usudivši se jedno drugomu pogledati u lice.I to nije lijepo... Nedjelja je. Strašne i teške misli zaokupiše duh grofice Olge nakon onoga sastanka s Podgorskim. one tek zaokruživahu onu crnu osvadu štono ju je otkrio Podgorski.. .. nas dvoje sami.Nije lijepo... srce.šaptaše bez saveza sama sebi.zapjeva napokon fiškal na nos oponašajući ženski glas...Znaš li priču o kukavici što snese jaje u tuñem gnijezdu? Njezin porod naraste. Nekada..tiho će učiteljica. Čitav dan nije ništa radio... da je Laca kukavica.... Za njega niti je sjalo sunce. Karolina pak na put da nosi grofu Laci novce. uspio! Nijesi! Nego. u tim uspomenama našla što se savijalo. pobaca ostalu družinu napolje iz gnijezda i sam gospodari tamo.. ... Podgorski spremio se na put u Krapinu.govorio je nekako umorno sam sa sobom fiškal Podgorski bacivši se na naslonjač u svojoj sobi. pa seljak provodi vesele časove. tako pritiskahu mutne slutnje i čemerne misli njezino srce koje je napokon zastenjalo ljutom i neopisivom boli. Laž i spletka sve to je njegovo da poluči svoju nečistu svrhu! Ali nijesi. ... .. u svoju pisarnu........ Moj suprug mi ga opet doveo.. SKRBNIK Sunce nagibalo k zapadu.. Padoše joj na um susreti izmeñu nje i supruga joj Lace. za koga prisegoh pred bogom! Gdje je!? . Putem prema brežuljku gdje je poznati ljetnikovac učiteljice Karoline. bože!..Držim... .. . Zlatni su njegovi traci pršili u sjajnoj maglici zagorskim brežuljcima i cjelivali taj lijepi kraj.dahnu fiškal. niti koje stranke pustio k sebi.Nasljednik Lacin neka se ne boji stradanja. pomiješana s tankim ženskim glasovima.. nasljednik je opskrbljen.. Oboje puštahu ljetnikovac gluhonijemomu pazikući. motalo u klupko poput zmija koje se bore te sikću jedna na drugu ljutim otrovom. uspjeh. on.I Olga stade ridati i jecati kao crna godina..

Načinit ćeš nam neku ispravu. ja ću joj pokazati! . Laca pobjegne na dvor i lutaše naokolo poput izgubljene duše. dao je vinograd s ljetnikovcem nekakvom Štajercu u najam. jer si joj ocem.Šta je s tobom da si tako smućen? . Veli. Imanja grofičina što su nosila. a fiškal se lati pera.. da te srsi prolažahu. Fiškal ostavi ljetnikovac.. sañe s konja i sam ga pripne o nizak stup pred malenom baščom. Ali Štajerac hitro napusti udoban stan jer da noću lupa po ljetnikovcu nekakva sablast. Njegovim je licem trgnulo nešta neopisano. On više nije vidio ljubeznice svoje. a tebe imenujem skrbnikom. kako li se to već krsti. On. Pisao je hitro i dosta dugo.. A po narodu stale kolati priče o tom ljetnikovcu. pritegne Karolina fiškala do svojih usta.Pst. Iza Karolinine smrti navalila je posljedica za posljedicom.mahaše Laca .istjerala me.Prijatelju.... imenom Jelene.dahnu on kada je dogotovio pismo.Trebao bih svjedoke . ako se neću dobrovoljno.. Karolini nema spasa. vrijedi. . Podgorski. . .zalupi on... ... grofica Olga? Na to si valjda prije mislio.. Laca je trebao neizmjerno mnogo novaca i propio se. ona! . Ispod oka kradomice pogleda Karolinu. spravio je to pismo. ja. A grofica Olga naći će dosta zaštite. Starica. . . ugovor. . Fiškal sleže ramenima.E.A! Supruga.šapne ona. put Krapine.Šta je? Komu? . utvara.Budi Jeleni skrbnikom. Nekoliko mjeseci iza toga nahrupi on u pisarnu fiškala Podgorskoga. Dapače. onako po prilici kano kad se grabežljiva zvijer bori sa svojom žrtvom na život i smrt.nešto takvo u naravi što bi razbudilo u njega ona slatka ćućenja i ustitrane misli s dragosti i divnoga sklada velikoga svijeta koje čovjeka sposobna da ih shvati razblažuju i zaljuljaju u bajni nepoznati i bezrječni život. Laca se ustavi pred fiškalom. Fiškal uniñe u kuću. Ali neka! Ja imam svoga imetka polovicu. A kada se Laca udaljio po tintu i papir u pokrajnu sobu ljetnikovca. Ni žive duše ne bijaše mu u susret. . kada je užegla mrtvačku svijeću.. Tim ugovorom ja priznajem da sam ocem ovom djetetu.susretne ga fiškal. . dakako. Kada je fiškal dospio k ljetnikovcu. Grobna tišina vladala je u tom ljetnikovcu. crna žena. Mislim da će uz moje priznanje i naknadno biti valjani sumornom hladnoćom odvrati Laca. Već i ne mogaše glasno govoriti. zajaše konja i poleti put svoga sjedišta.. Potpisaše ga. ne bijaše Laci dosta.kratko će fiškal. . Iselio se iz ljetnikovca. .Svemu je kraj! .. Na postelji blijeda i upala ležaše Karolina. Propinjala se savjest gospodina fiškala.Ali ja.. Laca pripremi potrebne stvari. daleka joj teta.Ona. dok mu je ona domahnula živahno rukom i nešto progunñavala sama sebi. Karolina baci na nj svoj mutni pogled. . Ukratko je utješio Karolinu. ali bit će pravde. Na naborima njegova čela pomolile se sitne kapljice. Bljedilo njezina lica obuzme iznenada rumen. Njoj tekoše suze niz uvele obraze. da će se sudbeno raspitati sa mnom! ... I nitko se nije dao u nj. brate .Sada ih pri ruci nemamo. Podgorski se muklo pokloni. Užas i strava pronikla je čitavo njegovo biće. Mir.prodre iz duše Podgorskoga u kojoj je nastala silna borba. složivši ruke na leñima.Šta sam mislio! Ja uopće malo mislim. šta li. . lamajući rukama. Dok je Laca govorio. Drugi već dan zaokupila Karolinu posljednja nesvjestica. ti ćeš znati. . Ljetnikovac opustio. novi skrbnik. kano štitnik ženskoga djeteta. Iza toga je pročitao fiškal pismo. Podgorski je s Lacom usavršio i upotpunio ispravu priznanja očinstva. kako je on kazivao.Pa zar ta ne vrijedi?. Laca je pogružena stasa šetao sobom.Na papiru. stao je fiškal motriti dijete koje se nalazilo kraj majčine postelje... Štajerčeva su djeca od straha oboljela. Ja .

sada do tebe stoji! . . Da mi je muškarca rodila.hladno odvrati fiškal.zamrmori fiškal.Bit će on. Fiškal se podigne iz kreveta. Ono je plod vašega grijeha.Tu polovicu prenesi na svoje dijete.Bene. sve zna i za priznanje moga očinstva. .. Ja ću drugi put doći .Deus ex machina! .Napredujemo! . Prošla su dva tjedna što se nije vidio sa svojim prijateljem Lacom..Dakle načistac! . .Ti moraš mariti! .oštro i ugrižljivo će fiškal.Podgorski. ali tko će zaključiti da ono mora trpjeti za taj grijeh? . tvoja ljubovca grijeh. Za ove riječi nekada bi ga bio Laca pozvao na dvoboj. . ako si držao da će tajnom ostati. ..Ništa uh. sve promisliti. ja ću sve. a za svoju polovicu digni pravdu... I time se rastadoše.U tebe je moj ženidbeni ugovor? .Brate Podgorski! Dolazim rano da zna tvoja fiškalska mudrost da sam kod zdrave pameti.Ne. . još nijesi ustao.počeo je nekuda nestrpljivim glasom Laca stupivši do Podgorskoga postelje.. privoli na dobrovoljno raspitanje s groficom Olgom. A znat ćeš da nešto više vrijedi od dva-tri groša.Jest. Kako vidiš. zlovoljan si.. Iza Lacina odlaska polagano je i ustrpljivo nešto bilježio Podgorski te bi kadšto duboko uzdahnuo. . . o! Tko bi to bio mislio. . Laca sjedne na krevet.Ti bi dakle u svijet. .Štitnik sam djetetu. .Polovina svega grofičina imetka pripada meni.A tvoje dijete? .Ona sve zna. Ovako ne marim za ništa.Sjedi ovamo.. . .dahnu napokon i obazre se okolo sebe. kupi od mene tu polovicu. neka bi joj bilo... Laca se zabezeknu.Svatko u koga nije krumpir mjesto moždana u glavi . Nekoga jutra dok bijaše fiškal još u krevetu.. . ti ćeš mi biti na ruku? . . tada.Moje dijete? Ima štitnika. .Da. Protepao je valjda uzajmljeni novac .Nije ñavo.zamisli se fiškal uprvši oči u strop.. kano od teškoga napora.Uh! uh!. pravdati se možemo. Pravda je lutrija.Što si tako žestok? .Lijepo. . . a sada kano da ni čuo nije.Ja te ne razumijem.O.. vremena su kritična. . ne upropasti nevino dijete. Ako si bio ti grijeh.namrgodi se Laca. stoji u njem? .u sebi će Podgorski. ostani . .Ti si rekao da se može ispravdati ta polovica. ali nemoj sporo razmišljati.Daleko! U Mañarsku. igra na sreću. ali ja pravde ne kupujem.Molim te novaca.O.Da.U svako doba. . .Ugovor da kupim? Kartu papira? Nacrt mjesto zemlje? . ja se selim iz ovoga kraja. Ja sam sa sobom doñoh načistac. . . Kolega. dalje! Ovdje mi je sve dozlogrdilo. Ne diram u moralne prodike. u Italiju. . ali dijete je nevino. prijatelju. . A kamo. .viknu fiškal da se Laca trgnuo s postelje. pokuca Laca na njegova vrata. smijem li pitati? .

.A umre li dijete? ... pobratime Laca? . Hoću samo polovicu grofičina imetka za svoju štićenicu..Zaista domišljan. ja ti puštam ispod trideset. Drugoga zagrljaj bijaše sličan kljunu gavrana.Da li to ubogo sirotanče napreduje? ... u bijeli svijet.Ja ništa ne kupujem od tebe.A piši mi.Zbogom! Mahali dugo rukama jedan prema drugomu na konačnom rastanku.. plodnu i široku Mañariju. . Pa niti se imaš ti brinuti za mene.. ... vjeruj. kano da će reći: "O.smiješnom tronutošću reče potiše Laca. .A ja? Putuj.Razumijeva se da neću zaboraviti na tebe.. toliko će zaista dobiti i tvoja kći. U obrečenom roku Podgorski je održao svoju riječ. u zemlju "kulture". Ne brini se..Grofe Laca! Za tri dana uredismo stvar! A sada dopusti da se obučem. Izgrliše se neroñeni prijatelji i pobratimi.jecaše Laca...Radio! Radio! Vazda radio! Sama uzvišenost i mudrost! Dakle za tri dana? Servus.. Kakav li bijaše to zagrljaj! Jedan je poljubio svoga prijatelja kano što je Ezav za zdjelu leće svoga brata Jakoba. donijeti prekrasnu zipku u svoju spavaonicu. Za tri dana je svršen posao meñu nama.Hm .I ti ćeš o svemu tomu načiniti pismo koje će biti valjano? . ženidbene ugovore si znao sklapati.. ... . amice. ti bezobrazna huljo. uspijem li s pravdom.zamisli se Laca. Servus! . .. . niti ja za tebe. Znaš da ja volim onu: Clara pacta. za tvoje dijete. ti plemenita i vrijedna dušo! Ta onda si kupio moju polovicu grofičina imetka!. . to je jedina fraza što si je jošte sačuvao u svojoj tikvi.Dakle sada.Ah." . . .Na novac koji si već od mene digao odbrojit ću ti jošte trideset hiljada. ... U tri godine dobit ćeš trideset hiljada... zlatni moj fiškale! I podaše si ruke i rastadoše se..Ja ne trebam više! Trideset hiljada! Trideset hiljada! Pa me nikada ne vidi već ovaj kraj! ..upita kršnu i mladu ženu kada je položila zipku u .. ali ti ćeš onda. Još istoga dana navečer dao je fiškal Podgorski po dojilji. Pa kako da prenesem? . . govorim od srca. a ti lijepo putuj u daleki svijet kada te je volja. Laca kao pomamljen ščepa fiškala i stade ga grliti. a tada onamo u Njemačku i dalje.Prijatelju.U zemlju prosvjete. .. štono lupka po polumrtvoj žrtvi svojoj.. to bi me jako žalostilo. . dalje.O. u ravnu. .. Svake godine po deset...Ele.. Umre li... Na latinsku frazu pojavio se na fiškalovu licu trpak smijeh.kliktaše Laca mjereći širokim koracima usku fiškalovu sobu.. a toga ne razumiješ. .. ja ću načiniti pismo..Ali ja ne bih smogao zasada toliki novac .O.Blaženstvo! ... boni amici ..odvrati Podgorski. da se znamo. Omašno pismo potpisale su stranke i svjedoci. igumane. I koliko bude tebi moglo pripasti iz tvoga ugovora..To je moja skrb.. tada prelazi tobožnja polovica na mene. Laci budu odbrojeni obećani i traženi novci. ali daj mi odmah sve.. . ti uzvišeni fiškale! Ali kakvim načinom? Ja ne razumijem. Ja i ne želim tolikoga imetka.. .smrska gluho fiškal kano da kaže stranci da se potrudi pitati katkada za rezultat svoje parnice. dobiti jošte trideset hiljada... noćas sam dugo radio. .

Dojilja se udalji.. . vidjeti! . navijesti fiškal kratko i suhoparno grofici da po ženidbenom ugovoru za svaki slučaj pripada od čitavoga njezina imetka polovica grofu Laci.ukori tobože sam sebe fiškal. i prisloni svoje lice do sitnoga i mekanog obraščića.Jelena. za njezin silan imetak.Prva neopisana slast. . ti si obudovjela! Vidjet ćemo se. Podgorski se na ovaj odgovor nije zatezao. i fiškal svome prijatelju slao jošte novaca. Bila je ona razvita od početka do konca. Neće li grofica zdobra. Prodao ženidbeni ugovor i s fiškalovim novcima zaputio se u prostrani svijet.. a ne ovakve blune i zatepikruhi. a fiškal bijaše uvjeren da je Laca.I fiškal se sagnu i stane cjelivati dijete. a ti. Sam ispitivao i predvidio na što bi mogao njegov protivnik doći i kako će ga on opet s njegovih pozicija oboriti. no konačno je Podgorskomu preko svoga zastupnika isto tako lakonički odgovorila da ona ništa ne priznaje i ne daje. Sve pak godine snovao je samo o tom kako će podignuti parnicu protiv nje.Oh. Deset godina je radio na njoj. Jelena.. Sada je Podgorski primaknuo stolac do dječje zipke i zagledao pozorno u dijete. On nije mogao ništa o njemu saznati. Stvorio je i čitavu zgradu od parnice. Ipak je fiškal znao što se s Lacom zbiva i gdje se nalazi. Desetak godina prošlo je od njihova rastanka.. Prvih godina pratio je on Lacina klatarenja svijetom... tutor. budi bogu hvala. Fiškal je Podgorski jednakom marljivošću radio u svojoj kancelariji. O.E. . negdje zaglavio. ja ću raditi. bivšemu joj suprugu. ti zaslužuješ grofovski imetak. Doktor i grof Laca napustio je dom svoje supruge grofice Olge. Kada je dijete komu on bijaše tobožnji skrbnik. ipak se nije nikada približio grofici Olgi. dijete je zdravo. U lice mu je udario jedva vidljivi žar i stao cjelivati sitne dječje ručice.A vi poñite sada u služinačku sobu. To bijaše navještaj rata grofici Olgi. On je dobro znao za svaku malenkost što se zbiva u njezinu gospodarstvu.. .. Tužbu je podigao. da će udariti parnicom. Kasnije nije htio odgovarati na pisma Lacina. .Olga je ravnodušno isprva snosila obrat u svom životu. . i parnica je tekla četiri godine te je došla do onoga stanja kako je u početku pripovijetke istaknuto. pa mu ni imena pravo ne znam ." XIV.. i da mu prosto stoji podignuti pravdu.Kako li se zove? . Ona se presenetila. i poput hitre munje kano da mu je mozgom proletjelo: "To nije lijepo ... svaku parcelu koliko nosi.. Kako je fiškal jednim okom pratio Lacu. Ono je takoñer velike očice uprlo u nepoznato lice. tako nije propustio drugim okom što pozornije paziti na groficu Olgu. pa i pisali su jedan drugomu.dahnu fiškal. . Ti. Da je Laca tu polovicu prenesao na svoju kćer Jelenu. ja ćutim... moje oko! . ondje će vam dati večeru. žrtva svojih strasti. . Napokon mu se zameo trag. svakoga slugu kako i šta radi za svoju gospodaricu.. Osudu i pravne lijekove. Sastavio je sam Podgorski tužbu i odgovor te daljnja alegata. MEðUTIM. milostivi gospodine.njegovu sobu. ja ću skrbiti za tebe! Čekaj ohola grofice Olgo! Život fiškala Podgorskoga sad je istom zadobio pravi cilj! Ej.. a on kao skrbnik djeteta da sada dječje pravo traži.to nije lijepo.. a nakon večere vratite se po dijete. .šaptaše.Oh.. Dakle bijaše nekakav općeniti skrbnik.. tako ćutim! Moj obraz.grozio se pesnicom i opet se nagnuo do djeteta. a za koje vrijeme stala na nj i zaboravljati. Čitav bijaše to ratni plan u kojem on mora svakako izaći pobjednikom. Na ustima djeteta sinuo voljki smiješak . navršila jedanaest godina. A godine prolažahu tokom kakvim se rijeka toči preko vrleti u doline.Vidiš. . jer su odisala samo novčanom žeñom. otac!.

Šunjanje i tapanje po hodniku dopre i do fiškalova sluha. ... Ljudi ga držahu stoga bogatim uveliko i mišljahu da drži na kupu čitavo blago. Plaho djevojče pritrča.. Fiškal se okrene od prozora. otvorivši širom vrata i držeći svijeću. To bijaše pak toliko koliko dobiti pravdu. isplativši Lacu.. malum omen! Malum omen! . muči. I Dugan se odvuče na vrata s veselom skromnošću da mu se i kapa na hodniku skotrljala iz ruke.. Stao u mraku pipati i tražiti je. . animalia. . iz vaših glasovitih alegata u parnici protiv grofice O. .Dakle šta je? .. koji se bijaše tiho dovukao na vrata da ga fiškal ni primijetio nije.... Ako bog dade. ako smetam. . . za živu glavu nije mogao napipati. Bestiae.. Već se hvatao mrak kada se fiškal prenuo iz svojih misli.. Svemu će doći hora. ova muška prijevara s crvenim pticama na današnji dan kada je grofica Olga bila u našoj kancelariji.Tko se vuče hodnikom? .Idite. dijete moje.. dijete! .otresne se fiškal kriještećim glasom... priñe do prozora i stade zuriti kroz stakla. jer vjerujem u slutnje.Što želite. spectabilis.zinu u mraku sobe Dugan. Fiškal se tiho nasmije. K tomu je pripomenuti da je fiškal Podgorski.sko imanje i tako bijaše samo posjednikom i vlasnikom kuće u Krapini koju mu je namro otac i u kojoj je stanovao. Do danas sam toliko od vas doznala da ja nemam više oca ni matere. spectabilis..No? Dugan se nije usudio. I oca ćeš upoznati.Animalia.Spectabilis.Spectabilis domine . Da skoro iza poroda moga uminuše sa svijeta. Fiškala ostavismo u njegovu razmišljanju iza objeda kadno je njega i adlatusa mu prevarila "crvena ptica". u mrak zimske večeri.Spectabilis. gratias. Sreća da nijesu "jus študirali"... domine Dugan! I adlatus je ispripovijedao što je najbolje znao prijevaru mužeka te završio: . puno mi valja još noćas raditi.Muči.Uh.Kako. popravljajući naočale.A gdje su.Samo kratko.. Našla ti se majka. dobri domine spectabilis.. neka okrijepe svoju bablju dušu koja vjeruje u slutnje i sanje. Asini in pelle leonis. kakav li bi to bio fiškal koji bi u slutnje vjerovao i možda još na lotriju stavljao. Tko bi bio to mislio.Grofica je Olga nakon tolikih godina poklonila glavu i navijestila Podgorskomu svoj posjet i dolazak poradi parnice. .I fiškal ustane sa sjedala.. Zato baš. ova muška prijevara jest malum omen.povikne on. domine Dugan.Spectabilis. na koja se hvatao led... .. ja ću sutra nastaviti. spectabilis. taj latinski citat naučili? Zbilja vragometna glava. Dugan se opet nakašlja i poravna naočale pa će u silnoj čednosti i komičnoj sramežljivosti: . eto na čašu vina pak.. Ali kakva je već sudbina u nesretnika. ..Jeleno. Ponudila mu nagodbu. kako sam ih dugo i pomnjivo pisao! Mnogo li je znoja proteklo s moga čela.. prodao Z. gospodine skrbniče? Fiškal je blagim i vlažnim okom motrio djevojčicu.. A sada poñi u moju sobu i upali mi svjetiljku. ... .Spectabilis domine... Puno... molim. E. . idite.Dijete moje. Djevojče porumeni. .. . Vratimo se k početku ove pripovijesti.Šta je opet? Kakav malum omen? . domine Dugan. . .. bit ćeš sretno. Danas crvene ptice. ..nakašlja se Dugan. danas-sutra bit ćeš groficom.. spectabilis domine! . .Animalia... ..zovnu on... skrbniče? Ja vas ne razumijem.

.. ja sam. Oh. moju Jelenu ona će pokćeriti.. . .Ah. ave. meditiraše.. i isti adlatus Dugan nalazio se u toj zlokobnoj smjesi.najpovoljnije. Cvrkutalo je ono da bi ti zubi porasli. bablje slutnje moga pisara?. ti ćeš me srvati! Baš si ugodan. Fiškalom počeše drmati u pravom smislu slutnje.. niti ga je kada u noćnim bdjenjima i radnjama zaokupila moć fantazije da mu kvari jedinstvenost radnje... .... Ah... ako se vrati. sladak gost. eteričnih bića.. XV. ta i slijepac bi na crtama njezina lica napipao moju sličnost. moju krv..Čudno je .A da ...On je opazio kapu i umaknuo iz hodnika.drhtavim i napola plačnim glasom šapće Dugan.zlokobne slutnje. spectabilis. doktor Laca.. otirao ih i zagledavao na vrata kojima je imao doći principal. Ja sam spreman podleći.. ali ga iza toga još većom silom opkolile. Napokon je umočio dugačko guščje pero i stao šarati po papiru. No to bijaše samo razlika meñu snom i javom.spokojno mu progovori fiškal. tako povoljna nagodba!.. On je barem dosad običavao vazda me dočekati. San je otpršio s čitavom svojom maglovitom.... Pa tiho spremi papire i utrne svijeću. Kadšto je pokašljucnuo.. tlapnje.. i srce mu je stalo igrati i opet se po sobi stao šetati.Slobodno! Ti ćeš pobijediti.odagnao bi fiškal opet rukom dosadne goste. . Ali tko bi sada moje lice mogao prispodabljati sa dječjim? Nitko! Ništa! A on? Laca? O njemu nikakva glasa već tako dugo! Zaglavio je ili od nužde ili od preobilja... On nije možda nikada u životu razmišljao o riječima svoga pisara. I Dugan kod ove suhe misli koja se izvijala u njegovoj glavi ustremi nanovo preko naočala svoje oči u vrata fiškalove sobe.Ja ćutim. dvoboj. hoću reći legnuti na počinak. kapa mi je ispala.Kako li sam nadomak lijepa uspjeha. moj Dugane! .malum omen . tako skladna.. moje dijete..Ah. ja sam nadvladao i poslije pobjede dolazi nov.. Kada je fiškal u svojoj sobi počeo raditi. Sada te crvene ptice . fiškala Jakoba Podgorskoga!?. Posljednja je nadvladala. na zamah njegove ruke časovito bi se odmicale... . pa posljedak. amice! Slobodno. . Ali u snu ga opet saletješe crvene ptice. dijete Jelena..Pa ipak. Idi! Idi! Idi! I Podgorski opet sjedne k pisaćem stolu.. i nikako je ne mogu naći. spectabilis domine. San je zametnuo s njim bitku... ti me nadvlañuješ da me opet okrijepiš i novom mi silom nahraniš duh i tijelo. a dijete... i vrata se otvore. najljepša parnica. čitavu obrazinu: . . Radio je do zore.Ja. zajednički naš.razmišljaše adlatus da principala jošte nema. Usnuo je sa smijehom na ustima. Eh.Slobodno! . skidao naočale... ako Laca jošte živi.završi fiškal razgovarajući se sa snom koji mu je zatiskivao umorne oči.. jer k svemu tomu ona postaje mojom suprugom! Mojom suprugom grofica Olga!. ja vas se ne bojim. Napokon je začuo žurnije koračanje.. pa bogzna kako rano došao. Vani je tako hladno . .. a na obzorju fiškalova života sinula posljedica radnje i napora zadnje probdjevene noći te najljepši uspjeh najveće njegove parnice .. dati joj svoj naslov grofice i dakako polovicu svega imetka. Ali one.stadoše sve više rasti. nejasnom četom prikaza. sjajan život!.. Mene. O i ja ću o tom pridonijeti jasna i nedvoumna svjedočanstva!. Oči su mu pocrvenjele od bdjenja.. ja znam da je dijete moje. .. malum omen kano neko posebno crno nejasno biće.. . I sav imetak bit će naš.. Njihov sablasni lik dobivaše sve izrazitiji oblik. slaboumne.. Pa da mene smetaju i uznemiruju nevrijedne. On im je često zamahnuo rukom. poput sablasnih.Manite me se.malum omen . Ali iznenada saletješe se crvene ptice .. padnu mu na um riječi njegova adlatusa da su crvene ptice malum omen. I ja sam pobijedio! Odrvao i srvao! Eh. To je tako stalno. NAGODBA Dugan je već sjedio kod svoga stola. . Dakle..

a o nekoje se i tako zakopčilo da bi mislio .Servus.nastavi brzo fiškal . Jezgra joj je da pravda prestaje.. .U nagodbi ovoj barem ništa više! . odriče se i ustupa je svojoj plemenitoj pomajci. .I ništa više? .mune grofici glavom . Glas mu bijaše nešto ohrapavio. buduća grofica Jelena. . idite kući pa mi se danas i ljepše uredite.. Bit ćete mi svjedokom kod nekoga pravnog posla.naglasi tvrdo fiškal. Jedva se bijaše Dugan vratio. na veleuzgojenom fiškalskom obrazu ne bijaše niti najtanjega traga.Po tom još nije stalno. stranke se izmiruju.primijeti ona tiho.ele. oko je njegovo onako preko naočala zabadalo u pojedine riječi.Pošto ova nagodba stane na snagu. Dakle ukratko: Jelena postaje pokćerkom grofice Olge.upita ona. ugovor će progutati vatra. ali zakon nije zadovoljen..Ja sam zadovoljna. pojavljivao bi se neki tajni nemir u duši fiškalovoj.. . na što pristajem i ja. .Naš brak mislite? . spectabilis! Dugan ustane. da još možda živi . . Fiškal privede Jelenu njenoj budućoj majci. navuče kaput i odjuri iz pisarne. Fiškal joj poleti u susret. pa ćemo odmah govoriti odrješito i jezgrovito. . dakako.Na službu.. spectabilis! . Tu više nema posla meñu nikim. Druga je tačka: Jelena od one polovice svega imetka.Stalno je.odvrati fiškal. skrbnik. ne živimo više u burnim vremenima mladosti. Nagodba bijaše zgotovljena i od svjedoka potpisana.. No ovomu. . lijepo i kršćansko djelo. . no kada god bi ona pozornije motrila svoju pokćerku. Vrata principalove sobe opet se zatvoriše. grofice.pomogne joj fiškal. ostaje tako dugo u mojoj kući dokle mi ne sklopimo braka..istrgnut će ih iz sastavka na papiru..i da stane opet tražiti polovicu imetka s onim nesretnim ugovorom? .Ali. stoji izvan ove nagodbe. To bi prva tačka bila. a vi ćete. Duganu je valjalo naoštriti novo novcato pero. Fiškal prestane uprvši pozorne oči u groficu Olgu. Blagohotne oči njezine susretoše se s očima Podgorskoga.zape glas Olgin.Dugane! . uz odobrenje oblasti. i vašom pokćerkom Jelenom. naravna naočale. Grofica skinu koprenu i odloži zimsku kabanicu. ja ću za koji dan pridonijeti svjedočanstvo. . Meñutim.No da se on kojim slučajem vrati. Ženidbeni ugovor Lace s groficom .Brak pak .. za koju je tekla pravda i koju polovicu joj vi u ovoj nagodbi priznajete. milostiva grofice.Milostiva grofice Olgo. Grofici Olgi očito se sviñalo priprosto djevojče. . On je prepisivao nagodbu pozorno i mudro. . Siromašno dijete dobit će tako veliku i plemenitu majku i naslov njezin..Bonum mane. . . milostiva grofice.. učiniti časno..Naš brak. Kasnije ćete naći još dva-tri svjedoka. Toliko se samo veže s njom što moja štićenica Jelena. . Ona kimnu glavom. Grofica će skoro doći. amice! . dakle brak naš imao bi se oživotvoriti smjesta čim dobijem potrebita svjedočanstva i isprave da je vaša milost zaista udovicom. Dapače. jasno i jako. imetak ostaje netaknut od fiškalskih pandža. osim meñu vama. da takve pomisli ne mogu uzdignuti niti najneznatnijega oblačka brige u grofičinoj duši. a već je topot konja pred fiškalovom kućom navijestio da je grofica došla. Nakon ovoga razgovora otvorila se opet principalova vrata. ja sam svršio nagodbu. grofica prenosi svoj naslov na dijete i ono dobiva u imetku i u časti grofice Olge sva prava koja bi dobila i vlastita vaša kći. dok nagodba stvorena meñu njom i njezinom visokom pomajkom staje na snagu od današnjega dana..Dugane.

...Što li se to zgaña s našim gospodinom? Tako često putuje u dvorove grofice Olge.Dakako..ljupko će gazdarica. a brada sinja.. Meñutim se on uveliko pogospodio.I ja tako mislim .Hm. zabrinuto će on.takne on kažiprstom u čelo vrh naočala . Dugan je otro naočale i veoma pozorno pregledao žrtvu. S gazdaricom bi se kućnom gostio za odsuća fiškalova . da. dug jezik.Ali pst. Ona je udovica. sve je lijepo. nečista i progrušala i sjedinom .. mršav i zgrbljen. Duganu se takvo ravnodušje nije sviñalo.istisne prispodobe Dugan. ne treba sve na nos objesiti spectabilisu principalu! . Vani zaštropotala iz daljine kola. Nekoga dana ne bijaše fiškala sa svojom štićenicom po običaju kod kuće. ..a išlo mu je dakako u slast. Ako itko. upita ona napokon: . Ona.Mi bar nešto pozitivno imamo ovdje . Od dana sklopljene nagodbe nekako se nije dalo fiškalu Podgorskomu tako tačno i marljivo raditi u svojoj pisarni. ..Da. Jedno od njih bijaše muškarac dug. Kola dojuriše i stadoše upravo pred fiškalovom kućom. Vjerni Dugan i gazdarica skočiše od stola i pospremiše najvećom brzinom oružje. tamo ostajao sa štićenicom Jelenom po više dana. . . Evo i današnja crvena ptica je tajna pak? Ne pouzdaje li se vaše srce? ... da pritaji svoje nezadovoljstvo... zato je pograbio i obijelio čitav batak od purana.. da ste kamen. kratka pamet.mlada gospodična Jelena postala je kćerkom grofičinom. to vam je strašna tajna. Dugan se držaše otajstvenije nego Pitija kadno bi sjela na svoj tronožac.A sada slijedi tajna nad tajnama .Ne bismo li mu odrubili glavu i bacili ga na paklenske muke u peć? . . no neka vam bude. pst. . u srednjim godinama te za svoj stališ dosta pristala žena.Ej... Fiškalovo lice bijaše tako voljno i dobrodušno da je svomu Duganu s punim priznanjem stisnuo ruku... Jelena i Podgorski izañoše..dao je razumjeti drugarici.On skine naočale. .šapne ljubazno gazdarica. .zapjeva šapćućim glasom . .. da moj jezik. Adlatus ih često nije razumio. ali je zato više puta krupan znoj oblijevao njegovo čelo dok je po knjigama rovao i u njima našao kako će najbolje riješiti zadane mu poslove. koji se sada pod stare dane okajavaju. divila bi se kako se gospodin adlatus potkožuje od neko doba.. Iz toga odgovora mogla je naslućivati krupna gazdarica ipak toliko da je gospodinu adlatusu nešto više poznato nego njoj. Poslove bi povjeravao potpuno Duganu.. Od stranaka je doputovao dosta lijep puran.Ne bojte se. Crvenoj ptici frknula glava na pragu pisarne kano kakvomu komunardu ili buntovniku. . Potajice i neopaženo sa strane proždiraše očima fiškala i Jelenu dvoje čudnovatih ljudi. Gazdarica je podigla pregaču i stala lice i usta otirati ne odgovorivši na otkrivenu tajnu ni crne. hoću reći mlañi..skanjivaše se Dugan. Kada stadoše gazdarica i Dugan vrlom i sočnom pečenkom mastiti bradu.no žene. sjednite bliže. vi ste ipak već mene iskusili.. da ste grob?.. sve je lijepo.zažubori ona zapinjući glasom... .. Bit će to stari grijesi. . Dugan blagodušno pogleda preko naočala.. . gospodine.. Često i često putovao bi u dvorove grofice Olge... vrijedan biste mogli izuzetak biti.što je živ.. da ste zid.. Bog i duša.kimnu ona.. ni bijele. . a dug. to on bijaše kriv . Ali. a u kući fiškala Podgorskoga postao čitav goso. sama krupna i debela žena. duga kosa.Znate što i kako? Naš spectabilis principal oženit će se groficom! . A niti vrijedni gospodin Dugan nije se uklanjao miloštama gazdarice niti prigovarao njezinu tetošenju i brizi za nj.Olgom bi spaljen i uništen.

zakriješti on tako neprijazno i suho da se stranac lecnuo.Dakako. Namrštena čela odvrati strancu: . pomiješano sa žučljivom zlobom i odurnim pregaranjem.Nova stranka! . On je već uljegao u kuću Podgorskoga. nova stranka! . i započeti djelo! Ako ti već jednom nije jasno da ova cura nije tvoja krv. .. . domine . . Moj prijatelj grof Laca je davno umro.. a on sune prema fiškalovoj kući grozničavom hitrinom. Svaki korak njegov izdavao je junaka strojem koji sam sebe sili i hrabri naprijed.. Na tim crtama drhtalo je nešto bakantično. Premda bijaše fiškal široke volje. suprug grofice Olge.Ja hoću odmah.Pa ova cura da je tvoja kći? Pah! Moj zakleti druže. kano kada gledaš razvaline palače na kojoj odmah prepoznaješ prošli sjaj.izmjeri Dugan posve savjesno i značajno strančev izlizani kaput.puhnu još jednom silovito.Do sutra! A ja tebi sada velim da si luda! Do sutra! Mi možemo odlagati od danas do sutra! Velim ti. . spectabilis kolega! Nešto će ipak još biti na meni od poznatog ti iz davnine grofa Lace! .Na posao! Pravo imaš! . kao i ti. ako sam propala. nije ipak bio voljan snositi iskrenu drzovitost nepoznata klijenta.S kim imam čast. Ja imam jasna i nedvoumna svjedočanstva. dugački kaput kano da bijaše prilijepljen na njegove goleme kosti. ..Ovo mjesto je doduše maleno.? ... baš je došao s puta. .podrugljivo naglasi rutavac i baci svoje koštunjavo i zgrbljeno tijelo na divan bez svakoga pitanja.zamrmlja rutavac.Pravo ima! Ona ima fini nos! Prijevara! Prijevara! Prijevara! . ha. . premda takve ptice još nijesu dolazile u ovaj kraj.Prošlo je dakako petnaest godina! Ja sam Laca.. .oštro će gospodin Dugan sustaviti pridošlicu koji je upravio korak ravno u sobu Podgorskoga. ali nijesam luda! Nije li to lice živ živcati Podgorski? Gledaj samo.Samo polako. zamisliti ono. takoñer mršavo. dok lične crte. šaptaše ujedljivim i prijetećim glasom žena svomu rutavcu. ..A ha. čuj me. odavahu nekadanju ljepotu svoju.Zar odmah? Ne prenaglo. samo polako. . pričekaj me! Žena se odijeli od svoga rutavca. Nova stranka. S Podgorskim na širokom. ja te napuštam sama sebi!. luñače. .prikrivala mu obrazinu.nakesi se rutavac tako surovo kano da je još htio dodati: ali ću te smjesta ščepati za grkljan! Fiškal se uhvati za pisaći stol. Izlizani. . možeš u svoju sobu. a bijesne je oči točio po fiškalovoj sobi..odrinu rutavac gospodina adlatusa kano da vrapce tjera. . Konferencija! Jelena se udalji.Gospodin fiškal je umoran. gledaj samo! Držim da bismo već mogli svoja opažanja zaključiti.Oho! Molim lijepo. pa i ne pokucavši uniñe ravno u fiškalovu sobu. poštovani gospodine. čekajmo do sutra.. kožnatom divanu sjedilo je djevojče Jelena. Rutavac uperi oči u djevojku. šta želite? Ne ide se to samo naprijed kano u kokošjem logoru! ..Iš s puta! . . ali i ovdje vlada zakon i policajna sigurnost da štiti napadnute protiv pustolova.Na posao! Odmah na posao! A ti me pričekaj. premda razrovane i razorene. tada idi. Skrbnik moga djeteta! Dakako! A . ha! Dakle ja sam mrtav! O. odmah.Dijete. .. iz koga je zaudarala neka smjesa nesnošljive duhe kakva se običaje izvijati iz trupla skitalica koji su se propili..A kakav si ti delija! . Prije ćemo pitati da li je slobodno. a tada juriš! .otresito odvrati rutavac. napose u zimsko doba. . Još možemo prisnovati ovo. . kano što Podgorski nije tvoj sin. s fiškalom govoriti. ti si mudra glavica. Uz ovu ljudeskaru stisnulo se ispod ruke mu žensko lice.graknu on hrapavim i suhim grlom..

Laca.kada tamo... porobiti! Vičite ljude u pomoć. Žene. ..počne on tobože spokojno .. bez traga! Drukčije. pustahijo.. niti riječi dahnuti. toliko izdanje novaca.. o.. ha!.. .. dakako žene!! .Vanitas vanitatum! Taština nad taštinama! Sve je propalo! Smutnja. zarekoh se. nije šala! Uzjunačio se pod stare dane! .... Njegove misli doñoše na neki rub. kolega! Dakle nema nagodbe meñu nama! Suvišno je zvati ljude u pomoć. ha. Nije se mogao snaći.prene se on napokon. Molim te.Sve moje osnove. .. Mi ćemo joj onda već potpisati put preko granice. .. Samo ćeš mi reći je li tvoja kći.E.Jesu li upamtili obrazinu onoga lopova štono me htjede netom porobiti? . Isprave su tu. Možete mi i pismeno javiti da nañoste pticu. prijevara!... .. je li ono isto dijete štono ga je rodila Karolina?. Umirite se. jesam! Takvim sokolima i ne rodi naš kraj... Nagodimo se.. ha.kriještio je fiškal... a kamoli zvati u pomoć.Nosi se.Podgorski skoči k vratima i širom ih otvori držeći kuburu.....ozove se adlatus plahim i drhtavim glasom.. tada. hulja! U zatvor s tobom! Ja. otkale upriješe vid u bezdan ponor.. ha.. Podgorski trgnu sa stijene staru kuburu okovanu u srebro.Apage.doda fiškal nakon kratke stanke . Letjet će znati.Napolje. ha.. i skrbnik mojega djeteta..Pa puklo kud puklo! Pozove adlatusa. Rutavac dovrši i opet padne u naslonjač. OVRHA Vanredni klijent je odmaglio. a pred njegovom dušom pukla je neizmjerna praznina i pustoš. ostavivši fiškalovu kuću.Ali on će doći u njezine dvorove. zatajivanje sama sebe i svoga imena vlastitoj kćeri. moje dijete.Odmah mi bijaše oduran taj rutavac! Evo. . novaca..oni su valjan i privržen. Ej. ... ñavo. spectabilis! Priznaj da sam živ. Daj novaca. .. Nagodimo se. .. Ja imam jedno kljuse koje me prati kano nečisti duh.. neću moći dokazati protiv tvojih svjedočanstava da sam živ! A ti. pustolove! Razbojnik. animalia! .Ti me ne poznaješ! Dapače... živ. pogrofoviti.Dugane . a tebe ćemo zatvoriti i odagnati kano varalicu! .. Duganu klecahu noge. hoće me porobiti. da sam tu. kolega. ha.ušuti fiškal..zakrvavile rutavčeve oči. pa po bijelom danu! Robija! O. Dakako! Ja živ Laca.. Sklopi sa mnom nagodbu.O. podaj mi ruku..Ovako ili nikako! . znaš me.. pa da sve to surva u bezdno.. Dugane! Amo!.zagrokće stranac sumornim i kiselim glasom. ćeš brak sklopiti s groficom Olgom. Dugan odlunjao je u kuhinju. . varalica si. i njegovo zgureno tijelo stade se dizati s divana. evo skoro nesreće! Robija. satanas! Pustolove! .. dijelismo dvoboj! Posvijetlit ću ti na tvojoj svadbi. Podgorski zavukao se u svoju sobu i zaključao.Poñite od krčme do krčme. Ja se ne otimljem za svoju bivšu ženu.. ali. ja imam bjelodane isprave da ne nosiš više žive glave. .. ta štićenica. hitro nañe svoju drugaricu.Vivat. prestaje sve... A onda ga ne pustite s vida i pratite ga svuda.. nego zarekoh se. Ja ću te dati uhapsiti i zatvoriti.. XVI. . Adlatus popravi naočale.. dobro me poznaješ..a tada...... ona će ga prepoznati ... . Dugane. pakao! I ništa! škrinu fiškal zubima i stisnu pesti. unepovrat ovakvo lunjalo i klatež! O ne! Sto puta ne! Ti ne živiš.. Da se nijesi više pojavio u ovoj okolini. Nasloni se o divan te stade razmišljati. . pusti takve ludorije. ništa..Spectabilis domine! . neka ga uhvate! . Tražite svuda dokle ga nañete.. Stresao se sav i puhnuo kao zec: ...! .

S padanjem njezine ljepote uzastopce je slijedila i praznina kese. . bene..Ne odgovaram! . delijo! Ti se klatariš ovuda i uznemiruješ našu gospodu! Kažider putni list. Drugarica Lacina bijaše poznata nekada dražesna udovica Elvira. i bacili me velikom bukom napolje. Taj ptić bi dobio kijavicu! A gospoda u Zagrebu mogla bi me još za takva nitkova na račun pozvati. apsolutist i stvoren za tiraniju. Ajde! . a prijatelja i pobratima Podgorskoga. a strasti. o što sada? Ti si mudra glavica! . Baš je ciča zima. Adlatus Dugan imao je drukčije dobar nos. Ne odgovaraš. Našla tuga bijedu.. Nañe napokon svoj predmet i dojavi fiškalu. nazdravi mu on ovako: ..razvorale pukotinama po obrazu.Pa što poslije? . a na sljepočicama mu probije znoj. najznamenitijeg čovjeka u gradu. . umakne li nama. da ti poznamo obrazinu! .Hajde! . ipak nije stajalo fiškala. . štono je umakla stražaru? . takva pitanja rješavaš ti. .. još nešto .. tada ćemo s pticom u krletku. pa pjevahu zajedno.Tri gunja sam dao šerežanima na put..Ej. .naznači grofu Laci put pred sobom. bene. .A sada? . .U mene nema putnoga lista . pa s njom preko granice! .U zdravlje.mladačkoga života . Drugarica se zamisli.Dakle ptica bez krila pala s neba u naše mirno mjesto! O.. .sažme Laca bezbrižno ramenima.. mnogo truda da je bio odmah ulovljen grof Laca i doveden pred trbušata senatora u gradu. Na licu njezinu stadoše se pomaljati jesenski dani ljudskoga života.Isprava! Pitanja li! Moje isprave bijahu banke. ona će te prepoznati! . Onizak. Ne odgovaraš. . Okolo puna stola sjedile četiri osobe: Podgorski. Istoga dana uvečer bijaše u fiškalovoj kući obilna večera. senatoru! Jurica.Bene. ustrijelio bih ga poput pseta! Moja draga. debeo i crven čovjek pokaže ključe. kako nijesam. Do vraga! Ja danas ne . oružja. Da mi nije stalo do tebe i da sam imao.Što još! Isprave! Papir nije krv! .A imaš li kakvih isprava u sebe za dokaz svoje osobe? . .još noćas da odvedu tog ohologa svata u Zagreb. Kada mu dovedoše supijana Lacu. Jelena i senator Jurica. kano rña na gvožñe..prikrči šerežanima .Bene.doda senator. grofici Olgi.mahne desnicom senator krapinski.Tada ti valja ići k svojoj supruzi. ti si na svom mjestu! .Kakva li ono bitanga bijaše u tvojem društvu.Pa kakvo ime nosi vaše gospodstvo i otkuda je? .upita ona.A baci li me i ona napolje? .Da. kano kada gledaš duboka korita davno presahlih rijeka. Premda u gradu Krapini ne bijaše bogzna kako ureñeno redarstvo.Ne pozna me.. bijaše obrazom i riječju sama strogost.Sada? Eh. Veli da je grof Laca mrtav.reče fiškal. Toplim zagrljajem poletješe si u susret. Dugan. .Ne odgovaram. pa će je uvjeriti. . Senator Jurica. Laca i drugarica mu odvukoše se u posljednju krčmu mjesta Krapine.smrsi Laca. Pozorno da sapnu lisičine! U pritvor s njim dok mu napišemo putni list.On ima isprave da je grof Laca mrtav. . Takva sastala se opet s Lacom. Martine! . Uhvatit će je drugi. Ali će doći svojim redom. taj žar vrućega ljeta .ustavi ih senator. I ne rastadoše se. Njima sam dokazivao svoju osobu.puhnu senator. ..Ja još sama ne znam. Ona ga neće htjeti kad se bude uvjerila da još treba s tvojim životom računati. tako ga zvalo.No Podgorski neće uspjeti sa svojom ženidbom. . odnosno ja.

Tu trebaš na bitangu paziti kano na svoje oko u glavi. . jurile su odugačke saone. Šta ćeš tamo? .. . Dok se tako razgovarahu kod punoga stola i u toploj sobi krapinska gospoda..Ona je! Uh.. zadovoljan sam sobom.reče drugi šerežan. Saone penjahu se lagano uzbrdo nedaleko od Krapine. Mi ćemo se opet sastati. . . A ja moram njemu vratiti šilo za ognjilo. iskapi visoku čašu do dna i mljacne dva-tri puta jezikom.Ah. Grof Laca radosno dozvoli utvari da se popne na saone. Dva dobrodušna šerežana i kočijaš pratili su Lacu u lisičinama i omotaše svoga gosta debelim gunjem. Elviro! . premda je gunj silno vonjao onim duhom kakav osjetiš kada stupiš u konjsku štalu. Poslova je drugih radi kojih se već odavna spremam onamo. .upozori senator fiškala i začepi omašnim zalogajem razgovorljiva usta.Ne pusti me. Moli da je primite malo na kola do prve kuće jer već ne može dalje umiješa se Laca tumačeći šerežanima. .Niks krobotiš?.Šta traži? Ja ne razumijem. ...Ne. Ona kašljucne nekoliko puta.namršteno će Podgorski.E. . .Tim bolje. .Uboga prosjakinja.Ne razumijem tvojih osnova. Amice. . ali kako? . samo tri riječi. Tu baba. a ne zna hrvatski govoriti? . na što silno zagrohoće Laca i kano da pomaknu ruke u lisičinama. . .Sam ñavo te donio! Kako si znala? Skuhao nam poparu. . Popevši se utvara na saone. Razoriti temelj na kom stoji u borbi protiv nas. .? . . . . Laca se nije protivio toj usluzi.Kako može po našem kraju putovati i prosjačiti. Promašismo! . pa za takvu bitangu! . u njoj noćiti i jutrom krenuti natrag u Krapinu.Kod prve krčme ja ću saći sa saona.tako se razgovarahu Laca i utvara.A molim te! Klatari se u nas već svaki vrag! odvrati drugi nekom policajnom gorljivošću.započne opet senator otirući usta ubrusom. nešto ciganskoga ima u sebi . pa neka sjedne do kočijaša . Saone primakoše se do utvare. Niks dajč.I mi ćemo njemu! .podrugljivo odvrati ona i kod prve krčme sañe iz kola.promrmlja drugi. . Gunj bijaše zaista iz senatorove štale.zamrmlja Laca.Ah.lakonično odgovori ona. A on bi lijepo na meni iskalio svoju osvetu jer stalno sluti da sam ja povodom njegovu hapšenju pridoda tobože zabrinuto fiškal.odvrati joj jedan šerežan.Ja ću odmah sutra krenuti u Zagreb i prikričati tim vrijednim humanitarcima da dobro paze na ovakvu vucibatinu. dakako! Šta još? Da ja samo zato poñem na tako dalek put. Ispred saona vukla se nekakva utvara. .shvaćam tih novih zakona i njihovih paragrafa. kakve su to danas pravice.Po koštrunjastoj glavi sudeći i po nečistoći rekao bih da je Mañar. Kada bude nestalo predmeta.Ne razumiješ? . I to krste naši filozofi tamo u Zagrebu humanitet! Puf! Bog te živi. čemu se nije nitko protivio.zijevnu jedan od šerežana. proviñene slamom.Spectabilis amice! Držim da ipak nije vrijedno u toj zimi putovati u Zagreb. prestat će i njegova borba i radnja protiv nas. Ona se privuče i stane smiono i ponizno moliti. . put Zagreba.šapnu sam sebi grof Laca. .Ne budali. Polugu ću mu izmaknuti. Ali bilo je i drugih većih razloga za njegovu odluku putovati za grofom Lacom u Zagreb.Niks tajč. Zgoda je prijala Laci i onoj utvari da se mogu na tuñem jeziku do mile volje razgovarati. . spectabilis! dahnu silno senator.Kakav bi zemljak mogao biti? Ja sam razmišljao .Ni ja .. . uštinu Lacu od svega srca.Da. .. Dosada bijaše sve zaman.Niks .dozvoli jedan šerežan. .. mogli bi ga pustiti u svijet.

. A kada dozna da sam već otišla bogu na račun. On je preohol.. on! On! On! Dakle i on taji da je tvoj otac.. ali je i ñavolu lako u trski svirati! Baš si mi dao zgodu.O. Omašna gazdarica prva je susretne.Tko ti. ridaše Elvira bez kraja i konca.. nazovi je pa ja idem opet u svijet. oh.... stisnu pesti i naceri se. ðavola bi on na ledu potkovao. Noge joj klecahu. Neka stalna.. Nabori njezina istrošena lica kano da se umnožaše. Principal je otputovao. kada tvoja majka bude već gnjila u zemlji. . tako reče? .Moj otac? Ali ja nemam oca.Dakle tako je! . Sinulo je njoj u glavi koji je tomu uzrok. spopane je drhtavica.stade Elvira jecajući grliti djevojčine ruke. i tamo ću blažena umrijeti. . Djevojka se nije opirala..Ja sam . Za nuždu je znala toliko jezika da je u njemu saznala što je tražila.. za svoju dragu kćerku koju sam pod srcem nosila... da! Ja sam uboga! Preuboga! Ja sam strana. Njezin razum bio je sličan kugli štono se ispred svjetla okreće okolo svoje osi. sada u tmini.. . .. Valjalo je i njemu nešto dulje disati na svježem zraku.reče Elvira nešto zagušenim glasom. o da! .Jao.. Ali se osokoli i potjera sama sobom naprijed....Ali stani! škrinu ona. Ja sam joj strana. U tuñem jeziku i drhtavim glasom pitaše Elvira za Jakoba Podgorskoga i njegovu kćer. a na njezinu licu pojavi se začuñenje....zajeca iznova Elvira i sijevne lukavim okom po sobi.Ti.Uboga.. .... niti. ja sam tvoja majka! Tako mi bog pomogao. tvoj otac ne dopušta da ja budem tvojom majkom. Stupivši preko praga. Pomislila je na neuspjeh..Moj štitnik Podgorski.Oh. Jelena joj razloži da Podgorski nema kćeri.Ako ti vraga potkivaš na ledu. da je ona štićenica njegova.! I ona privuče Jelenu na svoje grudi. nazovi svoju majku majkom. te biva vazda jedna polovica sada u svjetlu. a tijelo drhtalo nekom tamnom duševnom groznicom.. Niti sat nije Dugan proboravio u odvjetničkoj pisarni poslije podne. .Baš si dao zgodu za moj naum! Uništit ću te! Uništiti! . . . . lice problijedjelo. dok je djevojče posve smeteno piljilo u pod.jer ne smijem znati za svoje dijete. ti.. šta vam je? Da li što trebate? .zviždaše ona poput zmije. . tuña! Ja sam potrebna.Elvira se vratila u Krapinu. dijete. . Elvira i ne pitajući ništa posadi se umorna na stolac. . jer moram biti. . a skrbnik sam da je odsutan. Elvira se zavuče u kuću. slatko dijete moje! Ti si moja kći! Rasla si pod mojim srcem! Oh. Već u seljačkim kućama blizu mjesta raspitala se potanko o stanju u kući fiškalovoj. paklena osnova plamtjela u njezinim očima iz kojih si čitao neopisivu zlobu. a kamoli neće svoje osnove privesti cilju. tada će ti kazati da je grofica Olga tvoja prava mati. dijete! Dijete moje! .Ja sam uboga . Dakako! Jer sluti da ja još živim. si moja majka?.lamaše rukama Elvira stenjući od tobožnje boli. Jelena je plaho motrila. strana ženo. na ono srce pod kojim ga nosih! Jeleno. Odmah je saznala da je Podgorski otputovao u Zagreb. ali tvoj otac.pomisli ona.. i onda će istom priznati svoje očinstvo! Onda.. crnu mržnju i grdnu osvetljivost.No ja bih rada govoriti s gospodičnom Jelenom . Ali se nijesu razumjele dok nije gazdarica pozvala gospodičnu Jelenu da je došla strana žena i da nešto želi.uzrujano će napokon Jelena. ..Oh. .. Neiskusnom djevojčetu stalo najednoć svitati i mračiti se pred očima.odvrati djevojka i uvede neznanku u svoje sobe. Iza toga posadila je tobožnja majka svoju tobožnju kćer uza se i počela joj tolikom živahnošću .. ja sam potrebna! Potreba je moja velika: da pritisnem svoje dijete na srce. a gazdarica ode po poslu. ja sam joj tuña.upita je čuvstveno i bezazleno Jelena..nastavi ona .. .

. . ha!. Elvira sunu u fiškalovu sobu. . on! On! .. petnaest godina. od tuñega praga do tuñega ognjišta! I kada posta grofica Olga udovicom. .Oh. odbio me kano granu od stabla.Tako! Divno! Divno! Ej. Napokon je bilo uglavljeno meñu Jelenom i novom majkom da će hrabro dočekati Podgorskoga. .. Jelena donese veliku sliku na platnu. .pokaže Elvira na djevojku kojoj se stalo tamnosivo bljedilo prelijevati licem. Jakob Podgorski. evo ti ga!. .. možda će mu omekšati oholo i tašto srce . ti jošte ne poznaješ svijeta i njegovih boli. I Elvira stade žarkim cjelovima opsipavati djevojku. Čitav pakao sijevnu iz Elvirina oka. slaba narav. Ne poznaješ ljudi i njihovih ciljeva .pograbi grabežljiva žena lisnicu koju je opazila u nekom pretincu pisaćega stola. ha. maj... Gazdarica je doznala da je nova gostinja najbliža roñakinja gospodina Podgorskoga... dijete moje! .. ... za put!..... oč. dijete slatko moje... pa još oboje u životu! . Isplazila kroz prozor poput zmije.. .. nešto ispusti iz sitne kutijice u obližnju čašu. slabo tijelo. otvorila je tiho. A kukavni novac je hitio podlim tutorima da za taj novac zaboravim tebe! Da se prebijam od nemila do nedraga.. mlado. ja u drugoj zgodi ne bih pila.Djeluje.Jelena je usnula..... I sve se opet umiri.Majko draga... dijete moje. čekao je na moju smrt da može nju dobiti. nešto je prerano.Vidiš.Dijete! Kćeri moja! Da bog živi našega oca Jakoba Podgorskoga! U zdravlje njemu! U sreću našu!. Tako je domakla i noć.Sve je zaključano! Do vraga! Trebalo bi na put nakon tako lijepa uspjeha! Ej..opisivati izmišljeni roman kako je ona postala majkom Jelene da je bezazleno djevojče potpuno bilo uvjereno o svojoj novoj sreći gdje upoznaje oca i majku.. I kći se zavjerila majci da će prije s njom ići u svijet i napustiti očev dom nego da otac majku koju je evo našla opet otjera u bijeli svijet. .. dakako! Za put...za tebe! Sve je to on uradio radi grofice Olge! Bacio moju vjernu i žarku ljubav pod pete. U mrkloj noći..Evo. Ali same smo.Ah.. ja sam ga svršila! Tko će sada pobijeñenoga liječiti? Ha. Djevojče je cvalo u licu... Ali bog je drukčije htio.. . tiho utvara jedan prozor u vrt. Spustila se na zemlju i pritvorila lagano prozor. pa će jakim glasom: .. Ali večeras ispunjam želju tvoju! .. Elvira je slavila pobjedu lukavosti i himbe.Majko. moj doktore Laca! Kako će groktati od zadovoljstva! Ti si počeo dvoboj.Tako. Odvečeralo se. kano grabilica što leti u beskonačnim ružičastim poljanama. Za večere iznenada zatraži Elvira kćerku da joj donese iz očeve sobe sliku Podgorskoga.uzdahnu Elvira. I nañena majka i nañena kći slatko večerahu. Ova čaša do dna!. Napustio me u tuñem svijetu i dao mojim tutorima silan novac.. neka bespredmetna groza koja bi hitro iščeznula. . oče. Da ja prije još vidim svoje slatko dijete!. Gazdarica pospremila i otišla na konak. . Jakobe Podgorski! Ti si uništen! Temelj tvojih osnova...stade opet Elvira grliti Jelenu kada je ispila čašu. Utvara uminula u noć.. Ona se samo smiješila... Strignu njime naokolo poput krvožedna tigra. koji bi imao biti moj po bogu i pravu suprug. kad je čitavu fiškalovu kuću obuzela tama. Bezazleno dijete skoči u fiškalovu sobu.. ali da nikada više ne pitam za njega i za dijete svoje . ..Tvoj otac. Ali katkad proburazila bi joj nevino srce neka tajna i nejasna slutnja. Jelenu stade hvatati drijem.... .Ej. ... tu će biti nešto.zaključivala je Elvira svoj roman...nastavi ona.šaptala zlotvorica..

XVII. POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE Kad je ujutro Dugan došao u pisarnu, navijesti mu pouzdana gazdarica da su jučer dobili gosta. Rijetkost u kući. Nekakva roñakinja. Švabica. Ni riječi nije razumjela. Adlatus bijaše zlovoljan, pa ne odvrati ništa na pouzdanu vijest. Jutarnje su ure tekle. Prošla i jedanaesta. - Šta je to od naše gospodične i te gostinje! Gospodična barem vazda rano ustaje. - Probudite ih ako vam nije pravo! - odsiječe Dugan koji je s velikom pozornošću pisao. - Prošlo je i podne! - dahnu teško gazdarica. - A jeste li kucali? - odvrati Dugan. - Tri do četiri puta... - Pa? - Nitko ništa. - Udarit ću ja. Pa da vidimo neće li se probuditi. I što reče, to učini. Lupanje je Duganove šake odjekivalo fiškalovim domom, ali nitko se nije oglasio. Dozvaše susjede. I senator Jurica je došao. Gazdarica natanko ispripovijeda sve i da su Jelena i strana žena govorile tuñim jezikom koji ona nije razumjela. I vrata budu silom otvorena. Već ohladnjelo tijelo Jelene kočilo se na divanu. Senator zažagri strašno očima. Adlatusu uzježila se kosa. Gazdaricu stislo u grlu, ne mogaše od užasa niti riječi izustiti. Hitro se skupi sila božja svijeta. Našli i jedan prozor na vrt otvoren. Snijegom se poznao trag. Pošli za njim. Vodio do ceste i izgubio se! - Mrtva! Mrtva! Mrtva! - odjekivalo Krapinom. Liječnik je mjesni utvrdio da je djevojče otrovano. Sada je zamahnula bajka puka... Neki je seljak što je baš došao na lice mjesta pripovijedao da je jučer tamo okolo njih lutala nekakva sablast i zapitkivala o fiškalu i njegovoj kćeri... - Nije to gospodinova kći! - zakrči mu Dugan. - No, no! Ja pak toga ne znam. Ali ta sablast je tako ispitivala. Govorila je da kršten čovjek nije mogao odmah shvatiti. Onako po prilici kao naši Židovi, poštujmo sveti krst i boga! ogleda se brižno seljak. Sada se opis seljakov o toj sablasti posve slagao s opisom gazdaričinim o tobožnjoj roñakinji koja je minula netragom. A senator je svom strogošću i hladnokrvnošću preslušao oboje i sastavio o cijelom pronašašću tačan zapisnik... - Danas jesmo, sutra nijesmo! O, spectabilis, sam zloduh te je nosio u Zagreb! - završi senator. I bajanje puka raslo je sve više i više... Seljaci, vazda praznovjerju skloni, kazivahu staru bajku da je ono bila nekakva utvara, Židovkinja. A Židovi da piju kršćansku krv, jer da ih ova krijepi i podržaje u životu. Da je ispila poput more krv nevinoj djevojci i da će sada putovati od grada do grada, od mjesta do mjesta. A Židovi će hrliti k njoj i sisati iz njezinih sisa nevinu krv kršćanske djevojke... Jakob Podgorski obavio je u Zagrebu svoje poslove u najboljem redu i sam sebi na zadovoljstvo. Ali ga obuze neka neodoljiva slutnja kada se zaputio kući. - Tjeraj što ikada možeš, da smo za dana u Krapini! - prikrića žestoko kočijašu.

- Gospodin fiškal, stalno da smo za dana u Krapini. Pokrepali moji konji, ako ne! Poštujmo svetoga Antona, patrona od blaga! - odvrati mužek i stade cvrkutati malenim bičem po leñima niskih crljenka. Tako je zvao svoje bedevije. I fiškal se vratio iz Zagreba u Krapinu. Saone jurile ravno k njegovoj kući. Sa strahom povirkivali su dobrodušni Krapinci na svoje prozore. Cvilio smrznut saonik, kano da jeca netko... I fiškal Podgorski sañe sa saonica. Uniñe u svoj dom. Svjetina na hodniku. Svjetina po sobama. Svjetina u bašči. Svjetina svuda. - Šta je to, za boga svetoga? - dahne fiškal, a nejasne slutnje zaokupe mu čitavo biće. Prvi mu dojavi reskim glasom čitavu povijest senator Jurica. Iza njega stao ridati Dugan u sve grlo. Jakob Podgorski dugo je buljio u mrtvo tijelo Jelene... - Ja... šta... šta... mrtva... - zahripi on, baci se na zemlju i stade trgati odijelo sa svoga tijela. - O, ljudi! Prokletnici! O, znajte! To je moja krv! Moje dijete! Moja kći! Sve... sve... sve sam žrtvovao za nju! Sve! A sada? Vi nju uništiste, usmrtiste...! I prestane trgati odijelo s tijela svojega. Onesvijestio se... Liječnik ga je povratio k fizičkoj svijesti. Ali duh? Duh fiškala Jakoba Podgorskoga izgubio je zauvijek svoju svijest. Nije dugo potrajalo vrijeme i Krapinom se razlijegao drugi kobni glas: "Naš fiškal Jakob Podgorski poludio je..." * Za dva dana bio je sprovod Jeleni. Nazočna je bila čitava Krapina i obližnji seljaci. Sve je krenulo u sprovod, samo je adlatus imao pripaziti na nesretnoga principala, koji je ukočeno sjedio u svojoj sobi i kadšto prostenjao koju besaveznu izreku. - Amen! - završio svećenik svoj Pater noster. - Amen! - rozgotaše fiškal. Ta riječ prodrla je u njegov poremećeni duh! - Amen! Amen! Amen! Povrat u prijašnje stanje! Restitutio in integrum! Amen! Amen! grohtao on kružeći izbuljenim očima naokolo. - Amen! Amen! I ništa! Hihi! Hihi! Haha! Haha!... I lupi šakom da se uzdrmalo čitavo stanje. A zatim se umiri poput janjeta. Sprovod je otišao na groblje. Kada je Dugan vidio da je fiškal krotak i kao da kani usnuti, napusti kuću i poñe za sprovodom put groblja. Vrativši se Dugan, gazdarica i senator s liječnikom u kuću Jakoba Podgorskoga, ne nañoše ga više. - Što zaboga uradiste da ste ga sama ostavili? - ukori liječnik Dugana. - Bijaše miran i krotak, pa je i usnuo. Držah stoga da nije nužno stražiti - uzbuñeno će adlatus. - Vi ste klipan i klepetalo! - rukne grubim glasom senator. Dugan pognu glavu. I poslaše ljude da potraže nesretnika. Zaman. Četiri sata daleko od Krapine sastane pogružena ženurina fiškala Podgorskoga na širokom drumu. - Ej, Jakobe Podgorski! - doviknu mu ona na osam koračaja daljine. On se prenu i izbulji u nju oči. - Pozna li me vaše gospodstvo? On je samo nijemo gledao. - Dakako! Vaše gospodstvo ne pozna više udovice Elvire! Luñak se prenu i zadrhta čitavim tijelom. - Da, da! - osokoli se nakaza. - Kao što ne poznaste niti grofa Lacu. Dakako! Ja sam danas

ružna kano vragova mati, a grof Laca ništarija i siromah. Oboje gorak kruh jedemo. Ali i vašemu gospodstvu uvalismo crnu pogaču u torbu. Ja Elvira i Laca napisasmo putnicu vašoj kćeri za bolji svijet i time prekinusmo vaš savez s groficom Olgom! Luñak ruknu grozno i pogna za utvarom i spotače se u snijeg. Nje je nestalo... Napokon za nekoliko dana nañoše slučajno fiškala Podgorskoga. Prolazili ljudi mimo zapušteni ljetnikovac učiteljice Karoline. Iz zgrade se čulo neko stenjanje i hripanje. Tu na podu, u studeni, ležaše nesretnik. Upalili mu se moždani. Upalila mu se krv. Fiškal je pošao za svojom Jelenom... * Skrbnikom za ostavštinu fiškala Jakoba Podgorskoga bude imenovan neki Vilko Jelinac, varaždinski odvjetnik. Ne zna se da li se on ikada u životu sastao s Jakobom Podgorskim. Ali taj Vilko Jelinac jest onaj ilirski pjesnik Vilko u pripovijesti. Kano kurator ostavštine Jakoba Podgorskoga našao je u životopisu čitavo gradivo ovoj pripovijesti. Sada je saznala i grofica Olga osnovu pokojnoga fiškala Podgorskoga... Ona je ostala i dalje udovica uz živa supruga. Pripovijedaju da je nedavno preko svog dvorskog odbrojila silan novac nekakvomu rutavu i surovu čovjeku. Da mu je dvorski zaprijetio da se više ne približi dvoru grofice Olge. Ona potpomaže sirote. Nabavlja knjige i odijela siromašnoj školskoj djeci našega puka. Seljani je nazivlju dobrotvorkom svojom... Gospodin Dugan nosi vazda dugačko guščje pero iza uha. Tjera nadripisariju u Krapini. Bivša gazdarica pokojnoga fiškala dijeli s njim udes života. Skrbnik ostavštine poklonio mu sve stare patente. A to su silne knjižurine. Nije šale. Nadripisar uči ih dan i noć, i vazda se na njihove paragrafe pozivlje pred svojim poštovanim klijentima. Može se pak pouzdano reći da je mnogo prisvojio od pokojnog fiškala. * U bolnici zagrebačkih milosrdnika leži gola duša bez sreće. Iz trupa joj zaudara nepodnošljiv smrad. - Ja, kako vidiš, za koji sat putujem tamo na onaj svijet k našim prijateljima - prošunta truplo. - Svemu je kraj! Ja ipak ne okaljah duše tako kao ti! - Daj ti meni samo novaca, druže, pa se ne brini za moju dušu. - Što ga ima, u tebe je! Dakle, što me natežeš? - Eh, dok ti ne veliš, nije moje. - Valjda će se pojaviti nasljednici? - nakesi se sumorno truplo. I nasta dugačak muk. - Laca, onda zbogom! - Ideš? - Da. - Nećemo se više vidjeti. - Ako otegneš, kako proričeš, ne. - A šta s tobom? - Ne brini se, druže. Dok bude novaca, bit će tako kao i dosada. Kada ih ne bude, neću se žacati ničega... I neću hodočastiti k popu na ispovijed. Nakon svega pak primiše me ovdje,

Elviro. ha.prihvati truplo njezinu ruku.Milosrñe! ..kako su i tebe. .prošunta truplo. .. Svakako veći luñaci od nas koji ovako lijepe zgrade podigoše za nas.Laca. A Elvira? Rña je otputovala dalje. otrovala bi se . Isti je dan oglasilo sitno zvonce kod milosrdnika da je Laca dobro proračunao svoj posljednji sat.Ha. . . da nañe gvožñe. .zahohoće ona.Zla li si! Da te guja ujede. .. ha! .. zbogom! .s velikim naporom će truplo i okrene se na drugu stranu...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->