2 thợ máy bế giỏi

Làm việc tại bắc ninh
Có nơi ăn ở tại chỗ
Lương thỏa thuận hoặc khoán

Ll: 01282033447

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful