You are on page 1of 3

Dit datasheet behoort bij de

HDS2 catalogus 14-15 & 45

HepcoMotion®

Nr. 6 HDS2 Samengevoegde systemen + Installatie details
BELANGRIJK: Alle vereisten voor samengevoegde systemen dienen doorverwezen te worden naar Hepco’s technische afdeling.
Geleidingen of vlakke glijplaten kunnen besteld worden als samengevoegde sets om de gewenste lengte te verkrijgen. Dit is niet alleen handig om een lang traject te kunnen samenstellen maar ook vanwege de mogelijkheid om een beschadigd deel te vervangen. Voor standaard samengevoegde systemen, levert Hepco het benodigde aantal glijplaten of vlakke rails om de gewenste lengte te bereiken met een minimum aantal verbindingen. Over de gehele lengte van het samengevoegde systeem wordt een constante afstand tussen de montagegaten aangehouden en aan weerszijden van de verbinding wordt een extra gat aangebracht omwille van extra veiligheid en de mogelijkheid tot uitlijning. Bij samengevoegde systemen zonder tandheugel zitten de verbindingen precies in het midden tussen de montagegaten (zie voorbeeld A). Bij systemen met tandheugels valt de plaats van de verbinding tussen de vertanding wellicht niet samen met de middenpositie tussen de gaten en is het mogelijk dat deze maximaal een tandje meer naar links of rechts zit (zie de voorbeelden B & C). Indien een of meerdere tandheugels met een specifieke of identieke lengte vereist zijn, dienen deze te worden besteld als een factor van de steek. Wellicht is een afwijkende positie van de gaten vereist. Voor alle samengevoegde systemen geldt dat alle specifieke bijzonderheden worden vastgelegd om later een afzonderlijke glijplaat of rail te kunnen vervangen.

Lengte ‘L’ samengevoegd systeem Glijplaat lengte A C E E E E Glijplaat lengte B E E E E Glijplaat lengte C E D
Onbeperkte lengte leverbaar Onbeperkt aantal geleidingen of vlakke glijplaten

E A B A

E B A

E B

*

*

*

*

*

*

E/2

E/2

=
* = Extra gat

=

=

=

VOORBEELD A Samengevoegd systeem zonder tandheugel

VOORBEELD B Samengevoegd systeem met tandheugel met rechte vertanding

VOORBEELD C Samengevoegd systeem met tandheugel met schuine vertanding 30°

V-geleidingen
.HSS25.
Geen Recht Schuin Geen

Vlakke glijplaten
.HSD25.
Geen Geen

.HSS33.
Recht Schuin

.HTS25.
Recht Schuin

.HTS33.
Geen Recht Schuin

.HTD25.
Geen

30°

A B E

30 30 90

20 20

40 40 120

30 30

30 30 90

30 30 90

20 20

40 40 120

30 30

30 30 90

Nr. 6 HDS2 Samengevoegde systemen + Installatie details

Nr. 6 HDS2 Samengevoegde systemen + Installatie details
Systemen met korte, vervangbare lengtes
Waar systemen vereist zijn met korte, vervangbare secties, dient Hepco extra informatie over alle secties binnen een set vast te leggen. Indien dit dus een vereiste is dient dit bij aanvraag of bestelling aangegeven te worden. Vervangbare secties van geleidingen met vertanding / vlakke glijplaten zullen niet leverbaar zijn tenzij deze informatie ons bekend is. Wegens productie toleranties kan het zijn dat de bestaande secties van het samengevoegde systeem opnieuw afgesteld moeten worden om een optimale werking te verzekeren. Toleranties in de bevestigingsgaten moeten dit kunnen toestaan. Secties met vertanding zijn leverbaar tot een lengte 1900mm en secties zonder vertanding tot een maximale lengte van 3800mm. 1. Verwijder de bevestigingsbouten van de sectie dat vervangen moet worden. Noteer alle markeringen die op de geleiding of vlakke glijplaat staan en van de labels van de naastgelegen geleidingen of vlakke glijplaten. Deze zijn nodig om er zeker van te zijn dat alle vervangingsonderdelen correct worden geïdentificeerd.

Bij parallel geplaatste enkelzijdige glijplaten of vlakke rails verdient het voor een optimale werking aanbeveling om de verbindingen ten opzichte van elkaar zodanig te laten verspringen dat ze niet samenvallen. Ook is het van belang dat glijplaat- en railverbindingen zich overlappen op de steunplaten of balken.

Verspringing

Verspringing

Tijdens het selectie en productie proces wordt iedere geleiding of vlakke rail voorzien van een letter of nummer dat correspondeert met een positie in het samengevoegde systeem. Bijvoorbeeld een geleiding met een kant voorzien van A dient gemonteerd te worden aan de volgende geleiding met A de ene kant en B aan de andere kant. Extra verbindingen zullen aangeduid worden als B:B, C:C, D:D etc. Ieder uiteinde met letter wordt samengevoegd zoals hieronder getoond met samenvoeging B:B aan

2.

Verwijder de sectie uit de samengevoegde set.

2

3

Nr. 6 HDS2 Samengevoegde systemen + Installatie details
3. Het opnieuw installeren van de geleiding of vlakke glijplaat is het omgekeerde van bovenstaande procedure. Als de geleiding of vlakke glijplaat is gemonteerd kan er een kleine opening zijn tussen het einde en het begin van de volgende geleiding. Dit is vanwege productie toleranties. Dit wordt aangegeven als afmeting X in de onderstaande tekening.

Nr. 6 HDS2 Samengevoegde systemen + Installatie details

X=0

X

5. 6.

Om er zeker van te zijn dat de geleidingen goed gepositioneerd zijn tegen het referentievlak, kunnen klemmen gebruikt worden voordat de bevestigingsbouten aangedraaid worden. Eenmaal gemonteerd wordt aanbevolen de verbindingen te wetten. Dit kan met behulp van een oliesteen om de geleidingen bij de verbinding te schuren om zo eventuele kleine afwijkingen te nivelleren en optimale werking te verzekeren. Gebruik een geassembleerde wagen op het systeem om de kwaliteit van de verbindingen te beoordelen, door deze over de verbindingen te bewegen.

4.

Om dit te voltooien moeten de bevestigingsbouten van de naastgelegen geleidingen losgemaakt worden, dan kunnen de geleidingen afgesteld worden op de vervangende sectie.

HepcoMotion®, Berkveld 14a NL-5709 AE Helmond, Nederland Tel: +31 (0)492-551290 Fax: +31 (0)492-528105 E-mail: info.nl@hepcomotion.com

4

Ref: No. 6 HDS2 Samengevoegde Systemen + Installatie details 01 NL