You are on page 1of 2

Lucrare de laborator

Tema lucrării: Determinarea căldurii specifice a unui corp solid Noţiuni teoretice:
Pentru determinare căldurii specifice a corpului se foloseşte metoda amestecurilor. Pentru aceasta folosim un vas cu înveliş adiabatic (calorimetru) corpul cald va ceda căldură corpului rece, conform principiului calorimetriei, căldura primită este egală cu căldura cedată.

Qa = Qc
In interiorul calorimetrului se află un corp solid la temperatura camerei. Peste corp turnăm apă caldă şi gheaţă. Amestecul va ajunge la temperatura de echilibru. Căldura schimbată în timpul procesului este: - Q1 căldura necesară gheţii pentru a-şi modifica starea de agregare. Q1 = m1λg Q11 căldura necesară apei rezultate în urma topirii pentru a ajunge la temperatura de echilibru. Q11 = m1ca ( θ – T0 ) Q2 căldura cedată de apa caldă pentru a ajunge la temperatura de echilibru. Q2 = m2 ca ( T2 – θ ) Q3 căldura schimbată de calorimetru pentru a ajunge la temperatura de echilibru. Q3 = m3 cal (θ – T3 ) Q4 căldura schimbată de corpul solid pentru a ajunge la temperatura de echilibru. Q4 = m4 c (θ – T3 ) m1 = …………………………. m2 = …………………………. m3 = …………………………. m4 = …………………………. λg = 33,5 x 104 j/ k ca = 4187 j/kg k cal = 920 j/ kg k

-

Unde: m1 – masa gheţii m2 – masa apei calde m3 – masa calorimetrului m4 – masa corpului λg – căldura latentă de topire a gheţii ca – căldura specifică a apei cal – căldura specifică a calorimetrului

T0 – temperatura gheţii T2 – temperatura apei calde T3 – temperatura camerei (calorimetrului şi a corpului solid)

T0 = 273 K T2 = …………………………. T3 = ………………………….

Materiale necesare :
calorimetru cilindru gradat balanţă apă corp solid gheaţă

Mod de lucru
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. determinaţi temperatura camerei. T3 determinaţi temperatura apei. T2 măsuraţi cantitatea de apă caldă şi o turnaţi în calorimetru. m2 introduceţi gheaţa în calorimetru agitaţi amestecul din calorimetru pentru a grăbi obţinerea stării de echilibru. determinaţi temperatura de echilibru. θ cântăriţi corpul solid, m4, şi calorimetrul, m3. măsuraţi apa din calorimetru pentru a determina masa de gheaţă introdusă în calorimetru. m1 = M = m2 9. trasaţi diagrama de echilibru. 10. determinaţi, pornind de la ecuaţia calorimetrică, căldura specifică a corpului solid.