You are on page 1of 2

AKTIVITI 1 1. Tujuan Untuk menyiasat hubungan di antara wtc dengan wto.

Untuk menyiasat hubungan di antara ______________ dengan ______________ 2. Peralatan Kaki retort, benang, pemberat berslot 20g, jam randik 3. Hipotesis Semakin bertambah /berkurang wtc, semakin bertambah/berkurang wto Semakin bertambah /berkurang ___________, semakin bertambah/berkurang ___________ 4. Kaedah 1. Murid berada di dalam kumpulan seramai 5 orang 2. 3 bandul dengan panjang yang berlainan disediakan dengan menggunakan kaki retort, benang dan pemberat berslot seperti mana ditunjukkan dalam gambarajah aktiviti 1. 3. Bandul yang paling pendek diayunkan terlebih dahulu. Pada masa yang sama, jam randik digunakan oleh salah seorang rakan agar bilangan ayunan untuk tempoh 1 minit dapat diambil. 4. Langkah 3 diulang untuk bandul berkepanjangan panjang dan sangat panjang. 5. Keputusan direkodkan di dalam jadual yang disediakan. 5. Keputusan Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan Kepanjangan Bandul (cm) Pendek Panjang Sangat panjang Bilangan ayunan dalam tempoh 1 minit

6. Kesimpulan Semakin bertambah /berkurang ___________, semakin bertambah/berkurang ___________