UNITATEA ŞCOLARĂ SCOALA CU CLASELE I-VIII

ANDREIASU DE JOS……………………………………

MAPA
DIRIGINTELUI

CLASA a-VIII -a
ANUL ŞCOLAR 2011-2012

DIRIGINTE;NANU LENUTA

că nu vă privesc! Ideile lor pot fi surse de inspiraţie pentru dumneavoastră! 7. Stimulaţi ideile valoroase ale elevilor. Coborâţi între elevi. şi mai rău. Fiţi răbdător şi dovediţi stăpânire de sine. dezorientare! Empatia este necesară pentru a-l putea înţelege pe elev în orice situaţie. competenţă şi pasiune! 5. Manifestaţi admiraţie pentru valorile autentice. dumneavoastră de viaţă pot fi şi modelele elevilor! modelele . 3.ÎN RELAŢIA CU ELEVII NU UITAŢI! 1. acordaţi-le şansa! Fiţi întotdeauna obiectivi! 6. ci din înţelepciune. Atitudinea îngăduitoare a educatorului nu trebuie să izvorască din indiferenţă. nu vă faceţi că nu le pricepeţi sau. dar nu vă confundaţi cu ei. aceasta mai cu seamă în momentele de criză! 4. Nu ridiculizaţi în public nereuşita elevilor. dar nu orice imaginaţie duce la un comportament dorit! 2. Contrariul produce confuzie. Pedepsele paralizează imaginaţia.

8. 6. 2. lauda pot aduce de cele mai multe ori o energie suplimentară pentru depăşirea greutăţilor de către elevi! 9. 10. Fiţi autoritari în relaţia cu elevii. autoritatea trebuie să fie căpătată. I Nota purtare Nr. însă. 13. 9.8. 7. Manifestaţi o atitudine pozitivă faţă de elevi. 12. TABEL NOMINAL Nr. 5. încurajarea. 4. 3. 1. 11. Nume şi prenume Medie – sem. telefon Observaţii . prin pregătirea profesională şi iubire faţă de elevi.

.PROIECT DE ACTIVITATE TEMA………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………... Tehnici ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 3.. Metode ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 2... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….. STRATEGIE: 1. OBIECTIVE OPERAŢIONALE……………………………………………. ………………………………………………………………………………. OBIECTIVUL GENERAL…………………………………………………. Materiale folosite ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… DESFĂŞURARE: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. TEMA DE REFLECŢIE: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… EVALUAREA OREI: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .

a urmat clasele anterioare la şcolile: Clasele Şcoala.în localitatea……. Atmosfera şi climatul educativ………………………………………………………….. mama……………………………………………………………….localitatea. Influenţe extrafamiliale (vecinătatea.)…………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……… II.. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……… 5. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……… 4. DATE MEDICALE . Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului………………………………………………..născut în anul……….. 2. DATE FAMILIALE 1. FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ a elev …………………………………………. CLASA…………………. Ocupaţia părinţilor: tata…………………………………………………………………... cercul de prieteni etc.……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ŞCOALA………………. judeţul………………. structura şi componenţa familiei………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……… 3. judeţul Rezultate (global) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ I.

Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… . Antecedente……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2.1..

m.III. Grafic global (pe clase) b). REZULTATE ÎN ACTIVITATEA ELEVULUI 1. Munca independentă desfăşurată de elev: Lectura ⃞ neselectivă rezolvă problemele de: Alte activităţi: arte plastice. Cercuri pe materii frecventate de elev Clasa-cercul Rezultate: Participarea la concursuri şcolare şi extraşcolare Clasa-cercul Rezultate: 3. Clasa (anul) Secţia Materii cu rezultate Cele mai Cele mai bune (m) slabe (m) b. s. Date selective Elev fb. formaţii artistice în ce domenii: ⃞ fizică ______________________________ ________________ ⃞ tehnică ______________________________ ________________ ______________________________ ________________ ______________________________ . Clasa (anul) Clasificat n/N c). ⃞ selectivă ⃞ matematică muzică. sport. Aspiraţiile şi reacţiile părinţilor în legătură cu rezultatele şcolare ale elevului ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …… 2. Rezultate la învăţătură a).

rămânând în limitele manualului (programei) ⃞ inegal. cu temele de acasă c). Cum lucrează ⃞ sistematic. Nivelul de inteligenţă al elevului: puterea de judecată. capacitatea de înţelegere. Conduita elevului la lecţii a). prezintă fluctuaţii vizibile în note. manifestă independenţă ⃞ învaţă în salturi. V. Disciplina la lecţii: ⃞ se încadrează în disciplina lecţiei. stilul său de muncă: a). de a desprinde esenţialul. speculează nota ⃞ ocazional are iniţiativă. c). Ce vrea să urmeze la absolvirea şcolii generale. Cum lucrează elevul. alternează pregătirea conştiincioasă cu perioade de delăsare ⃞ inventiv. Aspiraţiile elevului ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ INTELIGENŢA ŞI STILUL DE MUNCĂ 1. este . independenţă. cu preocupări de adâncire (depăşind manualul sau programa) b). respectiv a liceului. priceperea de a sistematiza. ritmic.. stereotip ⃞ nu manifestă deloc iniţiativă şi independenţă ⃞ ………………………………………. Sârguinţa (hărnicia) Foarte Puţin Deloc sârguincios Sârguincios sârguincios sârguincios ⃞ organizat. copiază temele.4. cu manifestări de creativitate ⃞ neglijent. de a stabili legături (asociaţii) etc. Nivel (de inteligenţă) inteligent mediocru foarte inteligent mai scăzut 2. temeinic. b). CONDUITA LA LECŢII ŞI ÎN COLECTIVUL ŞCOLAR 1. a). numai pentru a obţine nota de trecere ⃞ ……………………………. Dorinţele părinţilor ____________________________ ____________________________ ____________________________ IV. Cum se pregăteşte: ⃞ vine pregătit la ore. improvizează răspunsurile. creativitate ⃞ lucrează mai mult şablonat.

interes etc. parcă absent. nereceptiv la b). egoist ⃞ preţuit pentru rezultatele la învăţătură ⃞ apreciat pentru poziţia în colectivul clasei ⃞ preţuit pentru performanţele extraşcolare 4. are atitudine de bravare. lucrează numai din obligaţie ⃞ face strictul necesar dar fără vreo iniţiativă ⃞ se integrează în colectiv. Atitudinile şi reacţiile elevului faţă de aprecieri şi note (nota critică. nu se interesează de problemele colectivului ⃞ se sustrage de la munci sociale. nota la purtare: ⃞ cu abateri disciplinare grave ⃞ cu abateri disciplinare minore. izolat. reacţii faţă de note. Participarea cerinţele şcolare ⃞ intervine cu completări.făcute cu regularitate ⃞ alternează pregătirea conştiincioasă receptiv la observaţii şi îndrumări ⃞ disciplinat numai în condiţii de supraveghere sau constrângere.. participă activ. Activităţi şi conduita elevului în colectiv: a). chiar turbulent. problemele celorlalţi ⃞ preocupat mai mult de sine. bun organizator şi animator al colectivului b). …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……… 3. cuviincioasă ⃞ este un exemplu de purtare 5. efecte frustrante ale aprecierii şcolare. posibilităţi intelectuale (aptitudini) şi motivaţie (sârguinţă. dar fără opinie proprie ⃞ autoritar. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE .. Cum participă la viaţa colectivului: ⃞ mai mult retras. dar mai frecvente ⃞ comportare corectă. atrage şi pe îşi aduce contribuţia spontană la lecţia nouă alţii în abateri ⃞ manifestă interes inegal. ⃞ nedisciplinat. Corelaţia dintre rezultate. fluctuant ⃞ fuge de la ore. ⃞ se lasă greu antrenat. reacţiile elevului faţă de aprecierile pozitive şi negative): …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………… ……………………………………………………………………………………………………… VI. este bun executant. sensibil la greutăţile. Comportarea generală a elevului. participă numai când preocupări laterale este direct solicitat ⃞ obişnuit inactiv. numai observaţiile repetate îl aduc la ordine 2. Cum este apreciat de colegi: ⃞ bun coleg. individualist.) ……………………………………………………………………………………….

singurătate ⃞ mai mul trist. dar fără reacţii dezadaptate ⃞ controlat. Cu diriginţii şi cu ceilalţi profesori: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……… 3.. Echilibru emotiv: ⃞ hiperemotiv. comunicativ. chiar lent ⃞ rezistenţă redusă la efort. sociabil ⃞ închis. Temperament ⃞ visător cu tendinţe romantice ⃞ impulsiv. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……… VII. MĂSURI. emoţiile îi dezorganizează performanţele ⃞ emotiv. Introvertit – extravertit ⃞ deschis. uneori deprimat. Dispoziţia afectivă generală ⃞ realist. Cu părinţii: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……… 2. uneori nepăsător 3. puţin sociabil …………………………………. pozitive ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……… b). uneori brutal ⃞ energic. echilibrat. „interiorizare”.. ACŢIUNI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI 1. Firea şi temperamentul elevului: a). cu o umbră de melancolie 2. domol. optimist ⃞ înclinat spre meditaţie. extrem de sensibil c). cu înclinaţii practice. excesiv de timid. vioi. Trăsături dominante de caracter: a). negative ………………………………………………………………………………. Cu elevul: . utilitariste ⃞ vesel. uşor adaptabil ⃞ liniştit. rezervat. b). stăpânit (cu preţul unui efort) ⃞ calm.1. nestăpânit. reţinut.

CONCLUZII …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……… VIII.