IMBUHAN

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat kosong dalam ayat di bawah ini. 1 Biduanita Syarifah Aini lagu dari album terbarunya dalam majlis itu. A mendengar C mendengarkan B mendengari D memperdengarkan 2 Hanim biliknya. A menggatung B tergantung bajunya di belakang pintu C menggantungkan D bergantungan 8 Mereka belum tentang perlawanan yang bakal diadakan nanti. A berbincang C bincangkan B membincangkan D perbincangan 9 Selvi ketibaan kawannya di stesen bas. A tunggu C tertunggu B menunggu D menunggukan 10 Perangai Ah Chan perangai adiknya. A melawan B terlawan dengan C berlawan D berlawanan 7 Farid azamnya untuk belajar dengan bersungguh-sungguh hingga berjayadi peringkat universiti. A nyatakan C ternyata B menyatakan D kenyataan

3 Encik Robert lorinya dengan lapan raga ikan segar. A memuat C memuatkan B bermuat D memuati 4 Ular yang kekenyangan itu di bawah pokok. A berlingkar C terlingkar B melingkar D melingkari 5 Malaysia mengalami ekonomi yang pesat dua tahun belakangan ini. A tumbuh C penumbuhan B tumbuhan D pertumbuhan

Soalan 11 berdasarkan Gambar 2

6 Pertandingan melukis itu mendapat
baik dalam kalangan murid-murid. A sambut C penyambut B sambutan D peyambutan Soalan 7 berdasarkan Gambar 1

yang

Gambar 2 11 Nelayan-nelayan itu terpaksa untuk mencari rezeki. A terkorban C pengorbanan B berkorban D dikorbankan 12 Wang RM500. A disimpan B menyimpan Gambar 1 saya dalam bank berjumlah C simpanan D penyimpanan

13 Barang-barang yang oleh pihak kastam itu akan dilelongkan. A berasa B merasakan gulai yang dimasaknya C merasa D perasa Jawapan: 11 D 2 C 3 C 4 A 5 D 6 B 7 B 8 A 9 B 10 D 11 B 12 C 13 B 14 D 15 C . A rampas C merampas B dirampas D rampasan 14 Keris itu A berhulu B hulukan kayu jati. C menghulu D berhulukan 15 Kak Imah itu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.