P. 1
Scara Ioan Scararul

Scara Ioan Scararul

4.89

|Views: 5,936|Likes:
Published by sendroiu

More info:

Published by: sendroiu on Feb 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

original

Atunci bătrînul, fostul aşa numit povăţuitor235

, umplîndu-se de frică, a căzut pe faţă în lacrimi. Şi ce-rînd
egumenului Lavrei o chilie aproape de mormîntul lui Acachie, a vieţuit de atunci înainte acolo, spunînd
pururea bătrînilor: -«Am săvîrşit ucidere»-. Iar mie mi se pare, părinte Ioane, că însuşi acest mare Ioan este
cel ce a vorbit cu mortul.

Dar sufletul lui fericit mi-a istorisit şi altceva despre altul oarecare. Dar acesta era el însuşi, cum am
putut afla mai tîrziu în chip sigur.

DESPRE IOAN SAVAITUL SAU ANTIOCH

112) -«Ucenicea, zicea acesta, un altul oarecare în această mînăstire din Asia (poate Siria) la un monah
oarecare, blînd, blajin şi liniştit. Şi văzîndu-se cinstit şi odihnit (nesupus la osteneli mari)236

de bătrîn, so-

cotind că aceasta e multora spre primejdie, îl rugă să-1 slobozească. Căci avea bătrînul şi alt ucenic şi de aceea
nu-1 necăjea mult pe acesta. Deci ieşi de la el şi se aşeză, prin scrisoarea povăţuitorului, într-o mînăstire de
obşte din Pont. Şi în cea dintîi noapte, în care a intrat
235.«Cu dreptate, zice, aşa numitul povăţuitor, căci nu era în reali
tate aşa. Pentru că povăţuitorul se grăbeşte să ridice pe cel povăţuit din
cele ale lui la imitarea sa, cînd se distinge prin fapte. Dar el era mai mic
decît iuţimea, iar celălalt mai mare decît mînia. Cum s-ar fi arătat deci
că e povăţuitor al celui ce-1 întrecea în chip minunat prin virtuţi?»
236.«Odihnit» e în ed. 1970. în P.G. e «dispreţuit» (neptţipovou[iEvov).
Scolia din P.G. explică acest paradox : «cinstit şi dispreţuit», dar bănuind
că în loc de «dispreţuit» ar putea fi «trecut cu vederea» (7tepi Altă scolie explică şi această alternativă : «Cei dispreţuiţi nu sint cinstiţi.
Cum e deci «cinstit şi dispreţuit», decît aşa că e cinstit după trup şi dis
preţuit după suflet ? Căci cel ce se îndulceşte de patimi, nu e părtaş de
greaua pătimire». Adică cel nesupus ostenelilor după trup, nu e îngrijit
după suflet, deci e dispreţuit.
Alta : «Adică trecut cu vederea pentru cele ce păcătuieşte şi nemustrat de povăţuitor precum se

cuvine».

128

___________________________________________

în această mînăstire, se văzu pe sine în somn tras de unii la socoteală şi după încheierea acelei înfricoşate
socoteli, găsit cu o rămăşiţă neplătită şi deci dator cu o sută litri de aur. Deşteptîndu-se, şi-a tîlcuit vedenia

62

aceea şi a zis: «Sărmane Antioh (căci acesta era numele lui), cu adevărat mare e rămăşiţa neplătită a da-
toriei noastre».

«Aşa dar, zicea, după ce petrecui în acea obşte trei ani în ascultare fără alegere, umilit şi asuprit de toţi
ca un străin (căci nu era în acea mînăstire alt călugăr străin), văzui iarăşi în somn pe cineva, dîndu-mi do-
vadă despre plătirea a 10 litri de aur din datoria mea. Trezindu-mă, am înţeles vedenia, şi am zis : «Deabia
zece ? Cînd voiu plăti oare tot ?» Atunci îmi zisei: «Sărmane Antioh ! E nevoie de mai multă osteneală şi
necinstire». Am început deci să fac pe prostul, neînce-tînd însă cîtuşi de puţin slujirea. De aceea, văzîndu-mă
nemilostivii părinţi în această stare şi rîvnă, mă puneau să fac toate lucrurile grele ale mînăstirii.
Stăruind în această petrecere 13 ani, văzui pe cei ce mi se arătau mai înainte, venind iarăşi şi scriin-
băteşte aducîndu-mi aminte de datoria mea». Acestea mi le-a povestit, părinte Ioane, prea înţeleptul Ioan ca
■despre altul. De aceea şi-a şi schimbat numele său în Antioch. Dar de fapt el era cel care şi-a rupt zapisul
cu bărbăţie prin răbdare.

113) Dar s-auzim la ce dar al deosebirii (al dreptei socoteli) a ajuns cuviosul acela prin răbdare. Şezînd
în mînăstirea Sfîntul Sava, au venit la el trei călugări mai tineri vrînd să ucenicească la el. Primindu-i el pe
aceştia, îndată i-a ospătat cu bucurie, voind să aline osteneala călătoriei lor. Dar după trei zile, le zise bă-
trînul: «Fraţilor, eu sînt prin fire un curvar şi nu pot să primesc pe vreunul din voi». Dar aceia nu s-au

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->