No.

Rujukan Tarikh

: XBA1325/09/10/02 : 5 Disember 2011

Kepada, Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, Aras -1,1 & 2, Blok B7, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA. Tuan, PENGHANTARAN BORANG TAPISAN KESELAMATAN GURU SANDARAN TERLATIH SISWAZAH GRED DC41 Perkara di atas adalah dirujuk. 02. Sukacita dimaklumkan bahawa penama tersebut membuat permohonan untuk tapisan keselamatan. Bersama surat ini disertakan Borang tapisan keselamatan yang telah lengkap di isi untuk tindakan tuan selanjutnya. 03. Kerjasama tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

SK

-Fail Sekolah