You are on page 1of 4

Pengenalan

Hak-hak dan perlindungan pengguna perlulah dilihat secara menyeluruh iaitu yang meliputi dasar yang menjadi amalan pernerintah berhubung dengan kepenggunaan. Undang-undang telah digubal untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pengguna, pendidikan dan kesedaran kepenggunaan di kalangan pengguna serta penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak dan kepentingan pengguna.Tanpa adanya keempat-empat unsur utama tersebut maka matlamat melindungi hak-hak dan kepentingan pengguna sukar dicapai. Hubungan antara tiap-tiap unsur berkenaan kepada pengguna dapat dilihat dengan mudah dalarn model perlindungan pengguna seperti berikut:

Pengguna

Pengguna ialah individu yang menggunakan barang, perkhidmatan atau sumber alam semula jadi untuk memenuhi keperluan dan kehendak masing-masing. Walaupun pengguna mempunyai hak-hak tertentu, namun hak-hak berkenaan bukanlah diperolehi secara otomatis. Ramai pengguna mempunyai pengetahuan yang cetek tentang hak mereka. Pengguna harus sedar bahawa mereka mempunyai hak-hak tertentu dan seterusnya berusaha bagi mendapatkan hak-hak mereka. Jika pengguna ingin mendapat hak-haknya mereka harus:1) Mengetahui apakah hak-haknya. 2) Menuntut hak-hak tersebut daripada pihak yang wajar memberikanya. 3) Memainkan tanggungjawab dan peranan mereka dan berusaha mendapatkan hak-hak itu. Oleh itu pengguna yang baik dan bijak haruslah bertanggungjawabnya sebagai pengguna dan juga menuntut apa yang sepatutnya mereka berhak mendapatkannya.

Hak untuk mendapat keselamatan
Pengguna berhak mendapat mendapat jaminan bahawa barang yang dibeli dan digunakan adalah selamat dan tidak mendatangkan kesan yang boleh membahayakan kehidupan dan kesihatan.Di samping itu Barangan tersebut haruslah mempunyai ciri-ciri keselamatan dan bebas daripada bahan racun yang memudaratkan kesihatan.Pengeluar hanedaklah memberikan penerangan yang tepat dan dan perlu diikuti oleh pengguna semasa menggunakan sesuatu barang.Contohnya, barang seperti topi keledar, tali pinggang keselamatan dan alatan elektrik haruslah mnepati mutu piawai yang ditetapkan oleh pihak SIRIM danselamat digunakan. Barang yang boleh membahayakan nyawa seprti racun serangga, bahan kimia dan ubat-ubatan pula, perlu dilabelkan dengan simbol amaran bahaya.

Hak untuk mendapat maklumat
Pengguna berhak untuk mendapat maklumat yang mencukupi dan tepat tentang sesuatu barang atau perkhidmatan yang dibelinya supaya mereka dapat membuat

Pengguna haruslah dilindungi daripada maklumat palsu dalam pengiklanan.Antara undang-undang yang memberi hak kepada pengguna untuk menuntut ganti rugi: • • • Akta Jualan Barang-barang 1957 Akta Kontrak 1974 Akta Insurans 1963 (pindaan 1983) Hak untuk mendapatkan perlindungan undangundang Undang-undang yang digubal dengan tujuan memberi perlindungan kepada kepentingan asas pengguna mewajibkan para peniaga kepada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur khusus bagi mempastikan mereka (peniaga) menjalankan kewajipan dan /atau obligasi moral mereka iaitu berurusniaga secara adil. Maklumat boleh juga diperolehi melalui pengiklanan dan pengguna harus meniliti iklan agar tidak tertipu. Hak memilih menjadikan pengguna lebih rasional dalam membeli barangan. pengguna berhak menuntut pampasan atas kerugian yang dibelanjakan jika terguna barang yang membahayakan kesihatan seperti pampasan atas bil perubatan yang telah dibelanjakan kerana termakan makanan yang beracun. Hak untuk membuat pilihan Setiap pengguna perlu diberi kebebasan untuk memilih untuk memiliki dan menentukan barang yang diperlukan berasaskan maklumat yang diperoleh. Pengguna mesti diberi makluamt yang mencukupi dan tepat untuk memudahannya membuat keputusan untuk memilih. dan amalan lain. logo halal. dan kemampuan mereka. pengguna harus membaca label pada barang tersebut seperti tarikh luput.keputusan yang bijak. Sebagai contoh. isi kandungan. keperluan. Apabila membeli barang. dan lainlain lagi. Jangan membuat piliahn dengan terburu-buru dan pengeluar tidak berhak untuk memaksa pengguna membuat pilihan atau membuat pilihan untuk pengguna. pelabelan. Hak untuk mendapat ganti rugi Pengguna mempunyai hak menuntut ganti rugi daripada penjual apabila barang atau perkhidmatan yang dibeli: • • • • • tidak menepati sukatan atau kuantiti yan dinyatakan mengandungi bahan yang membahayakan kesihatan tidak mempunyai mutu seperti yang diiklankan melebihi tarikh luput guna atau berada dalam keadaan yang tidak memuaskan berlaku kemalangan atau kecederaan akibat maklumat yang salah tentang sesuatu barang yang digunakan. dan isi kendungannya. berat. Ini memudahkan pengguna memilih semasa membuat keputusan pembelian. secara jujur. harga. cita rasa.Pengguna juga berhak membuat perbandingan terhadap barang yang hendak dibeli dari segi kualiti. secara terbuka dan secara sopan dengan pelanggan .

Tujuannya bukan sahaja bagi menghukurn mereka yang enggan atau gagal mematuhi peraturan-peraturan dan prosedur khusus ini dari terus berlanjutan tetapi bagi memberi bantuan kepada peniaga yang sah untuk membolehkan mereka beroperasi secara berkesan tanpa sebarang masalah. kita akan menggunakan bekas plastic sehingga rosak dan tidak membazir. Bahanbahan buangan seperti plastik. 4. bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar. JOM KITAR SEMULA BARANGAN TERBUANG Sedar tak sedar isu-isu yang berkaitan dengan kitar semula kerap menjadi bahan perbincangan di media massa. Sesugguhnya. lipas dan tikus. alam sekitar yang bersih akan menghindarkan kita daripada penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Kitar semula besi buruk . Walau bagaimanapun pada pandangan saya. program kitar semula dapat menambahkan pendapatan kita. alam sekitar akan bersih kerana bahan buangan tidak dibuang sesuka hati ke dalam sungai. Oleh itu. MEMUPUK NILAI MURNI KEHIDUPAN SEHARIAN Dengan melakukan aktiviti kitar semula. Kita akan memperolehi wang apabila menjual barang-barang ini kepada pihak kilang kitar semula. Mengapa kita perlu melaksanakan program kitar semula ini? Di dalam blog JOMRIA ini terdapat beberapa kebaikan kita melaksanakan program kitar semula. 3. 1. Melalui amalan berjimat cermat. kita akan dapat menjimatkan sumber alam yang semakin berkurangan. Melalui amalan bertanggungjawab pula. termasuklah di blog JOMRIA ini. kita juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. 2. kertas dan besi ada harganya di pasaran. MENAMBAHKAN PENDAPATAN Selain itu. Penguatkuasaan undang tersebut adalah bagi menentukan peraturan-peraturan dan prosedur yang dinyatakan itu dipatuhi. laut atau semak. Dengan aktiviti ini kitar semula. Melalui program kitar semula. kertas-kertas lama kita dapat mengelakkan penebangan pokok bagi menghasilkan kertas. bahan-bahan buangan seperti kertas. MENGELAKKAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR Antara kebaikan program kitar semula ialah kita dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar. Antara nilai-nilai murni tersebut ialah berjimat-cermat. kaca dan plastik akan dikumpulkan dan dihantar ke kilang kitar semula. program kitar semula ini masih belum mendapat sambutan yang memberansangkan daripada masyarakat.mereka. kita akan mengitar semula barangan yang boleh dikitar semula dan tidak akan membuang ke dalam semak atau ke dalam sungai. Bagi pihak kerajaan pula giat melaksanakan kempen kitar semula di kalangan masyarat. MENJIMATKAN SUMBER ALAM Di samping itu.

Diharapkan dengan komitmen semua pihak hidup kita akan lebih baik untuk tinggal di b bumi yang semakin tercemar ini.pula dapat mengelakkan logam besi capat habis. Bagi bahan plastik pula. . bagi memastikan alam sekitar tidak dicemari sisa bahan buangan maka semua pihak perlu menjalankan tanggungjawab mengitar semula bahan buangan ini. Sesungguhnya. kita bukan sahaja dapat menjimatkan sember untuk membuat bahan plastik tetapi kita juga dapat mengelakkan kesan buruk daripada bahan kimia yang dihasilkannya.