You are on page 1of 1

Tak cukup dengan itu, Najib umumkan pula KPI enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA

) membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah, dan memerangi rasuah, meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan; meningkatkan taraf hidup rakyatberpendapatan rendah; memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman; dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana.