JAWAB SEMUA SOALAN.

1 64 142 dibaca A B C D Enam puluh empat ribu dua ratus empat belas Enam puluh empat ribu seratus empat puluh dua Empat puluh enam ribu dua ratus empat belas Empat puluh enam ribu seratus empat belas

A B C D

126 440 126 430 126 400 126 000

6 Bundarkan 515 216 kepada puluh ribu yang hampir. A B C D 526 000 525 000 520 000 510 000

2 Rajah 1 menunjukkan nombor yang diwakili oleh dekak-dekak.

7 Nombor terkecil yang boleh dibentuk daripada digit-digit 7, 6, 4, 8, 5 ialah A B RAJAH 1 Apakah nombor itu? A B C D 3 543 5 043 5 430 504 300 8 Nombor terkecil yang boleh dibentuk daripada digit-digit 6, 5, 3, 7, 4 ialah A B C D 43 567 34 657 34 567 34 576 C D 46 785 45 678 45 768 45 687

Digit 5 dalam 54 329 mewakili A B C D puluh ribu ribu ratus puluh

9 Rajah 2 ialah satu garis nombor. RAJAH 2

4 Apakah nilai digit 3 dalam nombor 803 452? A B C D 300 000 30 000 3 000 300 10 5 Bundarkan 126 437 kepada ribu yang hampir

Nilai P ialah A B C D 1 273 1 346 1 419 1 492

Nombor 325 627 dibundarkan kepada yang hampir akan menjadi nombor 330 000.

Berapakah jumlah orang dalam dewan itu? A B C D 7 116 8 016 8 106 8 116 19 Sebuah kilang mengeluarkan 42 365 helai tuala. 28 212 helai daripadanya adalah untuk di eksport ke luar negeri.174 647 = A B C D 874 877 674 010 536 693 525 583 12 370 864 + 239 415 = A B C D 710 279 610 279 609 279 600 279 18 Cari hasil tolak 83 467 dan 41 259. A B C D 42 208 42 218 42 308 43 208 13 Dalam sebuah dewan ada 3 289 orang lelaki dan 4 827 orang perempuan. Berapa bijikah telur yang telah dibeli oleh pemborong itu? A B C D 8 809 40 315 40 325 41 325 20 Berapakah selisih diantara 9 846 dengan 423? A B C D 9 623 9 463 9 432 9 423 15 430 412 + 13 274 + 3 302 = A B 46 988 446 988 .A B C D ratus ribu puluh ribu ratus ribu C D 447 988 893 352 16 324 521 + 623 278 = A B C D 945 779 946 779 947 799 948 779 11 10 puluh + 10 ratus = A B C D 20 110 1 100 11 000 17 Selesaikan 700 230 . Berapa helai tuala untuk pasaran di dalam negeri?) A B C D 26 153 14 153 14 053 4 153 14 Seseorang pemborong telur membeli 24 567 biji telur ayam dan 15 758 biji telur itik.

Berapa biji bateri kah untuk kegunaan 427 buah kereta mainan yang sama? A B C D 1 668 1 708 2 021 2 068 28 64 205 x 10 = A 64 205 64 250 642 050 642 500 23 807 x 1000 = A B C D 80 700 87 000 807 000 870 000 B C D 29 84 728 ÷ 8 = A 15 910 12 591 12 519 10 591 24 1 223 x 4 = A B C D 4 667 4 862 4 892 4 922 B C D 30 4 100 ÷ 10 = A 41 410 411 401 25 Sebuah buku cerita ada 238 muka surat. Cari jumlah muka surat bagi 3 buah buku cerita yang sama. A B C D 700 5 900 6 100 7 000 27 22 Rajah 4 menunjukkan dua keping kad nombor.21 Rajah 3 menunjukkan dua keping kad nombor. A B C 671 694 714 B C D . Rajah 4 Cari beza antara nilai digit 4 dan 9 bagi dua nombor itu. A B C D 130 000 49 000 31 000 13 000 D 754 26 Dalam satu kotak ada 24 batang pensil. Berapa batang pensil ada dalam 9 buah kotak yang sama? A B C D 216 206 193 183 Sebuah kereta mainan menggunakan 4 biji bateri kecil. Rajah 3 Cari beza antara nilai digit 6 dan 1 bagi dua nombor itu.

Berapa biji duriankah dalam setiap bakul? A B C D 23 30 110 120 38 33 Cari hasil bahagi 300 ÷ 25 = A B C D 10 12 14 16 Sebanyak 72 ekor ayam kampung dimasukkan ke dalam 6 buah reban. berapa ekor ayam yang ada dalam 4 buah reban yang sama? A B C D 48 52 84 108 34 2 486 ÷ 2 = A B C D 2 488 2 484 1 240 1 243 39 200 . Jika 12 kotak kapur hendak dibahagikan kepada 10 kelas. .31 Tambang bagi 5 orang penumpang kapal terbang dari Kota Bharu ke Kuala Lumpur ialah RM 675. Jika bilangan ayam dalam tiap-tiap reban adalah sama banyak.160 ÷ 8 = A B C D 5 20 150 180 35 28 ÷ 7 . berapa batang kapurkah setiap kelas dapat? A B C D 360 batang 260 batang 36 batang 18 batang 32 Pak Dollah ada 115 biji durian.4 = A B C D 0 1 2 3 40 37 x 5 . Dia memasukkan dalam 5 buah bakul yang sama. Berapakah tambang bagi setiap penumpang? A B C D RM 135 RM 200 RM 670 RM 680 A B C D 567 3 067 3 267 3 367 37 Sebuah kotak mengandungi 30 batang kapur.85 = A B C D 100 120 150 185 36 Selesaikan 4 356 ÷ 4 x 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful