You are on page 1of 3

RANCANGAN SLOT PENGAJARAN

Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Modul Tajuk / Tema Tunjang Utama : Prasekolah Fitrah Kasih : 6 September 2011 : 9.00 pagi – 9.30 pagi : 13 orang : Tema : Serangga : Tunjang Komunikasi ( Bahasa Malaysia ) : BM 1.1 Mendengar dengan penuh perhatian BM 2.4 Menceritakan perkara yang didengar BM 3.9 Memahami isi bahan bacaan yang dibaca Standard Pembelajaran : BM 1.1.13 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan,permintaan,cerita,lagu. BM 2.4.1 Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. BM 3.9.3 Bercerita secara lakonan,main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca. Kesepaduan Tunjang : KTI 3.1.6 Berlakon dengan menggunakan props. PSE 2.3.6 Berinteraksi dengan yakin. PSE 2.3.8 Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis,menyanyi dan berlakon. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat: 1. Mendengar dan menjawab soalan berkaitan cerita “Semut Yang Baik Hati”. 2. Bercerita semula tentang cerita “Semut Yang Baik Hati”. 3. Melakonkan semula watak-watak yang terdapat dalam cerita “Semut Yang Baik Hati”. Pengetahuan Sedia ada : Murid telah didedahkan tentang sikap rajin dan tolongmenolong. Kemahiran Berfikir (KBK) : Meramal,memberi pandangan,menghubungkait.

Standard Kandungan

2) Guru bercerita pada murid.hujan.lebat LANGKAH /MASA Set induksi (5 minit) ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN/BBB Kotak Misteri 1) Guru menunjukkan kotak misteri pada murid. slaid Powerpoint Langkah 2 (5 minit ) Soalan 1.Kecerdasan interpersonal : semut. BBB: Komputer riba. 2) Guru bertanya pada murid tentang apa yang terdapat di dalam kotak itu.projektor.puppet : Kecerdasan linguistik. 2) Murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru.Di manakah semut.berterima kasih. BBB: Kotak Pupet Langkah 1 (10 minit) Tayangan slaid powerpoint cerita “Semut Yang Baik Hati” 1) Guru bersoaljawab dengan murid tentang tajuk cerita yang akan disampaikan.Kenapa semut mengumpul makanan? 4. BBB: Komputer riba.projektor.Mengapa lebah dan rama-rama ketawa melihat semut? 3.rama-rama.lebah.Apa yang terjadi pada lebah dan rama-rama? 1) Guru menyoal murid soalan berkaitan dengan cerita yang disampaikan. 3) Murid mendengar dengan perhatian. lebah dan rama-rama tinggal? 2.kerajinan : Slide powerpoint.Penerapan nilai Bahan Bantu Belajar Fokus MI Kosa Kata : Tolong-menolong.makanan. slaid Powerpoint .kerjasama. 3) Murid meneka kandungan kotak tersebut.

1) Murid diminta mengulas semula Penutup ( 3 minit) Cerita “Semut Yang Baik Hati” cerita yang disampaikan oleh guru.Apa pengajaran yang kita dapat daripada cerita ini? 1) Murid dipilih oleh guru untuk Langkah 3 (7 minit) Lakonan puppet berlakon menggunakan puppet. 2) Guru meminta murid menyebut semula pengajaran atau sikap yang patut dicontohi dalam cerita “Semut Yang Baik Hati ” . 2) Murid melakonkan watak-watak di dalam cerita yang disampaikan oleh guru mengikut kreativiti mereka sendiri. BBB: Puppet.5.