You are on page 1of 1

Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu” Târgovişte în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean Dâmboviţa Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Direcţia de Sănătate

Publică Dâmboviţa Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor Facultatea de Stiinte si Arte
vã invită sã participaţi la lucrările Simpozionului judeţean “FACTORII DE MEDIU ŞI SĂNĂTATEA”, Ediţia a-XIV-a, care va avea loc vineri, 5 aprilie 2013, începând cu ora ora 900. La Simpozion pot participa cu lucrări profesori şi elevi (coordonaţi de profesori) din ciclul liceal, care se pot înscrie (titlul lucrării, autor/i, şcoala de provenienţă)până luni, 1 aprilie 2013, pe adresa manoleelena200318@yahoo.co.uk De asemenea, vă rugăm sa trimiteţi ataşat un rezumat al lucrării pe o singură pagină format A4, cu margini de 2,5 cm, font Times New Roman (12 pts), la 1,5 rânduri. După această dată nu se mai fac înscrieri. Lucrările vor fi susţinute în maximum 3 - 5 minute. Programarea pe ore va fi transmisă prin adresele de e-mail ale participanţilor până miercuri, 3 aprilie 2013. Numărul maximum de lucrări admise : 35