You are on page 1of 51

UJIAN BULANAN PERTAMA

BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. Berpuasa dapat menebus dosa tetapi memaafkan orang yang bersalah mendapat lebih pahala 1 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan agama A Hindu C Islam B Buddha D Sikh Bagaimanakah cara penganut agama Buddha ingin memohon maaf pada seseorang? A Memberi hadiah B Mengadakan majlis kesyukuran C Sujud di kaki D Memberikan segelas minuman B Kerana dapat menunjukkan sikap kita yang sebenar C Kerana akan mendapat pujian daripada semua orang D Kerana ianya adalah amalan mulia 7 Apakah ucapan yang sesuai diucapkan apabila kita menerima pemberian daripada seseorang? A Terima kasih. B Susah-susah saja. C Berapakah harga barang ni? D Sama-sama. Berikut merupakan contoh batasan dalam pertuturan, kecuali A mendengar dan menghormati pendapat orang lain B menggunakan bahasa yang kasar dan kurang sopan C tidak memarahi orang lain seandainya pendapat anda tidak diterima D tidak memotong percakapan orang lain yang sedang memberikan pendapat Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 9 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan sikap A kerajinan B harga diri C berhemah tinggi D kejujuran Pilih gambar di bawah yang menunjukkan tingkah laku bersopan.

Apakah amalan bersopan yang dilakukan oleh individu dalam gambar di atas? A Mencium tangan ibu sebelum keluar rumah B Bertegur sapa dengan rakan C Menolong adik mengambil barang mainannya D Melayan rakan dengan sopan Apakah ciri-ciri seorang murid yang mempunyai sikap yakin diri? I Berani menghadapi cabaran II Tidak percaya dengan kebolehan diri III Bijak dalam menguruskan masa IV Berani mencuba sesuatu yang baru A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Saya kurang bersetuju dengan cadangan awak. Pada pendapat saya ......

10

Dialog di atas menunjukkan murid itu seorang yang A biadap B berhemah tinggi C kurang ajar D tidak menghormati pengerusi majlis Mengapakah kita perlu bermaaf-maafan antara satu sama lain? A Kerana ianya amalan nenek moyang kita 11

A I, II dan III B I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

Berikut merupakan contoh perlakuan yang jujur dan ikhlas, kecuali A memulangkan semula barang yang bukan hak

kita B mengakui kesalahan yang dilakukan C suka mendedahkan rahsia rakan D membantu orang lain dengan rela hati 12 Apakah kesannya jika kita tidak bersopan dalam pertuturan dan tingkah laku? I Akan dibenci oleh rakan-rakan II Akan menyinggung perasaan orang lain III Akan dijauhi oleh semua orang IV Akan dihormati oleh rakan-rakan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Rajin bersenam Tidur yang mencukupi 13 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan amalan A berhemah dalam kehidupan B cara hidup yang sihat C kejujuran dalam diri D kesederhanaan dalam pertuturan Liyana meninggikan suara semasa bercakap dengan Siew Fong 14 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah sikap yang perlu ada dalam diri Liyana? A Berhemah tinggi B Harga diri C Kerajinan D Kasih sayang Kita hendaklah menggunakan bahasa yang _______ ketika bercakap dengan orang lain. A gembira B kuat C perlahan D sopan Berikut merupakan kesan sekiranya kita tidak mendapat tidur yang cukup, kecuali A sukar menerima arahan B cepat berasa marah C boleh berfikir dengan tenang D cepat penat dan berasa tidak selesa Bagaimanakah cara untuk bersederhana dalam pertuturan dan perlakuan? I Tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki II Tidak meninggikan suara apabila bertutur III Tidak menunjuk-nunjuk akan apa-apa yang dimiliki IV Sentiasa berbelanja secara boros

A I dan II B II dan III 18

C III dan IV D I dan IV

Antara berikut, yang manakah contoh individu yang mengamalkan gaya hidup sihat? A Banyak makan makanan manis B Makan makanan yang tidak berkhasiat C Menjaga kebersihan diri dan persekitaran D Tidur lewat setiap malam Pilih dialog yang betul berdasarkan pernyataan yang diberikan. Kawallah pertuturan walaupun dalam keadaan marah A B C D Lain kali berhati-hatilah, ya! Mata awak letak mana! Hoi, kau tak nampak ke! Kurang ajar kau ya!

19

20

Pilih gambar di bawah yang menunjukkan amalan gaya hidup sihat.

21

15

16

Apakah kepentingan sikap bersopan dalam pertuturan dan tingkah laku? I Hidup dalam keadaan kacau-bilau II Mengelakkan daripada menyinggung perasaan orang lain III Dapat membentuk peribadi mulia IV Menggalakkan hubungan mesra sesama insan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV di Gurdwara untuk menyambut kelahiran Bersembahyang Memberi hadiah

17

22

Pernyataan di atas adalah berkaitan amalan penganut agama A Sikh C Kristian B Hindu D Buddha

23

Anda gagal dalam ujian pemilihan pemain bola jaring sekolah. Apakah tindakan yang perlu anda lakukan? A Menyalahkan jurulatih B Berlatih dengan lebih tekun C Menangis dan berputus asa D Menyalahkan rakan-rakan Adik anda telah menyepahkan buku-buku anda. Tindakan anda ialah A memarahi adik dan menyuruhnya mengemas kembali buku-buku tersebut B memukul adik dan melaporkan kepada ibu dan ayah C mengugut adik supaya memberikan anda wang saku pemberian ayah D menegur adik dengan baik dan menyuruhnya mengemas kembali buku-buku tersebut Raihan : bertugas Saya tidak dapat membersihkan kelas hari ini. Kepala saya sakit. Raju : _______________________________

B Untuk mendapatkan perhatian daripada kawan-kawan C Untuk mengelakkan daripada dimarahi guru D Untuk menjaga kebersihan dan mengelakkan kuman yang membawa penyakit 27 Berikut merupakan sikap yang dituntut oleh agama, kecuali A bersederhana B bercakap bohong C berterima kasih D bersedekah Apakah yang anda lakukan pada Hari Ibu? A Bercuti bersama kawan-kawan B Menuntut hadiah daripada ibu C Hanya mengingatkan ibu tentang hari tersebut D Mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada ibu anda Pilih dialog yang bersopan. I Boleh saya tumpang lalu, pak cik. II Selamat datang, encik. III Buat apa awak datang ke sini? IV Jemputlah masuk, pak cik. A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Mengapakah kita patut menggunakan bahasa yang sopan ketika berinteraksi? I Untuk menampakkan kita seorang yang lurus II Kerana kita daripada golongan atasan III Untuk mengelakkan perselisihan faham IV Melambangkan keperibadian yang mulia A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

24

28

29

25

Apakah jawapan yang sesuai diberikan oleh Raju? A Habis tu, siapa yang akan ganti tempat awak hari ini? B Kasihannya, tapi saya tak dapat membantu. C Awak rehatlah. Saya akan ganti tempat awak hari ini. D Awak jangan nak cari alasan, nanti saya beritahu cikgu. Mengapa kita perlu memotong kuku? A Untuk kelihatan cantik

30

26

BAHAGIAN B Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. kesejahteraan menghadiahi rahsia jujur berhemah kesyukuran menjaga kasihan menyerahkan bersederhana

1 2 3 4 5 6

Aina seorang murid yang _____________. Oleh itu, dia disukai oleh semua orang. Hok Seng membantah cadangan ketua kumpulannya dengan cara yang _____________. Selva terjumpa dompet di padang sekolah, lalu dia telah _____________ dompet itu kepada guru kelasnya. Ibu Anisah mengadakan majlis ___________ sempena menyambut kehadiran orang baru dalam keluarga mereka. Swee Lan mengunjungi tokong untuk memohon ______________ keluarganya. Azlan mengamalkan sikap _______________. Dia menyimpan lebihan wang baki yang diberikan oleh ibunya ke dalam tabung.

7 8 9 10

Sofea menolong ibunya __________ adiknya sementara ibunya ke pasar. Bersempena Hari Bapa, Rahim ______________ bapanya seutas jam tangan. Sheeta tidak akan membongkarkan ______________ yang diamanahkan oleh kawannya. Johan ____________ melihat orang tua itu membawa barang yang berat, tanpa berlengah dia terus menolongnya. (10 markah)

BAHAGIAN C Tandakan (3 ) bagi pernyataan yang betul dan (7 ) pada pernyataan yang salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kita perlu membantu orang lain dengan ikhlas. Rahmat tidak pernah bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Selaku ketua kumpulan, Hakimi menghormati setiap pendapat ahli kumpulannya. Siew Ling sentiasa menjaga kebersihan diri dan persekitaran untuk mengelakkan daripada dijangkiti penyakit. Latifah dan Mazlan sering bertempuk tampar apabila mereka bertemu. Shalini suka melihat adiknya menangis setiap kali ditinggalkan oleh ibunya. Jazlan segera menyahut apabila dipanggil oleh ibunya. Sudah beberapa kali Ah Ping memohon maaf namun abangnya enggan memaafkannya. Munirah bersikap penyayang dengan haiwan peliharaannya. Penganut agama Hindu akan sujud di kaki ibu bapa atau orang yang lebih tua untuk memohon maaf. ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

(10 markah) BAHAGIAN D Jawab soalan-soalan berikut. 1 Apakah ciri-ciri murid yang berkeyakinan diri? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ (e) ______________________________________________________________________________________ 2 Apakah kebaikan sikap rajin? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 3 Mengapakah kita perlu bersopan dalam pertuturan dan tingkah laku? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (20 markah) BAHAGIAN E Jawab soalan berdasarkan gambar yang diberikan.

1 Nyatakan tiga nilai yang dapat diperolehi daripada gambar di atas. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 2 Apakah kebaikan yang diperolehi daripada aktiviti di atas? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ 3 Nyatakan tiga kesan terhadap warga kelas tersebut sekiranya kelas mereka bersih. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 4 Nyatakan tiga kesan daripada amalan bergotong-royong. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 5 Apakah tugas seorang murid ketika berada di rumah? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (15 markah) BAHAGIAN F Senaraikan lapan contoh perlakuan bersederhana dalam pertuturan dan perlakuan. 1 2 3 4 5 6 7 8 __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (8 markah)

BAHAGIAN G Bagaimanakah cara untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat?

1 2 3 4 5 6 7

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (7 markah)

UJIAN BULANAN KEDUA


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Apakah kepentingan kasih-sayang sesama anggota keluarga? I Dapat mewujudkan sikap saling menghormati II Dapat melahirkan keluarga bahagia III Boleh merapatkan hubungan sesama anggota keluarga IV Boleh mewujudkan keadaan huru-hara di rumah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Berikut merupakan cara untuk kita mengeratkan hubungan sesama anggota keluarga kembangan, kecuali A kenali mereka dan memanggil dengan panggilan yang sesuai B sering bertanya khabar mereka C mengambil berat antara satu sama lain D memberi layanan yang buruk kepada mereka Pati ialah panggilan nenek bagi kaum A Cina C Kadazan B India D Punjabi Ibu anda banyak membawa barang yang dibelinya di pasar. Sebagai anak, apakah yang sepatutnya anda lakukan? A Memandang ibu dengan penuh simpati B Menolong membawakan barang-barang tersebut C Memanggil kakak supaya menolong ibu D Berbual dengan ibu supaya beban yang dibawa tidak terasa Apakah panggilan nenek bagi kaum Semai? A Ine C Nainai B Odu D Nanang 6 Apakah perasaan ibu bapa apabila anak-anak mendengar kata? A Sedih C Marah B Gembira D Teruja

Apakah ciri-ciri keluarga yang berilmu? I Menggunakan masa dengan baik II Mengharapkan balasan apabila melakukan sesuatu III Anak-anak yang ingkar dengan perintah ibu bapa IV Mempunyai anak-anak yang rajin belajar A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 8 Bagaimanakah cara untuk anda melibatkan diri dalam aktiviti setempat? I Hadirkan diri sewaktu mesyuarat diadakan II Tidak ketinggalan menyertai gotong-royong yang diadakan di kawasan perumahan III Menghadirkan diri dalam majlis ceramah yang diadakan IV Tidak masuk campur urusan orang lain A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 9 Apakah ucapan yang sesuai dilafazkan kepada kawan kita yang berada dalam kesedihan kerana kehilangan orang tersayang? A Tahniah B Tazkirah C Takziah D Takrif Apakah kepentingan memberikan sumbangan kepada orang yang memerlukan? I Boleh menggembirakan hati mereka II Sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka III Dapat memupuk sikap saling menghormati

10

IV A B C D

antara satu sama lain Dapat memupuk sikap murah hati dalam diri I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

16 11 Berdasarkan gambar di atas, individu itu memberi sumbangan dalam bentuk A sokongan moral B bantuan kewangan C bantuan psikologi D barangan keperluan Melafazkan melalui ucapan Menghasilkan sajak atau pantun 12 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan cara A memberi sumbangan B mengeratkan hubungan kekeluargaan C mengucapkan terima kasih D menunjukkan rasa benci 13 Kita dilarang melakukan perkara-perkara negatif seperti I ponteng sekolah II meniru dalam peperiksaan III membuli rakan-rakan IV bersopan-santun dengan rakan-rakan dan ibu bapa A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Bersedia memaafkan orang lain Tidak malu mengakui kesalahan diri 14 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan sikap positif individu. Apakah sikap positif tersebut? A Bekerjasama B Toleransi C Bertanggungjawab D Baik hati Pilih gambar di bawah yang menunjukkan tingkah laku yang baik.

Berikut merupakan cara untuk kita menjaga imej dan maruah keluarga, kecuali A meminta izin daripada ibu bapa untuk keluar rumah B lari dari rumah kerana terpengaruh dengan rakan C menolong ayah membersihkan halaman rumah D mencium tangan ibu sebelum ke sekolah Apakah peribahasa yang boleh dikaitkan dengan sikap toleransi? A Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit B Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian C Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing D Masa itu emas Ratna : Kerja saya sudah selesai. Saya balik dululah. Dewi : ______________________________

17

18

Apakah dialog yang sesuai dituturkan oleh Dewi? A Hati-hati dalam perjalanan. B Jumpa lagi. C Kalau kerja awak sudah selesai, awak boleh bantu orang lain pula. D Awak boleh baliklah.

19

15

Apakah nama badan sukarela yang mengadakan rondaan pada waktu malam? A RELA B Pertubuhan Belia C Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) D Rukun Tetangga Bagaimanakah caranya untuk kita menghargai sumbangan rakan dan jiran tetangga? I Menulis kad ucapan II Memberikan hadiah III Mencipta sajak dan pantun

20

IV Menghina mereka A I, II dan III B I, II dan IV 21

C I, III dan IV D II, III dan IV

Apakah sumbangan yang boleh kita diberikan kepada rakan yang ditimpa musibah? I Menasihatinya untuk menerima takdir ilahi II Memberi bantuan kebendaan III Memberikan sokongan moral IV Turut membantu menyelesaikan masalah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

IV Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 26 Orang berbudi kita _____________, orang memberi kita merasa. A berbahasa B berkomunikasi C berdialek D bersopan Apakah yang dimaksudkan dengan baik hati? A Memuliakan orang lain lebih daripada diri Sendiri B Perasaan cinta dan kasih terhadap anggota keluarga C Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu D Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain 28 Berikut merupakan kepentingan kasih sayang sesama anggota keluarga, kecuali A mewujudkan suasana harmoni di rumah B mewujudkan sikap saling menghormati antara satu sama lain C melahirkan keluarga yang pentingkan diri sendiri D menggalakkan sikap saling tolong-menolong Apakah tujuan pesta sukan di sesebuah taman perumahan diadakan? A Untuk berhibur B Mengeruhkan hubungan masyarakat C Mengeratkan hubungan persahabatan D Mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Apakah ucapan yang sesuai diucapkan untuk sesuatu kejayaan? A Tahniah B Takziah C Tazkirah D Takrif

27

22

Berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah cara mereka mengeratkan hubungan sesama anggota keluarga kembangan? A Membantu anggota keluarga yang berada dalam kesusahan B Menziarahi anggota keluarga setiap kali cuti hujung minggu C Memberi layanan yang sopan D Saling bekerjasama antara satu sama lain Ibu : Siew Ling, tolong ibu buang sampah ini. Siew Ling : __________________________.

23

24

Apakah dialog bertanggungjawab yang sesuai diucapkan oleh Siew Ling? A Simpanlah dulu, ibu. Nanti saya buang. B Malaslah, ibu. C Baiklah, ibu. D Saya banyak kerja ni. Berikut merupakan cara menunjukkan kasih sayang kepada anggota keluarga, kecuali A saling mengamalkan sikap tolak ansur B menyayangi sesama anggota keluarga C tidak ambil tahu tentang anggota keluarga D saling bekerjasama Antara berikut yang manakah merupakan pertubuhan sukarela? I Pertubuhan Belia II Tentera Udara Diraja Malaysia III Rukun Tetangga

29

30

25

BAHAGIAN B Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. murah hati toleransi mengeratkan bekerjasama merungut

kasih sayang

dihargai

mengambil berat

maruah

sopan

Aizat tidak pernah _____________ apabila diberikan kerja sekolah yang banyak oleh gurunya. __________________ ialah satu ciri terpenting dalam melahirkan sebuah keluarga yang harmoni. Kita perlu bercakap __________________ dengan semua orang. Setiap pertolongan yang diterima perlulah __________________. Setiap ahli keluarga perlu __________________ terhadap anggota keluarga yang lain. Sikap __________________ perlu dipupuk sejak dari kecil lagi. Memanggil anggota keluarga dengan panggilan yang sesuai akan dapat _____________ hubungan kekeluargaan. Memberi tempat duduk di dalam bas kepada warga emas merupakan satu contoh amalan ____________ yang perlu diamalkan dalam masyarakat. 9 Kerja-kerja kemasyarakatan dapat berjalan lancar sekiranya semua orang mempunyai sikap _______________. 10 Individu yang pandai menjaga diri akan dapat menjaga __________________ keluarga. (10 markah) BAHAGIAN C Tandakan (3 ) bagi pernyataan yang betul dan (7 ) pada pernyataan yang salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kita mestilah berpakaian mengikut fesyen walaupun ianya bercanggah dengan budaya keluarga. Setiap anggota keluarga perlulah menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggungjawab. Robert malu kerana mempunyai seorang datuk yang sudah nyanyuk. Ibu Rokiah mengharapkan anaknya gagal dalam peperiksaan yang diduduki. Kita mestilah memberi layanan yang baik kepada saudara-mara yang datang ke rumah kita. Menyertai aktiviti sukaneka akan dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Siti akan meminta izin daripada bapanya terlebih dahulu apabila hendak keluar rumah. Ponteng sekolah adalah satu tindakan yang bijak bagi murid yang tidak berminat untuk belajar. Jamal sering mengamalkan sikap bertolak ansur dengan semua orang. Pasukan RELA membuat kerja-kerja amal membantu mangsa bencana dengan harapan mendapat pujian. ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ (10 markah) BAHAGIAN D Tuliskan pertuturan atau ucapan yang sesuai sekiranya anda berada dalam situasi di bawah. 1 Apabila hendak ___________________ 2 meminjam pemadam daripada kawan.

1 2 3 4 5 6 7 8

Anda terserempak dengan bekas guru anda.___________________

3 Jika rakan anda mengajak anda untuk melepak di pusat membeli-belah. ___________________ 4 Jika anda terpijak kaki kawan. ibu ___________________ untuk menyertai lawatan sekolah.

5 Meminta kebenaran ___________________

6 Anda ingin berjumpa dengan rakan anda yang berada di dalam kelas ___________________ yang gurunya sedang mengajar. 7 Meminta diri ___________________ untuk ke sekolah daripada ibu.

8 Anda terlewat datang ke sekolah dan ditahan oleh pengawas. ___________________ 9 Berterima kasih kepada kawan yang banyak membantu anda dalam ___________________ pelajaran. 10 Bertanya khabar ___________________ markah) anggota keluarga kembangan. (20

BAHAGIAN E Jawab soalan berdasarkan gambar di bawah.

Apakah nilai yang dimiliki oleh individu di atas? __________________________________________________________________________________________

Apakah kepentingan memberi sumbangan kepada orang yang memerlukan? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________

Apakah faedah yang diperolehi apabila kita bersikap murah hati dalam kehidupan seharian? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________

Nyatakan bentuk sumbangan yang boleh kita berikan kepada mereka yang memerlukan. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ (12

markah)

BAHAGIAN F Berdasarkan situasi di bawah, jawab soalan-soalan berikut. 1 Kakak anda sedang bersiap-siap mahu keluar berhibur bersama teman-temannya dengan memakai pakaian yang kurang sopan. Apakah tindakan anda? __________________________________________________________________________________________ 2 Adik anda menangis sambil mencari kucingnya yang hilang. Kebetulan anda berada di rumah ketika itu. Apakah tindakan anda? __________________________________________________________________________________________ 3 Anda melihat ibu anda sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk makan malam. Apakah tindakan anda? __________________________________________________________________________________________

Nenek anda telah dimasukkan ke wad kerana mengalami tekanan darah tinggi. Kebetulan anda berada di rumah sempena cuti akhir tahun persekolahan. Apakah tindakan anda? __________________________________________________________________________________________ (8

markah)

BAHAGIAN G Gariskan jawapan yang betul. 1 2 3 4 5 Setiap anggota masyarakat perlu (bekerjasama, bergotong-royong) untuk mewujudkan suasana hidup berjiran yang baik. Kita digalakkan untuk menyertai (sukarela, gotong-royong) untuk membersihkan kawasan taman perumahan. Kita perlu mengamalkan sikap (amanah, toleransi) dan saling membantu semasa menjalankan kerja-kerja kemasyarakatan. Kita tidak seharusnya (merungut, menjerit) apabila diberi tugasan yang banyak. Sebagai anggota masyarakat, kita perlulah (menjauhi, menghadirkan) diri dalam aktiviti masyarakat setempat. (10 markah)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - SET 1


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang membuat kebaikan serta jauhilah diri daripada orang yang jahil 3 1 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan agama A Buddha C Islam B Hindu D Sikh Bagaimanakah cara kaum India meminta maaf? A Memberikan segelas air B Sujud di kaki ibu bapa atau orang yang lebih tua C Mengadakan kenduri kesyukuran D Memberi hadiah Mempunyai semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan dan berdaya maju Sifat-sifat di atas menunjukkan individu yang mempunyai nilai A kerajinan B kasih sayang C bertanggungjawab D kesederhanaan Mengapakah kita perlu mengambil makanan yang berkhasiat? A Supaya cepat kenyang B Supaya tidak membazir C Supaya badan menjadi sihat

D Supaya badan mudah dijangkiti penyakit Memotong percakapan orang lain untuk menyampaikan pendapat. 5 Pernyataan di atas menunjukkan sikap individu yang A amanah C jujur B ikhlas D tidak berhemah Individu yang mencuri tulang sewaktu bekerja adalah seorang yang A prihatin B penyayang C tidak peramah D tidak bertanggungjawab

IV tidur lewat malam A I, II dan III B I, II dan IV 11

C I, III dan IV D II, III dan IV

Seorang yang jujur akan mengamalkan sikapsikap yang berikut, kecuali A menepati janji C amanah B berbohong D ikhlas

12

Apakah yang perlu anda lakukan sebelum pergi ke sekolah? A Meminta wang saku daripada ibu B Membantu ibu mengemas rumah C Mencium tangan ibu D Memberi hadiah kepada ibu

13

Gambar di atas menunjukkan sikap individu yang I menjaga penampilan diri II tidak bersopan III bersikap jujur IV menjaga maruah keluarga A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Ibu : Ingat Raju, belajar rajin-rajin. Raju : ______________________________.

Apakah fungsi pertubuhan sukarela seperti Rukun Tetangga dan RELA? A Menyediakan kemudahan infrastruktur B Sebagai agen perumahan C Memantau kegiatan lumba haram D Menjaga keselamatan dan ketenteraman penduduk setempat

14

Apakah dialog yang sesuai diucapkan oleh Raju untuk menunjukkan dia seorang yang bertanggungjawab? A "Baik, ibu." B "Yalah, kalau saya rajin." C "Tengoklah macam mana ibu." D "Hasrat ibu takkan tercapai." Penganut agama ini mengamalkan kejujuran dalam kata-kata, perlakuan dan pemikiran

Berdasarkan gambar di atas, apakah sikap yang dimiliki oleh individu tersebut? A Menunjuk-nunjuk B Amanah C Berterima kasih D Murah hati Bagaimanakah cara anda menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga? I Saling menghormati antara satu sama lain II Mementingkan diri sendiri III Saling bekerjasama IV Mengamalkan sikap bertolak ansur A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Sukaneka Permainan Jogathon Hari keluarga

15

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan agama A Kristian C Islam B Buddha D Hindu Seseorang yang mengamalkan cara hidup yang sihat akan I minum sekurang-kurangnya lapan gelas air sehari II menjaga kebersihan diri dan persekitaran III rajin bersenam

10

16

Maklumat di atas merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang boleh memupuk semangat A perkauman B patriotik

C bermasyarakat D pentingkan diri

19

17

Antara berikut merupakan sikap bersederhana dalam pertuturan dan perlakuan, kecuali A merendah diri semasa bertutur B boros berbelanja C sentiasa bersopan walaupun sedang marah D sentiasa bersyukur dengan apa yang dimiliki Apakah maksud kesederhanaan? A Kewajipan bercakap benar, bersikap amanah, dan ikhlas dalam setiap perlakuan B Bersikap tidak keterlaluan dalam pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain C Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam yang lahir dari hati yang ikhlas D Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan

Berdasarkan gambar, apakah batasan dalam pergaulan antara murid lelaki dan murid perempuan? I Tidak bersentuhan antara lelaki dengan perempuan II Tidak memakai pakaian yang kurang sopan III Bertimbang rasa terhadap rakan-rakan IV Bebas bergaul antara lelaki dan perempuan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Bertolak ansur Sabar Mengawal diri Mendengar pendapat orang lain

18

20

Maklumat di atas berkaitan dengan sikap A toleransi B amanah C bekerjasama D penyayang

BAHAGIAN B Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. nama baik mengawal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sihat meringankan teguran pendapat menjatuhkan membantah menghormati moral

Harlina pandai ___________________ dirinya walaupun dalam keadaan marah. Kita mestilah ___________________ orang yang lebih tua. Johan senantiasa menjaga ___________________ diri dan keluarganya. Kita perlu mendengar dan menghormati ___________________ orang lain. Rajin bersenam merupakan salah satu cara mengamalkan gaya hidup yang ___________________. Rajini dan Salima turut memberi sokongan _________________ kepada rakan-rakan mereka yang menjadi mangsa banjir. Jason menghulurkan sedikit derma kepada mangsa banjir itu untuk ___________________ beban yang ditanggung oleh mereka. Sedia menerima ___________ dan mendengar pendapat orang lain merupakan sikap toleransi yang perlu diamalkan oleh setiap orang. Hafizah tidak __________________ apabila disuruh oleh ibunya melakukan kerja-kerja rumah. Razman sentiasa menjauhi diri daripada melakukan perkara-perkara negatif yang boleh ___________________ maruah keluarganya. (20

markah) BAHAGIAN C Tandakan (3 ) bagi pernyataan yang betul dan (7 ) pada pernyataan yang salah.

1 Rahman ________ 2 Sebagai ________ 3 Azman ________

akan manusia

mencium biasa

tangan kita

ibunya perlu pensel

setiap sedia Aiman

kali

hendak

ke orang

sekolah. lain. kasar.

memaafkan dengan

memulangkan

4 Salah satu cara untuk menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga ialah dengan saling ________ bekerjasama. 5 Kita tidak perlu memberi bantuan kewangan kepada mereka yang memerlukan sebaliknya mencaci ________ mereka. 6 Rizal ________ telah menceritakan rahsia kawan baiknya kepada orang lain.

7 Kita perlulah menjauhi diri daripada melakukan perbuatan yang boleh menyinggung perasaan orang ________ lain. 8 Azmil ________ 9 Sikap ________ 10 Kita ________ mengamuk berjimat perlu kerana cermat jujur pendapatnya haruslah dan tidak diterima dalam diri oleh ahli kumpulannya sejak yang dari kita (10 markah) BAHAGIAN D Tuliskan pertuturan atau ucapan yang sesuai sekiranya anda berada dalam situasi di bawah. 1 2 3 4 5 Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak menolong anda. Anda ingin meminta izin daripada guru anda untuk ke tandas. Anda telah terpijak kaki kawan anda semasa membeli makanan di kantin. Rakan anda mengajak anda keluar berjalan-jalan selepas waktu sekolah. Anda hendak berjumpa dengan guru di bilik guru. _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ (10 markah) BAHAGIAN E Bina ayat berdasarkan nilai kejujuran yang dinyatakan di bawah. amanah ikhlas bercakap benar menepati janji yang kecil lain. lagi.

disemai

individu tindakan

ikhlas

dalam

setiap

lakukan.

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (8

markah) BAHAGIAN F Berdasarkan gambar, jawab soalan-soalan berikut.

Nyatakan contoh-contoh perlakuan yang jujur dan ikhlas. 1 2 3 4 5 __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ (12

markah) BAHAGIAN G Gariskan jawapan yang betul. 1 2 Encik Danish (bersyukur, berputus asa) kerana telah dinaikkan pangkat sebagai pengurus di syarikatnya. Andy dan Khairy merupakan sahabat baik. Mereka saling (hormat-menghormati, caci-mencaci) kepercayaan dan adat resam masing-masing. Khairil tidak pernah merungut apabila diberi tugasan yang banyak dalam aktiviti gotong-royong itu kerana dia seorang individu yang mengamalkan sikap (motivasi, toleransi). Aizatul merupakan seorang anak yang (garang, bertanggungjawab) kerana sering membantu ibunya membuat kerja rumah. Hajar dan Auzani merupakan sahabat baik, namun mereka tetap menjaga (pendirian, batasan) pergaulan antara lelaki dan perempuan. Raimy tidak (ikhlas, amanah) membantu ibunya menyiram bunga kerana berniat untuk meminta upah selepas melakukannya. Batrisya menjaga (penglihatan, tingkah laku) nya dengan tidak melakukan perkara-perkara negatif. Sebagai cucu yang hormat dan (jujur, taat), Razin sentiasa pulang ke kampung setiap kali berkesempatan untuk menziarahi datuk dan neneknya. Adriana menghadiahi Ayuni sebuah novel sebagai tanda (berterima kasih, mengambil berat) kerana telah banyak membantunya dalam pelajaran. 10 Syaiful sentiasa bertutur secara (mesra, sopan) dengan ahli keluarga dan rakan-rakannya. (20 markah)

4 5 6 7 8 9

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - SET 2


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. Sarah : saya temui basikal. 1 Cikgu, dompet ini di garaj I Tidur lapan jam sehari II Tidur pada lewat malam setiap hari III Melakukan aktiviti riadah selama 30 minit setiap hari IV Makan makanan yang seimbang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas Saling menghormati dapat merapatkan hubungan sesama anggota keluarga 7 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan sebuah keluarga yang A porak peranda B bahagia C cemerlang D kesepian Tata dan Pati merupakan panggilan datuk dan nenek bagi kaum A Kadazan B Cina C Semai D India Suraya melihat adiknya menangis mencari anak patungnya yang hilang. 9 kerana

Berdasarkan dialog di atas, apakah nilai yang ada pada diri Sarah? I Amanah II Menepati janji III Kerajinan IV Ikhlas A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Berikut merupakan amalan gaya hidup yang sihat, kecuali A makan makanan yang berkhasiat B menyimpan rahsia rakan dengan baik C mengurangkan pengambilan makanan yang manis D menjaga kebersihan alam sekitar Bagaimanakah cara untuk kita mengambil berat terhadap anggota keluarga? I Melawat apabila mereka terlantar sakit II Membawa buah tangan setiap kali mengunjungi mereka III Sering bertanya khabar tentang mereka IV Tidak menghormati antara satu sama lain A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut, yang manakah merupakan faedah menyertai aktiviti sukan? I Dapat memupuk semangat berpasukan II Merenggangkan hubungan persaudaraan III Dapat mencergaskan badan IV Perpaduan dapat dipupuk A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah yang akan terjadi sekiranya kita tidak cukup tidur? A Mudah menerima pelajaran B Tidak mudah marah C Boleh berfikir dengan tenang D Menjadi penat dan tidak selesa Antara berikut, yang manakah pernyataan yang menunjukkan anda menyayangi diri?

Apakah tindakan yang patut Suraya lakukan agar adiknya berhenti menangis? A Menasihatkannya supaya jangan menangis kerana anak patung boleh dibeli B Memukul adiknya kerana membuat bising C Mengugut akan memberitahu ibu sekiranya tidak berhenti menangis D Menolongnya mencari anak patung itu bersama-sama Ine adalah panggilan untuk nenek bagi kaum A Iban B India C Kadazan D Punjabi

10

16

11

Bagaimanakah penganut agama di atas menunjukkan rasa kesyukuran? A Bersembahyang di tokong B Sujud di kaki ibu bapa C Bersembahyang di gurdwara D Mengadakan majlis kenduri kesyukuran Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang mempunyai sikap yakin diri, kecuali A berani mencuba B percaya dengan kebolehan diri C mudah berputus asa D tegas dalam membuat keputusan Apakah kepentingan menjaga imej dan maruah keluarga? I Dapat mengembirakan hati keluarga II Akan memalukan keluarga III Diri dan keluarga lebih dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat IV Mengelakkan diri daripada terjebak dengan gejala sosial A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Memberi kad ucapan Memberi hadiah Memberi bunga Menghantar E-mel 19 18

Sekiranya anda merupakan rakan salah seorang ahli keluarga di atas, apakah yang harus anda lakukan? A Hanya melihat dari jauh kerana takut terkena api B Turut menangis dengan sekuat hati tanda bersimpati C Memberi bunga sebagai tanda ucapan takziah D Memberi sokongan moral, bantuan kewangan dan barangan keperluan kepada keluarga mereka Saya berharap awak dapat bersabar dalam menghadapi dugaan ini

12

17

13

Pernyataan di atas adalah salah satu cara kita menyampaikan sumbangan dari segi A bantuan kewangan B bantuan psikologi C sokongan moral D barangan keperluan Menurut agama ini, penganutnya tidak dibenarkan menipu dan tidak boleh menyembunyikan kebenaran apabila mengetahuinya Maklumat di atas merujuk kepada kejujuran dalam tuntutan agama A Hindu B Buddha C Islam D Kristian Persatuan Kebajikan Anak Pesakit HIV/AIDS Nurul Iman Malaysia (PERNIM) Bilakah badan di atas di tubuhkan? A 18 Ogos 2005 B 22 Mac 2003 C 17 Mac 2004 D 1 Mac 2004 Apakah tujuan penganut agama Buddha melepaskan burung merpati ketika menyambut Hari Wesak? A Sebagai tanda kesyukuran B Sebagai tanda kebebasan C Sebagai tanda kegembiraan D Sebagai tanda kemuliaan

14

Cara di atas boleh digunakan untuk A mengucapkan terima kasih B bertanya khabar C memberi sokongan moral D memberi bantuan kewangan Walaupun telah gagal dalam ujian bulanan Matematik yang baru lalu, namun Keevan tetap tidak berputus asa berusaha untuk lulus pada masa akan datang

20

15

Pernyataan di atas menunjukkan Keevan seorang yang bersikap A malas B berbudi bahasa C bertolak ansur D gigih berusaha

BAHAGIAN B Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

minda menderma

Rukun Tetangga seimbang

bantuan Bersyukur

Pergaulan rajin

Toleransi tingkah laku

Kita digalakkan memberi ____________ dalam bentuk wang atau pakaian dan barang-barang keperluan lain kepada mereka yang memerlukan. 2 Azri ____________ kepada mangsa kebakaran itu dengan hati yang ikhlas. 3 ____________ antara murid lelaki dan murid perempuan perlu ada batasannya. 4 Kita digalakkan makan makanan yang ____________. 5 ____________ dengan apa yang dimiliki merupakan satu sikap individu yang mengamalkan kesederhanaan. 6 Individu yang tidak bersopan mempunyai ____________ yang tidak sihat. 7 Antara cara untuk mengawasi kawasan tempat tinggal ialah dengan menyertai __________ dan pertubuhan sukarela yang lain. 8 Kita seharusnya menjaga ____________ dengan tidak melakukan perkara-perkara negatif. 9 ____________ ialah kesanggupan untuk bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya perselisihan faham. 10 Sifat ____________ dan tidak mudah berputus asa perlu dipupuk dalam diri setiap individu sejak dari kecil lagi. (10 markah) BAHAGIAN C Tandakan (3 ) bagi pernyataan yang betul dan (7 ) pada pernyataan yang salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penganut agama Hindu akan sujud di kaki ibu bapa atau orang yang lebih tua untuk memohon maaf. Kita perlu mengamalkan sikap sopan dalam pertuturan dan tingkah laku. Murid yang mempunyai keyakinan diri akan mudah berputus asa dan takut menghadapi cabaran. Nizam membantu ibunya mencuci longkang dengan harapan ibunya akan memberikan upah kepadanya. Adriana dan rakan-rakannya berjoging pada setiap petang untuk menjaga kesihatan badan. Bersikap jujur dan ikhlas dalam perbuatan adalah amalan yang mulia dan patut diamalkan oleh setiap orang. Kita boleh menunjuk-nunjuk kepada orang lain kekayaan yang kita miliki. Syaiful seorang yang amanah kerana menyimpan barang yang diamanahkan oleh rakannya dengan baik. Kita boleh menunjukkan rasa sayang terhadap anggota keluarga dengan mengambil berat terhadap mereka ketika sakit. Azri tidak pernah meminta izin daripada ibu atau bapanya sebelum keluar rumah. (10 markah) BAHAGIAN D Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Apakah yang dimaksudkan dengan tanggungjawab terhadap masyarakat? __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ Senaraikan tiga pertubuhan sukarela yang menjaga keselamatan dan keharmonian kawasan setempat. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ Bagaimanakah cara untuk melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ Nyatakan dua contoh amalan toleransi dalam melaksanakan kerja-kerja kemasyarakatan. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (20

markah) BAHAGIAN E Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan gambar yang diberikan.

(20 markah) BAHAGIAN F Padankan pernyataan di bawah dengan nilai-nilai moral yang betul. 1 Muhairil mendermakan beberapa helai pakaian kepada mangsa kebakaran di kampungnya. Hajar menghadiahi Zamani sekotak coklat kerana banyak membantunya dalam pelajaran. Bukhairi mengawasi kawasan tempat tinggalnya dengan menyertai Rukun Tetangga. (a) Bertanggungjawab

(b) Kesederhanaan

(c) Kejujuran

Sahara memulangkan semula lebihan baki wang yang diberikan oleh penjual kantin itu kepadanya semalam.

(d) Murah hati

Walaupun Andy berasal daripada golongan berada, namun dia tidak pernah menunjuk-nunjuk dengan apa yang dimilikinya.

(e) Berterima kasih

(10 markah) BAHAGIAN G Gariskan jawapan yang betul. 1 2 3 4 5 Kemesraan dan kasih sayang merupakan suatu keperluan untuk melahirkan suasana (harmoni, kacau-bilau) dalam sebuah keluarga. Keluarga (kembangan, induk) terdiri daripada datuk, nenek, bapa saudara, ibu saudara dan sepupu. Rakyat Malaysia sememangnya terkenal dengan sikap (sombong, prihatin) dan murah hati. Sahabat yang (amanah, ikhlas) akan menyimpan rahsia rakannya dengan baik.

(Sukaneka, Olahraga) ialah acara yang mempertandingkan pelbagai jenis permainan seperti tarik tali dan lari dalam guni. (10 markah)

UJIAN BULANAN KETIGA - SET 1


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Berikut merupakan aktiviti berfaedah, kecuali A membantu ibu melakukan kerja-kerja rumah B membaca buku cerita pada waktu lapang C melepak di pusat membeli-belah D terlibat dengan pelbagai aktiviti yang diadakan di sekolah

Apakah akibat daripada situasi seperti dalam gambar di atas? I Udara akan tercemar II Hidupan laut akan mati III Manusia yang tinggal berhampiran akan terdedah dengan pelbagai jenis penyakit IV Suhu meningkat A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Mengapakah kita tidak digalakkan melakukan pembakaran terbuka? A Akan berlakunya kejadian tanah runtuh B Ribut taufan akan melanda C Suhu akan meningkat D Akan berlaku kemarau yang berpanjangan Apakah faedah melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan masyarakat? I Boleh membentuk sebuah masyarakat yang penyayang II Meningkatkan semangat kejiranan III Mewujudkan persefahaman antara anggota masyarakat IV Masyarakat akan hidup dalam keadaan yang kucar-kacir dan saling bermusuhan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah peraturan perlu dalam hidup berjiran? I Membentuk disiplin diri agar tidak menyusahkan jiran tetangga II Senang untuk melaporkan kegiatan salah laku jiran III Mudah untuk meminta bantuan daripada jiran IV Membentuk hubungan yang baik dan harmoni antara jiran tetangga A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 12 11 8

B I, II dan IV

D II, III dan IV

Apakah aktiviti yang dilakukan oleh individu di atas untuk mengisi masa lapang? A Melepak di pusat membeli-belah B Membazir masa melayari internet C Berkawan dengan budak-budak nakal D Membaca buku Menggunakan semula bahan buangan

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan A kegiatan yang tidak berfaedah B keindahan persekitaran tanggungjawab bersama C amalan gaya hidup yang mesra alam D cara-cara untuk mengindahkan kawasan Negara kita diketuai oleh A Perdana Menteri B Yang di-Pertuan Agong C Majlis Raja-Raja D Kabinet

10

Gambar di atas merupakan mantan Yang di-Pertuan Agong yang ke _____________. A ketujuh B ketiga belas C kelima D keenam Bagaimanakah cara untuk murid mengelakkan diri daripada dibuli? I Jangan sesekali menunjukkan rasa takut II Jangan sesekali bersendirian III Jangan takut untuk melaporkan perbuatan itu kepada guru disiplin IV Menyimpan dendam terhadap pembuli A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Berikut merupakan slogan yang boleh dikaitkan dengan kebersihan persekitaran, kecuali A Negara Bersih Rakyat Makmur B Cintailah Sungai Kita

Berikut merupakan tokoh yang telah mengharumkan nama negara dalam bidang sukan, kecuali A Datuk Nicol Ann David B Shalin Zulkifli C Dato Dr. Sheikh Muszaphar Shukor D Datuk Lee Chong Wei Kebaikan melakukan aktiviti berfaedah ialah I boleh mengisi masa lapang II boleh mengembangkan bakat III ilmu pengetahuan akan berkurangan IV dapat menimba pengalaman berharga A I, II dan III C I, III dan IV

13

C Tak Nak Merokok D Jagalah Kebersihan 14 Apakah kepentingan mengamalkan gaya hidup mesra alam? I Dapat menghirup udara segar II Dapat berbaik-baik dengan alam III Kehidupan kita akan terganggu IV Terhindar daripada risiko pelbagai jenis penyakit A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Berikut merupakan sumber yang boleh diperbaharui, kecuali A air C emas B udara D solar Apakah yang dimaksudkan dengan Tsunami? A Bencana terhebat B Ombak pelabuhan C Air pasang besar D Ombak besar Siapakah nama Yang di-Pertuan Agong yang kelima? A Seri Paduka Baginda Al-Sultan Almu tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muadzam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Badlishah B Seri Paduka Baginda Tuanku Ja'afar Ibni AlMarhum Tuanku Abdul Rahman C Seri Paduka Baginda Al-Marhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Al-Marhum Tuanku Muhammad D Seri Paduka Baginda Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail Siapakah yang telah mengharumkan nama negara dalam bidang pidato? A Shelyn Ooi Su Shiyan B Melati Abdul Hamid C Suzanna Ghazali Bujang D Bryan Nickson Lomas 19 Berikut merupakan punca-punca pencemaran akibat faktor semula jadi, kecuali A ribut taufan B tanah runtuh C gempa bumi D pembakaran terbuka Mencintai dan menghargai alam sekitar demi mengekalkan keharmonian hidup 20 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan 26 25

definisi A kebersihan dan keindahan persekitaran B menyayangi alam sekitar C peka terhadap isu-isu sosial D hormat dan setia kepada pemimpin 21 Bagaimanakah caranya untuk mengamalkan gaya hidup yang mesra alam? I Menggunakan basikal ke sekolah II Membuang sampah ke dalam sungai III Berkongsi kereta ke tempat kerja IV Menanam pokok-pokok di kawasan rumah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Seri Paduka Baginda Sultan Iskandar Ibni AlMarhum Sultan Ismail merupakan mantanYang di-Pertuan Agong dari negeri A Kelantan C Kedah B Perak D Johor Tindakan manusia melakukan pembakaran terbuka akan menyebabkan I hidupan laut musnah II pencemaran udara III suhu meningkat IV hutan dan hidupan liar musnah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah kesan daripada berlakunya tsunami? I Pencemaran alam sekitar II Tanih menjadi subur III Kerosakan harta benda IV Kematian manusia dan haiwan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D Semua di atas

15

22

16

23

17

24

18

Berdasarkan gambar, apakah kesan daripada pencemaran di atas? I Manusia mudah mendapat penyakit II Suhu meningkat III Udara tercemar IV Hutan dan hidupan liar musnah A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D Semua di atas Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui? I Petroleum III Solar

II Bijih timah A I, II dan III B I, II dan IV 27

IV Bijih besi C I, III dan IV D II, III dan IV

29

Berikut merupakan punca-punca pencemaran akibat perbuatan manusia, kecuali A pembakaran hutan B pengeluaran asap daripada kenderaan dan aktiviti perkilangan C kejadian gempa bumi D penebangan pokok yang berleluasa

Bilakah tsunami berlaku? A 26 Disember 2006 B 26 Disember 2004 C 26 Disember 2000 D 26 Disember 2003 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan aktiviti yang mesra alam.

30

28

Apakah slogan yang sesuai dengan gambar di atas? A Kitar semula B Negara Bersih Rakyat Makmur C Jagalah Kesihatan Anda D Cintailah Sungai Kita

A I dan II B II dan III

C III dan IV D I dan IV

BAHAGIAN B Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. bangga persekitaran kebajikan Majlis Raja-Raja badminton berjiran sisa toksik menggubal peka Jerebu

1 2 3 4 5

Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita perlu ___________________ dengan masalah dan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat. Pemeliharaan dan pemuliharaan ___________________ adalah penting agar sentiasa bersih dan ceria demi menjamin kesejahteraan hidup. __________ ialah keadaan udara yang tercemar oleh habuk, debu dan asap yang berpunca daripada pembakaran hutan dan asap dari kilang atau kenderaan. Kita seharusnya berasa ____________ kerana dapat hidup dalam sebuah negara yang aman dan damai.

Masyarakat yang berbilang kaum di negara kita perlu melibatkan diri dalam kerja-kerja __________________ dan kemasyarakatan bagi memupuk kasih sayang dan perpaduan. 6 Yang di-Pertuan Agong dilantik oleh _________________ dan akan memegang jawatan tersebut selama lima tahun. 7 Datuk Lee Chong Wei telah mengharumkan nama negara dalam sukan _______________. 8 Kita perlu mematuhi peraturan hidup ______________ bagi mewujudkan hubungan yang baik dan harmoni antara jiran tetangga. 9 Parlimen merupakan majlis tertinggi yang ________________ undang-undang di negara kita. 10 Pembuangan sampah sarap dan ________________ ke dalam sungai dan laut akan mengakibatkan pencemaran air. (10 markah) BAHAGIAN C Tandakan (3 ) bagi pernyataan yang betul dan (7 ) pada pernyataan yang salah.

1 Seri Paduka Baginda Sultan Iskandar Ibni Al-Marhum Sultan Ismail ialah bekas Yang di-Pertuan _______ Agong yang kesepuluh. 2 Panel solar ialah alat yang mengumpulkan dan memproses tenaga daripada matahari. _______ 3 Sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah sumber yang tidak boleh diganti semula seperti air, _______ udara dan solar. 4 Pencemaran alam sekitar juga boleh terjadi akibat daripada faktor semula jadi seperti bencana alam _______ dan banjir. 5 Rakyat yang cinta akan negara tidak akan terlibat dengan aktiviti keganasan. _______ 6 Asap daripada kenderaan dan kilang serta pembakaran sampah secara terbuka akan menyebabkan jerebu. _______ 7 Kempen Tak Nak Merokok bertujuan untuk memupuk sikap menjaga kebersihan persekitaran. _______ 8 Datuk Jimmy Choo merupakan angkawasan pertama negara ke Stesen Angkasa Lepas Antarabangsa _______ (ISS). 9 Kita perlu mengamalkan sikap bertolak ansur dan saling menghormati sesama jiran tetangga. _______ 10 Persefahaman antara anggota masyarakat pelbagai kaum boleh dipupuk melalui aktiviti-aktiviti _______ kebajikan. (10 markah) BAHAGIAN D Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Apakah punca-punca pencemaran akibat daripada aktiviti manusia? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________

(d) ______________________________________________________________________________________ 2 Nyatakan dua kesan daripada pencemaran alam sekitar. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ 3 Bagaimanakah cara untuk menjamin kualiti alam sekitar agar terpelihara? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ (20 markah) BAHAGIAN E Susun nama-nama Yang di-Pertuan Agong di bawah mengikut urutan atau giliran yang betul. Contoh : Seri Paduka Baginda Al-Marhum Tuanku Yahya Petra Ibni Al-Marhum Sultan Ibrahim Sultan Kelantan 1 Seri Paduka Baginda Al-Marhum Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Al-Marhum Syed Hassan Jamalullail Sultan Perlis Seri Paduka Baginda Al-Marhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Zainal Abidin Sultan Terengganu Seri Paduka Baginda Al-Marhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Al-Marhum Tuanku Muhammad Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Seri Paduka Baginda Al-Marhum Tuanku Hisamuddin Alam Shah Ibni AlMarhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah Sultan Selangor Seri Paduka Baginda Al-Sultan Almutasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muadzam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Badlishah Sultan Kedah keenam

_____________

2 3

_____________ _____________

_____________

_____________ (10

markah)

BAHAGIAN F Gariskan jawapan yang betul. 1 2 Longkang yang tersumbat dengan sampah sarap akan menyebabkan (banjir kilat, tsunami) apabila hujan lebat. Penduduk Taman Saujana (bergotong-royong, berlumba-lumba) untuk membersihkan kawasan persekitaran yang kotor di tempat mereka. 3 4 5 Jawatan Yang di-Pertuan Agong digilirkan setiap (sepuluh, tujuh, lima) tahun sekali. Setiap pelajar perlu menghindarkan diri daripada terlibat dengan aktiviti yang tidak (bertanggungjawab, berfaedah) seperti melepak, ponteng dan sebagainya.

Antara barang-barang yang boleh (ditebus guna, dikitar semula) ialah tin aluminium, botol kaca dan surat khabar lama. (10 markah) BAHAGIAN G Susun semula huruf-huruf yang berikut supaya membentuk perkataan yang berkaitan dengan aktiviti berfaedah. 1 ACEMBMA ________________________________

HAREBAID

________________________________

LAGENUMNG KJAI

________________________________

KUSRBEAN

________________________________

HKERMHABE

________________________________ (10

markah)

UJIAN BULANAN KETIGA - SET 2


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Apakah tanggungjawab manusia dalam menjamin kualiti alam sekitar agar terpelihara? I Mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan setempat II Melakukan pembakaran terbuka III Melibatkan diri dalam kegiatan yang mencemar dan memusnahkan alam sekitar IV Mengelakkan daripada melakukan pembakaran terbuka A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Siapakah tokoh yang mengharumkan nama negara dalam bidang pelajaran? A Sazali Abdul Samad B Noor Amalina Che Bakri C Datuk Jimmy Choo D Datuk Nicol Ann David Berikut merupakan cara untuk kita menaikkan imej negara, kecuali A memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan B berkecimpung dalam bidang sukan dan memperolehi kejayaan C mengadakan tunjuk perasaan untuk membantah sesuatu keputusan kerajaan D menyahut cabaran Malaysia Boleh 8

Pernyataan di atas menunjukkan seorang individu yang mengamalkan A gaya hidup mesra alam B kegiatan yang tidak berfaedah C menjaga kebersihan persekitaran D menjaga keindahan alam Institusi raja merangkumi I Menteri Kabinet II Yang di-Pertuan Agong III Yang Dipertuan Besar IV Sultan-sultan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Apakah punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran udara? A Sikap manusia B Pembakaran secara terbuka C Kesesakan lalu lintas D Pembuangan sampah Antara sifat-sifat yang perlu ada pada anggota setempat ialah A mementingkan diri B tidak bertegur sapa C bekerjasama D memencilkan diri Jerebu ialah keadaan udara yang tercemar oleh I habuk II debu III asap IV sampah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Siapakah yang melantik Yang di-Pertuan Agong? A Perdana Menteri B Majlis Raja-Raja C Suara rakyat D Menteri Besar Pilih gambar di bawah yang menunjukkan individu yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar.

10 4 Yang di-Pertuan Agong yang ke-8 berasal dari negeri A Johor C Perak B Kelantan D Negeri Sembilan Apakah kebaikan menjauhi diri daripada aktiviti yang tidak berfaedah? I Dapat menjadi murid yang berhemah tinggi II Dapat menghindarkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang bahaya III Boleh mengembangkan bakat IV Dapat menjaga nama baik diri, keluarga dan sekolah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

11

12

Berbasikal ke sekolah

dijauhi dalam hidup berjiran, kecuali A membuat bising pada waktu malam B mengotorkan kawasan rumah jiran C menziarahi jiran pada waktu lewat malam D mengamalkan sikap bertolak ansur dan menghormati sesama jiran

13

Berikut merupakan aktiviti berfaedah, kecuali A membersihkan rumah B melepak di pusat membeli-belah C bersenam dan bersukan D membaca buku Yang di-Pertuan Agong yang ketujuh merupakan sultan dari negeri A Pahang B Perak C Terengganu D Kelantan Negara Bersih Rakyat Sihat

20

14

Datuk Lee Chong Wei telah mengharumkan nama negara dalam bidang sukan A golf B bola sepak C badminton D renang Antara berikut, barang-barang buangan yang manakah boleh dikitar semula? I Tin aluminium II Karung guni III Botol kaca IV Surat khabar lama A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Bijih timah Bijih besi Emas Petroleum

21

15

Apakah tujuan kempen di atas diadakan? A Menggalakkan rakyat berhenti merokok B Memupuk sikap menjaga kebersihan diri dan persekitaran dalam masyarakat C Melahirkan rakyat yang bersatu padu D Mengurangkan kemerosotan ekonomi Antara berikut merupakan cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa buli, kecuali A jangan tunjukkan rasa takut B berada dalam perhatian rakan-rakan dan orang dewasa C sentiasa bersendirian D beritahu seseorang terutama kepada orang dewasa atau polis apabila dibuli Antara berikut merupakan pencemaran yang berlaku akibat daripada faktor semula jadi, kecuali A gempa bumi B kebakaran hutan C tanah runtuh D pembakaran terbuka Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Negara Malaysia untuk tempoh ___________ tahun. A sepuluh C enam B tujuh D lima Berikut merupakan perkara-perkara yang perlu

16

22

Maklumat di atas merujuk kepada sumber yang A boleh diperbaharui B tidak boleh diperbaharui C mencemarkan alam sekitar D boleh dikitar semula

17

18

19

Apakah faedahnya apabila kita menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta untuk ke tempat kerja? I Dapat menjimatkan petrol II Dapat mengurangkan pencemaran udara III Dapat mengurangkan hakisan tanah runtuh IV Dapat mengelakkan kesesakan jalan raya A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 24 Apakah langkah-langkah yang wajar diambil bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar? I Memberi kesedaran kepada orang ramai II Mengadakan undang-undang yang lebih ketat

23

III Melakukan pembakaran secara terbuka IV Melaporkan aktiviti mencemarkan alam sekitar kepada pihak berkuasa A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 25 Siapakah tokoh yang memenangi pingat emas dalam kejuaraan peringkat Asia dalam bidang sukan bina badan? A Sazali Abdul Samad B Datuk Azhar Mansor C Shalin Zulkifli D Datuk Nicol Ann David Pilih gambar di bawah yang menunjukkan Yang di-Pertuan Agong Malaysia sekarang.

27

Chef Wan telah mengharumkan nama negara dalam bidang A sukan C masakan B akademik D peragaan Tsunami terhasil daripada A kejadian gunung berapi B kejadian gempa bumi di dasar laut C kejadian tanah runtuh di lereng-lereng bukit D kejadian banjir besar di Indonesia Apakah tugas Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)? A Menyediakan infrastruktur yang selesa kepada penduduk B Mengawal pencemaran alam sekitar C Mengubal undang-undang kampung D Menjaga keselamatan dan ketenteraman penduduk setempat Bilakah Majlis Raja-Raja ditubuhkan? A 1894 B 1849 C 1948 D 1984

28

29

26

30

BAHAGIAN B Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Raja Berperlembagaan minyak berkorban tsunami mesra prihatin suhu Gunung Everest tarikh inspirasi

Majlis Raja-Raja bertanggungjawab dalam menentukan ____________ Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. 2 Tumpahan _____________ dan pembuangan sisa toksik ke dalam laut akan memusnahkan hidupan marin. 3 Pembakaran hutan dan pembalakan haram akan menyebabkan peningkatan _____________ bumi. 4 Malaysia ialah satu-satunya negara yang mempunyai sistem _________________. 5 Menurut bahasa Jepun, _____________ bermaksud ombak pelabuhan yang terhasil daripada kejadian gempa bumi di dasar laut. 6 Rakyat yang cinta akan negara sanggup _____________ apa sahaja untuk agama, bangsa dan negara. 7 Gaya hidup yang _____________ alam dapat memelihara keindahan alam sekitar. 8 Konsep Malaysia Boleh dapat memberikan _____________ kepada rakyat untuk terus mencapai kejayaan dan mengharumkan nama negara. 9 Setiap rakyat Malaysia perlu bertanggungjawab dan _____________ terhadap masalah dan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat. 10 Marina Ahmad merupakan wanita pertama Malaysia yang berjaya menakluki _____________. (10 markah) BAHAGIAN C Tandakan (3 ) bagi pernyataan yang betul dan (7 ) pada pernyataan yang salah. 1 Nama baik diri, keluarga dan sekolah akan terpelihara jika kita berjaya mengelakkan diri daripada ________

menyertai aktiviti yang tidak berfaedah. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jerebu akan mengakibatkan jarak penglihatan menjadi terhad dan mengganggu pernafasan manusia. ________ Pencemaran alam sekitar juga boleh terjadi disebabkan oleh faktor-faktor semula jadi seperti kejadian gempa bumi dan pembakaran terbuka. Seri Paduka Baginda Al-Marhum Tuanku Yahya Petra Ibni Al-Marhum Sultan Ibrahim merupakan mantan Yang di-Pertuan Agong yang ketiga. Yang di-Pertuan Agong negara kita dilantik oleh Parlimen dan dipersetujui oleh Perdana Menteri. Kita perlu memastikan haiwan peliharaan kita dijaga dengan baik agar tidak menyusahkan jiran. Datuk Nicol Ann David telah mengharumkan nama negara dalam bidang sukan badminton. ________ ________ ________ ________ ________

Salah satu cara untuk kita menghabiskan masa lapang ialah dengan menyertai aktiviti lumba haram. ________ Penyertaan masyarakat dalam aktiviti-aktiviti kebajikan dapat memupuk perasaan kasih sayang dan ________ prihatin antara anggota masyarakat. Sistem pemerintahan beraja yang diamalkan di negara kita pada hari ini diwarisi sejak dari Zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. ________ (10

markah)

BAHAGIAN D Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Nyatakan peraturan-peraturan hidup berjiran. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________

Berikan dua sebab mengapa peraturan perlu dalam hidup berjiran. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________

Nyatakan empat contoh penglibatan dalam membanteras kegiatan salah laku. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________

(d) ______________________________________________________________________________________ (20 markah) BAHAGIAN E Senaraikan lima sikap individu yang cinta akan negaranya. 1 2 3 4 5 __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ (10 markah) BAHAGIAN F Gariskan jawapan yang betul. 1 2 3 4 5 Fahmi mengamalkan gaya hidup mesra alam dengan (berbasikal, membonceng) ke sekolah. Penduduk Taman Cempaka bergotong-royong (melindungi, mengindahkan) kawasan perumahan mereka. Rania sentiasa melakukan aktiviti berfaedah bagi (mengelakkan, meneruskan) diri daripada terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral. Rizal (merendahkan, meninggikan) bunyi radio dan televisyen di rumahnya kerana bimbang akan mengganggu ketenteraman jiran-jirannya. Akif memberi (bantuan, khidmat) kepada mangsa kebakaran dengan menghulurkan derma dan sokongan moral. (10 markah)

BAHAGIAN G Padankan gambar-gambar di bawah dengan nama-nama individu yang telah mengharumkan nama negara.

(10 markah)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - SET 1


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. Hilangkan dendam daripada hati kamu sendiri dan semua insan akan menjadi kawan kamu. 1 Maklumat di atas ialah mengenai suruhan bermaaf-maafan mengikut agama A Kristian C Hindu B Buddha D Sikh Antara berikut merupakan akibat tidak bersopan dalam pertuturan dan tingkah laku, kecuali A akan menyinggung perasaan orang lain B dipandang mulia dan dihormati C mempunyai minda yang tidak sihat D menimbulkan perselisihan faham dengan rakan-rakan 3 Berani menghadapi cabaran Percaya dengan kebolehan diri Tidak mudah berputus asa 7 Cikgu Amira sering menegur murid-muridnya yang melakukan kesalahan dengan sopan. Sikap ini menunjukkan dia seorang yang A jujur C bersederhana B toleransi D berhemah tinggi

Maklumat di atas berkaitan dengan ciri-ciri pelajar yang A malas B tidak bersemangat C pemalu D yakin diri Apakah yang dimaksudkan dengan dedikasi? A Sikap sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk sesuatu yang baik B Harapan atau kehendak yang ingin dipenuhi C Semangat untuk memajukan diri D Kekuatan mental dan fizikal Maksud kasih sayang ialah A kewajipan bercakap benar, bersikap amanah, dan ikhlas dalam setiap perlakuan B kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas C beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian D kesediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan untuk kepentingan bersama Apakah tindakan anda sekiranya anda terlanggar seseorang yang tidak dikenali di perpustakaan? A Memarahinya kerana menghalang laluan anda B Memaksanya minta maaf daripada anda C Meminta maaf dan memberitahu anda tidak sengaja terlanggar dirinya D Berlalu dari situ tanpa meminta maaf

Berdasarkan gambar di atas, mengapakah kita perlu berterima kasih? A Supaya mereka boleh membantu kita lagi B Untuk melahirkan suasana harmoni dalam sesebuah keluarga C Dapat meringankan beban orang yang telah membantu kita D Untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian Antara berikut merupakan kepentingan kasih sayang sesama ahli keluarga, kecuali A melahirkan keluarga bahagia B dapat saling menghormati C mewujudkan keadaan kucar-kacir di rumah D merapatkan hubungan sesama anggota Keluarga Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan secara ikhlas

10

Maklumat di atas adalah mengenai sikap A berterima kasih B bercakap benar C murah hati D menepati janji Kita seharusnya menjaga tingkah laku dengan tidak melakukan perkara-perkara negatif seperti I ponteng sekolah II melepak III meniru dalam peperiksaan IV memakai pakaian yang sopan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut merupakan pertubuhan yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan kawasan setempat, kecuali A RELA

11

12

B Rukun Tetangga C Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) D Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 13 Kata pepatah Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing boleh dikaitkan dengan sikap A jujur C toleransi B amanah D ikhlas Dadaji dan Dadiji

17

Berikut merupakan semangat yang perlu ada dalam diri setiap individu apabila melakukan sesuatu perkara, kecuali A kegigihan B dedikasi C berdaya maju D putus asa Malaysia Boleh!

18 14 Maklumat di atas ialah panggilan datuk dan nenek bagi kaum A Iban C Cina B Punjabi D Semai 19

Slogan di atas adalah berkaitan dengan A menaikkan semangat rakyat untuk lebih berjaya B tema Hari Kebangsaan ke-51 C kempen berhenti merokok D tema Hari Belia 2008 Pilih gambar di bawah yang menunjukkan aktiviti berfaedah.

15

Apakah tujuan aktiviti seperti gambar di atas dilakukan? A Mengindahkan dan membersihkan kawasan setempat B Memenangi pertandingan kitar semula C Menambah ilmu pengetahuan D Mengembangkan bakat Apakah ciri seorang murid yang bersikap jujur? I Ikhlas II Menepati janji III IV A B Amanah Bercakap bohong I, II dan III I, II dan IV 20 Antara berikut merupakan nilai-nilai murni yang membawa kepada keamanan dan keharmonian, kecuali A melakukan kerja-kerja amal B menderma kepada yang memerlukan C prihatin terhadap kesusahan orang lain D mempunyai perasaan dengki dengan kelebihan orang lain

16

C I, III dan IV D II, III dan IV

BAHAGIAN B Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. yakin diri Rajin rela hati pencemaran sokongan berkorban terima kasih merasai meminta izin kesyukuran

Keluarga Pak Cik Mokhtar mengadakan majlis kenduri ______________ sempena menyambut kelahiran cucunya yang pertama. 2 Anak yang baik akan ______________ daripada ibu bapanya sebelum keluar rumah. 3 Murid yang mempunyai sikap ______________ sentiasa percaya dengan kebolehan diri dan berani menghadapi cabaran. 4 ______________ bermaksud usaha yang berterusan, penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

Insan yang berhati mulia akan melakukan kerja-kerja amal seperti membantu mangsa bencana dengan ______________. 6 Penganut agama Islam berpuasa untuk mendidik penganutnya ______________ penderitaan orang miskin. 7 Salah satu punca ______________ ialah tumpahan minyak di laut. 8 Kita boleh memberi hadiah kepada seseorang sebagai balasan dan tanda ______________. 9 Kita perlu peka terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan ______________ moral secara ikhlas. 10 Rakyat yang cinta akan negara sanggup ______________ untuk negara. (10 markah) BAHAGIAN C Tandakan (3 ) bagi pernyataan yang betul dan (7 ) pada pernyataan yang salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tidur yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kita sukar menumpukan perhatian terhadap pelajaran. Kita boleh berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita dengan memberi bunga atau kad ucapan. Farish suka menghabiskan masa dengan melayari internet dan bermain permainan video. Gaya hidup mesra alam boleh diamalkan dengan melakukan kitar semula dan menggunakan panel solar di rumah. Adrian menyahut cabaran Malaysia Boleh dengan menyertai kumpulan mat rempit. Danny memasang radio dengan kuat sehingga mengganggu jiran tetangga. Fizri mengamalkan sikap bersederhana dengan menyimpan lebihan wang sakunya di dalam tabung. Penganut agama Hindu memohon maaf dengan cara sujud di kaki ibu bapa atau orang yang lebih tua. Azlan membiarkan lembu-lembu peliharaannya merayau-rayau di kawasan kebun jirannya. Chua bersembahyang di kuil sebagai tanda kesyukuran kerana lulus dalam ujian. _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ (10 markah)

BAHAGIAN D

Bina ayat yang menunjukkan sikap bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab berdasarkan dialog di bawah.

(20 markah BAHAGIAN E Gariskan jawapan yang betul. Perasaan kasih sayang dan prihatin antara anggota masyarakat dapat dipupuk melalui kerja-kerja (kebajikan, kemahiran) dan aktiviti masyarakat setempat. 2 Peraturan dan undang-undang dalam hidup berjiran adalah perlu bagi membentuk (disiplin, budaya) dan hubungan yang harmoni antara jiran tetangga. 3 Negara kita mempunyai sistem pemerintahan (autokrasi, beraja) yang diwarisi sejak dari Zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. 4 Toleransi ialah (keengganan, kesanggupan) untuk bertolak ansur, sabar, dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya perselisihan faham. 5 Semua agama mengajar penganutnya mengamalkan sikap (keberanian, kesederhanaan) dalam hidup. 6 Penganut agama Sikh bersembahyang di (tokong, gurdwara) sebagai tanda kesyukuran kepada Tuhan. 7 Asap daripada kenderaan dan kilang serta pembakaran sampah secara terbuka akan menyebabkan pencemaran (air, udara). 8 Murid yang mempunyai (rupa, akhlak) yang mulia sentiasa menjaga tingkah laku dan penampilan dirinya. 9 Mempunyai perasaan (rindu, sayang) dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri ialah ciri-ciri rakyat yang cintakan negara. 10 Bersikap jujur dan ikhlas dalam perbuatan adalah amalan (negatif, mulia) dan harus menjadi amalan setiap orang. (20 markah) BAHAGIAN F 1

Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan sama ada situasi tersebut bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab dan tuliskan pada kotak yang disediakan.

(10 markah)

BAHAGIAN G Susun semula huruf-huruf di bawah supaya membentuk perkataan yang berkaitan dengan alam sekitar. 1 2 3 4 5 RAKIT LUESMA AGETNA OSRAL MERANPACEN ERUJEB SAIS KOSTIK __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ (10 markah)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - SET 2


BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Bagaimanakah penganut agama Islam menunjukkan rasa kesyukuran? I Mengeluarkan zakat II Bersembahyang di tokong III Sujud di kaki ibu bapa IV Mengadakan kenduri kesyukuran A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Cikgu Maria sering menasihati anak-anak muridnya supaya menghindari pergaulan _______. A bebas B kasar C baik D buruk Kegigihan Kecekalan 3 Dedikasi Berdaya maju 7 II III IV A B Bahasa Jiwa Bangsa Cintailah Sungai Kita Negara Bersih Rakyat Makmur I, II dan III C I, III dan IV I, II dan IV D II, III dan IV Orang berbudi kita berbahasa, Orang memberi kita merasa Peribahasa di atas adalah berkaitan dengan nilai A baik hati B bersederhana C menepati janji D berterima kasih Apakah tujuan utama penubuhan Rukun Tetangga? A Menjaga keselamatan dan ketenteraman penduduk setempat B Membasmi penagihan dadah C Mengadakan pesta untuk menghiburkan penduduk setempat D Menyediakan kemudahan infrastruktur kepada penduduk Pilih gambar di bawah yang menunjukkan aktiviti yang tidak berfaedah.

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan sikap A bertanggungjawab B rajin C penyayang D jujur Nilai kesederhanaan bermaksud kita mengamalkan sikap yang _________ dalam membuat pertimbangan dan tindakan. A tidak keterlaluan B bertanggungjawab C peka D prihatin 9

10 5 Berdasarkan dialog di atas, apakah tindakan yang telah dilakukan oleh murid tersebut? A Menyimpan duit tersebut B Menyerahkan duit tersebut kepada guru C Berkongsi duit tersebut dengan rakan-rakannya D Menggunakan duit tersebut untuk membeli buku Antara berikut, slogan yang manakah berkaitan dengan kebersihan persekitaran? I Kitar Semula

Makan secara sihat membawa maksud A makan apabila lapar B makan dengan banyak C makan makanan seimbang D makan sayur-sayuran sahaja Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak beraja ialah A Menteri Besar B Perdana Menteri C Yang di-Pertuan Agong D Sultan

11

Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 12 Pernyataan di atas adalah merujuk kepada definisi A kejujuran B berhemah tinggi C kesederhanaan D kerajinan Antara berikut, yang manakah merupakan contoh individu yang mengamalkan sikap toleransi? A Individu yang suka menengking kawankawannya B Individu yang suka merungut dengan tugasan yang diberikan C Individu yang suka mendengar pendapat orang lain D Individu yang suka melarang orang lain memberi pendapat Bagaimanakah cara untuk menaikkan imej negara? A Terlibat dengan gejala sosial B Menyokong aktiviti keganasan C Tidak menghormati pemimpin D Menyahut cabaran Malaysia Boleh

16

Apakah sikap yang dimiliki oleh Borhan? A Ikhlas C Menepati janji B Bercakap benar D Jujur Berikut merupakan sikap individu yang mengamalkan kesederhanaan, kecuali A menyimpan lebihan wang saku di dalam tabung B suka memperlihatkan kelebihan diri C merendah diri sewaktu bertutur D memperlahankan bunyi radio terutama pada sebelah malam Majlis tertinggi yang menggubal undang-undang

17

13

18

14

Maklumat di atas adalah berkaitan dengan A Parlimen Malaysia B Dewan Rakyat C Dewan Negara D Perlembagaan Malaysia Antara berikut merupakan peraturan-peraturan hidup berjiran, kecuali A memperlahankan bunyi radio dan televisyen B memastikan haiwan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak menyusahkan jiran C mengotorkan kawasan perumahan D melaporkan sesuatu kejadian buruk yang berlaku di kawasan kejiranan kepada pihak berkenaan Satu acara sukan kebangsaan anjuran Majlis Sukan Negara Malaysia dan Majlis-majlis Sukan Negeri

19

15

Apakah kesan daripada perbuatan manusia seperti dalam gambar di atas? A Tanah menjadi subur B Hidupan marin musnah C Jarak penglihatan terhad D Hakisan tanah Borhan : Maaf kalau saya terlewat. Kawan 1: Tidak, Borhan. Awak datang lebih awal dari masa yang dijanjikan.

20

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada A Sukan Malaysia (SUKMA) B Sukan Olimpik C Sukan Komanwel D Sukan Asia

BAHAGIAN B Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kebenaran dua taat setia Perpaduan Terengganu Parlimen kekitaan pembakaran terbuka Hindu moral

1 2 3

Penganut agama ________________ menunjukkan tanda bersyukur dengan bersembahyang di kuil. ________________ rakyat menjadi asas kepada keharmonian hidup masyarakat berbilang kaum. SUKMA ialah acara sukan kebangsaan anjuran Majlis Sukan Negara dan Majlis-majlis Sukan Negeri yang

diadakan pada ________________ tahun sekali. 4 Sebagai seorang Islam, Rizal tidak boleh menipu. Rizal juga tidak boleh menyembunyikan ________________ apabila mengetahuinya. Seseorang yang cintakan negara akan menumpukan ________________ tanpa berbelah bahagi kepada negara. ________________ Malaysia terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jerebu berpunca daripada pembakaran hutan, ________________ serta asap daripada kilang dan kenderaan. Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-13 berasal dari negeri ________________. Setiap individu perlu bersedia melakukan sesuatu dengan semangat ________________ untuk kepentingan bersama demi keharmonian hidup masyarakat. Sokongan ________________ bermaksud bantuan yang bukan bersifat kebendaan. (10 markah)

5 6 7 8 9

10

BAHAGIAN C Tandakan (3 ) bagi pernyataan yang betul dan (7 ) pada pernyataan yang salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Amalan berpuasa pada bulan Ramadan adalah bertujuan untuk mendidik penganut beragama Islam merasai kesusahan orang miskin. Kita akan menyinggung perasaan orang lain jika tidak bersopan dalam pertuturan dan tingkah laku. Raveena tetap mengawal pertuturannya walaupun dalam keadaan marah. Raveena seorang yang bersikap sederhana. Salina membiarkan adiknya menangis ketika ibunya sedang sibuk di dapur. Noreen melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat dengan membantu jirannya membuat persiapan kenduri. Walaupun Jasmine tidak mampu membantu mangsa banjir dengan bantuan kewangan, namun dia tetap memberi sokongan moral kepada mereka. Penggunaan panel solar di rumah boleh mengurangkan penggunaan sumber bijih timah. ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Institusi raja Malaysia merangkumi Yang di-Pertuan Agong, Sultan-sultan, Raja dan Perdana Menteri. ______ Dato Dr. Sheikh Muszaphar Shukor ialah rakyat Malaysia pertama yang berlayar mengelilingi dunia ______ secara solo. Kita tidak perlu mengambil tahu akan hal jiran tetangga kerana akan dianggap sebagai menjaga tepi kain orang. ______ (10 markah)

BAHAGIAN D Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Nyatakan dua nilai yang dapat diambil daripada sikap individu dalam gambar di atas. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________

Tuliskan dua kebaikan yang diperolehi daripada aktiviti di atas. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________

Bagaimanakah cara untuk menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________

Apakah kebaikannya jika setiap anggota keluarga bekerjasama? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________

Berikan dua cara menjaga maruah keluarga. (a) ______________________________________________________________________________________

(b) ______________________________________________________________________________________ (20 markah)

BAHAGIAN E Gariskan jawapan yang betul. 1 2 3 4 5 Ibu Ravi membawanya bersembahyang di (kuil, tokong) sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan kerana Ravi telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. Orang yang (ikhlas, amanah) tidak akan meminta upah apabila membantu orang lain. Kegiatan ponteng sekolah dan melepak hanya (merugikan, menambah) masa dan mendorong ke arah kegiatan negatif yang lain. Berpakaian kurang sopan dan bertingkah laku keterlaluan boleh menjatuhkan (maruah, pendapatan) keluarga. Persekitaran yang (bersih, kotor) akan menjamin hidup yang selesa. (10 markah)

BAHAGIAN F Nyatakan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti Pesta Sukan Rakyat. 1 2 3 4 5 __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ (10 markah)

BAHAGIAN G Tuliskan JUJUR atau TIDAK JUJUR pada kotak yang disediakan berdasarkan tindakan-tindakan berikut. 1 Adriana menolong ibunya mengemas rumah kerana kasihan melihat ibunya ___________________ yang keletihan. 2 Donald tidak menyiapkan tugasan sekolah, lalu dia memberitahu gurunya ___________________ yang dia terlupa membawa buku latihan. 3 Duit Suresh hilang. Ah Leong meminjamkan duitnya kepada Suresh kerana ___________________ Suresh berjanji untuk membayar duitnya dua kali ganda. 4 Azlina meminjamkan payungnya kepada Marlia. Azlina tidak meminta ___________________ sebarang balasan daripada Marlia.

5 Fazrin meminta upah apabila ibu menyuruhnya menyiram pokok bunga di ___________________ halaman rumah. 6 Andy meminta maaf daripada Aizatul kerana lambat memulangkan novel___________________ nya. (12 markah)

BAHAGIAN H Susun semua slogan-slogan tentang kebersihan persekitaran di bawah. Tuliskan semula jawapan pada ruang yang disediakan. 1 Kita Cintailah Sungai

______________________________________________________________________________________ 2 Rakyat Makmur Bersih Negara

______________________________________________________________________________________

Mengguna Semula

dan

Mengitar Semula

Mengurangkan Penggunaan

______________________________________________________________________________________ 4 Dahulu Sebelum Buang Fikir

______________________________________________________________________________________ (8 markah)

JAWAPAN
Ujian Bulanan Pertama
BAHAGIAN A 1 A 2 A 8 B 9 A 15 D 16 D 22 A 23 D 29 B 30 D C C B C 3 10 17 24 B C B D 4 11 18 25 C C C C 5 12 19 26 B A A D 6 13 20 27 D B C B 7 14 21 28 5 (a) membantu ibu mengemas rumah (b) membantu adik membuat kerja sekolah

BAHAGIAN F 1 Tidak meninggikan suara apabila bercakap 2 Sentiasa bersopan walaupun sedang marah 3 Merendahkan diri apabila bertutur 4 Tidak sombong dengan rakan-rakan 5 Bersyukur dengan apa yang dimiliki 6 Berjimat cermat 7 Tidak menunjuk-nunjuk 8 Sentiasa bersopan BAHAGIAN G 1 Makan makanan yang berkhasiat 2 Minum sekurang-kurangnya lapan gelas air sehari 3 Menjaga kebersihan diri dan persekitaran 4 Rajin bersenam dan beriadah 5 Tidur yang mencukupi 6 Kurangkan makanan yang manis 7 Elakkan makan makanan yang tidak berkhasiat

BAHAGIAN B 1 jujur 2 berhemah 3 menyerahkan 4 kesyukuran BAHAGIAN C 1 3 2 7 8 3

5 6 7 8

kesejahteraan bersederhana menjaga menghadiahi

9 10

rahsia kasihan

3 7

3 9

4 3

3 10

5 3

BAHAGIAN D 1 (a) Berani mencuba sesuatu yang baru (b) Sanggup bertindak untuk mencapai kejayaan (c) Percaya dengan kebolehan diri (d) Berdaya usaha untuk maju (e) Bijak mengurus masa dengan baik 2 (a) Lulus cemerlang dalam peperiksaan (b) Disukai keluarga, guru, dan rakan-rakan (c) Banyak mendapat ilmu pengetahuan dan pengalaman 3 (a) Menggalakkan hubungan mesra sesama manusia (b) Membentuk peribadi yang mulia BAHAGIAN E 1 (a) Kerjasama (b) Bertanggungjawab (c) Toleransi 2 (a) Mewujudkan suasana harmoni dan ceria (b) Memupuk semangat kerjasama (c) Melahirkan murid yang bertanggungjawab (d) Mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti yang tidak berfaedah 3 (a) Dapat belajar dalam keadaan selesa (b) Lebih bersemangat untuk belajar (c) Kelas lebih ceria 4 (a) Keadaan persekitaran bersih dan ceria (b) Memupuk semangat bermasyarakat (c) Sikap toleransi dan kerjasama dapat diterapkan

Ujian Bulanan Kedua


BAHAGIAN A 1 A 2 7 D 8 13 A 14 19 D 20 25 C 26 D A B A A 3 9 15 21 27 B C D D D 4 10 16 22 28 B B B B C 5 11 17 23 29 D B C C D 6 12 18 24 30 B C C C A

BAHAGIAN B 1 merungut 2 kasih sayang 3 sopan 4 dihargai BAHAGIAN C 1 7 2 3 7 3 8 7

5 6 7 8 3 9 7 3

mengambil berat murah hati mengeratkan toleransi 4 10 7 7 5

9 10

bekerjasama maruah

BAHAGIAN D 1 Bolehkah saya pinjam pemadam awak? 2 Selamat pagi, cikgu. Apa khabar? 3 Maafkan saya, kita tidak sepatutnya membuang masa dengan melepak. 4 Maafkan saya, saya tidak sengaja. 5 Ibu, bolehkah saya menyertai lawatan sekolah ke Pulau Langkawi?

6 7 8 9 10

Assalamualaikum cikgu, bolehkah saya berjumpa dengan Airil sebentar? Saya pergi ke sekolah dulu, ibu. Maafkan saya kerana terlewat, basikal saya pancit. Rizal, terima kasih kerana telah banyak membantu saya dalam pelajaran. Assalamualaikum, nenek. Bagaimana dengan keadaan kesihatan nenek hari ini?

BAHAGIAN E 1 Murah hati 2 (a) Dapat meringankan beban mereka (b) Menggembirakan hati mereka (c) Memupuk sikap murah hati dalam diri setiap individu 3 (a) Dipandang mulia dan dihormati oleh masyarakat (b) Melahirkan sikap prihatin dalam diri (c) Dapat berbakti kepada orang yang susah (d) Disayangi oleh keluarga dan rakan-rakan 4 (a) Sokongan moral (c) Bantuan kewangan (b) Bantuan barang keperluan (d) Bantuan psikologi BAHAGIAN F 1 Menegur kakak anda tanpa meninggikan suara dan tidak memaksa dirinya untuk menerima nasihat anda 2 Memujuk dan membantu adik mencari kucingnya 3 Membantu ibu menyediakan hidangan makan malam tanpa mengharapkan balasan daripadanya 4 Secara sukarela menawarkan diri untuk menemani dan menjaga nenek di hospital

BAHAGIAN E 1 Setelah selesai membeli barang-barang keperluannya, Hanis terus pulang ke rumah kerana memegang amanah ibunya yang mahu dia pulang segera. 2 Orang yang ikhlas dalam melakukan sesuatu akan dihormati oleh masyarakat. 3 Bercakap benar merupakan satu amalan yang mulia. 4 Syaril telah dipulau oleh rakan-rakannya kerana tidak menepati janji. BAHAGIAN F 1 Membantu orang dengan rela hati 2 Tidak merungut ketika menolong orang membuat sesuatu 3 Memulangkan semula barang yang bukan milik kita 4 Menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik 5 Menyimpan rahsia rakan dengan baik 6 Tidak bercakap bohong BAHAGIAN G 1 bersyukur 2 hormat-menghormati 3 toleransi 4 bertanggungjawab 5 batasan

6 7 8 9 10

ikhlas tingkah laku taat berterima kasih sopan

Peperiksaan Pertengahan Tahun Set 2


BAHAGIAN A 1 D 2 B B 8 D 9 D A 15 D 16 3 10 D A A 17 4 11 C C D 18 5 12 C D C 19 6 13 C C C 20 7 14 B

BAHAGIAN G 1 bekerjasama 3 toleransi 5 menghadirkan

2 4

gotong-royong merungut

Peperiksaan Pertengahan Tahun Set 1


BAHAGIAN A 1 C 2 B D 8 A 9 D D 15 C 16 C BAHAGIAN B 1 mengawal 2 menghormati 3 nama baik 4 pendapat BAHAGIAN C 1 3 2 3 8 3 3 10 17 A A B 4 11 18 C B B 5 12 19 D C A 6 13 20 D D A 7 14

BAHAGIAN B 1 bantuan 2 menderma 3 pergaulan 4 seimbang BAHAGIAN C 1 3 2 3 8 7

5 6 7 8

Bersyukur minda Rukun Tetangga tingkah laku

9 10

Toleransi rajin

3 3

7 9

4 3

7 10

5 7

5 6 7 8

sihat moral meringankan teguran

9 10

membantah menjatuhkan

3 7

7 9

4 3

3 10

5 3

BAHAGIAN D 1 Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawankawan yang telah banyak membantu saya. 2 Cikgu, bolehkah saya pergi ke tandas sebentar? 3 Maafkan saya, Faizal. Saya tidak sengaja terpijak kaki awak. 4 Maafkan saya, saya tidak boleh mengikut awak kerana saya perlu balik awal ke rumah. Assalamualaikum, bolehkah saya berjumpa dengan Cikgu Amirah sebentar?

BAHAGIAN D 1 Kesungguhan memikul dan melaksanakan tugas dan kewajipan dengan sempurna sebagai anggota masyarakat. 2 (a) Rukun Tetangga (b) Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) (c) RELA 3 (a) Mengawasi kawasan kejiranan dengan menyertai Rukun Tetangga (b) Menyertai Hari Keluarga dan sukaneka (c) Menyertai gotong-royong membersihkan kawasan kampung (d) Melakukan kerja-kerja amal seperti membantu mangsa bencana 4 (a) Tidak merungut apabila diberikan kerja yang lebih (b) Bertolak ansur terhadap warga emas yang tidak berdaya melakukan kerja-kerja yang berat BAHAGIAN E 1 (a) Berani mencuba sesuatu yang baru

(b) (a) (b) 3 (a) (b) 4 (a) (b) 5 (a) (b) 2

Berdaya usaha untuk berjaya Menggalakkan hubungan mesra sesama manusia Membentuk peribadi mulia Tidak terlalu bebas bergaul Elakkan bersentuhan antara lelaki dan perempuan Makan makanan yang berkhasiat Bersenam selama 30 minit setiap hari Supaya dapat meringankan beban mereka Memupuk sikap murah hati dalam diri individu

BAHAGIAN A 1 D 2 7 D 8 13 B 14 19 D 20 25 A 26

B B A C C

3 9 15 21 27

C C B C C

4 10 16 22 28

A A C B B

5 11 17 23 29

B B D B D

6 12 18 24 30

A D D B C

BAHAGIAN F 1 (d) 2 (e) BAHAGIAN G 1 harmoni 2 kembangan

(a)

(c)

(b)

BAHAGIAN B 1 tarikh 2 minyak 3 suhu 4 Raja Berperlembagaan 5 tsunami BAHAGIAN C 1 3 2 3 8 7

6 7 8 9 10

berkorban mesra inspirasi prihatin Gunung Everest

3 4

prihatin amanah

Sukaneka

3 7

7 9

4 3

7 10

5 3

Ujian Bulanan Ketiga Set 1


BAHAGIAN A 1 C 2 7 B 8 13 C 14 19 D 20 25 A 26 B D D B B 3 9 15 21 27 C C C C C 4 10 16 22 28 A B B D D 5 11 17 23 29 D D A B B 6 12 18 24 30 C A B D B

BAHAGIAN B 1 peka 2 persekitaran 3 Jerebu 4 bangga

5 6 7 8

kebajikan Majlis Raja-Raja badminton berjiran

9 10

menggubal sisa toksik

BAHAGIAN C 1 7 2 3 3 7 4 7 5 3 6 3 7 8 9 10 3 7 7 3 BAHAGIAN D 1 (a) Asap daripada kenderaan dan aktiviti perkilangan (b) Pembakaran terbuka (c) Pembuangan sampah sarap dan sisa toksik ke dalam laut (d) Pembalakan haram 2 (a) Suhu bumi meningkat (b) Hutan dan hidupan liar musnah 3 (a) Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang mencemar dan memusnahkan alam sekitar (b) Bergotong-royong membersihkan kawasan setempat (c) Menanam pokok-pokok untuk menghijaukan alam (d) Melaporkan aktiviti mencemarkan alam sekitar kepada pihak berkuasa BAHAGIAN E 1 Ketiga 2 Keempat BAHAGIAN F 1 banjir kilat 2 bergotong-royong 5 dikitar semula BAHAGIAN G 1 MEMBACA 2 BERIADAH 5 BERKHEMAH

BAHAGIAN D 1 (a) Saling membantu terutamanya ketika kecemasan (b) Mengamalkan sikap bertolak ansur dan menghormati sesama jiran (c) Mengawal ketinggian bunyi radio dan televisyen (d) Tidak datang ke rumah jiran pada waktu lewat malam 2 (a) Mewujudkan hubungan baik dan harmoni antara jiran tetangga (b) Membentuk disiplin diri agar tidak menyusahkan jiran 3 (a) Mematuhi undang-undang dan peraturan yang disediakan (b) Melaporkan kegiatan salah laku walaupun melibatkan jiran terdekat (c) Setiap ketua keluarga bertugas secara bergilir-gilir meronda kawasan perumahan (d) Melarang aktiviti lepak di kawasan perumahan

BAHAGIAN E 1 Tidak terlibat dengan aktiviti keganasan 2 Melibatkan diri dengan aktiviti yang dapat menyumbang kepada negara 3 Melakukan sesuatu usaha dengan penuh semangat 4 Menumpukan taat setia tanpa berbelah bagi kepada negara 5 Mempunyai cita-cita untuk memajukan diri dan negara BAHAGIAN F 1 berbasikal 2 mengindahkan BAHAGIAN G 1 (c) 2 (d)

3 4

menggelakkan merendahkan

bantuan

(e)

(a)

(b)

3 4

Pertama Kedua

Kelima

Peperiksaan Akhir Tahun Set 1


BAHAGIAN A 1 D 2 B D 8 D 9 C B 15 A 16 A BAHAGIAN B 1 kesyukuran 2 meminta izin 3 yakin diri 4 Rajin 5 rela hati 3 10 17 D C D 4 11 18 A A A 5 12 19 B D B 6 13 20 C C D 7 14

3 4

lima berfaedah

3 4

MENGULANG KAJI BERSUKAN

Ujian Bulanan Ketiga Set 2

6 7 8 9 10

merasai pencemaran terima kasih sokongan berkorban

BAHAGIAN C 1 3 2 3 8 3 BAHAGIAN D Bertanggungjawab 1 (a) Baiklah, ibu.

3 3

7 9

4 7

3 10

5 7

2 3 4

Perpaduan dua kebenaran

6 7 8

Parlimen pembakaran terbuka Terengganu

10

moral

2 (a) Tak naklah. Melepak membazirkan masa. 3 (a) Mari, di sana banyak bahan yang boleh kita rujuk nanti 4 (a) Ibu, bolehkah saya ke rumah Aril? 5 (a) Maafkan Fatin, ibu. Lain kali Fatin akan lebih prihatin dalam soal pakaian. Fatin tukar pakaian dulu, ya ibu. BAHAGIAN E 1 kebajikan 2 disiplin 3 beraja 4 kesanggupan

Tidak Bertanggungjawab (b) Malaslah, ibu. Ana penat. (b) Bagus juga cadangan awak tu. (b) Tak naklah, saya mahu menonton televisyen. (b) Ibu, saya keluar sekejap. (b) Apalah ibu ni, tak tahu fesyen ke? Ni zaman modenlah, ibu.

BAHAGIAN C 1 3 2 3 8 7 7

3 9

3 7

4 10

7 7

BAHAGIAN D 1 (a) Kerajinan (b) Tanggungjawab terhadap keluarga 2 (a) Rumah kemas dan bersih (b) Dapat meringankan beban ibu 3 (a) Menyambut hari istimewa bersama (b) Mematuhi kata dan nasihat ibu bapa 4 (a) Meringankan sesuatu tugas (b) Dapat menyelesaikan sesuatu tugas dengan cepat 5 (a) Menjaga pertuturan dan tingkah laku (b) Berpakaian kemas dan sopan

5 6 7 8

kesederhanaan gurdwara udara akhlak

9 10

sayang mulia

BAHAGIAN E 1 kuil 2 ikhlas

3 4

merugikan maruah

bersih

BAHAGIAN F 1 Bertanggungjawab 2 Tidak bertanggungjawab 3 Tidak bertanggungjawab BAHAGIAN G 1 KITAR SEMULA 2 TENAGA SOLAR 3 PENCEMARAN

4 5

Bertanggungjawab Bertanggungjawab

BAHAGIAN F 1 Menyihat dan mencergaskan badan 2 Mengeratkan hubungan sesama jiran 3 Memupuk semangat kekitaan dan kerjasama 4 Mengeratkan hubungan kekeluargaan 5 Memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat BAHAGIAN G 1 Jujur 2 Tidak Jujur

4 5

JEREBU SISA TOKSIK

3 4

Tidak Jujur Jujur

5 6

Tidak Jujur

Jujur

Peperiksaan Akhir Tahun Set 2


BAHAGIAN A 1 D 2 7 D 8 13 C 14 19 C 20 BAHAGIAN B 1 Hindu A A D A 3 9 15 B D B 4 10 16 A C C 5 11 17 B C B 6 12 18 C B A

BAHAGIAN H 1 Cintailah Sungai Kita 2 Negara Bersih Rakyat Makmur 3 Mengitar Semula, Mengguna Semula dan Mengurangkan Penggunaan 4 Fikir Dahulu Sebelum Buang

taat setia

kekitaan