P. 1
46615251-Istoria-Bizantului

46615251-Istoria-Bizantului

|Views: 6|Likes:
Published by mary

More info:

Published by: mary on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Locul Bizan ului în istoria medieval
 • 1.2 Continuitate i discontinuitate
 • 1.3 Mozaicul cultural i lingvistic
 • 1.4 Periodizarea istoriei Bizan ului
 • 2 Imperiul roman târziu (284-457)
 • 2.1 De la Roma la Bizan refondarea imperiului (284-337)
 • 2.1.1 Noul sistem al lui Diocle ian. Restaurarea stabilit ii
 • 2.1.2 Transformarea constantinian
 • Amenin area hunic . Cre terea influen ei barbare
 • 3 Bizan ul timpuriu (457-610)
 • 3.1 Barbari, monofizi i i reforme (457-518)
 • Reformele lui Anastasie
 • 3.2 Epoca lui Iustinian (518-610)
 • 3.2.1 Restaurarea iustinian (518-565)
 • 4 Imperiul medieval (610-1204)
 • 4.1 Lupta pentru supravie uire i schimbare (610-780)
 • bizantin (610-711)
 • 4.1.1.1 R zboaiele cu per ii i avarii. Opera reformatoare a lui Heraclius
 • 4.1.1.2 Confruntarea cu Islamul. Era invaziei arabe
 • Constantin IV i Iustinian II
 • 4.1.1.4 C derea dinastiei Heraclizilor
 • 4.1.2 Luptele pentru tron
 • 4.1.3 Criza iconoclast (726/730-843)
 • 4.1.5 Iconoclasmul i luptele cu bulgarii în timpul lui Constantin V
 • 4.2 Reforme interne i expansiune (780-842)
 • 4.3 Apogeul puterii bizantine rena terea macedonean (843-1025)
 • 4.3.1 Expansiunea în vremea dinastiei macedonene timpurii
 • 4.3.3 Bizan ul i Simion al Bulgariei
 • 4.3.4 Înt rirea Imperiului bizantin
 • 4.3.5 Expansiune i consolidare: Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes
 • 4.3.6 Apogeul dinastiei Macedonenilor: Vasile al II-lea
 • 4.4 Dezastrul militar i refacerea comnen (1025-1143)
 • 4.4.1 Perioada domina iei civile în Bizan
 • 4.4.2 Înfrângerea de la Mantzikert. Pr bu irea st pânirii bizantine în Asia
 • 4.4.3 Regimul aristocra iei militare (1081-1204). Dinastia Comnenilor
 • 4.5 C derea Comnenilor i a imperiului (1143-1204)
 • 4.5.1 Cruciada a II-a. Noile invazii normande i b t lia de la Myriokephalon
 • 4.5.2 Perioada Angelilor i cruciada a IV-a
 • 5 Imperiul bizantin târziu (1204-1453)
 • 5.1 Criza latin . De la statele succesoare la restaurarea imperiului (1204-
 • 5.1.2 Restaurarea Imperiului bizantin i revenirea la Bosfor
 • 5.2 De la stabilitate la r zboi civil (1282-1354)
 • 5.2.1 Andronic II între normanzi i selgiucizi. R zboi civil, cium i colaps
 • 5.2.2 R zboaiele civile. Uzurparea lui Ioan al VI-lea

MILENIUL MEDIEVAL AL IMPERIULUI ROMAN

ISTORIA BIZAN ULUI
Conf. univ. dr. Ioan Albu

Moned Constans II

1

1 INTRODUCERE ÎN BIZANTINOLOGIE PERIODIZARE I IZVOARE ............................................................................................................. 5
1.1 1.2 1.3 1.4 Locul Bizan ului în istoria medieval ................................................................. 5 Continuitate i discontinuitate .......................................................................... 5 Mozaicul cultural i lingvistic ............................................................................. 7 Periodizarea istoriei Bizan ului .......................................................................... 7

2

IMPERIUL ROMAN TÂRZIU (284-457) ........................................ 8

2.1 De la Roma la Bizan refondarea imperiului (284-337).................................... 8 2.1.1 Noul sistem al lui Diocle ian. Restaurarea stabilit ii. ................................. 8 2.1.2 Transformarea constantinian ................................................................... 9 2.2 Statul sub presiune (337-395). Continuitatea sub Constan iu II, Iulian, Valens i Theodosius....................................................................................................................... 10 2.2.1 Pericolul barbariz rii (395-457). Ostilitatea între r s rit i apus. Amenin area hunic . Cre terea influen ei barbare ........................................................ 12

3

BIZAN UL TIMPURIU (457-610)................................................ 14

3.1 Barbari, monofizi i i reforme (457-518).......................................................... 14 3.1.1 Lupta lui Leon cu germanicii. Eforturile de stabilitate ale lui Zenon. Reformele lui Anastasie ................................................................................................ 14 3.2 Epoca lui Iustinian (518-610) ........................................................................... 15 3.2.1 Restaurarea iustinian (518-565) ............................................................. 16 3.2.2 Sfâr itul vechii ordini (565-610). Pericolul supraextinderii. De la Iustin II la Phocas 18

4

IMPERIUL MEDIEVAL (610-1204) ............................................. 21

4.1 Lupta pentru supravie uire i schimbare (610-780) ......................................... 21 4.1.1 De la Heraclius la Iustinian II. Dinastia Heraclizilor i înnoirea statului bizantin (610-711) ........................................................................................................ 21 4.1.1.1 R zboaiele cu per ii i avarii i opera reformatoare a lui Heraclius ....... 21 4.1.1.2 Confruntarea cu Islamul. Era invaziei arabe. ........................................ 24 4.1.1.3 Salvarea Constantinopolului i continuarea reformei heracleene: Constantin IV i Iustinian II ....................................................................................... 29

2

4.1.1.4 C derea dinastiei Heraclizilor .............................................................. 34 4.1.1.5 Criza iconoclast (726/730-843) .......................................................... 37 4.1.1.6 Luptele pentru tron ............................................................................. 36 4.1.2 Dep irea crizei (717-780) ....................................................................... 37 4.1.2.1 Criza iconoclast i luptele contra arabilor în timpul lui Leon III Isaurianul 39 4.1.2.2 Iconoclasmul i luptele cu bulgarii în timpul lui Constantin V................ 42 4.1.2.3 Descre terea mi c rii iconoclaste i revenirea la cultul icoanelor ......... 44 4.2 Reforme interne i expansiune (780-842) ........................................................ 45 4.2.1 Noul regim al Irinei (780-802) .................................................................. 45 4.2.2 Expansiunea lui Nikephoros I i rela iile bizantino-bulgare în timpul lui Krum 47 4.2.3 Reac ia iconoclast . Disensiuni Leon V, Mihail II. Ambi iile lui Theophilos 50 4.3 Apogeul puterii bizantine rena terea macedonean (843-1025)................... 54 4.3.1 Expansiunea în vremea dinastiei macedonene timpurii ............................ 54 4.3.2 Opera legislativ a împ ra ilor Vasile I (867-886) i Leon al VI-lea (886-913) 59 4.3.3 Bizan ul i Simion al Bulgariei ................................................................... 64 4.3.4 Înt rirea Imperiului bizantin..................................................................... 65 4.3.5 Expansiune i consolidare: Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes .............. 71 4.3.6 Apogeul dinastiei Macedonenilor: Vasile al II-lea...................................... 76 4.4 Dezastrul militar i refacerea comen (1025-1143).......................................... 80 4.4.1 Perioada domina iei civile în Bizan .......................................................... 80 4.4.2 Înfrângerea de la Mantzikert. Pr bu irea st pânirii bizantine în Asia Mic 86 4.4.3 Regimul aristocra iei militare (1081-1204). Dinastia Comnenilor. ............. 89 4.4.3.1 Invazia normand în Grecia i prima cruciad ...................................... 90 4.5 C derea Comnenilor i a imperiului (1143-1204) ............................................. 94 4.5.1 Cruciada a II-a. Noile invazii normande i b t lia de la Myriokephalon ..... 94 4.5.2 Perioada Angelilor i cruciada a IV-a......................................................... 96

5

IMPERIUL BIZANTIN TÂRZIU (1204-1453)............................. 98

5.1 Criza latin . De la statele succesoare la restaurarea imperiului (1204-1282) ... 98 5.1.1 Imperiul în exil. Theodor I i Ioan al III-lea .............................................. 100 5.1.2 Restaurarea Imperiului bizantin i revenirea la Bosfor ............................ 103 5.2 De la stabilitate la r zboi civil (1282-1354) .................................................... 107 5.2.1 Andronic II între normanzi i selgiucizi. R zboi civil, cium i colaps ........ 107 5.2.2 R zboaiele interne. Uzurparea lui Ioan al VI-lea...................................... 108 5.3 Înaintarea otoman în Europa (1354-1425) ................................................... 109

3

.............................. 114 5.....................4 Agonia Imperiului (1425-1453) ...1 Conciliul de la Ferrara ...... 115 4 ..............5..4.............................. 114 5......4..........Floren a i unirea bisericilor orientale cu Roma....................2 C derea Constantinopolului ....

1. Conform unei defini ii clasice. deoarece. Pân în ultimele sale clipe. a unui asiatism pe care unii au vrut s -l împing pân în îndep rtata Chin i din care multe laturi nu sunt cunoscute decât prin ultima lor faz Reelaborarea formal a mo tenirii clasice a fost unicul obiect al eforturilor creatoare ale Bizan ului. cu scopul de a substitui diferitele stiluri na ionale cu unul singur . nici ca evolu ie. i totu i timp de secole Bizan ul a reprezentat imperiul cel mai de seam . elementul elenist. Toate celelalte state de pe teritoriul fostului Imperiu roman ostrogot.2 Continuitate i discontinuitate Între statele evului mediu.a fost con tient de leg tura sa cu vechea 5 . imperiul nu a fost împ r it niciodat . ci doar administrativ. Iorga a definit constant Bizan ul ca o sintez a patru elemente esen iale: elementul roman. teoria roman a statului i cre tinismul (Iorga). administra ia. nici ca schimbare. conduc torii s i drept spirite rele. Imperiul bizantin ocup o pozi ie special i unic . Adev ratul Bizan reprezenta unitatea organic i monolitic a elenismului cu Orientul .cel sanc ionat de c tre stat i de Biseric . ortodoxie religioas dar i o continuare tenace a unui orientalism. elementul ortodox i cel oriental sau. întrucât st pânirea roman devenise prea întins . Bizan ul este sinteza organic a trei componente: tradi iile elenismului antic. vizigot. elenism cultural. vandal sunt crea ii noi care au dobândit în timp o identitate i tradi ii proprii. Purt torii puterii bizantine au fost armata. Acest imperiu pe care din epoca modern îl numim cu un astfel de apelativ comod nu a fost nici m car rezultatul împ r irii Imperiului roman. juridic vorbind. Bizan însemna Roma.1 Introducere în bizantinologie periodizare i izvoare Locul Bizan ului în istoria medieval Istoria nici unui stat nu a fost tratat cu atâta nedreptate ca cea a Imperiului Bizantin. Bizan ul nu a fost un nou stat. Exist uzan a de a considera statul bizantin drept un trup muribund sau chiar aflat în putrefac ie. statul bizantin Imperium Romanum sau în greac Basileia ton Rhomaion . biserica i coroana. iar istoria bizantin nu reprezint un nou început. cum se exprim în Istoria vie ii bizantine: Roma politic .1 1.

Pentru cre tin tate acest imperiu a fost de însemn tate covâr itoare. dar precump nirea împ ratului bizantin fa de biseric a fost o tr s tur permanent a istoriei bizantine. s st pâneasc de acum peste toate rile care au apar inut vreodat Imperiului i care intr de acum în ecumenia cre tin . nicidecum mo tenitorii împ ra ilor Romei. Persoana sacr a împ ratului constituie însu i conceptul întregii puteri a statului. i statele barbare create pe teritoriul s u au recunoscut realitatea imperiului. Între istoria roman i istoria bizantin nu exist o ruptur . aici au tr it P rin ii Bisericii. Cu cât ne îndep rt m îns cronologic de bazele ini ial romane.Rom . Bizan ul se dore te a fi singurul imperiu. dup cum statul bizantin a însemnat dezvoltarea imperiului roman. ne întâmpin dou elemente fundamentale: grecizarea i cre tinarea imperiului. Ca mo tenitor al Imperiului Roman. adic al tuturor cre tinilor . Sacrul împ rat nu este cum sunt ceilal i conduc tori. Prin ideea de stat roman s-a putut p stra imperiul care era atât de heterogen sub raport etnic. Dreptul roman a r mas în toate timpurile baza jurisdic iei sale. Ceea ce numim cezaropapism a fost în realitate o perpetuare a concep iei antice care excludea o autonomie a sferei religioase a vie ii.de la Caesar i Augustus pân la Constantin XI Paleologul. Bizan ul. El este uns cu mirul cel mare i este consacrat basileus i autocrator al Romanilor. într-o succesiune direct i neîntrerupt în ciuda uzurp rilor de tot felul i a schimb rii dinastiilor .dar i povara vechii Rome. Istoria Bizan ului apare ca o continuare fireasc a istoriei romane pân la încercarea lui Iustinian de a reface unitatea imperiului. biserica s-a impus ca for autonom fa de conduc torul încoronat. preia gloria. Istoria bizantin este continuatoarea celei romane. Noua Rom . Concep ia superioar asupra statului rezida în împ rat: el întruchipa imperiul. conduc torii s i se consider împ ra i romani. În Bizan ca i în Occident. ca urma i i mo tenitori ai cezarilor romani. Fiecare cet ean al acestui imperiu se simte i se nume te roman Romanus sau Rhomaios. Ei i sunt împ ra ii romani de drept. Retragerea imperiului din vest în r s ritul elenistic i cre tinarea Imperiului au fost factorii transform rii treptate a Imperiului Roman în Imperiu Bizantin. Abia existen a sa a creat posibilitatea rapidei r spândiri a cre tinismului. demnitatea sa era personal i neîngr dit . iat ce-i scrie dojenitor 6 .

autocra ia ecumenic luând acum valen ele suveranit ii locale. Un commonwealth medieval: Bizan ul. împ ra ii au devenit autocra i absolu i. iar copta ultima form a limbii egiptene a fost p strat în biseric mult timp dup instalarea islamului în regiune. luând i titlul Io . cu toate c ele nu se întemeiaz ca crea ii bizantine.3 Mozaicul cultural i lingvistic i diversitatea geografic a Imperiului bizantin este dublat de mozaicul cultural i lingvistic. ceea ce era aramaica palestinian cre tin . ceea ce l sa libertate evolu iilor regionale.1 sintetizând doctrina împ ratului ecumenic i universal. particula imperial în documentele emise de cancelaria domneasc . De la Constantin la Iustinian împ ra ii împ r iser puterea cu biserica. pierzându. iar dup în bu irea r scoalei Nika de c tre Iustinian. Destr marea puterii imperiale în Apus a avut drept rezultat o descentralizare a autorit ii. iar domnul devine i el autocrator (samoderjavnîi) din mila lui Dumnezeu . Siriana.patriarhul Constantinopolului Antonie al IV-lea cneazului Vasile al Moscovei prin 1394. iar în zonele rurale coexista cu limbile regionale. Dup pierderea provinciilor estice în secolele VII-VIII. 1. latina domina apusul Europei. p. Organizarea Bisericii în ara Româneasc i Moldova se realizeaz sub patronajul patriarhului ecumenic i al bazileului ecumenic. 7 .i con inutul imperial. 290. 1.4 1 Periodizarea istoriei Bizan ului Obolenski. imperiul medieval s-a consolidat în jurul unui nucleu elenizat în care greaca era recunoscut ca limb a religiei. modelul imitat este cel bizantin. administra iei i comer ului. în vreme ce împ ra ii bizantini au men inut un strâns control autocratic asupra tuturor aspectelor vie ii laice i religioase. Persoana suveranului era absolut i sacr . era recunoscut ca limb a erudi ilor i teologilor. fiind vorbit atât de oficiali militari i civili cât i de oamenii educa i din jurul Mediteranei. Raportul autocratorului cu Biserica poate fi urm rit i în rile Române. Era instrumentul administra iei i culturii romane. Limbi vechi ca aramaica. În timp. În Grecia i spa iul sud-balcanic se vorbea greaca. care era limba administra iei i a locuitorilor ora elor. ebraica sau egipteana au fost înc folosite în mai multe p r i din Orientul apropiat i nordul Africii. asemeni celei divine. În podi ul Anatoliei i Caucaz se vorbeau limbi indo-europene. dar i al Peninsulei balcanice i coastele Africii. Slavii i-au adus i ei limba odat cu imigrarea în Balcani.

Dac în privin a sfâr itului istoriei Imperiului bizantin. Atunci când Constantin a ales drept nou capital ora ul întemeiat de el pe Bosfor. despre începutul istoriei bizantine exist teorii diferite: y începutul guvern rii separate în timpul lui Diocle ian (sfâr itul sec. VI) y epoca de dup r zboaiele lui Heraclius I cu per ii i cu arabii (mijlocul sec. Restaurarea stabilit ii. 2. Imperiul era prea vast pentru a fi administrat direct dintr-un singur centru. VII). cea din 395. în 330. De la Augustus (27 a.-14 p.1. el a fost reunit în 350 i 392. Trupele sau provinciile au aclamat proprii lor 8 . respectiv c derea Imperiului de la Trapezunt în 1461.1 Imperiul roman târziu (284-457) De la Roma la Bizan refondarea imperiului (284-337) Stabilirea unui moment precis al începerii istoriei Bizan ului este o sarcin imposibil . st pânea asupra întregului Imperiu roman. V-476) y domnia lui Iustinian (mijlocul sec.) intregul Imperiul roman se afla sub cârmuirea unui singur st pânitor. III) y întemeierea ora ului Constantinopol (330) y Imperiul în perioada lui Constantius II i transformarea Constantinopolului în capital cu drepturi depline (mijlocul sec. 2 2. imperiul va continua expansiunea i l rgirea arieie teritoriale timp de înc un veac.1 Noul sistem al lui Diocle ian. pân în vremea lui Traian (98-117). IV) y divizarea Imperiului în anul 395 y declinul i pieirea Imperiului de Apus (mijlocul sec.cucerirea Constantinopolului la 1453 de c tre turci. Din acest motiv împ ra ii au delegat o parte a puterii unei rude sau altui personaj care era desemnat ca succesor. pân la o nou împ r ire care avea s fie de durat .C.C. În secolul III purtarea r zboiului la aproape toate frontierele Imperiului. De i extins în vremea lui. dar i cre terea instabilit ii interne au f cut ca responsabilit ile guvern rii s devin mai împov r toare. chestiunea periodiz rii e relativ simpl . De i imperiul a fost împ r it între fiii s i la moartea sa.

fiecare augustus fiind dublat de câte un caesar. a primului împ rat cre tin. succesorul de drept al împ ratului Carus. Deciziile anticre tine ale lui Iulian Apostatul (361363). reu e te dup asasinarea lui Carinus. Galerius (293-311). s preia întregul control asupra imperiului. regiunile r s ritene ale Imperiului Roman se deosebeau printr-un nivel mai înalt al economie. ca atare.2 Transformarea constantinian Majoritatea istoricilor consider c istoria bizantin începe cu domnia lui Constantin cel Mare (306-337). Sistemul unic de impozitare a r mas în esen viabil în viitorul Imperiu bizantin. 2.1. Împ ratul Diocles. Alegerea noii capitale Byzantium se datora pozi iei favorabile comerciale i strategice a ora ului. Schimb rile din administra ie. a fost o hot râre executiv a toleran ei proclamate de înainta ul lui Constantin. Treptat se ajunge la revers. care în 285 i-a latinizat numele în Diocletianus. Constantin a fost întreaga via deopotriv pontifex maximus al religiei p gâne romane oficiale.împ ra i. Sistemul tetrarhiei era îns bazat tot pe diviziunea între apus i r s rit. Constantin Chlorus i Galerius (293). Viziunea crucii a lui Constantin este legat de victoria câ tigat sub semnul crucii împotriva uzurpatorului Maxen iu în 312. Prin politica sa reformatoare iscusit . Diocle ian dorea s foloseasc noul sistem de împ r ire a puterii i sarcinilor în imperiu în scopul de a înt ri administra ia roman astfel ca ea s nu mai fie amenin at de rebeli sau invadatori. unii reu ind s men in nestingheri i puterea timp de ani în ir. Diocle ian a redresat imperiul din punct de vedere politic. care punea cap t persecu iei cre tinilor în Imperiul Roman. 9 . de stat. întemeietorul ora ului imperial pe Bosfor. Edictul de toleran de la Milan (313). Împ ra ii au renun at la acest titlu abia în 379 i 382. sistemul de taxe i ap rare i-au ar tat roadele mult mai târziu. cum se va întâmpla în mai multe râbduri de acum în istoria imperiului. ini ial în calitate de Caesar (285) i un an mai târziu de Augustus (286). la 330 ora ul Constantinopol fiind închinat lui Hristos. centrul vie ii economice i politice a imperiului se deplasase tot mai mult spre r s rit. antipodul lui Constantin i ultimul împ rat al dinastiei constantinene. ini iind mai întâi diarhia prin asocierea lui Maximianus. cunoscut dintr-un ordin al coîmp ratului Licinius (307-324) pentru jum tatea r s ritean a Imperiului. Ca urmare a dezvolt rii lor multiseculare. la favorizarea bisericii cre tine i tolerarea religiei p gâne. dup cum i grani ele provinciilor s-au men inut vreme de veacuri. apoi tetrarhia prin asocierea celor doi caesari.

totu i dându. l-a numit pe Iulian. Atunci când împ ratul cheam în ajutor trupele apusene aflate sub conducerea lui Iulian. De acum. caesar în Apus (355). i a înfrânt apoi opozi ia ortodox din biseric . pe când î i preg tea trupele din Antiohia. care de altfel se remarcase printr-o sângeroas guvernare în R s rit. iar Constan iu II (337-361) în R s rit. Iulian. când Iulian Apostatul (361-363). Constan iu se vede nevoit s caute noi formule. a împiedicat izbucnirea unui nou r zboi civil. caesar în R s rit. în sângeroasa lupt de la Mursa în Pannonia din 351. impunând toleran a fa de arianism prin sinoadele de la Sirmium i Rimini (359). Dup înfrângerea sa pentru a doua oar la Mons Seleuci. El însu i s-a întors la Constantinopol. cât i dinspre r s rit.r mân episodice. unde avea s lupte contra germanilor de pe Rin. Dup lupte interne de durat . Ca urmare a înfrângerii lui Constantin II. pentru a face fa rebeliunii. La 380. Magnentiu se sinucide. 10 . Constan iu îl nume te pe Gallus. în fruntea c reia se afla Athanasios. fiind astfel eliminat definitiv de la lupta pentru putere.2 Statul sub presiune (337-395). Valens i Theodosius Cu toate c perioada de la Constantin pân la Iustinian i urma ii s i direc i înseamn o continuare a existen ei institu iilor politice i structurilor sociale romane.Constantin II (337-340) i Constans (337-350) în Apus. împ ratul a dispus executarea sa în 354. se manifest în aceast vreme caracteristici noi. în 353. Suspectând loialitatea lui Gallus. edictul de la Tessalonic al lui Teodosius cel Mare oblig to i locuitorii imperiului s treac la cre tinism. imperiul va fi atacat în mod repetat atât la grani a nordic . Dorind p strarea puterii imperiale în mâinile dinastiei. i doar moartea natural a lui Constan iu. Aceste r zboaie civile i dispute religioase au sl bit pozi ia Imperiului Roman. celor trei fii ai lui Constantin cel Mare le revine puterea imperial . al doilea nepot al s u. fratele mai tân r al lui Gallus. i se îndreapt spre Italia pentru a-l înfrânge pe Magnus Magnentius. de c tre Constans i dup moartea acestuia din urm (350).i seama de importan a unui personaj imperial care s apere Gallia. 2. uzurpatorul p gân al lui Constans. acesta fiind l sat s guverneze Antiohia. Constan iu abia interzisese toate cultele p gâne prin legea din 356. având în vedere c deja în 359 per ii au invadat imperiul. care st pânea în Italia (340). nepot al s u. episcopul Alexandriei. care pierde acum Armenia i zone din Mesopotamia. aceast lupt pe cele dou fronturi devenind o constant în istoria ulterioar a Imperiului bizantin. Continuitatea sub Constan iu II. ele îl proclam pe acesta din urm augustus.

cu sarma ii i quazii la Dun re vesteau o criz mai profund . Intrarea saxonilor i a islandezilor în Britannia. Chestiunile religioase Valentinian luând partea credin ei niceene. Coloniza i în dioceza trac de c tre Valens. Împ ratul însu i i dou treimi din armata imperial i-au pierdut via a în aceast b t lie care a reprezentat i impunerea rolului decisiv al cavaleriei în defavoarea pedestrimii în evul mediu. în vreme ce Valens favoriza arianismul. Theodosie I (379-395) acorda vizigo ilor statutul de foederati (382) ai imperiului. A reoficializat p gânismul. ei fiind coloniza i în partea de nord a diocezei trace. i apoi lui Valentinian (364-371) care l-a ales pe fratele s u Valens (364-378) drept coîmp rat în R s rit. vizigo ii . deoarece imperiul se vedea confruntat cu probleme grave de politic extern . Theodosie nu a putut proceda altfel în condi iile grave create în Balcani. Acest pas a r mas impopular. o recunoa tere a st rii de facto. acordând go ilor statutul de 11 . f r s mai a tepte înt ririle de trupe ale lui Gra ian.au început s devasteze zone întinse ale imperiului. care a încheiat o pace pe 30 de ani cu per ii cedând patru satrapii i suzeranitatea asupra Armeniei. mai întâi lui Iovian (363-364). declan at o dat cu sosirea vizigo ilor la Dun re. între Dun re i Balcani. i politica sa militar s-a dovedit neinspirat . tronul revenind unor solda i din regimentele de gard . Moartea lui Valens l sa r s ritul f r cârmuire. fiul lui Valentinian. astfel c Gra ian l-a numit drept coîmp rat pe generalul Theodosie. Valentinian s-a îndreptat spre vest pentru a ap ra provinciile galice de invaziile germane. a pornit împotriva lor.r mas cunoscut cu acest cognomen ca urmare a persecu iilor anticre tine. Alian a vizigo ilor cu ostrogo ii i hunii a adus întreaga Tracie sub domina ie barbar . Valens. din cauza atacurilor hunice. avansând prea adânc în teritoriile cucerite de per i. care a încercat s uzurpeze puterea. trimise în ajutor. luptele cu alamanii pe Rin i Neckar. o rud de-a lui Iulian. aceast decizie impunându-se pentru ap rarea Imperiului în fa a pericolului reprezentat de go i. locuitorii imperiului nu se mai sim eau atra i de un politeism de factur intelectual . încearc revenirea la vechile tradi ii romane i la gloria Romei antice. prin redeschiderea templelor i crearea unei ierarhii paralele de preo i p gâni (apostazie). în spiritul lui Constan iu . Iulian a murit în expedi ia împotriva per ilor. suferind o crunt înfrângere din partea vizigo ilor alia i cu ostrogo ii în lupta de la Adrianopol în 378.greuthungi i tervingi . nepot al lui Constantin cel Mare. preferându-l în condi iile date fratelui s u Valentinian II.vor trece totu i pe plan secund. dup ce de facto for aser linia Dun rii. Abia în 382 se va încheia un tratat de pace între imperiu i vizigo i. iar Valens a avut de luptat împotriva lui Procopius.

Ambii fuseser ridica i la rangul de augu ti înc în timpul vie ii tat lui lor. Câ iva ani mai târziu.autonomie. Cirenaica i unele puncte de sprijin situate în partea nordic a bazinului M rii Negre. În aceea i vreme. dup episcopul Romei. Siria. Restabilirea unit ii Bisericii. fiind asasinat de Arbogast. Theodosie a ac ionat energic i cu succes pentru a-l repune în demnitate pe Valentinian în Vest (388). ci i una de natur politic .2.1 Pericolul barbariz rii (395-457). Antiohiei i Ierusalimului. insulele din Marea Egee. iar dogma ortodox este acum des vâr it . Domnia lui Arcadius. tutelat de generalul Rufinus i so ia sa Eudoxia. a fost opera lui Theodosie cel Mare. Rivalitatea între cei 12 . care a avut drept rezultat consolidarea puterii imperiale. Dup înfrângerea i uciderea lui Eugeniu pe râul Frigidus lâng Aquileia în 394. având preeminen fa de episcopii Alexandriei. a stat sub semnul pericolului vizigot. episcopul Milanului. al doilea conciliu ecumenic de la Constantinopol (381) condamn definitiv arianismul. Ortodoxia devine nu o simpl chestiune religioas . fiind puse astfel bazele doctrinei bizantine cu privire la raporturile dintre biseric i stat (cezaropapism). un general frac aflat în slujba sa. încheierea unui tratat de pace cu Persia. cea apusean lui Honorius. acesta numindu-l ca împ rat în apus pe Flavius Eugenius (392394). Teodosie I cel Mare r mâne singur st pânitor al Imperiului. scutire de impozit i sold pentru participarea la r zboi. dar la moartea sa (395) imperiul este împ r it între fiii s i. Zece ani mai târziu toate cultele p gâne i sectele cre tine heterodoxe din imperiu au fost interzise. militeaz pentru independen a puterii spirituale fa de cea temporal . 2. Palestina. Egipt. Ambrozie. s-a iscat un lung r zboi civil. iar cre tinismul devine religie oficial unic în imperiu. Imperiul Roman de R s rit cuprindea Peninsula Balcanic . a oferit imperiului pace în r s rit pentru mai bine de un secol. Patriarhul Constantinopolului dobânde te al doilea rang în biseric . Cre terea influen ei barbare i apus. Apusului îi reveneau p r ile sudice ale vestului Europei i nord-vestul Africii. în anul 383. Dup edictul de la Thessalonic (380) care interzicea arianismul în jum tatea oriental a imperiului. Ostilitatea între r s rit Amenin area hunic . vizigo ii s-au r sculat pustiind regiuni întinse din Peninsula Balcanic . Sub conducerea lui Alaric. Asia Mic . Germanizarea armatei atingea în aceast vreme punctul culminant. cea mai mare autoritate a bisericii din Apus. care viza împ r irea Armeniei. Dup asasinarea lui Gra ian de c tre Maximus. în 387. partea r s ritean revine lui Arcadius (395-408). uzurpatorul care l-a înl turat mai apoi i pe Valentinian II din Italia. În cele din urm Valentinian i-a pierdut tronul i via a.

Dup victoria asupra arianismului. Alaric reu e te în 410 s ocupe Roma. i chiar titlul de magister militum. În lupta contra lui Nestorie a ap rut i secta monofizit care propov duia doar natura divin a lui Hristos. moartea lui Attila (453) i implicit destr marea regatului hun. o codificare a dreptului roman ce a avut valabilitate i în vest. La 438 Codex Theodosianus. Nestorie sus inea doctrina antiohian . Dup înfrângerea hunilor în Câmpiile Catalaunice (451). Disputa i-a avut ca protagoni ti pe patriarhul Constantinopolului.nu a permis o colaborare între cele dou p r i ale imperiului. Pacea a fost ob inut cu pre ul numirii lui Alaric drept magister militum în Illyricum. De i Attila ob inuse din partea lui Teodosie II plata unui tribut anual în aur. având suflet ra ional i trup. primul împ rat care a primit coroana din mâna patriarhului de Constantinopol. ceea ce l-a silit pe Teodosie II s încheie un tratat umilitor cu hunii în 443.doi generali ai R s ritului i Occidentului . cel care a accentuat primatul bisericii romane. Dup o prim invazie în Italia în 402-403. Cele dou naturi 13 . Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon (451) a formulat clar dogma celor dou naturi ale lui Hristos. a trimis delega i la acest sinod. inta lui Attila era atacarea Constantinopolului. în afar de p cat. Papa Leon cel Mare (440-461). Chiril. Doctrina bisericii a celor dou firi din persoana lui Iisus Hristos a fost definit printr-o m rturisire de credin : Iisus Hristos este Dumnezeu adev rat i om adev rat. i secolul V a fost dominat de dispute religioase. Împ ratul Teodosie II (408-450) care i-a urmat tat lui s u Arcadius în 408 la tron la vârsta de apte ani. Pulcheria a i mo tenit st pânirea i i-a transmis-o so ului Marcian (450-457).Rufinus i Stilicon . Teodosie a fost ultimul împ rat din r s rit al dinastiei theodosiene. Abia împ ratul Marcian a pus cap t pl ilor. potrivit c reia cele dou naturi ale lui Hristos sunt distincte. a fost de-a lungul domniei sale controlat în mi c ri de sora sa Pulcheria i de so ia sa Athenais-Eudochia. în 441 hunii trec Dun rea luând în st pânire Naissus i Sirmium. ceea ce a îndep rtat definitiv primejdia vizigot în Orient. marcheaz din nou unitatea imperiului. de o fiin cu Tat l dup dumnezeire i de o fiin cu oamenii dup umanitate. dublat apoi. biserica din r s rit s-a confruntat cu problema cristologic cu privire la raportul naturii divine cu cea uman a lui Iisus Hristos. Nestorie i pe cel al Alexandriei. La mijlocul secolului al V-lea imperiul a trebuit s se confrunte cu un nou pericol: invaziile hunilor. natura uman fiind precump nitoare. imperiul nu a mai fost confruntat cu acest pericol. Sinodul al treilea din Efes (431) a dat câ tig de cauz lui Chiril care sus inea unitatea naturilor divin i uman în persoana lui Hristos.

i fiica. ci i o important victorie politic . Aspar va fi asasinat din ordinul împ ratului. cât i monofizitismul. împreun cu Pulcheria. dar i ca urmare a cruzimii sale i-a atras acest cognomen. alanul Aspar. c s torindu. Eforturile de stabilitate ale lui Zenon. Faptul anun a viitoarea lupt pentru suprema ie dintre cele dou biserici. Doctrina despre unirea personal sau ipostatic a celor dou naturi are însemn tate i pentru chestiunea mântuirii. i se pare c tot el a pus cap t domniei sale otr vindu-l. 3 3. care reu e te s -i îndep rteze pe alani i go i de Constantinopol (471). pe Marcian ca împ rat R s rit. Urmarea a fost c Egiptul i Siria. care va domni cu numele de Leon I Makelles (457-474). Noua formul comb tea astfel atât nestorianismul. ea fiind posibil prin aceea c Iisus este Dumnezeu adev rat i deopotriv om adev rat. Probabil m celar în tinere e. stopând procesul de barbarizare a acesteia. distan ându-se astfel de Constantinopol.1. preferând s conduc din umbr prin impunerea pe tron a tribunului trac Leon. Dup stingerea dinastiei theodosiene. Prin canonul 28 al conciliului de la Calcedon se proclama egalitatea între scaunele episcopale din Roma i Constantinopol. Astfel.sunt complete i nedesp r ite. Reformele lui Anastasie Influen a comandan ilor militari germanici crescuse considerabil în R s rit. Leon I cur armata r s ritean de germanici. papa p strând doar primul rang onorific în biserica cre tin datorit vechimii scaunului s u. cu c petenia acestuia. El îl impusese prin ma ina iunile sale. deosebirea dintre ele nefiind distrus prin unire. patriciu i magister militum. Aspar nu putea aspira la demnitatea imperial . p strându-se însu irea fiec reia într-o singur persoan . monofizi i i reforme (457-518) 3. Ariadna. Leon a început s -l îndep rteze treptat pe Aspar i rudele acestuia de la putere. aliindu-se cu tribul isaurienilor. Fiind arian i barbar. proces care f cuse 14 . era cel mai influent personaj la Constantinopol.1 Bizan ul timpuriu (457-610) Barbari. Tarasicodissa (viitorul împ rat Zenon). Constantinopolul a câ tigat nu doar o victorie dogmatic . chiar zone din Asia Mic au r mas credincioase monofizitismului.1 Lupta lui Leon cu germanicii.

Romulus Augustulus. Copilul moarea înainte de împlinirea primului an. de i recunoscuse hot rârile sinodului de la Calcedon. a fost un bun administrator i om de finan e. fiind în bu it în 515 cu mare efort i nu definitiv.i capitala la Ravenna. fiul Ariadnei.2 Epoca lui Iustinian (518-610) 15 . la rândul s u. Revoltele împotriva basileului au culminat cu r scoala lui Vitalian. fratele defunctului împ rat Zenon. primind din partea lui Zenon titlul de patriciu i magister militum pentru Italia. Zenon reu e te s -l stârneasc pe regele ostrogo ilor. la rândul ei fiica lui Leon i al lui Zenon. Imperiul Bizantin care controla provinciile r s ritene i-a men inut suveranitatea nominal asupra teritoriilor controlate anterior de Imperiul Roman de Apus. comandantul g rzii de excubitores. Dezbin rile între adep ii lui Anastasie i isaurienii condu i de Longinus. recunoscând formal suprema ia Constantinopolului. suprema ia Constantinopolului pentru lung vreme de la abdicarea for at a lui Romulus Augustulus. tat l lui Leon II. Multe din triburile germanice care au cucerit aceste teritorii au recunoscut formal suprema ia basileului bizantin. comandantul diocezei Thracia. În timpul domniei sale se petrece detronarea ultimului împ rat din Apus. acesta.armata apusean ineficient . ajuns pe tron prin c s toria cu augusta Ariadna so ia lui Zenon i cu ajutorul ofi erilor i demnitarilor de la curte. Odoacru a trimis în 480. garda imperial a Isaurienilor creat de Leon. Tronul va fi preluat în fapt de Zenon (474-491). Leon II. împotriva lui Odoacru. ele fiind agravate i de disputele între ortodoc i i monofizi i. dup moartea lui Romulus.la Constantinopol. Theodoric. A anulat impozitul în aur i argint perceput la un interval de cinci ani (chrysargion) i a înf ptuit o reform monetar . Împ ratul Anastasie a legitimat puterea lui Theodoric în Italia. În 487 prin trimiterea ostrogo ilor în campania asupra Italiei. verzii monofizi i fiind favoriza i de împ rat în detrimentul alba trilor în care intra vechea aristocra ie senatorial greco-roman ortodox . pe care Anastasie i-a sprijinit. ad ugând o moned de aram . stabilindu. a a i pe p mânt trebuie s fie un singur împ rat . Bizan ul elimina acest pericol în R s rit. urmeaz pe tron nepotul nevârstnic al acestuia. Uzurpatorul Odoacru afirmase: dup cum soarele e unul pe cer. însemnele imperiale coroana i mantia de purpur . La moartea lui Leon. 3. au durat pân în 497. i din nevoia de a avea protec ia Bizan ului împotriva longobarzilor. Anastasie I Dikoros (491-518). iar papalitatea a recunoscut i ea din aceste motive. În aceste chestiuni interveneau i demele. Theodoric va fi proclamat de ostrogo i rege al Italiei (493).

Ei s-au reunit în hipodromul din Constantinopol într-o rebeliune contra împ ratului.2. s-au iscat fric iuni între împ rat i deme. influen at i de împ r teasa Theodora. reprezentând o amenin are pentru stat. divizându-i pe r scula i. Dup ce au incendiat zona central a capitalei. La moartea tronul a revenit f r nici o opozi ie nepotului s u Iustinian care a fost aclamat ca împ rat. supranumit cel Mare (Flavius Petrus Sabgatius Iustinianus).pedepsele aplicate celor care se înc ierau la cursele din hipodrom au fost în sprite . S-a c s torit cu Theodora. în 532. Eunucul Narses a reu it s atrag de partea sa pe o frac iune a Alba trilor .1 Restaurarea iustinian (518-565) Anastasie a fost succedat de Iustin I (518-527) care a c utat stabilizarea frontului estic i stabilitatea politic . asocia ii municipale ce se autoguvernau. rebelii i-au croit drum spre palatul imperial. Astfel. care dobândiser o for deosebit în secolul V. îns . Iustinian î i propunea o politic universal activ a Imperiului. a izbucnit r scoala Nika. Disputele cristologice continuau s ridice serioase probleme politicii imperiale. nu i-a mai favorizat pe monofizi i i a negociat cu papalitatea încheierea schismei.3. fost actri . Împ ratul a încercat s acorde unele drepturi civile reprezentan ilor demelor. Iustinian încercase s limiteze numeroasele ciocniri dintre demele ale vene ilor (alba tri < venetus) i prasinilor (verzi < prasinus) . pe tot mai înalta 16 . unde Iustinian convocase un consiliu al curtenilor fideli. îns era deja prea târziu. aliindu-se cu unii senatori care doreau înl turarea lui Iustinian i înlocuirea lui cu un nepot al lui Anastasie I. În 518 a devenit eful administra iei în numele lui Iustin. mai mult de 30000 de rebeli fiind uci i. Iustinian I (527-565). Îndat dup urcarea pe tron. comandant al g rzilor imperiale. în 523. Pe lâng pericolul extern. subîmp r ite în corpuri civile i militare. bazându-se pe marea rezerv de aur l sat de Anastasie în vistierie. a destituit chiar trei mini tri impopulari. în urale Nika . pe fondul rivalit ilor din sânul aristocra iei bizantine. Mi carea monofizit termenul se folose te de fapt abia din secolul al VII-lea reprezenta deja o reac ie la nestorianism. Theodora l-a obligat pe Iustinian s ac ioneze energic. s-a n scut în Illyria i a fost educat la Constantinopol. Alba trii ca i verzii erau pe de alt parte nemul umi i de politica de spoliere impozitar i fiscal dictat de interesele r zboiului. reprezentat mai ales de per i. Iustinian a inaugurat o politic de restaurare a Imperiului Roman (renovatio imperii). fiind numit succesor la tron. ale c rui zone vestice fuseser pierdute ca urmare a invaziilor barbare din secolul V. a în bu it insurec ia. în timp ce Belizarie. Iustinian oscila între cele dou orient ri.i s ias de sub influen a lor.

În 533 o armat imperial comandat de Belizarie. care în bu ise revoltele din interiorul statului. înfrângând o armat mult mai numeroas decât cea bizantin . cea mai mare parte a teritoriului din bazinul mediteranean al fostului Imperiu Roman. monumentele de ar bizantin . O sarcin mai important . Capitala exarhatului a avut o importan durabil . care îl detronase pe Childeric.prosperitate a Bizan ului i pe o armat imperial eficient . În vara anului 535 dou armate imperiale îi atac pe ostrogo i în Italia. Iustinian l-a numit ca sfetnic în 17 . sub conducerea lui Mundus. f r s se loveasc de rezisten . ceea ce demonstra inversarea de roluri între Orient i Occident. luându-l prizonier pe regele got Vitiges. strategul i diplomatul Narses i-a înfrânt în 555 pe go i. O a treia campanie. sub comanda energic a lui Totila. Italia fiind recucerit de c tre Bizan . în ciuda reizbucnirii r zboiului cu per ii în 540 i a infiltr rii treptate a slavilor în Peninsula Balcanic . a pornit împotriva regatului vandal din nordul Africii. În cele din urm . în anul urm tor. dar i mai dificil revenea generalilor lui Iustinian în Italia. a avut drept rezultat recucerirea sud-estului Peninsulei iberice. Planurile vaste de recucerire nu l-au f cut pe împ rat s piard din vedere afacerile interne ale statului. Dinspre vest. Dup asedierea cu succes a ora ului Neapole. în prim vara anului 540. au reu it s -l înfrâng îns în mai multe rânduri pe Belizarie. Întreaga Italie a fost redus la pozi ia de provincie a Imperiului roman prin crearea exarhatului Ravennei. La moartea împ ratului. capitala statului ostrogot. iar dup reintegrarea acestuia în imperiu i întoarcerea triumfal a lui Belizarie. francii. Generalul Belizarie. au exercitat o influen puternic asupra evolu iei artei italiene. Aici elementul roman aproape c sucombase lipsit de glorie în lupta contra germanilor. Ravenna. Cel lalt mare general care s-a distins în procesul de refacere teritorial i recucerire a zonelor pierdute ale imperiului a fost eunucul Narses. Frontul r s ritean al imperiului a fost asigurat prin încheierea p cii eterne cu Persia în 532. unele construite deja înainte de epoca lui Iustinian. se distinsese în luptele împotriva sasanizilor în 530. cump ra i cu aur de bizantini. p trunde în Dalma ia. Belizarie s-a apropiat de Roma în care a p truns în noaptea de 9/10 decembrie 536. a doua în frunte cu Belizarie ocup Sicilia. întreprins contra vizigo ilor. prima. Bizantinii au ocupat dup un asediu de câteva luni. rechemat de la frontiera estic . îi atacau i ei pe ostrogo i. În Cartagina se afla la putere uzurpatorul vandal Gelimer. Iustinian se nume te solemn Africanus i Vandalicus. cu excep ia Galiei i a nordului Peninsulei Iberice a fost reintegrat . Ostrogo ii.

s-a încercat i eliminarea sau m car reducerea abuzurilor administrative. promulgat în 529. astfel c acestea au fost pierdute treptat. revizuit în 534 i actualizat prin noi decrete (Novellae). Din acest motiv. Imperiul centralizat închipuit de Iustinian necesita un sistem legal unitar. Pentru posteritate Iustinian a fost o pild f r seam n. Un manual de principii de drept. Ca parte component a realiz rii planului s u de refacere a gloriei imperiului. în ciuda faptului c opera sa nu a fost trainic în toate aspectele sale i c urm rile pentru imperiu au fost în bun parte deosebit de grave. chiar Iustinian fiind molipsit. a completat grandioasa oper juridic . 3. În 533 era definitivat canonul juridic alc tuit pe baza întregii jurispruden e romane. Iustinian a numit o comisie de juri ti în frunte cu Trebonian i Theophilos pentru a codifica legisla ia roman . doar împ ratului fiindu-i rezervat acest drept. Ciuma bubonic . Interpretarea legilor era interzis . fiind prescris doar aplicarea lor.problemele de politic intern pe prefectul pretorian Ioan de Capadocia care a condus vasta oper administrativ . De la Iustin II la Phocas Iustinian a l sat multe probleme nerezolvate urma ilor s i. ci a întregii Europe. Opera lor realizat cu o celeritate inimaginabil a fost încorporat în enormul Corpus Juris Civilis. dar i abrogarea celor ie ite din uzul juridic. dar s-a vindecat. prin aceast reform a dreptului. comisia a lucrat timp de zece ani la colectarea i sistematizarea legisla iei romane de la Hadrian la Iustinian. Se num r printre cei mai educa i i bine instrui i împ ra i. cele 50 de Pandecte sau Digeste. Simultan. dup cum o descrie istoricul Procopius. având la baz compila ia anterioar .2 Sfâr itul vechii ordini (565-610). Pericolul supraextinderii. Institutele. Prin tendin ele sale aristocratice. Iustinian a dispus adunarea vechilor legi. Imperiul nu avea capacitatea militar i financiar pentru a st pâni i administra teritoriile recucerite. numit Codex Iustinianus. din punct de vedere literar i teologic. Aceast formidabil codificare legislativ a constituit baza legisla iei multor ri europene. care vine în 541 dinspre Egipt a dus la moartea a vreo 200000 de oameni doar în Constantinopol. Iustinian a fost una dintre personalit ile domnitoare cele mai importante. Codex Theodosianus. Într-un 18 . în toate demersurile sale ar tându-se ca un împ rat cre tin. Spiritul cre tin este integrat în ele. limba de redactare a acestor monumente juridice a fost latina. Iustinian a vrut ca legile promulgate s cârmuiasc întreaga lume civilizat a vremii sale i nu întâmpl tor. nu doar în istoria Bizan ului.2.

recucerite cu trud de înainta ul s u. În primul rând. iar. Armata bizantin a Italiei. Cu toate c Imperiul a suferit mai multe înfrângeri. Mult mai amenin tor pentru Bizan este faptul c avarii vor ocupa vechile p mânturi ale lombarzilor. mai cu seam pentru st pânirea Armeniei. a reu it s restabileasc o balan precar a puterii în r s rit. împin i la rândul lor de avari. Iustinian. Imperiul asistând neputincios la un transfer de putere în nordul regiunii balcanice. Maurii au atacat Africa bizantin . A instituit dou exarhate. iar în Italia exarhatul Ravennei. a anulat subsidiile anuale datorate per ilor. cât i administra ia statului i a armatei.interval de doar câtorva decenii. Mauriciu a încercat s salveze cuceririle marelui s u predecesor. În al doilea rând. a început s construiasc un far la Constantinopol (573). conflictul de interese între ortodoxia calcedonean . vizigo ii redobândesc Spania. pamfletele care circulau în capital îl îndemnau pe împ rat s îl ispr veasc mai repede pentru a putea contempla de la în l ime nenorocirile care se ab teau asupra statului. demarând astfel un r zboi costisitor care a durat dou decenii. În 568 longobarzii. în 585. i monofizitismul unei mari p r i a popula iei din Siria. lipsit de generalul Narses. În Italia au fost pierdute treptat i p r ile sudice în favoarea sarazinilor. impunând un nou tip de organizare administrativ a ezat pe temeiuri militare. cucerind rapid pozi iile defensive romane din nordul peninsulei pân în Campagna. nu a avut capacitatea de a stopa invazia longobarzilor. imperiul restaurat de Iustinian pierde prin invazia popoarelor în nord i apus un sfert din teritoriul s u. pierderile dublându-se în decursul secolului al VII-lea prin invazia arabilor i bulgarilor. Iustin II nu numai c nu a intervenit eficient pentru a ap ra posesiunile apusene. în special în mediul rural. Abia Tiberius II Constantin (578-582) i Mauriciu (582-602) au reu it s ob in de la per i cea mai mare parte a Armeniei. 19 . reprezentat de stat împreun cu provinciile vestice i anatoliene. nepotul i succesorul lui Iustinian. îndeosebi în urma p cii din 591. Egipt i Anatolia r s ritean a ie it acum la lumin atunci când Iustin a încercat s impun ortodoxia prin persecu ii de mas i convertiri. ceea ce a marcat începutul militariz rii administra iei bizantine. mai ales prin reforma themelor. ba mai mult. r mas singur la putere dup înl turarea rivalului s u omonim. Ca urmare s-au modificat i structurile sociale i economice. p r sesc inuturile lor din bazinul vestic al Dun rii i regiunea Dravei i p trund în Italia. a reu it s stabilizeze frontiera pe Dun re la nord. cel al Cartaginei în nordul Africii. considerat un predecesor al lui Heraclius. Când Iustin II (565-578). Mauriciu.

abandonând practic nordul imperiului în favoarea slavilor. respectiv în Est Theodosie. Mauriciu a exploatat inteligent r zboiul civil. pentru a face fa pericolului dinspre 20 . la fel ca mul i al i posibili adversari ai tiranului. Anularea subven iilor c tre armat i în general politica sa de austeritate au dus inevitabil la pierderea popularit ii împ ratului atât în rândul solda ilor cât i în capital . În Peninsula Balcanic slavii i avarii deveniser mult prea sup r tori. care nu a mai putut intra în vigoare. Mauriciu a fost nevoit s poarte un r zboi istovitor cu ace tia. Atunci când cu ajutor bizantin Chosroes II i-a înfrânt du manii. cucerind cea mai mare parte din Illyricum i Tracia. prin alungarea i refugierea lui Chosroe pe teritoriul Bizan ului. de aceea unele trupe au fost transferate în Balcani. astfel c ei nu mai puteau fi ignora i. domnia lui a fost un dezastru militar i economic.Testamentul s u redactat în 597.i avarilor de pe Dun re. pentru refacerea grani ei imperiale pe Dun re. În a doua parte a domniei sale. Mauriciu i cei cinci fii ai s i au fost masacra i cu cruzime. se preg tea de r zboi. rebelii l-au aclamat ca împ rat pe centurionul Phokas (602-610). bizantinii au fost r spl ti i cu retrocedarea ora elor Martyropolis i Dara i luarea în st pânire a Iberiei i Armeniei (591). chiar începând cu ultimii ani de domnie ai lui Iustinian. Incompetent ca politician. statua men inerea ideii imperiului roman universal. Situa ia economic a imperiului devenise cu adev rat precar . dar i a diviz rii lui. De acum a început tirania lui Phokas. Phokas a fost nevoit s transfere trupe din Balcani. În 593 sub comanda lui Priscus. cu scopul de a ob ine o victorie rapid aici. doi dintre fiii s i urmând s st pâneasc în Vest Italia i Africa sub conducerea lui Tiberiu. Împ ratul spera chiar c acestea se înarmaser pentru a-l ajuta contra corpului de armat r zvr tit. când per ii se aflau într-o situa ie dificil . Abia dup 590. Chosroes II. Mauricius cade victim unei r scoale în care din nou demele au jucat un rol însemnat. marcat în principal de comploturi i atacuri la via a sa. fidel i sincer adept al lui Mauriciu. f r a ob ine îns rezultatul a teptat. dorind r zbunarea acestuia. o reluare a vechii partitio imperii Romani. pe care timp de opt ani a reu it s le înl ture sau s le evite. Mauriciu a trimis trupe numeroase în teritoriul st pânit de per i. ele putând doar cu greu face fa slavilor care treptat se sedentarizau în interior ceea ce constituie particularitatea migra iei slave . ea deteriorându-se continuu. pe fondul cre terii cheltuielilor militare i a necesit ii de a t ia subven iile acordate solda ilor. Dup ce Mauriciu i familia sa au fost nevoi i s p r seasc ora ul. bizantinii i-au înfrânt pe slavi în dou rânduri la nordul fluviului i i-a asediat pe avari. Între timp avarii au invadat chiar întinse p r i ale Traciei.

iar peste dou zile încoronat de patriarh. Tiranul Phokas a fost executat. Africa i Italia. iar Armenia în bun parte pierdut în favoarea acestora. titlu purtat mai apoi de c tre to i împ ra ii bizantini. care reuneau func ii militare i civile. De altel.1 De la Heraclius la Iustinian II. desigur cu concursul senatului din capital . Sarcina noului împ rat avea sarcina de a restabili imperiul care se destr ma. Cre tinarea i grecizarea imperiului se încheiaser practic. aflate sub control bizantin. reconstruirea sistemului fiscal al Africii de c tre Iustinian a dat roade. atâta vreme cât nici economia nu mai func iona ca în epoca 21 . V rul s u Nicetas s-a îndreptat spre Egipt care s-a al turat în curând for elor de eliberare.1. Cetatea de grani Dara a fost distrus de c tre per i. Cu Heraclius I (Herakleios).1. Cu o puternic flot . Armean de origine. Heraclius întitulându-se basileos.r s rit. For ele de refacere a imperiului veneau a adar dinspre periferie. 4. Heraclius a sosit în fa a Constantinopolului la 3 octombrie 610. care a salvat ara de Phokas. Haraclius era fiul exarhului Cartaginei. încheindu-se epoca bizantin timpurie (romano-bizantin ). fiind salutat de popula ia capitalei ca eliberator. au adus o serie de turnuri militare i crize culturale care au schimbat fa a Bizan ului. chiar a antajului economic asupra lui Phokas în 608. 4 4. începe o nou perioad în istoria Imperiului Bizantin. în contrast cu perioada anterioar . Exarhul Heraclius a folosit tactica presiunii. i complicata titulatur imperial a fost abandonat .1 R zboaiele cu per ii i avarii. Dinastia Heraclizilor i înnoirea statului bizantin (610-711) Secolele VII-VIII. Armata devenise ineficient prin lipsa mijloacelor financiare.1 Imperiul medieval (610-1204) Lupta pentru supravie uire i schimbare (610-780) 4. Opera reformatoare a lui Heraclius La urcarea pe tron a lui Heraclius I (610-641) Imperiul bizantin se afla într-o stare de jalnic declin.1. deveniser tot mai autonome sub conducerea exarhilor. Mai ales secolul VII a însemnat o transformare fundamental a lumii est mediteraneene i balcanice. limba oficial devine acum greaca. prin neaprovizionarea Constantinopolului cu grâne.

Heracliu a preluat personal comanda trupelor anatoliene. Constans II Reformatorul. p trunzând în Palestina i Siria. i la începutul domniei lui Heraclius. În aceea i vreme vizigo ii cuceresc cea mai mare parte a teritoriilor bizantine din Spania. dup cum s-a v zut. Priscus. în condi iile în care str mutase trupe de acolo. Dup ce l-a destitut pe Priscus acuzat de sabotare inten ionat . când per ii au înaintat în teritoriul aflat între zonele de control ale celor dou armate bizantine i au cucerit Antiohia cu o bun parte a Siriei de nord i din centrul Anatoliei. Heraclius s-a gândit ini ial s mute re edin a la Cartagina. În nord. Biserica Sfântului Mormânt a fost ars . Confruntându-se cu aceast stare de lucruri dezastruoas . ci unul dintre urma ii s i. Ocuparea unei bune p r i a Peninsulei balcanice de c tre slavi a avut loc tocmai în timpul dezastruoasei domnii a lui Phokas. soarta imperiului devenise grea în r s rit.anterioar . per ii l-au alungat îns . împ ratul însu i fiind la un pas de a fi victima unui atentat (617). Schimb rile din organizarea administrativ au reflectat atât urgen ele impuse de r zboaiele cu per ii cât i transferul de trupe pentru a face fa r zboiului cu arabii. ceea ce a ocat întreaga cre tin tate. locul de unde pornise mai devreme lupta împotriva lui Phokas. au fost r pite i duse la Ctesiphon. Cu toate c Priscus a eliberat Caesarea. comandant în Anatolia. tuns i c lug rit. totu i. 22 . în 611. ceea ce atingea resursele vitale ale imperiului. iar doi ani mai târziu generalul persan ahrbaraz cucere te Egiptul. situa ie recunoscut prin pacea de la Constantinopol (616). pentru a putea începe de acolo contraofensiva. Constantinopolitanii i patriarhul Sergios s-au opus acestui plan. Trupele persane amenin au de acum direct Constantinopolul (615). dup cum arat istoriografia nou . mai ales cursul domniei lui Mauriciu. pentru a face fa pericolului din r s rit. angajându-se s lupte pentru înnoirea imperiului. i. nu el a fost autorul institu iei themelor. relicvele i Sfânta Cruce considerat a fi adev rata cruce a lui Hristos. Heraclius a înf ptuit unele reforme în plan militar care au dat for e noi Imperiului Bizantin. Heracliu i-a atacat pe per i lâng Antiohia în 613. cucerind Damascul. În prim vara anului urm tor per ii au reu it s cucereasc Ierusalimul dup un asediu de dou zeci de zile. ea reprezenta un pericol pentru stat. Reformele administrative înf ptuite de Heraclius s-au dovedit necesare în contextul r zboaielor cu Persia. încercând s restabileasc st pânirea imperial în Siria i Armenia. Heracliu l-a numit pe Nicetas comandant al trupelor egiptene i siriene i pe vechiul general al lui Mauriciu. avarii alia i cu slavii au invadat Illyricum i au înaintat spre Constantinopol.

fiul acestuia. dup o campanie de o amploare f r precedent. r zboiul bizantino-persan. Dup ce a zdrobit for ele persane la Ninive (12 decembrie 627). Cruce . a recurs chiar la topirea odoarelor biserice ti i a unor statui din capital pentru a bate moned .Heraclius a reformat i administra ia central . În anul urm tor. i-a a ezat tab ra pe malurile Bosforului. Dastagerd. iar chaganul avarilor împreun cu contingente slave. inclusiv Ganzak (Tabriz). Heraclius nu reu e te în anii urm tori s p trund în Persia. de unde plecase cu apte ani în urm . ahrbaraz. flota slav fiind complet distrus la 10 august. h r ile i rapoartele iscoadelor aflate la per i. A fost înt rit puterea prefecturii pretoriene. în mai multe etape. Având nevoie de resurse financiare. unde ob ine o victorie decisiv împotriva per ilor condu i de ahrbaraz. În schimbul unor mari sume de bani.i putea concentra for ele în lupta contra per ilor. dup reînnoirea p cii cu avarii. în anul urm tor. s elibereze to i prizonierii i s restituie Sf. Reinstalarea Sfintei Cruci . L sând în fruntea imperiul pe fiul s u. la Ierusalim de c tre 23 . Haraclius a încheiat în 619 pacea cu avarii. În 626 per ii au trecut la contraofensiv . fiind superiori pe mare. retras în palatul s u de la Hieria a studiat lucr ri istorice i geografice. ceea ce l-a determinat pe chagan i ahrbaraz s ridice asediul. în 622 a exersat personal cu trupele din Asia Mic . aflând acolo imense comori p r site în prip de ah. Cu acest sistem complex de reforme. Constantinopolul fiind amenin at de atacul concertat avaro-slav i persan. basileul reia campania împotriva per ilor. În 629 Heraclius este primit în triumf la Constantinopol. în ianuarie 628 împ ratul bizantin ocup re edin a lui Chosroes. Bizantinii au cucerit pe rând mai multe ora e din Imperiul persan. împ ratul nu numai c a împrumutat bani de la aristocra ii boga i. for ele acestuia fiind obligate s abandoneze Asia Mic . Kovradiroe încheie o pace ve nic cu Bizan ul prin care se obliga s retrocedeze toate provinciile r pite bizantinilor. Bizantinii au reu it s înfrâng pe asediatori. Constantin III. imperiul va înregistra succese în redobândirea teritoriilor pierdute. aduna i astfel. Între 622-628 s-a desf urat. De i Chosroes II fusese învins. ci. având concursul patriarhului Sergios. Ap rarea ora ului a fost condus energic i eficient de c tre patriarhul Sergios. Heraclius se îndreapt spre Armenia. Între 627-629 Heraclius a întreprins faza decisiv a campaniei sale militare în r s rit. dup ce a ocupat Chalcedonul. bulgare i gepide atac Constantinopolul. pentru a. unde au distrus templul lui Zoroastru. îndeosebi cu cavaleria care dobândea o pondere tot mai mare în cadrul armatei bizantine. Dup r sturnarea de la putere i moartea lui Chosroes II. Heraclius. consiliul de regen fiind condus de patriarhul Sergios i patriciul Bonus. Dup ce întreaga iarn .

ascensiunea lui Mahomed. Succesele dobândite de Haraclius în r s rit n-au d inuit îns pentru mult vreme. fiind respins atât de c tre ortodoc i i monofizi i. doctrina energiei unice . Dup cucerirea i Persiei de c tre arabi. dar ea a tulburat i mai mult unitatea fragil a bisericii cre tine. de noi p mânturi i prad au motivat atacurile asupra p mânturilor persane i bizantine.dup moartea lui Honorius. Împreun cu patriarhul Sergios a încercat izolarea chestiunii printr-un compromis. interzicând orice disput teologic . Imperiul islamic arab se formase. a ar tat cât de mult sl biser atât Bizan ul cât i Imperiul sasanid de pe urma îndelungatului conflict. În aceast situa ie. Unitatea bisericii era de importan capital pentru imperiu mai ales în contextul ascensiunii arabilor care deveniser principalul pericol din exterior. cu scopul de a împ ca grup rile cre tine aflate în permanente dispute i conflicte. Accep iunea unui singur mod de ac iune (energeia). Era invaziei arabe. 24 . Mahomed definitivase unirea triburilor din Peninsula arabic pân la moartea sa (632).2 Confruntarea cu Islamul. Expansiunea rapid a arabilor sub conducerea califilor.1. Împ ratul a folosit succesul ob inut prin redobândirea provinciilor orientale pentru a rezolva trenanta i agasanta chestiune a schismei monofizite.1.monothelismul impunea o singur voin divin i dou naturi ale lui Hristos. Heraclius a sus inut o nou formul cristologic . Atât ardoarea religioas . Un sinod ulterior de la Theodosiopolis (630) impunea noua doctrin care va fi aprobat i de patriarhii Antiohiei i Alexandriei i chiar de c tre papa Honorius. a noilor conduc tori spirituali i politici ai musulmanilor. no iune voit vag . cât i de c tre papalitate . 4. de abia redobândite cu atâta trud . expus în 616. cât i dorin a de glorie. cel al monoenergismului. fa în fa cu doctrina dublei naturi a lui Hristos p rea s împace dogma de la Chalcedon cu monofizitismul.însu i Heraclius a însemnat încheierea primului r zboi sfânt al cre tinilor. Schisma religioas între ortodoc i i monofizi i se redeschisese ca urmare a opozi iei înver unate a patriarhului din Ierusalim. deschiderea erei hegirei. Pe fundalul b t liilor bizantino-persane i al victoriei Bizan ului împotriva Persiei. Ceea ce s-a dovedit a fi viabil au fost reformele militare i administrative ale împ ratului. a trecut aproape neobservat . Bizan ul pierde în doar apte ani provinciile orientale. Sophronios (634). Noua doctrin adoptat în sinodul de la Constantinopol (638) prin edictul Ekthesis ( expunere ) .

amândoi urmând s conduc imperiul în mod egal. Între cele dou linii ale dinastiei pr pastia se adâncea din ce în ce mai mult. Întreaga via politic era periclitat tocmai în condi iile rapidei 25 . basileul a delegat practic de acum atributele sale fiului mai mare din prima c s torie. Heracliu decide s se mute din palatul Hieria. fiecare sus inând cauza unuia din cei doi împ ra i. Heraclius a introdus obiceiul desemn rii i încoron rii succesorului înc în timpul vie ii predecesorului. în schimb au refuzat coregen a Martinei. nerenun ând îns la uneltiri. fiul cel mare al Martinei. Cu toat rezisten a îndârjit a Palestinei i mai ales a Ierusalimului . acordând fiului mai mic. Heracliu. Heraklonas. metropola Antiohia i cele mai multe ora e siriene au fost abandonate f r lupt . Heraclius. În zadar îns . Opera extern a lui Heraclius s-a pr bu it. pentru a reglementa chestiunea mo tenirii tronului. Egiptul. Bizantinii i-au acceptat pe cei doi fii. În acest fel. ca augustus. fiind definitiv pierdut . care în cele din urm s-a retras. arabii i-au înfrânt în 634 pe bizantini în Palestina. Dup aceast înfrângere. obosit în luptele contra per ilor. La Yarmuk (636) arabii au împins oastea bizantin în defileul râului.asediat îndelungat. câ tigând o victorie zdrobitoare. provincia i ora ul sfânt ajung sub controlul musulmanilor (638). iar musulmanii au invadat Siria. acesta din urm fiind cucerit de celebrul comandant de o ti Amr în 642. cea mai bogat i mai important provincie a imperiului principala surs de grâne a Constantinopolului. titlul de caesar.Atunci când sub conducerea marelui cuceritor i calif Omar. iar fiul Martinei. nu a mai luat parte personal la r zboiul cu arabii. mai ales dup deconspirarea complotului menit s îl r stoarne de la tron i s -l ucid . Heraclius l-a trimis în ap rarea teritoriilor pe fratele s u Theodor. la fel cum procedase i în r zboiul cu per ii. Dup moartea sa imperiul a r mas sub conducerea primilor doi fii. David. din prima c s torie cu Eudochia avea 29 de ani. Soarta Siriei era acum pecetluit . al celei de-a doua so ii. Constantin (III).aflat sub conducerea patriarhului Sophronios . arabii devin principalul pericol pentru Imperiu. a preferat o retragere tactic . În 638. poporul Constantinopolului era i el împ r it în dou partide. iar în vara anului 638 aranjeaz încoronarea de c tre patriarh a lui Heraklonas (Heraclius II). Cei doi urmau s aib în coregen pe Martina în calitate de mam i împ r teas . în capital . A urmat îndat cucerirea Persiei i Mesopotamiei (639/640). dup e ecul noii formule cristologice a monotelismului. cel mai grav. aflat pe malul microasiatic. Deprimat de insuccesele suferite pe toate planurile. Constantin III. în frunte cu Alexandria. doar 15 ani. împreun cu capitala sasanid Ctesiphon i. El a fost înfrânt.

Întâlnim pentru prima dat în Bizan obiceiul oriental al mutil rii prin t ierea nasului. astfel c Manuel a trebuit s abandoneze Egiptul i ca urmare a alian ei monofizi ilor din Alexandria i arabi.expansiuni arabe. Constans devine la 14 ani singur st pânitor. încoronarea lui Constans II (641668). Othman. viitorul calif. Partizanul i adeptul cauzei lui Constantin III. ca coîmp rat. pe atunci în vârst de 11 ani. a murit deja dup trei luni de regen . ceea ce i-a determinat pe bizantini s reia controlul asupra Egiptului. pe atunci general i guvernator arab al Siriei. a fiului lui Constantin III. În 654 Muawija a invadat i ocupat insula Rhodos. fapt de importan crucial pentru soarta st pânirii bizantine în Mediterana. dar ambi ia sa de a ajunge coîmp rat doi ani mai târziu va atrage furia mul imii fidele lui Constans. Nu a putut ocupa ora ul Amorion. având de partea sa i popula ia r sculat a capitalei. întorcându-se cu o prad bogat în Damasc (647). Bizan ul cump r o pace pe trei ani. Martina i Heraklonas au fost exila i în Rhodos.i sporeasc flota în mod considerabil. comandantul trupelor r s ritene Valentinos Arsakidos a impus cu for a armelor. prima sa încercare în politica extern fiind cea de a relua controlul asupra Egiptului abia cucerit de c tre arabi. Opera cea mai important a lui Muawija a fost construirea primei flote arabe. Generalul Valentinos i-a c s torit fiica cu împ ratul minor. alungând garnizoana arab . succesorul acestuia. Muawija. trimis urgent spre Egipt a înfrânt îns oastea bizantin lâng Nikiu (646). Senatul a hot rât înl turarea Martinei. trupele bizantine se retr seser din Alexandria (642). Controlând deja Siria i Mesopotamia. dar a pustiit zone întinse. La scurt vreme arabii au d râmat zidurile Alexandriei. Colosul de 26 . dup ce a impus Ciprului plata unui tribut. Amr. dar fiind se pare bolnav de tuberculoz . care a fost castrat. cât i a lui Heraklonas. a l sat în Alexandria doar o mic garnizoan . sus in torii s i trebuind s ia drumul exilului. cu toate c . Arabii vor înainta de-a lungul rmului african al Mediteranei. c reia i s-a t iat limba. Dup asasinarea lui Omar I. Tronul a revenit lui Heraklonas. Generalul Manuel a sosit cu o flot de trei sute de cor bii în Egipt. în baza tratatului de pace încheiat cu arabii de patriarhul Kyros. i a lui David. Constantin III a avut mai mul i sus in tori. arabii au avut ca urm toare int protectoratul bizantin din Armenia. pentru a diminua ansele ca ora ul s mai ajung în mâinile bizantinilor. ceea ce însemna imposibilitatea exercit rii unei demnit i. a întreprins o campanie în Capadocia i a cucerit Caesareea. atacând insula Cipru. fapt ce a permis lui Muawija s . c ruia i s-a t iat nasul. permanent eclipsat de dorin a de putere a mamei sale. Dup ce în 649 arabii întreprind prima expedi ie maritim în Mediterana. devenind astfel el însu i adev ratul cârmuitor al Bizan ului.

27 . Precedentele le g sim în organizarea exarhatelor Ravennei i Cartaginei de c tre Mauriciu. Imperiul nu mai depindea de mercenari.i redefineasc priorit ile. fapt care accentuat procesul de militarizare a imperiului început anterior prin crearea exarhatelor. Themele concentreaz întreaga putere civil i militar în mâinile strategului. provocat de succesiunea lui Othman. Armeniakon i thema maritim Karabisiani. masa de metal fiind vândut unui negustor evreu din Edessa.i restructureze fundamental aparatul fiscal i s . Anatolikon. Vitalitatea noii institu ii era asigurat de suportul ei social. doar for ele themei Anatolikon au variat între 15000 i 18000. devenind acum circumscrip ii administrative în care sta ionau unit ile militare (themata). Soldatul membru al themei . Constantinopolul a fot silit s . nu a fost anulat imediat. în provincii (eparchiai). ceea ce permitea mobilizarea tuturor resurselor în lupta contra amenin rilor imediate. a fost demontat.din secolele VII-IX. inclusiv modalitatea de recrutare i finan are a armatei. ea fiind recrutat din rândurile r nimii libere. Constans II a fost reformatorul care a introdus institu ia themelor. înaintea interven iei armatei imperiale. Teritoriul r mas Bizan ului în Asia Mic a fost împ r it în districte militare numite theme. de i rolul acestora în cadrul armatei era în cre tere. Împ r irea administrativ mai veche. Dup înfrângerea flotei bizantine de c tre arabi pe coasta Lyciei (655).aici. Anii armisti iului cu arabii (659-661) au permis crearea institu iei bizantine a themelor. Trupele erau finan ate din surse locale în loc s fie suportate ca pân atunci din tezaurul imperial. una din cele apte minuni ale lumii antice. pe lâng strateg fiind numit i un proconsul pentru chestiuni ce ineau de administra ia civil . Ini ial au fost create patru theme în Asia Mic .Opsikion. La origine themele erau unit i militare.stratiotul era obligat s se echipeze pe cont propriu i primea în schimbul serviciului militar un lot de p mânt care putea fi mo tenit ereditar. În vreme ce armata r s ritean a Imperiului târziu num ra vreo 20000 de oameni. În anul urm tor arabii au atacat i insulele Kos i Creta. a dus la o înl turare temporar a pericolului musulman. suprema ia bizantin pe mare este pierdut . al conduc torului themei. În acest fel armata bizantin dobânde te un rol pronun at popular. Crearea domeniilor stratiote a însemnat deopotriv i o disciplinare a for elor feudale i consolidarea micii propriet i. Abia r zboiul civil din califat (655-661). dac fiul prelua condi ia tat lui. p strându-se în interiorul themelor. confruntare în care însu i Constans II abia a sc pat cu via . Eficacitatea noului sistem administrativ s-a dovedit în lupta contra noilor amenin ri din exterior îndeosebi arabe i bulgare .

Un alt demnitar. Herakleios i Tiberios (659). cei mai mul i episcopi apar ineau bisericii apusene. ceea ce a stârnit ostilitate la Constantinopol. Lui Maxim M rturisitorul. f cându. unde i-a aflat sfâr itul în mizerie (655). un al doilea al visteriei (logothetes tou genikou) responsabil de plata impozitelor i un logothet al dromului (tou dromou)sau al po tei care avea atribu ii diplomatice de politic extern i cu privire la siguran a intern . cauzat de m surile sale pline de cruzime din ultimii ani. dou energii sau voin e. f r succes îns . Exarhul Olympios. dorind s ob in independen a Italiei fa de Bizan . a schimbat planul. Papa nu consultase împ ratul cu privire la convocarea conciliului. În mod asem n tor au fost judeca i i al i adversari politici i religio i ai imperiului. Episodul s-a încheiat cu moartea natural a lui Olympios în 652. r spundea de cancelarie. Mai întâi. fiind acuzat de înalt tr dare. Constantin (654). A reu it chiar s porneasc o expedi ie naval în direc ia Siciliei. func ia logothe ilor. unul militar care r spundea de aprovizionarea i finan area armatei (logothetes tou stratiotikou). la Syracuza. poate i situa ia aproape disperat creat ca urmare a nest vilitei expansiuni arabe l-au determinat pe Constans II s încerce. unde a jefuit la propriu capitala de sculpturi antice i opere de art .Între reformele lui Constans se num r i reorganizarea aparatului administra iei centrale. publicând un edict (648) prin care interzicea de a se mai discuta pe viitor despre voin sau energie. i-au fost t iate mâna dreapt i surghiunit. Deteriorarea rela iilor cu senatul i or enii. fiind implicat în luptele navale cu arabii. protoasekretis. pentru ca apoi s dispun uciderea sa. Un an mai târziu. alt adversar al monothelismului. în Crimeea. mutarea re edin ei sale în apus. Au fost create trei noi demnit i ministeriale. a impus hirotonirea fratelui s u Theodosios ca preot. exilat la Chersones. Constans II a tran at i chestiunea disputelor ecleziastice. în condi iile în care Bizan ul nu putea întreprinde nimic. pentru c l-ar fi înfruntat pe împ rat i l-ar fi ajutat pe Olympios. A fost i primul împ rat bizantin care a vizitat Roma. Constans II a poruncit exarhului Ravennei s -l r peasc pe pap de la Lateran i s îl aduc la Constantinopol. De i conciliul se desf ura sub influen a dogmelor r s ritene. Motivul a inut de eliminarea posibilit ii ca Theodosios s ajung coregent i asigurarea succesiunii fiilor s i. multe comori fiind trimise la 28 . Papa Martin a convocat la palatul Lateran un mare sinod (649) la care au participat peste 100 episcopi în care a condamnat monothelismul i pozi ia împ ratului fa de aceast doctrin . papa Martin a fost capturat i dus la Constantinopol unde i s-a intentat un proces politic. v zând atmosfera de la Roma.i astfel un du man de moarte.

i-a fost h r zit guvernarea care a dus lupta hot râtoare au arabii. a limitat pe cât a putut tendin ele secesioniste ale Italiei i Africii. pân în 678.3 Salvarea Constantinopolului Constantin IV i Iustinian II i continuarea reformei heracleene: Lui Constantin IV Pogonatos (B rbosul) (668-685). În timpul ederii sale în Sicilia (663668). bazat pe un exploziv a c rui preparare era cunoscut ini ial doar de c tre bizantini. jefuind sistematic peninsula. mare parte a flotei sale fiind ars . Constans II a fost asasinat în 668 la Syracuza. f r a renun a la lupta pentru provinciile din r s rit. Califul a încheiat în aceste împrejur ri grele o pace pe 30 de ani cu Bizan ul. capii conspira iei fiind executa i. domnia sa fiind dominat de r zboaie. inven ie a sirianului Kallinikos. Trupul împ ratului s-a întors acolo unde acesta nu ar mai fi vrut s ajung niciodat în timpul vie ii. mai ales în Cartagina. acum îns în calitate de calif (întemeietorul dinastiei omeiade). Incursiunile arabe în spa iul microasiatic. au devenit continue. O tile care se retr geau pe uscat peste 30000 de solda i . ceea ce a atras mi c ri populare ample. Aceast arm cumplit l-a descurajat complet pe Muawija. cu ora ul Smyrna (672). a creat institu ia themelor i a resistematizat aparatul administrativ. Muawija i-a continuat planurile de unde le l sase cu un deceniu în urm . atacuri ce au continuat veri în ir. Flota bizantin a contraatacat folosind pentru prima dat focul grecesc . Luptele decisive se d deau îns pe mare. începând din 663.au fost nimicite de bizantini. Exarhul Ravennei. el a consolidat fortifica iile din Asia Mic .1. Alt flot a ocupat rmul apusean al Asiei Mici. Califul omeiad a capturat mai întâi câteva insule i zone de grani bizantine . împ ratul Constans II a luase decizia de a guverna în vest. În acest fel 4. arabii r mânând uneori i peste iarn în Asia Mic . Dup dou decenii de st pânire la Constantinopol. o baz sigur de opera ii.Constantinopol. Din vara anului 674 au început atacurile asupra Constantinopolului. fiind atacat în apropierea capitalei. 29 . iar resturile ei scufundate de o furtun . provinciile vestice ale imperiului au fost afectate de o fiscalitate excesiv . Constans II a alunecat îns spre abuz i dictatur . dar mai ales la Syracuza. în imediat apropiere de Constantinopol. Constantin IV era obligat s neglijeze alte p r i ale Imperiului. i a fost înmormântat în biserica Apostolilor. Cu toate acestea. sprijinit de papa Vitalian l-a înfrânt îns la scurt vreme pe uzurpatorul Mezetios. fiul i succesorul lui Constans II. În acest fel.peninsula Kyzikos.1. la Constantinopol.

Dup moartea lui Kubrat. Flota bizantin a intrat în Marea Neagr . La Dun rea de Jos. în stepele din nordul Mun ilor Caucaz. astfel statul bulgar era recunoscut de jure. Bizantinii înaintau foarte greu în zonele ml tinoase. F r nici un rezultat. convocarea celui 30 . devenit prin botez Mihail. În vreme ce în secolul VI. se formase uniunea triburilor protobulgare ( Bulgaria Mare ). ducând tratative cu biserica roman . Victoria Bizan ului asupra arabilor. cea r s ritean . i-au f urit statul cu capitala la Pliska. o tile bizantine au încercat s -i opreasc pe bulgari.f r prea mare consisten i unitate. Constantin IV a renun at la monothelismul care nu mai avea nici un sens dup cucerirea de c tre musulmani a majorit ii inuturilor în care acesta avusese aderen . care au trecut la sud de fluviu i au ocupat treptat vechile provincii imperiale Scythia Minor i Moesia Inferior. Pentru câteva secole. Protobulgarii erau o popula ie de neam türc. din partea cea mai vulnerabil . Bulgarii s-au cre tinat în anul 864. în frunte cu Asparuch. oprindu-se pentru un timp la nordul Dun rii de Jos. o parte dintre ei. prin care recunoa te hanului bulgar st pânirea asupra teritoriilor ocupate. s-au îndreptat spre apus. 50 de sclavi i 50 de cai de ras . ceva mai devreme. astfel c împ ratul a dispus. Constantin IV a fost silit s poarte r zboi cu bulgarii la scurt timp dup încheierea p cii cu arabii (681). Dezacordul cu privire la doctrina monothelist înr ut ea i raporturile Bizan ului cu Italia. sub conducerea hanului Kubrat. Aceast alc tuire politic s-a consolidat abia sub hanii Krum (802-814) i Omurtag (841-831). slavii din Peninsula Balcanic formeaz prima lor forma iune politic .Uniunea celor apte triburi . înrudit cu hunii i avarii. acestea dând ocazie bulgarilor s se eschiveze de la o lupt decisiv . Imperiul bizantin avea s fie scutul Europei cre tine. s-a accentuat asimilarea elementelor etnice protobulgare de c tre slavi. Constantin IV încheie pace cu Asparuch. sub hanul Boris (852-889). acostând în nordul gurilor fluviului. pl tind i tribut. armata bizantin a trebuit s se retrag . în vreme ce lombarzii au cucerit Calabria. astfel c în jur de 900 acest proces era în linii mari încheiat. De pe urma atacurilor musulmane asupra Bizan ului au profitat slavii care au asediat Thesalonicul. Bulgarii. a avut o mare însemn tate pentru întreaga cre tin tate.promi ând s dea bizantinilor anual 3000 monede de aur. Înfrânt în fapt de bulgari. fiind comparat cu cea a lui Leon III (718) i a lui Carol Martel de la Poitiers (732). dup ce i împ ratul se îmboln vise. din 678. Dup cre tinarea for at . în vremea c rora statul devine o puternic for politic i militar i începe s duc o politic de expansiune.

Dup domnia lui Constantin IV care a adus importante schimb ri. Înv tura despre cele dou energii i dou voin e a fost recunoscut ca singura adev rat . 31 . Dorind s guverneze singur. Abd al-Malik. Au fost afurisi i / excomunica i patru patriarhi defunc i ai Constantinopolului Sergios. în plan politic i bisericesc. patriarhul Antiohiei. un sclav i un cal. Constantin trebuia s -i îndep rteze pe cei doi fra i gemeni coregen i. au fost spânzura i. zdrobind trupele bulgarilor i slavilor. la tron a urmat dup moartea sa Iustinian II (685-695. Heraclius i Tiberius. Reprezentan ii themei Anatoliei care s-au opus. 705-711). cu toate c de acum provinciile orientale sunt nevoite s se împace cu ideea st pânirii arabe. care înc era în via . Acordul cu privire la Cipru (688) s-a dovedit. dup ce a refuzat s mai pl teasc tribut hanatului bulgar. a fost silit s împart cu Iustinian II veniturile Armeniei i Iberiei. în ciuda r zboaielor ulterioare. Hot rârile conciliului au fost completate ulterior de acordarea dreptului papilor de a prelua func ia f r a mai pl ti taxe împ ratului. Treimi. Bizan ul reluând controlul asupra unei p r i a Ciprului. A fost restabilit ortodoxia i pacea în sânul bisericii bizantine. Discu iile sinodului s-au prelungit aproape un an de zile (680-681). la hotarul dintre Tracia i Macedonia. Pacea i-a permis lui Iustinian II s se dedice chestiunilor stringente din Balcani. Asupra familiei lui Constantin IV s-au ab tut zile amare. stabil pe termen lung. În acela i an a acordat fiului s u titlul de augustus. a dispus s le fie t iat nasul (681). acesta devenind astfel coîmp rat. Cu toate c drept urmare a înfrângerii decisive a musulmanilor de c tre Constantin IV situa ia provinciilor r s ritene ale Imperiului era stabil . papa Honoriu I i Macarie. Iustinian II a întreprins o expedi ie în Strymonia. Paul i Petru. prerogativa confirm rii papilor fiind delegat exarhului de Ravenna. Statul creat de bulgari era tot mai des numit în izvoare Sclavinia i Bulgaria . noul împ rat nu a mai respectat acordul anterior cu arabii i l-a trimis pe generalul Leontios (viitorul împ rat) s restaureze pozi iile bizantine în Armenia. În al doilea rând califul urma s pl teasc un tribut augmentat prin noul tratat de pace cu Bizan ul fiecare zi de pace îi costa pe arabi câte 1000 de monede de aur. imperiul p rând mai unit ca oricând sub raport religios. În 688. proclama i augu ti înc din vremea tat lui s u. invocând guvernarea dup modelul Sf.de i senatul i armata erau împotriv . La fel ca tat l s u. dup pilda bunicului s u. care a urmat pe tronul califatului în anul încoron rii lui Iustinian II. nu avea înc 16 ani când a preluat domnia. Pyrrhos. Dup ce le-a retras titlurile . prin continuarea reformelor înainta ilor s i. avea îns înclina ii despotice.de-al VI-lea conciliu ecumenic sau Trullanum I (in Trullo dup numele s lii cu cupol a palatului imperial) la Constantinopol.

Haldon. mai multe triburi ale slavilor (peste 30000 de osta i) din partea sudic a Macedoniei au fost str mutate ca foedera i i stratio i ai imperiului. ea deriv din vechea questura exercitus din insulele din Marea Egee i Cipru. Armeniakon în r s rit i thema maritim a carabisianilor. i cinci theme: Thracia în Europa i themele Opsikion. Anatolikon. Iustinian a reu it s înt reasc teritoriile depopulate. politica de coloniz ri a lui Iustinian II poate fi considerat drept o reu it . Consolidarea institu iei themelor a fost una din sarcinile cele mai importante. La acestea Iustinian II a mai ad ugat thema greceasc Hellas. 1997. ca urmare principal a faptului c slavii recruta i for at au trecut de partea musulmanilor i s-au predat acestora. În vremea Pogonatului sunt atestate documentar în afara celor dou exarhate ale Italiei i Africii. i în aceast privin împ ratul a urmat politica lui Constans II. Posibil ca aceast them . 32 . este o înnoire legislativ a lui Iustinian sau o men ionare a unui drept existent deja. o categorie de 2 John F. Când arabii condu i de generalul Mohamed ibn Marwan i-a înfrânt pe bizantini la Sebastoupolis (693). care a servit consolid rii propriet ii ranilor liberi. în timp ce Thracia a fost creat de Constantin IV. poate i Samos. ca i armenii. Pentru a ap ra zonele de grani . ea constituind fundamentul economic al themelor. atât din Balcani. furios. în acord cu califii. oscilau în rela iile cu Bizan ul. cât i din Asia Mic . În general îns . pe baza vechiului prototip roman al limitaneilor. în contextul ascensiunii musulmane. împ ratul. a cor bierilor . a c rei origine nu a fost clarificat . a ez ri de akritai. a recurs la uciderea slavilor din Bythinia. Nu este sigur c legea agrar .2 Themele asiatice erau crea iile lui Constans II. Oricum ea apar ine celei de-a doua jum t i a secolului al VII-lea. unde num rul locuitorilor sc zuse drastic ca urmare a deselor r zboaie. pe plan intern.Pentru a îmbun t i situa ia etnic . Legea agrar (nomos georgikos) i reforma financiar se num r printre meritele de seam ale lui Iustinian II. înclinând s se supun arabilor. a împ ra ilor din dinastia Heraclizilor. care doreau s scape de povara revoltelor acestora. mai ales în thema Opsikion. Byzantium in the Seventh Century. Iustinian II a creat. Slavii în nemul umirea lor. Cu str mutarea unei mari p r i a mardai ilor cre tini din Liban în teritoriul bizantin. Cel mai probabil îns . Unii locuitori ai Ciprului au fost coloniza i în Kyzikos în noul ora construit de împ rat Iustinianoupolis. Ulterior proprietatea funciar mic a stratio ilor s-a consolidat. Cambridge. s se fi format pe baza fostei armate din Illyricum care a fost acum stabilit în Grecia i sudul Anatoliei (Treadgold). Aceast organizare în theme a imperiului s-a stabilizat tot mai mult.

proprietari funciari, care beneficiau de p mânt i facilit i fiscale, în schimbul obliga iei de a ap ra frontierele. P mânturile împ r ite solda ilor provin din proprietatea imperial , extins înc în aceast epoc , de i din aceea i proprietate, dar i a aristocra iei, sporesc i posesiunile funciare ale bisericii i mân stirilor. Motivul reformei themelor a fost legat i de posibilitatea de a reduce solda, vistieria imperial fiind s r cit dup marile pierderi teritoriale, astfel c solda ii din theme î i puteau asigura traiul i participarea la oaste din venitul ob inut de pe p mânturile acordate. O tirea themelor va constitui într-o epoc ulterioar baza armatei bizantine. Lotul de p mânt al ranilor-stratio i era mo tenit din tat în fiu ca parte component a serviciului militar datorat în contul acestuia. Marile latifundii lucrate cu erbi î i pierd acum atât ponderea teritorial , cât i importan a economic . Comunit ile de akritai devin temelia organiz rii administrative bizantine, ele având în primul rând un rol militar i fiscal, i abia în plan secund unul economic. Împ ratul a convocat în 691/692 sinodul Quinisext (al V-VI-lea) sau Trullanum II (in Trullo), gândit ca un conciliu ecumenic, statut care i-a fost acordat îns post factum, fiind atribuit procedural sinoadelor ecumenice din 553 i 680. Împ ratul convocat, în afara reprezenta ilor clerului i senatului i pe conduc torii themelor. Hot rârile sinodului, care inten ionau s înnoiasc i s unifice dreptul ecleziastic al statului, prin completarea conciliilor V i VI, au stabilit canoane privitoare la organizarea bisericii, rit i la în sprirea principiilor moralei cre tine a mirenilor i clerului. Diferite practici au fost condamnate din considerente morale sau pentru c aveau origine p gân (calendele, brumaliile, ghicitul, procesiunile masca ilor), altele pentru c atingeau în viziunea vremii normele cre tine - era interzis consultarea unui medic evreu. În general canoanele ofer o imagine destul de fidel asupra vie ii cotidiene. Preo ilor de rang inferior li s-a permis s se c s toreasc . Iustinian î i ia în aceast vreme titlul de servus Christi în legendele monetare, el fiind primul dintre împ ra i care pe reversul monedelor a b tut imaginea lui Hristos. Cu toate c împ ratul sus inea pozi ia Romei, papa Sergius I a refuzat s sanc ioneze hot rârile din Quinisextum, întrev zând tentativa imperial de a impune bisericii apusene rânduielile celei r s ritene. Dup relatarea din Liber Pontificalis, Iustinian ar fi dorit arestarea papei i aducerea lui la Constantinopol, a a cum procedase Constans II cu papa Martin în 652. Protosp tarul (titlu inferior celui de patriciu) Zaharia, trimis s îndeplineasc porunca, s-a lovit îns de rezisten a locuitorilor Romei i a mili iilor fidele papei, v zându-se obligat s apeleze la generozitatea papei, pentru a sc pa de la moarte sigur , ascunzându-se în 33

dormitorul papal, de unde s-a retras cu ocar . Cu toate exager rile acestei relat ri, conflictul s-a încheiat cu e ecul politicii biserice ti a lui Iustinian, astfel c contradic iile nu numai c nu s-au atenuat, ci s-au accentuat. Atitudinea adesea sfid toare a împ ratului în chestiuni biserice ti conflictul cu patriarhul Callinicos - i civile, politica sa fiscal , precum i abuzurile favori ilor s i lacomi - sakellarios-ul ( eful finan elor) tefan i logothetes tou genikou ( eful vistieriei imperiale) Theodotus au creat o ruptur între el i aristocra ie, devenind impopular i în rândul constantinopolitanilor. Insuccesele militare din 692, când Iustinian II a înc lcat pacea cu arabii, duce la o ampl revolt a popula iei în spatele c reia se afla strategul themei Hellas, Leontios, care luptase cu arabii în 692. Împ ratului detronat i-a fost t iat nasul - de aici porecla de Rhinotmetos ( cu nasul t iat ), fiind exilat în Crimeea la Chersones, unde î i sfâr ise via a papa Martin, iar favori ii s i ar i pe rug. 4.1.1.4 C derea dinastiei Heraclizilor Lipsa legitimit ii uzurpatorului Leontios (695-698) le-a dat arabilior pretextul de a ataca Africa bizantin . Pentru o perioad atacurile arabe asupra exarhatului latin încetaser , dar c derea lui era doar o chestiune de timp, dup ce opera de ap rare a Constans II s-a dovedit a fi ineficient . Arabii au ocupat Carthagina în 697, i cu toate c flota themei Karabisiani a putut s recucereasc pentru scurt timp capitala exarhatului, în 698 musulmanii au reu it s - i refac pozi iile. Flota, învinuindu-l pe Leontios de înfrângere i de teama pedepselor care o a teptau, s-a revoltat, asasinându-l pe comandantul acesteia, pe patriciul Ioan, dup care l-au proclamat împ rat pe drongarul Apsimar. Prin viclenie, Apsimar a reu it s p trund cu u urin în capital , unde de curând izbucnise o epidemie de cium . Apsimar, dup ce a dispus ca lui Leontios s i se taie nasul i s fie c lug rit, a ocupat tronul sub numele de Tiberios III (698-705). Noul împ rat a pus cap t încerc rilor de recucerire a Africii latine a transformat insulele din exarhatul Africii în thema Sardiniei, iar zona sudic a Italiei în thema Siciliei -, concentrându-se asupra chestiunilor din Orient, invadând Siria arab . Fratele s u Heraclius numit monostrategos a purtat numeroase campanii în Asia Mic . Iustinian II a mai reu it s domneasc pentru a doua oar . Din Chersones s-a refugiat în regatul chazarilor, c s torindu-se cu sora chaganului, Theodora. Între timp la chagan soseau o solie bizantin care cerea extr darea lui Iustinian. Pentru a nu zbuciuma rela iile sale cu Bizan ul, 34

chaganul a consim it, aflând îns la timp prin intermediul Theodorei de aceast inten ie, Iustinian a plecat înspre gurile Dun rii, aflate în posesiunile hanului bulgar Tervel, fiul lui Asparuch, cu care încheie o alian . Astfel, cu sprijinul unei puternice armate bulgaro-slave, Iustinian ajunge în septembrie 705 în fa a zidurilor Constantinopolului i reu e te s p trund cu câteva sute de adep i în capital , printr-un apeduct, ocupând palatul Vlacherne. Revent pe tron, alia ii s i au fost r spl ti i din bel ug, îns r zbunarea împotriva du manilor a fost plin de cruzime. Iustinian II încheie o nou pace cu aliatul s u bulgar i se oblig s reia plata tributului, iar lui Tervel îi acord titlul de cezar, acesta dobândind cea mai mare parte din Rumelia Oriental . Patriarhul Callinicos a fost orbit i exilat la Roma, Leontios i Apsimar (Tiberios III) au fost batjocori i în public i apoi uci i. Excelentul comandant de o ti, Herakleios, ca i mul i ofi eri au fost spânzura i de zidurile Constantinopolului. Totu i împ ratul nu a îng duit o tirilor cu care a sosit s jefuiasc capitala. A doua domnie a lui Iustinian II Rhinotmetos a fost un lung ir de acte de teroare. Câ tig torii în timpul celei de-a doua domnii a lui Iustinian II au fost, în afar de bulgari, arabii. În 709 ei au asediat fort rea a Tyana în zona de grani a Capadociei. Oastea bizantin fiind insuficient i slab preg tit , arabii i-au putut continua incursiunile în Cilicia (710-711) f r s întâmpine o rezisten deosebit i au ocupat o serie de fortifica ii de grani , înaintând pân la Chrysopolis. În schimb, Iustinian a ini iat o expedi ie contra Ravennei (709) care îi fusese ostil în prima domnie. Ora ul a fost pr dat, ceea ce a provocat i o puternic revolt a popula iei din capitala exarhatului. Cu papa Constantin I împ ratul a putut ajunge la o în elegere în privin a conciliului Quinisextum, fiind primit cu mari onoruri la Constantinopol în 710. M surile luate de Iustinian împotriva Chersonesului unde fusese exilat, prin trimiterea unei expedi ii de represiune, i-au adus împ ratului pieirea. Revolta aparent minor a locuitorilor revolta i ai Crimeei, prin alian a cu chazarii a dus la proclamarea ca împ rat a fostului strateg al themei Armeniakon exilat i el în Crimeea, Philippikos Bardanes. Comandantul expedi iei de pedepsire, Mauros s-a aliat cu Bardanes i a atacat Constantinopolul. În 711, când Constantinopolul i-a deschis por ile, Philippikos a atras de partea sa garda lui Iustinian, care l-a tr dat. O dat cu uciderea lui Iustinian II i a fiului acestuia, Tiberios, dinastia lui Heraclius s-a stins. Dinastia Heraclizilor a fost prima din istoria statului bizantin care a domnit un secol, dina tii f când parte din cinci genera ii. Definitorie pentru aceast perioad este marea oper de reformare a imperiului, mai ales în plan militar i fiscal. 35

pentru a distruge flota musulman . originar din nordul Siriei. sub pretextul r zbun rii lui Iustinian II. În fa a pericolului arab. retr gându-se ca monah la Efes. Bulgarii. imaginile fiind o arm în lupta pentru suprema ie. care refuz recunoa terea împ ratului i a noului patriarh Ioan VI. A renegat hot rârile celui de-al VI-lea conciliu ecumenic.2 Luptele pentru tron Marea criz spiritual care a cuprins Bizan ul în perioada luptei privind icoanele s-a accentuat deja în timpul lui Philippikos Bardanes (711-713). împreun cu fiul s u. care va domni cu numele de Anastasios II (713-715). De i r scoala fusese început de armat . Pentru a face fa pericolului au fost aduse trupe din Orient. au f cut incursiuni de prad în Tracia. un politician mult mai capabil. El a fost un adept al ereziei monothelite. La 25 martie 717 Leon a intrat în 36 . aliat cu Artabasdos. În mai 713 trupele din Opsikion s-au r sculat împotriva lui Philippikos-Bardanes. Solda ii s-au r sculat îns împotriva comandantului flotei. retr gându-se la Salonic. i duce în fapt la inaugurarea luptei legat de cultul icoanelor între împ ratul bizantin i papalitate. dup cum Theodosios III (715-717) a fost silit s accepte coroana imperial . Noul împ rat. l-au detronat i orbit. împ ratul abandonând astfel zonele r s ritene raidurilor arabe. fiind doar un paravan pentru domina ia militarilor din thema Opsikion. în 715. Anastasios s-a v zut silit s se c lug reasc . pe tron a fost ridicat eful cancelariei imperiale. Anastasios II s-a preocupat de refacerea zidurilor de ap rare i de aprovizionarea capitalei. fiind depus i înlocuit. Aceste decizii în plan religios vor duce la deteriorarea acut a rela iilor cu papa Constantin I. Theodosios a renun at la tron în favoarea rivalului s u. strategul themei anatoliene. declarând monothelismul ca religie de stat a imperiului. revenind la dogmele ortodoxe i s-a împ cat cu papa. Domnia lui Philippikos a fost dezastruoas i pe plan extern. protoasecretisul Artemios. va curma orientarea monothelist . care amenin au cu asedierea capitalei printr-o puternic invazie dinspre uscat i dinspre mare. strategul themei Armeniakon.4. În fruntea imperiului se afla de fapt Leon. mai mult trimite în Rhodos armata themei Opsikion. Patriarhul Cyrus a refuzat s sprijine noua politic religioas . ajungând pân sub zidurile Constantinopolului (712).1. înc anterior intr rii sale în Constantinopol ordonând îndep rtarea imaginii celui de-al treilea conciliu de la Constantinopol care condamnase monothelismul în 680. cu a c rui fiic s-a c s torit. astfel c r zboiul cu arabii a fost deturnat în mod nefericit înspre un r zboi civil. asediind capitala imperiului. din thema Opsikion.

Constantinopol. Criza se anun ase de mult vreme. care ineau de necesitatea fidelit ii themelor orientale. în urma invaziei musulmane i s-au ad ugat elemente orientale. ca semn al lui Hristos i al mântuirii. Iconoclasmul nu a fost o reac ie fa de generalizarea amenin toare a cultului imaginilor. l-au determinat pe Leon III s transforme iconofobia în doctrin oficial de stat. eikon. O alt surs a iconoclasmului a fost activitatea sectei pavlicienilor. anul 717 însemnând i venirea pe tron a dinastiei isauriene. În acest mod s-au încheiat luptele pentru tron. În 726 i 730 împ ratul Leon III Isaurianul a promulgat un decret prin care interzicea venerarea imaginilor. în special a celor care au tulburat Imperiul Bizantin în secolele VIII-IX. c reia. accentuând cultul crucii. este termenul generic care define te mi carea împotriva folosirii în scopuri religioase a imaginilor. Episcopii iconocla ti . Erup ia vulcanului de la vest de Thera a fost v zut ca un semn al mâniei divine.1. în contextul luptelor împotriva arabilor. nefiind oficial ostil imaginilor. dovad c originea sa nu poate fi aflat în regiunile elenofone. fiind fundamentali ostili semnului crucii i refuzând s admit icoanele. de c tre scriitorii ortodoc i. care respingeau violent dogmele i obiceiurile Bisericii. care a condamnat adorarea imaginilor drept idolatrie la conciliul bisericesc inut în palatul Hiereia în 754. O pondere important au avut-o i activit ile iconofobe ale evreilor din Palestina i Asia Mic . fiind încoronat la Hagia Sophia. klaein. primi i în audien de împ rat cu pu in înainte de primul s u edict iconoclast. Ra iunile politice i strategice. imagine . implicit de popula ia din Asia Mic . Ostilitatea fa de imagini a lui Leon III i a urma ilor s i a fost pus . 37 . dar doctrina / mi carea iconoclast a fost ini iat la Constantinopol de c tre Leon i în i mai mare m sur de c tre fiul i succesorul s u Constantin V.3 Criza iconoclast (726/730-843) Un fenomen care a marcat profund Imperiul Bizantin a fost mi carea iconoclast . convingându-l pe împ rat s dezaprobe cultul icoanelor. Sentimentele iconofobe se pare c au fost mai r spândite în Asia Mic din cauza eleniz rii superficiale a popula iei autohtone. Iconoclasmul s-a bucurat de simpatie mai ales în zona central i oriental a Asiei Mici. Aceast decizie a fost condamnat de c tre pap . pe seama unei influen e evreie ti i musulmane (Leon vorbea fluent i araba). a sf râma ). le venera nu dup obiceiul grecilor. Iconoclasmul (gr. 4. Biserica armean . erau frigieni i veneau din thema Anatolikon. Leon III i Constantin V erau lega i prin ordine i carier de armatele din Anatolia.. Aportul evreiesc i musulman în preg tirea iconoclasmului imperial s-a conjugat cu opinia unor segmente iconofobe ale societ ii bizantine.

pentru c icoanele lui Hristos i ale sfin ilor mijlocesc contactul personal cu persoanele divine reprezentate. i-au bazat argumentele de iconosofie pe doctrina cre tin a întrup rii: Dumnezeu este într-adev r invizibil i indescriptibil în esen a sa. i-a asumat voluntar toate tr s turile naturii create. aceste imagini trebuie s fie obiecte de venera ie (proskynesis). Argumentul cel mai serios împotriva iconoclasmului a fost formulat de c tre teologul i p rintele bisericii. func ia artistului const în a întruchipa taina credin ei cre tine prin art . privilegiile posesiunilor papale din peninsul fiind retrase. Ioan Damaschinul. care a r spuns: eu sunt basileu i. Iconocla tii au invocat interdic ia din Vechiul Testament a imaginilor gravate i au respins icoanele. Conform opiniei iconodulilor. arta religioas este v zut de c tre cre tinii ortodoc i drept o form a confesiunii picturale de credin i cale a experien ei religioase. În consecin . Aceast func ie central a imaginilor religioase. care nu î i g se te o paralel în alte tradi ii cre tine. Papa Grigore II (715-731) a condamnat vehement deciziile lui Leon III. afirm adev rul întrup rii reale a lui Dumnezeu. ea având un rol multiplu: estetic (icoana împodobe te 38 . În 726 s-a r sculat popula ia Greciei i a insulelor egeene. pe de alt parte. Teologii ortodoc i. dar atunci când Hristos a devenit om. anume c nega una din dogmele fundamentale ale credin ei cre tine. Inseparabil de tradi ia liturgic .Oficializarea iconoclasmului a provocat reac ia violent a p r ilor europene ale imperiului. Ioan Damaschinul concepe icoana ca simbol i mijlocitor al sfântului reprezentat. Respingerea imaginilor/ icoanelor. na terea uman a lui Hristos a permis posibilitatea reprezent rii sale ca imagine. Eparhiile Romei din Grecia. ca om. imaginile lui Hristos. imagine ce are elemente comune cu divinitatea în prototipul s u. preot! Papa Grigore III (731-741) a condamnat necondi ionat iconoclasmul în sinodul de la Lateran din 731. a icoanelor. Mai mult. incumba de aceea nemijlocit o repudiere a cauzei lor. s-a definitivat o dat cu încetarea mi c rii iconoclaste din Bizan (843). doctrina întrup rii. de origine sirian . totodat . Flota lui Leon III a ac ionat de îndat în zona coastelor Italiei. asemuindu-le idolilor. Dalma ia. Calabria i Sicilia au fost transferate sub jurisdic ia patriarhului constantinopolitan. inclusiv describilitatea. iar impozitele au început s fie v rsate în visteria Bizan ului. de i adora ia (latreia) este destinat doar lui Dumnezeu. Mi carea a sl bit imperiul prin încurajarea conflictelor interne i exacerbarea diferen elor fa de papalitate care a început s abandoneze politica de relativ fidelitate fa de Bizan i s caute o alian cu francii. Deoarece via a divin apare drept urmare a umanit ii înviate i glorificate a lui Hristos. a ap r torilor imaginilor.

în 787. un altul a murit dup ce a fost orbit . În timpul domniei împ r tesei Irina s-a produs o schimbare în aceast politic . Iustinian II i Philippicos.biserica). iconocla tii fiind îns condamna i la al doilea conciliu de la Nicaea. care a comandat trupele bizantine. pedagogic (d înv turi din istoria Bisericii). latreutic (înso e te cultul divin) i haric (mijloce te harul divin). a fost în permanen h r uit de c tre bulgari. i inaugureaz politica iconoclast care a reprezentat un complex program de reforme în toate domeniile. Arabii pustiau întreaga Asie Mic pân la malurile Bosforului. Atât introducerea politicii iconoclaste. patru au pierit executa i Leontius. Leon. La începutul verii. În ciuda succesului în sfera teologic . biserica r s ritean nu a avut succes în chestiunea suprema iei asupra autorit ii imperiale. a început negocierile cu bulgarii. ase împ ra i fuseser detrona i într-un r stimp de doar 21 de ani. conciliile (sinoadele) fiind convocate în baza unor ordine imperiale. încheindu-se cu condamnarea definitiv a iconoclasmului la conciliul Ortodoxiei. principalul ora al themei Anatolikon a fost asediat de c tre Suleyman. În consecin . 4. inut în 843 sub patronajul împ r tesei Theodora II. când Muslamah a trecut Hellespontul la Abydos i înainta adânc în Thracia. În afara aspectelor teologice. noul calif de la Damasc. mi carea iconoclast a afectat masiv arta bizantin . cât i în cea secular .4 Criza iconoclast Isaurianul i luptele contra arabilor în timpul lui Leon III La urcarea pe tron a lui Leon III. Dintre ei. O a doua perioad a iconoclasmului a fost inaugurat sub auspicii imperiale în prima jum tate a secolului IX. încheind mai întâi lucr rile de fortificare începute de Anastasios II. iar Amorium. Planul musulman din 39 . i controlul asupra Bisericii s-a consolidat perceptibil în urma controversei. Pentru a câ tiga timp. autoritatea împ ratului atât în sfera spiritual . a avut nevoie de un r gaz pentru a organiza opera iile care s duc la ridicarea asediului musulman. iar un altul Theodosios III c lug rit. chiar dac Ioan Damaschinul a afirmat c împ ratul nu are dreptul de a interveni i de a se amesteca în chestiuni de credin . Tiberius III. Leon III (717-741) impune o nou dinastie. cea sirian sau isaurian care se va men ine pân în 802.Anastasie II. cât i condamnarea sa la conciliile din 787 i 843 au fost în cele din urm rezultatul unor decizii mai degrab imperiale decât ecleziastice. imperiul se afla în pragul ruinei. încheind o alian cu hanul Tervel care se temea c arabii ar putea deveni un vecin mult mai periculos i agresiv decât Bizan ul.1.

probabil nemul umi i de r splata acordat de Leon pentru ajutorul dat împotriva arabilor.717 nu era acela de a asedia Constantinopolul ca în 674. Trupele de uscat (120000 oameni) i flota (1800 de cor bii) arabe erau conduse de cel mai bun general musulman al vremii. au trecut de partea bizantinilor. Paralel cu zidurile lui Theodosius. i înt riri de trupe de uscat.înt rit prin c s toria coîmp ratului Constantin. cu fiica hanului (733) . În prim var . dar atacurile lor nu vor mai avea vigoarea de odinioar . Acesta luase puterea cu sprijinul unui grup al aristocra iei în Tessalonika. fiul lui Leon III. ci de a cuceri efectiv capitala bizantin . Între 726-739 arabii vor relua campaniile în Asia Mic . Ea înlocuia hexagrama introdus de Heraclius. Triumful lui Leon a fost urmat de încoronarea fiului s u Constantin drept coîmp rat i de introducerea unei noi monede de argint. Muslamah. nemul umi i de conduc torii lor musulmani. La începutul lui septembrie. noul calif Umar II a trimis o nou flot provenit din Egipt. aceste for e reu ind s impun o blocad complet asupra Constantinopolului. în plus erau permanent ataca i de c tre bulgari. care proveneau din rândurile cre tinilor din Egipt. astfel c la 15 august 718 asediul a fost ridicat. în Bosfor fiind incendiate peste 20 de vase. Împ ra ii Leon III i Constantin au provocat arabilor condu i de Suleiman în 740 o grea înfrângere la Akroinon. cel exterior pentru a îi ine la distan pe bulgari. dup o expedi ie victorioas a hanului asupra Azerbaijanului arab (731). Leon a izbutit îns s -i conving pe bulgari s renun e la expedi ia care pornise deja din Thracia. iar partizanii s i aspru pedepsi i. îns în tab ra arab a început foametea. Majoritatea solda ilor trimi i de calif. Focul grecesc a fost din nou folosit pentru a distruge flota arab . flota arab a început blocada pe mare. flota arab în retragere fiind incendiat . unde se retr sese în calitate de c lug r i a ob inut promisiuni de ajutor din partea bulgarilor. Victoria lui Leon III asupra arabilor a fost umbrit de încercarea fostului împ rat Anastasios II de a-l înl tura de la tron. Asediul s-a prelungit în iarna deosebit de geroas dintre 717-718. abandonarea de c tre arabi a pasului Derbend. Cucerirea capitalei bizantine ar fi permis arabilor s ia în st pânire întreaga Anatolie. cel interior pentru a-i încercui pe bizantini. a principalului drum spre Caucaz. arabii au construit în iulie 717 dou ziduri de asediu. astfel Constantinopolul care era bine aprovizionat a rezistat. Fostul împ rat a fost executat. pentru a aproviziona trupele asediatoare.va avea drept rezultat. eliberând astfel întreaga parte vestic a Asiei Mici. Tratatul de alian între Leon III i hanul chazar împotriva arabilor . iar 2000 de arabi au murit ar i sau îneca i. care ie ise din uz. miliaresion. O epidemie de cium a izbucnit în tab ra musulman . i astfel s -l captureze pe Anastasie. E ecul arabilor în fa a Bizan ului au avut un mare 40 .

astfel în secolul al VIII-lea perfectându-se organizarea administrativ a lui Heraclius. o adaptare a legisla iei la noile realit i pe baza institutelor. succesele lui Leon III puneau stavil înaint rii arabe în Orient. Fiul lui Leon a împ r it ulterior aceast them . au început s fie pedepsite dup criterii mai umane . interese promovate de împ ra ii isaurieni. împ ratul s-a mul umit s -l numeasc în postul de comand pe cumnatul s u Artabasdos. Ecloga (selec ie). orbirea). de pe litoralul sud-vestic al Asiei Mici i thema M rii Egee.raportate la secolul VIII . Avortul a fost scos în afara legii. ea oferind strategilor importante for e militare din rândul c rora se puteau ivi uzurpatori ai tronului. Obiceiurile orientale impuse deja din secolul anterior au fost legiferate în secolul VIII. dup cum. Noua selec ie de legi cu îndrept ri aduse lor în spiritul unei mai mari iubiri fa de oameni . Ecloga a avut ulterior o proast faim . În Opsikion. 41 . în vestul ei fiind organizat thema Thrakesion. punea la îndemâna judec torilor un codice practic. mâinilor. inten ia fiind i aceea de a veni în întâmpinarea necesit ilor p turilor mici i mijlocii. Leon III a putut fi eficace în luptele cu arabii i ca urmare a noii reforme a themelor. pentru motivul c a fost emis i aplicat de împ ra i eretici.r sunet. iar Creta a fost organizat într-o them de sine st t toare. Thema Anatolikon a fost divizat . Men inerea unor theme foarte mari reprezenta o primejdie pentru puterea imperial . denumire dat dup colonizarea tracilor în zon . În 726 public un nou cod de legi. codicelor i novelelor lui Iustinian. Thema maritim Karabisiani a fost împ r it în thema Kibyraioton. victoria lui Charles Martel la Potiers punea definitiv cap t ofensivei arabe în Occident. Multe din crimele care în baza codului lui Iustinian erau pasibile cu pedeapsa cu moartea. iar sodomia era pedepsit cu moartea. Themele din Asia Mic au fost restructurate. iar în Europa au fost înfiin ate themele Tracia i Macedonia. Cu toate c era unul dintre cele mai avansate coduri de legi ale vremii. în 732.anume prin mutilare (t ierea nasului. Dispozi iile reglementau dreptul familial i chestiunile de succesiune. o them la fel de mare. fiind redactat în limba greac . o nou codificare a dreptului bizantin. Leon III a l sat urme adânci în istoria Bizan ului i prin reformele sale în legisla ie i justi ie. Unele teze ale Eclogei au fost preluate în codurile de legi ale slavilor din Balcani i din Rusia Kievian . cu centrul la Efes. mult mai accesibil în compara ie cu codul lui Iustinian. digestelor.

i consolideze pozi ia prin înfrângerea împ ratului legitim. dup relat rile iconodulilor) sau Caballinos (741-775).4. din cauza curopalatului Artabasdos care i-a smuls coroana pentru vreme îndelungat .i p streze func ia. a ocupat capitala. încredin ând capitala magistrului Theophanes Monotes ( cu o ureche ). A guvernat ini ial pu in. Constantin reu e te s sparg blocada Constantinopolului. l-a chemat pe Artabasdos pentru a stabili planul campaniei. Tân rul împ rat Constantin avea 22 de ani a pornit o campanie împotriva arabilor care jefuiau zonele anatoliene la nici o s pt mân dup încoronarea sa (iulie 742). Constantin V fiind cel mai activ împ rat iconoclast. Nikephor. Constantin. motiv pentru care istoriografia bizantin ortodox îl zugr ve te în culorile cele mai sumbre. Artabasdos.1. Conflictele iconoclaste au fost în acest mod poten ate de luptele între diferitele theme ale imperiului care sus ineau fie pe Constantin. care fusese asociat la domnie de c tre tat l s u cu dou decenii mai devreme. Ajuns în Bithynia. cumnatul lui Constantin V i comitele importantei theme Opsikion. Artabasdos. fiind de la Constans II. Anun ând la Constantinopol c împ ratul a murit în lupt . Lupta între cei doi a stat sub semnul luptei împotriva icoanelor.5 Iconoclasmul i luptele cu bulgarii în timpul lui Constantin V Leon salvase imperiul de pericolul arab. În prim vara anului 743. La 741 tronul a revenit lui Constantin V Copronymos (numele i se trage de la faptul c la botez ar fi pâng rit cristelni a cu scârn . de unde a adunat o tiri. Constantin V i-a îng duit s . a pornit spre Opsikion. astfel patriarhul Anastasios l-a încoronat drept împ rat pe Artabasdos (742-743). strategul themei Thrakesion. Politica iconoclast lipsit de chibzuin a subminat autoritatea lui Leon III. În lupta de la Sardes uzurpatorul a fost înfrânt. 42 . în schimb patriarhului Anastasios. a fost primit cu entuziasm în themele din Asia Mic . a început îns o controvers teologic mistuitoare pentru Bizan . l-a ap rat îndeajuns de bine i a supravie uit uzurpatorilor s i. acesta îns a atacat trupele împ ratului i le-a înfrânt. Noul împ rat a reinstaurat cultul icoanelor. se sim ea i el îndrept it la tron. refugiat în Amorium. singurul împ rat care a murit în patul s u. dar conflictele între cei doi au continuat pân spre sfâr itul anului. fiul lui Artabados i viitor asociat la domnie al s u. Mo tenise un imperiul aflat pe marginea dezastrului. care de fapt fusese asasinat. n d jduind s . fie pe Artabasdos. Artabasdos i cei doi fii ai s i au fost captura i i orbi i. dup ce a fost supus ru inii publice (purtat în pielea goal urcat cu fa a spre coad pe un m gar prin Hippodrom). ginerele lui Leon III. îns i-a redat stabilitatea. Dup ce i-a supus pe constantinopolitani înfomet rii prin asediul s u.

Împ ratul a condamnat nu numai cultul icoanelor. O nou expedi ie împotriva arabilor încununat cu capturarea unor importante cet i de grani din Armenia i Mesopotamia s-a desf urat în 752. Demnitarii care împ rt eau cultul icoanelor au fost exila i sau executa i. În 746 Constantin. Constantin V a fost un comandant de o ti str lucit. pericolul ca aceste trupe s fie strânse de c tre un posibil uzurpator se reduceau considerabil. dup ce a divizat thema Opsikion. 43 . inut în palatul imperial din Hiereia. Transferul centrului de stat de la Damasc în îndep rtatul Bagdad a dus la o sc dere a presiunii la care fusese supus Bizan ul. Pa aceast baz împ ratul atac Siria. în imediata vecin tate a bulgarilor. mult prea mare i periculoas prin apropierea ei de capital . unde ocup Germaniceea. Câ tigurile teritoriale ale imperiului nu au fost îns durabile. care durase mai mult de doi ani. Politica iconoclast a atins punctul culminant în perioada domniei lui Constantin V Copronimul. în schimb împ ratul î i asigura o for de lupt supl care putea fi lesne mobilizat . ci chiar cultul Fecioarei Maria i al sfin ilor. în schimb Constantin V s-a implicat mai mult din punct de vedere teologic. Conciliul de la Constantinopol din 754. adoptând o politic iconoclast doar dup vreo opt ani de domnie.Leon III pare s fi fost un critic blând al cultului icoanelor. imperiul putând începe ofensiva. a pornit ofensiva. prizonierii din Orient fiind a eza i în Thracia. conduse de domestici afla i în subordinea împ ratului. profitând de r zmeri ele din califatul arab. Dinastia Omeiazilor se apropia de sfâr it i dup un îndelung r zboi civil dinastia abassid s-a impus la conducerea califatului (750). prin victoriile împotriva arabilor i bulgarilor fiind venerat de solda i. Atitudinea împ ratului a început în anii urm tori s dobândeasc un caracter politic i social aprig împotriva iconodulilor. propriet ile mân stire ti fiind secularizate. Politica de coloniz ri a continuat de-a lungul domniei lui Constantin V. Prin cele ase tagmata. dar i de o grav criz intern . În r s rit. Totu i distrugerea icoanelor i a mân stirilor nu este documentat de izvoare. R zboiul civil. totu i conflictele cu arabii au luat aspectul unui r zboi de grani . împ ratul dispunând decorarea bisericilor cu imagini imperiale sau scene profane. a hot rât nimicirea icoanelor. for a arabilor fusese zguduit de victoriile lui Leon. înfrângând în anul urm tor (747) în apropiere de Cipru flota arab venit din Alexandria. folosind regimentele create de el (tagmata). a fost cel mai lung de la lupta lui Heraclius împotriva lui Phokas. Multe mân stiri au fost desfiin ate i transformate în a ez minte publice.

Prin crearea de tagmata. a provocat o invazie a acestora în Thracia (756). a dus în final la pierderea Italiei. prin pruden a 44 . dar nu a ini iat nici o ac iune militar . precum i thema Siciliei mai constituiau p r i controlate mai mult sau mai pu in de Imperiu.Capturarea Ravennei de c tre regele lombard Aistulf (751) i a r m i elor exarhatului din jurul ei.6 Modera ia lui Leon IV i revenirea la cultul icoanelor Leon al IV-lea Chazarul (775-780). Cu toate acestea. supranume care i se trage de la faptul c era fiul lui Constantin al V-lea i al principesei chazare Irina. prin iconoclasmul s u impus for at. pentru c Roma nu avea un aliat cu care s se opun eficient longobarzilor. suzeranitatea politic a Bizan ului nu a fost repudiat . Numero i slavi au fost coloniza i în Asia Mic . Doar Vene ia i câteva insule. în chestiunea bulgar împ ratul va avea mai mult succes. în încercarea de a recupera Ravenna. a mân stirilor în Imperiu. În prim vara anului urm tor Constantin V a întreprins o nou expedi ie sus inut de flota bizantin de pe Dun re. Constantin a trimis ambasadori. Apogeul conflictelor cu bulgarii a fost atins dup instalarea pe tron al hanului Teletz (762). Constantin V a întreprins nou expedi ii antibulgare. împ ratul s-a îmboln vit grav i a murit. reprezentantul aristocra iei protobulgare. Coloniz rile de popula ii din Orient i ridicarea de noi fortifica ii la grani a cu bulgarii. Dincolo de propriu-zisa disput teologic începe în fapt o lupt aprig între puterea civil i cea a Bisericii. chiar prin teroare. a ob inut succese în Thracia. Victoria cea mai important împotriva hanului Teletz a fost ob inut în b t lia de la Anchialos (763). iar dup moartea violent a hanului bulgar Teletz. ani în ir. când Carol cel Mare a reconfirmat solemn dona ia lui Pepin c tre papalitate. De i hanul Telerig a fost silit s capituleze. în thema Opsikion. imperiul nu a putut ob ine o pace de durat cu bulgarii. cu toate c împ ratul trimite o solie la Aistulf prin care cerea retrocedarea p mânturilor sale. mul i fiind coloniza i în Asia Mic . fapt v dit în 774. Conflictele partidei aristocratice protobulgare cu popula ia slav au fost exploatate de c tre imperiu. Aceasta intrase pe primul plan în intervalul 755-775. a l sat o armat mai puternic . În vara anului 775. basileul manifestând un interes sc zut fa de partea apusean a imperiului. Totu i.1. la franci i papalitate. Exarhatul Ravennei r mânea definitiv pierdut pentru imperiu. 4. pe când întreprindea ultima sa campanie împotriva bulgarilor. Abia în 770 noul han Telerig a reluat conflictul cu bizantinii. cu toate c nu a ob inut o victorie decisiv . dar a l sat o crunt controvers teologic . O mare mas a slavilor s-au refugiat pe teritoriul bizantin. la lombarzi. tulbur rile interne au oferit basileului bizantin posibilitatea de a interveni în luptele pentru putere din statul bulgar.

Adversitatea fa de icoane a fost declarat erezie. dând iluzia unei incursiuni asupra arabilor. se pare.2 Reforme interne i expansiune (780-842) 4. la 24 aprilie 776 Leon al IV-lea l-a încoronat drept coîmp rat pe fiul s u Constantin. so ia sa î i afi eaz f r menajamente orientarea iconodul . a permis trecerea de la iconoclasmul vehement la restabilirea cultului icoanelor din timpul împ r tesei Irina. fiul Constantin fiind minor. În schimb. originar din Atena iconodul . armatei i al constantinopolitanilor. Dup ce patriarhul iconoclast Paulos a fost convins s abdice. în care cuplul imperial nu mai era viabil. a ap rut o nou ramur radical cre tin . Irina. La conciliul de la Niceea a învins îns orientarea moderat . Abia fusese dejucat un complot al fra ilor s i. dup alte p reri din cauza tuberculozei. care nu puteau fi ale i împ ra i Staurakios.i fra ii de mijloace financiare Christophoros i Nikephoros fuseser numi i cezari de c tre Constantin . Irina.2. a fost convocat în Biserica Sf. Conciliul. reconvocat în 787. 45 . Dup câteva luni.i modera ia sa. Apostoli din Constantinopol în vara anului 786. Conciliul. El a domnit prea pu in îns pentru a l sa urme adânci în evolu ia statului bizantin. din 784 inten iile noii guvern ri de restabilire a cultului icoanelor devenind manifeste. o împ r teas cu voin de fier. Iconoclasmul nu a disp rut definitiv în urma conciliului. având prezen de spirit. Un aport în acest sens l-a avut desigur i so ia sa. în numai apte edin e fiind rezolvate toate chestiunile. a trimis trupele de origine oriental în Asia Mic . pe lâng biserica oficial . pe eunuci. i a chemat în capital trupe iconodule din Thracia. când afl cu stupoare c împ r teasa Irina. regen a a fost preluat de c tre împ r teasa Irina.1 Constantin VI i Irina (780-802) Regen a Irinei a marcat finalul politicii iconoclaste. La moartea împ ratului (8 septembrie 780). noul patriarh. Tarasios. Irina. bine primit atât de patriarhii orientali cât i de c tre Roma. cere public un conciliu ecumenic care s condamne iconoclasmul. Împ ratul a pus cap t prigonirii iconocla tilor i mai ales a c lug rilor. Lipsindu. se baza pe func ionarii iconoduli. ei fiind exila i la Chersones. reprezentat mai ales de monahi. ar tându-se c venerarea icoanelor este echivalent cu venerarea persoanei pe care ele o reprezint . s-a dovedit a fi tolerant cu iconocla tii. protoasecretis-al Irinei. având în acest sens acordul senatului. un politician chibzuit i slugarnic. 4. fiind periclitat de interven ia g rzii imperiale de orientare iconoclast . logothet al po tei i consilier i pe preo i. de Irina. Leon IV moare otr vit.

silit s abdice. divor instigat tot de c tre mama sa . ceea ce-l f cea inapt s mai domneasc . S-a f cut resim it o mi care în favoarea unchiului împ ratului. i-a pus în aplicare planul de a-l înl tura de la tron. Grecia i Peloponez s recunoasc suzeranitatea bizantin . dar i prin comportamentul s u în chestiuni matrimoniale divor ul de so ia sa Maria. s rb torind 40 de zile cu mare fast. s tul de presiunile adep ilor mamei sale. iar Constantin al VI-lea a fost numit unic împ rat. Solda ii loiali Irinei. Irina a fost pe cât de ambi ioas . mân stirilor i a abrogat o serie de d ri impuse popula iei i taxe comerciale f r a ine cont de posibilit ile bugetului. Irina nu a consim it s renun e la putere. ceea ce a subminat popularitatea împ ratului. Staurakios i-a silit pe slavii din Thessalonic. Constantin al VI-lea a reac ionat prompt i la îndemnul Irinei l-a pedepsit cu orbirea pe cezarul Nikephoros. Doi ani mai târziu. exilat în Sicilia.Constantin al VI-lea a pierdut sprijinul atât al iconodulilor. Situa ia pe plan extern s-a înr ut it i ea în ultimele dou decenii. trupele din Asia Mic s-au r sculat împotriva împ r tesei. împ ratul moare. împ ratul o asociaz din nou pe Irina la domnie.Divergen ele între Irina i tân rul împ rat au adus din nou în prim plan problema icoanelor.i d duse acordul pentru divor . Irina f cea practic tot ce-i st tea în puteri pentru a. Irina a devenit suprem st pânitoare (797-802). arabii au p truns în 781 adânc în Thrakesion. în timp ce Constantin a devenit coregent. Ea a f cut concesii financiare bisericii. Prin asocierea mamei sale la domnie. purtând titlul de basileus. cump ra i cu promisiuni de putere. l-au orbit pe împ rat (15 august 797) în sala de porfir a palatului imperial (înc pere placat cu marmur ro ie în care împ r tesele d deau na tere copiilor lor). Înfrângerea în expedi ia din prim vara anului 797 împotriva arabilor a subminat i ultima umbr de respect de care se mai putea bucura împ ratul. la curte domnind o atmosfer de intrigi în care se concurau eunucii Staurakios i Aetios. ponegrit de istoriografia oficial . Ca urmare a expedi iei din 783.i discredita fiul. aleas pentru el de Irina. Popula ia capitalei i clerul erau scandaliza i de faptul c de i patriarhul nu. împ ratul s-a rec s torit cu Theodota. fratele lui Leon IV. De i Constantin al VI-lea avea deja vârsta guvern rii. Afla i într-o perioad de înflorire a califatului abassid. Theodota. adorat de opozi ie drept urma al lui Constantin al V-lea. cât i al iconocla tilor din imperiu. Dup ce în 790 Irina se proclamase împ rat principal. în 46 . pe atât de incapabil în planul politicii interne. Revolta armatei din thema Armeniakon a fost deasemeni în bu it cu cruzime. Nikephoros. Imperiul a sl bit îns considerabil în fa a bulgarilor i arabilor. La câ iva ani. având-o al turi doar pe cea de-a doua sa so ie. De îndat ce Irina a considerat c tân rul împ rat se f cuse suficient de impopular. putând fi înl turat f r ca cineva s îi ia ap rarea. ruinând finan ele statului.

Constantin al VIlea suferind o grea înfrângere în fa a hanului Kardam la Makellai. Împ ratul Nikephoros. Dinspre nord amenin area bulgar . în ciuda faptului c papa considera c o femeie nu poate s de in demnitatea de împ rat. cu gândul de a încheia o alian matrimonial cu diabolica Irina. Încoronarea lui Carol cel Mare la Roma simpl i natural . Carol cel Mare ar fi trebuit s ob in confirmarea de c tre Bizan . Starea statului bizantin era ubred .5% ca tax de înregistrare în registrul d rilor.2. A anulat apoi scutirile de impozit ale Irinei. deschizându-se în doctrina politic medieval problema celor doi împ ra i. A reintrodus taxele de import pentru m rfurile intrate în Helespont i Bosfor. aceasta îns este silit s plece în exil în decurs de câteva zile. devenind format coîmp rat cu Irina. exilând-o pe insula Prinkipos. 4. iar dinspre r s rit cea arab complicau i mai mult situa ia. Din 789 au reînceput i atacurile bulgarilor. imperiul obligându-se la plata unui imens tribut fa de Harun-al-Ra id.2 Reformele i expansiunea lui Nikephoros I. în condi iile în care crea ia politic a lui Carol cel Mare nu era recunoscut de c tre romei. Sistemul stratiotic a fost extins în rândul armatorilor (naukleroi). De aceea caracteristicile domniei lui Nikephoros urmau s fie ordinea politic i opresiunea fiscal . A generalizat darea fum ritului (kapnikon) i asupra institu iile ecleziastice 47 . În interior mân stirile amenin au cu tentativa de a se elibera pe deplin de sub autoritatea împ ratului i a patriarhului. în condi iile în care pe tronul vechiului Imperiu roman se afla o femeie .i p stra popularitatea dup cruzimea fa de fiul s u. a întreprins în cuno tin de cauz m suri de redresare a situa iei financiar-economice a Imperiului care se afla într-o profund criz din cauza politicii predecesorilor s i. care fuseser anulate de c tre Irina pentru a. Înl turarea Irinei de la domnie (31 octombrie 802) a amânat chestiunea recunoa terii imperiului apusean.urma p cii încheiate. unde a murit un an mai târziu. mai ales prin concesiile cu efecte dezastruoase ale împ r tesei Irina. dup cum nici Apusul nu recunoscuse validitatea domniei Irinei. ace tia primind un lot de p mânt într-o them situat pe rmul m rii. Logothetul Nikephoros este cel care a detronat-o pe monstruoasa împ r teas . moartea ei fiind sincer deplâns doar de c tre c lug ri. imperiul fiind silit s reia plata tributului i fa de hanatul bulgar. R zboaiele cu bulgarii lui lui Krum Nikephoros I Genikos (802-811) a fost încoronat în prip (31 octombrie 802).a afectat considerabil Imperiul Bizantin. mai apoi în Lesbos. În 802 solia împ ratului apusean sosea la Constantinopol. ca fost logothetes tou genikou. ad ugând la acestea înc 8.

când a în l at în func ia de patriarh pe istoricul savant pe nume tot Nikephoros. Astfel el duce mai departe politica coloniz rilor început de c tre suveranii anteriori. Nikephoros a avut o aversiune f i fa de c lug ri. inclusiv a zonelor maritime. teritoriile de grani i coloniz ri pe teritoriul themelor nou formate Pelopones recucerit în 804 de la slavi. m suri acuzate de profund severitate i rapacitate. iar rela iile cu biserica deveni tensionate. Nikephoros este autorul mai multor tratate care ap r adorarea icoanelor. aduncând aici popula ie greceasc din Asia Mic . cum le-a numit istoricul Theophanes. supu ilor fiindu-le retras dreptul de a mai acorda credite cu dobând . Clericii mai ales l-au acuzat de avari ie i destr b lare. împ ratul reu ind s stoarc venituri suplimentare semnificative. Împ ratul încheie un tratat cu Carol cel Mare (803) care reglementa frontierele între cele dou imperii recunoa terea suprema iei Imperiului bizantin asupra Vene iei. f r aceste m suri. Un bun teolog i istoric.mân stiri i biserici. Pentru a st vili procesul de slavizare care devenise tot mai accentuat. reprezentantul aristocra iei i c lug rilor care se opuneau împ ratului. mai ales dup moartea patriarhului Tarasios. în timp ce Nikephoros recuno tea autoritatea carolingian asupra Italiei (exarhatul Ravennei i Pentapolis). Împ ratul a dezavuat tratatul cu arabii. 48 . Makedonia. Harun al-Ra id ocupând mai multe cet i bizantine de grani i amenin ând cu noi invazii în Asia Mic . chiar Grecia central ar fi putut deveni slavofon . acuzându-l i de patima pederastiei.Thrakia i Hellas. Desigur administrarea finan elor prin cele 11 vexa iuni . C m t ria a devenit monopol de stat.cau iunea mutual . Nikephoros începe cre tinarea i elenizarea slavilor prin for area ranilor din interior de a se deplasa înspre Sclavinii. exilându-l pe stare ul Theodor Studitul. refuzând s mai pl teasc tribut acestora. Din 805. f r a l sa impresia c impune noi taxe. comunitatea trebuind s achite i contribu iile insolvabililor (allelengyon). pe lâng cele existente . Philoppopolis i Serdica (Sofia de ast zi). ca i asupra parecilor ( rani dependen i) de pe domeniile mân stire ti. A introdus r spunderea solidar a comunit ii la plata impozitelor . Adrianopol. flota arab i-a reinstalat treptat controlul asupra bazinului central i r s ritean al Mediteranei. atâta vreme era probabil de provenien arab . Thessalonik i Dyrrachion. a fost necesar . Imperiul împinge apoi în 807 frontiera Thraciei prin ridicarea unui lan de fortifica ii împotriva bulgarilor de lungul cet ilor Develtos. Istriei i Dalma iei. Aristocra ia latifundiar a fost obligat s achite restan ele acumulate în primii opt ani ai domniei împ ratului. Ortodoxia sa era suspect .

Mai mult decât catastrofa militar . a distrus ora ul Pliska. dup care au fost a eza i aici stratio i adu i din Asia Mic . Staurakios. R mâne în c o enigm . în 49 . Bizan ul pierdea prestigiul cu greu ref cut de Nikephoros în Balcani. inclusiv curtea hanului Krum. fiul lui Nikephoros. Sunt curmate i abolite m surile de redresare a economiei i finan elor. secta se r spândise în Asia Mic . iar dup ce a refuzat tratativele de pace. au fost din nou supu i persecu iilor. armata bizantin a pierit aproape în întregime într-un atac de noapte (26 iulie 811).Nikephoros a fost astfel silit s reia plata tributului. Imperiul a avut de luptat de acum i cu secta paulicienilor. Împ ratul a reu it ca în toamna anului s refac cetatea Serdica. Din tigva împ ratului. basileii bizantini au declan at persecu ii masive împotriva lor. tolera i în vremea împ ratului Nikephoros. i el r nit în lupt . Începând cu Mihail I Rangabe. Mihail I Rangabe (811-813) a devenit împ rat prin abuz. reintegrând-o sistemului defensiv. când în califat izbucnesc tulbur ri interne. atac i cucere te Serdica.instalat de curând pe tronul din Pliska. Încoronat de c tre patriarhul Nikephoros abia dup ce declar în scris c va ap ra Biserica. Iconocla ii. îng duitor cu to i. ceea ce îi va determina pe paulicieni s întemeieze un stat propriu la grani a bizantino-arab . cumnatul lui Staurakios. În prim vara anului 809 Krum. Favorizat de împ ra ii iconocla ti în secolul al VIII-lea. În prim vara lui 811 împ ratul a trecut din nou grani a. împ ratul i cei mai mul i frunta i bizantini c zând în lupt . pe care a reu it s -l împace cu patriarhul. dac graba lui Nikephoros sau tr darea generalilor s i a fost adev rata cauz a dezastrului. încât comorile f r de num r care fuseser adunate de arghirofilia lui Nikephoros au disp rut în câteva zile spune acela i istoric. el a fost evlavioasa marionet a patriarhului i a magistrului Theoctistos. distrugând fortifica ia i m cel rind popula ia. numai c f r scaun la cap în treburile de stat dup cum îl caracterizeaz istoricul Theophanes. În defileurile Balcanilor. Krum a pus s i se fac o cup din care obi nuia s bea în fa a boierilor s i. l-a urm rit pe Krum în zona muntoas unde se retr sese. Via a politic i religioas au fost dominate de stare ul Theodor Studitul. în octombrie 811. Doi ani mai târziu Bizan ul a reînceput contraofensiva în Balcani. pân la moartea lui Harun al-Ra id (809). a fost proclamat împ rat de c tre armat . dar fiind practic paralizat i imobilizat la pat din cauza r nii dobândite. Unicul fiu al lui Nikephoros se va stinge din via la începutul anului urm tor. Frontul cel mai periculos pentru Bizan a r mas îns cel din Balcani. i a c rui personalitate avea o influen covâr itoare asupra împ ratului. senatul i armata l-au ales drept basileu pe Mihail I Rangabe. Staurakios fiind înl turat de la putere pentru c nu accepta s revoce reformele tat lui s u.

Krum a atacat în 812 Thracia i a cucerit ora ul Develtos (Burgas). armata bizantin a întâmpinat hoardele lui Krum la Versinikia. avea înclina ia de a favoriza iconocla tii. au fost scopi i. Dup ce a recucerit Mesembria. patriarhul Nikephoros a încercat s repete semnarea de c tre împ rat a unei declara ii scrise de fidelitate fa de ortodoxie. Fiul s u cel mare. îns Leon i-a rezervat acest drept abia dup încoronare. i fratele acestuia. fiind considerat singurul demn de coroana imperial i recunoscut de senat (10 iulie 813). Disensiuni Theophilos Leon V. Leon III i Constantin al V-lea. a p truns în Constantinopol f r rezisten . Krum a mai ocupat Mesembria (noiembrie 812). a negat dreptul patriarhului de a i-o cere. continuând linia politic început de modelele sale. al c rui strateg a fost la fel ca Leon III. dar nu a fost un bigot. iar aceasta înf ptuit . oferind guvernului imperial pacea într-o form ultimativ . retr gându-se pe insula Prote.i impun voin a în Occident. dar i patriarhul Nikephoros erau pentru încheierea p cii. Leon. 4. Leon Armeanul. În aceste momente nu numai împ ratul. într-un moment în care bizantinii ar fi avut sor i de izbând . strategul Leon. în apropiere de Adrianopol. a consim it s abdice i a fost tuns c lug r. dup înfrângerea lui Mihail I Rangabe în fa a lui Krum. Theophylact. în timp ce în cercul abatelui Theodor se accentua ideea continu rii energice a r zboiului. Cum Imperiul refuz . Solii lui Mihail I Rangabe l-au pe Carol cel Mare la Aachen ca împ rat al francilor (4 aprilie 812). Retragerea precipitat a strategului themei Anatolikon.2. care în 811 fusese declarat coîmp rat. sub presiunea demnitarilor care îl ridicaser la putere. originar din Anatolikon. Ambi iile lui Fiind proclamat împ rat de trupele asiatice. dar i materiale necesare focului grecesc. A învins punctul de vedere al lui Theodor. de unde a capturat mari cantit i de aur i argint. La intrarea în capital a lui Leon al V-lea Armeanul (813-820).emiratul de Melitene. ei devenind alia i obi nui i ai arabilor în raidurile acestora în teritoriul bizantin. Se pare c i pericolul din Balcani i-a împiedicat pe bizantini s . Niketas (devenit patriarh sub numele de Ignatios în timpul lui Mihail III). pentru a fi astfel elimina i de la o posibil succesiune la tron. Mihail II. Istoricii v d în Leon V în primul rând ini iatorul celei de-a doua faze a crizei iconoclaste.3 Reac ia iconoclast . a dus la înfrângerea i detronarea împ ratului (iunie 813). Astfel existen a imperiului apusean este recunoscut de jure. unde moare în 845. Mihail. Aripa asiatic din armat i administra ie care îl sprijinea era du man 50 .

este declarat coîmp rat. Leon a sporit influen a adep ilor s i. a devenit general al federa ilor. trimi ând i o solie la Ludovic cel Pios prin care solicita sprijin. Manuel a dobândit comanda trupelor armene i în consecin thema Anatoliei. câ tigând o victorie cu r sunet asupra bulgarilor în toamna anului 813. deoarece dup asediul Adrianopolului hanul Krum a ap rut în fa a zidurilor Constantinopolului. în schimb Leon renun a la preten iile asupra inuturilor din Thracia. Bulgarii înapoiau fostele teritorii care apar inuser Bizan ului înainte de r zboi. Argumentul s u era acela c cei cinci împ ra i care au urmat restaur rii cultului icoanelor au sfâr it tragic. Omurtag. iar Toma. acesta schimbându. Atentatul preg tit împotriva lui Krum a e uat. Împ ratul pl nuie te i conduce personal ofensiva. Înv atul Ioan 51 . Regele bulgar i-a extins liniile pân la Poarta de Aur. dar în prim vara ce a urmat Krum se afla iar i în preg tiri pentru o campanie de amploare împotriva Constantinopolului. Leon al V-lea a încheiat o pace pe 30 de ani. de aceea agenda politic a noului împ rat viza salvarea unit ii imperiului. Hanul Krum s-a r zbunat pustiind suburbiile capitalei. Sembat. Cu fiul i succesorul acestuia. De Cr ciun. A fost fixat chiar o întâlnire cu Leon. Mihail Amorianul fiind trecut în rândul patricienilor. Hanul bulgar inten iona de aceast dat s distrug capitala Imperiului bizantin. descendent al coloni tilor slavi din Asia Mic . de i înso itorii lui au fost uci i sau lua i captivi. regele hunilor. Soarta a salvat din nou imperiul: ca i Attila. deportând popula ia de aici i prizonierii la nordul Dun rii. Leon a înt rit în grab fortifica iile. dar a aflat curând c armata sa nu. la care împ ratul i regele urmau s vin înso i i doar de câte o gard personal .i numele în Constantin. reu ind s scape. Krum a murit pe nea teptate de como ie cerebral (13 aprilie 814). Leon a avut doar un scurt r gaz pentru chestiuni civile. stabilindu-se cu exactitate hotarele dintre cele dou state. ucigându-i pe bulgari pân la ultimul om .i poate men ine pozi iile i a permis trupelor s jefuiasc i s distrug zona din jurul capitalei. a intrat în Adrianopol. califatul arab fiind m cinat de lupta între urma ii lui Harun alRa id.a vener rii icoanelor. fiul mai mare al lui Leon. Pacea se instaurase i la grani ele cu arabii. pentru a for a încheierea unui tratat de pace. unde criza intern izbucnise. dup ce Leon V îl înfrânge într-o ambuscad în Thracia.sursele arat nici pruncii nu au fost cru a i. i deopotriv impunerea iconoclasmului. Lini tea în exterior a fost folosit de Leon al V-lea în scopul valid rii principiilor iconoclase. aceast misiune revenind f r rezultatul scontat. Astfel a atacat trupele bulgare din apropierea Mesembriei în timpul nop ii.

inteligent. în Sfânta Sofia. întemeietorul dinastiei amoriene (phrygiene) este autorul moral al asasin rii lui Leon al V-lea. g sind sprijin puternic la clerul bizantin. inclusiv la abatele Theodor Studitul. Execu ia lui prin ardere pe rug a fost amânat . în decembrie 821 începe asedierea îndelung Constantinopolului. Doar cu ajutorul hanului bulgar Omurtag a reu it Mihail al II-lea s despresureze Constantinopolul i s restabileasc controlul în imperiu (823). arestându-l pe acesta în ajunul Cr ciunului. Ascensiunea lui Mihail al II-lea a stârnit apetitul pentru putere al lui Thoma. Sinodul convocat de Leon al V-lea Armeanul la Constantinopol. Astfel. i punându-se. a fost 52 . în fruntea c reia se afla Mihail Traulos.Grammatikos. un curtean devotat împ ratului. i fost tovar de arme al împ ratului. în fa a altarului din Sf. cu toate c restaurarea iconoclasmului n-a adus cu sine execu ii în mas . zis Slavul. împreun cu fiul s u. El a fost comandant al g rzii în vremea domniilor Irinei i Nikephoros I i strateg al themei Anatolikon în timpul lui Leon V. Thoma a ob inut i adeziunea unor theme europene. Nikephor a fost depus i exilat în prim vara anului 815. Dup ce Mihail a asediat Arkadiopolis. R sculându-se împotriva lui Mihail al II-lea. de i doctrina statului r mânea una iconoclast . pe o pozi ie iconodul . din ra iuni politice. conduc torul mi c rii iconoclaste. care ap ra teza independen ei bisericii fa de stat. cea mai important din Constantinopol. Mihail al II-lea Amorianul (Traulos / Psellos / Balbus = Gângavul) (820829). patriarhul Nikephoros s-a opus. dar iconoclasmul nu mai g sea acum aderen a de odinioar . transferând cu succes o parte a for elor sale în Thracia. la rug min ile împ r tesei Theodosia. respingând-le astfel pe cele din 787. dar altminteri grosolan i incult. Important a fost decizia sa de a interzice discu iile cu privire la icoane. general al federa ilor din Asia Mic . a repus în vigoare hot rârile conciliului din 754. Thoma Slavul. fiind încoronat de c tre patriarhul de Antiohia. silit s capituleze. Sophia. dar i prin duritatea instaurat la curte. Prin persecu iile aduse iconodulilor. considerate de hagiografi ca fiind cele mai crude de la Diocle ian. Recunoa terea i-a fost acordat de majoritatea themelor din Asia Mic . în fruntea bisericii fiind adus Theodotos Malissenos. împ ratul i-a pierdut orice popularitate. un bun militar. a fost trecut în proprietatea imperial . Împ ratul a luat m suri ferme de anihilare a opozi iei de la curte. a primit dispozi ia împ ratului de a preg ti materialul teologic pentru un conciliu iconoclast. amânare care i-a fost fatal împ ratului. Thoma s-a proclamat împ rat (821-823). În noaptea de 25 decembrie 820 Leon al V-lea Armeanul a fost asasinat. titlul fiindu-i recunoscut i de califul al-Mamun. Istoricul Theophanes i stare ul Theodor Studitul au fost exila i. La vestea acestor inten ii. iar bogata m n stire Stoudios.

locul de ba tin al lui Al-Mutassem. i-a înfrânt zdrobitor pe bizantini la Dazimon. Cu toate acestea. aflând c acestea sunt pentru împ r teasa Theodora. s captureze Melitene aflat la grani a cu Armenia. cea mai important pozi ie strategic a imperiului în Mediterana. încercând s suprime corup ia i abuzurile func ionarilor. pentru a se r zbuna. precum i un bun cunosc tor al teologiei. Theophilos a reu it. Califul. Theodora. Theophilos a ordonat chiar pedepsirea uciga ilor lui Leon. numindu-l pe Leon Matematicianul în func ia de rector. un an mai târziu începând cucerirea Siciliei. for ându-l astfel pe Al-Mutassem s semneze un armisti iu. aflându-se din acest motiv în permanent disput cu so ia sa. coîmp rat din 822. pentru c în acest fel priveaz statul de taxe. Theophilos a restaurat Universitatea din Constantinopol. în ciuda faptului c tat l s u i-a datorat ascensiunea la tron acestora. a ocupat Ankyra i Amorion. Imperiul era îns zguduit de cei trei ani de r zboi civil. În 838. Împ ratul a organizat o campanie ampl împotriva arabilor. semnând astfel un tratat de pace care a durat îns doar câ iva ani. Fiul i succesorul lui Mihail al II-lea. Împ ratul a fost înclinat s imite politica lui leon Isaurianul. fiind educat de Ioan Grammatikos. 53 . un edict din 832 interzicând cultul icoanelor. situa ie de care au profitat arabii care au cucerit în 826 Creta. califul AlMutassem lovit cele mai importante centre din Asia Mic ce se aflau pe drumul Constantinopolului. dar nu se putea aventura s închid mân stirile refractare. urma ul lui Mamun. mul i dintre generalii i nobilii împ ratului fiind lua i prizonieri i tortura i pân la moarte. dup declinul acesteia din secolul al VIII-lea. a fost un intelectual rafinat care a încurajat artele i tiin a. patria lui Theophilos. Imperiul a trebuit s lupte cu rezultate schimb toare pe dou fronturi. În iulie 838. Împ ratul a continuat persecu iile iconoclaste. Theophilos a fost auster i drept. de la care a înv at c virtutea suprem a unui împ rat este justi ia. cea mai important fort rea din Anatolikon. Apetitul pentru arta arab s-a datorat influen ei pe care o exercita atmosfera înv at de la curtea lui Harun al-Ra id. în 841. Împ ratul a fost poet i imnolog. a poruncit incendierea cor biei. Cu toate acestea. În 831 Theophilos a trimis o delega ie la Bagdad cu daruri pentru AlMamun.schingiuit i executat. înaintând spre Mesopotamia. în r s rit i în Sicilia. exploatând disensiunile din tab ra arab . Se poveste te chiar c în momentul în care o corabie înc rcat cu m rfuri sosise din Siria în portul capitalei. distrugând Sozopetra. Theophilos (829-842). cu ajutorul maurilor spanioli. admonestând-o pe so ia sa s î i procure ceea ce dore te de pe pia a ora ului.

3. Nu dinastia amorian . mai întâi de ascensiune cultural . în fapt el nu mai g sea adeziune i se rezuma la zona capitalei. De i cei mai mul i erau din r s rit. Constantin au fost cele trei mari personaje care au prevestit noua er .3 Apogeul puterii bizantine rena terea macedonean (843-1025) 4. În urma expansiunii culturale va veni i cea statal i militar . Dac a e uat ideea statului bizantin universal. în vreme ce cultura bizantin ajunge la apogeu. Politica bisericeasc a împ ra ilor iconocla ti i dezinteresul lor fa de p r ile apusene ale imperiului au accelerat procesul de f urire a statului papal i al cre rii imperiului carolingian. a e uat de asemenea ideea bisericii romane universale în r s rit. Photios. Mihail al III-lea. apoi i politic . Bardas. 4. la aceasta contribuind Leon al III-lea care a adus Peninsula balcanic i Italia de sud sub jurisdic ia patriarhiei de Constantinopol. regen a împ r teasa fiind asigurat de împ r teasa Theodora (842-856) i sora mai mare a lui Mihail. ei au fost totu i adep ii restabilirii cultului icoanelor. Dup ce Ioan Grammatikos a fost înlocuit în 54 . a deschis noua epoc . Începuse o nou perioad . ci domnia nelini tit a ultimului amorian. Mihail al III-lea (842-867) avea doar trei ani. dup cum Theodora era armeanc din Paphlagonia. a a s-a ridicat patriarhia de Constantinopol în detrimentul universalismului roman. de acum Constantinopolul î i va supune întreaga peninsul balcanic i î i va recâ tiga pozi ia în Mediterana. magistrul Sergios Niketiates. Cre tinarea slavilor de sud i r s riteni a însemnat câ tigarea unei lumi cre tine noi pentru Bizan . Bardas i Petronas. De o importan i mai mare este c în interiorul spa iului r s ritean atât statul cât i biserica au avut noi îndatoriri.1 Expansiunea în vremea dinastiei macedonene timpurii Restaurarea balan ei politice la mijlocul secolului al IX-lea a marcat începutul lungii faze medievale a imperiului. ea fiind men ionat în protocol i reprezentat pe monede al turi de Theodora i tân rul împ rat. Dup defensiva în Europa i Asia Mic . dar mai ales logothetul dromului Theokistos. favoritul ei. Cei mai importan i sfetnici ai Theodorei erau fra ii ei. Epoca este caracterizat de succesul militar i expansiunea economic . Theophilos las în urma sa un fiu minor.Iconoclasmul a înregistrat ultima sa afirmare în vremea domniei lui Theophilos. se pare un unchi al Theodorei. Dup cum imperiul apusean s-a ridicat în detrimentul universalismului de stat bizantin.

Urcarea sa pe tronul patriarhiei a însemnat i o oarecare cedare în fa a studi ilor. iar Leon Matematicianul destituit din func ia de mitropolit al Tessalonicului. Theodora a ini iat îns represalii împotriva paulicienilor din estul Imperiului. vor participa activ la incursiunile arabe împotriva statului bizantin. la un sinod din martie 843 a fost restabilit cultul icoanelor. Aceast demonstra ie a f cut ca arabii fatimizi s treac imediat la constituirea unei flote puternice ce va ac iona cu succes pân în secolul al X-lea. fiind z d rnicit planul multor împ ra i ai Bizan ului de a. Sprijini i de patriarhul Methodios. neluând nici o m sur împotriva fo tilor iconocla ti. devenind singurul sfetnic al Theodorei. Cu aceasta Biserica a triumfat în fapt asupra puterii laice. dar aceast politic ponderat nu a fost pe placul zelo ilor. la fel ca i armata de uscat pe râul Mauropotamos (844). Flota bizantin a fost înfrânt în Creta. deschizându-se din nou disputa cu biserica oficial . Abia dup apte ani Bizan ul a ar tat tot mai mult cutezan în luptele cu arabii. 55 . de aceea cei care au reu it s se salveze au trecut sub protec ia emirului din Melitene. Disputa s-a înte it mereu. întemeind o colonie în cetatea Tephrike. Monahii studi i îl comb teau i pe patriarhul Methodios. tirbit acum pentru c pe tron se afla din nou o femeie (850-852). Luptele iconoclaste au luat sfâr it în vremea Theodorei. Imperiul fiind silit s încheie o pace costisitoare cu Al-Mutassem. dar deopotriv arogantul i brutalul logothet al dromului. Logothetul Theoktistos nu s-a distins îns ca un bun conduc tor de o ti. Theodora i Theoktistos au realizat toate transform rile cu pruden deosebit . atacând i distrugând cetatea Damietta de la gurile Nilului.i impune autoritatea asupra conducerii spirituale. mul i fiind extermina i. pân ce studi ii au fost excomunica i. dup dou veacuri de defensiv .scaunul patriarhal cu iretul Methodios. Bardanes. încheindu-se aici criza iconoclast care fusese înso it de atâtea tulbur ri i lupte ce au m cinat Imperiul. pierzând mai multe b t lii împotriva arabilor. În 853. În acela i timp Theodora a trebuit s intervin împotriva bulgarilor condu i de Boris pentru a-i sili s recunoasc suzeranitatea Bizan ului. mai ales dup înl turarea principalului s u rival. flota bizantin a reluat ofensiva în r s ritul bazinului mediteranean. în ciuda unor insuccese de pân atunci. Dup 847 pe scaunul patriarhal se va afla Ignatios. la fel ca odinioar pe Tarasios i Nikephoros. un fiu al împ ratului Mihail Rangabe care dup înl turarea tat lui s u devenise c lug r. Cultul. Theoktistos a dus o politic de stat chibzuit ce a adus statului mari rezerve în aur. eunucul Theoktistos a devenit cel mai important personaj din anturajul împ r teseiregente.

56 .Activitatea cultural i politic deosebit a imperiului a început imediat dup lovitura de stat din 856. strategul themei Opsikion. În palatul Magnaura a înfiin at o coal superioar pentru tiin e laice (849). fiind perceput ca un desfrânat. Petronas. pân la preluarea puterii doar de circari i destr b la i. i-a refuzat lui Bardas împ rt ania în 857. considerat un al doilea Nero. numeroase expedi ii fiind conduse de el personal. Leon Matematicianul din Thessalonik i Photios au fost personalit ile de seam care au marcat mediul universitar al vremii în Bizan . Bardas i-a dovedit capacitatea pe toate planurile. iar senatul l-a declarat pe Mihail drept singur st pânitor. dar semnificativ pentru istoria bisericii bizantine. f r a fi devenit un mare împ rat. el a fost totu i un dinast talentat. ajuns la majorat. cealalt în favoarea lui Ignatios. apelând mereu. victim a diverselor influen e de la curte. Photios a fost cel mai bun diplomat i politician aflat vreodat pe scaunul patriarhal de la Constantinopol. fiind înc lcate normele de însc unare (858). la Roma. Theodora i fiicele sale au fost silite s se retrag la mân stire. acesta primind din 862 titlul de cesar. predate în limba greac . Bizan ul ajunsese i pe t râm ecleziastic pe înalte culmi. dup ce Apusul se sustr sese universalismului de stat. În ciuda unei purt ri compromi toare. Constantinopolul. Educa ia împ ratului în timpul minoratului fusese neglijat de c tre Theodora. al politicii de la curte era Bardas. când tân rul Mihail al III-lea. a fost îns i vehement criticat de preo i. S-a interesat întotdeauna de armat . nu putea accepta universalismul bisericesc al Romei. Theodora a fost for at s renun e la regen . acuzându-l de concubinaj cu v duva fiului s u. unde se studiau cele apte arte liberale. Patriarhul Ignatios. Conduc torul real al statului. se ocupa de chestiunile militare. Domnia lui Mihail al III-lea Be ivul este zugr vit de c tre istoricii i cronicarii bizantini în tonuri sumbre. dup cum un alt unchi al basileului. În imperiu s-au format dou partide. una în favoarea lui Photios. cu sprijinul unchiului s u Bardas i a unei p r i a nobilimii din capital . adesea necuviincioase. destituindu-l pe patriarh i înlocuindu-l cu func ionarul laic (protoasekretis) Photios. în timp ce vestul Europei era înc dominat de barbarie intelectual . exceptând zelo ii care nu au sesizat direc ia desf ur rii evenimentelor. el fiind influen at de unchiul s u Bardas. din nemul umire. iar apoi lipsit de suficient voin i autocontrol. A urmat o perioad agitat . oricum. fiind înconjurat. Bardas a ac ionat în for . Lupta cea mare a trebuit s-o duc Photios cu Roma. un veritabil ascet. îl înl tur pe Theoktistos de la putere.

El a trimis deciziile sale sinodale papei. investiri asem n toare fiind practicate nu o dat în secolele anterioare. Dup secole de r zboaie defensive. de fapt în dialectul macedo-slav. Petru se afla un pap capabil. Motivul corespundea realit ii. derulându-se îns tot mai rapid începând cu a doua jum tate a secolului al X-lea. Photios nici nu î i dorea confruntarea cu Roma. Au fost reînt rite i fortifica iile de grani din Asia Mic . patriarhul bizantin se va emancipa definitiv de sub autoritatea papal . Solu ia a v zut-o Bizan ul. al c rui vis era înt rirea universalismului roman. dorind s evite influen a clerului franc.Fiind angajat în disputa cu adep ii lui Ignatios. ea devenind de acum. Ini ial. Însu i serviciul divin din Moravia a fost inut de cei doi fra i în limba slav . de acum anun ându-se marea schism a bisericii cre tine. Arabii cuceriser între timp Sicilia i Italia de sud. începând cu 863. au fost misionarii trimi i în Moravia. în Asia Mic . politica militar a Imperiului dobânde te un caracter mai degrab ofensiv. dup retragerea ru ilor. în 863. i principele Rostislav din Moravia a solicitat Bizan ului misionari. De la numele 57 . El a luat partea lui Ignatios. motivând c a fost investit ca patriarh prin mijloace necanonice. a p truns adânc în teritorii ocupate de arabi. în cre tinarea atacatorilor. cunoscut cu numele de glagolitic. Constantin-Chiril a creat un alfabet slav. fiind uci i în lupt emirul de Melitene Omar i conduc torul paulicienilor. în fapt. Respingând un atac al lui Omar. ca i de o apropiere franco-bulgar . sperând c va primi de acolo sprijin împotriva zelo ilor. Gra ie imensei for e materiale dobândite prin cre tinarea lumii slave în rit r s ritean i a concursului basileilor. la grani a între themele Armeniakon i Paphlagonia. flota sa câ tigând i o efemer victorie împotriva musulmanilor la Damietta. Pericolul slav se manifest într-o nou form la 860 când cnejii ru i au încercuit pentru prima dat Constantinopolul cu flota lor i au pustiit împrejurimile. Nicolae I pretindea îns primatul în biserica cre tin . Misiunea în Rusia a dat rapid roadele a teptate. Trecând la ofensiv în Asia Mic . Atacul rusesc a f cut necesar reînnoirea rela iilor cu cazarii. urmând s traduc Biblia în limba slav . strategul Petronas. Bizan ul r mânând doar cu ora ele Siracuza i Taormina. în persoana lui Nicolae I. Constantin-Chiril a murit timpuriu într-o mân stire din Roma (14 februarie 869). renumitul Petronas p trunde în Armenia arab . Pe scaunul Sf. fratele lui Bardas. ofensiva bizantin a fost mai prudent . S-au încheiat mai multe p ci cu dese schimburi de prizonieri. a trebuit s se întoarc din Orient la vestea atacului rusesc. bicefal . din Salonic. Chiril i Metodiu. Un rol deosebit în cre tinarea slavilor l-au avut bineîn eles basileul i Photios. refuzând s -l recunoasc pe Photios. Împ ratul care conducea personal trupele din r s rit contra arabilor.

Procedând invers decât moravienii. Constantinopolul a recunoscut limba slav ca limb de cult în statul bulgar. În 864/865 cneazul Boris a cedat nu doar în fa a misionarismului bizantin. iar misionarii din Italia au abandonat zona de timpuriu. fie din Roma. conflictul dintre Constantinopol i Roma a atins punctul s u culminant. primind func ia de parakimomen. În schimb. asasinându-l cu acordul imperial. spre nenorocirea sa. misiunea bizantin a avut deplin succes la ru i i la slavii de sud. de unde avea s fie preluat i de sârbi. alfabetul chirilic se r spânde te în Bulgaria. cneazul bulgar cerând sprijinul Romei. La botezul s u a participat basileul bizantin. care era de condi ie modest . Cu aceasta. În cursul unei expedi ii contra arabilor din Creta (866). misiunea a fost finalizat de franci. îns . a reu it s -l conving pe împ rat c Bardas ar complota la tron. numele împ ratului. ar tându-i gre elile în liturghie i disciplin bisericeasc . de c tre români i ru i. Spre bucuria lui papei Nicolae I. s-a c s torit la îndemnul împ ratului cu amanta sa îns rcinat . Împ ratul a scris papei. intrase în cercul favori ilor lui Mihail al III-lea Be ivul. în Marea Neagr . Se pare c inten iile imperiale ale Bizan ului l-au deziluzionat. În momentul cre tin rii procesul de asimilare a bulgarilor turanici de c tre popula ia slav majoritar se afla în faza final . atacând mai ales dogma occidental filioque. vrând s ob in o biseric independent . Eudokia Ingerina i a urcat în ierarhia de la curte. Statul a sprijinit interesele ortodoxiei bizantine. Mihail III l-a adoptat chiar pe Vasile. Patriarhul la rândul s u s-a proclamat judec tor al bisericii apusene. discipoli ai lui Kyril i Metodiu. viitorul împ rat. bizantinii fiind prea departe. Opozi ia boierilor a fost înfrânt de Boris-Mihail dup ce 52 dintre ei au fost decapita i. În form ultimativ cerea retragerea misiunii romane. dar Bizan ul nu putea admite o misiune venit di Apus.a flotei.acceptând cre tinismul de la biserica din Constantinopol. dar i în fa a presiunii militare . Mihail al III-lea se aliase. Vasile. În calea ascensiunii sale st tea cezarul Bardas. i a armatei terestre bizantine la grani a Bulgariei . Cre tinarea bulgarilor i organizarea bisericii dintre Dun re i Balcani s-au desf urat rapid. bulgarii au cerut misionari de la franci.s u alfabetul a dobândit denumirea de chirilic . a întors spatele Bizan ului. Mihail nu a dorit supunerea bisericii sale fa de Constantinopol. Photios devenise din nou adversarul direct al Romei. veni i din Moravia Mare. cu Vasile Macedoneanul. principele bulgar acceptând numele de Mihail. În urma activit ii lui Clement i Naum. declarându-l asociat la 58 . fie de la franci. slavii intrând cu aceasta pe f ga ul culturii europene. astfel c în acele momente Bulgaria p rea câ tigat de c tre misionarii romani. protestând în leg tur cu amestecul papei în chestiunile bisericii orientale. În Moravia.

fa de patriarhia de la Constantinopol. Majoritatea episcopilor r s riteni au r mas îns fideli lui Photios. fosta amant a lui Mihail al III-lea. Imperiul redobândindu. În anul urm tor. astfel c Vasile a v zut c restaurarea unit ii religioase a Imperiului putea fi ob inut prin reinstalarea acestuia. Adrian II. astfel c transferul de putere dinspre dinastia amorian c tre cea macedonean are loc prin Vasile I (867-886). Photios. Bizan ul a intervenit în Italia de sud. La încheierea conciliului din 869/870. Restaurarea controlului asupra themei Dalma iei asigura suprema ia Bizan ului în cet ile de pe coasta Adriaticii pentru dou veacuri de acum înainte. oferind împ ratului german Ludovic al II-lea un tratat de alian îndreptat contra arabilor. în prezen a lega ilor papali. Vasile I a urm rit i a des vâr it i cre tinarea ru ilor. Ludovic II. 59 . secondat de so ia sa Eudokia Ingerina. Epoca dinastiei macedoneene a fost caracterizat de expansiune teritorial . când a fost excomunicat Photios.domnie. ace tia au asistat i la subordonarea bisericii bulgare. ucigându-l pe Mihail al III-lea în timp ce acesta dormea. sim ind c pozi ia sa la curte este periclitat . Motivul a fost în primul rând unul politic. cu toate c în problemele de jurisdic ie au r mas aspecte esen iale neclarificate între cele dou biserici. Împ ratul i-a asigurat fidelitatea clerului prin reinstalarea fostului patriarh Ignatios. a fost demis chiar în momentul decisiv al luptei sale de emancipare de sub autoritatea papal . ceea ce s-a petrecut dup moartea lui Ignatios (878). împ ratul din Apus. care va prelua tronul imperial. devenit impopular prin leg turile sale cu familia ultimului împ rat amorian i toleran a pe care a ar tat-o fa de viciile de la curte. Vasile I Macedoneanul va uzurpa tronul imperial. prin alian a cu Imperiul bizantin (871).3. 4.i statutul de mare putere european . Vreme de doi ani Vasile nu a impus schimb ri în conducerea bisericii. generalul Nikephoros Phokas cel B trân readuce Tarentul i Calabria sub controlul Bizan ului. fiind reluate i rela iile cu pontiful Romei. a izbutit s recucereasc Bari de la arabi.2 Opera legislativ a împ ra ilor Vasile I (867-886) i Leon al VI-lea (886-913) Poporul Constantinopolului nu a reac ionat la asasinarea infam a lui Mihail al III-lea. mai ales dup despresurarea Raguzei (Dubrovnik) pe care arabii o ocupaser mai mult de un an (868). prin delega ii ei. Cu toate c aproape întreaga Sicilie era pierdut de c tre Imperiu. Vasile I Macedoneanul a fost perceput ca viclean i lipsit de scrupule.

Alexandru. În plan juridic. Împ ratul a dorit s realizeze un cod general al legisla iei bizantine care s ordoneze cronologic actele legislative. în timpul lui Mihail II (820-829). a adar s revizuiasc opera lui Iustinian prin adaptarea ei la noile condi ii i s -i adauge legile ap rute între timp. iar în 879. Leon VI a fost aplecat spre înv tur . exact un an mai târziu pe al doilea fiu. împ ratul fiind supranumit al doilea Iustinian . ori poate al lui Mihail al III-lea. Prokeiron a fost divizat în patruzeci de titluri care con ineau principalele norme de drept civil i o list detaliat a pedepselor pentru diferite ofensse i crime. de i Moravia a r mas supus Romei. un manual de drept bizantin care are la baz Ecloga lui Leon al III-lea i Institutele lui Iustinian. va deveni din 893 patriarh. au fost converti i la cre tinismul bizantin (867-874). Christophoros ob ine o victorie decisiv asupra paulicienilor. un despot arbitrar. Formal tronul era împ r it de Leon cu fratele s u. Vasile I a declan at o ofensiv metodic pe întreg frontul oriental. fiind asediat i distrus . pe tronul imperial va urca fiul s u. Pentru a p stra tronul în familia sa.Vasile s-a str duit s refac hegemonia bizantin în Balcani. deci o introducere la legisla ia din vremea lui Vasile I. dar blând. Ini iativa legislativ (Basilica) va constitui baza de la care va pleca Leon al VI-lea. La moartea lui Vasile I. Ca bun orator i scriitor. Leon al VI-lea În eleptul (886-913). Vasile l-a luat coregent pe fiul s u mai mare Constantin la 6 ianuarie 869. în tot cazul fiul Eudochiei Ingerina. epoca lui Vasile I se remarc prin înnoirea dreptului roman. Obiectivul era ocuparea principalelor drumuri de invazie i st pânirea punctelor strategice pân în bazinul superior al Eufratului. pe cel de-al treilea fiu. inspirat din Eclog i Prokeiron. Leon. ultimii slavi din Balcani r ma i p gâni. poart supranumele de cel 60 . În 886 a fost redactat colec ia Epanagoge (=introducere). Fratele mai tân r. Alexandru. de la Marea Ciliciei pân la Trapezunt i Armenia. capitala statului. un iubitor al luxului. În 872. Urm torii ani de domnie a lui Vasile I au vizat Asia Mic unde paulicienii revendicau de la imperiu întreaga zon . dup moartea prematur a lui Constantin. Sub Vasile I se întocme te Prokeiron (879). îns ea nu a putut fi p strat decât pentru scurt timp. Insula Cipru a fost recucerit de bizantini. Tephrike. Dup formarea statului sârb al lui Vlastimir în jurul anului 850. Stephanos. dar acesta nu se interesa de problemele guvern rii. mai cu seam în centrul i vestul peninsulei care ie ise de sub controlul Imperiului. sîrbii. Astfel era înt rit i frontiera estic a Imperiului.

Ca administrator superior al finan elor era numit un sakellarios în epoca bizantin medie. fiind p strate îns ceremonialul elaborat de la curte i rutina invariabil a administratorilor i judec torilor. dup basileu. acesta reglementând via a capitalei. Tezaurul era administrat de un chartularios. incluzând i pasaje din Prokeiron. armeanul Stylianos Zautzes înaintat în func ia de logothet al po tei i apoi în cea creat special pentru el. Senatul are doar o aparent importan . au rezumat în limba greac legisla ia lui Iustinian i novelele basileilor. Important era func ia de eparh. Ultimele r m i e ale constitu iei imperiale romane au fost acum abolite. Func ii deosebite aveau eunucii. fiind opera unei comisii conduse de protosp tarul Symbatios. Curtea imperial avea atribu ii mai largi decât însu i cabinetul de stat. Personalitatea împ ratului a exercitat o influen sporit asupra administra iei imperiale comparativ cu predecesorii s i. conduc tor al administra iei imperiale. iar începând cu secolul al XII-lea un megas logariastes. La preluarea tronului. Împ ratul devine singura putere legislativ . Un al doilea patriarh. Logothetul (logof tul) avea o însemnat func ie pe lâng împ rat. judec tor suprem în stat. cea de basileopator. chiar dac nu trebuie supraapreciat contribu ia personal a împ ratului. împ ratul în vârst de 19 ani îl depune pe patriarhul Photios. cel mai însemnat sfetnic devenind tat l amantei sale. Consolidarea despotismului bizantin este consemnat de edictele lui Leon care abolesc vechiul sistem municipal i senatus-consultele. Legile imperiale / Basilicalele (887-893) au fost o continuare a ini iativei lui Vasile I i reprezint una din cele mai importante opere legislative bizantine de la Iustinian pân atunci. nobilissimos i kuropalat. imnuri i un tratat de tactic militar . Titlurile cele mai importante în imperiu. aliatul lui Vasile. c ruia i-a fost discipol. Leon a anulat drepturile vechi ale curiei i senatului. comandantul suprem al armatei i ocrotitorul i bisericii i garant al ortodoxiei. Chestiunile guvern rii devin atribute ale aparatului func ion resc imperial.În elept sau Filosoful mai degrab pentru ini ierea sa în secretele astrologiei. Culegerea de legi a lui Leon este structurat în 60 de c r i. va fi i el înl turat prin ordin imperial. erau cele de cezar. guvernarea devenind de acum pe deplin despotic . Împ ratul ca ales al divinit ii dobânde te practic puteri nelimitate în toate aspectele politicii statului care se identific cu persoana sa i cu aparatul s u birocratic i militar. Zoe.i atribu iile avute în secolele anterioare. Prin novelele sale. Nicolae Misticul. În total administra ia civil i militar i de la curte întrunea 60 61 . atunci când refuz s sanc ioneze c s toria lui Leon cu Zoe Zautzina. De importan deosebit a fost opera sa legislativ . Opera sa const în oracole poetice. pierzându.

ocazie cu care au fost majorate i taxele vamale percepute pe comer ul cu supu ii lui Simeon. Cheltuielile cur ii au crescut substan ial. Ungurii condu i de Arpad i Kurasanes. Bizan ul a chemat în ajutor triburile nomade ale ungurilor. în rela iile bizantino-bulgare a intervenit o schimbare. s primeasc dona ii. iar pentru a evita concuren a. M surile lui Leon al VI-lea au încheiat lungul drum al evolu iei spre autocra ie. Deja din secolele VII-VIII se accentuase stratificarea social de care împ ra ii trebuiau s in cont. trecând Dun rea. Procesul de feudalizare va crea o nobilime puternic împotriva c reia urma ii lui Leon aveau s duc o lupt aprig . Micile propriet i nu mai erau ocrotite. s fie numi i doar oameni nobili i înst ri i. Conflictul s-a iscat din motive comerciale. Nikephor Phokas ocup sudul Bulgariei în timp ce marele drongar Eustathios a blocat cu flota gurile Dun rii. Recomand rile lui Leon din Taktika sa erau ca în func ii. Monopolul comer ului cu Bulgaria îl primiser doi negustori greci. Politica extern în timpul lui Leon al VI-lea În eleptul a fost dominat de vechiul conflict cu bulgarii i arabii. P trunderea ungurilor în mijlocul lumii slave a însemnat un moment important în evolu ia Europei centrale i r s ritene. dup ce protestele sale nu au fost luate în seam . Înt rirea aristocra iei bizantine va duce pe termen lung la subminarea autorit ii imperiale. Guvernarea lui Leon nu a sesizat acest pericol. Pe m sura unor cuceriri sau recuceriri de teritorii organizarea administrativ bizantin s-a dovedit a fi maleabil i eficace. arul a 62 . iar corup ia a fost impus în toate ramurile administra iei. ba chiar au pr dat capitala Preslav (894). La scurt vreme dup urcarea pe tron a arului Simeon al Bulgariei (893) a izbucnit i r zboiul bizantinobulgar. Concomitent. ei au mutat antrepozitele bulgare din Constantinopol la Salonic. au provocat arului bulgar mari pierderi. ungurii intr din aceast epoc în zonele de interes ale politicii Bizan ului. În timp aparatul administrativ bizantin s-a amplificat. Înainte vreme. chiar prin exemplul împ ratului care ob inea bani din vânzarea func iilor. bun oar în cea de strateg. func ionarilor de stat le era interzis s achizi ioneze sau s mo teneasc domenii. interesele nobilimii fiind promovate i în sfera economic . Organizarea themelor s-a încheiat i ea spre sfâr itul secolului al IX-lea. f r o aprobare imperial expres . Acum ungurii apar pentru întâia dat în istoria Imperiului bizantin. obligându-l pe Simeon la încheierea unui armisti iu (895).de func ii. Neavând suficiente trupe în Europa. toate fiind îndeaproape supravegheate i îndrumate de împ rat. a invadat Tracia i Macedonia. ad ugându-se noi func ii. multe din ele fiind înghi ite de c tre marile propriet i. În plus. amenin ând Constantinopolul. M sura a fost anulat de Leon al VI-lea. Dup o perioad de pace. arul.

Ini ial. a determinat Bizan ul s reia politica de fortificare a ora elor de coast i de înt rire a flotei. împ ratul o instaleaz pe Zoe Carbonopsina ca concubin la palat. care în cadrul unui sinod îl excomunic pe împ rat. Dar s la urile ungure ti din Lebedia au fost rapid ocupate de pecenegi. Expedi ia din 904 a renegatului grec Leon din Tripoli. Cu ajutorul nomazilor pecenegi. Astfel. În 902 ei au cucerit Taormina. asupra Constantinopolului (907) l-a obligat pe basileu s acorde negustorilor ru i importante privilegii comerciale în imperiu. Din necesitatea legitim rii dreptului de mo tenitor al fiului n scut de aceasta în înc perea imperial de purpur . Simeon i-a respins pe unguri. cauzându-i o grea înfrângere la Bulgarophygon (896). Armenia era expus raidurilor arabe. Era rândul basileului Leon al VI-lea s cear pace. La Adana. În vest. fiind ridicat la rangul de august . Deasemeni.apelat la rândul s u la pecenegi care pe atunci se aflau în sudul stepei ruse ti. nedorind s sfideze rânduiala bisericii r s ritene care interzicea o a patra c s torie. Din cauza acestor evolu ii complicate problema luptei cu arabii a devenit mai anevoioas pentru Imperiul bizantin. în schimb arabii au jefuit Peloponesul i coasta Thessaliei. Ca urmare a r zboiului cu bulgarii. obligându-se la plata unor subsidii anuale fa de ar. Leon al VI-lea o ia în c s torie pe Zoe (906). Constantin Porphyrogenetul. ungurii. Ea devine astfel cea de-a patra so ie a sa. botezat doar cu trei zile înainte. întemeierea regatului arpadian în Panonia este o consecin direct a intrigilor diplomatice al bizantinilor i ale arului bulgar Simeon. musulmanii au ocupat cetatea Rhegium (Reggio) pe coasta italian a strâmtorii Messina care de acum va fi controlat de c tre arabi. dup moartea cele de-a treia so ii. Atacurile bizantine din perioada urm toare (900-904) vizau regiunile de grani ale emiratelor arabe în scopul consolid rii grani elor orientale ale imperiului. care ajungeau pân în Cilicia. Leon al VI-lea a fost nevoit s fac noi concesii arului Simeon. succese i înfrângeri înregistrându-se de ambele p r i. care a supus Thessalonicul unui jaf cumplit. Expedi ia marelui cneaz de Kiev. Evenimentul a provocat reac ia violent a clerului înalt. Nikephor Phokas a ob inut o victorie împotriva arabilor. f r ca s aib un mo tenitor masculin la tron. ultima baz fortificat bizantin din Sicilia. reluând r zboiul cu Bizan ul. reglement ri oficializate prin tratatul din 911. Leon s-a 63 . Nikephor Phokas renun ase la opera ia din Italia de sud pentru a prelua comanda în Balcani. puterea Bizan ului a sc zut i pe frontul din r s rit. Tensiuni în plan intern a adus cea de-a patra c snicie a lui Leon al VI-lea. deposeda i de p mânturile lor fiind for a i s emigreze. dar i ru ilor. Campaniile împotriva musulmanilor au fost cel mai adesea ineficiente în timpul lui Leon VI. În r s rit. Oleg.

în primul rând pe patriarhul Nicolae Misticul. murind în iunie 913. În condi iile frac ion rii puterii politice. Imperiul se obliga la reluarea subsidiilor anuale c tre Bulgaria. cu mare efort. Patriarhul Nicolae fusese autorul moral al complotului lui 64 . condi ie care ar ta planurile lui Simeon de uzurpare a titlului de basileos ton Romaion. Implicit. dup ce abia fusese dejucat planul lui Constantin Ducas de a prelua tronul. A închis-o pe Zoe la mân stire i. La moartea sa. Patriarhul Nicolae Misticul a fost acuzat de înalt tr dare. împ ratul recuno tea suprema ia bisericii apusene i cauza o nou schism în sânul bisericii bizantine. Nicolae Misticul. unchi al lui Constantin care avea pe atunci doar ase ani. care î i consolidase puterea. fiind asigurat . încât Zoe a fost rechemat din exil i a preluat puterea. ci chiar coroana imperial . ob inând de la ace tia legitimitatea c s toriei. principalul regent. Leon a l sat în urma sa înfrângerea în r zboiul cu bulgarii. 4. arul bulgar nu dorea doar teritorii i pr zi.adresat papei Sergius al III-lea i patriarhilor orientali. Schimb rile din imperiu au z d rnicit îns planurile lui Simeon.3 Bizan ul i Simion al Bulgariei La moartea lui Leon (12 mai 912) puterea a revenit lui Alexandru. devastarea de c tre arabi a Tessalonicului i e ecul în campania de recucerire a insulei Creta. Patriarhul i consiliu imperial vor conduce statul în numele minorului Constantin VII Porphyrogenetul. Condi iile p cii cu bulgarii erau într-atât de umilitoare. dar Alexandru. Alexandru nu îl simpatizase pe fratele s u Leon al VI-lea i a încercat s dea un nou curs politicii imperiale. a început r zboiul cu bulgarii. iar Nicolae Misticul a fost înl turat de la regen i p strat în func ia de patriarh doar cu condi ia de a nu mai interveni în politica statului. ceea ce l-a determinat pe arul Simeon. alungat din scaun i înlocuit cu evlaviosul Euthymios (februarie 907). pentru motivul c -i refuzase basileului accesul în biseric de Cr ciun i Boboteaz . Alexandru a încetat s mai pl teasc Bulgariei tributul anual. Patriarhul a fost nevoit s se înf i eze în tab ra bulgar i s îl încoroneze pe ar basileu al Bulgariei . Fiul lui Leon a ob inut deja în 911 coroana imperial . îndep rtând sfetnicii lui Leon. Simeon a trecut cu oastea prin Bizan . iar împ ratul Constantin Porphyrogenetul urma s se c s toreasc cu fiica arului. n-a mai apucat s tr iasc evenimentele.3. nu era preg tit de o confruntare deschis cu bulgarii. continuitatea dinastiei macedonene. ap rând în august 913 în fa a Constantinopolului. s preg teasc un atac asupra Bizan ului. i-a adus în preajm oamenii s i.

Constantin Ducas, dar i al ru inosului tratat încheiat cu Simeon. Împ r teasa Zoe a anulat tratatul încheiat cu arul bulgar, nerecunoscând logodna fiului ei cu fiica lui Simeon, ceea ce a dus la deschiderea r zboiului bizantino-bulgar (914-927). Thrakia i Macedonia au fost din nou invadate de bulgari, Simeon cerând recunoa terea sa ca împ rat. În 914 a ocupat Adrianopolul, iar în anii urm tori a pustiit teritoriul dintre Salonic i Dyrrachion. Imperiul se vedea astfel obligat s treac la contraofensiv . Comandant suprem al armatei a fost numit Leon Phokas, fiul marelui Nikephor Phokas, care nu avea îns calit ile de bun militar i strateg ale tat lui s u. Flota bizantin , condus de Romanos Lekapenos, a fost înfrânt în august 917 de c tre bulgari, în apropiere de Anchialos, armata bizantin fiind nimicit de Simeon la Katasyrtai, lâng Constantinopol. În 918, st pânind de facto pe întreaga peninsul , arul bulgar pustie te Grecia pân la istmul de Corint. Momentele grele prin care trecea Bizan ul impuneau instituirea unui regim militar puternic. Singurul capabil în aceast direc ie era Romanos Lekapenos, reu ind, dup înl turarea lui Leon Phokas, cu ajutorul patriarhului Nicolae Misticul, s preia conducerea guvernului. Treptat a înl turat-o pe Zoe, înt rindu- i puterea. Dup descoperirea atentatului pus la cale de Zoe asupra vie ii sale, Romanos a c lug rit-o i exilat-o pe împ r teas . Tân rul împ rat, avea 14 ani, Constantin al VII-lea Porphyrogenetul a fost c s torit în mai 919 cu Helena, fiica lui Romanos Lekapenos. La fel ca odinioar Stylianos Zautzes sub Leon al VI-lea, Romanos ob ine i titlul de basileopator, iar în 920 a fost ridicat la rangul de cezar, fiind îcoronat câteva luni mai târziu drept co-împ rat (basileos), de c tre patriarh i însu i Constantin VII. 4.3.4 Înt rirea Imperiului bizantin Romanos Lekapenos (920-944), de origine armean , î i consolidase pozi ia în interior prin mai multe manevre politice care s -i asigure pozi ia primordial în Imperiu. El a pus la cale înl turarea treptat a lui Constantin VII Porphyrogenetul de la putere. Astfel, dup ce se declar pe sine autocrator, iar pe so ia sa Theodora august , în 921 îl încoroneaz pe fiul s u mai mare Christophoros i îl desemneaz drept mo tenitor al tronului. Coregen i au devenit i ceilal i doi fii ai lui Romanos Lekapenos, tefan i Constantin. Romanos ocup primul rang în finan e, cancelarie i în ceremoniile publice. Astfel, ierarhia imperial este restructurat prin crearea al turi de dinastia macedonean a unei dinastii proprii i paralele cu întâietate în rang. Prin politica matrimonial , Romanos a izbutit s treac 65

peste piedicile pe care i le punea obâr ia sa modest fa de înalta aristocra ie. Romanos I a fost un politician abil, chiar dac era totalmente lipsit de cultur . În politica ecleziastic a reu it s - i creeze o situa ie confortabil , având rela ii inclusiv cu papalitatea. Au urmat ani de colaborare fructuoas între puterea laic i cea ecleziastic . Dup moartea lui Nicolae Misticul rela ia biseric -stat s-a schimbat fundamental, biserica având o pozi ie mult sl bit . Dup doi patriarhi nesemnificativi, Romanos a l sat înadins scaunul patriarhal vacant, pentru a-l numi pe un al patrulea fiu al s u, docilul Theophylaktes, în vârst de 16 ani, în aceast demnitate (933). Romanos Lekapenos inaugureaz i politica agrar a împ ra ilor macedoneni în scopul protej rii micii propriet i r ne ti împotriva tendin elor de acaparare ale aristocra iei. Reprezentan ii dinastiei macedonene, de la Romanos Lekapenos la Vasile II au ap rat energic cauza micilor proprietari de p mânturi i a comunit ilor r ne ti împotriva acapar rii de c tre dyna i / magna i. Motivul este acela c magna ii prin cre terea excesiv a domeniilor controlau un mare num r de rani aservi i i de p mânturi, reprezentând un pericol pentru puterea central prin posibilitatea de a- i crea i finan a armate formate din oamenii dependen i lor. Într-o novel din 922, basileul înt re te dreptul de protimisis în sânul comunit ii rurale, pentru a le oferi un mijloc eficace de a se opune p trunderii dyna ilor, a elitei sociale ori a nobilimii latifundiare din epoca de mijloc a istoriei bizantine, în interiorul lor. Se interzicea dobândirea de noi p mânturi de c tre dyna i de la cei s raci, indiferent prin ce mijloace (dona ie, testament, patronat, cump rare, rent sau schimb). Bunurile stratio ilor acaparate prin diferite mijloace în ultimii 30 de ani urmau s fie înapoiate vechilor st pâni, pentru a reface proprietatea stratiotului în întregimea ei. Legea permitea ranilor s - i vând p mântul doar în favoarea unor membri ai comunit ii lor. Continuând politica sa agrar , Romanos I a emis în 934 o alt novel în sprijinul micii propriet i r ne ti, popula ia fiind înc grav lovit dup foametea din 927/928. Mai mult chiar, s-a întâmplat adesea ca ranii, mici proprietari de p mânturi, s - i vând loturile unor magna i latifundiari, punându-se sub patronajul acestora, devenind arenda i pe p mânturile pe care le de inuser anterior. De team c noii proprietari care cumulau i demnit i militare sau civile nu vor pl ti impozitele c tre stat, novela dispunea ca orice tranzac ie, dona ie sau mo tenire efectuate dup 1 septembrie 927 s fie anulat , iar propriet ile cump rate la un pre sub jum tatea pre ului normal trebuia înapoiat f r r scump rare. În cazul în care vânzarea s-a f cut la valoarea real , 66

proprietatea trebuia înapoiat cu obliga ia ca vechiul proprietar s achite suma în termen de trei ani. În ciuda unor e ecuri, politica extern a lui Lecapenos a fost bine orientat . Simeon primise la încoronarea lui Romanos o puternic lovitur , patriarhul intervenind f r succes pentru lini tirea lui. arul cerea expres înl turarea rivalului s u. Simeon a reu it s încheie o alian cu fatimizii din Egipt, urmând ca flotele celor dou p r i s atace Constantinopolul. Romanos Lekapenos a putut îns oferi mai mult fatimizilor, astfel c sosirea lui Simeon în 924 lâng Constantinopol nu a reprezentat o primejdie real . Basileul se obliga la reluarea pl ii subsidiilor fa de bulgari, cu condi ia ca Simeon s renun e la titulatura imperial . Înainte ca arul s întreprind o nou incursiune în Bizan , el a murit pe nea teptate la 27 mai 927, în timpul confrunt rilor cu croa ii, disp rând unul din cei mai redutabili du mani din câ i a avut Bizan ul de-a lungul istoriei sale. Situa ia în Balcani s-a schimbat subit în 927, spiritul de lupt al lui Simeon lipsind cu totul fiului i succesorului s u, Petru. Noul ar r spunde favorabil demersurilor bizantine i încheie pace cu imperiul, punând cap t îndelungatului r zboi bizantino-bulgar. Romanos Lekapenos i-a acordat arului Petru mâna nepoatei sale, Maria Lekapena, i i-a recunoscut titlul de basileus, limitat îns la teritoriul bulgar, i promite s acorde solilor arului întâietate între to i ceilal i de la curtea Bizan ului. Domnia arului Petru (927-969) a însemnat perioada maxim a influen ei bizantine în Bulgaria, aratul asigurând lini tea la grani a european contra incursiunilor ungare i pecenege. În acest fel, Bizan ul i-a putut mobiliza for ele în lupta contra arabilor. Epoca lui Romanos Lekapenos a fost de mare însemn tate pentru politica Imperiului în R s rit. Dup trei decenii de atitudine defensiv , în ciuda urm rilor l sate de anii foametei, dup aplanarea conflictului cu bulgarii, armata bizantin , comandat de Ioan Curcuas, a început ofensiva în r s rit împotriva arabilor, pentru a recuceri Armenia i nordul Mesopotamiei. Dup ce Imperiul a încheiat pace cu califul Egiptului, Curcuas cucere te întregul emirat Melitene (932-934), zona acestuia devenind domeniu imperial (curatoria). Principala for arab la grani o constituia generalul Saif-ad-Daulah care va opri înaintarea bizantin i va relua ostilit ile contra imperiului. Acesta l-a înfrânt pe Ioan Curcuas pe cursul Eufratului, dup care, continuându- i campania, a instituit un control nominal asupra Armeniei i Iberiei (Georgiei) bizantine. Conflictul pentru putere izbucnit la Bagdad, îl determin îns pe Saif-ad-Daulah s se retrag , oferind Bizan ului un r gaz între 940-942. Ioan Curcuas va invada acum din nou nordul Mesopotamiei i 67

i întreaga for . amenin imperiul la Dun re. 3 au pierit de foame. va determina o serie de triburi s treac la cre tinism i s fie a ezate în imperiu. în urma intrigilor fiilor lui Romanos Lekapenos.sudul Armeniei i va asedia Edessa. Dup moartea fiului s u mai vârstnic. de strad sau militare i 65 de detron ri. conduse de Ioan Curcuas i Bardas Phokas. Practic din cei 109 de personaje care s-au succedat la tron de la Arcadius pân la ultimul bazileu. astfel c 68 . sugruma i. În cele 11 secole au existat 65 de revolu ii de palat. sub conducerea lui Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes. Str lucita campanie antiarab a lui Ioan Curcuas din 942-943 este umbrit de faptul c a c zut în dizgra ie. care în 944 va preda bizantinilor Mandylion. se decima ea îns i. proprii s i fii au devenit instrumentele c derii sale. tefan i Constantin (944). În toamna anului 941 flota ruseasc este zdrobit . demonstrându. Astfel. c ruia i s-au al turat i trupe pecenege. În Bizan . atac respins cu ajutorul focului grecesc. Romanos I nu a mai dat fiilor s i întâietate fa de împ ratul legitim. înjunghia i. organizarea unor ofensive de anvergur ale Bizan ului împotriva arabilor. 12 au murit în m n stire sau exil. Cauzele rezid în faptul c pân în secolul al IX-lea Imperiul bizantin nu s-a obi nuit s respecte în filia ia natural adev rata lege a eredit ii monarhice. Încercarea flotei ruse de a pustii litoralul pontic al Asiei Mici e ueaz datorit interven iei prompte a armatei themelor orientale. ori coîmp ra i. lipsa unei legi clare cu privire la succesiune. Depopularea din zona de grani a fost în avantajul Bizan ului care putea s reia politica activ în r s rit. Bizan ul prefer s reînnoiasc privilegiile comerciale acordate negustorilor ru i. În 944 un nou atac rusesc. Dup înfrângerea ru ilor. unde va înregistra o serie de victorii în urma c rora grani a bizantin avanseaz înspre r s rit. Nu exista o familie care s se confunde cu monarhia îns i i care s fie considerat sacr . fiind deportat pe insula Prote i c lug rit cu for a. fie ca împ ra i. Este perioada când Bizan ul. scoaterea ochilor. spânzura i. în frunte cu marele cneaz Igor. dac o dinastie nu era înl turat prin interven ia poporului. 34 au murit în patul lor. tefan i Constantin l-au obligat pe Romanos s abdice. 18 au fost mutila i prin castrare. Imperiul roman l sase mo tenire Imperiului bizantin un viciu constitu ional. t ierea nasului sau a mâinilor. 12 for a i s abdice. permi ând ulterior. celebrul tergar cu chipul lui Iisus Hristos. 20 au fost otr vi i. Ioan Curcuas s-a putut concentra asupra problemelor din r s rit. 8 au murit în r zboi sau în urma unui accident. a eunucilor sau armatei. Musulmanii care nu au acceptat convertirea la cre tinism au fost alunga i În 941 Constantinopolul a fost surprins de atacul flotei ruse ti.

Rezultatul a fost acela c nu a existat în Bizan o familie imperial . oricare centurion. mijloc folosit de obicei împotriva urma ilor împ ratului detronat . Dinastia isaurian a dat patru domnii. tocmai pentru a descuraja asasinii. Sentimentul de legitimitate a perseverat îns la bizantini. doar nepo i. Mai rar era tuns i c lug rit. cei patru fii ai lui Leon Armeanul în timpul lui Mihail II. Phokas nu a fost decât un simplu centurion când a luat locul lui Mauriciu. cei doi Lekapeni au fost înl tura i de la putere. oricine putea fi îndrept it la guvernare.i dezv lui complicii. dup cum s-a întâmplat în dinastia Heraclizilor. uzurpatorul lui Leon V. gineri sau copii adopta i. nepotul s u. aceast maladiei a purpurei . ran era suficient de nobil pentru mo tenirea marelui Constantin. ci întreaga familie. Aceste suplicii erau înso ite aproape întotdeauna de exil i confiscarea bunurilor. Leon I fusese m celar. în 813. a fost un om de condi ie mai mult decât modest . Leon V n scut în Armenia. Iustinian. tras în eap . obligat s plece într-un mizer exil pentru c comisese o crim . astfel c nici un împ rat nu se sim ea în siguran . Uzurpatorii au fost aresta i din 69 . ars de viu. din care patru împ ra i au murit violent.cum o nume te Ammianus Marcellinus în istoria bizantin s-a recurs la cel mai crud sistem de represiune. de i nu a existat un fiu care s succead la tron. Dinastia Heraclizilor a avut ase domnii. fiul împ ratului tefan în vremea lui Constantin VII. Majoritatea împ ra ilor au încercat s legitimeze tronul prin asocierea la domnie a unor urma i sau descenden i legitimi înc din timpul vie ii. Cel culpabil era supus torturii pentru a. Iustin I un pescar ajuns descul i cu desaga în spinare la Constantinopol. ar fi r mas doar un am rât aventurier al themei Armeniakon. pe care Leon V nu l-ar fi avansat în fruntea flotei sale. cel mai des p rea îns mai sigur s fie f cut eunuc. Începând cu Vasile I sistemul se modific în întregime. ea încheindu-se cu moartea lui Mauriciu. iar Romoanos Lecapenos. Leon III Isaurianul a fost un me te ugar am rât. în urma unei r scoale a constantinopolitanilor. apoi când Irina i-a ucis propriul fiu. cea frigian trei. dac nu ar fi avut norocul s ucid un leu . ambele încheindu-se cu câte un regicid. ca rebelul Vasile în timpul lui Romanos I. Romanos folosise acela i procedeu. Mihail II.fiul lui Mihail Rangabe. dup cum s-a putut deja observa. ca asasinii lui Mihail III ori partizanii lui Dukas în timpul regen ei pentru Constantin VII. devine marele legiuitor i restaurator al Imperiului.d dea str inilor pilda dispre ului pentru dreptul propriului sânge. Pu ine familii au reu it s dea mai mult de patru împ ra i a c ror domnie s fi durat cinci din dinastia iustinian . El nu asociaz doar pe unul din fiii s i. ranul Vasile I întemeiaz de asemena o dinastie. Pentru a reprima tendin ele de uzurpare a tronului. fiul lui Constantin Dukas în vremea regen ei pentru Constantin VII.

Ca i în vremea guvern rii lui Romanos Lekapenos. cu audien e pentru solii str ini. trupele bizantine. Constantin al VII-lea Porphyrogenetul a dus o intens activitate diplomatic . De Pa ti în 945 a fost încoronat i fiul s u care primise numele de Romanos. luând numele so iei împ ratului. Elena. El r mâne în istoria Bizan ului gra ie remarcabilei sale activit i culturale. Luptele. Constantin a fost un împ rat-c rturar. administrator. i acum în centrul preocup rilor de politic extern se afla r zboiul cu arabii. Nu a fost doar un oarece de bibliotec . fiind promotorul amplei mi c ri care constituie apogeul primului umanism bizantin . Constantin. botezat cu pu in vreme mai înainte. Despre administrarea imperiului).porunca lui Constantin al VII-lea Porphyrogenetul la 27 ianuarie 945. în care reorganizarea colii superioare a cezarului Bardas a jucat un rol important. Era iscusit în matematici. orice mijloc era binevenit. timp de dou decenii înainte de preluarea efectiv a puterii cunoscând o perioad de vast activitate literar . ambii viitori împ ra i. armele sau în el ciunea. Astfel misiunea cre tin a Bizan ului în Rusia este a ezat pe un temei mult mai solid. A fost cel mai instruit împ rat pe care l-a dat vreodat Imperiul. exila i i apoi uci i. Dup ce purtase de 33 de ani coroana imperial . i restul lumii. În viziunea Porphyrogenetului exista Imperiul. Despre ceremonii. str duindu-se s aduc îmbun t iri i s-a dovedit a fi deopotriv un bun strateg. fiind un fel de factotum al monarhiei consilier. În plan extern. duse f r angajament deosebit. arhitectur . iar incursiunile maghiarilor în Thracia au putut fi respinse cu succes în anul 958. reu ind s recucereasc Adana. conduse de str luci ii generali Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes. Constantin al VIIlea Porphyrogenetul (945-959) ajunge pe tronul imperial la vârsta de 39 de ani. ci un abil administrator al statului. Theodosiopolis i s controleze zonele r s ritene pân la Eufrat. iar pentru ca ace tia s fie inu i sub control. pictur i muzic . Chiar marea cneaghin a Kievului. 70 . Olga. sculptur . continuau în sudul Italiei. Era ve nic ocupat în între inerea coresponden ei cu strategii themelor Imperiului. Îndelunga înl turare a lui Constantin de la treburile statului l-a f cut s se dedice studiului i artei. Astfel teatrul de r zboi se concentra în Asia i r s ritul Mediteranei. La grani a cu Bulgaria pacea era netulburat . general. cu suveranii Orientului i Occidentului. împ ratul legitim. chiar dac nu a condus personal campaniile militare. fiind autorul unei întinse opere (Via a împ ratului Vasile I. a preluat astfel personal i efectiv puterea. evident cel bizantin. a fost primit în audien la curtea imperial în toamna anului 957. astronomie. guvernator al provinciilor. aurul. care indiferent de nivelul de civiliza ie era constituit din barbari. ci excelen ii s i generali. Despre theme.

c l-ar fi otr vit. împ r teas sub numele de Theophano. urzind intrigi împotriva împ ratului. femei destr b late. de i ar fi avut suficiente motive. cu care împ ratul nu a avut îns rela ii prea bune. mare drongar i parakimomenos 71 . 4. a urcat ierarhia de la curte. fiul acestuia a încercat s uzurpe tronul. care murise . Istoriografia bizantin . care are un apetit nes ios pentru intrigi.Constantin al VII-lea Porphyrogenetul a fost îndeajuns de în elept. iar Imperiul a devenit prosper în timpul domniei sale. mimi i m sc rici dup cum relateaz Skylitzes. La conducerea bisericii. Bringas. s nu apeleze la r zbunare în ac iunile sale. Constantin VII a avut de luptat împotriva comploturilor urzite împotriva sa. devenind logothet al tezaurului. Cu toate acestea. în locul lui Theophilaktos. La fel ca mul i dintre predecesorii s i. fiind cunoscut c avea o pasiune nepotolit pentru cai (în grajdurile sale erau îngriji i peste o mie de cai pe care îi hr nea cu grâu.i petreac timpul cu indivizi desfrâna i i strica i. Dup înl turarea Lekapenilor. mentorul desemnat de Constantin VII Porphyrogenetul i favoritul tân rului împ rat. De i nu a fost un admirator al lui Romanos I Lekapenos. Bardas Phokas. Romanos II (959-963) s-a c s torit cu Anastasia. pentru ca Romanos s ajung mai repede pe tron (9 noiembrie 959). nora împ ratului. a preluat comanda suprem a armatei. el preferând s . curmale i smochine). Stratio ii au dobândit prin decretul lui Constantin din 947 un statut juridic aparte. Constantin VII a favorizat puternica familie Phokas. o acuz pe Theophano. Constantin a continuat politica acestuia. al turi de care se mai aflau cei trei fii ai s i. mai ales în chestiunea corup iei i abuzurilor dyna ilor. impunând restituirea loturilor înstr inate ilegal de la ace tia. Noul patriarh urm rea cu tenacitate întâietatea puterii spirituale asupra cele temporale. fratele fostului du man al lui Romanos Lekapenos.c zând de pe cal. p mânturile stratio ilor fiind sistematic acaparate de c tre micii mo ieri (dynatoi). în 956 devine patriarh înv atul Polyeukt. În general guvernarea lui Constantin a fost blând i echitabil .3. A îng duit chiar fiului s u Romanos s o ia de so ie pe frumoasa Theophano. fiind actualizate novelele din domeniul agrar ale lui Romanos. mai întâi când patriarhul Theophylakt a încercat s -l readuc pe tron pe Romanos I. Treburile politice erau diriguite de Theophano i eunucul Josif Bringas. c reia îi era pe deplin supus. sistemul themelor intrase de acum în declin. un politician talentat i experimentat. apoi în 947 când tefan.5 Expansiune i consolidare: Nikephoros Phokas i Ioan Tzimiskes Devenit formal asociat la tron în 945. fiica unui cârciumar din Constantinopol.

fiind mai degrab un ascet. în timpul s u aceasta 72 . i ea. acesta intrând în mod legal în dinastia macedonean . conduse de generali de excep ie. Împ ratul a luat m suri drastice pentru economia urban . împotrivindu-se liberei ini iative. Aleppo. Arabii au pierdut cea mai important baz maritim din Mediterana de est. probabil otr vit din ordinul so iei sale. armatele bizantine. Nikephoros al II-lea Phokas (963-969) a fost încoronat co-împ rat. Nikephoros Phokas s-a îndreptat cu flota spre insula Creta. Pentru Nikephoros Phokas r zboiul cu arabii era un serviciu adus religiei cre tine. Theophano s-a c s torit cu Nikephoros Phokas. A fost practic o lovitur de stat. care pusese la cale înl turarea marelui strateg. În vara anului 960. O excep ie a fost împ ratul Vasile I. care s-a dovedit a fi un r spuns energic dat uneltirilor lui Bringas. Dac patriarhul era de acord ca r zboiul împotriva musulmanilor s fie declarat r zboi sfânt. Eunucul Bringas a fost c lug rit i exilat.eful serviciului care veghea asupra înc perii împ ratului în timpul nop ii. strategul-autocrator al Asiei. i aici. a teritoriilor cucerite în r s rit.astfel Vasile al II-lea (976-1025) va impune m suri de contracarare . De i îl b tuse gândul s se retrag la mân stire. Pe plan extern. El a propagat ideea ca orice cre tin care moare în lupta împotriva islamului s fie declarat martir. se opunea în schimb declar rii ca martiri a celor care piereau în lupta contra islamului. de origine armean . nemul umiri în imperiu. ca r splat pentru meritele sale. bizantinii au cucerit ora dup ora . un politician abil i cu o râvn f r egal. func ie rezervat eunucilor. Cu aceasta. Administra ia civil a fost preluat de eunucul Basileos. Dup o evolu ie complicat în via a Bizan ului. fiu nelegitim al lui Romanos Lekapenos.mai ales pe seama prelu rii de p mânturi de la necredincio i. Dup moartea lui Romanos al II-lea (15 martie 963). Consecin ele politicii promovate de Nikephoros Phokas au fost s r cirea a numero i rani i îmbog irea aristocra iei care prin for a sa economic va deveni o mare primejdie pentru puterea imperial . în decembrie 962 Phokas ocupând capitala lui Saif-ad-Daulah. în luna martie a anului urm tor reu ind s cucereasc re edin a insulei Chaudax/Kandia. Politica fiscal dur a provocat. în frunte cu marele domestic Nikephoros Phokas i fratele acestuia Leon. Bizan ul nu mai cunoscuse de mult o asemenea victorie. a sprijinit prin m surile sale aristocra ia. se deschisese calea de înaintare spre r s rit Siria de nord i mun ii Taurus. un general cu nimic mai prejos decât Nikephoros Phokas. Theophano r mânea regent în numele celor doi fii minori. Leon Phokas a continuat apoi lupta cu Saif-adDaulah în Asia Mic . Func ia cea mai înalt în conducerea armatei a fost încredin at lui Ioan Tzimiskes. continu seria marilor victorii.

a recunoscut suzeranitatea bizantin (969). Nikephoros Phokas a comb tut tendin ele de înavu ire ale bisericii. 73 . Nikephoros Phokas a încercat de asemeni s st vileasc m rirea posesiunilor funciare ale bisericii. O parte din Siria i Antiohia au fost anexate imperiului. deoarece nu se percepeau impozite de pe aceste domenii. În acest sens a emis o lege îndr znea în 964. ofensiva a pornit acum din partea aristocra iei. lucru d un tor statului. cei boga i pe cei boga i. a adar un r zboi purtat pe trei fronturi care a sec tuit resursele Imperiului. Prelu rile de suprafe e dinainte de foametea din 927 au r mas înstr inate. Nikephoros Phokas fiind adeptul politicii de m rire a latifundiilor aristocratice. Posesiunile biserice ti crescuser datorit unor dona ii testamentare. apelând la argumente teologice i morale. Dac fiul de ran Romanos Lekapenos fusese al turi de cei nevoia i. în loc de patru.i pozi ia economic . R zboiul împotriva arabilor a început în 964 prin demararea a dou expedi ii navale pentru recucerirea Siciliei i a Ciprului. c ci cei 40 de ani ar fi trecut.înt rindu. care la scurt timp au avut un succes impresionant. În acest mod. Se interzic noi dona ii în favoarea bisericii i mân stirilor. Principiile. încercând chiar s le m reasc . Abia dup trei ani a reu it cucerirea ora ului. Cu sarcasm. f r înzestrarea lor cu p mânt productiv. erau menite s limiteze veniturile bisericii pentru a putea finan a campaniile militare. cât i în Calabria împotriva lui Otto I cel Mare i în Balcani împotriva bulgarilor. Imperiul bizantin va cunoa te o perioad de însemnate victorii pe câmpul de lupt . Se permitea deschiderea unor l ca uri de cult doar în locurile pustii. valoarea unei sesii trebuia s valoreze acum 12 funzi de aur. înaintând pân sub zidurile Antiohiei. De acum. Nikephoros II Phokas a fost supranumit moartea palid a sarazinilor . Nikephoros Phokas a anulat dreptul de preem iune al ranilor s raci. În schimb. dup cum întreaga dinastie macedonean nu reprezenta p turile cele mai bogate. cre tinii din Armenia i Siria fiind stimula i s se stabileasc în zonele depopulate. enun ând principiul c cei s raci s mo teneasc pe cei s raci. Anexat a fost deopotriv Cilicia. To i musulmanii care nu au putut fi converti i la cre tinism au fost alunga i din themele bizantine. caracteristice evlaviosului împ rat-militar Nikephoros Phokas. Eliberarea re edin ei patriarhului de Antiohia a avut i o deosebit semnifica ie pentru cre tin tate. Imperiul avea de luptat atât în r s rit contra musulmanilor. continuat de cei doi urma i ai s i. În 966 împ ratul a cucerit cetatea Manbij din Siria. o alt parte. cu Aleppo. cum încercase i Romanos Lekapenos. apoi a c zut Alepo al c rui calif a trebuit s încheie o pace dezavantajoas i umilitoare cu Bizan ul. armata bizantin începea s se bazeze pe categoria micii nobilimi. Ioan I Tzimiskes i Vasile al II-lea. împ ratul a ocrotit posesiunile stratio ilor.

a fost o victim u oar pentru ru i. devenise amanta tân rului i renumitului domestic al R s ritului Ioan Tzimiskes. de 74 . Dup moartea lui Petru (30 ianuarie 969). Ru ii ap ruser pentru prima oar în 968 la gurile Dun rii. Sviatoslav ocup în vara i toamna anului 969 teritoriul dintre Balcani i Dun re. luând tezaurul regal i pe cei doi mo tenitori ai tronului. de aceea a apelat la cneazul Sviatoslav Igorevici al Rusiei pentru a-i pedepsi pe bulgari. recunoscut doar de o parte a boierimii din ar . Nikephoros Phokas nu avea posibilit i financiare i militare de a sus ine un r zboi pe dou fronturi în acest moment. neglijat de împ rat.i prin m surile sale i du m nia clerului. Ca dot a Porphyrogenetei era cerut partea de sud a Italiei. dar în momentul în care solii bulgari au solicitat tributul la Constantinopol. Cu un an înainte de urcarea pe tron a lui Nikephoros Phokas. Noul împ rat Ioan I Tzimiskes (969-976) nu i-a putut respecta promisiunea de a o lua de so ie pe Theophano. Otto cel Mare fusese încoronat ca împ rat la Roma (962) i st pânea deja o bun parte a Italiei. Theophano. dar un contraatac al pecenegilor asupra Kievului l-a silit pe Sviatoslav s se întoarc . capitala aratului. pe tronul Bulgariei va urca fiul acestuia. au primit drept plat biciuirea. Dup trei ani de foamete. iar chemarea de a interveni în Bulgaria a fost bine primit dup ce Imperiul a oferit o mare sum în aur. Interesele celor dou imperii se ciocneau în sudul Italiei. condus de episcopul Liutprand din Cremona. Curând dup cucerirea Antiohiei (octombrie 969). atr gându. Înainte de încoronarea sa. ci i o prin es bizantin care s se c s toreasc cu fiul lui Otto. Bulgaria. Cei doi urmau s se c s toreasc . Boris al II-lea. sl bit de lupte interne. Sviatoslav i-a exprimat chiar dorin a de a î i muta re edin a la Dun rea de Jos. trebuind pedepsi i i asasinii lui Nikephoros Phokas. Din cauza politicii fiscale. Rusia tocmai distrusese uniunea chazarilor. În vara lui 968. având adep i din rândul boierilor bulgari care îl du m neau pe arul Petru. împ ratului nu mai avea popularitate în Imperiu. În 968. s-a instalat la Preslav. cneazul rus a reu it s cucereasc rapid Bulgaria. Bulgaria solicita în continuare plata anual a subsidiilor. fiind îns înfrânt de c tre generalii bizantini. f cuse destule concesii bulgarilor. solicitând nu simpla recunoa tere a imperiului apusean.Între timp. Bizan ul nu a acceptat alian a matrimonial cu înc un barbar. împotriva împ ratului erau i locuitorii capitalei. astfel c Otto I a invadat posesiunile bizantine din Calabria. Nikephoros Phokas a c zut victim unui atentat pus la cale în am nunt de Theophano i Ioan Tzimiskes (10/11 decembrie 969). o solie. a luat drumul Constantinopolului. mai ales pentru c i patriarhul Polyeukt i-a cerut îndep rtarea acesteia de la palat.

tân rul împ rat s-a obligat s anuleze toate dispozi iile predecesorului s u care loveau în interesele bisericii. a fost exilat pe insula Prote. asediul bizantin fiind sprijinit i de flot . Bulgaria devenise din nou vasal Bizan ului. Ioan I Tzimiskes a preluat i rolul de ocrotitor al celor doi Porphyrogene i legitimi. De aici s-a îndreptat spre Silistra unde se afla cneazul rus. Ioan I Tzimiskes a întreprins în 974-975 dou expedi ii. de i luptele principale s-au dat pentru Siria. În toate ora ele cucerite (Nazareth. luând cu asalt capitala bulgar . arul Boris a fost luat prizonier la Constantinopol.i extind st pânirea înspre Asia Mic . Dup o încercare sortit e ecului de a ajunge la o în elegere pe cale pa nic cu cneazul Sviatoslav. deoarece exista pericolul ca ru ii i bulgarii s se alieze împotriva Bizan ului. care a revenit la politica agrar din timpul lui Constantin VII. Theophano. sperând s -l poat îndep rta de alian a cu Sviatoslav. a încheiat o c s torie dictat de interesele politice ale momentului. dar l-a tratat cu precau ie pe arul bulgar. dorea s . În iulie 971. în aprilie 971. cu care împ ratul german s-a c s torit la Roma în 14 aprilie 972. Accra. acceptând condi iile Bizan ului: s nu mai aib preten ii asupra Bulgariei i s nu mai atace Chersones-ul bizantin din Crimeea. favorizându-i pe stratio i în defavoarea dyna ilor i a latifundiarilor. a l sat administra ia imperiului în sarcina lui parakimomenului Vasile Lekapenos. bizantinii intrând în Mesopotamia. Bizan ul abia supusese emiratul Alep. care însu i apar inea celei mai înalte i influente aristocra ii . în anul urm tor a fost reluat r zboiul în r s rit. Ioan I Tzimiskes. iar patriarhia bulgar a fost desfiin at . De i asasin i uzurpator. În Balcani împ ratul trebuia s ac ioneze f r ezitare. când fatimizii care î i înt riser puterea în Egipt au încercat s . 75 . Ioan Tzimiskes s-a împ cat cu Otto I. asaltând în anul 971 Antiohia. Pentru a se putea concentra asupra campaniilor r s ritene îndreptate împotriva arabilor.Cr ciun în 969. Lacomul Vasile a atras nu numai nemul umirea aristocra iei. Sviatoslav capituleaz . Ioan I Tzimiskes a pornit cu oastea împotriva capitalei bulgare Preslav. Luând de so ie pe Theodora. a înconjurat cetatea. Theophano.i legitimeze calitatea de împ rat.fiind de altfel înrudit i cu Nikephoros Phokas dinspre mam . Cneazul Sviatoslav a fost ucis de pecenegi. m tu a tinerilor împ ra i Vasile i Constantin. mama lui Vasile al II-lea. Fiind la fel ca Nikephoros preocupat de campaniile militare. reu ind s ocupe Siria i Palestina. Astfel. c ruia îi trimite drept so ie pe nepoata sa. Caesareea) a instalat comandan i imperiali. o fiic trecut de prima tinere e a lui Constantin al VII-lea Porphyrogenetul. Pe drumul de întoarcere spre statul kievian. apropiindu-se de Ierusalim. fiul nelegitim al lui Romanos I.

parakimomen. urma ul legitim al dinastiei macedonene.6 Apogeul dinastiei Macedonenilor: Vasile al II-lea Dup domnia celor doi împ ra i titulari Nikephoros II Phokas i Ioan Tzimiskes. care a fost exilat. avea 18 ani. Nemul umit de destituirea sa din func ia de domestic al scholelor din R s rit de c tre eunucul Vasile. împ ratul plângându-se în mai multe rânduri c Bizan ul î i irose te puterile în campanii militare înspre îndestularea unui eunuc. hot rât i realist. nu a ar tat nici atunci. a putut doar cu greu s se impun . Cel mai important reprezentant al dinastiei macedonene a adus imperiul pe culmile gloriei militare i puterii teritoriale. înalt func ionar de la curte.3. îl ia pe acesta captiv i unind cele dou armate cucere te Antiohia i se proclam pe sine bazileu (987). înrudit cu Vasile II i coîmp ratul Constantin VIII. succesorul la tron a putut s se emancipeze de sub tutela parakimomenului Vasile. dup ase ani de succese militare. i a asigurat o perioad de prosperitate economic . în vreme ce Constantin. Skleros a fost înfrânt de c tre generalul Bardas Phokas. Primejdia cea mai mare venea din cauza rebeliunilor magna ilor militari care de ineau mari latifundii (apostasiai). Abia în 985. care la moartea lui Ioan I Tzimiskes fiind major nu a mai fost necesar instituirea unei regen e. De acum începe domnia efectiv a lui Vasile II. pe când ducea o ultim campanie împotriva lui Skleros. în urma unei probabile încerc ri de complot a acestuia. de i dup alte p reri el ar fi murit pe nea teptate fiind bolnav de tifos (11 ianuarie 976). 4. profitând de înr ut irea imaginii lui Vasile II dup înfrângerea acestuia în conflictul cu bulgarii.dar chiar i antipatia împ ratului. Vasile pune la cale otr virea lui Ioan Tzimiskes. Bardas Skleros s-a r sculat împotriva guvern rii legitime. Moartea sa a l sat r gaz arabilor s se refac . Ambele r zmeri e aruncaser imperiului într-o profund criz 76 . de o energie debordant . fiind chiar proclamat împ rat de c tre armat . Ini ial adev ratul conduc tor al treburilor statului a fost eunucul Vasile Lecapenos (Nothos). fiul lui Romanos al II-lea. Vasile. iar averea sa confiscat . nici mai târziu nici cel mai mic interes pentru treburile statului. Vasile. rechemat din exil pentru a salva Imperiul (978). fratele s u în vârst de 16 ani. Întrev zând o îndep rtare a sa de la conducerea treburilor statului. Phokas îns . aducând aproape întreaga Asie Mic sub controlul s u. Imperiul bizantin a cunoscut apogeul s u în timpul domniei lui Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025). ambii reprezentan i ai marii propriet i funciare microasiatice.

A continuat politica predecesorilor în sprijinul micilor proprietari de p mânt. varegii din Rusia kievian vor fi o trup de elit în Bizan . apucându-se de treab cu toat sârguin a (Mihail Psellos). el care fusese iub re i nu se gândea decât la petreceri . fiind ultimul bazileu care s-a opus procesului de feudalizare. apoi din nou Skleros i al ii începuser a râvni la domnie. În timpul domniei sale. în cursul unei lupte crâncene desf urate lâng Abydos. a unui corp expedi ionar de 6000 de varegi i al promisiunii de a trece la cre tinism. Skleros. se smulsese cu toate pânzele sus din via a de placuri. sub c m rile vistieriei punând s fie s pate adev rate labirinturi pentru a le 77 . În politica sa intern împ ratul i-a propus s in în frâu puterea politic i pozi ia economic privilegiat a aristocra iei i a bisericii. Vasile al II-lea a recurs la ajutorul barbarilor i a încheiat un tratat de alian cu marele cneaz al Kievului. Cu ajutorul ru ilor Vasile l-a înfrânt în iarna anului 988 pe Phokas în apropiere de Chrysopolis. îndeosebi a mân stirilor. Restabile te allelengyon. în schimbul trimiterii drujinei sale. amenin ându-l din dou p r i deodat . din clipa în care Skleros. supraveghind îndeaproape administra ia teritoriilor recent dobândite. ace tia fiind sili i s le restituie. i str duindu-se s trag tot folosul din soarta lui domneasc i din tinere e. Prin novela din 996 anula prescrip ia de 40 de ani asupra drepturilor asupra p mânturilor dobândite prin abuz de dyna i. Vladimir urma s primeasc mâna porphyrogenetei Anna. Cre tinarea Rusiei. apoi Phokas. petrecut ceva mai târziu. dând o lovitur de gra ie aristocra iei latifundiare anatoliene. alt dat .intern . bazileul a strâns fabuloase bog ii. obliga ia de cau iune mutual prin care marii proprietari sunt obliga i s pl teasc impozitele în locul ranilor insolvabili. a fost de asemeni un important succes al Bizan ului. în special puternicei familii Phokas. comori adunate de la arabi. Posesiunile sud-italiene au fost i ele legate mai strâns de imperiu. Noua biseric ruseasc a fost subordonat patriarhiei de Constantinopol. De acum înainte. Vasile a organizat temeinic provinciile de margine din punct de vedere militar. sora împ ratului. timp de mai multe veacuri. dac d m crezare cronicarilor bizantini. Bardas va fi eliminat definitiv abia în anul urm tor. . iberi i de la bulgari. Vladimir Sviatoslavici. Stratio ii i propriet ile lor au fost încurajate de c tre împ rat. chefuia în v zul tuturor. cel lalt uzurpator a capitulat în cele din urm . care. Acest r zboi civil în care s-au manifestat contradic iile între concep ia imperial central i politica centrifug a marilor latifundiari a determinat evolu ia ulterioar a politicii lui Vasile II. . Împ ratul. ori de la r zvr ti i. În aceast situa ie critic . Vasile II a restructurat sistemul financiar al Imperiului.

Temerea cea mai mare a Bizan ului era îns aceea c cneazul kievian s-ar fi putut alia cu Samuil. La nici un an dup încheierea primei faze a r zboaielor civile. r mânând holtei pân la moartea sa. f r s stea pe gânduri. Dar Imperiul se confrunta acum cu chestiuni mult mai presante. cu toate c ar fi avut nevoie de un urma legitim. îi pl cea s trunchieze vorba. Vasile II a dispus retragerea. nu era pasionat de cultur i era departe de a fi un bun orator. Samuil care i-a luat titlul de ar al Imperiului bulgar. Vasile II a fost un caz singular i prin aceea c nu s-a c s torit niciodat . Împ ratul Otto III. La moartea împ ratului visteria Imperiului avea un excedent de 220 de milioane de talan i. ci dimpotriv . cât i în public. În timp ce împ ratul era nevoit s fac fa atacurilor fatimizilor în Mesopotamia. o nou forma iune statul bulgar apusean . Vladimir atac i ia în st pânire Chersonesul în Crimeea. fiul prin esei Theophano.ad posti. Ner bd torul Vladimir presa cu punerea în aplicare a tratatului încheiat. Umilit în aceast confruntare în care aproape c î i pierduse armata. Pentru a-i împrosp ta memoria împ ratului. pe drumul de întoarcere înspre Philoppopolis armata imperial fiind surprins de o ambuscad a cavaleriei bulgare din care împ ratul abia a sc pat cu via (august 986). Anul 989 a însemnat o cotitur în istoria Imperiului. pe care l-a redus la minimum. nu oamenii cu carte. i nu se avânta în spuse f r sfâr it. care la rândul s u atacase din nou Tessalonicul. s se opreasc cam cum vorbesc ranii. În 991 Vasile II conduce o expedi ie de data aceasta victorioas contra bulgarilor. Vasile II a jurat s se r zbune. iar Chersonesul restituit. luându-l prizonier pe arul Romanos. a mobilizat trupele i le-a condus personal pân la Serdica. Nu punea pre pe ceremonial. astfel c Porphyrogeneta Anna a fost trimis în cele din urm în Rusia pentru a-l potoli pe cneaz. a atacat Tessalia i sudul Macedoniei i a cucerit Larissa. nici pe podoabe ori ve minte. Vasile. Vasile se deosebea îns de înainta ii s i. Din 995 împ ratul a încredin at conducerea campaniilor antibulgare lui Nikephor Uranos. ceea ce nu a f cut decât s sporeasc puterea lui Samuil care dobânde te acum coroana bulgar de jure. educat în pre uire pentru Bizan i cultura clasic . nici cu vorbe alese. cel mai important ora din regiune. Dup un asediu de trei s pt mâni f r rezultat. În pofida inteligen ei sale.de data aceasta cu centrul de greutate la Prespa. Nu vorbea repede. purtând haine obi nuite atât la curte. nu renun ase la ideea unei c s torii cu o 78 . nu era un intelectual ca Leon VI cel În elept sau Constantin VII Porphyrogenetul. Samuil î i întinsese controlul în Peninsula balcanic pân la Dyrrachion. p trunzând pân în Moreea. când i când.

a fost aleas de arhiepiscop pentru împ ratul german. Abia acum. arul Samuil nu a rezistat la vederea acestei îngrozitoare priveli ti. cel mai bogat cleric al apusului. Zoe îns . care înfruntase Bizan ul în lupta pentru hegemonie în Balcani înc dinainte de vremea hanului Krum. Teritoriile statului bulgar. Vasile II dobânde te pe bun dreptate acum supranumele i atributul de Bulgarocton. cea mai mare dintre nepoatele sale. În 1001 Imperiul încheie o pace pe zece ani cu fatimizii. Bulgaria cu centrul la Skoplje în Macedonia. împ ratul cucere te în decurs de patru ani Macedonia. au fost înglobate în structurile administrative ale Imperiului. ea sose te la Bari pentru a afla c Otto III murise (24 ianuarie 1002). Dalma ia la Adriatic . Sirmium (1018). punându. cea mai tân r . ob inând largi privilegii în comer ul levantin. cu centru la Silistra. Biserica autonom bulgar a fost retrogradat de la rangul de patriarhie la cel de arhiepiscopie. Thessalia i Bulgaria propriu-zis . Potrivit altor surse a c zut prad unui atac din care nu i-a mai revenit. cu centrul la Ohrida. la rândul lor. De acum înaintarea bizantin în inima Bulgariei a fost asemuit cu curgerea lavei incandescente care a pârlit totul în calea ei. În lupte sângeroase.i cap t zilelor prin otr vire. Sirmium pe Dun rea mijlocie. în subordinea c reia au fost a ezate episcopatele Silistrei i Vidinului. Sunt organizate patru noi theme Paristrion (Paradunavon). Rezisten a urma ilor lui Samuil a fost curmat definitiv odat cu capitularea Ohridei i a ultimului bastion bulgar. începând cu acest an. i mai pu in atr g toare nici nu intra în discu ie. Împ ratul Vasile II a dorit s expedieze cât mai repede chestiunea. Eudokia. taxele au fost 79 . au organizat cucerirea Dalma iei pentru Imperiu. Theodora. doar unui bulgar din o sut i-a fost cru at un ochi. este st vilit avântul regatului macedo-bulgar. ciupit de v rsat. murind dup dou zile. de altfel nu s-a c s torit niciodat .000 de lupt tori. Vene ienii. dup întoarcerea lui Vasile al II-lea la teatrul de r zboi din Balcani. fosta them a Mesopotamiei apusene creat de Ioan I Tzimiskes în 971. Bulgaria este adus în întregime în st pânirea bazileilor bizantini pentru mai bine de un secol i jum tate. Arnulf. Victoria decisiv de la Kimbalongos (Câmpulung) din trec toarea Kleidion în Strymonia (20 iulie 1014) a însemnat masacrarea a sute de oameni. fiind folosite toate resursele împotriva bulgarilor. cea mijlocie. Bulgarii deveneau practic cet eni ai Imperiului. Încântat chiar de perspectiva c s toriei. trimi ând în Bizan o solie care s rezolve cât mai rapid formalit ile în acest sens în fruntea c reia s-a aflat arhiepiscopul de Milan. cei peste 14.Porphyrogetent . teritoriul dintre Dun re i Balcani. Armata bizantin num ra peste 40. oricum dorea s se retrag la mân stire. pentru a se putea dedica problemei bulgare.000 de prizonieri bulgari fiind orbi i.

În perioada domina iei bizantine districtele locuite de bulgari au fost treptat doar în parte i anevoios infiltrate de greci. Victoriile Bulgaroctonului nu au fost din p cate dublate de o colonizare a p mânturilor depopulate sistematic în urma r zboaielor. Se pare c o parte a acestor popula ii de blachoi au fost atrase spre aceste zone din cauza nesiguran ei în p r ile nordice.au fost întrerupte. restric ii fiscale severe i au fost total dezinteresa i de o politic social s n toas . o pânz de popula ie romanic întins din nordul Dun rii pân în Pind i la Salonic care este nevoit s convie uiasc al turi de sau chiar în simbioz cu popula ia slav . în vremea lui Vasile II. În doar în 46 de ani.care ar fi urmat s smulg insula din mâinile arabilor i s readuc acest spa iu în grani ele Imperiului . conduc torii locali au fost men inu i. au reu it s z d rniceasc ordinea 80 . dup o t cere de secole sunt men iona i pentru prima dat vlahii (blachoi) din Balcani. Au fost 40 de ani de guvernare în care bazileul schimbase fundamental realit ile Imperiul bizantin a c rei extindere teritorial a atins cele mai largi limite i culmea puterii. neglijând armata. urma ii s i. Murind f r urma i.4 Dezastrul militar i refacerea comnen (1025-1143) 4.1 Perioada domina iei civile în Bizan Bizan ul nu mai cunoscuse din vremea lui Iustinian cel Mare o asemenea epoc de glorie.men inute la cuantumuri rezonabile. În acest fel teritorii extinse în loc s fie repopulate cu coloni ti greci au început acum s fie locuite de vlahi care au cunoscut o cre tere demografic puternic . Urma ii lui Vasile II au impus taxe exorbitante. împ ratul murind în decembrie 1025. Bulgarii i-au p strat îns na ionalitatea care va cunoa te o putere deosebit odat cu al doilea Imperiu bulgar din secolul al XII-lea. Preg tirile pentru o incursiune decisiv din Sicilia . teritoriile din Balcanii erau în întregime incluse administrativ Imperiului sau vasale acestuia. iar aristocra ia a reu it în parte s dobândeasc func ii în aparatul imperial. Acum. croa ii i slavii de la Adriatic s-au ar tat i ei fideli supu i ai împ ratului. Corolarul politicii în Orient a reprezentat încorporarea unor teritorii din Iberia (Georgia) i recâ tigarea Armeniei. ace tia p strându. devenind peste un veac locuitorii mun ilor din Tessalia. slavii uni i cu bulgarii amenin au comunit ile grecofone. dar i latinofone.i într-o anumit m sur autonomia. în teritoriile unde ungurii i pecenegii începeau s se extind . 4. drumul dec derii Imperiului.4. Sârbii. Distrugerea monarhiei bulgare a avut deopotriv un caracter politic i unul na ional. f r s vrea. Vasile II a preg tit.

întemeietorul unei noi dinastii (1081). A rezultat de aici c doar cei care nu puteau s verse tezaurului imperial taxa de scutagiu se înf i au la oaste. datorit politicii sale fiscale. Împ ratul Constantin al VIII-lea (1025-1028). Împ r teasa Zoe i-a ridicat pe fiecare din cei trei so i la demnitatea imperial . ei tr dând adesea. se r sculau mai ales provinciile din Asia Mic . care au servit imperiului în timpul lui Vasile II. Pecenegii trimi i în Asia nu erau de încredere pentru imperiu. reac iona la cea mai vag suspiciune plin de cruzime. care a reac ionat cu o lovitur de stat. Imperiul. care s aib interesul de a purta r zboiul pentru ap rarea propriilor p mânturi. au fost destitui i. Acum la 65 de ani era bolnav de gut . O singur categorie se bucura de incompeten a lui Constantin VIII. dinastia macedonean se stingea. Dar pentru a face rost de bani în scopul mul umirii aristocra iei de func ii constantinopolitane. chemând adesea în ajutor pe barbari. Din nenorocire 81 . fratele lui Vasile al II-lea.stabilit de el. dispunând executarea sau mutilarea f r judecat a celor b nui i. au marcat aceast perioad nefast . chipe . nu putea s le mai opun o armat capabil s le închid calea. aristocra ia anatolian . disciplina i. vân toare i circ. de i înzestrat cu elocven i mult mai cultivat decât fratele s u mai mare. Ar fi fost nevoie de provinciali devota i. de teama uzurp rii. amator de cai. s h ituiasc bandele care întreprindeau raiduri. înzestra i cu cai buni. lipsit de orice moralitate. dar i la desp gubirile pe care orice proprietar de p mânt stratiotic era liber s le pl teasc pentru a fi scutit de serviciul militar. în vreme ce împ ratul. Spondylos i Simeon. împ ratul recurge la sc derea valoric a monedelor prin mic orarea cantit ii de metal pre ios con inut de acestea. În aceast situa ie militar dezastruoas . l sându-se acaparat de pl cerile vie ii. se temea s . sora Zoei. Constantin al VIII-lea a inaugurat epoca antimilitar ce va caracteriza perioada de criz a veacului al XI-lea. ea încheindu-se abia odat cu ascensiunea lui Alexios Comnenos. În 1056. nici s fac mar uri lungi spre a interveni eficient în punctele amenin ate. Schimb rile frecvente la tron. împotriva c ruia.i asume responsabilitatea guvern rii. de stratio i bine înarma i. la moartea împ r tesei Theodora. Conducerea imperiului a fost practic încredin at eunucilor palatului Nicolae. Eustathios. se recursese nu numai la monopolul vânz rii grânelor. dorind s -l alunge pe împ rat i s -l înlocuiasc cu un altul pe placul ei. Imperiul a intrat într-o epoc de declin general. a fost un personaj totalmente opus Bulgaroctonului. spre a servi sub comanda unor strategi care nu erau niciodat l sa i s îmb trâneasc în acela i loc. pe care au urcat în cea mai mare parte împ ra i incapabili. Cei mai valoro i generali.

prefectul capitalei Romanos a fost ales ca succesor chiar de c tre Constantin VIII cu câteva zile înainte de a muri. având în grij azilurile imperiului). se pare c l-a otr vit pentru a-l aduce pe tron pe mult mai tân rul avea sub 30 de ani . una din m surile principale luate de Romanos al III-lea. 82 . Domnia lui Roman al III-lea Argyros (1028-1034) a fost reprezentativ pentru perioad de adâncire a crizei imperiului. La o vârst destul de înaintat . mai ales Ioan Orfanotroful ( hr nitorul orfanilor . dup am gitoare victorii împotriva arabilor din Asia Mic . În 1030.i sfâr itul aproape. croind drum ofensivei marii propriet i funciare în defavoarea micii propriet i r ne ti libere sau stratiotice.i chipe ul Mihail al IV-lea Paphlagonianul (1034-1041). în vreme ce Serbia a început s se desprind tot mai mult de Imperiu. De la mijlocul secolului al XI-lea s-a creat institu ia numit pronoia prin care se predau nobilimii i solda ilor posesiuni imobiliare spre folosin nelimitat . Zoe. murind la scurt timp. a fost înfrânt de c tre ace tia într-o ambuscad . Pe Zoe aproape c a inut-o captiv de team s nu aib i el soarta lui Romanos III. a afectat masiv politica agrar tradi ional a imperiului. astfel c trupele imperiale fidele Bulgaroctonului au în bu it în fa revolta. fiind obligat de împ rat. Cu toate acestea. care de mult vreme îi era amant. uneori chiar i ereditar. pe via . fiecare fiind preocupat de propriul câ tig.i g seasc sc parea în Antiohia. sim indu.pentru ei. Domnia sa a fost dominat de dorin a de m rire i putere a fra ilor s i eunuci. El s-a dovedit total incapabil de a face fa gravelor probleme interne i externe cu care s-a confruntat imperiul. Revocarea allelengyon-ului. înfrânt în cele din urm de împ rat. chiar în ziua urm toare mor ii lui Romanos III. marile latifundii s-au ref cut rapid. m sur ce mic oreaz veniturile statului. La cei 56 de ani ai ei. intrau acum în mâinile de in torului de pronoia . spa iul anatolian ajungând în situa ia din veacul al VI-lea. percepute odinioar de la rani. Zoe. Romanos III f cea parte el însu i dintr-o familie de dyna i anatolieni. devenind al doilea so al s u. sub amenin area cu orbirea. plictisit de so ul s u care o neglija. mai ales cea a arului Petru Daian / Delianos (1040-1041). împ ratul reu ind doar cu ajutorul g rzii sale de varegi s . cu mari propriet i lucrate cu rani aservi i. deoarece impozitele. s divor eze de so ia sa i s se c s toreasc cu fiica împ ratului. aproape 60 de ani. magna ii din Asia Mic nu i-au putut uni for ele. Mihail IV suferea de epilepsie i s-a retras la m n stire c lug rindu-se. Prin politica sa fiscal i de grecizare a provocat r scoale în Balcani.

din cale afar de frumos i fa de care insa iabila împ r teas ar tase o simpatie clar .Tronul a fost preluat de Mihail al V-lea Kalaphates / C l f tuitorul (1041-1042). care a reu it astfel s . cea din urm reprezentant a dinastiei macedonene. Constantin. Mihail V a fost depus de c tre senat. Constantin al IX-lea Monomahul (1042-1055).i p streze influen a la curte. a exilat-o pe Zoe i a pus s fie tuns c lug ri . Fastul de la curte. iar la palat împ ratul nu mai avea nici un sprijin. proveni i din cercurile or enimii constantinopolitane. La vederea împ r tesei în straie de c lug ri . De acum în cel de-al 64-lea an al vie ii sale. Abuzurile i corup ia s-au amplificat i au ajuns la dimensiuni incredibile chiar i pentru Bizan . ultima dat când Bizan ul a fost cârmuit de c tre femei. Nu o suporta nici pe împ r teas . chiar i garda personal ezita în a-i lua ap rarea. Se în ela îns . Bizan ul a reu it s resping o ultim incursiune a ru ilor lui Iaroslav cel În elept (1043). o pedeaps pe care o aplicase altora cu mare râvn . Casele rubedeniilor împ ratului au fost f cute una cu p mântul. Zoe domnea acum în asociere Theodora. Patriarhul Alexie Studitul o rechemase cu o zi înainte pe Theodora. adoptat ca fiu de c tre aceea i împ r teas Zoe la insisten ele atotputernicului eunuc Ioan Orfanotroful. iar în vest o ultim încercare de a-i alunga pe arabi din Sicilia e ueaz . Tot acum se consolideaz bazele guvern rii aristocra iei senatoriale. prin primirea în rândurile acesteia a unor homines novi. anume cu Constantin bogat. nici pe mul i din familie. locul s u va fi acordat de împ rat unui alt unchi al s u. o recheam pe Zoe. F r sim politic. iar Theodora încoronat ca împ r teasc (20 aprilie 1042). astfel încât Mihail IV se v zuse nevoit s -l exileze. ulterior rela iile comerciale i culturale cu Rusia devenind pa nice i înfloritoare. În vremea sa se accentueaz criza statului bizantin. Tiranul împreun cu unchiul s u au fost târâ i afar din mân stirea lui Studios. Seme indu-se peste m sur . cu un mare apetit pentru lux i flu turatic. noul împ rat s-a n pustit asupra vistieriei i a sec tuit-o pân la ultimul ban (Psellos). tot eunuc. unde încercaser s se ad posteasc . Imperiul era îns tot mai frecvent atacat de pecenegi. ajuns la apogeu. început deja dup moartea lui Vasile II Bulgaroctonul. Înfrico at c va fi ucis de mul ime. 83 . nu putea rezista ispitei de a se mai m rita înc o dat . nepot de fiu al lui Mihail al IV-lea. ceea ce a provocat o r zmeri de propor ii a popula iei indignate în capital . în pofida dezam girilor prin care trecuse. rechemat din exil. nobil. nimeni nu mai avea încredere în bunele inten ii ale lui Mihail Kalaphates. construc iile somptuoase i darurile f cute favori ilor au epuizat tezaurul lui Vasile al II-lea. sora mai tân r a Zoei. i au fost orbi i. Zoe. devine cel de-al treilea so al Zoei.

Dup o lupt cu pierderi grave de ambele p r i. adoptat de împ r teas cu pu in înainte. clericilor i credincio ilor Bisericii r s ritene. cu toate c excomunic rile reciproce au fost anulate în 1967. la 1054.nu s-a în eles în chestiunile guvern rii cu aproape nimeni. mai ales modalitatea împ rt aniei (16 iulie 1054). se ajunge la Marea schism a celor dou Biserici. ea d inuind înc . aducând în prim plan motive legate de rit. 84 . 26) Dup moartea lui Constantin Monomahul (1055) tronul r mâne în întregime Theodorei. Sf tuit de patriarh. În acest scop este convocat la Constantinopol un sinod (ianuarie 1054). Favoritul ei a fost protosynkellos-ul Leon Parasponylos. singura femeie slobod i st pân între to i de acela i sânge. în sinodul inut la Sfânta Sofia. eful aparatului de stat. Mihail VI a aruncat Imperiul în anarhie prin comportamentul s u nechibzuit. La moartea ultimei reprezentante a dinastiei macedonene (1956) pe tron va urca vârstnicul senator Mihail al VI-lea Bringas Stratiotikos (1056-1057). nu mai pu in de patru împ ra i au ajuns în fruntea Imperiului. patriarhul a rostit anatema împotriva papei Leon IX i a Bisericii romane. împ rt ania cu azim i mai ales doctrina primatului papal i a infailibilit ii papei). împ ratul legitim trimite în tab ra lui Isaac o solie în frunte cu Mihail Psellos. prin care îi oferea acestuia titlul de cezar. În ciuda tuturor a r mas iubit de poporul Constantinopolului care vedea în ea singura femeie cu suflet nobil i cu chip minunat. de i patetic . la fel de dificil i nesuferit ca i ea. În ciuda interven iilor împ ratului. având adeziunea majorit ii themelor din Asia Mic . mo tenitoare legiuit a cununii împ r te ti. Cardinalul Humbert. nici m car cu patriarhul Kerullarios. La 8 iunie 1057 armata. Delega ii papali au p r sit în grab capitala Bizan ului. a prezentat actul de excomunicare a lui Kerullarios. eful delega iei papale. îl proclam ca împ rat pe Isaac I Comnenul (1057-1059). a fost în fapt marioneta lui Parasponylos. total opus prin caracter surorii sale. autorul Chronografiei. generalii înl turându-l de la putere. mai preocupat de unguente i de patul matrimonial decât de afacerile statului. Zoe moare în 1050.Constantin IX a încercat s trateze cu papa Leon al IX-lea ap rarea comun a Italiei împotriva normanzilor. care . fost logothet al vistieriei strotiotice. fiic i nepoat i str nepoat de împ rat (Psellos VI. Mihail VI a consim it s abdice în cele din urm i s-a c lug rit. a adar succesiunea la tron. de unde i se trage supranumele. se ajunge la o excomunicare reciproc .domnind autocratic . Astfel. în istoria statului bizantin r mânând o figur important . cu toate acestea prin intermediul ei. dar patriarhul Mihail Kerullarios nu este dispus s fac vreun compromis fa de inova iile apusenilor (immaculata conceptio. tiind mai bine s se supun decât s porunceasc .

i s poat necinsti atât faptul virtu ii cât i numele ei! Dar împ ratul de acum.i chiverniseasc atât treburile ost e ti. A a stând lucrurile. alta zidirii de cl diri cât mai frumoase. Doar armata se mai afla de partea lui Isaac. Nemul umirea nobilimii militare i latifundiare. eu am s te dobor ). A fost a adar un împ rat harnic. Psellos. puterea popoarelor vecine crescuse. ci ca s împart civililor favoruri i daruri de mare pre . de i vina îi apar ine doar pe jum tate. popularitatea împ ratului a sc zut rapid în urma destituirii patriarhului. ap rând interesele ranilor. care nu. Isaac a demarat o politic financiar riguroas necesar dup trei decenii de risip . s se poat desf ta. 44). Ca urmare a protestului s u vehement ( Eu te-am în l at. contemporan cu evenimentele. patriarhul Mihail Kerullarios a fost arestat. atr gând. Patriarhul a murit. i v zând c nimeni nu mai era în stare s pun stavil atacurilor i pr d ciunilor f cute de barbari. În pofida faptului c era un reprezentant al aristocra iei provinciale. împ r eau avutul împ r tesc în trei p r i. a stimulat dezvoltarea me te ugurilor i a reorganizat armata. plin de furie. tic losule. pe una sortind-o pl cerilor. înainte de a se pronun a sentin a. reu ind s apere cu succes grani ele r s ritene împotriva turcilor selgiucizi din Anatolia. iar pe cea de-a treia pentru ca tot soiul de trântori.Scurta domnie a lui Isaac Comnenul reprezint prima reac ie a aristocra iei militare împotriva aristocra iei civile i înt rirea pozi iei militare a Imperiului. s-a gr bit s taie r ul din r d cin i asta imediat dup ce s-A f cut st pân pe împ r teasca putere.i poat împlini propriile pofte. Oricum. cât i pe cele ale politicii civile (Psellos VII. arat i situa ia grav în care ajunsese Bizan ul (VII. gr bit s . care mai înainte fusese num rat printre frunta ii o tilor. în elegând c în vreme ce la noi totul se ducea de râp . ei nu mai foloseau veniturile publice în scopul întocmirii o tilor. i care din nenum rate semne sim ise ce anume f cea ca împ r ia romeilor s fie privit cu atâta dispre . s resping un atac amenin tor venit din partea ungurilor i s in în ah pe temu ii 85 .i d deau obolul la adunarea d rilor. Kerullarios care încercase s instituie întâietatea puterii spirituale asupra celei laice se aflase în conflict cu to i împ ra ii.i sec tuiasc visteriile ca s . iar un sinod convocat de urgen l-a înl turat din func ie (1059). în spe ale parecilor. 59): Adeseori am ar tat c împ ra ii care-l precedaser obi nuiau s . i schisma celor dou Biserici. dar i a Bisericii nu a întârziat. ceea ce d dea conflictului un pronun at caracter politic. a recurs la confiscarea propriet ilor unor dyna i i chiar ale mân stirilor.

încât.2 Înfrângerea de la Mantzikert. Ca reprezentant al aristocra iei anatoliene era direct interesat. atr gându. fratele fostului împ rat. Pr bu irea st pânirii bizantine în Asia Mic Romanos al IV-lea (1068-1071) este cel dintâi de la Vasile II. ungurii ocup în aceea i vreme Belgradul. cât i în r s rit. care pune pe prim plan ap rarea Imperiului. dac facem abstrac ie de încerc rile lui Isaac Comnenul. în r s rit turcii selgiucizi atac Armenia i devin st pâni în estul Anatoliei.regent în numele viitorului împ rat Mihail VII decide cu responsabilitate s se c s toreasc cu generalul Romanos Diogenes (31 decembrie 1067). asupra c ruia influen a lui Psellos a fost covâr itoare. care i-a folosit influen a în acest sens. în mâna c rora se afla de fapt puterea politic . A poruncit s fie adus Constantin Dukas. Din bugetul statului cea mai mare parte era destinat acum armatei.i prin 86 . de i fusese pus s jure c nu se va rec s tori. În tot acest timp. inu i în frâu de Isaac. dându. un intelectual preocupat mai mult de înv tur i dispute juridice. La moartea împ ratului criza Imperiul era atât de grav . Constantin al X-lea (1059-1067).i seama c mercenarii i tagmata nu erau suficien i în fa a primejdiei.pecenegi care au trecut Dun rea în mai multe rânduri. agreat i de cronograful Mihail Psellos. 4. nu înainte de a.i sfâr itul aproape. La scurt vreme dup moartea lui Isaac Comnenul. Constantin î i punea întrebarea dac este necesar trimiterea de trupe. înrudit cu fostul patriarh Kerullarios. au n v lit în num r de 600. a devenit clar c domnia sa fusese doar o mic întrerupere a dec derii Imperiului. crescând enorm puterea func ionarilor de care depindea întreaga administrare a Imperiului. împ ratul s-a retras la mân stirea Studios. sim indu. nu a continuat politica de consolidare a autorit ii centrale. Cu s n tatea ubrezit . Pecenegii i uzii.i desemna succesorul. Constantin Noul bazileu. reprezentantul aristocra iei constantinopolitane din rândul intelectualilor care reînviaser universitatea. Romanos IV a mobilizat solda ii themelor din Asia Mic .4. împin i la rândul lor de c tre uzi. fiind hot rât s elimine pericolul selgiucid. iar normanzii des vâr esc cucerirea sudului Italiei. în ciuda opozi iei lui Mihail Psellos i Ioan Dukas. împ r teasa Eudokia . a f cut concesii i dona ii aristocra iei civile. În schimb a încercat s redreseze vistieria prin m suri ira ionale i neîn eleptele de reducere în primul rând a cheltuielilor armatei tocmai acum când grani ele erau înc lcate atât în apus.000 de oameni pân în inima Greciei i au pustiit totul în calea lor.

a fugit din calea selgiucizilor. Romanos ajunge la Mantzikert care capituleaz de îndat f r s fi opus rezisten . Romanos r mânând doar cu jum tate din trupe. O parte a armatei bizantine. trebuind s asigure arergarda. care. În 1068-69 Romanos Diogenes a întreprins dou campanii reu ite împotriva selgiucizilor. Edessa i Hieropolis. a ref cut în parte domeniul imperial. trimis înspre Ahlat. Era pentru întâia dat când un împ rat bizantin c dea prizonier în mâinile barbarilor. fiind decis s distrug califatul fatimid. cucerind fort re ele Manzikert i Arche . Ortranto i Brindisi. Sultanul nici m car nu a cerut Armenia. Cu toate c a luptat cu sabia în mân . Se zvonise chiar c împ ratul fusese ucis în lupt . Selgiucizii au pus st pânire pe Melitene (1058). Imperiul este amenin at de la jum tatea secolului al XI-lea pe trei fronturi: de c tre turcii selgiucizi în est. adunând noi trupe pentru confruntarea care devenea inevitabil . pacea care se încheie acum fiind nici pe departe atât de umilitoare pe cât afirm unii istorici contemporani evenimentelor. cea de-a treia campanie îns i-a fost fatal . ajungând pân la Edessa. iar în anul urm tor acesta ocup Reggio. Sebasteia (1059) i Caesarea (1067). Antiohia. a p r sit câmpul de lupt . normanzi în vest. a contribuit hot râtor la înfrângerea bizantinilor în b t lia de la Mantzikert (19 august 1071). ceea ce a sc zut moralul solda ilor. În 1059 normandul Robert Guiscard este recunoscut de c tre pap ca duce al Apuliei. vreme în care Alp Aslan renun la cucerirea Edessei i înainteaz spre Aleppo. precum i pecenegi i uzi în nord. cauza familiei Ducas ar fi fost sortit e ecului. ci doar predarea ora elor Manzikert. Dup câteva s pt mâni. Pentru a contracara periculoasa opulen a aristocra iei latifundiare. sultanul Alp Arslan a înaintat într-o alt direc ie. Dac Romanos ar fi avut succes în lupta contra selgiucizilor. De-abia începuse asediul când prime te vestea sosit de la împ ratul bizantin c este dispus s prelungeasc armisti iul i c în propune s schimbe Mantzikert i Arche pentru Hieropolis din Siria.aceste m suri du m nia nobilimii de la curte. aflat sub conducerea lui Josif Tarchaniotes. Sultanul întrerupe campania împotriva Fatimizilor i se retrage în grab . Sultanul l-a tratat pe bazileu cu deferen i ospitalitate. ora cucerit de c tre Bizan în urm cu trei ani. Tr darea trupelor de mercenari conduse de Andronic Dukas. În timp ce armata bizantin m r luia prin Anatolia. În plus dorea mâna unei 87 . sose te o nou solie bizantin care de aceast dat îi adreseaz un ultimatum. împ ratul a fost r nit i luat prizonier de c tre sultanul Alp-Arslan. Din 1065 turcii uguzi fac incursiuni de jaf în nordul Balcanilor. cu care a trebuit s -i înfrunte pe turcii selgiucizi.

dar în confruntarea cu armata lui Mihail al VII-lea.i redobândeasc tronul. ceea ce a intensificat amploarea noilor invazii. devenit logothet.000 de nomisme. Partizanii familiei Dukas.fiice a împ ratului pentru unul dintre fiii s i i un tribut anual de 360. în care statul bizantin mai d dea înc iluzia puterii i tr iniciei de odinioar . puterea fiind preluat pân la sfâr itul domniei sale de eunucul Nichefori . Bizan ul înceteaz a mai fi o mare putere. Domnia nefast a lui Mihail al VII-lea v de te în interior c derea întregului sistem de guvernare. fiul lui Constantin X i al Eudokiei. P r sit de to i. împ ratul îi va înl tura pe cei doi favori i. dar ordinul de la Constantinopol era ca el s fie orbit. Faptul c cele mai importante personaje politice erau mai interesate în a dobândi puterea personal la Constantinopol decât în crearea unei coeziuni care s apere Imperiul a agravat i mai mult situa ia. menit s l rgeasc baza social a guvern rii civile. condus de Constantin Dukas. Mai grav. Între timp normanzii lui Robert Guiscard cuceriser dup un îndelung asediu capitala bizantin a Apuliei. armatele implicat în conflictul intern au angajat mercenari. care avea o mare influen . inclusiv Mihail Psellos. Ordinul a fost dus la îndeplinire cu atâta s lb ticie i nepricepere. deceniul care urmeaz deschide faza crizei violente ce va aduce imperiul în pragul pr bu irii. Mihail Psellos i Ioan Dukas. din cauza incapacit ii de guvernare a împ ratului. iar extern un lan de dezastre. astfel c din acest moment. invocând vechile principii ale monarhiei centralizate. Bari. Acesta va încerca. ceea ce pecetluia i sfâr itul st pânirii romeilor în Italia. proclamându-l împ rat pe Mihail al VII-lea Dukas (1071-1078). Anul 1071 semnific o lovitur pe dou flancuri suferit de Imperiul bizantin. Asia Mic era i ea pierdut . Romanos s-a predat cu condi ia salvconductului. este înfrânt în mai multe lupte. În timpul loviturilor de stat din vremea lui Isaac Comnenul (1057) i rebeliunii lui Dukas care a urmat captur rii lui Romanos IV în 1071. La curtea din Constantinopol se crease deja o atmosfer de nesiguran i nehot râre. cele mai importante armate bizantine au fost retrase de la frontiere. 88 . încât la scurt timp împ ratul moare. s promoveze o politic îndreptat împotriva aristocra iei. O cauz major a deterior rii pozi iei strategice a Imperiului a fost dificultatea trupelor imperiale de a trece de la campaniile ofensive la cele defensive pe mai multe fronturi în acela i timp. Romanos va încerca s . Dac criza imperiului cunoscuse o faz latent pân la înfrângerea de la Mantzikert. au preluat conducerea statului. În privin a r scump r rii împ ratului a pretins un milion i jum tate de nomisme. Ulterior.

4. trimis cu trupe. Cu Alexios I (1081-1118) se instaureaz suprema ia aristocra iei militare asupra celei civile. reu ise s preia st pânirea asupra vechii theme Armeniakon i înainta spre capitala Imperiului. iar prin el însu i ajunsese la putere o familie greac din Anatolia înrudit matrimonial i prin consangvinitate cu cele mai importante dintre acestea.În condi iile anarhiei instalate. iar apoi pe Mihail Voislav ca rex Sclavorum al jupanatului de Zeta (1077). cu ajutorul unor trupe de mercenari i al cezarului Ioan Dukas reu ind s intre în Constantinopol i s preia puterea la 1 aprilie 1081. Ioan Dukas. a ierarhiei func iilor publice. Acestea au fost pân în cele din urm înfrânte cu ajutorul talentatului general Alexios Comnenul. pe Nikephoros III Botaneiates (1078-1081). În deceniul reprezentat de domniile lui Mihail VII i Botaneiates (10711081) Imperiul asist neputincios la formarea unor state pe teritoriul s u. i s -l aclame drept împ rat. În lipsa unei conduceri locale. Domnia lui Nikephoros Botaneiates va fi mereu zguduit de lupte interne i de revolte ale contracandida ilor la tron. în centru al st pânirii selgiucide din Anatolia. Curând acesta va ridica el însu i preten ii la tron. ceea ce extinde aria de influen a papalit ii în Balcani. ca urmare a alian elor dintre conduc torii selgiucizi i generalii trimi i de familia Dukas în scopul anihil rii diferi ilor pretenden i la tronul Imperiului bizantin. B trânul general Nikephoros Botaneiates l-a luat chiar în serviciul s u pe emirul Suleiman. Când Russel Balliol. Supravie uirea lui Alexios avea nevoie de sprijinul marilor neamuri aristocratice. Papa Grigore al VII-lea îl încoroneaz pe Demetrius Zvonimir ca rege al Croa iei (1076). Ca r splat pentru serviciile sale. a f cut ca mul imea s -l înl ture pe Mihail al VII-lea i pe Nichefori . angajeaz turci pentru a reu i s elimine pericolul.3 Regimul aristocra iei militare (1081-1204). Suleiman va transforma Niceea. în 1078. o r scoal izbucnit în Constantinopol. din cauza foametei. Botaneiates a acordat emirului înspre ap rare puternica fortifica ie a Niceei.4. turcii selgiucizi au întemeiat sultanatul de Ikonion (Rum). Ia na tere un principat peceneg la Dun re în frunte cu Tatu. Dinastia Comnenilor. În aceea i vreme. controlul bizantin se pr bu ea rapid în Asia Mic . f r de care nu ar fi reu it s -l r stoarne pe Mihail VII. care fusese trimis din Bagdad s preia controlul asupra zonelor cucerite de turci în Anatolia. Prin reforma radical a cursus honorum. În trecut acest sistem fusese în 89 . aflat atât de aproape de capitala Imperiului bizantin. descendent al dinastiei selgiucide aflate la putere. a schimbat principiul de guvernare. mercenar normand aflat în serviciul Bizan ului.

rolul tradi ional de preeminen al împ ratului în diriguirea chestiunilor biserice ti fiind restaurat. dar care oficial este introdus ulterior de c tre Manuel I Comnenul la 1166. la care a ad ugat i alte trupe de mercenari. 4. Doi patriarhi au fost schimba i de c tre împ rat. a devalorizat moneda i nu a ezitat s recurg chiar la confiscarea bunurilor Bisericii. Împ ratul va deveni epistemonarkhes. Alexios va restructura armata. mari domenii funciare cu titlu viager acordate din domeniul imperial nobilimii grece ti care din veniturile acestora urmau s . Supralicitarea func iilor de-a lungul secolului al XI-lea a adus cu sine o pr bu ire a vechiului cursus honorum. Dac recompensarea serviciilor îndeplinite anterior era realizat prin salarii i venituri. care a sprijinit i reformarea mân stirilor.4. dar a men inut în serviciul s u pe normanzi. Rangul de protosebastos. Cuceririle selgiucide În aceast vreme Robert Guiscard i fiul s u Bohemund au pus st pânire pe insula Corfu. Pentru asigurarea mijloacelor financiare. pecenegi i turcopoli. Titlul de sebastos devine o prerogativ a familiei imperiale. pronoiarii începând s dobândeasc tr s turi care îi apropie de statutul cavalerilor apuseni. iar influentul curent al bogomililor a fost sever reprimat. care ei în i i î i vedeau 90 . rol pe care Alexios i-l asum . disciplinator al Bisericii. existent anterior. iar apoi au trecut în Dalma ia i au asediat Dyrrhachion (Durazzo / Durres) în Albania. Membrii familiei imperiale nu puteau impune de jure i de la sine în eles rangul la curte. a revenit unui cumnat al împ ratului. Aparatul birocratic care devenise extrem de stufos a fost drastic redus. acordând o aten ie deosebit trupelor de elit formate din solda i devota i împ ratului educa i de tineri la palat.i între in trupele necesare ap r rii Imperiului. Alexios a m rit impozitele. De acum cezaropapismul este victorios. Alexios Comnenul apeleaz la ajutorul vene ienilor.1 Invazia normand i peceneg . Alexios a înl turat func iile care reveneau mai devreme eunucilor i a creat o administra ie a palatului compus mai ales din membri ai familiei sale. Justificarea normanzilor era aceea c ac ioneaz pentru restaurarea pe tronul Bizan ului a lui Mihail VII Dukas.3. Alexios l-a reconstruit prin crearea unor noi ranguri destinate exclusiv Comnenilor. aflate de acum sub control imperial. acum baza o constituie pronoia. de acum sebastocrator devenind func ia imediat urm toare împ ratului i încredin at de Alexios fratelui s u mai mare Isaac.primul rând ierarhic i mai pu in dinastic. Prin aceast m sur era vizat înt rirea puterii de ap rare a imperiului.

zdrobind flota normand . o amenin are poten ial erau îns de acum cumanii. Samos i Rhodos (1088-1089). în conciliul de la Piacenza. De i au fost numero i. Deja în 1095. inut în prezen a papei Urban al IIlea. le-a oferit îns cor bii pentru a ajunge în Asia Mic . i în paralel înspre Epir i Macedonia. ceea ce va avea consecin e grave pentru Imperiu. 4. pe Rin. În Peninsula balcanic au jefuit ora ele Philipopoli i Adrianopole.3. Cel mai mare i mai important grup al crucia ilor s raci era recrutat i condus de un predicator cunoscut drept Petru Eremitul. doar o mic parte a reu it s ajung în Orientul mijlociu. Pericolul peceneg fusese înl turat. Cei pu ini r ma i în via s-au reîmbarcat. cucerind Dyrrhachion. Ca i cum toate aceste nenorociri nu ar fi fost îndeajuns.amenin ate interesele în Adriatica. Tzachas. Pecenegii.4. De i au fost preveni i de bizantini s nu se angajeze în lupte directe cu turcii. pentru c nu aveau anse. În schimbul ajutorului primit.2 Cruciada I i Bizan ul În 1096 crucia ii au pornit din Apus spre Palestina. ajung la Niceea unde peste 3000 de cre tini au fost masacra i. Dup ce cump r pacea cu Tzachas. î i construie te o flot cu care ocup litoralul Asiei Mici i insulele Chios. For ele normande înaintau acum direct pe Via Egnatia. alia i cu emirul. ducând r zboaie de cucerire împotriva turcilor selgiucizi. Papa nu prev zuse entuziasmul popular stârnit de cruciada sa în rândul or enilor simpli i ai r nimii. Paralel cu cruciada nobililor s-a format o cruciad a s racilor . Suleiman ocup Antiohia. Împ ratul Alexios nu le-a deschis por ile. În octombrie 1096 au ajuns la Constantinopol. pr dând pe drum pe evreii care erau cei mai boga i i de-a lungul Dun rii. pu ini au supravie uit ca s vad capturarea cre tin a Ierusalimului în 1099. Mitylene. dar for ele terestre normande reu esc s îi înfrâng pe bizantini. Alexios I trebuise s ofere în 1082 Vene iei privilegii comerciale în imperiu i cartiere în Constantinopol. Între timp. f r ca Alexios s poat interveni. spre Tessalonik. 91 . originar din Amiens. doar cu ajutorul cavalerilor trimi i de contele de Flandra i al unei armate cumane au reu it bizantinii s -i înfrâng pe asediatori la Lebunion în Tracia (1091). în dorin a de a elibera aceast ar i Sfântul Mormânt. Abia moartea lui Robert Guiscard i izbucnirea unui r zboi civil între fiii s i (1085) a înl turat primejdia normand . emirul de Smyrna. înfrân i de Alexios în 1094. solii lui Alexios I Comnenul au cerut ajutor contra turcilor. Au plecat în cete neorganizate. ceea ce reface grani a Imperiului pe Dun re. asediaz Constantinopolul dinspre mare i uscat.

bizantinii au ocupat. de i majoritatea s-au supus în cele din urm primeau de la bizantini cor bii i provizii în schimbul jur mântului de fidelitate -. El a creat aici un principat independent de Bizan . În mai 1097. Ca rezultat crucia ii au întâmpinat doar o rezisten sc zut de-a lungul restului campaniei în Asia Mic . Dup ce crucia ii au cucerit Ierusalimul i au întemeiat regatul Ierusalimului i sistemul de state cruciate. Niceea. crucia ii au înaintat spre nordul Siriei. în timpul primei cruciade. În mare. i abia apoi crucia ilor. ar fi putut s fac de fapt i normanzii de aceast dat . Acest fapt a creat disensiuni în chiar tab ra crucia ilor i a dus la izbucnirea unui r zboi bizantino-normand (1099-1100). capitala turcilor anatolieni. Curând dup c derea Niceei. ci l-a consolidat. La 1 iulie 1097. Laordicea i Tripoli. au atacat primul obiectiv major. Occidentul fiind deja superior din punct de vedere tehnic i militar. Împreun cu bizantinii. Conduc torii nu au fost de acord cu aceste cereri. Bizan ul nu le-a acordat încredere. f r ca Bizan ul s se poat opune. ceea ce a confirmat suspiciunile acestora c Alexios inten iona s -i foloseasc pe crucia i pentru a. de i cucerirea Constantinopolului i a imperiului fusese mereu inta lui Bohemund. i. Ceea ce au f cut vene ienii în cruciada a IV-a. pe care au respins-o totu i la 28 iunie. Efes i Sardes. ora ul s-a predat în primul rând bizantinilor. departe de Constantinopol. urm torul obiectiv fiind Antiohia.i atinge propriile scopuri.Armatele nobililor crucia i conduse de Godefroy de Bouillon i de principele Bohemund au sosit la Constantinopol între noiembrie 1096 i mai 1097. prima cruciad nu a distrus Imperiul bizantin. pe coastele Siriei. Apelul papei Urban al II-lea la conciliul din Clermont pentru aceast mi care religioas nu avea nimic îndreptat contra Imperiului bizantin. crucia ii au ob inut o important victorie aici i aproape au anihilat for a turceasc . Împ ratul bizantin Alexios I Comnenul a f cut presiuni asupra crucia ilor de a-i ceda toate fostele teritorii bizantine care urmau s fie recucerite. de i în 92 . Bohemund. Ora ul a fost asediat în 21 octombrie 1097. În iunie. Crucia ii au fost curând dup aceea ataca i de o armat de înt rire din Al Mawsil (acum în Irak). armat care sosise prea târziu în ajutorul ap r torilor turci ai Antiohiei. prin tratative separate. nu mai era dispus s cedeze ceva imperiului. profitând de luptele acestora cu selgiucizii. dar nu a fost capturat decât la 3 iunie 1098. Armata bizantin a ocupat ora ele Smyrna. a a cum va fi mai târziu i a dogelui vene ian Enrico Dandolo. crucia ii au întâlnit principala armat selgiucid a Anatoliei la Dorylaeum.

a izbucnit r zboiul veneto-bizantin. se constituie în nucleul noii aristocra ii princiare care este legat prin rudenie direct de persoana împ ratului. La început. imperiul ie ind triumf tor i din confruntarea cu maghiarii. s g seasc o formul de coexisten cu crucia ii i forma iunile lor din Orient îi recuno teau în general suzeranitatea. Dup înfrângerea sa i recunoa terea suzeranit ii bizantine asupra principatului Antiohiei pericolul normand a sc zut. cedate de tat l s u.i mute capitala de la Niceea la Ikonion.i men ine puterea s . va duce la pierderea definitiv a Asiei Mici de c tre Bizan . Ioan. În a doua parte a domniei sale Bizan ul a reu it s cucereasc Cilicia care ajunsese sub influen armean .Anatolia interioar selgiucizii au r mas pe pozi ie. La refuzul lui Ioan al II-lea de a reînnoi privilegiile negustorilor vene ieni. Retr gându-se la mân stire. În 1137 i Antiohia a fost supus imperiului. Dup e ecul mai multor conspira ii împotriva lui Alexios. ci chiar în sânul dinastiei domnitoare. a mo tenit un imperiu mai bine organizat decât îl primise de la tat l s u. chiar dac teritoriul s u iremediabil fusese trunchiat. Revigorarea acestora în secolul al XII-lea. o relatare a vie ii tat lui ei. Împ ratul este nevoit pentru a câ tiga i a. pierdute de crucia i. Competi ia pentru tron nu se mai d de acum cu alte familii sau fac iuni rivale. în 1126. au putut fi recuperate de Ioan al II-lea de la turcii selgiucizi. Bizan ul î i rec p tase hotare sigure i stabile. Alexios a tiut deocamdat s foloseasc prima cruciad în interesul imperiului. Ana Comnena va scrie Alexiada. dar aceasta nu putea fi guvernat eficient 93 . Dup ce Imperiul i-a înfrânt pe pecenegi (1122). Vene ia reu ind s smulg imperiului reconfirmarea actului comercial din 1082. el a trebuit s lupte împotriva unei conspira ii a mamei sale Irina care uneltea s -l înl ture de la succesiune în favoarea surorii sale Ana Comnena i a so ului acesteia Nikephoros Bryennios. jupanul sârbilor din Rascia a trebuit i el s recunoasc suzeranitatea bizantin . care a tiut s ia decizii corecte. fiul lui Alexios. în asocia ie cu familia Dukas. Sultanatul Rum fusese silit s . Pe la 1100 cel mai mare pericol îl reprezenta Vene ia care domina economic r s ritul Mediteranei. În 1107 Bohemund a mai încercat înc o dat s ocupe Dyrrhachio i zona din jur. Ioan al II-lea Comnenul (1118-1143) a fost un basileu capabil. familia domnitoare a Comnenilor devine ereditar i.i formeze propria fac iune fidel . la care se adaug presiunea mongol din secolul urm tor. Unele teritorii siriene. Expansiunea normanzilor peste Adriatica fusese st vilit . cedând jum tate din Anatolia Constantinopolului.

grecii au fost înfrân i în 1156. Lui Manuel I i-a lipsit sentimentul realit ii. Manuel a reu it astfel s . Noile invazii normande i b t lia de la Myriokephalon Existen a Bizan ului a fost amenin at în 1147. dup lupte acerbe. În Orient. Bizan ul avea îns pozi ii ubrede. când o puternic for occidental a p truns în imperiu pe uscat pentru a trece Bosforul.atâta vreme cât Anatolia sc pase de sub controlul Imperiului. de i a încercat s contrabalanseze influen a 94 . i jupanul Rasciei. ea s-a încheiat îns brusc. cu toate insignele imperiale. Korinth i Theba. Bizan ul a fost nevoit s înfrâng o r scoal a sârbilor i s lege interesele Ungariei condus de regele Béla de cele ale imperiului. Amenin area normanzilor din Sicilia a fost neutralizat printr-o alian cu Imperiul romano-german. ocupând principatele latine Siria i Palestina. Cel de-al patrulea fiu al lui Ioan. Alian a cu Imperiul german a fost înt rit prin c s toria sa cu Berta de Sulzbach. În felul acesta Manuel Comnenul devenea suzeranul întregului Orient cre tin. Pân la mijlocul anilor 60. imperiului. a preluat un imperiu consolidat în interior i exterior. prin moartea prematur a împ ratului într-un accident de vân toare. Bizan ul a reu it s . 4.5 C derea Comnenilor i a imperiului (1143-1204) În interior domnia lui Ioan al II-lea Comnenul p rea a fi una din cele mai fericite din istoria Bizan ului. Bizantinii au reu it recucerirea insulei Corfu abia în 1149. a trebuit s se supun în 1172. Tot atunci.1 Cruciada a II-a. cumnata împ ratului Konrad al III-lea. Via a de curte a fost exagerat gustat în vremea lui. Manuel fiind primit în Antiohia. în timp ce cheltuielile militare au sec tuit vistieria în scurt timp. au ocupat Apulia. Croa ia i Bosnia. În lupta împotriva Ungariei. astfel c în 1159 Raymund de Antiohia i Balduin al III-lea de Ierusalim au recunoscut suprema ia împ ratului. 4. normanzii au luat în st pânire insula Korfu. În lupta cu regele Wilhelm al Siciliei. Bizan ul a jucat rolul de mare putere.5. el ducând o politic ce sem na celei a lui Iustinian I. Bizantinii i-au transportat rapid pe crucia i peste Bosfor.i înt reasc pozi iile în Dalma ia. unde turcii selgiucizi i-au anihilat. Manuel a subapreciat îns rolul crescând al Vene iei.i asigure suzeranitatea în Balcani i s dobândeasc deopotriv teritorii în Italia i Anatolia. dup moartea lui Roger al II-lea. tefan Nemanja. Manuel I (1143-1180). acum Imperiul german condus de Frederic urm rind expansiunea în favoarea sa în sudul Italiei. În Italia. iar în 1155.

dar în 1183 a devenit coregent i apoi. La 17 septembrie 1176 Bizan ul a suferit o grea înfrângere în apropiere de Myriokephalon într-o confruntare cu selgiucizii. în fruntea unei puternice armate atacându-l pe sultan. În timpul lui Ioan II i Manuel I Bizan ul î i men ine statutul de putere bogat i în plin expansiune. ea nu a putut face îns fa du manilor imperiului. În vreme ce în interior cre tea influen a nobilimii militare. condus de patriarh i îndreptat împotriva regen ei a avut ca efect i masacrul latinilor . Ramuri laterale ale dinastiei aflate la putere au pus mâna pe putere printr-o serie de uzurp ri succesive violente care au implicat atât aducerea str inilor în afacerile Imperiului cât i revolte interne. Arestarea negu torilor vene ieni din imperiu în 1171 i confiscarea bunurilor acestora a dus doar la încordarea raporturilor cu republica italian i a f cut ca Vene ia s treac în chip hot rât de partea adversarilor lui Manuel I Comnenul. în vârst de 11 ani. la moartea lui Manuel (1180). înl turând pu inele familii aflate în func ii. imperiul se afla. La început Andronic juca rolul de ocrotitor al lui Alexios. dar minoratul lui Alexios II (1180-1183). Politica de mare putere a lui Manuel s-a dovedit catastrofal .acesteia în via a economic i politic a imperiului prin acordarea de largi privilegii comerciale genovezilor. a încercat 95 . Momentul a fost important în preg tirea st rii de spirit din Occident care a dus în parte la organizarea cruciadei a IV-a. Alexios al II-lea (1180-1183). Vene ia î i înt rea pozi iile. care pe moment a cerut pace. fiul lui Manuel. în calitate de regent . Andronic I Comnenul (1183-1185) a dus o înver unat politic antiaristocratic .cum erau numi i în bloc occidentalii . În defileul Myriokephalon. a ar tat i fragilitatea regimului instituit de Alexios I. care i-a constituit o armat în Asia Mic i în 1182 i-a detronat pe domnitorii din capitala imperiului.din capital . iar sârbii s-au dezis de suzeranitatea bizantin . Dup 40 de ani de lupte. În scurta sa domnie a ini iat reforme administrative. Manuel I l-a somat pe sultanul Kilidj Arslan s restituie ora ele cucerite de la imperiu. a stat sub tutela mamei sale Maria de Antiohia. Mi c rile aristocratice din numeroase ora e din Asia Mic au fost în bu ite cu cruzime de împ rat. în drum spre Ikonion. Dup Myriokephalon. Mo tenitorul tronului. dup asasinarea lui Alexios. Cei nemul umi i de regen a normandei Maria au fost sus inu i de Andronic Comnenul. Ungurii au recucerit Dalma ia i Croa ia. dinastia comnen nu va mai atinge str lucirea avut anterior. Aceast înfrângere a fost comparat de cronicari cu cea de la Mantzikert. împ rat. armata bizantin este surprins i complet distrus . în defensiv i cu visteria sec tuit . R scoala ce a cuprins capitala. un nepot al lui Manuel. încurajând rezisten a ora elor fa de împ rat.

iar dup un asediu prelungit i Thessalonicul. fiica regelui Béla al III-lea. sprijinit de papa Inocen iu al III-lea va organiza o coali ie ce va duce dou decenii mai târziu la crearea unui stat latin pe ambele maluri ale Bosforului. tolerând o via de lux i destr b lare la curte. Politica sa antilatin a dat prilej occidentalilor s se angajeze împotriva imperiului i nu împotriva necre tinilor din Orient. s restaureze.2 Perioada Angelilor i cruciada a IV-a Isaac al II-lea Angelos (1185-1195. Andronic i-a pierdut sus in torii din interior. Ascensiunea lui Andronic a fost dublat de masacrarea negustorilor italieni din Constantinopol.5. Împ ratul a început de îndat s goleasc vistieria imperial . Uzurparea lui Alexios al II-lea de c tre Andronic i aruncarea trupului acestuia în Bosfor ap rând de acum mai mul i Pseudo-Alexioi . Ni . Isaac II a trebuit s reprime de-a lungul domniei sale 17 încerc ri de uzurpare. fiu altei importante familii constantinopolitane. Mai târziu insula Cipru va fi dobândit de familia franc Lusignan care va crea pentru secole un regat latin (1192). al doilea mare ora al imperiului. dup moartea lui Andronic proclamându-se împ rat i desprinzând astfel insula pentru totdeauna de imperiu. Mama sa fusese fiica mai mic a lui Alexios I. de fapt lin at de poporul r zvr tit. credea sincer c era îngerul trimis de divinitate pentru a pune cap t tiraniei lui Andonikos. în urma unei revolte a popula iei capitalei. a ocupat. acordând favoruri i demnit i.d deau totodat occidentalilor un pretext în a se erija în ap r tori ai liniei dinastice bizantine legitime. ordinea în stat. 1203-1204). printre ei se afla i regele Ungariei Béla al III-lea care în alian cu sârbii a invadat Balcanii. În 1185 normanzii au cucerit Dyrrhachion. chiar prin teroare. dar ascensiunea la tron i s-a datorat în fapt înl tur rii uzurpatorului Andronikos prin revolta spontan provocat ca urmare a arest rii sale.s înl ture venalitatea func iilor i corup ia din administra ie. Isaac Comnenul. în aceste momente dramatice. nepot al lui Manuel I. Andronic I a fost ucis cu violen . 4. c reia îi reînnoie te privilegiile comerciale. în urma cruciadei a IV-a care nu a mai urm rit eliberarea Sfântului Mormânt. 96 . În acest fel. insula Cipru (1184). i cu Vene ia. Vene ia. supus unui jaf înfior tor. cucerind Belgrad. când normanzii se apropiau de Constantinopol. Andronic Comnenul a fost îndep rtat de la putere. i Sofia. a adar înrudit pe line matern cu dinastia Comnenilor. prin c s toria sa cu Margareta (Maria). la rândul s u. Dup umilirea sa în public. Isaac a reglementat rela iile Imperiului cu Ungaria.

cu condi ia ca ora ul Zara (Zadar) de pe coasta dalmat . Sârbii i-au extins st pânirea. sufer mai multe înfrângeri. Totu i situa ia în peninsul r mânea critic . în regiunea unde cu un an mai înainte izbucnise r scoala românilor i bulgarilor. care ajunsese în st pânirea Ungariei i concura ora ul lagunelor în comer ul din Adriatica. Ultimatumul dat lui Alexios al III-lea de c tre Henric al VI-lea. plasându-se sub suzeranitatea Imperiului bizantin. dup înfrângerea de la Morava (1190). Deja în anul 1186. Vene ia se obligase s transporte pe crucia i. În vremea lui Alexios III regele german Henric al VI-lea ocup Sicilia de la normanzi . conduc torii r zmeri ei au trecut Dun rea i s-au aliat cu cumanii. chiar i mormintele împ ra ilor bizantini au fost deschise pentru a m ri rezerva de aur. Isaac II se va retrage la m n stire. fiul împ ratului detronat Isaac. exercita la rândul s u presiuni asupra împ ratului.doar temporar.Conducerea trupelor a fost încredin at generalului Alexios Branas. în 1195. care vor ataca de acum înainte frecvent Imperiul. amenin ând c altfel va acorda ajutor familiei lui Isaac II. Enrico Dandolo. prime te vestea c fratele s u mai mare fusese proclamat împ rat de c tre demnitarii s i. Acordul de 97 . prin care cerea trimiterea unei armate grece ti în Palestina i plata unui enorm tribut anual. Dogele Vene iei. allemanikon. care reu e te s alunge normanzii din Peninsula balcanic . Ca urmare a tratativelor din 1087 Imperiul a recunoscut cel de-al doilea arat bulgar. nevoit s lupte pe mai departe împotriva bulgarilor. Izbucnirea conflictului deschis în 1189 cu latinii la trecerea acestora prin Imperiul bizantin în timpul cruciadei a III-a condus de Frederic I Barbarossa. crucia ii au devastat ora ul Zara (1202). îl face pe Isaac II s încheie o alian cu Saladin. Petru i Asan. de acum destina ia cruciadei a IV-a fiind deturnat iremediabil. Alexios Angelos. Bizan ul. ofer crucia ilor reuni i la Vene ia o irezistibil propunere în scopul eliber rii tat l s u. pe m sur ce statul vlaho-bulgar s-a consolidat. Isaac al II-lea Anghelos era nevoit s întreprind prima sa campanie la nord de Mun ii Balcani. prin care Bizan ul se obliga la acordarea de subven ii i desp gubiri evit prelungirea ostilit ilor. În pofida protestelor papei Inocen iu al III-lea care i-a excomunicat pe vene ieni. dar la ordinul lui Alexios al III-lea (1195-1203) a fost orbit i întemni at la Constantinopol. a silit împ ratul s impun un nou impozit extraordinar. În cele din urm nu i s-a dat curs ultimatumului doar prin faptul c împ ratul german a murit pe nea teptate în ajunul îmbarc rii sale în cruciad (1097). Doar pacea de la Adrianopol încheiat cu împ ratul german. lâng Verria (1190) i la Arcadiopolis (1194) Pe când desf ura o nou campanie împotriva lui Asan i Petru.

Împ ratul orbit Isaac al II-lea este readus pe tron. Nemul umirea legat de st pânirea de facto latin l-a propulsat la tron pe Alexios al V-lea Murtzuphlos (Încruntatul). dup un scurt asediu al crucia ilor. precum i participarea la cruciad cu un num r de 10000 de oameni i obliga ia de a între ine permanent în Palestina 500 de osta i. iar tat l s u. Pretextul îl constituia uciderea lui Alexios IV Comnenul. din nou arestat. care în cele din urm au refuzat s mai lupte atâta vreme cât împ ratul nu mai avea mijloace de a-i pl ti.1 Imperiul bizantin târziu (1204-1453) Criza latin . unirea bisericii ortodoxe cu Roma i recunoa terea suprema iei papale. Basileii Bizan ului guvernau acum din mila latinilor. Flota cruciat înainta spre Constantinopol. ginerele lui Alexios al III-lea. preg tindu-se de r zboi pentru a salva Constantinopolul. Constantinopolul cuprins de fl c ri a capitulat. hot rând modul concret de creare a unui imperiu latin pe malurile Bosforului. crucia ii i vene ienii au decis s împart imperiul.restabilire la tron a lui Isaac al II-lea prevedea plata de c tre Alexios a 200000 de m rci de argint. fiind executat pentru a nu putea fi reinstalat de c tre crucia i. În aceste împrejur ri. De la statele succesoare la restaurarea imperiului (12041282) 98 . al turi de fiul s u asociat la domnie cu numele de Alexios al IV-lea. care rezistase aproape 900 de ani asediatorilor de tot felul. a murit la pu in vreme. iar bizantinii s-au r sculat din cauza impozitelor înrobitoare la care au fost supu i. Tân rul bazileu i-a pierdut rapid adeziunea latinilor i a supu ilor s i. în condi iile în care tensiunile dintre crucia i i popula ie cre teau. ora ul fiind supus unui jaf cutremur tor. în ajunul asedierii Constantinopolului. care a refuzat s mai pl teasc subven ii crucia ilor. astfel c Alexios III abandoneaz capitala. fugind la Adrianopol. Constantinopolul. a fost cucerit de crucia i (13 aprilie 1204). A început un conflict deschis de data aceasta între bizantini i crucia i. Alexios i-a pierdut i tronul i via a. Alexios al IV-lea nu a putut îns respecta obliga iile asumate în tratatul încheiat cu crucia ii tezaurul i-l însu ise Alexios III la plecarea sa. În iulie 1203. care nu avea de partea sa decât fortifica iile i trupe de mercenari. Dup un asediu de patru zile. capitala Imperiului. M celul i distrugerea celor mai somptuoase monumente de c tre solda ii lui Hristos au fost descrise cu mâhnire de c tre cronicarul contemporan Niketas Choniates. 5 5. între inerea flotei pe timp de un an.

Principatul Moreei (Pelopones) se constituia i el sub suzeranitatea Imperiului latin.Partitio Romaniae . Pe teritoriul vechiului imperiu s-au creat a a-numitele state latine. Actul stipula împ r irea teritoriilor Romaniei. tot a a a fost împ r it i Constantinopolul. Treptat Imperiul latin se 99 . din restul de trei sferturi o parte revenea vene ienilor. fiind condus de Guillaume Champlitte i apoi de Geoffroy de Villehardouin autorul cronicii cuceririi Constantinopolului. Împ ratul Balduin de Flandra. Oricât ar fi fost de catastrofal situa ia pentru bizantini. pe Tommaso Morosini. st pânea un sfert din fostele posesiuni bizantine. Dup cum a fost împ r it teritoriul imperiului. Pe mare vene ienii dominau complet Marea Egee. învecinându-se la nord cu puternicul arat vlaho-bulgar. a întemeiat Regatul Thessalonicului. Cruciada a IV-a i urm rile sale au dat o grea lovitur puterii i prestigiului Imperiului care î i pierde suveranitatea i se dezintegreaz . încoronat la Hagia Sofia (16 mai 2004). Imperiul de Trapezunt i Principatul (despotatul) Epirului au devenit cele trei centre grece ti pe teritoriul imperiului dezintegrat. în posesia lor aflându-se o serie de insule. Vene ia cuno tea o cre tere a influen ei sale economice i politico-strategice. urm rind s creeze o p tur conduc toare compus din latini i greci pentru a da unitate imperiului s u. întâlnirea celor dou culturi a fost fructuoas din perspectiv istoric . Urm torul împ rat latin. Henric de Flandra (1206-1216) s-a dovedit capabil s -i resping pe bulgari i s-a str duit s î i atrag încrederea popula iei grece ti. Artizanul împ r irii Romaniei. vasali ai împ ratului latin.Teritoriul Bizan ului. Principatul (ducatul) Atenei i Thebei revenea francului Otto de la Roche. Pe lâng Imperiul latin de Constantinopol. i controlau inclusiv accesul spre Marea Neagr .cu privire la alegerea unui împ rat latin. Deja în martie 1204. Crea iile arhitecturii i picturii bizantine au influen at considerabil arta apusean . dogele Dandolo. Bonifaciu de Montferrat. organizarea militar a acestuia i însc unarea unui patriarh latin la Constantinopol. ca i dreptul bizantin mai evoluat. de i vasal lui Balduin devine în realitate un regat independent care se extindea din Tracia pân la Corint. dogele Vene iei Enrico Dandolo i conduc torii armatelor cruciate ajunseser la o în elegere . prin schimbul cu vene ienii c rora le ofer insula Creta. care sperase c va fi ales împ rat. Nu în ultimul rând. o alta cavalerilor crucia i. Romania cum era numit în Apus. care a influen at codific rile din Occident. toate aceste enclave ac ionând distructiv. cunoa te o nou epoc dup cucerirea latin din 1204. la regimul politic al Imperiului.învecinat la sud cu sultanatul selgiucid de Rum cu sediul la Ikonion. a impus ca prim patriarh latin tot un vene ian. Imperiul de Niceea .

Cu ajutorul regelui Leon al II-lea al Ciliciei.1 Imperiul în exil (1204-1261). de a p stori peste to i episcopii ortodoc i. elul grecilor din Imperiul de la Niceea era refacerea Imperiului bizantin. înrudit cu Angelii prin so ia sa Ana. ca i întreaga organizare feudal . La Niceea i-au g sit ad post din calea crucia ilor cei mai importan i membri ai aristocra iei civile i militare. unde au reu it s men in doar mici por iuni (Pegai). devine un conglomerat. în vreme ce statele de tradi ie bizantin . Patriarhul Niceei se credea îndrept it.1. Totu i ultimul patriarh bizantin al Constantinopolului. Theodor I a reu it s -i înfrâng pe selgiucizi în 1211 lâng Antiohia. Organizarea în theme a fost p strat . În vreme ce turcii selgiucizi încercau s profite de procesul de dezagregare a imperiului. Imperiului de la Niceea este cel care ini iaz opera de restaurare a vechiului imperiu în timpul domniei familiei Laskaris. Întemeietorul imperiului de la Niceea. Trapezunt. Epir se consolideaz . un mozaic de entit i legate între ele prin rela ii vasalice i sufer dintru bun început din cauza descentraliz rii sale. iar în despotatul Epirului Mihail I Angelos Ducas Comnenos. precum i ai clerului. niciodat cucerit pe deplin. De i grecii au fost la început înfrân i în lupta cu latinii la Poimanenon. grecii au fost totu i înfrân i de împ ratul latin Henric.i transforme marile domenii în veritabile state suverane. Romania. Cele mai acute amenin ri veneau din partea unor mari familii nobiliare care voiau s . Ioan Camateros s-a retras în Bulgaria. fiind nevoi i s cedeze Bythinia. Având spatele acoperit. grecii din Asia Mic nu se aflau dup 1204 în pericol doar din cauza latinilor. în vremea lui Henric de Flandra i Ludovic de Blois. La Trapezunt st pânea Alexios I Comnenul. Vene ia a mediat o alian secret între occidentali i sultanul de la Ikonion împotriva lui Theodor I Lascaris. precum i a structurii de putere i administrative laxe i neechilibrate. la fel ca odinioar patriarhul de Constantinopol. Încoronarea lui de c tre patriarh în 1208 a marcat refondarea Imperiului în exil. iar Imperiul din Trapezunt î i l rgeau tot mai mult posesiunile spre apus. fiica fostului împ rat Alexios al III-lea. Balduin însu i fiind luat prizonier. Dup moartea lui Caloian (1207).reduce doar la Constantinopol i zona înconjur toare. al imperiului în exil a fost Theodor I Lascaris (1204-1222). dar acesta nu a tiut s exploateze victoria ob inut 100 . Urmarea imediat a fost retragerea latinilor din Asia Mic . Statul de la Niceea era condus de Theodor Lascaris. 5. începerea luptelor între feudalii apuseni i arul bulgar Caloian duce la anihilarea armatei crucia ilor la Adrianopol (1205). dezvoltate la periferie Niceea.

capabilul i energicul Ioan al III-lea Ducas Vatatzes (12221254). În pofida faptului c lupta celor dou forma iuni de sorginte bizantin latinilor era separat i concurent . devenind un emirat grecesc . i în apusul Greciei. Mult mai important a fost îns faptul c de la confruntare s-a ajuns la colaborare. pân la Adramyttion. Chemat în ajutor de locuitorii Adrianopolului Ioan al III-lea pune st pânire i pe posesiunile din Tracia. Dup ce turcii selgiucizi au transformat statul de la Trapezunt într-un stat vasal lor. prin selgiucizi. cu excep ia unui teritoriului din jurul capitalei i a Nicomediei. însu i împ ratul fiind luat prizonier. Imperiul s u a pierdut teritorii însemnate. dup o serie de lupte interne. favorabil acestei republici. inclusiv insulele Chios. pân ce va fi cucerit în 1461 de c tre turcii otomani. Tronul Imperiului de la Niceea a fost preluat la moartea lui Theodor de c tre ginerele s u. chiar i sârbii fiindu-le supu i. i arul bulgar. Prin tratatul de pace de la Pegai (1225) încheiat de Ioan III Vatatzes cu latinii.în Asia Mic . De la împ ratul din Trapezunt Theodor a izbutit s r peasc partea de vest a Anatoliei de pe rmul M rii Negre. Regatul Trapezuntului r mâne izolat de restul imperiului. acum pretindea i Theodor Angelos titlul de împ rat. Imperiul de la Niceea a pierdut doar col ul nord-vestic al Asiei Mici. Lesbos i Kos. a cunoscut o ascensiune sub Theodor Angelos care a reu it s cucereasc de la Bonifaciu de Montferrat ora ul Thessalonic (1224). Ioan Asan al II-lea cocheta cu ideea ocup rii Constantinopolului. a disp rut un veritabil adversar al Imperiului de la Niceea. dominat de Angeli. latinii oferind arului tutela asupra minorului împ rat Balduin al II-lea. În afar de Theodor Angelos. Theodor înainteaz înspre r s rit. ocupând din ce în ce mai multe teritorii ale Imperiului latin. Imperiul de la Niceea a încheiat un tratat comercial cu Vene ia în 1219. aratul bulgar i Imperiul de la Niceea dominau acum spa iul din jurul M rii Egee. Visul acestuia p rea realizabil dup moartea împ ratului Robert de Courtenay (1228). în 1230. concurând a adar cu dou imperii bizantine i cu cel latin. împ ratul latin Robert I de Courtenay pierde majoritatea regiunilor pe care le mai de inea în Asia Mic . Bulgarii dominau Macedonia i Tracia. în Macedonia i Thessalia s-a schimbat întrucâtva situa ia. Despotatul Epirului. Dup împ ra ii din Niceea i Trapezunt. Imperiul latin intr de acum în deriv tot mai accentuat . Dar în fa a ofensivei Thessalonicului niceenii au fost nevoi i s se retrag din Adrianopol. Adversitatea dintre Theodor Angelos i arul Bulgariei s-a încheiat cu victoria celui de-al doilea la Clocotni a. rezumându-se în timpul fratelui s u Manuel doar la Epir i Thessalia. ceea ce l-a propulsat în a fi cel mai puternic conduc tor din sudul Balcanilor. Regen a arului bulgar la Constantinopol a fost 101 .

înl turat , fiind ales împ rat Jean de Brienne. Alian a dintre bulgari i Imperiul de la Niceea a jucat un important rol, acesta din urm fiind factorul preponderent. În acest context, la 1235 s-a înfiin at patriarhia de la Târnovo. În 1235-1236 bulgarii împreun cu niceenii au asediat în dou rânduri, f r succes, Constantinopolul. O dat cu moartea arului bulgar (1241) se încheia îns suprema ia bulgar în Balcani. Cea mai important for de acum înainte va fi Imperiul de la Niceea care va ac iona în Grecia de vest i de nord. Tot în 1241 a avut loc invazia mongol , care în Asia Mic a amenin at sultanatul de la Ikonion, Armenia i Imperiul de la Trapezunt. În sudul Rusiei mongolii au creat Hoarda de Aur, ei ajungând pân în Silezia unde vor fi înfrân i la Liegnitz. Sl bind puterea statelor din Asia Mic , Imperiul de la Niceea va câ tiga tot mai mult teren i influen în aceast zon , dar hanatul Hoardei de Aur va fi pentru mai mult de un veac o putere amenin toare pentru Bizan . În 1246, Ioan al III-lea i-a înfrânt pe bulgari, teritorii întinse din Macedonia i Tracia intrând în posesia statului de la Niceea. aratul bulgar a devenit tributar mongolilor i nu mai constituia un pericol pentru greci. În acela i an, niceenii au câ tigat f r lupte i Thessalonicul, fiind r pite pân în 1252 i unele teritorii ale Epirului. De acum, Imperiul de la Niceea st pânea teritorii întinse pe ambele maluri ale Bosforului. Dar printre posesiunile europene multe se mai aflau în st pânirea latinilor, inclusiv Constantinopolul. S-a ref cut alian a dintre Imperiul de la Niceea i Imperiul german, Ioan al III-lea c s torindu-se cu Constan a, fiica împ ratului Frederic al II-lea. Ioan al III-lea Vatatzes a încercat i reunificarea bisericilor ortodox i catolic , f r succes îns . Prin ridicarea i amplificarea de fort re e, prin coloniz ri în zonele limitrofe periclitate i extinderea sistemului de pronoia împ ratul a reu it s înt reasc în mod v dit structura militar i social vital a Imperiului de la Niceea. Pentru lupta sa de restaurare a Imperiului i politica sa în eleapt , Ioan al III-lea a fost sanctificat dup moarte. Theodor al II-lea Lascaris (1254-1258) nu sem na cu tat l s u Ioan al III-lea. A fost un veritabil c rturar i filosof, suferea îns de epilepsie i mai mult decât tat l s u. În timpul domniei sale Niceea a devenit cel mai important centru cultural, cum era Constantinopolul în secolele X-XI, ivindu-se acum zorii rena terii culturale din vremea Paleologilor. A încercat s guverneze statul folosindu-se în primul rând de reprezentan i p turii mijlocii din Asia Mic , îndep rtând marea aristocra ie din administra ie i armat . Pe plan extern, neavând talentul tat lui, Theodor al II-lea a putut cel pu in s men in teritoriile recucerite, înfrângându-i pe bulgarii lui Mihail Asan în dou campanii succesive (1255-1256), i s încheie o pace 102

mul umitoare cu ace tia. Despotul Epirului, Mihail II Angelos, recunoa te i el suzeranitatea Niceei, cedând Dyrrhachion i pozi ii strategice însemnate din Macedonia. La moartea lui Theodor al II-lea, în 1258, ia sfâr it epoca Imperiului de la Niceea i a împ ra ilor considera i a fi creatorii statului na ional grec. Încoronarea la Niceea de patriarh a noului împ rat Mihail Paleologul în 1259, prin îndep rtarea i trimiterea în temni a succesorului legitim, Ioan, a însemnat instaurarea ultimei i celei mai longevive dinastii bizantine. 5.1.2 Restaurarea Imperiului bizantin i revenirea la Bosfor Pe patul de moarte, Theodor II pusese pe marii demnitari, inclusiv pe MIhail, pe atunci eparh al capitalei, s jure credin minorului Ioan IV. Mihail al VIII-lea Paleologul (1259-1282) impune îns propria dinastie la guvernare, tiind s atrag pe înal ii demnitari i capii Bisericii de partea sa. Devine mai întâi despot (1258) i de la 1 ianuarie 1259 împ rat pe tronul Imperiului de la Niceea, fiind încoronat de c tre patriarhul Arsenios. Prin politica de alian e matrimoniale noul bazileu se înrudea cu toate marile familii aristocratice bizantine Ducai, Angeli i Comneni. Neostoit intrigant, ipocrit infam, dar un bun general cum îl calific un istoric al vremii, apelând la toate mijloacele de care dispunea, mituind aristocra ia, lingu ind înal ii clerici, i sporind domeniile pronoiarilor, care de acum devin ereditare, Paleologul i-a creat o baz social solid , cu toate c risipa de aur i p mânturi care a dat dovad au dus în final la un fiasco financiar. Mihail Paleologul, care prin politica sa de oscilare între posibilit ile existente a demonstrat calit ile unei competente diploma ii, avut noroc i succes în b t lii, ajutat fiind de comandan i capabili, ceea ce i-a permis s recâ tige re edin imperial fireasc i s readuc statul în matca sa. Talentul Paleologului iese la iveal în cursul evenimentelor care au marcat începutul domniei sale. Manfred de Sicilia, fiul lui Frederic al II-lea, fostul aliat al grecilor, ocupase în 1258 insula Corfu i s-a aliat cu despotul Epirului, ceea ce-l determin pe Mihail VIII s se foloseasc de intrigi diplomatice care s sl beasc puterea coali iei lui Mihail II Angelos. Atât au a teptat sârbii, la rândul lor, care au folosit acest prilej pentru a ocupa Skoplje i Prilep din Macedonia. Apoi, în iulie 1259 a avut loc b t lie decisiv între franci i bizantini, cei dintâi suferind o grea înfrângere lâng Pelagonia, aducând sud-vestul peninsulei în mâinile lui Mihail VIII Paleologul. Cavaleria grea a lui Manfred i a principelui Moreei a fost anihilat , însu i Guillaume de Villehardouin c zând prizonier, iar Mihail II Angelos împreun cu fiul s u Nikephoros i vlahii din Thessalia - Vlahia Mare cum o numesc cronicarii 103

bizantini, care se aliaser cu epiro ii, au fugit de pe câmpul de lupt . Victoria a avut o însemn tate major pentru restaurarea Imperiului bizantin. Domeniile despotului Epirului au fost reduse la p mânturile sale ereditare, iar Imperiul latin, sl bit vizibil în vremea lui Balduin II, nu se mai putea baza pe principele Moreei. Recucerirea Constantinopolului de c tre strategul niceean Alexios Strategopulos, trimis de împ rat în cercetare în apropierea zidurilor ora ului, a devenit lesnicioas în condi iile în care flota vene ian p r sise Cornul de Aur, iar trupele din capital lipseau. În noaptea de 24/25 iulie 1261 suita lui Alexios, în care intrau i 800 de c l re i cumani, a p truns pe ascuns în ora , cu ajutorul conspiratorilor din capital care doreau revenirea bizantinilor. Casele latinilor au fost incendiate, iar ace tia preocupa i s - i salveze averile nu au opus practic rezisten . Împ ratul Balduin, uitându- i coroana i spada, la fel ca majoritatea vene ienilor au fugit din ora , niceenii neîmpiedicându-i s ajung la cor bii. Mihail al VIII-lea Paleologul care se afla pe atunci în Asia Mic prime te vestea în toiul nop ii: St pâne, Hristos i-a trimis în dar Constantinopolul! , dup cum spune cronicarul Georgios Acropolites. La 15 august 1261 Mihail î i f cea intrarea triumfal în Constantinopol, fiind aclamat ca un nou Constantin i apoi încoronat ca împ rat al tuturor romeilor în catedrala Sfânta Sophia. Administra ia imperial a fost transferat de la Niceea la Constantinopol. Îns cu toate c elul recuper rii ora ului lui Constantin a fost atins, perioada exilului adusese o nou identitate bizantinilor, mult mai regionalizat , dup cum i fragmentarea puterii pe criterii locale era v dit . Biserica i tradi ia elenic au fost cele care au dat unitate Imperiului. Mihail Paleologul a dorit s refac rapid teritoriul Imperiului la dimensiunile sale anterioare anului 1204. A ob inut un cap de pod în Peloponez, Guillaume de Villehardouin fiind acum dispus s cedeze Paleologului toate cet ile din sudul-estul Peloponezului. Acestea vor deveni baze strategice din care trupele imperiale bizantine vor lupta cu succes împotriva ducilor latini. În 1264 Mihail II Angelos despotul Epirului accept i el suzeranitatea lui Mihail VIII Paleologul. Pentru a- i asigura suprema ia pe mare, necesar în perspectiva lu rii în st pânire a Constantinopolului, Mihail VIII încheiase o în elegere cu genovezii, rivalii vene ienilor pe mare, al c ror rol va cre te acum în defavoarea celor din urm . Sporirea privilegiilor comerciale prin Tratatul de la Nymphaion (13 martie 1261) va da Imperiului bizantin statutul de zon economic anexat de genovezi, fiind asigurat acestora comer ul liber în vecii vecilor în provinciile de atunci i cele viitoare ale Bizan ului. i 104

Mihail al VIII-lea Paleologul a f cut eforturi diplomatice. Totu i Mihail nu a izbutit s -i alunge pe vene ieni din bazele lor aflate în Creta i Euboea. în fapt un regat medieval grec care continu statul de la Niceea. Sârbii mai st pâneau p r ile nordice ale Macedoniei. Sultanul a preferat botezul s u i al supu ilor decât s r mân sub cumplita st pânire a mongolilor. Consecin a imediat a fost obligarea lui Carol de Anjou la semnarea unui armisti iu de doi ani. Mihail VIII evitând s acorde acestora o pozi ie influent în Constantinopol. ca urmare a perioadei nefaste de st pânire latin . în ciuda faptului c clerul i grecii se opuneau unirii biserice ti cu Roma. Mihail VIII reia politica lui Ioan Vatatzes de deschidere spre Roma. în 1264 genovezii au fost temporar alunga i din capital . De i reface o mare parte a fostului teritoriu imperial. Mihail a asigurat controlul i asupra teritoriului Dobrogei (thema Paristrion / Paradunavon) unde a a ezat coloni ti turci care se refugiaser în Bizan deja în aprilie 1261 odat cu ultimul sultan selgiucid de Rum. Mihail VIII înnoie te acordul cu genovezii (1266). i chiar mai important. dup cum nici francii din Peloponez nu au mai acceptat cedarea altor teritorii. Pentru a contrabalansa situa ia. Izz ad-Din. începând o nefast imixtiune de aproape dou veacuri a acestora în chestiunile interne ale Imperiului. Dup ce în 1263 au fost înfrân i de vene ieni în golful Nauplia. cetatea Philippopolis (Ploviv). ajungându-se la o în elegere între cei doi împotriva regelui Siciliei. Acum se întemeiaz i colonia genovez la Galata. îns din 1262 Mihail al VIII-lea Paleologul a ob inut câ tiguri importante în defavoarea bulgarilor. cu atât mai mult cu cât de detronarea lui Balduin II se folosea acum regele din dinastia Staufer al Siciliei. Tratative cu papalitatea dusese Ioan III în scopul izol rii Imperiului latin. apropiindu-se acum din nou de vene ieni (1266). Bazileul bizantin a ini iat tratative secrete cu papa Urban V. 105 . Acum. În 1274. în urma tratativelor cu papa Grigore X solii bizantini sosi i la conciliul de la Lyon depun jur mânt prin care recunosc în numele împ ratului uniunea celor dou biserici. cu care i papalitatea se afla în conflict. Mihail VIII Paleologul este cel dintâi dar i cel din urm împ rat al Imperiului restaurat. Mihail VIII dorea s elimine pericolul organiz rii unei noi cruciade care ar fi putut amenin a Bizan ul. A ocupat porturile Anchialos i Mesembria de pe litoralul pontic. Împ ratul a în eles c era necesar refacerea flotei bizantine care s poat controla eficient zona M rii Egee. poarta de intrare în Balcani. propunându-i papei chiar reunificarea bisericilor.evenimentele legate de primele cruciade ar taser c Mediterana era dominat de flotele Vene iei i Genovei. Manfred. Imperiul devine. cumnatul despotului Mihail II al Epirului. prev z tor.

nu a avut încotro i a abandonat expedi ia împotriva Bizan ului. acordând astfel angevinului justificarea necesar pentru asaltarea Bizan ului prin lansarea apelului la cruciad . iar intrigile bine dirijate ale Bizan ului au avut un rol decisiv. excomunicându-l pe Mihail VIII Paleologul. Prin tratatul de la Viterbo (1267) cu Balduin al II-lea. fratele regelui francez Ludovic IX. fiul lui Balduin II. În decembrie 1282. Mihail VIII Paleologul încearc s contracareze amenin toarea alian dintre t tari i bulgari prin încheierea unei p ci cu Hoarda de Aur i c s toria fiicei sale cu regele Ungariei tefan al V-lea (1272). format din sârbii lui tefan Milutin. Carol de Anjou. dar la moartea sa vistieria statului 106 . a revoltei antiangevine din 31 martie 1282. Mihail al VIII-lea Paleologul în colaborare cu regele Aragonului a reu it s distrug coali ia occidental i s înl ture definitiv primejdia angevin . împ ratul titular al Imperiului latin. silit s lupte împotriva sicilienilor i aragonezilor. Skoplje a intrat astfel definitiv sub st pânirea sârbilor. Prin tratatul de la Orvieto (3 iulie 1281). care îns nu au avut menirea de a detensiona grava situa ie politic în care se afla Imperiul. Ofensiva diplomatic bizantin a eliminat în acest fel monstruoasa amenin are. Totu i. îl ia sub protec ia sa pe Balduin i se angaja s îl readuc pe tronul Imperiului. i bulgarii lui Gheorghe I Terter i sebastocratorul Thessaliei Ioan Angelos. rena terea Imperiului bizantin. cumnatul lui Manfred. De altfel. i dogele Vene iei era prev zut expedi ia comun împotriva bizantinilor. recunoscându-l drept suzeran pe Carol de Anjou (1272). prin mari eforturi. Coali ia balcanic . uniunea nu-i adusese în interior lui Mihail decât calificativul de al doilea Iulian i ura clerului. urmând s primeasc o treime din st pânirile pe care urma s le dobândeasc în Romania. Carol de Anjou. împ ratul va muri. devenit acum rege sub numele tefan Uro II. i în izbucnirea vecerniilor siciliene . ceea ce asigura angevinului un cap de pod acolo unde începea Via Egnatia. Mihail VIII se aliaz cu Petru de Aragon. dup ce a realizat. Noul pap Martin al IV-lea (din februarie 1281) s-a aliat cu Carol de Anjou. invazia începuse în Thessalia i Macedonia. Carol a încheiat o alian cu Mihail al II-lea Angelos i cu Guillaume II de Villehardouin în acest sens.Cucerirea Siciliei de c tre casa de Anjou (1265-1268) a schimbat îns conjunctura politic în mod negativ pentru Bizan . În plus. Albanezii au pus st pânire pe Durres (Dyrrachium). încheiat sub autoritatea papal între Carol de Anjou. de aceea în 1280 el i renun la ea. Philippe de Courtenay. astfel c toate concesiile bizantine acordate papalit ii se dovedeau caduce. La moartea lui Grigore X fac iunea angevin domina curia papal . prin suportul financiar. Împotriva acestor amenin ri.

ceea ce l-a determinat s reduc substan ial cheltuielile flotei. decât s dea statului impozite mari de pe urma muncii lor. Fiul s u. fiind apoi asasinat din ordin imperial. demnitatea de cezar. a pus cap t disputelor religioase prin decretarea unei amnistii generale (1310) i a încercat s reorganizeze administra ia statului în condi iile în care Imperiul era lipsit de resurse financiare. la fel ca i succesorul s u Andronic III. 5. pentru ca în final Andronic II s fie obligat s abdice (23 mai 1328) în condi iile în care nepotul s u ajunge sub zidurile Constantinopolului cu o 107 . R zboi civil. armata angajând mercenari. Bizan ul mai rezista doar în câteva puncte de sprijin Nicomedia. greci epiro i i franci din Peloponez.2 De la stabilitate la r zboi civil (1282-1354) i colaps 5. acuzându-l de uciderea fratelui s u Manuel. Cu toate c mercenarii catalani. retras la Adrianopol. coîmp ratul Mihail IX murise de inim rea aflând de aceast nelegiuire. Din aceste motive.1 Andronic II între normanzi i selgiucizi. i din cauza aservirii r nimii de c tre nobili. Andronic II. Andonic II a respins uniunea cu papalitatea (1282). În timp ce în Asia Mic se consolida puterea musulman . temându-se de tulbur ri. Sardes i Brussa. împ ratul ofer lui Roger de Fluor. putând doar cu greu face fa presiunii turcilor i mongolilor din Asia Mic . iar la începutul veacului urm tor turcii otomani î i vor începe ofensiva. cium Fiul lui Mihail VIII. Andronic II l-a exclus pe nepotul s u Andronic III de la succesiune. bulgari. La început se ajunge la o conven ie de împ r ire a Imperiului. Niceea. Turcii selgiucizi i turcii otomani vor ocupa teritoriul Anatoliei la sfâr itul secolului al XIII-lea. a g sit aici sprijinul tân rului aristocrat Ioan Cantacuzenos. Andronic al II-lea (1282-1328) a mo tenit o situa ie grea. afla i pân atunci în slujba regelui Frederic II de Aragon al Siciliei. Andonic II. i va concentra resursele dinspre Apus înspre Balcani i Asia Mic . conduc torul companiei catalane. apoi la o pace necesar din cauza pericolului turcesc. Tat l celor doi. în interior a izbucnit dup 1320 un aprig r zboi civil cauzat de motive dinastice. nici nu i-a organizat funeralii solemne a a cum i s-ar fi cuvenit. declan ând r zboiul civil (1321-1328) care a cauzat neajunsuri politice grave i o dec dere a economiei statului. Moneda bizantin a suferit un proces de accentuat devalorizare i infla ie.era sec tuit . reversul negativ a fost c au jefuit satele i ora ele din Anatolia.2. Vrând s scape de ei. Andronic. ranii preferând s devin o teni pl ti i. Statul era atacat din toate p r ile de c tre sârbi. au eliberat Philadelphia i Magnezia în Asia Mic (1303-1304).

puternica cetate din Tracia. Ioan Cantacuzino. tefan Du an a avut cel mai mult de câ tigat. care mai târziu va domni cu numele de Ioan al VI-lea. În timpul acestor tulbur ri fac iunea zelo ilor. ini ial coîmp rat ca Ioan VI. Dup ce a fost exclus de c tre regen i de la conducerea Imperiului. cu care arul se înrudea. cel mai mare general al Imperiului. a devenit eminen a cenu ie. fiind instituit acum un fel de curte suprem de justi ie. Pentru a sl bi liga aristocratic care-l sprijinea pe Ioan Cantacuzino. care reunea for ele mi c rii populare în favoarea împ ratului legitim.trup de dou mii de cumani trimi i de arul bulgar. încoronându-se în 1346 ca 108 . a provocat din nou un r zboi civil (1341-47). a fost înfrânt de sârbii lui tefan Uro III.2 R zboaiele civile. Uzurparea lui Ioan al VI-lea. ceea ce a degenerat într-o prigoan a nobililor din Adrianopol i întreaga Tracie. Andonic III se aliaz cu arul bulgar Mihail i man. Andronic al III-lea (1328-1341) a mo tenit o împ r ie sl bit în interior i exterior. râvnind tronul. p trunderea t tarilor nu a mai putut fi oprit . B trânul împ rat i-a tr it ultimii patru ani la mân stire. Imperiul a reu it s reintegreze în grani ele sale Epirul. 5. armata bulgar . pierzând aici teritorii în favoarea turcilor otomani Niceea i Nocimedia. Pentru a st vili ascensiunea sârbilor. De i a suferit o serie de înfrângeri în R s rit. în vreme ce vene ienii blocaser ora ul dinspre mare. Ioan Cantacuzino. La 28 iulie 1330. regen ii au instigat popula ia la revolt . Urma ul s u. înso it de un corp de oaste trimis de Basarab al rii Române ti. La moartea lui Andronic III s-a constituit (1341) o regen pentru mo tenitorul tronului. în frunte cu împ r teasa Anna de Savoia. a preluat conducerea în Thessalonik. cel care l-a ajutat pe tân rul Andronic s preia puterea. patriarhul Ioan Calecas i bogatul parvenit Alexios Apokaukos. Ioan Cantacuzino a jonglat între o alian cu sârbii i cu bulgarii. în lupta de la Velbujd. unde se va afla principalul nucleu al opozi iei fa de Cantacuzin. Totodat s-a creat în Bizan o criz a situa iei de drept. cea ce duce la cucerirea unor întinse teritorii de c tre primii în Epir i Thessalia. ei ajungând în 1341 sub zidurile Constantinopolului. Ioan Cantacuzino s-a proclamat împ rat în Didymotica. luat de la genovezi. marele domestic. fiind încoronat apoi la Adrianopol (1346) de c tre patriarhul adus de la Ierusalim în acest scop. care constituia centrul domeniilor sale. ca la Philokrene (1331). Thessalia i insula Chios. Bulgaria fiind pr bu it . Ioan V (1341-1347). ceea ce a f cut imposibil ap rarea fa de invadatorii str ini.2.

Dar turcii otomani condu i de emirul Suleiman. Imperiul a fost cuprins de o cumplit epidemie de cium bubonic . În 1352 s-a ajuns îns la o ruptur .i asigure domnia i succesiunea cu orice pre . Manuel. În timpul domniei lui Ioan VI Cantacuzino (1347-1354) Imperiul a fost victima expansiunii sârbe i s-a implicat în conflictul vene iano-genovez care s-a încheiat cu distrugerea flotei grece ti în r zboiul Galatei (1348-49). c ruia îi confer titlul de autocrator (1347). tefan Du an a profitat de moartea din cauza ciumei a guvernatorului bizantin al Thessaliei i a invadat regiunea. Ioan al VI-lea Cantacuzino s-a retras la mân stire unde avea s . 5. ceea ce a dezl n uit al doilea r zboi civil între Ioan al VI-lea Cantacuzino i Ioan al V-lea Paleologul (1352-1354). otomanii controlau traficul prin Dardanele. Ca r splat pentru ajutorul acordat în lupta contra lui Ioan VI. împ ratul r mas acum unic.i scrie opera. Matei Cantacuzino. drept coregent i i-a acordat Tracia apusean . Dup ce a abdicat. îns ace tia nu au f cut altceva decât s jefuiasc zonele în care au p truns. Du an n zuia s impun un nou Imperiu sârbo-bizantin în locul vechiului Imperiu bizantin aflat în deriv . ca i cum nenorocirile de pân atunci nu ar fi fost îndeajuns. acordându-i insula Lesbos ca dot . care a f cut ravagii mai ales în Thessalia. Ioan VI o c s tore te pe fiica sa Maria cu un nobil genovez. Morea într-un stat bizantin independent. iar Manuel i-a transformat posesiunea sa. Peloponesul bizantin. Paleologul a recucerit Constantinopolului (21 noiembrie 1354). Ioan al VI-lea a vrut s . fiul lui Orhan.iar celui de-al doilea fiu. Matei în calitate de coîmp rat la Adrianopol pân în 1357. a fost din nou distrus de invidio ii genovezi. i flota bizantin care se reconstruia acum. continu s joace un rol politic important. În 1354 a impus încoronarea fiului s u. Ioan VI a solicitat ajutorul otomanilor condu i de emirul Orhan împotriva lui Du an.3 Înaintarea otoman i pr bu irea statului bizantin (1354-1425) Dup ce au pus st pânire pe cetatea vecin Tzympe (1352). Rezultatul a fost izbucnirea celui de-al doilea r zboi civil între Ioan al VI-lea Cantacuzino i Ioan al V-lea Paleologul. chema i de Ioan VI pentru a face fa conflictului 109 . Fiii lui Ioan Cantacuzino. la fel ca i marele s u proiect. s-a destr mat în mai multe principate. Dup alungarea otomanilor. îns dup moartea sa (1355) imperiul lui. Ioan V împ cându-se cu Ioan VI Cantacuzino. cu ajutorul Genovei. Dup asasinarea lui Alexios Apokaukos (1345) regen a a intrat într-o perioad de criz .împ rat al sârbilor i grecilor . În cele din urm .

Istoricii îl acuz mai cu seam pe Ioan Cantacuzino ca principal vinovat al venirii turcilor în Europa. Ioan V ajunge în anul urm tor la regele ungur Ludovic I pentru a solicita ajutor împotriva otomanilor. Când a ajuns în cele din urm s domneasc efectiv. Luptele dintre Paleologi i Cantacuzini acceleraser i mai mult procesul de descompunere. Domnia lui Ioan V Paleologul reprezint un epilog demn de plâns al Imperiului bizantin. Ioan al V-lea a reu it cel pu in s -l in în ah pe împ ratul Matei. f r s ob in decât vagi promisiuni. la 25 ianuarie 1365. sârbi i vene ieni. Aliat cu vene ienii. regele Ciprului. reu ind s ocupe 110 . Promotorii urmau s devin regele Ungariei. care pân în 1388 se aflau în posesia companiei catalane. Imperiul bizantin era de acum iremediabil discreditat. reu ind s ocupe portul Callipolis (Gallipoli) din Tracia (2 martie 1354) i pe care refuz s -l predea Imperiului. la care au concurat i republicile italiene. În afara cuceritorilor str ini i a uzurpatorilor din interior. succesorul lui Suleiman. T v lugul otoman nu mai putea fi oprit.civil. când de vene ieni sau genovezi. unchiul dinspre mam al bazileului. pe drumul de întoarcere împ ratul este capturat la Vidin de c tre arul Stracimir i aruncat în temni . La rândul s u. nu mai aveau de gând s p r seasc Europa. r zboaiele civile invitând la macabrul festin tot felul de neamuri i puteri care î i disputau teritoriile sale. au revenit Vene iei. papa Urban V a f cut apel la cruciad . chiar insule întregi. punând piciorul pe continentul european. Fâ iile teritoriale din Atica i Beo ia. Ludovic de Anjou. cu consecin e dezastruoase pentru cre tinii din Peninsula balcanic . În aceast situa ie disperat . Sultanul Murad I. Tratat ca un schismatic . aceasta fiind împ r it între ei. Amadeo VI. imperiul nu mai era decât o palid umbr a ceea ce fusese pe vremuri. a capturat mai multe puncte fortificate din apropierea Constantinopolului i a ocupat importantele centre Andrianopol (1362) i Philippopolis. Turcii. Otomanii au fost curta i în vederea alian elor când de c tre sârbi. numero i demnitari i-au separat latifundiile. de fapt situa ia jalnic a lumii bizantino-slave. Capitala statului otoman va fi transferat la Adrianopole (Edirne). în Peninsula balcanic s-a creat un nou sistem de putere. Amadeo VI. Petru de Lusignan i contele de Savoia. Contele Verde. în care puterea imperial era practic inexistent . când de bizantini. a permis înaintarea lor care nu mai putea fi st vilit în spa iul balcanic. organizeaz o expedi ie de-a lungul coastei bulgare.

Dup refuzul lui Andronic. genovezilor i a otomanilor. Murad a luat m suri energice. când hanul mongol Timur Lenk i-a înfrânt pe otomani la Ankara. împreun cu o tile contelui de Savoia. aflate ca gaj în mâinile vene ienilor i un nou împrumut de la ace tia. nutrind n dejdea c va primi sprijin militar i financiar în lupta contra turcilor. Periplul diplomatic umilitor al lui Ioan V continu în Italia. în rândul c rora Ioan Cantacuzino. îns abia dup ce a fost tratat ca ultimul cer etor i somat s . Începând cu anul 1371 împ ra ii bizantini nu i-au mai putut exercita puterea decât cu ajutorul sau toleran a str inilor. fiind eliberat de vene ieni doar în 1371 când Manuel. cu ajutorul flotei. f r ca statele apusene s o poat opri.i tr deze credin a. al fiului cel mare al lui Ioan V. Imperiul bizantin r mâne tributar sultanului pân în 1402. Andronic. pl tind tribut i prestând ajutor militar lui Murad I (1373). adânc mâhnit a transmis toate drepturile succesorale lui Manuel. Murad. care a poruncit s nu fie îndeplinit pedeapsa. Statele ortodoxe din Peninsula balcanic preferau s resping expansionismul ungar. la insisten ele tat lui s u. O alian a cre tin t ii nu a fost posibil i din cauza tensiunilor confesionale. Episodul trecerii la catolicism al bazileului a fost rapid trecut în uitare. chemat i el în ajutor de Andronic. Puterea otoman înainta a adar în Peninsula balcanic . nesesizând din vreme pericolul otoman. acum cu numele de c lug r Ioasaf.i achite datoriile anterioare. împ ratul. pe când Ioan V participa la o campanie în Asia Mic al turi de suzeranul s u. i-a oferit acestuia. exercita o enorm influen nu au acceptat s . în bu ind revolta i dispunând orbirea fiului s u. fiii celor doi. respectiv sultanul Savgi încearc o lovitur de stat. Înainte de a porni spre Constantinopol. ob ine bijuteriile coroanei. Bizantinii îns . În plus a izbutit. Titlul de autocrator al romeilor î i pierdea acum orice semnifica ie. s îi alunge pe turci din peninsula Gallipoli. în schimbul retroced rii ora elor din peninsula 111 . a sc pat cu un ochi. a vene ienilor.Messembria i s ob in eliberarea lui Ioan al V-lea din captivitatea bulgar . Murad I. suficient îns pentru ca în 1376 s se alieze cu genovezii i s -l detroneze pe tat l s u. în iulie 1369 i apoi la Roma unde cu titlu personal accept confesiunea latin (21 octombrie 1369). Andronic. La Constantinopol sosise i legatul papal. care a condi ionat f r menajamente ajutorul Apusului de uniunea Bisericii cu Roma. i Ioasaf au strâns suma datorat . În aceste condi ii Ioan V a recunoscut suzeranitatea otoman . de a pl ti vene ienilor gajul pentru tat l s u. În 1273. fiul s u mijlociu. ajungând la Neapole.

de unde a fost alungat Sracimir. l-a silit chiar pe Ioan V s -l ierte pe Andronic i s -l repun în drepturile de mo tenitor al tronului. a trecut sub vasalitate otoman . trupe care s-au strâns la Timi oara unde au sosit i Sigismund i Mircea cel B trân. iar în 1390-1391 Firuz-bei avea misiunea de a cuceri Vidinul. pân în 1379 când au reu it s evadeze i de data aceasta s p trund ei în Constantinopol cu ajutorul vene ienilor i al lui Murad. Andronic. Înaintând înspre apus. În 15 iunie 1389. recucerirea Vidinului i reinstalarea lui Stracimir care va mai st pâni pân în 1396. când cre tinii vor fi înfrân i la Nicopole. Philadelphia. între care muntenii lui Mircea num rau o mie de oameni. 10. o tile sârbe ti. Sigismund de Luxemburg a ini iat o cruciad antiotoman care a avut mare r sunet i în Apus. fiind înfrânt.000 de duca i i un corp de oaste de 12. Sultanul. în aprilie 1387 ora ul a fost cucerit. Puternica reac ie a lui Mircea cel B trân în momentul unei noi incursiuni otomane la nord de Dun re a dus la izgonirea lui Firuz-bei. comanda turcilor fiind preluat de Baiazid I Ilderim (1389-1402). moare la scurt vreme. a c ror cavalerie grea a fost înfrânt de 112 . Unele inuturi din Serbia au fost transformate în sangeacuri. Confruntarea s-a soldat cu un dezastru pentru crucia i.Gallipoli. au trecut Dun rea i asediat la 25 noiembrie 1396 cetatea Nicopole. O tile cre tine. dup un scurt asediu. care a exploatat cu mult abilitate instabilitatea dinastiei imperiale. dup ce mai are r gazul de a se mai r zvr ti înc o dat împotriva tat lui s u. Abia în 1385. în ironia sa macabr . aici începând o perioad de cinci veacuri de ocupa ie turc i de islamizare. Murad a amenin at Thessalonicul. La ea au participat peste zece mii de cavaleri din apusul Europei. în plus urma s primeasc un tribut anual de 30. Andronic. Pân în 1388 a fost practic cucerit întreaga Bulgarie. În aceast faimoas b t lie i-au g sit sfâr itul atât cneazul Laz r cât i sultanul Murad. Ioan V i Manuel au fost întemni a i vreme de trei ani. Atacurile turce ti la nord de Dun re erau abia la început. de ziua Sf. În prim vara anului 1396. Dup trei ani de asediu. condus de cneazul tefan Lazarevici. disensiunile dintre bazileu i nevrednicul s u fiu. Vit. în acela i timp fiind ocupat ultimul bastion bizantin din Asia Mic .000 de oameni.000 de osta i cu care a intrat în Constantinopol. În vara anului 1390 au avut loc primele ciocniri între turci i unguri în Banat. administrate de turci. Noul sultan Baiazid nu a reu it s cucereasc re edin a bizantin . conduse de cneazul Laz r. Domnia lui Manuel al II-lea (1391-1425) a fost marcat de asediul cel mai îndelungat asupra Constantinopolului (1394-1402). aliate cu trupe bosniace i albaneze au fost înfrânte de turci la Kossovopolje ( Câmpia Mierlei ). iar restul Serbiei.

pedestrimea turc i cavaleria u oar a lui Baiazid. f r sprijin financiar sau militar. avea îns ajutorul bizantin. Mircea cel B trân a intervenit în aceast competi ie. unde st pânea fratele s u cel mai mic. ob inut prin retrocedarea Thessalonicului. Musa a revenit cu ajutor din partea rii Române ti. vasalul sultanului. Baiazid atac Vidinul.la fel ca tat l s u cu un sfert de veac mai devreme. În 1399 Manuel al II-lea s-a decis s fac o c l torie în Occident la cur ile europene pentru a cere ajutor. care se proclam fiu al bazileului Manuel II. în partea european a Imperiului otoman. Un nou asalt otoman al capitalei Imperiului are loc în 1422. ocupând Brussa i Ankara.i via a în captivitate trei ani mai târziu. pierzându. ajungându-se apoi la încheierea unui 113 . se al turase cre tinilor. Mehmed. A revenit la Constantinopol în în 1403. luând tronul imperiului la Edirne (Adrianopol) în 11 februarie 1411. care r m sese st pânitor al Rumeliei. Sub auspiciile favorabile care au urmat înfrângerii lui Baiazid de c tre Timur Lenk în lupta de la Ankara (28 iulie 1402). a Muntelui Athos i a unor insule din Egee i renun area la obliga iile de vasalitate i plata tributului. Între timp. în condi iile în care luptele interne între fiii lui Baiazid sl beau puterea otoman . Domnia lui Musa (1411-1413) marca apogeul politic i diplomatic al voievodului român. se îmbarc pe o corabie vene ian . dup cum a procedat i tefan Lazarevici. unde sultanul a fost luat prizonier. Baiazid s-ar fi putut de acum dedica cuceririi capitalei bizantine. Fiindc Stracimir de la Vidin. beiul de Karaman. un prolog al marelui asediu din 1453. Mircea cel B trân a ocupat Chilia genovez (1403). ajungând la Buda abia dup un periplu maritim de trei luni. Mehmed I. fiul mai mare al lui Baiazid. desfiin ând statul bulgar. V zându-se atacat. a trecut cu for ele sale în Asia Mic . cronicarul Radu Popescu ar ta c din rea chiverniseal a cre tinilor au biruit Baiazid pe cre tini. dup ce Soliman a fost ucis pe când încerca s fug spre Constantinopol. cu scopul de a provoca o r scoal împotriva lui Soliman. Mo iile biserice ti confiscate au fost d ruite spahiilor i cet ile de pe malul drept al Dun rii transformate în puncte de sprijin. acesta s-a în eles cu Mehmed II. Soliman. fiul mijlociu al lui Baiazid. Sigismund. În istoria domnilor rii Române ti. În 1413 pe tronul otoman urc cu ajutor bizantin. În aceste momente hanului mongol Timur i s-a datorat supravie uirea Imperiului bizantin pentru înc o jum tate de secol. t indu-i i robindu-i . ceea ce constituia o amenin are iminent i pentru ara Româneasc . trimi ând în Rumelia pe Musa. acordând ajutor lui Musa. Având lini te relativ la Dun re. împiedicat de Vlad s se retrag prin ara Româneasc . Soliman.

scopul era clar. între care cei mai de seam erau mitropoli ii de Niceea.Floren a i unirea bisericilor orientale cu Roma În anii în care Ioan al VIII-lea a domnit singur (1425-1448) în vederea rezisten ei antiotomane devenea tot mai clar necesitatea unui compromis cu Apusul. materializat într-un decret de unire. s-a dus în apus. încerc ri mereu e uate. discu iile. care i-a înfrânt pe turci în ara Româneasc . Ele au început în 9 aprilie 1438 la Ferrara. la Vene ia i Milano. revenindu-se din acest motiv la politica de unire cu biserica roman . În R s rit nu exista nici o ans de aplicare a în elegerii prin care în aproape toate chestiunile dogmatice biruise catolicismul. Victoriile voievodului Transilvaniei. Toate cele patru chestiuni au fost tran ate printr-un compromis. Era oricum prea târziu. a urnit papalitatea în sensul apelului la o nou cruciad antiotoman .calea religioas . 5. exista deja o în elegere. i în cele din urm la Conciliul de la Ferrara Floren a înso it de patriarhul Iosif. dup marea schism din 1054. apoi în Ungaria. La 1430 turcii ocup Thessalonicul. pe care mai devreme Bizan ul neputincios îl cedase vene ienilor în scopul ap r rii. prin care Bizan ul reia plata tributului. împ ratul insistând permanent ca episcopii orientali s renun e la dogmele ortodoxe. Purgatoriul i azimile. când au reînceput dezbaterile la Floren a. Asemenea încerc ri au avut loc în mai multe rânduri din ambele direc ii.1 Conciliul de la Ferrara . cum a i r mas. Propunerile de a discuta au fost acceptate. La 6 iulie 1439. p trunzând adânc în Serbia.4. urmând s aib loc în Italia. i mai mul i mitropoli i i episcopi.tratat de pace cu Murad II. La mai pu in 114 . anume de a ob ine ajutor militar din apus pentru salvarea imperiului. Biserica rus s-a declarat autocefal . Cele patru puncte florentine vizau primatul papal. evident. filioque. la fel ca înainta ii s i. Ioan (Iancu) de Hunedoara. Ceea ce se petrecea de acum înainte în sud-estul Europei era determinat de mai multe popoare. Kiev i Efes. în biserica Santa Maria Novella din Floren a fiind oficial proclamat uniunea celor dou Biserici. Acestei în elegeri din 1439 i s-a opus vehement marele cneaz rus Vasile. Ioan VIII. devenind din nou vasal otomanilor (1424). rezultatul fiind doar disensiuni religioase în imperiu în jurul în elegerii cre tine est-vest.4 Agonia Imperiului (1425-1453) 5. Singura ans . Bizan ului r mânându-i doar rolul de observator. Acum.de a ob ine sprijin politic în apus a fost pierdut de Ioan al VIII-lea.

dar din cauza iernii crucia ii au trebuit s se retrag .2 C derea Constantinopolului Constantin al XI-lea (1448-1453). Murad al II-lea nu putea interveni cu mari efective. a avut într-adev r loc. În schimbul unui tribut. În apropiere de Ni . La 10 noiembrie 1444 a avut loc b t lia decisiv pe coasta M rii Negre. experimenta i în luptele cu turcii. cavalerii apuseni au persistat în continuarea cruciadei. cu toat lupta sus inut de recucerire a unor teritorii din Grecia central . Constantin Dragases. fiind sus inu i de Vladislav al Poloniei. Constantinopolul rezista datorit fortifica iilor sale. Ioan de Hunedoara i-a înfrânt pe turci. Despotul Moreei. 115 . a fost silit s se recunoasc vasal al otomanilor. aveau s joace rolul principal. fiind asaltat în Anatolia. când încoronarea nu s-a s vâr it în Constantinopol. În fruntea cruciadei s-a aflat regele Vladislav al III-lea rege al Poloniei i Ungariei care comanda cavalerii ordinului crucifer. cu excep ia perioadei niceene. în lupte de continu h r uial . iar sârbii s-au ab inut s participe la continuarea luptei. Era pentru prima oar în istoria Imperiului. ora ul fiind înconjurat din toate p r ile de Imperiul otoman. Dar. Constantinopolul nu era departe de zona opera iilor militare. trebuind s lupte în Anatolia. în care au c zut regele Poloniei i legatul papal.de 50 de ani dup înfrângerea de la Nicopole. for ele occidentale î i pierduser vigoarea. cardinalul Cesarini. reu ind în toamna anului 1443 s elibereze Bulgaria. fiul lui Manuel al II-lea i al sârboaicei Elena Dragases. Imperiul s u se limita la Constantinopol i inutul dimprejur. Constantin ob ine pacea (1446). incita i de pap . Ioan de Hunedoara i principele Gheorghe Brancovici. Gheorghe Brancovici urma s ia Serbia din nou în st pânire. la Varna. aceast cruciad . prin anexarea unor teritorii ale Principatului Ahaia. Skanderbeg (Georg Kastrioti) a ob inut victorii în Albania. a consim it la încheierea unei p ci pe zece ani cu europenii. chiar i republicile maritime. pace încheiat în 1444. În acela i timp.4. de altfel ultima. Între timp îns . O refacere a imperiului nu se mai întrez rea. Sultanul. pentru a nu pierde accesul flotei lor comerciale în Marea Egee i Marea Neagr . încerc rile de a-i sili pe locuitori s se predea prin înfometare e uând în mai multe rânduri. deja de la începutul veacului al XV-lea. Propagat cu succes de papa Eugen al IV-lea. încoronarea având loc aici. cruciada a atras numeroase capete încoronate i foarte mul i cavaleri. Coroana imperial a fost adus la Mistra. 5. urm rind doar propriile interese. a fost ultimul basileu bizantin. Vene ia i Genova. în în elegere cu turcii.

Mehmed al II-lea(1444-1446. Turcii au deschis ostilit ile împotriva Constantinopolului. prelungit trei zile i trei nop i. ceea ce l-a înfuriat i mai mult pe Mehmed. i au p truns în ora . Constantin al XI-lea cheam Apusul în ajutor. Constantin al XI-lea. Sultanul dispunea de cea mai bun flot otoman de pân atunci. La 23 mai. Bombardarea zi i noapte a ora ului i transferarea a 72 de nave pe uscat. În ciuda debloc rii par iale realizate de Giustiniani. vizavi de Anadolu Hisari. aflat pe rmul asiatic. a construit bombarde i tunuri care puteau trage pân pe malul european al Bosforului. a c zut în lupt . A poruncit s se înal e pe rmul european al Bosforului fort rea a Rumeli Hisari. Era dispus chiar s ofere împ ratului în schimb Morea în condi ii de vasalitate. R zboinicul genovez. turcii au reu it s cucereasc poarta Romanos i au frânt rezisten a ap r torilor epuiza i. În zorii zilei de 29 mai 1453. Mai bine e s tie domnind turbanul turcesc decât tiara latin zicea demnitarul Lucas Notaras. a ajuns pe tronul Imperiului otoman în anul 1451 i a luat cu înc p ânare i tenacitate toate m surile pentru a cuceri Constantinopolul. când la 20 aprilie cele patru vase genoveze sosite în ajutorul Constantinopolului au înfrânt flota otoman în pofida superiorit ii numerice a acesteia. dorind s refac sub domnia sa un imperiu latin ca cel din 1204. Dar acest gest a fost inutil. dintre ace tia peste trei mii erau mercenari str ini. 1451-1481) care i-a asasinat fratele pentru a domni singur. în contextul acutei amenin ri turce ti a fost proclamat uniunea Bisericilor ortodox i catolic de c tre legatul papal Isidoros în Sfânta Sophia. prin închiderea cercului de asediere la 7 aprilie 1453. unul dintre cei ma apropia i sfetnici ai împ ratului. Mehmed II a început blocada pe mare asupra capitalei bizantine în 28 august 1452. Îns cei chema i în ajutor cereau insulele grece ti în schimb. împ ratul bizantin cu numele Întemeietorului. Constantinopolitanii puteau opune doar cam o zecime din num rul trupelor pe care le aveau otomanii. 116 . A urmat un cumplit masacru al popula iei (40000 de mor i) i un jaf cumplit. soarta Constantinopolului era pecetluit . cerând capitularea ora ului. Partidei antiunioniste din Constantinopol cucerirea osman îi p rea chiar un r u mai mic decât o nou st pânire latin . din Bosfor în Cornul de Aur i-au f cut efectul. murind eroic. Cererea a fost îns respins de Constantin. Giovanni Giustiniani a oferit ajutorul s u împ ratului. sultanul trimite un ultimatum bazileului Constantin. dup numeroase încerc ri nereu ite de asalt general. În 12 decembrie 1452. între care apte sute de genovezi.

Inviolabilitatea patriarhului i înal ilor clerici erau garantat . aproape teritoriile care f cuser parte din Imperiul bizantin se aflau deja sub st pânire otoman . Dup trei ani. instalându. Domnii din rile se considerau i ei urma i legitimi ai împ ra ilor din Constantinopol. Astfel. nepoata de frate a lui Constantin XI se c s torea la 12 noiembrie 1472 cu marele cneaz al Moscovei. Pe drept. a proclamat lege. Sultanul crease pentru supu ii s i ortodoc i din fostul Bizan o comunitate care se autoguverna. Sfânta Sofia a fost transformat în moschee. Constantinopolul este restaurat drept capital a lumii ortodoxe.i aici demnitarii. mai ales me te ugari i negustori din Morea. Antiunionistul Gendadios II Scholarios a devenit patriarh.Atena a fost cucerit abia în 1456. millet. Trapezunt i Crimeea. eliberând prizonierii i rechemând pe cei fugi i. patriarhul dobânde te îns depline puteri în administrarea chestiunilor biserice ti. r mânând i în timpul domina iei otomane centrul tradi iei ortodoxe. sau nu. a fost îns zdrobit de Ioan de Hunedoara. Genovezii au ob inut din partea sultanului. Moscova devine cea de-a treia Rom . Spre sfâr itul secolului al XV-lea. confirmarea privilegiilor pe care le aveau în Galata. cucerirea Constantinopolului a însemnat sfâr itul Imperiului roman transplantat în Bizan . iar clerul era scutit de taxe. Morea cu capitala Mistra în 1460. reprezentat i condus de patriarh care acum se bucura de puteri politice pe care nu le avusese anterior. fiind adu i în ora . Istanbul. Constantinopolul a devenit deopotriv capitala imperiului otoman. Ivan IV cel Groaznic a adoptat oficial titlul de ar. mai cu seam asupra slavilor ortodoc i. a deport rii. dar cre tinilor c rora li s-a permis s se întoarc în ora le-a fost dat biserica Sf. Prin firmanul ulterior to i cre tinii urmau s pl teasc trezoreriei otomane o tax anual . cuno tea greaca i a folosit cre tini. unde au primit case i scutiri de taxe. Unele familii ca Evrenos din Bithinia i Vlora din Albania s-au convertit la islam i au intrat în elita otoman . Nepotul lor. la doar câteva zile dup cucerirea Constantinopolului. Dup normele otomane a fost folosit i metoda surghiunului (sürgün). Irina. A supravie uit patriarhia Constantinopolului c reia Mehmed II i-a acordat un statut juridic special. iar în 1461 cade Imperiul de Trapezunt. mil i ordine . Sultanul a luat de îndat m suri de repopulare i reorganizare a ora ului. Zoe (Sofia) Paleolog.Cu toate c unele teritorii bizantine s-au mai men inut pentru scurt timp . Mehmed nu era un barbar. stabilindu-i în Constantinopol. 117 . Mehmed II asedia Belgradul. locuitori din alte p r i. mai ales greci în aparatul de stat. fiica ultimului despot al Moreei. Ivan III.

118 .

6 Împ ra ii bizantini Constantin I cel Mare (306/330-337) Constantin II (337-361) Vallens (364-378) Theodosius I (378-395) Arcadiu (395-408) Leon I (457-474) Zenon (476-491) Anastasios (491-518) Justin I (518-527) Justinian I (527-565) Phocas (602-610) Heracles (610-641) Constans II (641-668) Constantin IV (668-685) Justinian II (685-695) Justinian II (705-711) Anastasios II (713-715) Leon III (717-741) Constantin V (741-775) Leon IV (775-780) Constantin VI (780-797) Imparateasa Irna (797-802) Nikephor (802-811) Leon V (813-820) Mihail II (820-829) Vasile I (867-886) Leon VI (886-912) Constantin VII (913-959) Roman I Lecapenos (920-944) Nikephor II Phocas (963-969) Ioan Tzimiskes (969-976) Vasile II (976-1025) Constantin VIII (1025-1028) Constantin IX Monomahul (1042-1055) Isaac I Comnenul (1057-1059) Constantin X Doukas (Ducas) (1059-1067) Romanos IV Diogenes (1067-1071) Mihail VII Ducas (1067/71-1078) Nikephoros III Botaneiates (1078-1081) Alexios I Comnenul (1081-1118) Ioan II Comnenul (1118-1143) 119 .

Mih escu. . 1998. Bucure ti. de Marina Marinescu. Laonic. Ana. 1971. S. 1963. Constantin Porfirogenetul. Istoria turco-bizantin (1341-1462). Bucure ti. Cronografia. Carte de înv edi ie de V.Manuel I Comnenul (1143-1180) Alexios II Comnenul (1180-1183) Andronic Comnenul (1183-1195) Isaac II Anghelos (1195-1203) Theodor I Lascaris (1204-1222) Ioan III Vatatzes (1222-1254) Theodor II Lascaris (1257-1258) Ioan IV Lascaris (1258-1261) . Izvoarele istoriei României (Fontes Historiae Dacoromanae).in 1261 recucereste Constantinopolul Mihail VIII Paleologul . Expuneri istorice. Un veac de istorie bizantin edi ie de Radu Alexandrescu. Chalcocondil. 120 (976-1077). Bucure ti. Bucure ti. Bucure ti. 1988. 1975.1 Bibliografie selectiv Izvoare narative Antologia palatin . Mauriciu. III: Scriitori bizantini (sec. R zboiul cu go ii. 1958. Bucure ti.(1261-1282) Ioan V Paleologul (1341-1391) Ioan VI Cantacuzino (1347-1354) Constantin XI Paleologul (1448-1453) 7 7.Azimitul . Tana oca. trad. 1972. 1970. Via a lui Constantin cel Mare. Istoria secret . Mih escu. Bucure ti. Elian i N. Bucure ti. vol. Idem. edi ie de H. Ia i. Mihail. edi ie de H. Alexiada. 1977. Procopiu din Cesareea. Eusebiu din Caesareea. vol. Grecu. 1968. Arta militar . 1991. tur pentru fiul s u Romanos. edi ie de H. edi e de V. Bucure ti. Grecu. Psellos. I-II. Mih escu. Grecu. Ducas. Comnena. Bucure ti. XI-XIV). edi ie de V. edi ie de Viorica Golinescu. publicate de Al.

217-253. în: The New Cambridge Medieval History. Omul bizantin. * * *. * * *. 1300 (ed. 2000. p. 1916. The Byzantine empire. 1995. David Luscombe i Jonathan Riles-Smith). Bucure ti.. 1993. Bucure ti. Între antichitate Bucure ti. Polirom. p. Ion i Iliescu.320-328. Ed. 265-381. Ia i. Jaques Le Goff. Barnea. Michael. tiin ific Enciclopedic . Timi oara. 1198. 121 i . Reallexikon zur byzantinischen Kunst. Mih escu. în: The New Cambridge Medieval History. Bucure ti. Domnia împ ratului Mauricius (582602). Andea. II 1994. Dic ionar al sfin ilor. i Rena tere. David Abulafia). 2000. Bucure ti. IV c. A. 1975. Cambridge. vol. Stuttgart. * * *. Les limites de l¶Empire Byzantin depuis la fin du XIV-e siécle jusqu¶à sa chute .261-290. Bakalopoulos. Istoria bisericii. * * *. Istoria vie ii private. LV. Teora. Angold. 1982. în Byzantinische Zeitschrift. 1984.. p. Constantin cel Mare. Istoria bisericeasc universal . Klaus Wessel.1999. 1963. * * *. Byzantium in exile. vol. vol. p. Ideologia politic bizantin . 543568. Angold. 265-350.). p. Octavian. Ed. Cambridge. coord. Hélène. Ed. Omul bizantin. 1025-1118. * * *. 1985. I-II. 2002. Bucure ti. edi ie de H. Philippe-Duby. ed. Bucure ti. V c. 87108. vol. 1999. I. AHRWEILER. * * *. 1198-c. 2004. p. p. Bucure ti. I. Michael. Aries.Teofilact Simocata. II (ed. 1962. Gândirea evului mediu. Sintez de istorie bizantin . Bucure ti. Istorie bizantin . Georges (coord. Avram. 1024-c.

Bucure ti. Cazacu. Academiei. ed. A. Grecu. Louis.Bayet. Bucure ti. 1976. Stelian. Constantin VII Porphirogenetul.. Paris. Stelian. Ed. Civiliza ia bizantin . Alain. Laonic.B. 1963.. II). în Revue historique. 1958 (seria Scriptores byzantini .. 1971. Întemeierea Constantinopolului . p. 1977. Diehl. nr. I. Timi oara. 119.. Andre. Charles. Nicolae. vol. Ana. p. Comnena. A. 1963. Arta bizantin . Bucure ti. Louis. Arta bizantin . Besançon. cap. 1994. Bucure ti. B nescu. Humanitas. Alexiada. Mentalit i culturale i forme artistice în epoca romanobizantin (300-800). 1999. Dic ionar de împ ra i bizantini. Constantin et la fondation de Constantinople . S. Craiova. 1981. Brehier. Ed. vol. Istoria Imperiului bizantin. Bucure ti.47-48. B nescu. 1995. Mihai. Ch. Bucure ti.II. Constantin Porphirogenetul. Critobul din Imbros. Brezeanu. Ed. 1915. Castagnol. Ed. p. 124-143. m rire i dec dere. Carte de înv Romanos. Bizan . Academiei. Charles. Brehier.. Bucure ti. iulie-august. 7-8. 2000. Paris. 1969. 1994. în Mitropolia Olteniei. I-II. Bucure ti. V. Paris 1969-1970. 122 . 1999. 1919. trad. O istorie a Imperiului bizantin. Expuneri istorice. Imaginea interzis . Da kov. Vogt. Chalcocondil. Istoria Bizan ului i a Europei sud-estice. Bizan ul. XV. Le Livre de ceremonies. Paris. tur pentru fiul s u Cornea. Imperiul cre tin i asaltul invaziilor (313-610). trad. Bucure ti.. Brehier. Le Bas Empire. Bucure ti. I-II. 255-258. Delvoye. (Les Institutions). Le monde byzantin. Bucure ti. 1993. L. Nicolae. Armand Colin. 506-510. Din domnia lui Mahomed al II-lea (1451-1467). Brezeanu.

în: The New Cambridge Medieval History. Geanakoplos.4-23. Charles. Georgescu. Eusebiu din Caesareea.. Gibbon Edward. 1991. Teora. Hussey. Charles. Ion.1. Drimba. 1999. Deno John. 1975. Bucure ti. 30-69. V. 1974.Diehl. Charles. p.. 1998. 1930. Oxford. Ed. Istoria Imperiului Bizantin. Diehl. Etienne. Bizan ul i institu iile române ti pân la începutul secolului al XVIII-lea. Craiova. 1980. Bucure ti. A. Dosarul arheologic. Istoria declinului i pr bu irii Imperiului Roman. Bizantinii. Institutului biblic i de misiune al bisericii ortodoxe române. The Ortodox Church in the Byzantine Empire. II (sau 1999. Istoria culturii i civiliza iei. p. Ed. Ovidiu. XXX. J. Nicolae. Fontes Historiae Daco-Romanae. Bucure ti. Nicolae. Bucure ti. Diehl. 1987. Gero. vol. 1198-c. 1972. I-III. p. Church. 1986.1999. Bucure ti. nr. 1993.74-114. Paris 1905. Iorga. 525-542. Bucure ti. Donoiu. 1991. Iconoclasmul bizantin. în Byzantinische Zeitschrift. 1300 (ed. Chicago and London. vol. p. Diehl. Via a lui Constantin cel Mare. Bucure ti. Cambridge. 1987. Împ ra ii bizantini i monedele lor. 1972. David Abulafia)..Al. I-II. M. Iorga. Bucure ti. Society and Civilization Seen through Contemporary Eyes.. Grabar. Etudes byzantines. The eucharistic doctrine of the byzantine iconoclasts and its sources în Byzantinishe Zeitschrift. 1969. Bucure ti. 1984. Ed. Charles. David. Byzantium. Bizan dup Bizan . 123 . 1995. Nicolae. Meridiane. t. Bucure ti. Gilson. Bucure ti. 1976. Des quelques croyances byzantines sur la fin de Constantinople".vol IV). Bucure ti. Istoria vie ii bizantine. S. Jacoby. Andre. 68. Filosofia în evul mediu. Ducellier. V c. Figuri bizantine. Bucure ti. Iorga. The Latin empire of Constantinople anf the Frankish states in Greece. Sinteza bizantin .

2004. Magdalino. 118-139. 2008. 500-c.V-VII). Paul. Cambridge. I c. Moorhead John. Andrew. 1968. Manolescu. Cambridge. Le Goff. Cambridge. Paul. vol. 1980.Kaplan. 700 (ed. Bucure ti. Lactantius. Paris. 500-c. VI c. Morris. 500-c. în Echos d'Orient . 289-314. Louth. Constantinople et Rome. Cambridge. Paul Fouracre). 124 . 843-1118. Monks and Laymen in Byzantium. Ed. 1980. The Byzantine empire in the seventh century . 700 (ed. II (ed. La consecration et le dedicace de Constantinople. p. în: The New Cambridge Medieval History. Timi oara. Rosemary. 2008. 93-117. în: The New Cambridge Medieval History. I-III. Lazarev. Michael Jones).28. Paris. Istoria medie universal . p. 1415 (ed. 1118-1204. vol. Istoria picturii bizantine. The Byzantine empire in the fourteenth century. Moines et moniales. p. Angeliki E. The Eastern Empire in the sixth century. Paul Fouracre). Laiou. 1300-c. Michel. D.. Michel. 1924.223-229. La chretiente byzantin du debut du VII-e siecle au milieu du XI-e siecle. La fin du monde antique et le debut du Moyen Âge. 1925. The Byzantine Empire. 1970. 27. Civiliza ia Occidentului medieval. 1997. Images et reliques. La chretienté byzantine du debut du VII-e siècle au milieu du XI-e siècle. Istoria Bizan ului. 2004.. nr. Amarcord. nr. p. vol. în: The New Cambridge Medieval History. Bucure ti. Lathoud. 700 (ed. ?. I c. Paul Fouracre). Teora. Kaplan. Lot. 1998. cap. Ferdinand. 2000. 1198. p. în: The New Cambridge Medieval History. vol. Andrew. Bucure ti. 2008. Louth. I c. Instalarea barbarilor (sec. 291-316. p. 1024-c. Victor. vol. p. De mortibus persecutorum ( Despre mor ile persecutorilor). 180-201. p. Ed. Ed. 611-643. Jacques. The Byzantines in the West in the sixth century. în: The New Cambridge Medieval History. Bucure ti. p. Armand Colin. p. Lemerle. 1997. Cambridge. David Luscombe i Jonathan Riles-Smith). 795-824. Cambridge. Paris. IV c.

1974. i Bizan ul în veacurile V- Teodorescu. Ed. Cuvânt c tre tineri sau Despre folosul ce-l putem trage din citirea scriitorilor profani. tom III. "Le place de l'empereur à Byzance pendant les conciles oecumenique".900 (ed. Tesalonic. R. 1963). în: The New Cambridge Medieval History. Bucure ti.123-133. 700-900. Michael.Gh. C. Structura social a Imperiului bizantin. vol II. Ia i.prototip al icoanei. Verpeaux. Ed. Cambridge. Bucure ti. Deisis. Bucure ti. M.Gh. Paris. Popi teanu. Bucure ti.. 1972. Vasile cel Mare. 125 . p. 1970. în Byzantina. 1972. D. 700-c. Teodor.. Rosamond McKitterick). Occident. 2002. 1981. M. în Studii i articole de istorie.OBOLENSKY. Bucure ti.. 1932. Procopius din Caesareea. Lumea Bizan ului. Dimitri. A. Ostrogorski.153173. p.. Psellos. München. St nescu. 1966. Cronografia... 1998. 207 p.. 1994. Studitul. La începuturile culturii medievale române ti (secolele X-XIV). Un commonwealth medieval: Bizan ul. Istoria secret . Polirom. McCormick. Isus Hristos .. Bizan . Histoire de l'Etat Byzantin. 2008. 349-382. Teodor. J. Petritakis. Steven. 1971. Bucure ti. Traité des offices.). G. 1994. Teologia icoanei. Aba Iulia. 1976 (sau Geschichte des byzantinisches Staates. Byzantium and the west. 1962.A. Ia i. Jean. Romanitatea carpato-danubian XI. Enciclopedic . Vasiliev. c. Bucure ti. (coord. L. Ed. C derea Constantinopolului. Eugen. Runciman. PseudoKodinos. Uspenski. Histoire de Etat Byzantin. Paris. 1991. Paris. Un veac de istorie bizantin (976-1077). Zbuchea. trad. p. Balcani. XVI.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->