VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Prijedlog

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001 i 199/2003 ), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________________ 2004. godine donijela

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvaća se Analiza i program stipendija za poslijediplomske europske studije, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo europskih integracija aktom, klase: 605-01/0401/01, urbroja: 518-06-02/17-04-08, od 22. travnja 2004. godine. 2. Prihvaćaju se nacrti ugovora koje Ministarstvo europskih integracija sklapa s korisnicima stipendije na poslijediplomskim europskim studijima, tekstu koji je dostavilo Ministarstvo europskih integracija aktom, klase: 605-01/04-01/01, urbroja: 518-06-02/17-04-08, od 22. travnja 2004. godine.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful