You are on page 1of 1

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2010-2011 GÜZ YARIYILI DERS PLANI

Dersin Adı: (ULU2205) SİYASİ TARİH I Ders Dönemi : GÜZ Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZDAL Ders Yılı : 2010-2011 Dersin Türü (Z/S) : Z Ders Kredisi: 3

Anlatılan / İşlenen Konu Başlığı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tarih, Siyasi Tarih, Siyaset Tarihi Tanımlamaların Yapılması Tarıma Dayalı Uygarlıklar / Grek Uygarlığı / İslam Dünyası / Moğollar Ve Türkler Batı Egemenliğinin Yükselme Dönemi İslam Dünyasının Zayıflaması ve Osmanlı İmparatorluğu Amerikan Devrimi Fransız Devrimi 1815 Viyana Kongresi / 1830 - 1848 Devrimleri Endüstri Devrimi ve Sonuçları / Emperyalizmin Gelişimi Alman ve İtalyan Ulusal Birliği 1856 Paris Konferansı / 1904-1905 Japon – Rus Savaşı 1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri, Özellikleri Ve Gelişimi 1. Dünya Savaşı’nın Sonuçlarının Analizi 1. Dünya Savaşı’nın Osmanlı İmparatorluğu Açısından Analizi Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Lozan Barış Andlaşması Derste Önerilen Kaynaklar 1. 2. 3. 4. 5. Oral SANDER, Siyasi Tarih İlk Çağlardan 1918’e, Ankara: İmge Yay., 1994. Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumları Yay., Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-2010 , İstanbul: Der Yay., 2010. Kamuran GÜRÜN, Savaşan Dünya ve Türkiye, İstanbul: Bilgi Yay., William H. McNeill, Dünya Tarihi, Ankara: İmge Yay., Eylül 2008.