P. 1
Adevar Si Fictiune in Codul Lui Da Vinci

Adevar Si Fictiune in Codul Lui Da Vinci

5.0

|Views: 1,566|Likes:
Published by costica_baziru2820

More info:

Published by: costica_baziru2820 on Feb 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/01/2014

Sections

Majoritatea experţilor sunt de acord cu un număr de criterii ce
trebuie folosite când se examinează sursele păstrate, pentru a ne ajuta
să aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat în viaţa lui Iisus. Cele mai
importante criterii sunt următoarele patru.1

Cu cât mai vechi, cu atât mai bine

Relatările despre Iisus - inclusiv acelea în care el interacţionează
cu Maria Magdalena şi cu alţii - au suferit schimbări pe măsură ce au
fost repovestite în timp, reflectând convingerile, viziunile şi
perspectivele celor ce narau. De aceea, sursele cele mai vechi
furnizează informaţii care, în comparaţie cu cele provenite din surse
mai târzii, sunt mai puţin susceptibile de a fi fost modificate radical.
Motivul este evident: în cazul surselor vechi, a existat mai puţin timp
ca relatările să fie modificate decât în cazul celor mai târzii. De aceea,
experţii care încearcă să descopere ce s-a întâmplat de fapt în viaţa lui
Iisus au tendinţa să folosească Evanghelia după Marcu şi documentul
Q, de exemplu, mai mult decât Evanghelia după Ioan şi cea după Toma.
Ultimele două au apărut la câteva decenii după primele două şi de
aceea este mai puţin probabil ca ele să conţină informaţii de încredere

din punct de vedere istoric.
Totuşi, din moment ce toate sursele noastre sunt relativ târzii
(adică nu sunt contemporane cu Iisus), nu este suficient să acceptăm
ceea ce sursele vechi ne spun că este de încredere. Chiar şi ele conţin
relatări modificate în procesul repovestirii. Şi mai sunt necesare şi alte
criterii.

Adunarea mărturiilor

Experţii care încearcă să reconstruiască evenimentele din viaţa lui
Iisus găsesc un ajutor semnificativ în sursele vechi care furnizează
independent aceeaşi informaţie despre el. Dacă două sau mai multe
surse independente povestesc acelaşi episod din viaţa lui Iisus, atunci
nici una din aceste două surse nu a fost născocită, dar, în acest caz,
informaţia trebuie să fi provenit dintr-o sursă şi mai veche - posibil
dintr-o dare de seamă într-adevăr istorică despre viaţa lui Iisus. Este
important de subliniat totuşi că, pentru ca acest criteriu să funcţioneze,
sursele trebuie să fie independente una de alta. Dacă o întâmplare
apare în Evangheliile după Matei, Marcu şi Luca, de exemplu, acesta nu
ar fi un datum atestat independent în trei surse, deoarece Evanghelia
după Matei şi Evanghelia după Luca ar fi preluat întâmplarea din
Evanghelia după Marcu. În cazul acesta, avem o singură sursă pentru
întâmplarea povestită, şi nu câteva. Dar dacă, să presupunem, o
întâmplare există în Evanghelia după Marcu, în documentul Q şi în
Evanghelia după Toma, care sunt toate independente una faţă de alta,
atunci întâmplarea povestită trebuie să fi fost preluată dintr-o sursă şi
mai veche, disponibilă tuturor celor trei.
Vom mai analiza câteva exemple. (1) În surse independente -
Pavel, Marcu, Ioan şi chiar în Iosifus - se afirmă că Iisus avea fraţi.
Concluzia? Iisus avea probabil fraţi. (2) Iisus este asociat cu Ioan
Botezătorul în Evanghelia după Marcu, în documentul Q şi în
Evanghelia după Ioan. Atunci este clar că Iisus chiar a avut o legătură
cu Ioan Botezătorul. (3) În Evanghelia după Marcu, în L (sursa specială
a lui Luca), în Evanghelia după Ioan şi în Evanghelia după Toma se
spune că Iisus s-a aflat de multe ori în public în compania femeilor.
Concluzia?

Contrazicerea bunului-simţ

Pentru că relatările despre Iisus au fost schimbate în mod
subiectiv, reflectând perspectivele, viziunile şi interesele oamenilor
care povesteau, ce putem face cu informaţiile despre Iisus găsite în
diverse surse, dar care contrazic bunul-simţ, aşa cum apare în lumina
acestor perspective, viziuni şi interese? Aceste tradiţii care par să fie
împotriva a ceea ce creştinii ar fi vrut să spună despre Iisus nu sunt, în
mod evident, tradiţii pe care ei le-ar fi născocit. Astfel, ele sunt

deosebit de preţioase pentru că nu sunt inventate, ci par să reprezinte
lucruri care chiar s-au întâmplat în viaţa lui Iisus.
De exemplu, s-a atestat independent că Iisus provenea din
Nazaret (Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Ioan). Acest lucru
este contrar ideii pe care creştinii ar fi vrut s-o sugereze, deoarece
Mesia trebuia să vină din Betleem (şi de aceea se povesteşte că s-a
născut acolo). Dar de ce ar spune creştinii că el era din Nazaret?
Nazaretul era, înainte de creştinism, un orăşel neînsemnat despre care
nu auzise nimeni
. Creştinii care povesteau despre Iisus nu câştigau
nimic dacă spuneau că Iisus era dintr-un cătun necunoscut de pe lângă
pădurile din Galileea. Aşa că, probabil, relatările care îl plasează acolo
sunt autentice - de acolo era Iisus. Să analizăm acum botezul lui Iisus
de către Ioan: creştinii din vechime au înţeles că, în ceremonia
botezului, persoana care boteza era superioară spiritual celei care era
botezată. Atunci de ce ar scorni un creştin ideea că Iisus a fost botezat
de altcineva? Nu ar însemna aceasta că Ioan îi era superior lui Iisus?
Din moment ce creştinii îl venerau pe Iisus, ei nu ar fi născocit o a-
semenea poveste şi de aceea probabil că acest lucru (botezul) s-a
întâmplat cum se povesteşte.

Contextul este (aproape) totul

În sfârşit, experţii iau în serios concluzia la care ajunge azi oricine
studiază personajul istoric Iisus: că el a fost un evreu care a trăit în
Palestina, în secolul I. Dacă există poveşti despre ce a spus sau ce nu a
spus Iisus care nu se potrivesc în contextul în care apar, atunci este
aproape imposibil de crezut că acele povestiri sunt exacte din punct de
vedere istoric (până la urmă, chiar Langford invocă ceva asemănător
acestui criteriu istoric atunci când spune că Iisus nu ar fi putut fi un
evreu celibatar). Cuvintele spuse de Iisus, de exemplu, care au mai
mult sens într-un alt context, probabil că derivă din acel context, mai
curând decât din viata lui Iisus.
De exemplu, un număr de pilde ale lui Iisus găsite în Evanghelia
Coptă după Toma sau în alte scrieri din documentele de la Nag
Hammadi prezintă o influenţă gnostică. Problema este că nu avem nici
o dovadă pentru a sugera că gnosticismul exista deja în primele două
decenii ale secolului I - în special în Galileea rurală. Prin urmare, aceste
pilde gnostice trebuie să provină din tradiţii de mai târziu, fiind probabil
atribuite lui Iisus într-un alt context (de exemplu, în secolul al II-lea,
într-un loc precum Egipt sau Siria). Aceasta nu înseamnă că tot ce este
scris în Toma trebuie respins. Chiar în această evanghelie, de exemplu,
Iisus spune parabola bobului de muştar, o parabolă care este prezentă,
independent, şi în Evanghelia după Marcu. Parabola nu are nimic ce ne-
ar putea ajuta să identificăm influenţa gnostică şi este prezentă în
două surse independente, dintre care una este foarte veche.
Concluzia? Este foarte posibil ca Iisus să fi spus această parabolă.

Am prezentat câteva din principalele criterii folosite de experţi în
examinarea celor mai vechi surse pe care le avem despre viaţa lui
Iisus. A afla ce a spus şi ce a făcut el nu înseamnă "să crezi pe cineva
pe cuvânt" sau să accepţi totul (sau orice) se spune despre el în
sursele evanghelice. Fiecare cuvânt al lui Iisus, orice s-a spus că a făcut
el şi tot ce s-a spus că a trăit (inclusiv afirmaţia că ar fi fost căsătorit)
trebuie să fie supus acestor criterii, pentru a vedea dacă poate sau nu
poate fi atribuit în mod plauzibil circumstanţelor istorice ale vieţii lui.
Cuvintele şi faptele lui Iisus care nu satisfac aceste criterii pur şi simplu
nu pot fi acceptate ca istorice. Pe scurt, să afli lucruri despre viaţa lui
Iisus nu înseamnă să ghiceşti, să-ţi foloseşti imaginaţia sau să adaugi
ceea ce doreşti. Înseamnă să analizezi sursele cu un ochi critic, spre a
elucida ce s-a întâmplat cu adevărat în viaţa lui. În capitolul următor,
vom analiza afirmaţiile făcute în romanul Codul lui Da Vinci despre
pretinsa căsătorie a lui Iisus şi despre pretinsa relaţie sexuală cu Maria
Magdalena, ca şi despre aşa-zisa lui dorinţă ca ea să construiască
biserica. Înainte de a face asta, este important să rezumăm pe larg ce
se poate şti despre viaţa lui Iisus, pentru că viaţa lui şi câteva trăsături
ale ei vor juca un rol important în felul cum înţelegem detaliile în
capitolele ce urmează.

Iisus ca profet apocaliptist

De mai multe ori, Leigh Teabing afirmă că, înainte de Constantin,
Iisus era recunoscut ca "profet muritor", dar nu şi în Evangheliile Noului
Testament de azi, unde Iisus este descris ca divin. Aşa cum am văzut,
Teabing greşeşte în mai multe rânduri. Greşeşte când consideră că
Noul Testament îl descrie pe Iisus ca fiind în întregime divin, pentru că
Iisus este de multe ori descris şi aici, în multe pasaje, ca fiind muritor.
Şi se înşală crezând că felul în care era perceput Iisus s-a schimbat
după împăratul Constantin: Constantin nu a avut aproape nimic de-a
face cu noua percepţie asupra lui Iisus ca fiind nu numai om, ci şi de
esenţă divină. Aceasta s-a întâmplat cu câteva secole înainte de timpul
lui Constantin. Dar Teabing are dreptate în privinţa unui aspect-cheie:
cele mai vechi şi mai de încredere surse ale noastre îl înţeleg într-
adevăr pe Iisus ca fiind un profet muritor. De fapt, mai mult decât atât,
ele îl percep ca pe un profet care a lăsat un set precis de profeţii. Iisus,
ca şi esenienii din comunitatea de la Marea Moartă despre care am
vorbit în capitolul al II-lea, a fost un evreu apocaliptist, care credea că
Dumnezeu avea să intervină curând în cursul istoriei pentru a răsturna
forţele răului din această lume şi pentru a stabili pe pământ o nouă
împărăţie, în care nu vor mai fi suferinţă şi durere. Aşa cum voi
demonstra, această viziune asupra lui Iisus ca evreu apocaliptist derivă
dintr-o examinare atentă a celor mai vechi surse ale noastre. Şi este
esenţială pentru evaluarea unor afirmaţii din Codul lui Da Vinci - de e-
xemplu, a faptului că Iisus era căsătorit sau că era activ sexual.

În capitolul al doilea, am întâlnit câteva caracteristici ale viziunii
apocaliptice evreieşti. Evreii care susţineau această teorie afirmau că
realitatea are două componente fundamentale - forţele binelui şi
forţele răului, avându-i pe Dumnezeu şi pe îngerii lui de o parte, şi pe
Satan şi diavolii de cealaltă parte. Acest dualism a fost integrat într-un
plan istoric în care perioada curentă dominată de rău ar fi urmată de o
perioadă pusă sub semnul binelui, în care Dumnezeu ar aduce propria
sa împărăţie şi domnia sa supremă. Venirea acestei împărăţii ar implica
un eveniment cataclismic, prin care Dumnezeu ar distruge forţele
răului în actul judecăţii, iar oamenii ar fi judecaţi după cum au fost de
partea lui Dumnezeu sau de partea răului, în acest interval nefast. Mai
mult decât atât, aceşti evrei credeau că tot scenariul apocaliptic avea
să se împlinească foarte curând.
De la începutul secolului XX, mulţi experţi au ajuns la concluzia că
aceasta este şi viziunea personajului istoric Iisus. Dovada provine din
sursele noastre vechi despre viaţa lui Iisus - evangheliile creştine care
s-au păstrat -, analizate conform criteriilor pe care le-am expus mai
sus.2

Tradiţiile referitoare la Iisus ca apocaliptist se întâlnesc în
relatările noastre cele mai vechi, precum Marcu, documentul Q, M şi L
(deşi nu şi în relatările de mai târziu, din Toma şi Ioan), care sunt
independente una faţă de alta. În aceste tradiţii, Iisus anticipează că
Dumnezeu va trimite un judecător din ceruri, pe care îl numeşte enig-
matic "Fiul Omului", care va răsturna forţele răului, va distruge tot ce
se opune lui Dumnezeu şi va aduce împărăţia bună a lui Dumnezeu
pentru toţi aceia care au fost de partea lui în aceste vremuri aflate sub
stăpânirea răului. Gândiţi-vă la ceea ce a spus Iisus în cele mai vechi
surse ale noastre (atestate independent), de exemplu:

"Pentru că oricine se va ruşina de mine şi de cuvintele
mele din acest neam preacurvar şi păcătos, de acela se va
ruşina şi Fiul Omului, când va veni în slava Tatălui Său
împreună cu sfinţii îngeri... Adevărat vă spun că sunt unii din
cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăţia
lui Dumnezeu venind în slavă." (Marcu 8, 38-39, 1)
"Dar în zilele acelea, după nenorocirile toate, soarele se
va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea
din cer şi puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se
va vedea Fiul Omului venind pe nori, cu mare putere şi slavă.
Atunci va trimite pe îngerii Săi, şi va aduna pe cei aleşi din
cele patru vânturi, de la marginea pământului până la
marginea cerului... Adevărat vă spun că nu va trece neamul
acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri." (Marcu
13, 24-27, 30)

"Căci precum fulgerul scânteietor va lumina pământul
de la o margine a cerului până la cealaltă, aşa va fi şi Fiul
Omului în ziua Sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe, şi să

fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui
Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului Omului: mâncau,
beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în
corabie; şi a venit potopul şi i-a luat pe toţi. Tot aşa va fi şi în
ziua când se va arăta Fiul Omului." (Q, via Luca 17, 24; 26-
27, 30; cf. Matei 24, 27, 37-39)
"De aceea şi voi fiţi gata; căci Fiul Omului va veni în
ceasul în care nici nu gândiţi." (Q, via Luca 12, 39; Matei 24,
44)

"Aşa cum se smulge neghina şi se aruncă în foc, aşa va
fi şi la sfârşitul veacului. Fiul Omului va trimite pe îngerii Săi
şi ei vor smulge din împărăţia Lui toate lucrurile care sunt
pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea, şi-i
vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsetul şi
scrâşnirea dinţilor. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca
soarele în împărăţia Tatălui lor." (M, via Matei 13, 40-43)
"Luaţi seama la voi înşivă ca nu cumva să vi se îngreuieze
inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările
vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără de veste
asupra voastră şi să vă prindă ea în capcană. Căci ea va veni
la toţi cei de pe faţa pământului. Fiţi cu grijă mereu; rugaţi-vă
să aveţi puterea să fugiţi din calea a ceea ce va veni pe
pământ şi să staţi lângă Fiul Omului." (L, via Luca 21, 34-36)

În tradiţiile noastre sunt multe astfel de pilde: am citat numai
câteva exemple. Trebuie să subliniez că aceste pilde apocaliptice ale lui
Iisus provin din cele mai vechi surse ale noastre (amintiţi-vă: cu cât
mai vechi, cu atât mai bine), sunt atestate independent şi complet
credibile contextual (amintiţi-vă că puncte de vedere asemănătoare se
află şi în Manuscrisele de la Marea Moartă, din vremea lui Iisus). Mai
mult, unele dintre pildele apocaliptice ale lui Iisus contrazic ceea ce
primii creştini i-ar fi atribuit lui Iisus ca învăţături. Să luăm următorul
exemplu din documentul Q:

"Adevărat vă spun, în noua împărăţie, când Fiul Omului
va sta pe tron în slavă, şi voi [discipolii] veţi sta pe două-
sprezece tronuri şi veţi judeca cele douăsprezece triburi ale
lui Israel." (Matei 19, 28, cf. Luca 22, 30)

De ce nu ar inventa aceste cuvinte un creştin de mai târziu? Obser-
vaţi că Iisus vorbeşte tuturor celor doisprezece discipoli şi spune că ei
toţi vor domni în împărăţia ce avea să vină. Dar este greu de crezut că
această afirmaţie despre cei doisprezece discipoli ar fi putut fi făcută
de creştinii de mai târziu, după evenimentele petrecute la moartea lui
Iisus, întrucât aceştia ar fi ştiut că unul dintre discipoli, Iuda
Iscarioteanul, l-a trădat pe Iisus. Va fi Iuda unul dintre conducătorii

viitoarei împărăţii? Creştinii nu ar putea crede acest lucru. Atunci de ce
ar păstra ei cuvintele lui Iisus, care spun exact contrariul a ceea ce
cred ei? Evident că Iisus chiar a făcut asemenea afirmaţii, iar ei au
păstrat cuvintele lui intacte, fără a le schimba în lumina propriei lor

viziuni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->