www.yeyintnge.blogspot.

com
Comments

ဆင္းရဲသားမ်ား ႐ုပ္ရွင္မွာမပါရ
MONDAY, 23 FEBRUARY 2009 19:14 ၾကည္ေဝ
ျမန္မာ့ ဗီဒီယို၊ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆင္းရဲသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား
မရိုက္ကူးၾကရန္ တားျမစ္ ေၾကာင္း ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း သမားမ်ားထံမွ
သိရွိရသည္။
ရုံတင္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ဟာသကား တကားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - http://flickr.com)
ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယို ဇာတ္ကားမ်ားအား ရိုက္ကူးရာတြင္ ဇာတ္လမ္းသေဘာအရ
ဆင္းရဲသား ပါ၀င္ေသာအခန္းကို မျဖစ္မေန ရိုက္ကူးခဲ့ရပါက အတိအက် လိုက္နာရမည့္
အခ်က္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း ၊
ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ အစည္းအရံုး ရံုးတြင္လည္း အဆိုပါ ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
ထုတ္ျပန္ထား ေၾကာင္း ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားက ေျပာသည္။
ရံုတင္ျပသေနေသာ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ဗီဒီယို ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ အေျခခံလူတန္းစား၊
ဆင္းရဲသား သရုပ္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ျပည္သူ၏
ဂုဏ္သိကၡာအား ေသးႏုပ္သိမ္ဖ်င္း ေစသည့္ သရုပ္ျပကြက္မ်ားကို
ေတြ႕ျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ား၊ ဆင္းရဲသား လူတန္း စားဘ၀မ်ားအား ေပၚလြင္ေစေသာဇာတ္၀င္ခန္းမ်ား မရိုက္ရဟု တားျမစ္ထားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ လုပ္ငန္းမွ
၀န္ထမ္းတဦးက ဆိုသည္။
“ဇာတ္လမ္းေတြကို ဆင္ဆာတင္ကတည္းက ဆင္းရဲသားဇာတ္လမ္းဆိုရင္ခင
ြ ့္မျပဳဖို႔ေျပာထားတယ္၊ ဇာတ္ညႊန္းမွာ လည္း ဆင္းရဲသားေတြန႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲ
ရိုက္ညႊန္းမ်ိဳးကအစ မပါေအာင္ေသခ်ာစိစစ္ျပီးမွ ခြင့္ျပဳရမယ္လို႔ညႊန္ၾကား ခ်က္ထုတ္ထားတယ္”ဟု အဆိုပါ ၀န္ထမ္းက ေျပာဆိသ
ု ည္။
အာဏာပိုင္မ်ားမွဖိအားေပးေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္လုပ္ငန္းပိုင္းဆက္စပ္ ေန ေသာ
ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာမ်ားအား ဆင္းရဲသားဇာတ္လမ္းမ်ိဳးႏွင့္ ဆင္းရဲသားသရုပ္ေဖာ္မႈ ပါ၀င္ ေသာဇာတ္လမ္းမ်ားအားလံုး၀မေရးရန္ႏွင့္မရိုက္ရန္
ေျပာဆိုတားျမစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒါရိုက္တာတဦးကေျပာ သည္။
“က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာတာကေတာ့ ဆင္းရဲသားဇာတ္ရုပ္ေတြပါတဲ့ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး လံုး၀ မရုိက္ဘဲ ေရွာင္ဖို႔ ေျပာတယ္၊ ေနာက္ဆံုးဘယ္ေလာက္ထိ
ေျပာထားလဲဆိုေတာ့ ဇာတ္၀င္းခန္းရိုက္တဲ့ ပတ္၀န္း က်င္မွာကိုက ဆင္းရဲသားေတြ ေနတဲ့ရပ္ကြက္မ်ိဳးမျဖစ္ရဘူးလို႔ ေျပာတယ္” ဟု နယ္ၾကိဳက္ကားမ်ားကို ရုိက္ကူး
ေနေသာ လူငယ္ ဒါရိုက္တာ တဦးက ဆိုသည္။
ျမန္မာ့ ဗီဒီယို၊ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေစ်းကြက္မွာ နယ္ကိုသာအားကိုးျပီး ထုတ္လုပ္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ နယ္ၾကိဳက္ ကားမ်ားျဖစ္ေသာ နယ္ေဒသမ်ားမွ
ေဒသခံလူထုကိုယ္စားျပဳဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ေတာင္သူဇာတ္လမ္း ဇာတ္အိမ္မ်ား၊ အေျခခံလူတန္စားတုိ႔၏ ဘ၀ကိုေပၚလြင္ေစေသာ ဘ၀သရုပ္ေဖာ္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို
အသားေပးရိုက္ကူးလာၾက ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တားျမစ္ခံရသည္ဟု ထင္ေၾကာင္း ဇာတ္ညႊန္းဆရာတဦးက ေျပာဆိုသည္။
“က်ေနာ္တို႔မွာ ရိုက္စရာဆိုလို႔ ဟာသကားပဲ ရွိေတာ့တယ္၊ ဟာသကားမွာေတာင္ ဆင္းရဲသား မပါရ၊ သူေဌးသား ႏွင့္ သူေဌးမ်ားသာ ပါေသာ ဟာသ ကားျဖစ္ရမွာ”ဟု
သူက ေျပာသည္။
ျမန္္မာ့ရုပ္ရွင္ဗီဒီယိုမ်ားအား အစိုးရက တားျမစ္မႈမ်ား၊ ကန္႔သတ္မႈမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဇာတ္ကားမ်ားမွာ သဘာ၀က်မႈနည္းပါးကာ
အရည္အေသြးက်ဆင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား မွာ လြတ္လပ္မႈရွိမွ တိုးတက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ သရုပ္ေဆာင္မႈကိုပါ ကန္႔သတ္ေနျခင္းမွာ
အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ားအားထိခိုက္ေစေၾကာင္း ၀ါရင့္ဒါရိုက္တာၾကီးတဦးက သံုးသပ္ေ၀ဖန္သည္။
“ၾကံဳရတာေတာ့ အံ့ၾသစရာၾကီးပဲ၊ ဆင္းရဲသား မပါဘဲနဲ႔ ရုပ္ရွင္ရိုက္ရမယ္ဆိုေတာ့ ဘယ့္နဲ႔ လုပ္ရမလဲ၊ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေလာက္တုန္းကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြကို
အဓိကထားရိုက္တဲ့ ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးမျဖစ္ရဘူးဆိုလို႔ အမ်ိဳး သားဇာတ္ေတြခ်ည္းပဲ ရွာရိုက္ၾကရတယ္၊ အလုပ္လုပ္ရတာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔
ေဘာင္က်ဥ္းက်ဥ္းလာတယ္”ဟု အဆိုပါ ဒါရိုက္တာၾကီးက ေျပာဆိုသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ျမန္မာ့ရုပ္႐ုင္လုပ္ငန္းမွာ ဇာတ္ကား ၁၀ ကားသာ ထုတ္လုပ္ျပသႏုိင္ရျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ဗီဒီယို ဇာတ္ကားမ်ား၏
အရည္အေသြးကိုျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနျပီဆိုသည္ကိုျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းက်ဆင္းေနျခင္းမွာ
ဇာတ္လမ္းအရည္အေသြးမ်ားက်ဆင္းေသာေၾကာင့္ ပရိ သတ္အားေပးမႈလည္း က်ဆင္းလာရာမွ ဇာတ္လမ္းထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းနည္းပါးလာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း
ဒါရိုက္တာၾကီးက သံုးသပ္သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြက္ ရုပ္ရွင္အကယ္ဒမီဆု ေပးရာတြင္လည္း ထူးခၽြန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စင္ေပၚ မတက္ ေစရဟူေသာ ယၾတာေၾကာင့္
အမ်ိဳးသမီးထူးခၽြန္းဆုကိုမေပးဘဲခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရုပ္ရွင္ အသို္င္း အ၀န္းက ေျပာဆိုၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဆင္းရဲသားဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ဆင္းရဲသားအေရးကိစၥမ်ား ပါေသာ ဇာတ္ကားမ်ားအား ရိုက္ကူးျပသ ျခင္းကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္းမွာလည္း ယၾတာရာ
ေခ်ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရုပ္ရွင္ေလာကသမ်ားအၾကား ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။

ျပန္လြတ္လာလဲ အန္အယ္ဒီအဖြဲ႔၀င္လို႔ ခံယူထား
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ေခတ္ၿပိဳင္ကုိေျပာ
မင္းႏုိင္သူ / ၂၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉
မၾကာခင္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ျမစ္ႀကီးနားေထာင္မွ ျပန္လတ
ြ ္လာသူ မႏၱေလးတုိင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ
ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က မိမိကုိယ္မိမိ အန္အယ္ဒီအဖြ႔၀
ဲ င္တဦးအျဖစ္ ခံယူထားေၾကာင္း
ေခတ္ၿပဳိင္သို႔ ေျပာသည္။
ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္ မၾကာခင္က ျပန္လတ
ြ ္လာသည့္ အက်ဥ္းသား (၆,၀၀၀) ေက်ာ္တင
ြ ္ တဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး
ေခတ္ၿပိဳင္ႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ယခုက့သ
ဲ ို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္မွ ျပန္လတ
ြ ္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တင
ြ ္ (၁၂) ႏွစ္မွ်
အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။ ေလာေလာဆည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးစစ္ခံဦးမည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ေျပာသည္။
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဖြ႔စ
ဲ ည္းေရး အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္မႈျဖင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး
ေထာင္ဒဏ္ (၂၅) ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံရသည္။ ၁၉၉၁ ခုတင
ြ ္ စစ္အစိုးရ ေရြးေကာက္ပေ
ဲြ ကာ္မရွင္က
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္အား ပါလီမန္မွ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေနာက္ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခင
ြ ့္ ပိတ္ခဲ့သည္။
ျမစ္ႀကီးနားအက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္မလႊတ္ေသးသူမ်ားထဲတင
ြ ္ ကုိမ်ဳိးေအာင္သန္း၊ ကုိၾကည္လင္း ၊ ကိုဇာဂနာ၊
ကုိလွမ်ဳိးေနာင္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအျပင္
ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ား ၊ စသုံးလုံး ၫႊန္ခ်ဳပ္တုိ႔လည္း က်န္ေနေသးသည္ဟု
ျပန္လြတ္လာသူေတြက ေျပာသည္။
နအဖ စစ္အစုိးရက အက်ဥ္းသား (၆,၃၁၃) ဦး လြတ္ေပးမည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၀) ရက္တင
ြ ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူမ်ားအနက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမွာ (၂၀) ၀န္းက်င္ခန္႔သာ ရွိေနေသးေသာ္လည္း
ယင္းတုိ႔အနက္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၈) ႏွစ္ (၃) လ က်ခံခ့ရ
ဲ ေသာ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)
ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ပါရွိလာခဲ့ျခင္းကုိမူ ေက်နပ္ရေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီအသုိင္းအ၀န္းက
လည္းေျပာဆိုသည္။
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္ ျမစ္ႀကီးနားအက်ဥ္းေထာင္တင
ြ ္ (၁၂) ႏွစ္မွ် အက်ဥ္းခ်ခံခ့ရ
ဲ ကာ ယခုလ (၂၀) ရက္တင
ြ ္
ကခ်င္ျပည္နယ္ အန္အယ္လ္ဒီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေဖစိန္ႏွင့္ အတူ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည္။ ျမစ္ႀကီးနား
အက်ဥ္းေထာင္တင
ြ ္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂၀) ေက်ာ္ ရွိေနသည့္အနက္မွ ၄င္းတုိ႔ႏွစ္ဦးသာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
ဦးေဖစိ္န္သည္ ျမစ္ႀကီးနား အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အသက္ (၇၄) ႏွစ္ရွိ အသက္အႀကီးဆုံး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ကာ
၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းအၿပီးတြင္ ပုဒ္မ (၅၀၅/ခ) ျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနား အန္အယ္လ္ဒီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေန၀င္းႏွင့္ အတူ
ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္စီ က်ခံခဲ့ရသည္။
“မုိးကြက္က်ားရြာတယ္လုိ႔ေျပာရမလား။ ဒီမွာက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂၀) ေက်ာ္က်န္ေန ေသးတယ္။ အျပည့္အ၀
၀မ္းမသာႏုိင္ပါဘူး။ ကုိေန၀င္းတုိ႔ ကုိေက်ာ္ေမာင္တုိ႔လည္း က်န္ေန ေသးတယ္ဗ်ာ။ ကုိမ်ဳိးေအာင္သန္း (ILO)၊ ကုိၾကည္လင္း
(ေတာင္ဒဂုံNLD)တုိ႔ဆုိလည္း ႏွစ္ေတြၾကာလွၿပီေလ။ သူတုိ႔ကုိလည္းလြတ္ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ဦးေဖစိ္န္က ဆုိသည္။
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသာႏွစ္ဦးႏွင့္ အတူ မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ဂိတ္ အေရးအခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ တသက္တကၽြန္း
ျပစ္ဒဏ္ေပးခံထားရေသာ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွ ဗုိလ္ႀကီး တင့္ေဆြလည္း ျပန္လည္လတ
ြ ္ေျမာက္လာေၾကာင္း

ေခတ္ၿပဳိင္က စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရာက္ စက္မႈ (၁) ၀န္ထမ္းေျပးမ်ား
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အဖ်က္ခံရ
NEJ / ၂၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၀၉
အင္ဂ်င္နီယာ ဘီအီးဘြ႔ရ
ဲ သူမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာနမွ
၀န္ထမ္းေျပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြာေရာက္
အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအား ျပည္ထေ
ဲ ရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး အျမန္ဆုံး အေရးယူရန္ ၀န္ႀကီး
ဦးေအာင္ေသာင္းက ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ စက္မႈ (၁) ၀န္ထမ္းမ်ားအား
ခ်က္ျခင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔အား ထုတ္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ေန႔စ၊ဲြ ၀န္ထမ္းေျပးျဖစ္ရသည့္
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ ျပည္ထေ
ဲ ရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး အျမန္ဆုံး အေရးယူရန္
၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းက ၫႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန သတင္းရပ္ကြက္က
ေျပာသည္။
“စက္မႈ (၁) ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ခံစားခြင့္မယူဘဲ အလုပ္ကေန ႏႈတ္ထက
ြ ္ခင
ြ ့္မေပးဘူး။ ႏႈတ္ထက
ြ ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
သိန္း (၄၀-၅၀) ထိ ေပးရမယ္ဆုိၿပီး ညစ္ထားတယ္ဗ်ာ။ ေနာက္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ တင္းၾကပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြေၾကာင့္
အင္ဂ်င္နီယာ ဘီအီးဘြဲ႔ရ အရာရွိေတြ ၀န္ထမ္းေျပးအျဖစ္ခံၿပီး အလုပ္ခင
ြ ္ကုိ ျပန္မလာတာ ပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္
ဒီေၾကျငာခ်က္ထုတ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းက ဒုကၡေပးဖို႔ ၾကံစည္တယ္လို႔ပဲ ျမင္ၾကတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လုိသည့္ စက္မႈ
(၁) ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။
စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ေက်ာက္ဆည္ အပ္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ မဟာအင္ဂ်င္နီယာဘြ႔ရ
ဲ ဦးရဲထြန္းဆုိလ်င္
၀န္ထမ္းဘ၀မွ ထြက္ခင
ြ ့္မရသည့္အတြက္ အလုပ္ခင
ြ ္သို႔ ျပန္မလာေတာ့ဘဲ စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခာြ သြားသျဖင့္ ဦးရဲထြန္း၏
ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ စင္ကာပူ ျမန္မာသံ႐ုံးသို႔ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္းက အေၾကာင္းၾကားခဲ့သလို
လုအ
ိ ပ္သလို အေရးယူေပးရန္ ျပည္ထေ
ဲ ရး၀န္ႀကီးဌာနကုိပါ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။
အလားတူပင္ မေကြး ေဆးတကၠသုိလ္မွ လက္ေထာက္ကထိကတဦးႏွင့္ မႏၲေလး ေဆးတကၠသုိလ္မွ သ႐ုပ္ျပဆရာ ဆရာ၀န္
(၇) ဦးတုိ႔အား တာ၀န္မွ စြန္႔ခြာျခင္း၊ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ဆုိသည့္ စြပ္စခ
ဲြ ်က္မ်ားျဖင့္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ
ထုတ္ပယ္လုိက္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၀၉ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။
ေခတ္ၿပိဳင္မွ ဖတ္႐ႈခင
ြ ့္ရသည့္ အဆုိပါအမိန္႔ကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ (၂၆) ရက္ ေန႔စျဲြ ဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္ၿပီး
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးကုိယ္စား ေဆးသိပၸံပညာဦးစီးဌာန ဒု- ၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းေဇာ္ျမင့္က လက္မွတ္ထုိး
ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနက အလုပ္မွ
ထြက္ခြာသြားေသာ ပါရဂူဘြဲ႔ရ ဆရာ၊ ဆရာမ (၂၃) ဦးအား ၎တုိ႔ပုိင္ ၀က္ဘဆ
္ ုိက္မွ ထုတ္ျပန္ကာ ေလ်ာ္ေၾကး
ေငြေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း ေခတ္ၿပိဳင္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေတာင္းခံမႈတင
ြ ္ သက္ဆုိင္ရာဘြ႔မ
ဲ ်ားအလုိက္ ျမန္မာေငြ
(၅) သိန္းမွ (၃၄) သိန္းအထိ ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာေမွာင္ခုိဆန္ ထုိင္းဘက္ကပိတ္
ထုိင္းႏုိင္ငံေရးသမားေတြပါ ပတ္သက္

လြန္ခဲ့သည္ ႏွစ္လခန္႔ ေကာက္သစ္ေပၚခ်ိန္မွစ၍ ျမ၀တီမွ မဲေဆာက္ဘက္သုိ႔ ညစဥ္ ဆန္အိတ္ေရ တစ္ေသာင္းခန္႔
တရားမ၀င္ တင္သင
ြ ္းေနျခင္းကို ထိုင္းဘက္မွ ႐ုတ္တရက္ တင္သင
ြ ္းခြင့္ ပိတ္လိုက္သည့္အတြက္ ျမ၀တီဘက္ကမ္းတြင္
ျမန္မာဆန္အိတ္ေရ ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ေသာင္တင္ေနသည္။
ျမန္မာဆန္ကုန္သည္တဦးက “ထိုင္းဘက္က ပိတ္လို႔ ျမန္မာဆန္ေတြ ေသာင္တင္ေနတာ ေလွဂိတ္တဂိတ္မွာဆိုရင္
အိတ္ေရ ငါးေထာင္ေလာက္ကို ဒီအတိုင္းကမ္းနဖူးမွာ ပုံထားရတယ္။ ေဟြ႔မုတ္ဂိတ္န႔ဲ သုံညဂိတ္မွာဆိုရင္ ပိုမ်ားတယ္။
ထိုင္းဘက္က ဆန္ကုန္သည္ေျပာတာက ဆန္ခုိးသြင္းတဲ့ကိစၥ စစ္ေဆးေရး၀င္လို႔ ပိတ္ထားရတယ္လို႔ ေျပာတယ္။
အခုပတ
ိ ္တာ ငါး ရက္ရွိၿပီ။ ထိုင္းဘက္က ျပန္ဖင
ြ ့္မ့ရ
ဲ က္ကိုပဲ ေစာင့္ေနရတယ္။ ကိုယ္က တရား၀င္သင
ြ ္းတာ မဟုတ္ေတာ့
သူတို႔ လာသိမ္းရင္ အလကားျဖစ္မွာကိုလဲ စုိးရိမ္ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ထိုင္းဘက္ျခမ္း ကမ္းနဖူးရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္မရွိသည့္ရက္မ်ားတြင္
ျမန္မာဆန္ထမ္းပုိ႔ေပးရသည့္အတြက္ တဦးလ်င္ တည ျမန္မာေငြ တေသာင္းခန္႔ ရရွိၾကသည္ဟု သိရသည္။
ဆန္ထမ္းသမားတဦးက “ဆန္ထမ္းတာ ႏွစ္လေက်ာ္ သြားၿပီး၊ တအိတ္ကို (၂) ဘတ္ခရ
ြဲ တယ္။ ဆန္ထမ္းတဲ့လူ
ရာနဲ႔ခ်ီရွိတယ္။ ညတိုင္းပဲ အိတ္ေရ တေသာင္းအထက္မွာ ရွိတယ္။ ျမ၀တီဘက္က စက္ေလွန႔ဲ လာတဲ့ဆန္ကို
ထိုင္းဘက္ေလွဆိပ္ကေန ဆယ္ဘီးကားေပၚ ထမ္းတင္ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ဆန္ထမ္းသူမ်ား၏ အဆိုအရ ညဘက္ဆန္ခိုးထုတ္ရာတြင္ ထိုင္းဘက္မွ အရပ္၀တ္ အာဏာပိုင္မ်ား လာၾကည့္တတ္ၿပီး
ကားအစီးတိုင္းေပၚတြင္ တင္သည့္ ဆန္အိတ္ အေရအတြက္အား စစ္ေဆးမႈမ်ားပုံမွန္လုပ္ေၾကာင္း၊ အရပ္၀တ္မ်ားႏွင့္
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျခာက္လုံးျပဴးမ်ား ခါးထုိးထားကာ လမ္းေလွ်ာက္ စကားေျပာစက္မ်ား ပါရွိေၾကာင္း အဆိုပါ လူမ်ားအား
ေန႔ခင္းဘက္တင
ြ ္ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္း ၀တ္စုံမ်ား၊ အျခား၀န္ထမ္း၀တ္စုံမ်ား ၀တ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္ဟု
ေခတ္ၿပိဳင္သုိ႔ ေျပာသည္။
ျမန္မာဆန္ ထုိင္းဘက္ေမွာင္ခုိသင
ြ ္းသူမ်ားေနာက္တင
ြ ္ ရာထူးႀကီး ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္
ယူနီေဖာင္း၀တ္မ်ားပါသည္ဟု ယေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပိုစ္ သတင္းစာႀကီးက ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္
မဲေဆာက္ႏွင့္ မယ္ရမတ္ခ႐ိုင္မ်ားရွိ အရာရွိမ်ား၏ ကူညီမႈျဖင့္ ထုိင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ဖက္လုံးမွ ဆန္ေမွာင္ခုိသမားမ်ားက
ခုိးသြင္း ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာေမွာင္ခုိ ဆန္တအိတ္ကုိ နယ္စပ္ျဖတ္ဖို႔အတြက္ တအိတ္ ဘတ္ေငြ (၆၀၀) ထိ

အရာရွိမ်ားကုိ ေပးရသည္ဟုပါ ေရးထားသည္။
ျမန္မာဆန္ကုန္သည္တဦးက ဆန္တင္ပို႔မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တင္ပုိ႔မည့္ဆန္မ်ား အရံသင့္စုစည္းၿပီးမွသာ
လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဆန္၀ယ္ယူစုေဆာင္းၿပီး တင္ပုိ႔မည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို
ေဖာ္ျပရေၾကာင္း၊ ၿပီးလ်င္ အဆင့္ဆင့္ အစစ္အေဆးခံရေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကိုသာ အဓိက ခြင့္ျပဳသျဖင့္
သာမန္ ကုန္သည္မ်ားမွာ ယခုနည္းျဖင့္ ထိုင္းသို႔ ဆန္တင္ပို႔ျခင္းသည္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္ၿပီး
ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိသည့္အတြက္ ကုန္သည္ငယ္မ်ားသည္ အာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ နားလည္မႈ ယူၿပီး
လုပ္ကိုင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္အထိ နယ္စပ္ကုန္သယ
ြ ္ေရး စခန္းမ်ားမွ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္
ကုမၸဏီ (၉) ခုရွိၿပီး ဆန္တန္ခ်ိန္ေပါင္း သုံးေထာင္ တင္ပို႔ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္
ေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမ၀တီမွ မဲေဆာက္သုိ႔ တရားမ၀င္တင္ပို႔ေနသည့္ ျမန္မာဆန္မ်ားမွာ ညစဥ္ အိတ္တေသာင္း ဆိုပါက တန္ခ်ိန္ ငါးရာ
ရွိသျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွတဆင့္ လိုင္စင္ျဖင့္ တင္သင
ြ ္းသည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္အေရအတြက္သည္ တရားမ၀င္
တင္သင
ြ ္းသူမ်ား၏ အစြန္းထြက္ပင္မရွိဟု ဆန္ကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။
ထိုင္းဆန္ကုန္သည္ ႏိုင္စုံခ်ဳိင္းက “ျမန္မာဆန္နဲ႔ ထိုင္းဆန္က ေစ်းႏႈန္းေခါက္ခ်ဳိး ေလာက္ကာြ ေတာ့ ေဒသတြင္းနဲ႔
ထိုင္းႏိုင္ငံတလႊားမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြဟာ တစ္သန္းအထက္မွာ ရွိတယ္။ သူတို႔ကိုပဲ အဓိက ျပန္ျဖန္႔
ေပးရတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ တရိစာၦန္အစာ ျပန္လုပ္တယ္၊ ဆန္ၾကာဇံ၊ ဆန္ေခါက္ဆန
ြဲ ႔ဲ မုန္႔တီ၊ မုန္႔ဖတ္ေတြ
ျပန္လုပ္ရာမွာ ေစ်းသက္သာ တဲ့ ျမန္မာဆန္ကို သုံးၾကတယ္” ဟုေျပာသည္။
ျမန္မာဆန္သည္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ဆန္တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လ်င္ “အရည္အေသြးပိုင္းနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းမွာ
မယွဥ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ပဲ ယွဥ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သေဘာကေတာ့ ေအာက္ေစ်းနဲ႔ပဲ ေရာင္းေနရတယ္။
ျမန္မာဆန္တတန္ဟာ ႏိုင္ငံျခားကို ပို႔ရင္ အမ်ားဆုံး အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၃၃၀) အထက္ ပုိမရဘူး”ဟု
ျမန္မာဆန္ကုန္သည္ တဦးက ေျပာသည္။
ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံး နယ္စပ္ကုန္သယ
ြ ္ေရးဇုန္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္ လည္း တရားမ၀င္ဆန္ႏွင့္
အျခားကုန္စည္တင္သင
ြ ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ စနစ္မက် သည့္ နယ္စပ္ကုန္သယ
ြ ္ေရး၏
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သယ
ြ ္ေရးအေျခအေနမွာ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာႏိုင္သည္ဟု
ျမ၀တီၿမိဳ႕ခံကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။

ဗင္နီဇဲြလား အေျခခံဥပေဒသတင္း
ျပည္တင
ြ ္းမွာ ေမွာင္ခ်
NEJ / ၂၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၀၉

ဒါေပမယ့္ Weekly Eleven နဲ႔ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ေတာ့ ေဖာ္ျပခြင့္ရတာ ရွိခ့ဖ
ဲ ူးလို႔ ေမးၾကည့္တာပါ” ဟု ရွင္းျပသည္။
အျခား ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္တေစာင္မွ သတင္းေထာက္ တဦးကလည္း ၄င္းတို႔ဂ်ာနယ္မွာ သတင္းမဆိုထားႏွင့္
ရက္စဲြမွတ္တမ္းမွာ အဆိုပါေန႔က ဗင္နီဇဲြလားမွာ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုျပင္ဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပလ
ြဲ ုပ္သည္။ သမၼတ အူးဂိုခ်ားဗက္စ္
အဆိုျပဳခ်က္ အႏိုင္ရသည္္ ဆိုသည့္ မွတ္စုသေဘာ တိုတိုေလးေတာင္ ေဖာ္ျပခြင့္ မရဘူးဟု ေျပာျပသည္။
အလားတူ ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္တစ္ခုမွ ဝါရင့္ အယ္ဒီတာ တဦးကလည္း သူေစာင့္ဖတ္သမွ် ယခုတပတ္အတြင္း
ထြက္သည့္ သတင္းဂ်ာနယ္ အားလံုးလိုလို ဘယ္သတင္းဂ်ာနယ္မွာမွ ဗင္နီဇလ
ြဲ ားနဲ႔ သမၼတ အူးဂိုခ်ားဗက္စ္ အေၾကာင္း
မပါဘူးဟု ေထာက္ခံ ေျပာဆိုသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၅) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔က ဗင္နီဇလ
ြဲ ားႏိုင္ငံမွာ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆိုင္ရာ
လူထုဆႏၵခံယူပဲြ တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အာဏာရလာသည့္ သမၼတ အူးဂိုခ်ားဗက္စ္က
သူ႔အေနႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆံုးခန္းတိုင္ ဆင္ႏႏ
ႊဲ ိုင္ဖို႔ ယခု သမၼတသက္တမ္း ၂ဝ၁၂
ခုႏွစ္ကုန္ၿပီိးရင္လည္း၊ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ထင္မံ ဝင္ခ်င္ေသးေၾကာင္း လက္ရွိဖ႔စ
ြဲ ည္းပံုအရ သူ႔အေနႏွင့္
၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သမၼတအျဖစ္ ထပ္မံ အေရြးခံႏိုင္ခင
ြ ့္ မရွေ
ိ တာ့သျဖင့္ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုကို ျပင္ဆင္ခ်င္ သည္။ ဒီအတြက္
ဖဲြ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္မလား၊ မျပင္ဘူးလား လူထုဆႏၵခံယူပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။
အူးဂိုခ်ားဗက္စ္သည္ အလားတူ ဆႏၵခံယူပဲြမ်ိဳး ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုက
သူ႔အဆိုကို ပယ္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ မဲဆႏၵေပးသူမ်ား၏ ၅၄ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရး သူ႔အဆိုကို ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ သူအႏိုင္ရ ေအာင္ပခ
ြဲ ံခ့သ
ဲ ည္။ ဗင္နီဇလ
ြဲ ား အတိုက္အခံ အင္အားစုေတြႏွင့္
အေနာက္ႏိုင္ငံ ေတြကေတာ့ အူးဂိုခ်ားဗက္စ္ကို လူထုဆႏၵခံယူပမ
ြဲ ွ တဆင့္ အာဏာရွင္ ျဖစ္လာေၾကာင္း
ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ယခုသတင္းကို ျပည္တင
ြ ္းမီဒီယာေတြမွာ လံုးဝ ေဖာ္ျပခြင့္ မေပးပဲ
ေမွာင္ခ်ခဲ့သည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆိုရင္ ဗင္နီဇဲြလားသမၼတ အူးဂိုခ်ားဗက္စ္ဟာ အေမရိကန္ အစိုးရကို စိန္ေခၚ စကားစစ္ထိုး ေဝဖန္၊
တိုက္ခိုက္ေလ့ရွိသူ တေယာက္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူန႔ဲ ပတ္သက္သည့္ သတင္းေတြ ေဖာ္ျပျခင္းကို စစ္အစိုးရ
စာေပစိစစ္ေရးက ခြင့္ျပဳေလ့ရွိသည္။
ဟစ္ေဟာ့ေတးဂီတကုိ
ျမန္မာသံစဥ္နဲ႔တုိက္မည္
NEJ / ၂၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၀၉

ဆယ္စုႏွစ္ တစုစာခန္႔သာ ေအာင္ျမင္မႈရွိေသးသည့္ ဟစ္ေဟာ့ေတးဂီတ၏ လႊမ္းမိုးမႈ ျမန္မာလူငယ္တို႔အေပၚ
အသားက်ေနသည့္အတြက္ ၎ကုိ ျမန္မာသံစဥ္ေဖ်ာ္ေျဖပြမ
ဲ ်ား ျပဳလုပ္တိုက္ထုတ္ရမည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အႏွစ္ (၃၀)
ေက်ာ္ ျမန္မာသံ သီဆိုလာသည့္ ၀ါရင့္အဆိုေတာ္ေဟာင္းႀကီး တဦးကေျပာသည္။
၂၂.၂.၂၀၀၉ ရက္ေန႔ ည (၇) နာရီက ကရ၀ိတ္ဥယ်ာဥ္ ကမာၻေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းတြင္ ျမန္မာသံစဥ္ ဂႏၳ၀င္ညေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတင
ြ ္
၎က ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
“အခု ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာ အခုေခတ္ လူငယ္ေတြျဖစ္တ့ဲ ဖိုးေသာၾကာ၊ ပန္းအိျဖဴ၊ မင္းထက္ေက်ာ္ဇင္၊ သာထက္၊ မိုးယုစံ စတဲ့
ကေလးေတြ ပါ၀င္သီဆိုၾကတယ္။ ဒါဟာ ဒီျမန္မာမႈကို ရွင္သန္ေစေရး အတြက္ပ၊ဲ အခုက ညစ္ပတ္ေပေရတဲ့ စာသားေတြႏွင့္
Hip Hop ဆိုတဲ့ ေရစီးထဲမွာ ေမ်ာေနၾက တယ္၊ အမွန္ေတာ့ အယူအဆလြမ
ဲ ွားမႈလို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ Music ကေတာ့ ဟုတ္တယ္၊
Music ကို ဖ႐ိုႆ၀ါစာေတြနဲ႔ မႊန္းလုိက္တဲ့ စာသားေတြကို လူငယ္ေတြ ႀကိဳက္ေနၾကတယ္ ဆိုတာ အႏုပညာတေလာကလံုးကို
ေစာ္ကားတာပဲ၊ ဒီအတြက္ ျမန္မာသံစဥ္ပေ
ြဲ တြ လုပ္သာြ းမယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။
အဆုိပါ ေဖ်ာ္ေျဖပြသ
ဲ ို႔ လာေရာက္ၾကည္႐ႈသူဦးေရမွာ (၂,၅၀၀) ခန္႔ ရွိၿပီး၊ ယင္းတြင္ အသက္ (၃၀) မွ အထက္
အသက္အရြယ္မ်ားျပားၿပီး (၁၅) ႏွစ္ႏွင့္ (၃၀) ၾကားနည္းပါးေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။
“က်ေနာ္က စတီရီယိုကိုလည္း ႀကိဳက္တယ္၊ ျမန္မာသံေတြကိုလည္း ႀကိဳက္တယ္၊ ဟစ္ေဟာ့ကိုေတာ့ အ႐ူးအမူးပဲ၊
အႀကိဳက္ဆံုးအဆိုရွင္ ေျပာပါဆိုရင္ J Me ပါ၊ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ကိုလည္း ႀကိဳက္ပါတယ္” ဟု အသက္ (၂၅) ႏွစ္အရြယ္
ထြန္းေသာင္းက ေျပာသည္။
“ျမန္မာသံပရိသတ္ေတြ လာတာေတာ့ဟုတ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာဆိုေနတဲ့ သီခ်င္းေတြဟာ ဟုိးလြန္ခ့တ
ဲ ဲ့ အႏွစ္ (၅၀) ေက်ာ္က
ေအာင္ျမင္ခဲ့တာေတြ၊ အႏွစ္ (၃၀) က ေအာင္ျမင္ခ့တ
ဲ ာေတြခ်ည္းပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာ ဂီတစာဆိုေတြနည္းလာလို႔လား၊
ဒါမွမဟုတ္ ေရးစပ္သီကံုး တာ အရည္အခ်င္း မျပည့္၀လို႔ပလ
ဲ ား မေျပာတတ္၊ ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္တိုင္ေရး စပ္သီကံုးၿပီး
ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ျမန္မာသံစစ္စစ္ေတြ မၾကားရဘဲ အရင္က အေဟာင္းေတြကိုပဲ ၾကားရတယ္၊ ဘာပဲေျပာေျပာ
အေဟာင္းေတြေကာင္းေနတာကို ဂုဏ္ယူရမယ္” ဟု ျမန္မာသံႀကိဳက္သည့္ အသက္ (၅၀) ခန္႔တဦးက ေျပာသည္။
ျမန္မာသံစဥ္ ဂႏၳ၀င္ည ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတင
ြ ္ ေတးသံရွင္ ကိုေမာင္ေမာင္ႀကီး၊ ကိုမင္းေနာင္၊ ကိုတင္လႈိင္၊ သုေမာင္၊ ခ်ိဳၿပံဳး၊
စိုးစႏၵာထြန္း၊ ထား၊ ခင္ၫြန္႔ရည္၊ ေမရြက္၀ါ၊ ေကတု၀င္းထြဋ္ စသည့္ နာမည္ႀကီး ေတးသံရွင္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္
သီဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းပြဲကို အလကၤာ၀တ္ရည္ အႏုပညာလုပ္ငန္းက စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု

ပြဲၾကည့္ပရိသတ္တဦးက ေျပသည္။
“ျမန္မာသံနဲ႔ Hip Hop ကို ဘယ္လို တိုက္ထုတ္မလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့၊ ေခတ္ေတြ ေျပာင္းလာၿပီး၊
စနစ္ေတြေျပာင္းလာၿပီ ဂီတေရစီးေၾကာင္းေျပာင္းလာၿပီပ၊ဲ တိုက္လို႔ဘယ္လို ရႏိုင္မလဲ၊ လူငယ္ေတြက Hip Hop ဆိုတဲ့
ေရစီးေၾကာင္းေပၚေပါေလာ ျဖစ္ေနၾကၿပီဗ်” ဟု အသက္ (၃၀) ၀န္းက်င္ေတးေရးတဦးကေျပာသည္။
ဗုိလ္ထိန္ေမာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းသူမ်ား
ရြာသားေတြျဖစ္ဟု ေကအန္ယူျငင္းဆုိ
NEJ / ၂၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၀၉
ဗုဒၶဟူးေန႔က ေကအန္ယူ၊ ေကအန္အယ္လ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ သြားေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ႔သူ (၁၃) ဦးသည္
ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမႇာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ စစ္သည္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္က၀က္ရြာမွ
ရြာသားမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမႇာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ (၆) တပ္မဟာစစ္႐ုံးမွ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးတဦးက ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ေျပာသည္။
၄င္းက " ဒီလ (၁၈) ရက္ေန႔ ညေနက တပ္မဟာ (၆) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၁၈) တပ္ခဲြ (၃) က M- ၁၆ (၄) လက္၊ M၁၆ (၇၉) ေမာ္တာ (၁) လက္၊ M- ၁၆ က်ည္ (၁၆၀) ၊ M- ၇၉ က်ည္ (၂၁) လံုး၊ စကားေျပာစက္ (၁) လံုးနဲ႔အတူ
သြားၿပီးပူးေပါင္းၾကတဲ႔ လူေတြဟာ စက္က၀က္ရြာသားေတြျဖစ္တယ္။ ေရွ႕တန္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ရဲေဘာ္ေတြဟာ ရြာသားေတြနဲ႔
အတူေနၿပီးသြားလာလႈပ္ရွားတယ္။ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ၿပီး သြားလာတဲ႔အခါမွာ လိုအပ္လို႔ရွိရင္ လက္နက္ေတြကို
ရြာသားေတြဆီမွာပဲ အပ္ထားတယ္။ အဲ့ဒီရြာသားေတြက အပ္ထားတဲ့ လက္နက္ကိုယူၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ထိန္ေမာင္တို႔အဖြဲ႔နဲ႔
သြားပူးေပါင္းတာျဖစ္တယ္" ဟု ေျပာသည္။
အဆိုပါရြာသားမ်ားမွာ ေစာဖါးေက်ာ့၊ ေက်ာ္နီဟ၊ဲ ဖားထီးသိုး၊ ေက်ာ္မူးေဂ၊ ဖားေအာ္တူး၊ ေက်ာ္ဖရီး၊ ေက်ာ္အ၊ဲ ဖားကလိ၊
ဖားေအာ္လ၊ဲ ဖားေမာ္းကို၊ ေမာင္ေထြး၊ ေက်ာ္ယု၊ ေက်ာ္ပလဲထူး တို႔ျဖစ္သည္။
ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကအန္ယူ၊ ေကအန္အယ္လ္ေအ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမွ ပံုႀကီးခ်ဲ႕၍ ၀ါဒျဖန္႔ေနေသာ္လည္း
ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးက ျဖည့္စက
ြ ္ေျပာၾကားသည္။
အေျခအေနမွန္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္ ေကအန္ယူ၊ ေကအန္အယ္လ္ေအၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီအဖြ႕ဲ မွ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ယဥ္ႏုအား ေခတ္ၿပိဳင္မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္ရာ ဖုန္းပိတ္ထားသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ ခရီးစဥ္ဂယက္
(ေဆာင္းပါး)

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း / ၂၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ဗမာျပည္အေရးကိစၥကို
ျပန္လည္ သံုးသပ္ရမယ္လို႔ ေျပာလိုက္ေတာ့ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ
အေတာ္ေလးလႈပ္႐ႈား သြားပါတယ္။ အထူးအျဖင့္ ျပည္ပေရာက္အတိုက္အခံေတြ
အၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရဒီယိုေတြ၊ ဘေလာ့ဂ္ဆိုက္ေတြမွာ အထူးအေလးေပး
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကတာ ၾကားရ၊ ဖတ္ရပါတယ္။
အေမရိကန္ဟာ သူ႔ေပၚလစီေတြ ျပန္သံုးသပ္မယ္ဆိုတာ ထိတ္လန္႔စရာလား။
မဟုတ္ဘူးထင္ပါတယ္။
အေမရိကန္ဟာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႀကီးတခုအေနနဲ႔ သူ႔ေပၚလစီ၊ သူ႔၀ါဒေတြကို
သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔အညီ၊ ခ်မွတ္ေန၊ ေျပာင္းလဲေနတာဟာ ဘာမွမဆန္းပါဘူး။
သူတို႔ ဒီလို လုပ္တာ နဲ႔ စမၸာနဂုိရ္က ႏြားေပါင္က်ိဳးတာ မျဖစ္သင့္ဘူးထင္ပါတယ္။
ဗမာျပည္ ျပည္သူေတြရ႕ဲ အေရး ကို ပိုလို႔၊ ပိုလို႔မ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ ေထာက္ခံမႈရတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကိုပဲ
အင္မတန္အခ်က္အခ်ာက်တဲ့၊ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတ့အ
ဲ ထိ တြက္လိုက္ရင္ေတာ့
မွားပါေတာ့မယ္။ ဗမာျပည္ ျပည္သူေတြရ႕ဲ အေရးဟာ တျခားတႏိုင္ငံက ကူညီတာနဲ႔ ေအာင္ပြဲ ရမွာေတာ့ မဟုတ္သလို
တျခားတႏိုင္ငံက မကူညီတာနဲ႔ ႐ံႈးနိမ့္သြားမွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
ေက်းဇူးကန္းတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ေထာက္ျပရမွာက အေမရိကန္ အခုလို ဗမာျပည္အေရးမွာ၀င္ပါ့ေနခဲ့လို႔
ဒီအႏွစ္ (၂၀) အတြင္း ဗမာျပည္ရ႕ဲ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုဟာ ေအာင္ပန
ဲြ ႔ဲ ဘယ္ေလာက္မ်ားႏွီးလာခဲ့ပါသလဲ။ နအဖရဲ႕
ျပည္သူေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈေတြကို ဘယ္ေလာက္မ်ားတားႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါသလဲ။ အားနာစြာနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့
မထိေရာက္ခဲ့ဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမွာပါ။ ဒါကုိ အခု အေမရိကန္ကိုယ္တိုင္ကလည္းသိလို႔ ျပန္စဥ္းစားမယ္
ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္။
၀ါရွင္တန္က သေဘာထားေျပာင္းတယ္ ဆိုတဲ့အတြက္န႔ေ
ဲ တာ့ နအဖအစိုးရရဲ႕ အာဏာရွင္လကၡဏာဟာ နည္းနည္းမွ
ေျပာင္းလဲမသြားဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္ကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေရးက အဓိကက်ပါတယ္။ (အေမရိကန္အစိုးရကလည္း နအဖရဲ႕
လကၡဏာေျပာင္းသြားတဲ့အတြက္ သူတို႔ရ႕ဲ သေဘာထားကို ျပန္သံုးသပ္ရတယ္လို႔ မေျပာပါဘူး။) ဒါကို
အထူးသတိထားသင့္ပါတယ္။ ႏို႔မရ
ို႔ င္ အေမရိကန္က သေဘာထားေျပာင္းတာနဲ႔ပဲ ဗမာျပည္ရ႕ဲ
ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ လမ္းစဥ္သစ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္သစ္ေတြ ခ်မွတ္ရေတာ့မလိုလို ျဖစ္လာပါ မယ္။
တကယ္က်ေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္ကလူမ်ားက ပိုၿပီးလက္ေတြ႔က်တဲ့ ေပၚလစီေတြရွာသလိုဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္
တိုက္ပဲြ၀င္ေနသူေတြကလည္း ပိုၿပီးလက္ေတြ႔က်တဲ့ လုပ္ငန္းေတြဆီေျခစံုပစ္ဖို႔ ဦးလွည့္သင့္ပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္မႈေတြ
ဖယ္ရွားၿပီး ကိုယ့္ျပည္သူလူထုရ႕ဲ လက္ကို ၿမဲၿမဲတၾဲြ ကရပါမည္။ ေရႊငံုးမင္းအဖို႔ အၿမီးထြက္လာဖို႔
ေမွ်ာ္ေနဖို႔မလိုေတာ့ဘူးဆိုရင္ က်န္တာ၊ လုပ္စရာရွိတာကို လုပ္ႏိုင္တာေပါ့။
အခုအခါ တခ်ိဳ႕လူေတြ စိုးရိမ္ေနၾကတဲ့ ေနာက္ကိစၥတခုက နအဖစစ္အစိုးရရဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပျဲြ ဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလူေတြဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အတည္ျဖစ္သာြ းမွာကိုလည္း အလားတူ စိုးရိမ္ကခ
ဲ ့ၾဲ ကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
သူတို႔က ဒါေတြကို ဖ်က္ေရး၊ မေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အားသြန္ခန
ြ ္စိုက္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာေနၾကပါတယ္။
ျပည္ပဖိအားနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ေျပာၾကပါတယ္။
စိတ္ထဲမွာရွိတဲ့အတိုင္းေျပာရရင္ ဗမာျပည္ရ႕ဲ ကေန႔ အေနအထားမွာ ဒီလိုကိစၥေတြကို
ျပည္ပဖိအားနဲ႔ဖ်က္သိမ္းလို႔ရမယ္လို႔ ယူဆစရာအေၾကာင္း တခ်က္မွမရွိပါဘူး။ ဒီလိုကိစၥေတြဟာ
လက္ထဲမွာအာဏာရေနရင္ လုပ္လို႔ရတဲ့ဟာေတြမို႔ ဒီလိုေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗမာျပည္ သမိုင္းထဲက ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ိုတာ မွန္သမွ်ကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ
လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပ၊ြဲ ၁၉၅၂၊ ၁၉၅၆၊ ၁၉၆၀ အဲဒီေနာက္ မဆလ လက္ထက္ ေရြးေကာက္ပေ
ဲြ တြန႔ဲ ၁၉၉၀
ခုႏွစ္ေရြးေကာက္္ပ၊ြဲ (ကိုလိုနီလက္ထက္က ေရြးေကာက္ပြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို မေျပာေတာ့ပါဘူး)၊ အားလံုးကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္
အဲဒီကာလမွာ တိုင္းျပည္ရ႕ဲ အာဏာကုိရေနတဲ့ အစိုးရေတြက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိလို႔ လုပ္ေပးၿပီး ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပေ
ဲြ တြခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို တနည္းျပန္ေျပာရရင္

ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ ုိတာ အာဏာရွိမွလုပ္လို႔ရပါတယ္။ ထပ္ၿပီးတနည္း ေျပာရရင္ အာဏာရွိေနရင္
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္လို႔ရပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဆိုတာလည္း အတူတူပါပဲ။ အာဏာဟာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို မ်က္ေစ့လည္ရင္
က်န္တာေတြလည္း မွားကုန္တတ္ပါတယ္။
ဗမာျပည္က စစ္အစိုးရဟာ ကမာၻ႔သမိုင္းမွာ တိုင္းျပည္အာဏာကို
ကာလအရွည္ၾကာဆံုး အာဏာဆက္တိုက္ယူထားတဲ့ စစ္တပ္ေတြထဲက
တခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တ့ေ
ဲ နရာ၊ အာဏာကို
ကိုင္တဲ့ေနရာမွာ ဘာေတြဟာ အေရးအႀကီးဆံုးလဲဆိုတာကို သူတို႔က
ေကာင္းေကာင္းႀကီး သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္မွာ သူတို႔ေလာက္ ဘယ္သူ
မွနားမလည္ဘူးလို႔ေတာင္ ေျပာရင္ရမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ အဲဒီ
အႏွစ္ ေလးဆယ္ေက်ာ္ အေတြ႔အႀကံဳထဲကေန သံုးသပ္နိဂံုးခ်ဳပ္ထားတာေတြကို
အေျခခံၿပီးဘယ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ိဳးေတြကုိေတာ့ တျခားလူေတြကို
ေပးထားႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ဒီေရြးေကာက္ပက
ဲြ ိုလုပ္တာပါ။
ဒီေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ွာ ဘယ္သူပဘ
ဲ ယ္ေလာက္ႏိုင္ႏိုင္၊ သူတို႔စစ္အုပ္စုရ႕ဲ အာဏာနဲ႔
စည္းစိမ္ကို နည္းနည္းမွ အႏၱရာယ္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ၿပီးမွ
ဒီေရြးေကာက္ပက
ဲြ ို လုပ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပဲြ မလုပ္ႏိုင္လို႔
ပ်က္သြားလည္း နအဖ အဖို႔က အရင္းပဲဆိုတာကုိ ေမ့လို႔မျဖစ္ပါ။ အာဏာဟာ
သူတို႔ရ႕ဲ လက္ထဲမွာပဲ က်န္ရစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အစိုးရေတြတရပ္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုေတြ၊ ေရြးေကာက္ပေ
ဲြ တြ လုပ္ႏိုင္တ့အ
ဲ တြက္ အာဏာၿမဲသာြ းပါေလေရာလို႔ေတာ့
မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီလို အစိုးရတရပ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမႈ သ႑ာန္ပိုင္းနဲ႔ ေျပာရရင္ ဖဆပလ၊ ပထစ၊ မဆလ
အဲဒီအစိုးရေတြအားလံုး ျပည္စံုတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ဒါေပမယ့္ အဲဒီအစိုးရေတြအားလံုးဟာ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္ခ်င္ေတာ့လည္း
တမုဟုတ္ခ်င္းပဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာပဲ မဟုတ္ပါလား။
ဒါကိုမျမင္ဘဲ နအဖရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ို႔ကို ပိုတက
ြ ္သူေတြဟာ “မဆန္႔က်င္ႏုိင္ရင္၀င္ပူးမွ” (When you
can’t resist, join ‘em) ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို က်င့္သံုးလာၾကပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သေဘာတရားေတြ
ရွာႀကံထူေထာင္ၾကပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာ တျခားေျမေခြးေတြကိုလည္း အၿမီးျဖတ္ခိုင္းၾကပါတယ္။
ဒီလိုလုပ္တာကိုျပည္တင
ြ ္းေရာ၊ ျပည္ပမွာပါ အခုတေလာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ တကယ္က သူတို႔ေျပာေနတာေတြဟာ
ကိုယ့္ဖက္က အေလ်ာ့ေပးေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေတြးအေခၚ ရွိသူေတြအဖို႔ေတာ့ အေမရိကန္ အစိုးရက
ေပၚလစီေျပာင္းတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရ႕ဲ အေလ်ာ့ေပးေရး ၀ါဒအတြက္ အေၾကာင္းျပစရာ အခ်က္တခ်က္ရသြားမွာ မုခ်ပါပဲ။
သူတို႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာေလ့ရွိတဲ့ စကားတခြန္းက နအဖေပးသမွ် ဒီမိုကေရစီကို ယူထားၿပီး ေနာက္မွတျဖည္းျဖည္း
ပံုသင
ြ ္းယူမယ္၊ ေျပာင္းယူမယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒါဟာ ေလွာင္ခ်ိဳင့္တခုထမ
ဲ ွာ လူသားစားက်ားနဲ႔ အတူေနၿပီး အဲဒီက်ားကို
လိမၼာေအာင္ ပုံသင
ြ ္းယူမယ္လို႔ေျပာတာနဲ႔ တူမေနေပဘူးလား။ အဲဒီလို အဆိုတင္ေနသူေတြကုိ ေနာင္မွာ
ဘယ္ႏြားျပာႀကီးေအာက္သြားမရွိျဖစ္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ရတာေပါ့လို႔ပဲ ေျပာလိုက္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။
ျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံတကာ အေျပာင္းအလဲေတြက ဗမာျပည္ ျပည္သူေတြရ႕ဲ အေရးေတာ္ပံုကို ဆက္လက္
သယ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ျပည္တင
ြ ္းက ျပည္သူလူထုကလြလ
ဲ ို႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွအားကိုးလို႔ မျဖစ္ဘူးဆိုတာကို
ထပ္ၿပီးထင္ထင္ရွားရွား သက္ေသျပေနပါတယ္။ ျပည္တင
ြ ္းမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ တခုခုျဖစ္ပါမွ အေျခခံက်တဲ့
အေျပာင္းအလဲမ်ိဳး ျဖစ္မယ္ဆိုတာ အၿမဲသတိရေနသင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္႐ိုးတေလ်ာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ကားတိမ္းေမွာက္မႈ၌ ျမန္မာတဦး ေသဆံုး

သန္းထုိက္ဥးီ
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 23 2009 18:19 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ) ။

။ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ဒိုင္နာ ကားတစီး ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က

တိမ္းေမွာက္ခဲ့ရာ အမ်ဳိးသားတဦး ေသဆံုးကာ၊ ၃၈ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။
ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ ေလယာဥ္ကင
ြ ္း အေနာက္ဘက္ရွိ မီးပြိဳင့္ လမ္းဆံုတေနရာ၌ နံနက္ ၇ နာရီခခ
ြဲ န္႔က ပန္းရံ သြားလုပ္ရန္ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ထဲအလာ
ကားေမွာက္ရာ၌ အိုက္လံု (၃၀ ႏွစ္) ဆိုသူ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ေသဆံုးကာ၊ ၃၈ ေယာက္ ဒဏ္ရာရသြားသည္။
"ကားက ဒီ လမ္းအလယ္က ျခားထားတဲ့ အုတ္ေဘာင္ရွိတယ္။ အဲဒီေပၚကုိ ကားက တက္သြားၿပီးေတာ့ ကားကုိ ရမ္းလိုက္သလို ျဖစ္သြားတယ္။
အဲဒီလို ရမ္းလိုက္ေတာ့ လူေတြအားလံုး ျပဳတ္က်သြားၿပီး သူ႔ကားလည္း ေမွာက္သြားတာ" ဟု ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေရး
ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ မက္ပ္အဖဲြ႔မွ ႐ုံး၀န္ထမ္း Jo – Tong Dee က မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ဒဏ္ရာရသူမ်ားအနက္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတဦး အပါအ၀င္ ၄ ဦးသည္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိၿပီး၊ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ တက္ေရာက္
ကုသေနရသည္။
မိန္းကေလးငယ္မွာ ေက်ာင္းပိတ္သည့္ ကာလျဖစ္၍ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာလုပ္သားမ်ားသည္ တရား၀င္ အလုပ္လက္မွတ္ ရွိၿပီး၊ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္ သူေ႒းက တာ၀န္ယူေပးမည္ဟု သိရသည္။
စီးနင္းခဲ့သည့္ ကားမွာ အသက္အာမခံ ကုမၸဏီတင
ြ ္ အာမခံေၾကး ထားရွိပါက ထုိင္း ဥပေဒအရ ကားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့သူမ်ားအား
တဦးလွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ဘတ္ေငြ ၁ သိန္း ခံစားခြင့္ ရွိသလို၊ ဒဏ္ရာရရွိၿပီး ေဆး႐ုံတက္ရသူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကး ဘတ္ တေသာင္းခဲြ ခံစားခြင့္
ရွိသည္။
ကားေမာင္းသူအား ဖမ္းဆီးျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကားကိုမူ ခ်င္းမုိင္ရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ေတာ္ဘုရားေလး အမွတ္တရ စာေပဆုေပးပြဲ ေနရာေျပာင္း
နန္းေဒဝီ
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 23 2009 18:04 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒဝီ (မဇိၥ်မ) ။

။ စာေရးဆရာ ေတာ္ဘုရားေလးေအာင္ေဇ အမွတ္တရ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ စာေပဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ရန္

အာဏာပိုင္မ်ားက ခြင့္မျပဳသျဖင့္ အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။
ရန္ကုန္တုိင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ဟိုတယ္တခုတင
ြ ္ အဂၤါေန႔ မနက္ျဖန္တင
ြ ္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အဆိုပါ စာေပဆုေပးပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္
ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (မယက) မွ ပြဲမိန္႔ခ်မေပးသျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
"စေနေန႔က ေဟာ္တယ္က က်မတို႔ကို ပြဲမိန္႔ေတာင္းတယ္။ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔ မဟုတ္ရင္ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ကို ပြဲမိန္႔ယူလာပါလို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီက
ပြဲမိန္႔ပါမွလို႔ က်မတို႔ကို ေျပာတယ္။ တျခား ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ မေျပာဘူး" ဟု ေတာ္ဘုရားေလး သမီး ေဒၚေဒဝီသန္ ့ဇင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။
သူက ဆက္ၿပီး "အရင္ကလဲ တခါမွ ပြဲမိန္႔ မေတာင္းခဲ့ဖူးဘူး။ အခုေတာ့ မရဘူးဆိုေတာ့လည္း ေနရာေျပာင္း လုပ္ရမယ္။ ဧည့္သည္ေတြလည္း
ဖိတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနတယ္" ဟု ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ စာေပဆုေပးပြဲကို သမတ ဟုိတယ္တင
ြ ္ က်င္းပခဲ့ရာ မည္သည့္ပြဲမိန္႔မွ ေတာင္းခံျခင္း မရွိသလို
ယခုျပဳလုပ္မည့္ ဟိုတယ္တင
ြ ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ စာေပႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္လည္း ပြဲမိန္႔ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမ်ဳိး မရွိဖူးေၾကာင္း
သိရသည္။
ယခု ပြဲမိန္႔ေတာင္းခံျခင္းသည္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ျပဳလုပ္သြားခဲ့သည့္ ဘာသာျပန္ စာအုပ္ဖင
ြ ့္ပြဲတခုတင
ြ ္ ဖြင့္ပြဲတင
ြ ္ ႏွစ္ရွည္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသူ
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု စာေပအသိုင္းအဝုိင္းက
ဆုိသည္။

ယခုတၾကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ ေတာ္ဘုရားေလး စာေပအမွတ္တရ ဆုေပးပြဲတင
ြ ္ စာေပ၊ စာနယ္ဇင္းမွ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား စုစုေပါင္း ၁၀၀
ေက်ာ္ ဖိတ္ေခၚထားၿပီးျဖစ္ရာ ဦးဝင္းတင္လည္း ပါဝင္သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ စာေရးဆရာ ေတာ္ဘုရားေလး အမွတ္တရ စာေပဆုေပးပြဲကို ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္တင
ြ ္ ဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ဆုႏွင့္ မဂၢဇင္းဆုတို႔ကို ေငြသားအျဖစ္ က်ပ္ေငြ ၁ သိန္းစီ ခ်ီးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
ေတာ္ဘုရားေလးသည္ ဘိုးေတာ္ သီေပါမင္းႏွင့္ ဘြားေတာ္ စုဖုရားလတ္တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ သမီးေတာ္ ၄ ပါးအနက္ စတုတၳေျမာက္ သမီးေတာ္၏
စတုတၳေျမာက္သားေတာ္ ျဖစ္သည္။
သမိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္၊ လန္ဒန္ေရာက္ ပတၱျမား ငေမာက္၊ ရတနာပံုမွ ရတနာဂီရိသုိ ့ စသည့္
စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။
သူသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

စင္ျပိဳင္အစိုးရ ဖြဲ႔ရန္ ၾကိဳးစားသူ လြတ္ေျမာက္ (အင္တာဗ်ဴး)
အင္တာဗ်ဴး

ဖနိဒါ
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 23 2009 16:01 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။

။ ေထာင္ဒဏ္ ၃၇ ႏွစ္ က်ခဲ့ရသူ မႏၲေလးတုိင္း အမရပူရၿမိဳ႕နယ္မွ အန္အယ္ဒီ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနား အက်ဥ္းေထာင္မွ ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပန္လြတ္လာသည္။
ဤသည္မွာ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၆၃၁၃ ဦးအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးမည္ဟု စစ္အစိုးရ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္တရက္တင
ြ ္
အက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႕ႏွင့္အတူ သူလည္း ျပန္လြတ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
သူ႔ကို အကန္႔အသတ္မ်ား မထားရွိဘဲ အာဏာပုိင္မ်ားက လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
စင္ၿပိဳင္အစုိးဖြဲ႔ရန္ ၾကံစည္သည္ဟဆ
ု ိုကာ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက သူ႔ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ႏိုင္ငံေတာ္
ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္ စတင္ခ်ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရစဥ္အတြင္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ကုလ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီးထံ ေထာင္တင
ြ ္း လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား အစီရင္ခံခဲ့သျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ ထပ္တိုးခံခဲ့ရသည္။ သူက ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ဆံုးခန္းမတုိင္မခ်င္း ဆက္လက္
လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။
ေထာင္ထဲတင
ြ ္ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကို မဇၩိမသတင္းေထာက္ ဖနိဒါက ဆက္သြယ္
ေမးျမန္းထားပါသည္။
ေထာင္ထဲမွ ဘယ္ေလာက္ေနခဲ့ရလဲ။ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ဘယ္ႏွႏွစ္လ။ဲ
ဦးက ၁၉၉၂ မွာ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂ မွာ အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္။ ၿပီးလုိ႔ရွိရင္ ရန္ကုန္မွာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔အထိ ေနခဲ့ရတယ္။ အဲဒီၾကားထဲမွာ
ဦးတုိ႔က ေနာက္တမႈ ထပ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ေထာင္ ၁၂ ႏွစ္ ထပ္ခ်တယ္။ စုစုေပါင္း ၂၂ ႏွစ္။ ပထမအမႈက ႏွစ္အစိတ္ကေန ၁၅ ႏွစ္ေလ်ာ့ေတာ့ ၁ဝ
ႏွစ္ ျဖစ္သြားတယ္။ ၉၇ ခုႏွစ္က အခု ၂ဝဝ၉ ေဖေဖာ္ရီလ ၂၁ အထိ ျမစ္ၾကီးနားေထာင္မွာေပါ့ေနာ္။ စုစုေပါင္းဆုိ ၁၈ ႏွစ္နဲ႔ ၃ လ၊ ၁ ရက္ ရွိတယ္ေပါ့။

ဘယ္လုိ ပုဒ္မေတြနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့လဆ
ဲ ုိေတာ့ ဦးကုိ စြဲထားတဲ့ ပုဒ္မေတြကေတာ့ ပထမေတာ့ ၁၂၂ (၁) နဲ႔က ႏွစ္ အစိတ္ခ်တယ္။ ေနာက္တခုက
ညီလာခံအၾကိဳမွာ ၁၉၉ (၃) ဆုိၿပီး အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ ထုတ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၂၄ ေယာက္ ကုလသမဂၢကုိ စာတင္လို႔ဆုိၿပီး ၅ (င) နဲ႔ ၁ဝ ႏွစ္၊
ဦးဝင္းတင္ အပါအဝင္ေပါ့ဗ်ာ။ ေထာင္ထဲမွာ အက်ဥ္းသား ကာကြယ္ေရး ဖြဲ႔ပါတယ္ဆုိၿပီး အသင္းအဖြဲ႔ ပုဒ္မ ၆ နဲ႔ ၅ ႏွစ္။

ေရွ႕ေနလုိက္ခင
ြ ့္ရလား။ ေရွ႕ေနက ဘယ္သူလ။ဲ
ေရွ႕ေနနဲ႔ ေတြ႔ခင
ြ ့္မရပါဘူး။ ေထာင္ထဲမွာပဲ က်လာခဲ့တာ။ ကုိယ္တုိင္ ေလွ်ာက္လဲၿပီးေတာ့ တရားစီရင္ေရးေပါ့ေနာ္။
ေထာင္ထဲမွာ ေနတုန္းက ဘယ္လုိ အခက္အခဲဆံုး ျဖစ္
ျဖစ္ရတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳတခုေလာက္ ေျပာျပလုိ႔ ရမလား။
ဦးတုိ႔ ေနာက္အမႈ ျဖစ္တုန္း မွတ္မွတ္ရရ စစ္ေခြးတုိက္မွာ ေနခဲ့ရတယ္။ ကာလ ၆ လလံုး ေနခဲ့ရတယ္။
ေထာင္ထဲကေန ဘယ္လုိ ထြက္လာခဲ့ရလဲ။ ခံဝန္လက္မွတ္ ထုိးခဲ့ရလား။
လက္မွတ္ မထုိးခဲ့ရပါဘူး။ သူ႔ရ႕ဲ Release procedure အရေတာ့ ထုိးေပးရတာေပါ့ေနာ္။ ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရဘူး ဆုိတာကေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္
မရွိပါဘူး။ သူတုိ႔က ေထာင္ကေန ရထားနဲ႔ အမရပူရအိမ္ထိ လုိက္ပုိ႔တယ္။ အိမ္ကုိ အပ္တာေပါ့၊ သေဘာကေတာ့။
တျခား ဘယ္သူေတြ အတူလြတ္လာေသးလဲရွင့္။
ဦးရယ္၊ မုိးညႇင္းက ဦးေဖစိန္ရယ္။ ေနာေနာ္ဆုိတဲ့ လူက စီးပြားေရးသမား ထင္တယ္။ ၅ (ဇ) နဲ႔ ဟုတ္တယ္။ ဆက္သြယ္လို႔ ရမယ္လုိ႔ မထင္ဘူး။ သူက
ပူတာအုိကေန transit လာရင္းနဲ႔ လြတ္သြားတယ္။
အခုလုိ အန္ကယ့္ကုိ လႊတ္ေပးတာကုိ ဘယ္လုိ ျမင္ပါသလဲ။
အခုေတာ့ ဘယ္လုိမွ မသံုးသပ္ႏုိင္ေသးဘူး၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ လြတ္တယ္ဆုိတာ။ လႊတ္ေပးသင့္ေနၿပီေလ။ ၁၈ ႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီေလ။ လႊတ္ေပးဖုိ႔ေတာ့
တန္ေနၿပီေလ။
ျမစ္ၾကီးနားေထာင္ထဲမွာ တျခား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဘယ္သူေတြ က်န္ေသးလဲရွင့္။
အန္အယ္ဒီ ကုိေနဝင္း၊ ရန္ကုန္ကဆုိရင္ ကုိမ်ဳိးေအာင္သန္႔နဲ႔ ကုိၾကည္လင္း၊ မိုးညႇင္းက ဦးေက်ာ္ေမာင္ က်န္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွာ
ေျပာင္းလာတဲ့ အန္အယ္ဒီ ၄ ေယာက္ က်န္ေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကုိသူရ၊ ကုိျမတ္စံ၊ ကုိလွမ်ဳိးေနာင္၊ ကုိသီဟသန္႔ဇင္တုိ႔ က်န္တယ္။ ကုိသူရတုိ႔နဲ႔
မေတြ႔ရပါဘူး။
ေထာင္ထဲမွာေနတုန္း အျပင္က အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြ ၾကားခဲ့ရပါသလဲ။ ဘာေတြ ေျပာင္းလဲသြားၿပီလုိ႔ ခံစားရလဲရွင္။
ဘာမွ မသိရပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ဘာမွ ေသခ်ာ မသိေသးဘူးေလ။ အျပင္မွာကလည္း ဘာေတြ ေျပာင္းလဲသြားတယ္ဆုိတာ ဘူတာကေန အိမ္ေရာက္၊
တိတိက်က် မေဖာ္ျပႏုိင္ေသးပါဘူးကြယ္။
ေရွ႕ဆက္ၿပီး ျဖစ္လာမယ့္ အန္အယ္ဒီရ႕ဲ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမွာေရာ ဘယ္လုိ ပါ၀င္သြားဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါသလဲ။
ဦးအေနနဲ႔ေတာ့ ျပန္ၾကည့္ရမယ္။ ဘာေခၚမလဲ mission မွ မၿပီးေသးတာေလ။ ဆက္လုပ္သြားမွာပဲေလ။ အခုထိေတာ့ ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာ
မေျပာတတ္ေသးပါဘူး။
ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပ ဒီမုိကေရစီေရး ၾကိဳးပမ္းေနသူေတြကုိ အန္ကယ္ ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါသလဲ။
က်ေနာ္တုိ႔အားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြန္းဖုိ႔အတြက္ ေထာက္ခံ အားေပးၾကဖုိ႔
အေရးၾကီးပါတယ္။
အခု ေထာင္ကေန လြတ္လာေတာ့ ဘယ္လုိ ခံစားရလဲ။
အားလံုး ဝမ္းသာၾကပါတယ္။ အိမ္ကလည္း ဝမ္းသာတာ။ ဦးအမ်ဳိးသမီးဆုိ ၁၈ ႏွွစ္လံုး သူတေယာက္ထဲ ဒုကၡခံလာရတာ။ သားသမီးေတြကုိ
လုပ္ေပးေနရတာ။ သူတို႔လည္း သိပ္ဝမ္းသာတာေပါ့ကြယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ကေတာ့ အျပည့္ မေပ်ာ္ႏုိင္ေသးဘူး။ က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ လူေတြလည္း
ပါမလာေသးဘူးေလ။ ကုိယ့္ရေ
ဲ ဘာ္ေတြ က်န္ခဲ့ေသးေတာ့ ဘယ္လုိ ေပ်ာ္ႏုိင္မလဲဗ်ာ။ အျပည့္အဝ မေပ်ာ္ႏုိင္ပါဘူးဗ်ာ။ သူတုိ႔ အားလံုးနဲ႔ ေတြ႔မွ
ေပ်ာ္ႏုိင္မွာပါ။
က်န္းမာေရး
းမာေရး အေျခအေနက ဘယ္လိုရွိလရ
ဲ ွင့္။

က်န္းမာေရးကေတာ့ medical checkup လုပ္ရအုံးမယ္။ ဘာျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ တိတိက်က် မသိေသးဘူး။ ျပန္စမ္းဖုိ႔ လုိလာတယ္။
ေဆးေသာက္ေနရတယ္။

ခိုင္မာေသာရလဒ္ မရဟု ကုလသံတမန္ ေျပာ
မံုပီး
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 23 2009 12:04 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ သူ၏ ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္သည္ ယခုအထိ မည္သည့္ ခိုင္မာေသာရလဒ္မွ မရရွိခဲ့ေသးဟု
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ သံတမန္ မစၥတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီက ေသာၾကာေန႔က လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္အထိ အလည္အပတ္သြားခဲ့ေသာ ဂမ္ဘာရီက ၁၅ ႏိုင္ငံပါ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏
တံခါးပိတ္ အစည္းအေဝးတြင္ ယခုလို ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
"က်ေနာ့္ခရီးစဥ္ကေန မယ္မယ္ရရ ရလဒ္ ျမင္ေတြ႔ရျခင္း မရွိေသးပါ" ဟု ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပးက အဆုိပါ
တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္ဟုဆိုေသာ မိမိတို႔၏ ကတိကို သက္ေသျပပါရန္ ျမန္မာအစိုးရကို
မိမိတိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု သူက ဆုိသည္။
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို သူ မေထာက္ခံေၾကာင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေျပာခဲ့သည္ဟု ဂမ္ဘာရီက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အထိန္းသိမ္းခံ
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္မူ အစိုးရကို
တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
"က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္က မေျပာင္းလဲပါဘူး။ ၂ဝ၁ဝ မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ တြကို က်ေနာ္တို႔က
ေထာက္ခံၿပီး ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥဟာ အစိုးရနဲ႔ ျမန္မာျပည္သားေတြ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ၿပီး
ေထာက္ခံေျပာဆိုေနတာက အဲဒီေရြးေကာက္ပေ
ြဲ တြ က်င္းပတဲ့အခ်ိန္မွာ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ တြ ေပၚေပါက္လာေစမယ့္
အေျခအေနေတြ ရွိေနဖို႔သာ ေထာက္ခံေျပာဆိုေနတာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဂမ္ဘာရီက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသြားသည္။
ကုလသံတမန္သည္ သူ၏ ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ၾကီးသန္းေရႊကမူ ကုလသံတမန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
ဂမ္ဘာရီကဲ့သို႔ပင္ NLD ကလည္း သူ၏ မၾကာေသးခင္က လာေရာက္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္သည္ မည္သည့္ ထူးျခားေသာ ရလဒ္မွ မရခဲ့ေသာ္လည္း
အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုမူ ခ်ီးက်ဴးအသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
"မစၥတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္က ဘာရလဒ္မွ ထြက္လာတာကို က်ေနာ္တို႔ မျမင္ရေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ကိုေရာ၊ ကုလသမဂၢကိုေရာ သူတုိ႔ရဲ့
ၾကိဳးပမ္းမႈေတြကို ဆက္လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္" ဟု NLD ၏ ေျပာေရးဆိုခင
ြ ့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက အေစာပိုင္းက မဇၩိမကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရက စည္းကမ္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဥ္းသား ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ
လႊတ္ေပးမည္ဟု ေသာၾကာေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။
ဤေၾကညာခ်က္ကို သူ႔အေနျဖင့္ ၾကိဳဆိုပါေသာ္လည္း လႊတ္ေပးလိုက္သူမ်ားထဲတင
ြ ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ပါဝင္သည္ကိုမူ ျမင္ေတြ႔လိုေၾကာင္း
မစၥတာဂမ္ဘာရီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတင
ြ ္ ေျပာၾကားသြားသည္။
"တခ်ိန္ထဲမွာပဲ အခုလို အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးတာ၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ လႊတ္ေပးတာကို ၾကိဳဆိုတာ မွ်တမႈရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္
ယံုၾကည္ပါတယ္" ဟုလည္း ဂမ္ဘာရီက ေျပာသြားသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ဖို႔လို (ဦးသက္ေဝႏွင့္
ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ်က္)

အင္တာဗ်ဴး

ကိုဝုိင္း
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 23 2009 17:17 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။

။ "အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ သနား ခ်စ္ခင္မႈတို႔ကို အေလးထားသည့္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊

ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားအား ငဲ့ညႇာေသာ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္လည္းေကာင္း" ရည္႐ြယ္၍ အက်ဥ္းသား
၆,၃၁၃ ဦးကို ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔တင
ြ ္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ေပးမည္ဟု ျမန္မာစစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းဌာနမ်ားမွတဆင့္
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ အင္းစိန္ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တခ်ဳိ႕တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ အန္အယ္ဒီ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ
ဥကၠ႒ ဦးသက္ေဝကမူ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည္ဆိုလ်င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးကို ျခြင္းခ်က္မရွိ
အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ေထာင္အတြင္း၌ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေျပာသည္။
အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိမည္ဟုလည္း ဦးသက္ေဝက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။
ဦးသက္ေဝအား အီလက္ထေရာနစ္ ပုဒ္မ ၃၃ (က)၊ ၃၃ (ခ) အပါအဝင္ ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈ ပုဒ္မ ၃၅၃ တို႔ျဖင့္ တရားစြခ
ဲ ဲ့ေသာ္လည္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပုဒ္မ ၃၅၃ ျဖင့္သာ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း၌ ဦးသက္ေဝ ေနခဲ့ရသည့္ ၅ လတာ အခ်ိန္အတြင္း အေတြ႔အၾကံဳ တခ်ဳိ႕ႏွင့္ သူ၏ ခံယူခ်က္တခ်ဳိ႕ကို သိရွိႏိုင္ရန္
မဇၥ်ိမသတင္းေထာက္ ကိုဝိုင္းက ေမးျမန္းထားပါသည္။
စေနေန႔ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္က လြတ္လာတာလဲဗ်ာ။ မိသားစုကေရာ လာေစာင့္တာ ရွိပါသလား။
ညေန ၅ နာရီခေ
ြဲ လာက္က အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္က လြတ္ပါတယ္။ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ (၁) တိုက္ကပါ။ အိမ္ကိုေတာ့
ေထာက္လွမ္းေရးကေနၿပီးေတာ့ လိုက္ပို႔ေပးပါတယ္။
အခုလို ျပန္လြတ္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ဝမ္းနည္း၊ ဝမ္းသာ ဘယ္လိုျဖစ္လခ
ဲ င္ဗ်။
ဒီလိုျပန္လြတ္လာတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း အင္းစိန္ေထာင္ထမ
ဲ ွာေရာ၊ နယ္ေထာင္ေတြမွာေရာ က်န္ေနေသးတဲ့ က်ေနာ္တို႔
ရဲေဘာ္ရဘ
ဲ က္ေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းဘူး။
ဦးသက္ေဝ ထြက္လာတဲ့အခ်ိန္ (၁) တိုက္ထဲမွာပဲ အက်ဥ္းပိတ္ခံထားရတဲ့လူ ရွိေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ နည္းနည္းရွင္းျပေပးလို႔ ရမလားဗ်ာ။
ဟုတ္ကဲ့။ (၁) တိုက္မွာ၊ ေထာင္အာဏာပိုင္ကေနၿပီးေတာ့ တနာရီပဲ လမ္းေလွ်ာက္ခင
ြ ့္ေပးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ (၁) တိုက္မွာ က်ေနာ္အပါအဝင္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၂ ေယာက္ရွိတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ၂ဝဝ၇ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုဒီၿငိမ္းလင္း အပါအဝင္ေပါ့။ တနာရီ လမ္းေလွ်ာက္ခင
ြ ့္နဲ႔
မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ကေန စၿပီးေတာ့ တနာရီကေန တိုးၿပီးေတာ့
လမ္းေလွ်ာက္ခင
ြ ့္ ရဖို႔အတြက္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဦးစီးမႉး ဦးခင္ေမာင္ေ႒းကို က်ေနာ္တို႔ တင္ျပတယ္။
အျခားေသာ အက်ဥ္းသားေတြ၊ ေထာင္ေတြ၊ တိုက္ေတြမွာလိုပဲ အခ်ိန္ျပည့္ ဖြင့္ေပးဖို႔၊ အခ်ိန္ျပည့္ လမ္းေလွ်ာက္ခင
ြ ့္၊ အားကစားလႈပ္ရွားခြင့္ ေပးဖို႔။
သူကေန ေထာင္ပိုင္ကို တင္ျပၿပီးေတာ့မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ အေၾကာင္းမျပန္ဘူး။ ၂ လ ေက်ာ္သြားၿပီ။
အဲဒါနဲ႔ က်ေနာ္တို႔က သူတို႔ေပးတဲ့ တနာရီ လမ္းေလွ်ာက္ခင
ြ ့္ကို ဆက္မယူေတာ့ဘဲနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ တိုက္ထဲမွာပဲေနၿပီး သူတို႔ကို
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတာေပါ့။
အဲဒီကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၂၀ ရက္ေန႔မွာပဲ ေထာင္ပိုင္ရ႕ဲ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ အက်ဥ္းပိတ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ပိတ္တာေပါ့။
အက်ဥ္းပိတ္တယ္ဆိုတာက တိုက္မွာ တံခါး ၂ ထပ္ ရွိတာကို ပထမ အက်ဥ္းတံခါးကို ဖြင့္ေပးထားေတာ့ နည္းနည္း က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း ရွိတာေပါ့။
အျပင္တံခါးကိုေတာ့ ပိတ္ထားတယ္။ အျပင္တံခါး ပိတ္ထားရာကေန အခု အတြင္းပါ ထပ္ပိတ္လိုက္ေတာ့ ေလဝင္ေလထြက္ မေကာင္းလို႔
အနံ႔အသက္ဆိုးတဲ့ ၁ဝ ေပပတ္လည္ အခန္းထဲမွာပဲ တေနလံုး၊ တညလံုးေနရတာေပါ့။ ေရခ်ဳိးပါပိတ္တာ။
အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔က ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြကိုေခၚၿပီး ''ဘာေၾကာင့္ ပိတ္တာလဲ''။ အင္းစိန္ေထာင္မႉး ေက်ာ္သီဟ ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က

''လူၾကီးေတြ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ယာယီပိတ္တာပါ'' တဲ့။ ''ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ မရွိဘဲနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့ကိစၥ က်ေနာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး။
ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ဆိုတာကလည္း ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လို႔ မရဘူး'' လို႔။ ''ဥပေဒအရ ေဆာင္႐ြက္တယ္ဆိုရင္ ဒါ ဘယ္ဥပေဒနဲ႔
ေဆာင္႐ြက္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ကို တိတိက်က် ေျပာဖို႔လိုတယ္'' လို႔။ အဲဒီအတြက္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ''ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြကို
ခ်က္ခ်င္းေခၚေပးပါ'' လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ''ဦးခင္ေမာင္ေ႒းကို အေၾကာင္းၾကားေပးပါ့မယ္'' လို႔ ေျပာတယ္။
ေနာက္ တနာရီေလာက္ၾကာေတာ့ ဦးခင္ေမာင္ေ႒း ေရာက္လာတယ္။ ''ဒါဟာတဲ့ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္နဲ႔ ပိတ္တာ'' ဆိုၿပီးေတာ့၊ သူတို႔ေပးတဲ့
တနာရီလမ္းေလွ်ာက္ခင
ြ ့္ကို မေလွ်ာက္လို႔၊ ဆန္႔က်င္လို႔၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္လို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ပိတ္တာေပါ့။ ''ေထာင္ပိုင္ရ႕ဲ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ
ပိတ္တာ၊ ဥပေဒနဲ႔ အညီလုပ္တာပါ'' တဲ့။ ''ဘယ္ဥပေဒလဲ'' ဆိုေတာ့ တိတိက်က် မေျဖဘူး။ ေထာင္ပိုင္နာမည္ေတာ့ က်ေနာ္ မသိဘူး။ သူတို႔
ဖြဲ႔စည္းပံုအရဆိုရင္ ေထာင္ပိုင္က ဦးစီးမႉးရဲ႕ အေပၚက။ ေထာင္ပိုင္အေပၚမွာ ၫႊန္ခ်ဳပ္ရွိတယ္။ ေထာင္မႉးက ဦးစီးမႉးေအာက္က။ အဲဒါနဲ႔
''ခံဝန္လက္မွတ္ထိုးရင္ ဖြင့္ေပးမယ္'' လို႔ ေျပာတယ္။
ဒါ က်ေနာ္တို႔ကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ၊ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္တယ္လို႔ ယူဆလို႔ လက္မခံလို႔ ခံဝန္ခ်က္ လက္မွတ္မထိုးဘဲ ဆက္ၿပီး
တိုက္ပြဲဝင္တယ္။ အဲဒီလို အက်ဥ္းပိတ္လိုက္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ရဲေဘာ္ေတြအတြက္ စိုးရိမ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တုန္းက
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါ့။ ေ႐ႊျပည္သာက အန္အယ္ဒီ လူငယ္ ကိုလွခင္ဟာ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကို မခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္
သီးသန္႔အက်ဥ္းေထာင္ (၁) အေဆာင္ ေအာက္တိုက္က အခန္းနံပတ္ ၁၉ မွာ ဆြဲၾကိဳးခ်ေသခဲ့တယ္။
အဲဒါဆိုရင္ ဒီၿငိမ္းလင္းကိုလည္း ခႏၲီးေထာင္ကို ေျပာင္းလိုက္ၿပီဆိုေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၁၀ ေယာက္ က်န္မွာေပါ့။ သူတို႔က ဦးသက္ေဝ ထြက္လာတဲ့အထိ
တိုက္ပြဲဝင္ဆဲပဲလား။
ဟုတ္ကဲ့၊ တိုက္ပြဲဝင္ဆဲပါ။
ေထာင္ထဲမွာ ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဆးဝါးကုသမႈနဲ႔ အစားအေသာက္ အေနအထားေရာ ဘယ္လို ရွိလဗ
ဲ ်။
အစားအေသာက္ကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆးမႉးက လာၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စစ္ေဆးမႈေတြ
လုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔မွာက ေဆးမရွိဘူး။ မိသားစုက ေပးလာသမွ် ေဆးဝါးေတြနဲ႔ပဲ ကုသမႈ လုပ္ရတယ္။ အိုင္စီအာစီ ICRC ကိုလည္း
ဝင္ခင
ြ ့္မေပးတဲ့ အခါက်ေတာ့ အရင္ကလို ထိထိေရာက္ေရာက္ မရွိေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္ကေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အခုထြက္လာတဲ့
အခ်ိန္မွာေတာ့ က်န္းမာေရးအရ အခက္အခဲ မရွိပါဘူး။
ဦးသက္ေဝ ကို ဘယ္လို ပုဒ္မတပ္ၿပီးေတာ့ ေထာင္ ဘယ္ေလာက္ ခ်လိုက္တာလဲခင္ဗ်။
ေထာင္ ၂ ႏွစ္ ခ်ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၅၃ ေပါ့ဗ်ာ။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကို ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈေပါ့။ ဒီအမႈက အမႈတည္ေဆာက္ၿပီး လုပ္တာေပါ့။
ဘာျဖစ္လို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ က်ေနာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈကို ILO နဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ပေပ်ာက္ေစဖို႔
ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ အၿငိဳးအာဃာတ ထားတယ္ထင္တယ္။ ကေလးစစ္သားေတြ ကိစၥလည္း ပါတယ္။
ပုဒ္မ ၃၅၃။ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းကို ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈဆိုေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြက ဘာကို အဓိကေထာက္ျပၿပီး အဲဒီ ပုဒ္မ တပ္တာလဲဗ်။
အဓိကကေတာ့ဗ်ာ၊ တိုင္ၾကားထားတဲ့ စာေတြကို ထည့္သင
ြ ္းထားတဲ့ memory stick ကို ရဲကေန က်ေနာ့္ဆီကေန သိမ္းဆည္းဖို႔ လုပ္တာကို
ျငင္းဆန္ခဲ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ကို ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္တယ္လို႔ စြဲတာေပါ့။ က်ေနာ့္ကို ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးေအာက္မွာ သိမ္းဆည္းတာ။
အဲဒီတရား႐ံုးကို က်ေနာ္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္တဲ့ ဦးအုန္းသန္းကို သူ႔အမႈမွာ ေရွ႕ေနအကူအညီေပးဖို႔အတြက္ ေရွ႕ေနတေယာက္ကို
သေဘာထား သြားေတာင္းရင္းနဲ႔ သြားတာ။ ရဲက က်ေနာ့္ကို ရွာေဖြရင္းနဲ႔ ေတြ႔သြားတာ။ ILO နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ memory stick ကို ရဲက ေတြ႔သြားတာ။
အဲဒီ memory stick က ILO နဲ႔ က်ေနာ္နဲ႔ပဲ ဆိုင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေပးလို႔မျဖစ္ဘူးလို႔ ျငင္းတာေပါ့။ ဥပေဒအရ မညီဘူးလို႔။ က်ေနာ့္မွာ တရားဝင္
ကိုင္ေဆာင္ သိမ္းဆည္းခြင့္ရွိတယ္လို႔၊ ဒါေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခြင့္ မေပးတာ။ အဲဒီကေန ေက်ာက္တံတား ရဲစခန္းကို ေခၚသြားၿပီးေတာ့မွ ပန္းပဲတန္း
ရဲစခန္းကို ေျပာင္းၿပီးေတာ့ ပန္းပဲတန္း ရဲစခန္းက တရားလိုလုပ္ၿပီးေတာ့ ပုဒ္မ ၃၅၃ နဲ႔ တရားစြဲၿပီး အေရးယူတာ။ က်ေနာ္က ပန္းပဲတန္းရဲစခန္းမွာ
အာမခံရတယ္။ အျပင္ကေန အမႈကို ၈ လေလာက္ ရင္ဆိုင္ရတယ္။ ၂၀၀၈ ခု ၉ လပိုင္း၊ ၁၆ ရက္မွာ အမိန္႔ခ်ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ ေရာက္တာ။
အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ ၅ လ ေနၿပီးပါၿပီ။ ျပစ္ဒဏ္ေစ့ဖို႔ တႏွစ္နဲ႔ ၇ လ က်န္ေသးတယ္။
အဲဒီအမႈအတြက္ ေရွ႕ေနလိုက္ခင
ြ ့္ရလား။ ဘယ္သူလိုက္ေပးပါလဲ။
အဲဒီတုန္းက ေရွ႕ေနလိုက္ခင
ြ ့္ရပါတယ္။ ကိုဖိုးျဖဴ လိုက္ေပးပါတယ္။
အခု ေနာက္ပိုင္းက ေရွ႕ေနေတြ
ေနေတြကို ေထာင္ထဲ ေပးမဝင္တာတို႔၊ ေထာင္ခ်ခံရတာတို႔၊ ထြက္ေျပးရတာတို႔ ရွိေနပါတယ္။ ဆိုေတာ့
ဦးသက္ေဝတို႔တုန္းကေတာ့ ေရွ႕ေနေတြက ေလ်ာေလ်ာရႉရႉနဲ႔ပဲ အက်ဳိးေဆာင္ခင
ြ ့္ ရလားဗ်။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ တရားခြင္ထဲမွာ က်ေနာ့္ရ႕ဲ အမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခုခံကာကြယ္ဖို႔ အခ်က္အလက္ေတြ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေမးျမန္းတာေတြဟာ
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေမးျမန္းခြင့္ က်ေနာ့္ေရွ႕ေနက မရခဲ့ဘူး။ ဒီတရားခြင္ထဲမွာ က်ေနာ့္အတြက္ ဥပေဒအရ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အျပည့္အဝ
ရတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။
ျပန္ထြက္လာရေတာ့ေရာ အာဏာပိုင္ေတြက ဘယ္လို ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ လာအေၾကာင္းၾကားလဲဗ်။ လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီ ဆိုတာကိုေရာ ဘယ္သူက ေျပာပါလဲခင္ဗ်။
အခုထြက္လာေတာ့လည္း က်ေနာ့္ကို ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈ မရွိဘူး။ ေခၚသြားၿပီးေတာ့ ေနာက္မွ လႊတ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့
အက်ဥ္းသားမွတ္ပံုတင္နဲ႔ လူနဲ႔ တိုက္ၾကည့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေပးလိုက္တယ္။ လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီ ဆိုတာကေတာ့ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက
ၫႊန္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ေျပာတာ။ နာမည္ေတာ့ မသိဘူး။ သူ႔ကိုယ္သူပဲ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက ၫႊန္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး မိတ္ဆက္တာပဲ။ အဲဒီေန႔က လြတ္တာက
တျခားအက်ဥ္းသားေတြေရာ အားလံုးေပါင္း ၁၁၁ ေယာက္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားက က်ေနာ္ အပါအဝင္ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳကနယ္က ဗကသ
ေက်ာင္းသား ကိုထြန္းထြန္းေခၚ ထြန္းေဇာ္ေ႒း၊ ေနာက္ ၂၀၀၃ ခုက အဖမ္းခံရတဲ့ ရဟန္းေတြ အပါအဝင္ဆို အားလံုး ၁၁ ေယာက္ေပါ့။
အဲဒီၫႊန္ခ်ဳပ္က ဦးသက္ေဝတို႔ကို ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပ ေျပာဆိုၿပီးေတာ့ လႊတ္ေပးလိုက္တာလဲ။
က်ေနာ္တို႔ ၁၁၁ ေယာက္ကို ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ ''မစၥတာဂမ္ဘာရီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးက မစၥတာကြင္တားနား လာလို႔ လႊတ္ေပးတာ မဟုတ္ဘူး၊
သူတို႔ လႊတ္ခ်င္လို႔ လႊတ္ေပးတာ'' ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာတာေပါ့။ ဘယ္သူ႔ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္မွ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူတို႔ သေဘာနဲ႔သူတို႔ လႊတ္တာေပါ့။ သူတို႔
သေဘာဆႏၵမရွိဘဲနဲ႔ လႊတ္မေပးႏိုင္ဘူးေပါ့။
ေထာင္ထဲမွာ ေနတုန္းက အက်ဥ္းသားဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြက တျခား ခ်ဳိးေဖာက္ေနတာေတြ ေတြ႔ခဲ့ရေသးလား။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတင္ မဟုတ္ဘဲ တျခား အက်ဥ္းသားေတြအေပၚေရာေပါ့။
ဘာကိုျပရမလဲဆိုေတာ့ ၂ အေဆာင္အခ်ဳပ္မွာ။ တရား႐ံုးကေန အမိန္႔မက်ေသးဘဲနဲ႔ အခ်ဳပ္သားေတြဘဝနဲ႔ ေရာက္ေနတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို
အလုပ္ခိုင္းေစတဲ့ကိစၥ။ ဒါ အခ်ဳပ္သားရဲ႕ ဆႏၵမပါဘဲနဲ႔ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္တခုက ခိုင္းေစတဲ့
အလုပ္ပံုစံေတြကလည္း က်န္းမာေရးအရ ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ မိလႅာက်င္းထဲမွာ အမိႈက္ေတြကို ေျခေထာက္နဲ႔ တက္နင္းခိုင္းတယ္။
ဒူးဆစ္ေလာက္ျမဳပ္တဲ့ မိလႅာရည္ေတြေပါ့။ ေနာက္ ေရခ်ဳိးခြင့္လည္း မေပးဘူး။ ေရမခ်ဳိးရတဲ့ အခါက်ေတာ့ ယားနာေတြေပါက္ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရးကို
ထိခိုက္ေနတယ္။ အနံ႔အသက္ေၾကာင့္လည္း အာ႐ံုေၾကာေတြ ထိခိုက္တယ္။
ဒီၿငိမ္းလင္းကို ေထာင္ေရႊ႔လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဦးသက္ေဝက အထဲမွာပဲ ရွိေသးတယ္ေနာ္။ ဦးသက္ေဝတို႔ ၾကိဳသိလား။
ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်ာ။ အဲဒီ စေနေန႔ မနက္ ၂ နာရီေလာက္မွာပဲ။ မနက္အေစာၾကီးေပါ့ဗ်ာ။ လာေခၚသြားတာေပါ့။ ဒီၿငိမ္းလင္းကို ေခၚထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ
ဒီၿငိမ္းလင္းက က်ေနာ့္အခန္းေရွ႕ကို ေရာက္လာၿပီးေတာ့ လာႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။ သူ ေထာင္ေျပာင္းပါတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့။ သူ႔ကို ''ၾကိဳတင္
အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဘဲနဲ႔တဲ့၊ ခ်က္ခ်င္း အားခ်င္း ဒီလို ေခၚထုတ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ကသီလင္တႏိုင္တယ္'' ဆိုၿပီးေတာ့ ညီးညဴသြားတယ္။
အခု အျပင္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ဘာဆက္လုပ္မယ္လို႔ စိတ္ကူး ရွိပါသလဲခင္ဗ်ာ။
တာဝန္ကေတာ့ ရွိတုန္းပါပဲ။ က်ေနာ္ဟာ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တေယာက္အေနနဲ႔ ပါတီရ႕ဲ
မူ၊ ေဘာင္၊ စည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ ဆက္လုပ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ေတြကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္သြားမွာပါ။
အာဏာပိုင္ေတြက အက်ဥ္းသား ၆ ေထာင္ေက်ာ္ လႊတ္လိုက္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာလည္း သိရသေလာက္အထိ ရာဇဝတ္သား
အမ်ားစုျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဦးသက္ေဝ အထဲမွာ ရွိေနစဥ္မွာေရာ၊ မလႊတ္ခင္ေလးတင္မွာေရာ သံဃာေတာ္ေတြ အပါအဝင္ အန္အယ္ဒီ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊
ႏို္င္ငံေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူေတြကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္ၿပီး နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေထာင္ေတြကို ပို႔ပစ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုလို
လႊတ္ေပးလိုက္တဲ့ ကိစၥကေရာ တရားမွ်တမႈ
်တမႈ ရွိတယ္လို႔ ထင္ပါသလား။ ဘယ္လို ယူဆပါသလဲခင္ဗ်ာ။
ဒီလို လႊတ္ေပးလိုက္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္တဲ့သူေတြကလည္း
က်န္ေနေသးတယ္။ အခု က်ေနာ္ ထြက္လာစဥ္ကာလမွာေတာင္ တိုက္ပိတ္၊ အက်ဥ္းပိတ္ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္။
အင္းစိန္ေထာင္မွာ ခ်ၿပီးေတာ့ နယ္ေထာင္ေတြ ေ႐ႊ႔တာေတြရွိတယ္။ ဒါေတြကလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ကိစၥကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အပိုင္းေတြ
ရွိတယ္။ တကယ္တမ္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ရွိတယ္ဆိုရင္ အကုန္လံုးကို ျခြင္းခ်က္မရွိ၊ အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္
ယူဆတယ္။

ေႏွာင္ၾကိဳးမ်ားႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း (အင္တာဗ်ဴး)
အင္တာဗ်ဴး

မ်ဳိးၾကီး
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 23 2009 15:55 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

အက်ဥ္းသား ၆၃၁၃ ဦးအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးမည္ဟုဆိုကာ ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ျပန္လႊတ္ေပးရာတြင္
လြတ္ေျမာက္လာသူ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတဦးက သူ႔ကုိ ေႏွာင္ၾကိဳးျဖင့္ လႊတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မဇၩိမကုိ ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္း႐ံုးေရးမႉးျဖစ္သူ အသက္ ၇၄ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေဖစိန္က ယခုလုိ ေျပာဆိုျခင္း
ျဖစ္သည္။
သူ႔ကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ၄၀၁ (၁) အရ ၀န္ခံကတိစာခ်ဳပ္တင
ြ ္ လက္မွတ္ထိုးေစၿပီး ျမစ္ၾကီးနားေထာင္မွ ထိုေန႔က လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ေရႊ၀ါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈဟု လူသိမ်ားသည့္ သံဃာမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပဲြမ်ား
ျဖစ္ပြားေနစဥ္ သူ႔ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အက်ဥ္းခ်ဳံး စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈကို ပ်က္ျပားေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ - ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္
ျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့သည္။
မဇၥ်ိမသတင္းေထာက္ မ်ဳိးၾကီးက ဦးေဖစိန္ထံ ယေန႔တင
ြ ္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည္ကို တင္ျပအပ္ပါသည္။
အန္ကယ္ အခု ေထာင္က လြတ္လာတယ္ဆိုေတာ့ က်န္းမာေရးအေျခအေန ဘယ္လိုရိွလဗ
ဲ ်။
အသက္ ၇၄ ႏွစ္ရိွၿပီ။ အသက္က ေထာက္လာၿပီဆိုေတာ့ အေကာင္းၾကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ စိုက္သြားေတြက
ျပဳတ္ထြက္သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ စားရေသာက္ရတာ မေကာင္းဘူးဗ်။ အစာမေက်ဘူးေပါ႔ဗ်ာ။ က်န္တဲ့ဟာကေတာ့ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ၾကီးေတာ့
မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာရမယ္ထင္တယ္။ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ေတာ့ မျပၾကည့္ရေသးဘူး။
မေန႔က ေန႔လည္ တနာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွ မိုးညႇင္းကို ျပန္ေရာက္တယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္ဆရာ၀န္နဲ႔မွ မျပၾကည့္ရေသးဘူး။ က်န္းမာေရး
ေဆးစစ္ဖို႔ကေတာ့ မႏၲေလးကိုဆင္းဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္။ မေန႔က အမရပူရက ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္နဲ႔ လိုက္လာတာေလ။ အဲဒါဆိုေတာ့
ေဆးစစ္ရေအာင္တဲ့ သူလည္း ေဆးစစ္အံုးမယ္တဲ့။ သူလည္း အေၾကာင္းၾကားမယ္တ့။ဲ အဲဒီအခါက်ေတာ့ မႏၲေလးကိုဆင္းလာတာေပါ႔တဲ့။
က်ေနာ္လည္း က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ဖို႔ မႏၲေလးကိုဆင္းမယ္လို႔ စဥ္းစားထားတယ္။
အန္ကယ္တို႔ကို အာဏာပိုင္ေတြက ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ေထာင္က လႊတ္ေပးလိုက္လဗ
ဲ ်။
က်ေနာ္တို႔ကို သူတို႔အာဏာပိုင္ေတြက လႊတ္တယ္ဆိုတာက က်ေနာ့္သေဘာ ေျပာရရင္ ကြင္းလံုးကြ်တ္ လႊတ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။
သူတို႔ေျပာေတာ့ ၄၀၁ ေပါ႔ဗ်ာ။ ၄၀၁ (၁) ေပါ႔ဗ်ာ။ အဲဒီစာခ်ဳပ္မွာ က်ေနာ္တို႔ လက္မွတ္ထိုးရတယ္။ စာခ်ဳပ္မွာကေတာ့၊ သေဘာကေတာ့ ေနာင္
တစံုတရာျပစ္မႈ ျဖစ္လာတယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ က်ေနာ္တို႔ ၂ ႏွစ္ က်တဲ့ေနရာမွာ ျပစ္ဒဏ္ကုန္ဆံုးဖို႔ ၈ လေလာက္ က်န္ေသးတာေပါ႔ဗ်ာ။ ျပစ္ဒဏ္ကုန္ဆံုးဖို႔
ေနာက္ တစံုတရာ ျဖစ္လာတယ္ ဆိုလရ
ို႔ ိွရင္ ျဖစ္လာတဲ့ အမႈရ႕ဲ ျပစ္ဒဏ္ရယ္၊ က်န္ေသးတဲ့ လက္က်န္ ၈ လရယ္၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အျပစ္ဒဏ္ရယ္၊
၃ ခုေပါင္း ထပ္က်ရမယ့္ သေဘာ ျဖစ္တယ္ဗ်။
ေထာင္ထေ
ဲ နစဥ္က အေတြ႔အၾကံဳေလး ေျပာေပးပါအံုး။
ေထာင္တင
ြ ္း အေတြ႔အၾကံဳကေတာ့ သိပ္ေတာ့ မထူးျခားပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ႏွိပ္စက္တာတို႔၊ ဘာတို႔ေတာ့ မရိွပါဘူး။ ေအးေအးေဆးေဆးေတာ့
ေနရပါတယ္။ သီးျခားတိုက္ခန္းနဲ႔ ထားတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မို႔လို႔ ရာဇ၀တ္ အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ေတာ့ ေရာေႏွာမထားပါဘူး။
စာဖတ္ခင
ြ ့္တို႔၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူနားေထာင္ခင
ြ ့္တို႔ေရာ ဘယ္လိုရိွလဗ
ဲ ်။
အဲဒါေတာ့ သတင္းနားေထာင္ခင
ြ ့္ ဒါေတာ့ မရဘူးဗ်။ စာဖတ္ခင
ြ ့္ ရပါတယ္။ ေထာင္အာဏာပိုင္အဖြဲ႔က ခြင့္ျပဳတဲ့ စာအုပ္ေတြ၊ ဘာေတြညာေတြေတာ့
ဖတ္ခင
ြ ့္ ရပါတယ္။ သူတို႔ဆီက ထုတ္တဲ့ သတင္းစာေပါ႔ဗ်ာ။ ဂ်ာနယ္တို႔ဘာတို႔လည္း ေထာင္ပိုင္ဆီက လက္မွတ္ထိုးၿပီး ခြင့္ျပဳတဲ့ဟာေတြကေတာ့
ဖတ္ခင
ြ ့္ရပါတယ္။
ေရွ႕ဆက္ ဘာေတြ လုပ္မယ္လို႔ စိတ္ကူးထားလဲ ခင္ဗ်။
အခု ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ကို ၾကိဳတင္လုပ္အံုးမယ္လို႔ စဥ္းစားထားတယ္ဗ်။ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္လို႔ၿပီးလို႔

လိုအပ္တာရိွရင္လည္း ေဆး၀ါးကုမယ္။ နားလည္း ထိုင္းေနတယ္၊ မ်က္စိကလည္း မြၿဲ ပီ။ ေျခေထာက္ကလည္း က်ဳိးထားတယ္ဗ်ာ။
ေဆးကုသြားမယ္ဆိုရင္ေတာင္ အေဖာ္တေယာက္ မပါဘဲ၊ က်ေနာ္တေယာက္ထဲ သြားလို႔ မရဘူးဗ်။ ကိုယ့္ရ႕ဲ က်န္းမာေရးကို အရင္
ဂ႐ုစိုက္ရအံုးမယ္လို႔ စဥ္းစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ရ႕ဲ ပါတီေရးကိစၥကိုလည္း က်ေနာ္ စိတ္မပ်က္ပါဘူး။ အဲဒါလည္း ဆက္လုပ္ရအံုးမွာပါ။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔ လႊတ္ေပးတယ္လို႔ေျပာေတာ့ အန္ကယ္ေရာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လိုေျပာခ်င္လဗ
ဲ ်။
အဲဒီဟာကေတာ့ဗ်ာ ခုနက က်ေနာ္ေျပာသလိုေပါ့။ ဒါ အရွင္းၾကီး မဟုတ္ဘူး။ ေႏွာင္ၾကိဳးနဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ဒါကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
လြတ္လပ္တဲ့ ဟာနဲ႔ဆိုေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဒီလိုပဲ ျမင္ပါတယ္။
ေထာင္ထဲမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြအေပၚ ထားရွိတဲ့ ခံစားခ်က္အျမင္ေလးကို ေျပာေပးပါအံုး။
က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ က်ေနာ္ လြတ္ခဲ့ေပမယ့္ က်ေနာ္တေယာက္ထအ
ဲ တြက္ ၀မ္းမသာႏိုင္ဘူးဗ်ာ။ ေတာ္ေတာ္ခံစားရတယ္။ ၂၀၀၇
စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းတုန္းက ၅၀၅ နဲ႔ က်တာဆို ၃ ေယာက္ရိွတယ္ေလဗ်ာ။ အဲဒီ ၃ ေယာက္ထဲမွာ က်ေနာ္တေယာက္ထဲ လြတ္တာေလဗ်ာ။
ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္တို႔ကေတာ့ ၾကာၿပီေလ။ အဲေတာ့ သူတို႔သတ္မွတ္တဲ့ သက္ၾကီးရြယ္အိုဆိုတဲ့ အထဲမွာ က်ေနာ္ ပါမွာေပါ့။ ၇၄ ႏွစ္ရိွၿပီဆိုေတာ့
တႏိုင္ငံလံုးအတြက္ မေျပာနဲ႔ ၃ ေယာက္ထဲမွာေတာင္ က်ေနာ္တေယာက္ထဲ လြတ္တယ္ဆိုေတာ့ က်န္တဲ့လူ ၂ ေယာက္အတြက္ ဘယ္လိုမွ
မေပ်ာ္ႏိုင္ဘူးေလ။ က်ေနာ္ ခံစားရတာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ က်ခံထားရတဲ့ ရဲေဘာ္ရဘ
ဲ က္ေတြလည္း ခ်န္ထားရတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တေယာက္ထဲ
ေႏွာင္ၾကိဳးနဲ႔ လြတ္တယ္ဆိုဆို က်ေနာ္ ၀မ္းမသာႏုိင္ဘူးဗ်။
ျမစ္ၾကီးနားေထာင္ထဲမွာ ႏိုင္ငေရးအက်ဥ္
ံေရးအက်ဥ္းသား ဘယ္ေလာက္ရိွလဲ ခင္ဗ်။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားက ၂၀ ေက်ာ္ က်န္ေသးတယ္ခင္ဗ်။ နာမည္ေတာ့ မမွတ္မိဘူး။ ရန္ကုန္က ကိုဇာဂနာတို႔အဖြဲ႔က ၁၀ ေယာက္ ရိွတယ္လို႔
သတင္းရတယ္ဗ်။ လူခ်င္း မေတြ႔ရဘူးေလ။ က်ေနာ္တို႔ တိုက္ဘက္မွာေတာ့ ၈ ေယာက္ေလာက္ က်န္ေသးတယ္။ ၂၀ ေလာက္ ရိွေသးတယ္ဗ်။
အဲဒီအထဲမွာ ပိုလို႔ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ျဖစ္တာက ကိုေအးသိန္း။ အဲဒီလူက စိတ္ေဖာက္ျပန္ေနတယ္၊ အဲဒီတေယာက္ရယ္။ သတင္းရေနတာက
ကိုဇာဂနာတို႔ တိုက္ဘက္မွာ ၈၈ ေက်ာင္းသား ကိုလွမ်ဳိးေနာင္ဆိုတာ မ်က္စိတဖက္ ပ်က္သြားၿပီလို႔ ၾကားရတယ္။ က်န္တဲ့ မ်က္စိတဖက္ကလည္း
အခ်ိန္မီ ကုရင္ကု၊ မကုရင္ ေနာက္တဖက္ ကြယ္သြားစရာ အေၾကာင္းရိွတယ္။ အဲဒီအတြက္ ပိုလို႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရတယ္။
အန္ကယ့္ကုိ ဘာေၾကာင့္ လႊတ္ေပးလိုက္တယ္လို႔ေရာ သံုးသပ္မိလဗ
ဲ ်။
က်ေနာ့္ကို ပါတာကေတာ့ သူတို႔သတ္မွတ္တဲ့ စည္းကမ္း၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မဆိုထားနဲ႔ က်န္တဲ့ ျပစ္မႈမ်ဳိးစံုေပါ႔ဗ်ာ။ တေဆာင္လံုး လူ
တေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ရိွတဲ့အထဲမွာ က်ေနာ့္ေလာက္ အသက္ၾကီးတာ တေယာက္မွ မရိွဘူး။ ျမစ္ၾကီးနားေထာင္ တခုလံုးမွာ။ အဲဒါေၾကာင့္
အသက္ၾကီးတဲ့အထဲမွာ အိုမင္းမစြမ္းေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါေၾကာင့္ လြတ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့အေရးတြင္ အေမရိကန္မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာႏုိင္မလား
မံုပီး
တနလၤာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ 23 2009 12:16 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာျပည္ေရးရာ မူဝါဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို
ရွာေဖြေနေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားသြားသည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အျပဳအမူမ်ား ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေမရိကန္က နည္းလမ္းေပါင္းစံု ရွာေဖြေနသည္ဟု ေသာၾကာေန႔က ပံုမွန္က်င္းပေလ့ေသာ
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတင
ြ ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေထာက္ေျပာခြင့္ရသူ ေဂၚဒြန္ဒူးဂြစ္ - - Gordon Duguid က
သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
"က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေလ့လာေနပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္တဲ့
နည္းလမ္းေတြကို က်ေနာ္တို႔ ၾကိဳးစားရွာေဖြေနပါတယ္" ဟု ဒူးဂြစ္က ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က သူမ၏ အာရွခရီးစဥ္အတြင္း အင္ဒိုနီးရွား၌ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ ရရွိရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပန္ဖင
ြ ့္ေရး အပါအဝင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုကို
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက စဥ္းစားေနပါသည္ ဟူေသာ ေျပာဆိုမႈအၿပီး ရက္ေပါင္းအနည္းငယ္အတြင္း ဒူးဂြစ္၏ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခ်က္
ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ကာတာတြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြ၌
ဲ မစၥကလင္တန္က "က်မတို႔လုပ္ခဲ့တဲ့ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈဟာ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ
ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ဘူးဆိုတာ သိပ္ထင္ရွားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ၾကတဲ့ စစ္အစုိးရနဲ႔
ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒမွာလည္း အလားတူ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ပါ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပိတ္ဆအ
ို႔ ေရးယူမႈမ်ား သက္သာေလ်ာ့ပါးေရးသည္ အိုဘားမားအစိုးရက စဥ္းစားသံုးသပ္ေနသည့္ အဓိက မူဝါဒသံုးသပ္ခ်က္မ်ားထဲက
နည္းလမ္းတခုျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ သူမက ျငင္းဆိုသြားျခင္း မရွိပါ။ "ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိတဲ့ တင္ျပႏိုင္မယ့္ အၾကံအစည္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈေလ့လာေနပါတယ္"
ဟုသာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ဒူးဂြစ္ကမူ သတင္းစာရွင္းလင္းပြ၌
ဲ "ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ပန္းတိုင္က ဒီအတိုင္းပဲ မေျပာင္းပါဘူး။ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းရွိတ့ဲ
ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ ကုိယ္စားျပဳအစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။
"ဒါဆို အခုေလာေလာဆယ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္အေရးယူထားတဲ့ အေမရိကန္ရဲ့ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈကို အေျပာင္းအလဲလုပ္မယ့္
အစီအစဥ္ေကာ ရွိပါသလား" ဟု ေမးျမန္းရာတြင္မူ သူက "မရွိပါဘူး၊ ဒါမ်ဳိး မရွိပါဘူး" ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဝန္ေလးေနျခင္းအတြက္
ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ဥေရာပသမဂၢႏွင့္အတူ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား က်င့္သံုးခ်မွတ္ခဲ့သည္။
အေရးယူမႈကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ JADE (Junta Anti-Democratic Efforts) ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက
သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ရက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည့္အတြက္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိဆႏၵျပပြဲမ်ားအတြင္း အနည္းဆံုး
လူေပါင္း ၃ဝ ေသဆံုး၍ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ မေအာင္ျမင္
အေမရိကန္က စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ထိေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာၾကားလိုက္ၿပီး၊ ျမန္မာ့ေရးရာ မူဝါကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနေၾကာင္း
ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းသည္ ေဝဖန္သူမ်ားႏွင့္ အကဲခတ္မ်ားအၾကား ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ထိေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ၂ ဂိုဏ္းကြဲ ျငင္းခံုေနၾကခ်ိန္တင
ြ ္
ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ၾကာရွည္စြာ အကဲခတ္ေလ့လာခဲ့သူ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ေဟာင္း ဒဲရက္တံုကင္ - Derek Tonkin က
ဤပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားသည္ ပစ္မွတ္ကို မထိမွန္ဘဲ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပိုမိုေဝးကြာသြားေစျခင္းကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိ႔ျပင္
ရည္ရြယ္မထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္မႈ ဆိတ္သုဥ္းသြားေစျခင္းတို႔ႏွင့္
သာမန္ျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္ေစျခင္းတို႔ကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။
မဇၩိမႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ တံုကင္က "ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြက အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ စစ္အစိုးရကို သူ႔ မူဝါဒေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔လည္း
မဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္ခဲ့ဘူး၊ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေအာင္လည္း မတတ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး" ဟု ေျပာသြားခဲ့သည္။
စစ္အစိုးရဘက္က ဘာမွလုပ္မျပဘဲ ဆုခ်သည့္အေနႏွင့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို လံုးဝဖယ္ရွားပစ္လိုက္ရန္ မသင့္ေသာ္လည္း ေသခ်ာစြာ
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ က်ပန္းသေဘာထည့္ထားသည့္ အခ်ဳိ႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္မ်ားကိုမူ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏
အမည္ပ်က္စာရင္းမွ ဖယ္ရွားေပးသင့္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။
စစ္အစိုးရထံမွ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ခံစားခြင့္ရေနၾကၿပီး၊ စစ္အစိုးရကို ေငြေၾကးအားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
အမည္ပ်က္စာရင္းတခုကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔က ခ်မွတ္ထားသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ခရီးသြားဗီဇာ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ သူတုိ႔၏
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထုတ္ယူ၍ မရေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
"အဲဒီ အမည္ပ်က္စာရင္းမွာပါတဲ့ တခ်ဳိ႔လူပုဂၢိဳလ္ေတြက ဒီခ်ဳပ္ (NLD) ရဲ့ အမာခံေထာက္ခံသူေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက
အတိုက္အခံပါတီ ဒအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဒ (NLD) ကို ရည္ၫ¸န္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ဤသို႔ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို လံုးဝဖယ္ရွားပစ္လိုက္ရန္မွာ လက္ေတြ႔မက်ေသာ္လည္း၊ တိုင္းျပည္အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား
ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အျခားမတူျခားနားေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ရွိသင့္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း သူက ေျပာသည္။
အလားတူပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကလည္း အေစာပိုင္းက မဇၩိမႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း
ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈသည္ စစ္အစိုးရ၏ အျပဳအမူေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး လက္နက္ကရိယာ တန္ဆာပလာတခု
ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိခဲ့ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေနသည့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊
အိႏၵိယတို႔က စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္၍ ဆက္ဆံေနသည့္အတြက္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားသည္ လိုခ်င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ျခင္း မရွိဟု ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္းသည္ အေျမာ္အျမင္ၾကီးရာေရာက္ၿပီး
ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈသက္သက္ ခ်မွတ္မည့္အစား အတူတကြ လက္တြဲၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမို ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း သူက
ဆက္ေျပာသည္။

ပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ပိုလုပ္ေရး
ကမၻာတလႊား ခရစ္ယာန္မ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (CSW) မွ ဘီနီဒစ္ေရာ္ဂ်ာ - Benedict Rogers ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ သံတမန္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း
ေျပာဆိုသည္။ ဘီနီဒစ္ေရာ္ဂ်ာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူျဖစ္သည္။
"ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ သံတမန္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ လက္တြဲၾကိဳးပမ္းမႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္" ဟု ေရာ္ဂ်ာက
မဇၩိမကို ေျပာသည္။
သူတို႔ဘက္က အျပဳအမူေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈအခ်ဳိ႔ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးႏိုင္သည္ ဟူေသာ ျပင္းထန္သည့္
သတင္းစကားကို ယခုအထိ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက မေပးႏိုင္ခဲ့ေသးဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
"သူတုိ႔ ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြက ဆက္ရွိေနမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘာမွမလုပ္တာဘဲ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ စဥ္းစားမႈမ်ဳိး စစ္အစိုးရမွာ
အခုေလာေလာဆယ္ ရွိေနတယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္" ဟု ေရာ္ဂ်ာက ေျပာသည္။
"အကယ္၍သာ တိုးတက္မႈကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ထားလိုက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္ျဖစ္လိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈကို
လံုးလံုးၾကီး ႁခြင္းခ်က္မရွိ ဖယ္ရွားလိုက္တာေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူး ထင္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရဘက္က ပထမေျခလွမ္းကို စလွမ္းဖို႔ လိုပါတယ္" ဟု သူက
ဆက္ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမ့ဳိမွ ဝါရင့္တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးသမားကမူ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ဤသို႔
အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚတြင္သာ တည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
သို႔ေသာ္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ မဟုတ္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တင
ြ ္
အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။
"ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ဆက္ထားမယ္၊ မထားဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက
တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္တာကေတာ့ လိုပါတယ္" ဟု ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္
ဒျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) ၏ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

ဘာအေကာင္းဆံုးလဲ
ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈသည္ စစ္အစိုးရဘက္က အျပဳအမူေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚထြက္လာေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဆိုသည္ကို အကဲခတ္မ်ားႏွင့္
ေဝဖန္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအၾကား အတိုင္းအတာတခုအထိ သေဘာတူညီၾကေသာ္လည္း၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ မည္သို႔ အေကာင္းဆံုး
ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္မည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းအတြက္မူ တညီတညာတည္းေသာ အေျဖတရပ္ မရရွိေသးပါ။
ဂရစ္ဖစ္တကၠသိုလ္ ဂရစ္ဖစ္ အာရွ အင္စတီက်ဳ (Griffith Asia Institute) မွ အင္ဒရူးဆဲလ္သ္ -Andrew Selth က ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းပိုင္းက
နယူးေဒလီတင
ြ ္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ (Institute of Peace and Conflict Studies) ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ ၾသဇာ၏ အကန္႔အသတ္မ်ား (Burma and the limits of International Influence) ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္
စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ စစ္အစိုးရ၏ စိတ္သေဘာထားကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက နားလည္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈသည္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ အနီးကပ္ဆံုး
မဟာမိတ္ဟု ယူဆၾကေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပင္လွ်င္ သူ႔ၾသဇာအရွိန္အဝါမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေၾကာင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း လံုျခံဳေရးကၽြမ္းက်င္သူ
ဆဲလ္သ္က ေျပာသည္။
သူ႔အဆိုအရ စစ္အစိုးရ၏ စိတ္သေဘာထားကို နားလည္ၿပီး၊ စစ္အစိုးရ၏ အျမင္ဘက္မွ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္လွ်င္ တိုင္းျပည္တြင္း၌ ၾကီးမားေသာ

အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟု ဆိုသည္။
ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို လူဆိုးသူခိုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ပံုေဖာ္ၾကသည္မွာ မွန္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမ့ဳိ၏ ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ
၃ဝဝ အကြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာတြင္းၿမ့ဳိေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္မွ တိုင္းျပည္ကို ကိုင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာ
ႏိုင္ငံေရးကို ေကာင္းမြန္စြာ ကစားႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆဲလ္သ္က ေျပာသည္။
စစ္အစိုးရေနရာမွေန၍ ဝင္စဥ္းစားၿပီး စစ္အစိုးရ၏ အျမင္ဘက္မွ ၾကည့္ရႈသံုးသပ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရာစုႏွစ္ တဝက္နီးပါးမွ် အုပ္စိုးခဲ့ေသာ
စစ္အစိုးရအား မည္သုိ႔ အေကာင္းဆံုး ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဆိုသည္ကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု
ဆဲလ္သ္က ေျပာသည္။

(အခ်ဳိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို နန္းေဒဝီ က ျဖည့္စြက္သည္။)

လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားတြင္ ႏုင
ိ ္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၃ ဦးသာပါ၀င္
MONDAY, 23 FEBRUARY 2009 20:05 ကိုစိုး
စစ္အစိုးရက စေနေန႔မွ စတင္၍ အက်ဥ္းသား ၆၃၁၃ ဦးလႊတ္မည္ဟု ေၾကညာ၍ အက်ဥ္းသား တခ်ိဳ႕ကို ျပန္လႊတ္ ေပးခဲ့ရာ ယေန႔အထိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား၂၃
ဦးသာ ပါ၀င္ ေသးေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) က ေျပာသည္။
“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အတည္ျပဳလို႔ရတာ ၂၃ ေယာက္ပဲ ရွိေသးတယ္၊ အဲဒါ အင္းစိန္ေထာင္၊ ကေလးေထာင္၊ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္ေတြက၊ မႏၲေလးေထာင္က
၂ေယာက္လြတ္တယ္လို႔ၾကားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အတည္ျပဳလို႔မရ ေသးဘူး၊ အဲဒါက ၂၁ ရက္ေန႔က တရက္တည္း လြတ္တာ”ဟု AAPP အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏိုင္က
ေျပာဆုိသည္။
ယခုျပန္လႊတ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)မွ မႏၲေလး တိုင္း အမရပူရအမတ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္
ရန္ကုန္တိုင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးသက္ေ၀ အပါ အ၀င္ ၄ ဦးသာ ျပန္လြတ္သည္ဟု အန္အယ္လ္ဒီ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္၀င္းကလည္း ေျပာျပသည္။
“မႏၲေလးကလည္း လႊတ္တယ္၊ အခု မသိရေသးဘူး၊ စာရင္းမရေသးဘူး”ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာ သည္။
ထိုသို႔ အစိုးရက ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးေနသည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားက
ေထာင္ဘူး၀တြင္ လာေရာက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ခ်ခံထားရသည့္ ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္ကိုကုိ ၏မိခင္ ေဒၚစိုးစိုးေသာ္က“က်မတို႔သားလည္း ျပန္လတ
ြ ္မယ္အထင္န႔ဲ
အဲဒီစေနေန႔က အင္းစိန္ေထာင္မွာ သြားေစာင့္ ေသးတယ္”ဟု ေျပာျပသည္။
“ဒါေပမယ့္ ကံမေကာင္းခ်င္ေတာ့ သူ႔ကို အင္းစိန္ေထာင္ကေန ေတာင္ငူေထာင္ကို ေျပာင္းထားတယ္တဲ့”ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
ရန္ကုန္အင္းစိန္ေထာင္မွ အက်ဥ္းသား ၃၀၀ ၀န္းက်င္ လႊတ္ရာတြင္ ၂၀၀၇ ခု ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ကာလ က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ သံဃာတပါးအပါအ၀င္
သံဃာေတာ္ ၉ ပါး ႏွင့္ သီလရွင္၂ပါး ပါ၀င္ေၾကာင္း အင္းစိန္ေထာင္ ၀န္ထမ္းႏွင့္ နီးစပ္သူတဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။
“အင္းစိန္က လႊတ္တာ အလြန္ဆုံး ၃၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ပါပဲ၊ က်ေနာ့္ မ်က္ျမင္ေပါ့၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားက ဦးသက္ေ၀ အပါအ၀င္ ၁၁ ဦး၊ က်ေနာ့္ေရွ႕မွာ
ထပ္ေရာက္လာတာက ဘုန္းႀကီးတပါး၊ ေနာက္ၿပီး ေျမာက္ဥကၠလာ သစၥာသရဖူ ေက်ာင္းက အသက္ ၈၀ တပါး ရယ္၊ အသက္ ၆၀ တပါး ၊ သီလရွင္ ၂ ပါး၊ မေမႊး ၊
ေနာက္ ေဒၚခင္ခင္ လဲ့၊ ဘားဂရာ ၀ံသ ေက်ာင္းက ဘုန္းႀကီး ၇ ပါး၊ ကိုသက္ေ၀နဲ႔ အတူ လြတ္တဲ့ေန႔က ကားေပၚအတူပါသြားတာ၊ သံဃာအားလုံး ၈ ပါး၊ တပါးက
၂၀၀၇ ေ႐ႊ၀ါေရာင္တုန္းက ဆူးေလမွာအဖမ္းခံရတာ ေျမာက္ဥကၠလာ အနန္းပင္ ေက်ာင္း က၊ က်န္ သံဃာေတြက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက အဖမ္းခံထားရတာ”ဟု
၎က ေျပာျပသည္။
ကေလးၿမိဳ႕ ေထာင္မွ စိန္စီေသာည ဗီဒီယုိ အေခြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရသည့္ ကိုတင္ေဌးႏွင့္ ကုိသန္းႏိုင္ တို႔ျပန္လြတ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။
ယင္းသို႔အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပန္လႊတ္မည္ဆုိပါက မိသားစု၀င္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားရန္လိုအပ္အေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လႊတ္ရာတြင္လည္း မည္သည့္ အက်ဥ္းသား
မည္ေ႐ြ႕မည္မွ် လႊတ္သည္ကို တရား၀င္ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း ဦးတိတ္ႏိုင္က ဆိုသည္။
“ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္တာေတြတုန္းကလည္း ဂဏန္းေတြပဲ ေၾကညာတာ၊ ဘယ္ေလာက္လႊတ္ေပးၿပီးၿပီ ဆိုတာ ေၾကညာ တာမဟုတ္ဘူး၊ က်ေနာ္တို႔လည္း မသိႏိုင္ဘူး၊
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလို႔ မသတ္မွတ္ဘူး ဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးအရထိန္းသိမ္းထားတဲ့သူ ဘယ္ေလာက္ပါတယ္ဆိုတာ တရား၀င္
ထုတ္ျပန္ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးတိတ္ႏင
ို ္ ကေျပာဆိုသည္။
ဦးတိတ္ႏုိင္င္ငံက ဆက္လက္ၿပီး“ရာဇ၀တ္ အက်ဥ္းသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုလိုျပန္ လႊတ္မယ္ဆိုရင္ မိသားစုကို အေၾကာင္းၾကားရပါမယ္၊
လႊတ္ခ်င္သလိုလႊတ္ဆိုတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြဟာ တကယ့္ကို ပရမ္းပတာ ဆန္လြန္းတဲ့ လုပ္ရပ္လို႔သာ က်ေနာ္တို႔ ထင္ပါတယ္၊ ေစတနာမပါဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု
ေျပာသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စီးလာသည့္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္၊ ၁ ဦးေသဆံုး

MONDAY, 23 FEBRUARY 2009 19:37 ေအးလဲ့
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာျပည္သား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၃၀ ခန္႔ကို သယ္ေဆာင္လာသည့္ ကားတစီး တိမ္းေမွာက္ခဲ့ရာ လူတဦးေသဆံုးၿပီး ၂၀ ေက်ာ္
ဒဏ္ရာရခဲ့ ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။
ခ်င္းမုိင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္အနီးရွိ Big-C ကားလမ္းမေရွ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခခ
ြဲ န္႔က ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပာြ းခဲ့ေသာေၾကာင့္
ဒဏ္ရာရခဲ့သူ လူ ၂၀ ေက်ာ္ကို ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ုံ သံုး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ ကုသထားရာ အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ မိန္ကေလး တဦးမွာ အေရးေပၚ လူနာအျဖစ္ ကုသမႈ
ခံယူေနရၿပီး ၁၀ ဦးမွာ သတိလစ္ ေမ့ေမ်ာေနေၾကာင္း ခ်င္းမိုင္ အေျခစိုက္ အလုပ္သမား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ (MAP) ကဆိုသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားရင္း တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္ ယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္သူမွာ အလုပ္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ကားေမွာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သူ ကိုစိုင္းလံုကို ယေန႔ မီးသၿဂၤဳဟ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ကြယ္လြန္ခ်ိန္တင
ြ ္ ဇနီးျဖစ္သူ မနန္းခင္ႏွင့္ သားသမီး ႏွစ္ဦး
က်န္ရစ္ခဲ့သည္။
ဇနီးႏွင့္ သားတေယာက္မွာ လက္ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံတင
ြ ္ ရွိေနေသာ္လည္း သမီးျဖစ္သူမွာ ျမန္မာျပည္တင
ြ ္ က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကိုစိုင္းလံုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
MAP မွ ကိုစိုင္းစိုင္းက “ကားေမွာက္တဲ့ ေနရာကေန ေခၚသြားကတည္းက သတိမရဘူး၊ ညေဆး႐ုံ ေရာက္ေတာ့ ကြယ္လြန္သြားတယ္လို႔ သူ႔အမ်ိဳးသမီးက ေျပာတယ္”
ဟု ဆိုသည္။
ယင္းကားေမွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို မသိရွိရေသးေၾကာင္း အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုစကားေျပာခြင့္
မရေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။
ယခုလအတြင္း ျမန္မာျပည္သား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားေရးရာ
ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြ႕ဲ မ်ားထံမွ ၾကားသိရသည္။
မ်ားမၾကာမီက ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ဝပ္တ္ပါေပါက္ အေနာက္ဘက္တင
ြ ္ ျမန္မာျပည္သား အလုပ္သမား
အမ်ားအျပား ေနထိုင္လွ်က္ရွိရာ ယင္း အိမ္တအိမ္မွ အလုပ္သမားတဦးက ထိုင္းႏိုင္ငံသား အိမ္တအိမ္၏ ဝန္းအတြင္းသို႔ မွားယြင္းဝင္ေရာက္မႈ ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည္ဟု
ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔တဖြ႕ဲ က ေျပာျပသည္။
၎ထိုင္းအိမ္ရွင္မွာ မေက်နပ္သျဖင့္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္က ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္မွ ေမာင္းထုတ္ေပးရန္ ရဲမ်ားအကူအညီယူကာ
စပီကာျဖင့္ သြားေအာ္သည္ ဟုလည္း အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႔က ေျပာသည္။
အလားတူပင္ ယခုလ ဒုတိယ အပတ္ထဲတင
ြ ္လည္း ထိုင္းေက်ာင္းသူ တဦးကို ျမန္မာျပည္သား အလုပ္သမားႏွစ္ဦးက သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ ဟူေသာ
သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ တရားမဝင္ ျမန္မာျပည္သား အလုပ္သမားမ်ားကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက လိုက္လံ ရွာေဖြဖမ္းဆီး လွ်က္ရွိေၾကာင္း
ၾကားသိရသည္။
ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ တရားဝင္ ျမန္မာျပည္သား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၆ ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး တရားမဝင္ ေနထိုင္သူ ခန္႔မွန္းေျခ ၂ သိန္းေက်ာ္ရွိေနကာ အမ်ားစုမွာ
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ထိုျမန္မာလုပ္သားမ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ေပါက္ကြဲမႈ အႏုအလွ
MONDAY, 23 FEBRUARY 2009 18:44 ေက်ာ္စြာမိုး
ျမန္မာျပည္က သူသယ္ေဆာင္ လာသမွ်ကေတာ့ ေသနတ္ေတြနဲ႔ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းေတြ ခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ လက္နက္ေတြက လူ႔အသက္ကို တကယ္
မေသေစႏိုင္ပါဘူး၊ ၿပီးေတာ့ အေရာင္အေသြးေတြ စံုလင္လို႔ ေနပါေသးတယ္။
သူ႔ လက္နက္ေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းလိုတဲ့ ရန္သူေတြက စစ္သားေတြနဲ႔ ဖြ႕ဲ စည္းထားတဲ့ စစ္တပ္ႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ရန္သူေတြက နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၊ နည္းပညာ
ေခတ္ေနာက္က်မႈ၊ ကမၻာ့လူဦးေရ အလြန္အမင္း ေပါက္ကြဲမႈ၊ ေရသန္႔ရွားပါးမႈ၊ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ စတဲ့ ျပႆနာေတြပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

သူ႔ရ႕ဲ “လက္နက္ေတြ” ကို ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕က သုဝဏၰဘူမိ ပန္းခ်ီ ျပခန္းမွာ ခင္းက်င္းျပသထားပါတယ္။ သူ ဆိုတာကေတာ့ ပန္းခ်ီစံမင္းပါ။ အဲဒီျပခန္းမွာ
ျပသခဲ့သမွ် ပန္းခ်ီဆရာေတြ ထဲမွာေတာ့ သူက “လက္နက္” စီးရီးကို ပထမဆံုး ခင္းက်င္းျပသသူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထူးျခားပါတယ္။
ယုတၱိလြန္ (ဆာရီယယ္လစ္ဇင္) ပန္းခ်ီေတြကို ဆြဲတဲ့ ကမၻာေပၚက တျခား ပန္းခ်ီဆရာေတြလိုပဲ ပန္းခ်ီ စံမင္းဟာလည္း သူ႔ပန္းခ်ီကားေတြကို
အေတြးအေခၚအယူအဆေတြနဲ႔ ဖန္တီး ျခယ္မႈန္းထားတဲ့အတြက္ ပန္းခ်ီကား ၾကည့္သူတိုင္းအတြက္ ခ်င့္ခ်ိန္ေတြးေခၚ ခံစားဖို႔ အခ်ိန္အနည္းနဲ႔ အမ်ား

လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
မၾကာေသးခင္က က်င္းပခဲ့တဲ့ သူ႔ပန္းခ်ီျပပြဲ ဖြင့္ပေ
ြဲ န႔က Turning Point လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ပန္းခ်ီကား ကိုၾကည့္ၿပီး ပရိသတ္ထဲက အသံေတြ
ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။
“က်ေနာ့္အထင္ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီပန္းခ်ီကားက စစ္ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ျပခ်င္တာျဖစ္မယ္” လို႔ ပရိသတ္ထဲက အသံတသံထြက္လာ ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ပန္းခ်ီကားထဲမွာ
ပေဒသရာဇ္ေခတ္ စစ္ဝတ္စံု ဝတ္ထားတဲ့ ေရွးေခတ္ စစ္သား တေယာက္က ဓား၊ လွံ လက္နက္ေတြအစား အခုေခတ္ ေသနတ္ တလက္ကို ကိုင္ထားတာ
ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ပန္းခ်ီစံမင္းကေတာ့ သူဆခ
ြဲ ဲ့တဲ့ ဒီပန္းခ်ီကားရဲ႕ အနက္ကို ျပန္လည္ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္္။
“ေရွးေခတ္က က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ ဘုရင္ေတြက လက္နက္ပစၥည္း ေခတ္မမီ မျပည့္စံုလို႔ ကိုလိုနီ လက္ေအာက္ခံ ဘဝကို ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာသာ
ေခတ္မီတိုးတက္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ တပါးကၽြန္ျဖစ္ခဲ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာပါ” လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက စိစစ္ေရးအရာရွိေတြကေတာ့ ဒီပန္းခ်ီကားကုိ အဓိပၸာယ္တမ်ိဳးနဲ႔ ျမင္ပံုရတယ္။ ပန္းခ်ီစံမင္းရဲ႕ ရန္ကုန္ျပပြဲမွာ ဒီပန္းခ်ီကားကို ျပသဖို႔
မသင့္ေလ်ာ္ဘူးဆိုၿပီး သူတို႔က ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။
ခုအခ်ိန္မွာ အသက္ ၅၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ပန္းခ်ီစံမင္းဟာ ပန္းခ်ီပညာကို ဦးဘလံုေလး၊ ဦးလြန္းႂကြယ္ စတဲ့ ျမန္မာ ပန္းခ်ီဆရာႀကီးေတြဆီက နည္းနာခံ၊
သင္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး အႏုပညာေလာက ထဲမွာ ေျခခ်ခဲ့တဲ့ ပန္းခ်ီဆရာဟာ “လက္နက္” စီးရီးကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေရးဆြခ
ဲ ့ၿဲ ပီး
အဲဒီစီးရီးရဲ႕ ပထမဆံုး ပန္းခ်ီကားကေတာ့ “အခ်စ္ႏွင့္ စစ္” ျဖစ္ပါတယ္။
“ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အခ်စ္ဆိုတာလည္း စစ္ပြဲ တမ်ိဳးပဲ မဟုတ္လား” လို႔ ပန္းခ်ီဆရာက ၿပံဳးၿပီးေျပာတယ္။
ပန္းခ်ီစံမင္းဟာ လက္နက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပန္းခ်ီကားေပါင္း ၂၄ ကားထိ ဆြဲၿပီးခဲ့ေပမယ့္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕က ပန္းခ်ီျပခန္းရဲ႕ ေနရာ အခက္အခဲေၾကာင့္ ၁၆ ကားပဲ
ခ်ိတ္ဆြဲျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၈၀ ေက်ာ္ကာလေတြက ေဖာ့ကလန္ကၽြန္းအေရးအခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ၿဗိတိန္နဲ႔ အာဂ်င္တီးနား စစ္ပြဲကလည္း လက္နက္စီးရီးေရးဆြဖ
ဲ ို႔ ပန္းခ်ီစံမင္းအတြက္
တြန္းအားတခုျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ပန္းခ်ီစံမင္းဟာ ႏိုင္ငံတကာအေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပဋိပကၡေတြ၊ စစ္ေရးစစ္ရာ ကိစၥေတြကို စိတ္ဝင္စားသူ တဦး ျဖစ္ပါတယ္။
Turning Point ရဲ႕ ေဘးမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားရဲ႕ အမည္ကေတာ့ Attraction လို႔အမည္ရပါတယ္။ ေသနတ္ ေျပာင္းဝကေန ႏႈတ္ခမ္းနီေတာင့္ တေတာင့္
ထြက္ေပၚေနၿပီးေတာ့ ေဘးပတ္ပတ္လည္မွာ ရဲရေ
ဲ တာက္ ေနေအာင္ ဆိုးေဆးေတြဆိုးထားတဲ့ ရမက္ျပင္းထန္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေတြ၊ ျခယ္သထားတဲ့ မ်က္လံုးေတြန႔ဲ
အမ်ိဳးသမီးသံုး အလွျပင္ပစၥည္း မ်ိဳးစံု ဝန္းရံထားပါတယ္။ ပန္းခ်ီဆရာကေတာ့ ဒါေတြဟာ “မာယာလက္နက္ ေတြေပါ့” လို႔ ေျပာပါတယ္။
ပန္းခ်ီစံမင္းရဲ႕ Equal Reaction ဆိုတဲ့ ပန္းခ်ီကားထဲမွာေတာ့ ဗုဒၶရ႕ဲ “ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳး” ဆိုတဲ့ ေဟာၾကား ခ်က္တခ်က္ကို ေတြ႕ျမင္လိုက္ရပါတယ္။
ေျပာင္းႏွစ္ဘက္ပါတဲ့ ေသနတ္တလက္က ပန္းခ်ီကားထဲမွာ ေနရာ ယူေနပါတယ္။ အဲဒီိေသနတ္ကို ပစ္လိုက္ရင္ ပစ္သူကိုပါ ထိမွန္မယ္ ဆိုတ့သ
ဲ ေဘာ၊ ပစ္သူရ႕ဲ
ဘက္မွာပါ ေျပာင္းဝတခုက ရွိေနတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ့ကံ၊ မေကာင္းတာျပဳမူရင္ မေကာင္းတဲ့ကံ ခံစားရမယ္ ဆိုတဲ့ ဗုဒၶရ႕ဲ တရားေတာ္ကို
ေဖာ္က်ဴးတဲ့ ပန္းခ်ီကားလို႔ ဆိုရမွာပါ။
စိတ္တုန္လႈပ္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ ပန္းခ်ီကား တခ်ပ္ကိုလည္း ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Explosion လို႔ နာမည္ ေပးထားပါတယ္။ ထိုကားတြင္
လက္ပစ္ဗံုးႀကီးတခုထ၌
ဲ သေႏၶသားေလာင္း ပံုတပံုပါရွိၿပီး ေနာက္ခံကေတာ့ မီးေတာက္ မီးလွ်ံမ်ားက အလွ်ံႀကီးႀကီးနဲ႔ ေတာက္ေလာင္ေနပါတယ္။ ကမၻာ့ လူဦးေရ
သန္း ၆ ေထာင္ေက်ာ္ေနၿပီ၊ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ၿပီ ဆိုတာကို ပန္းခ်ီကားက ျပသေနတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈႀကီး ေၾကာက္ခမန္း လိလိ ျဖစ္ေနတယ္
ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ပန္းခ်ီဆရာက ေျပာခ်င္တယ္ထင္ပါတယ္။
တျခားပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ထဲမွာေတာ့ ေရွးေဟာင္းေသနတ္တလက္ရ႕ဲ ထိပ္မွာ ကေလာင္သြားတခု ေပၚထြက္ ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ထိုကားရဲ႕ နာမည္ကေတာ့
Weapon of Art – 1 ျဖစ္ပါတယ္။ “ဓားသြားထက္ ကေလာင္သြားထက္တယ္” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း အႏုပညာ၊ စာေပ၊ သတင္း မီဒီယာေတြဟာ ေသနတ္
တလက္လိုပဲ ထိေရာက္မႈ အားေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုလိုေနပံုရပါတယ္။
သူ႔ ပန္းခ်ီကားေတြရ႕ဲ တန္ဖိုးက ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ဝန္းက်င္ ဆိုေပမယ့္ အဲဒီ ပန္းခ်ီဆရာက ေငြေၾကးအတြက္ ေရးေနျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူပန္းခ်ီဆခ
ဲြ ့တ
ဲ ့ဲ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀
ေက်ာ္အတြင္း ပန္းခ်ီကား ရာနဲ႔ခ်ီ ေရးခဲ့ေပမယ့္ ၁၀ ကားေတာင္ မေရာင္းခဲ့ရဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ သူဆခ
ြဲ ်င္တာကိုသာ ေရးဆြေ
ဲ နခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔
ပန္းခ်ီကားေတြကိုလည္း တဦးခ်င္းစီရ႕ဲ အိမ္ေတြမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတာထက္ ျပတိုက္ေတြမွာပဲ ျပသထားတာက ပို သင့္ေတာ္မယ္ထင္ပါတယ္။
“က်ေနာ္ကေတာ့ က်ေနာ္ယံုၾကည္တဲ့ အႏုပညာကိုပဲ လုပ္ေနမွာပဲ။ က်ေနာ္ဆခ
ြဲ ်င္တာေတြပဲ ဆြေ
ဲ နမွာ” ဟု ပန္းခ်ီဆရာက သူ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေျပာျပသည္။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ပန္းခ်ီဆရာက Lokanat ဆိုတဲ့ ပန္းခ်ီကားေရွ႕မွာ ရပ္လိုက္ၿပီး “ဒီပန္းခ်ီကားကေတာ့ က်ေနာ့္အႀကိဳက္ဆံုးပဲ” လို႔ ေျပာပါတယ္။
ေလာကနတ္ဆိုတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ သေကၤတ တခုပါပဲ။
ဒ႑ာရီထဲမွာ ရွဴးပ်ံႀကီးနဲ႔ ဆင္ပ်ံႀကီးတို႔က တိမ္ညြန္႔ေတြ ခူးစားၾကရင္း ေကာင္းကင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္က်ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔အတြက္ ေလာကနတ္က
ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးခဲ့တာပါ။

ပန္းခ်ီစံမင္းရဲ႕ “ေလာကနတ္” ပန္းခ်ီကားထဲမွာ ေခတ္သစ္ လက္နက္ေတြ၊ တိုက္ေလယာဥ္ေတြ ဝဲပ်ံေနတဲ့ ၾကားထဲ ေလာကနတ္႐ုပ္တုကို ထည့္သင
ြ ္းေရးဆြထ
ဲ ားတာ
ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီေန႔ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ စစ္ပေ
ြဲ တြ သိပ္မ်ားေနတဲ့ ကမၻာႀကီးဆီကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ ေဆာင္ၾကဥ္းလာေစဖို႔ အတြက္ ပန္းခ်ီစံမင္းရဲ႕ ေလာကနတ္က ၾကားဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ္
ေပးေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာလို႔ ထင္ရပါတယ္။

ေက်ာ္စြာမိုးေရးသည့္ Explosive Art from Burma ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္လည္ေရးသားသည္။

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ
ပမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕ သမၼတအိုဘားမား စီစဥ္
23 February 2009

အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္ခ္ အုိဘားမား (Barack Obama) ဟာ ႏုိင္ငံရ႕ဲ ပမာဏ
အမ်ားအျပား လုိေငြျပေနတာကုိ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏုိင္ဖို႔ အစီအစဥ္
ေရးဆြရ
ဲ န္ စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြန႔ဲ ေတြ႕ဆုံမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ရ႕ဲ လုိေငြျပမႈဟာ ေဒၚလာသန္း တသန္းေက်ာ္ၿပီး ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းရပ္
ေတြကို ျပန္ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ႔ သမၼတဘုရွ္န႔ဲ သမၼတအုိဘားမား အစိုးရအဖြ႕ဲ ေတြ အထူး
ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရၿပီး အခုလည္း စီးပြားေရးကို ျပန္အသက္သင
ြ ္းဖုိ႔ ဘဏ္ေတြကို ေငြေခ်း၊
အေျခခံအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရးေတြမွာလည္း ေငြေတြသုံးစြတ
ဲ ာေတြကို
လုပ္ကုိင္ေနရပါတယ္။
အခုအစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးအေထာက္အကူ အစီအစဥ္က ေငြေၾကးသုံးစြရ
ဲ မွာ ပမာဏ
မ်ားလြန္းတာမုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ အေႂကြးနဲ႔နစ္ေနၿပီး ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို အခြန္
အေကာက္ေတြ တုိးျမႇင့္ေကာက္ၿပီး ၀န္ပိေစမယ္လို႔ တခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အိမ္ျဖဴေတာ္ရ႕ဲ အေခၚ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ယူမႈအတြက္
သမၼတအုိဘားမားရဲ႕ ဒီသီတင္းပတ္ကုန္ပုိင္းမွာ ထုတ္ျပန္မယ့္ ၂၀၁၀ ရသုံးမွန္းေခ်
ေငြစာရင္းအေသးစိတ္နဲ႔အတူ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ သမၼတ ဘရက္ခ္ အုိဘားမားနဲ႔ ဥပေဒျပဳ
အမတ္ေတြ၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ဒီေန႔ ေတြ႕ဆုံၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အေျခအေန မတိုးတက္ (ႏွစ္ရွည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ အင္တာဗ်ဴး)
23 February 2009

ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထက
ဲ လူ႔အခြင့္အေရး
အေျခအေနေတြဟာ သိသိသာသာ တုိးတက္လာမႈ မရွိ
ဘူးလို႔ စေနေန႔က ျပန္လတ
ြ ္လာတဲ့ အန္န္အယ္လ္ဒီ
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ရ႕ဲ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာလုိက္ပါတယ္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္န႔ဲ
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္။

ျမစ္ႀကီးနားေထာင္ေတြမွာ ေျပာင္းေရႊ႕အက်ဥ္းခ်ခံခ့ရ

(ဓာတ္ပ-ုံ fbppn အင္တာနက္

တဲ့ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ျပန္လည္လတ
ြ ္ေျမာက္

စာမ်က္ႏွာ။)

လာခ်ိန္မွာ အခုလိုေျပာလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္
လုံးလုံး အက်ဥ္းေထာင္ထမ
ဲ ွာ ေနခဲ့ရၿပီး အခုေတာ့

ေနအိမ္ကို ျပန္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္တ့ဲ ေဒါက္တာ
ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကုိ မစုျမတ္မန
ြ ္က ဆက္သယ
ြ ္ေမးျမန္းၿပီး တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ေထာင္ထဲကလြတ္လာခ်ိန္မွာ ထူးထူးျခားျခား ဘာေတြကို သတိျပဳမိသလဲလို႔ စေမး
ၾကည့္ေတာ့ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က အခုလိုေျဖပါတယ္။
“ေျပာရရင္ အန္ကယ္က အထဲမွာေနခဲ့တာ အားလုံးေပါင္း ၁၈ ႏွစ္န႔ဲ ၃ လဆိုေတာ့
ခ်က္ခ်င္း အျပင္လည္း ျပန္ထက
ြ ္လိုက္ရေရာ ပတ္၀န္းက်င္အေနနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ
သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသာြ းတာေတာ့ သိလုိက္ရတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ေျပာင္းလဲမႈဆုိတာကေတာ့ အခ်ိန္န႔ဲ ကာလနဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲေနတာပဲေလ။ စိတ္ပိုင္း
ဆုိင္ရာ ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းလဲသလဲဆုိတာေတာ့ အန္ကယ္ ေလ့လာရဦးမယ္န႔ဲ
တူတယ္။
“လူေတြရ႕ဲ Inclination ဘယ္ဘက္လွည့္ေနတယ္၊ ဘယ္ဘက္ Tendency လွည့္ေန
တယ္ဆုိတာေတြေတာ့ အန္ကယ္ ၾကည့္ရဦးမယ္ထင္တယ္။ သူတုိ႔ ႏုိင္ငံေရးကို
စိတ္၀င္စားေနေသးလား၊ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူးလား၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပက
ဲြ ို သူတုိ႔
ေမ့သြားၿပီလား။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ အန္ကယ္သိခ်င္တာေပါ့။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းႀကီးေတာ့
ေျပာလုိ႔မလြယ္ဘူးထင္တယ္။”

ေထာင္ထဲမွာ အန္ကယ္ ၁၈ ႏွစ္ေနခဲ့ရတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ အျပင္မွာျဖစ္ေနတဲ့
အေျခအေနေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိ သိခင
ြ ့္ရခဲ့ပါသလဲ။
“အျပင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေထာင္ထမ
ဲ ွာဆုိေတာ့ မီဒီယာက တဆင့္ေပ့ါ
ေနာ္။ မီဒီယာဆုိတာလည္း ျပည္တင
ြ ္းကထုတ္တ့ဲ မဂၢဇင္းတို႔၊ ဂ်ာနယ္တုိ႔အရပဲ သိရတာ
ကိုး။ အဲဒါေတြကလည္း ဆင္ဆာနဲ႔ဘာနဲ႔ဆုိေတာ့ အန္ကယ္ ဘယ္ေလာက္သိႏုိင္မလဲ
ဆုိတာ မသိဘူး။ သတင္းစာေတာ့ ဖတ္ခင
ြ ့္ရွိတာေပါ့။ အဓိက Weekly ဂ်ာနယ္ေတြကို
အန္ကယ္ လိုက္ဖတ္တာေပါ့။ အဲဒီေလာက္ကပဲ သိရတာေပါ့။ အားလုံးကိုၿခဳံၿပီး မျမင္
ႏုိင္ဘူးထင္တာပဲ၊ ဂ်ာနယ္ေတြကလည္း အျပည့္အစုံ မေရးႏုိင္ဘူးနဲ႔ တူပါတယ္။”

အန္ကယ့္အေနနဲ႔ ေထာင္တခုမက ေနခဲ့ရတဲ့အခါၾကေတာ့ ေထာင္ေတြထက
ဲ အေျခ
အေနေရာ အန္ကယ္ ဘယ္လုိသုံးသပ္ပါသလဲ။
“ေထာင္ေတြထဲက အေျခအေနကုိ သံုးသပ္ရင္ေတာ့ အရွည္ႀကီးပဲ။ အုိင္စီအာစီ
မ၀င္ခင္၊ အုိင္စီအာစီ ၀င္ၿပီးသြားတဲ့ အေျခအေနေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ေျပာရမွာေလ။
ေထာင္တင
ြ ္းအေျခအေနကို ေယဘုယ် ၿခဳံေျပာရရင္ ေထာင္ဆုိတာေတာ့ အျပင္န႔ဲ
စာရင္ လြတ္လပ္မႈအားလုံး ဆိတ္သုဥ္းသြားတဲ့ေနရာပဲေလ။ ေျပာခ်င္တ့စ
ဲ ကားလည္း
မေျပာရဘူး၊ စားခ်င္တဲ့အစားလည္း မစားရဘူး၊ ေနခ်င္သလုိလည္း မေနရဘူး။ ေျပာရ
ရင္ေတာ့ သူတို႔ ေထာင္ဥပေဒအတုိင္း ေခၚရင္လာ၊ ခုိင္းရင္လုပ္၊ ခံမေျပာနဲ႔ဆုိတ့ပ
ဲ ုံစံမ်ဳိး
ျဖစ္သြားတာေပါ့။ လြတ္လပ္မႈဆိတ္သုဥ္းေနတဲ့ေနရာကို ေထာင္လို႔ေခၚတာပဲေလ။”

အန္ကယ္ ေထာင္က်ၿပီးမၾကာခင္ ေထာင္ထက
ဲ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္တာေတြ
အေၾကာင္း ကုလသမဂၢကတဆင့္ သိေအာင္လုပ္ခ့လ
ဲ ို႔ ေထာင္ဒဏ္တုိးခ်တာ ခံခ့ရ

တယ္။ အခု အန္ကယ္ ျပန္လတ
ြ ္လာၿပီဆိုေတာ့ ေထာင္ထမ
ဲ ွာျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေန
ေတြေရာ အရင္တုန္းကလုိပဲ ေျပာဖုိ႔အစီအစဥ္ ရွိပါသလား။
“အဲဒါက ေမးတဲ့လအ
ူ ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ အန္ကယ့္အေျဖက ထြက္လာမွာပဲ။
သိခ်င္တာက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန တုိးတက္လာလား၊ ဆုတ္ယုတ္သာြ းလား
ဆုိတာလား။ ဒီမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လာေနတာပဲ မဟုတ္လား။
ဥပမာ အန္ကယ္စမီတာ ယိုဇုိယုိကုိတာက စမီလုိက္တာပဲ။ အခုဆုိရင္ ေတာမတ္စ္
အုိေဟး ကင္တားနားအထိ။ အဲေတာ့ အဲဒီၾကားထဲ လာေနတာေတြ အႀကိမ္ေပါင္း
ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလ။ဲ ၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက။ အန္ကယ္ထင္တာ Very Significant
Changes ေတာ့ မေတြ႕ဘူး။ သိသာထင္ရွားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ေထာင္ထမ
ဲ ွာ ေျပာင္းလဲ
လာသလားဆိုရင္ မေျပာင္းလဲဘူးလုိ႔ ေျပာရမွာပဲ။”

ေရွ႕ႏွစ္က်ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပလ
ဲြ ုပ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္ဆုိတာ အန္ကယ္
ၾကားမိမယ္ထင္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တေယာက္အေနနဲ႔
ဒီအေပၚမွာ ဘယ္လုိသေဘာထားပါသလဲ။
“ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္မွာ အန္ကယ္၀င္လာတယ္ဆုိတာက အန္ကယ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိ
ကေရစီ ရခ်င္လို႔ဆုိၿပီး အန္ကယ္ ၀င္လာတာပါ။ အန္ကယ့္ကိုယ္က်ဳိး မပါပါဘူး၊ အတၱ
မပါဘူး။ အန္ကယ္တို႔တုိင္းျပည္မွာလည္း လုိအပ္ေနၿပီလို႔ ယူဆတာေပါ့၊ ဒီမုိကေရစီ
ျဖစ္ေပၚဖို႔။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ အန္ကယ္တုိ႔ ဒီမုိကေရစီ
လိုေနၿပီဆုိတာေတာ့ သိတယ္။ အဲေတာ့ ၉၀ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ွာ အန္ကယ္က ျပည္သူ
ေတြရ႕ဲ Man Date ကို ရထားတာေပါ့။ ဒီ Mandate ကို အန္ကယ္ တန္ဖုိးထားတယ္။
“ဒီ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုမွ အန္ကယ္တို႔က ဘာမွ ေရေရရာရာ မသိရဘဲန႔ဲ အခုလာမယ့္
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အန္ကယ္ ဘယ္လုိသေဘာထားမလဲဆုိရင္ ၉၀ ေရြးေကာက္
ပြဲကိုပဲ အန္ကယ့္စိတ္ထဲမွာ ရွိေနေသးတယ္။ ျပည္သူေတြကေပးထားတဲ့ Man Date ကုိ
အန္ကယ္ကိုင္ထားေသးတယ္။ အန္ကယ္ Committed ျဖစ္ထားတယ္။ အဲဒီအတြက္
ေလာေလာဆယ္မွာ အန္ကယ့္အေနနဲ႔ ၂၀၁၀ အေၾကာင္းကုိ မစဥ္းစားေသးဘူး။ ဒါ
အန္ကယ့္သေဘာထားကို ေျပာတာပါ။ အန္ကယ္ အန္န္အယ္လ္ဒီဗဟုိန႔လ
ဲ ည္း
မဆက္သြယ္ရေသးဘူး။ အန္ကယ္က အန္န္အယ္လ္ဒီျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ သူ႕ရဲ႕အလံေတာ္
ေအာက္မွာဆုိရင္ သူ႕ရဲ႕ အေျခခံအခ်က္ေတြကိုလည္း အန္ကယ္ေလးစားရဦးမွာကိုး။”
အန္န္အယ္လ္ဒီ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ရ႕ဲ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာ
ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ဟာ ၁၉၉၀ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ အဖမ္းခံခ့ရ
ဲ ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္ ခ်ခံခ့ရ

ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေျခအေန
ေတြကို ကုလသမဂၢဆီကုိ စာေရးေပးပို႔ခ့လ
ဲ ို႔ ထပ္တုိးျပစ္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္က်ခံၿပီး စုစုေပါင္း
ေထာင္ဒဏ္ ၃၇ ႏွစ္ က်ေနရာက စေနေန႔မွာ ျပန္လတ
ြ ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၀ က်ရင္ျပဳလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ွာ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးကို
ထမ္းႏုိင္ဖို႔ အက်ဥ္းသား ၆,၃၁၃ ေယာက္ကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမယ္လို႔ ျမန္မာ
စစ္အစုိးရက ေၾကညာၿပီး လႊတ္ေပးေနတဲ့အထဲမွာ အခုအခ်ိန္ထိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
စုစုေပါင္း ၂၅ ေယာက္ပဲ ပါေသးတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀န္းက ေျပာပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္ေရးအားျဖည့္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား ေျပာဆို
23 February 2009

ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ဒံုးက်ည္အသစ္ တည္ထင
ြ ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရ႕ဲ စစ္အင္အားကို
တုိးျမႇင့္လာေနသလို သူတို႔ရ႕ဲ အထူးေျချမန္တပ္အင္အား အေရအတြက္ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕
လာေနတယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားကေန ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ေလ့လာအကဲခတ္သူ
ေတြကေန ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က မၾကာခင္ျပဳလုပ္လာႏုိင္တ့ဲ ဒံုးက်ည္ပစ္လႊတ္
စမ္းသပ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတိေပး ေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္မွာ ေတာင္ကိုရီးယား
အရာရွိေတြကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္ဟာ စိုးရိမ္ရတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခုမွာ
ရွိေနဆဲပဲလို႔ ေျပာလိုက္တ့အ
ဲ ေၾကာင္း ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာရွိတ့ဲ ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္
ကာ့တ္ အခ်င္း (Kurt Achin) က သတင္းေပးပို႔ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ မနႏၵာခ်မ္းက အျပည့္အစံုကို
တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ အီရတ္န႔ဲ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ျဖစ္ပာြ းေနတဲ့ စစ္ပေ
ဲြ တြကို
ေလ့လာၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေန
တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ရွင္
၀မ္ဆစ္ခ္ (Shin Won-sik) က တနလၤာေန႔မွာ သတင္းေထာက္ေတြကို အခုလို
ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ သူတို႔ရ႕ဲ အထူးတပ္ဖ႕ဲြ အင္အား ၅၀%
စစ္သားဦးေရ ၁၈၀,၀၀၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့တယ္လို႔ သူက ေျပာသြားတာပါ။ အဲဒီတပ္ဖ႕ဲြ
ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္က ျပႆနာျဖစ္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ ေတာင္ကိုရီးယား နယ္ေျမထဲကို အျမန္
၀င္ေရာက္ၿပီး အေနာက္ဘက္ကေန အေမရိကန္န႔ဲ ေတာင္ကိုရီးယားတပ္ေတြကို
တိုက္ခိုက္ရမွာျဖစ္တယ္” လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။
အေမရိကန္ဘက္ကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားကေန ေတာင္ကိုရီးယားထဲကို ထပ္ၿပီး
ထုိးေဖာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာတဲ့အခါ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ တပ္သားအင္အား ၂၈,၀၀၀
ေလာက္အထိ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ တိုးခ်ဲ႕ထားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က အခုလို အထူးတပ္ဖ႕ဲြ အင္အား တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ေၾကာင့္ အေျခအေနေတြ ႐ႈပ္ေထြးရတယ္လို႔ မစၥတာရွင္က အခုလို ေျပာဆိုခ့ပ
ဲ ါ
ေသးတယ္။
“ေျမာက္ကုိရီးယားအေနနဲ႔ ရန္သူန႔ဲ မိတ္ေတြ ခဲျြ ခားထားတဲ့မ်ဥ္းကုိ ခပ္၀ါး၀ါး ျဖစ္ေစခ်င္
ပုံရေနတယ္။ ဒီလုိ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြကုိ ျဖန္႔ရင္းနဲ႔လည္း သူ႕အေနနဲ႔ ေခတ္မီလက္နက္ေတြ
နဲ႔ တျခားလုိအပ္ခ်က္ေတြမွာ အားနည္းေနတာေတြကုိ ျပန္ၿပီးရႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔လည္း
ယုံၾကည္ေကာင္း ယုံၾကည္ေနပါလိမ့္မယ္” လုိ႔ သူက ေျပာသြားတာပါ။
ဒါ့အျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ တာလတ္ပစ္ဒံုးက်ည္ အမ်ဳိးအစားသစ္တခုကိုလည္း
တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယား စကၠဴျဖဴစာတမ္းမွာ ဆိုထားပါတယ္။ အရင္
တုန္းကလည္း ေတာင္ကိုရီးယားတႏုိင္ငံလံုးနဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
အထိ ပစ္ခတ္ႏုိင္တဲ့ တာလတ္ပစ္ဒံုးက်ည္ေတြကို ထုတ္လုပ္တ့ဲ စက္႐ံုတ႐ံု
ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ ရွိထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအထိ ေရာက္ႏုိင္တ့ဲ တာေ၀းပစ္ ဒံုးက်ည္တခုကို
ေျမာက္ကိုရီးယားက စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္လိမ့္မယ္ဆိုတ့ဲ သတိေပးမႈေတြေၾကာင့္လည္း
ေတာင္ကိုရီးယားဘက္ကေန ရက္သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေတာ္ေတာ္
ေလး သတိထားေနခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ အပတ္စဥ္ထုတ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ မဂၢဇင္း
တေစာင္ျဖစ္တဲ့ Janes Defense ရဲ႕ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္အေရး အဆင့္ျမင့္
ကၽြမ္းက်င္သူတဦးကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ ပစ္လႊတ္မယ္ဆိုရင္ ရက္ပိုင္း
အတြင္းမွာတင္ ပစ္လႊတ္ဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ရွိေနႏုိင္တယ္လို႔ သတိေပးထားပါတယ္။
ေျမာက္ကုိရီးယားဘက္ကေတာ့ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆုိသလုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေတြ႕ဖုိ႔
ေၾကညာခ်က္ေတြကုိ ထုတ္ျပန္ေနပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာဆုိရင္လည္း ေျမာက္ကုိရီးယား
အစုိးရရဲ႕ ႐ုိဒြန္း ဆင္မြန္ (Rodong Sinmun) သတင္းစာကေန ေရွး႐ုိးစဲ၀
ြ ါဒီ ကုိရီးယား
သမၼတ လီေျမာင္ဘတ္ခ္ (Lee Myung-bak) ဟာ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး
ေခၚေ၀ၚလုိက္ပါတယ္။
ကုိရီးယား ႏွစ္ျပည္ေထာင္ၾကား ဆက္ဆံေရးေတြမွာ လုံး၀ၿပိဳကဲပ
ြ ်က္စီးေအာင္၊ စစ္မက္
ျဖစ္ပြားလုနီးနီး အေျခစုိက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ေနတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့လည္း စြပ္စလ
ြဲ ုိက္ပါ
တယ္။ ဆင္းရဲမေ
ြဲ တမႈ အေျခအေနေတြန႔ဲ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ
၁၀ ႏွစ္ၾကာ အကူအညီေပးေနတာေတြကုိ သမၼတ လီေျမာင္ဘတ္ခ္က ရပ္တန္႔ခ့ပ
ဲ ါ
တယ္။ ေျမာက္ကုိရီးယားဘက္က ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြကို ဖယ္ရွားတဲ့ေနရာမွာ
ေနာက္ထပ္ တုိးတက္မႈေတြ ေတြ႕ရတဲ့အေပၚမွာသာ အကူအညီေတြ ျပန္ေပးဖုိ႔က
မူတည္ေနလိမ့္မယ္လုိ႔လည္း ဆုိလုိက္ပါတယ္။

ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း လက္တေ
ြဲ ျဖရွင္းဖို႔ ဟီလာရီ ကလင္တန္ တရုတ္ကို တုိက္တန
ြ ္း
23 February 2009

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံက စီးပါြးေရး ေျပလည္ေအာင္ႀကိဳးစားတဲ့ရာမွာ အတူလက္တၿြဲ ပီး ေဆာင္ရက
ြ ္ဖုိ႔အတြက္ အေမရိကန္
ႏုိင္ငံရ႕ဲ ေႂကြးမွီေတြကို ဆပ္ၿပီး ၀ယ္ယူဖို႔ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က တရုတ္ႏုိင္ငံကို
တနဂၤေႏြေန႔မွာ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ ႏုိငင
္ ံျခားေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ပထမဆံုး သြားေရာက္ခဲ့တဲ့
အာရွ ၄ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ အၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕က မထြက္ခါြခင္ မစၥက္ ကလင္တန္က ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။
တရုတ္ထြက္ကုန္ေတြအတြက္ ၀ယ္လုိအားေတြ ပိုလာဖုိ႔န႔ဲ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံရ႕ဲ စီးပြါးေရး က်ဆင္းတာကို ျမင့္တင္ဖုိ႔အတြက္
တရုတ္ ႏုိင္ငံက ေႂကြးမွီေတြ ပိုၿပီးယူဖို႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တ့ဲ အျပင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံစီးပြါးေရး ကပ္ဆုိဒ္ေနမႈကေန
ရုန္းမထြက္ႏုိင္ခင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္လည္း အက်ဳိးျဖစ္ထန
ြ ္းမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္းေျပာၾကားပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ
အေမရိကန္ အစိုးရရဲ႕ ေငြစုလက္မွတ္အမ်ားဆံုးကို ၀ယ္ယူထားတဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္တာမို႔ တရုတ္ႏုိင္ငံက ဆက္ၿပီး
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္မွာ အေမရိကန္နဲ႔ တရုတ္ စီးပြားေရး ဆက္ႏယ
ြ ္မႈ အက်ိဳးသက္ေရာက္ အသိအမွတ္ျပဳရာ ေရာက္မယ္လုိ႔
မစၥက္ ကလင္တန္က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ဘ႑ာေငြေၾကး ေစ်းကြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထားရိွ္ေရး ဥေရာပ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူ
22 February 2009

ဥေရာပမွာ ဘ႑ာေငြေၾကးေစ်းကြက္ေတြနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းေတြကို အစုိးရရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအတုိင္း လုိက္နာ
သင့္တယ္လုိ႔ ဥေရာပ စီးပြားေရး အင္အားႀကီး ေခါင္းေဆာင္ေတြ သေဘာတူခ့ၾဲ ကပါတယ္။ ဧၿပီလက်ရင္ စီးပြားေရး
အင္အားႀကီးနဲ႔ ဖြင့္ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာ စုေ၀းက်င္းပမယ့္ ထိပ္သီးညီလာခံ မတုိင္ခင္မွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး
ျပႆနာ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ဘံုအေျဖရွာႏုိင္ဖုိ႔ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာ ဘာလင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပေနတဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ဥေရာပ
ေခါင္းေဆာင္ေတြ သေဘာတူညီမရ
ႈ ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ႑ာေစ်းကြက္မွာ မတည္မၿငိမ္မႈေတြကို ျဖစ္ေစခဲ့တယ္လုိ႔
အႀကီးအက်ယ္ အျပစ္တင္ေနတဲ့ Hedge fund ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ပိုၿပီးထားရွိဖုိ႔ကိုလည္း ဥေရာပ
ေခါင္းေဆာင္ေတြက သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။

တ႐ုတ္လုပ္စက္မ်ားေၾကာင့္ CNG ဓါတ္ေငြ႔ျဖင့္ေမာင္းႏွင္သည့္ တကၠစီသမားမ်ား
ဒုကၡေတြ႔
MONDAY, 23 FEBRUARY 2009 13:18 ဗထူး

CNG ဓါတ္ေငြ႔ဆိုင္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ စက္မ်ားေၾကာင့္ ဓါတ္ေငြ႔ျဖည့္ရန္ ေန႔တဝက္ခန္႔
တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနရသျဖင့္ တကၠစီေမာင္းႏွင္သူမ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။
စစ္အစိုးရ၏ CNG ဓါတ္ေငြ႔ဆုိင္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ဓါတ္ေငြ႔ျဖည့္ကရိယာမ်ား မၾကာခဏ
စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တကၠစီေမာင္းႏွင္သူမ်ားမွာ ေန႔တဝက္ခန္႔ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနရျခင္းေၾကာင့္
ကားပိုင္ရွင္မ်ားအား ေန႔တြက္ခမေပးႏိုင္ၾကသည့္ ျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
“ဒီလ (၂၀) ရက္ေန႔က မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၾကက္ဘေ
ဲ စ်းနားက CNG ဆိုင္မွာ Pump ပ်က္လို႔ဆိုၿပီး ေန႔လည္ (၂) နာရီကေန
တန္းစီတာ ညေန (၆) နာရီခြဲမွ ဆိုင္ကျပန္ထြက္ရတယ္၊ Owner ခေတာင္ မနည္းျပည့္ေအာင္ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ရွာရတယ္” ဟု
တကၠစီေမာင္းသူတဦးက ေျပာသည္။
အဆုိပါေန႔က ဓါတ္ေငြ႔ျဖည့္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ကားတန္းမွာ မဂၤလာေတာင္ၫန
ြ ္႔မွ စက္ဆန္း(သစ္လုံးကြင္း)ေက်ာ္ထိ
ရွည္လွ်ားၿပီး ဓါတ္ေငြ႔ဆိုင္မ်ားက Pump ပ်က္၍့၊ မီးမလာ၍ ဆိုကာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပသျဖင့္ တကၠစီဆသ
ြဲ ူမ်ားအၾကား
မေက်နပ္မႈမ်ား ႀကီးမားေနသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။
CNG ဆိုင္တဆိုင္မွာ အက်ယ္အားျဖင့္ ကားအစီး ၄၀ ခန္႔ဆန္႔ၿပီး ဆိုင္တင
ြ ္ Pump ႏွစ္ခုထားရွိကာ ဓါတ္ေငြ႔ ျဖည့္ပိုက္ ၄ ခု
တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ကားသမားေတြအေခၚကေတာ့ ေလးေပါက္ေပါ့ဗ်ာ၊ Pump ႏွစ္ခုရွိတာ တခုပ်က္တယ္ဆိုေတာ့ မနက္ (၆)
နာရီကေန ည(၆) နာရီထိပဲ တကၠစီဆြဲစားေနရတာ ဘယ္လုိလုပ္ စီးပြားရွာရေတာ့မလဲ၊ တ႐ုတ္ကလုပ္တဲ့
စက္အစုပ္ေတြပသ
ဲ ုံးေနေတာ့ ဒုကၡေရာက္ၾကရတာပဲ” ဟု အဆုိပါတကၠစီေမာင္းသမားက ေျပာသည္။
စစ္အစိုးရက တကၠစီကားမ်ားႏွင့္ လိုင္းကားမ်ားအား CNG သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္
အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ ကားမ်ားမွာ CNG ဓါတ္ေငြ႔သုံးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။
“ဓါတ္ေငြ႔စေပၚတုန္းကေတာ့ လူေတြက ကိုက္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာင္းသုံးၾကတာ၊ (၇၀၀၀) အိုးတအိုးကိုမွ ၇၀၀ က်ပ္၊ အခု
တအိုးကို ၂၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္သြားၿပီ၊ CNG ေျပာင္းလဲသုံးေရာ ေစ်းက တက္တယ္၊ ဒီၾကားထဲ တကၠစီကားတိုင္း မီတာ
အတင္းအက်ပ္တပ္ခိုင္းတယ္၊ ဒီမီတာဆိုတာကလည္း တကၠစီကားသမားေတြအတြက္ မကိုက္ဘူး၊ နားလည္မႈနဲ႔
ညိႇယူေနရတယ္” ဟု တကၠစီကားသမားေနာက္တဦးက ေျပာသည္။
စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကမ္းလြန္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ေျမာက္မ်ားစြာကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္တင္ပို႔မႈေၾကာင့္
ဝင္ေငြေျမာက္မ်ားစြာရရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္း ဓါတ္ေငြ႔ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးမႈမွာ လြန္စာြ နည္းပါးေနေသးသည္။
“ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီၿပီး ဝင္ေငြေတြရေနတာေတာင္ ဓါတ္ေငြ႔ဆုိင္ျပန္ေဆာက္ေတာ့ တ႐ုတ္လုပ္စက္အစုပ္ေတြေၾကာင့္ ခဏခဏ
ပ်က္ေနရတာေပါ့၊ တကၠစီသမားေတြၾကားထဲမွာေတာ့ တ႐ုတ္အားကို ဘာညာေပါ့ဗ်ာ၊ ေျပာေနၾကတာ မိုးကိုမႊန္ေနတာပဲ” ဟု
ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။
'The Voice' ဂ်ာနယ္၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕တည္းတြင္ CNG သဘာဝဓါတ္ေငြ႔သုံး အငွားယာဥ္ ၁၂,၀၇၂
စီးရွိသည္။ ယခုအခါ ဓါတ္ဆီေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ဒီဇယ္ဆီေစ်းႏႈန္းထက္ က်ပ္ေငြ ၁၄၀၀ ခန္႔ ျမင့္တက္သာြ း၍ ယခု
ဓါတ္ဆီတဂါလံ က်ပ္ေငြ ၃၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ဒီဇယ္တဂါလံမွာ ၁၈၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါဂ်ာနယ္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရဲတပ္ဖ႕ဲြ တုိ႔က ဇာတ္ပသ
ြဲ င
ြ ္း ရန္ပံုေငြရွာ
Mon 23 Feb 2009, ႐ုိင္မေရာ့

မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ကမာဝက္ေက်းရြာရွိ တာဝန္က်ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔က ရန္ပံုေငြအတြက္ဟု အေၾကာင္းျပၿပီး နာမည္ႀကီးဇာတ္ပသ
ြဲ င
ြ ္းကာ လက္မွတ္မ်ားကို
အတင္းအဓမၼ လိုက္လံေရာင္း ခ်ေနသည္။
၄င္းကမာဝက္ေက်းရြာရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔က သူတို႔၏ တပ္ဖြဲ႔ရန္ပံုေငြအတြက္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ဖိုးခ်စ္ဇာတ္ပသ
ြဲ င
ြ ္းကာ လက္မွတ္မ်ားကို ေက်းရြာရွိ ခ်ဲဒိုင္မ်ားႏွင့္
ခ်ဲေရာင္းသူမ်ား၊ ဖုန္းအိမ္မ်ား၊ ကားရွိသည့္အိမ္တို႔က မဝယ္မေနရ လက္မွတ္မ်ားကို အတင္းလိုက္လံေရာင္းေနသည္။
လက္မွတ္တစ္ေစာင္လၽွင္ ၇၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြက လိုက္ေရာင္းေနတယ္ ကမာဝက္မွာ ေတာ့ ကားရွိတဲ့အိမ္၊ ခ်ဲဒိုင္ေတြက်ေတာ့ ဝယ္ၾကရတယ္၊
တစ္ျခားေက်းရြာေတြက်ေတာ့ ခ်ဲဒိုင္ ေတြဝယ္ရတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဖုန္းအိမ္က ဖုန္းလိုင္းျဖန္႔တဲ့ေနရာမွာ ဝယ္ရတယ္ဟု ေဒသခံတို႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
ကမာဝက္ရြာသားတစ္ဦး၏ အဆိုအရ “လူေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္၊ ၃ ညစလံုးပဲ လူေတြ စည္ေနတာပဲ၊ ဖိုးခ်စ္ဇာတ္က လူႀကိဳက္မ်ားတယ္၊
လာၾကည့္တဲ့လူအေပၚ ခန္႔မွန္းၾကည့္ရင္ေတာ့ သြင္းတဲ့လူက ျမတ္မွာပဲ” ဟု ေျပာသည္။
၄င္းဇာတ္ပြဲကို ၾကည့္႐ႈခဲ့သူအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကလည္း “က်မတို႔ သြားၾကည့္တာက ႐ုံဝင္ခအတြက္က တစ္ေထာင္ေပးရတယ္၊ အထဲမွာေတာ့ ဖ်ာေရာင္းတယ္၊
ဖ်ာတစ္ခ်ပ္ကို တစ္ေသာင္းေပးရတယ္၊ ဖ်ာမဝယ္ရင္ေတာ့ တစ္ေထာင္ပေ
ဲ ပးရမွာေပါ့၊ လူကေတာ့ မ်ားတယ္” ဟု ေျပာသည္။
“ခ်ဲဒိုင္ေတြကိုေတာ့ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ကို ၇၀၀၀ နဲ႔လိုက္ေရာင္းေနတယ္ မဝယ္မရဘူးေပါ့၊ ကားရွိတဲ့သူေတြလည္း ဝယ္ရတယ္၊ ဖုန္းရွိတ့အ
ဲ ိမ္ေတြကိုလည္း
လိုက္ေရာင္းေပးေနတယ္” ဟု ၄င္းအမ်ဳိးသမီးက ေျပာသည္။
ကမာဝက္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေရာင္းေပးေနေသာ လက္မွတ္မ်ားကို မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအသီးသီးတြင္ရွိေသာ ခ်ဲဒိုင္မ်ား၊ ဖုန္းပိုင္ရွင္မ်ားက ဝယ္ေနရသည္။
ဖုန္းပိုင္ရွင္တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ “က်မတို႔ရြာက ခ်ဲဒိုင္ေတြ ဝယ္ရတယ္ အဲဒီ္လက္မွတ္က တစ္ေစာင္ ၇၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ မဝယ္မရဘူးျဖစ္ေနတယ္၊
ဖုန္းအိမ္ေတြကိုလည္း သူတို႔လိုက္ေရာင္း ေပးေနတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ဖုန္းလိုင္းျဖန္႔ေပးေနတဲ့ ေတာင္ေပၚမွာ သြားေရာင္းတယ္၊ အဲဒါဆိုရင္ ရြာမွာရွိတ့ဲ
ဖုန္းအိမ္ေတြက်ေတာ့ ၀ယ္စရာမလိုေတာ့ဘူး၊ က်မတို႔က မဝယ္ရဘူး” ဟု သူက ေျပာသည္။
ယခုလဆန္းပိုင္းကလည္း မုဒံုၿမိဳ႕မွ မယကအဖြဲ႔တို႔က မယကရန္ပံုေငြဆိုၿပီး ရန္ကုန္မွ နာမည္ေက်ာ္ အဆိုေတာ္မ်ားငွားရမ္းကာ ၄င္းအတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို
မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာဥကၠဌေတြ ဆီကို လိုက္လံေရာင္းခ်ေနသည္။ ေက်းရြာဥကၠဌမွတစ္ဆင့္ ရြာသူရြာသားေတြကို အတင္းအဓမၼ ဝယ္ခိုင္းေနသည္။

ေက်းရြာရွိ အိမ္ေျခအနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး လက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းခိုင္းသည္။ ၄င္းအတြက္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္လၽွင္ ၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၇၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။
ေမာ္လၿမိဳင္၊ မုဒံု၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္လည္း ၄င္းေဒသရွိ အာဏာပိုင္တို႔က ရန္ပံုေငြအတြက္ဟု အေၾကာင္းျပကာ မၾကခဏဆိုသလို နာမည္ေက်ာ္ စတိတ္႐ႈိးမ်ား၊
ေမာ္ဒယ္႐ႈိးပြဲမ်ား၊ ဇာတ္ပြဲမ်ား သြင္းကာ ၄င္းေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားကို လက္မွတ္မ်ား အတင္းအဓမၼ ေရာင္းခ်ေနၾကသည္။

2010 အႀကိဳႏိုင္ငံေရးတိုက္ကက
ြ ္မ်ား
Fri 20 Feb 2009, ႏိုင္မတ
ြ ္ဒိပ္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကံၾကမၼာကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အဆုံးအျဖတ္ေပးရေတာ့မယ္။ အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ နအဖမ်ားသာမဟုတ္ဘဲ
ဒီမိုကစီေရအင္အားစုမ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနတယ္။ နအဖတို႔အေနနဲ႔ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အင္အားနဲ႔ အသာစီးရေနတဲ့သေဘာ ေတြ႔ရတယ္။
အေမရိကန္မွာ ေခတ္စားေနတဲ့ ရက္ဇယ္လင္းနပန္းပြဲလို စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ မထိုးခ်င္ဘူး။ ၿပိဳင္ဘက္ကို အႏိုင္ယူဖို႔ နအဖက ဒိုင္ကိုေတာင္ အလဲထိုးခ်င္ေနတယ္။
ေဗဒင္အားကိုးနဲ႔ နအဖ႐ူးေနတယ္လုိ႔ ေရးခ်င္ေရးလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ထိပ္ပိုင္းကပဲ မ်ားတယ္။ တပ္တင
ြ ္းမွာ ဒါေတြကို ခြင့္မျပဳဘူး။ နအဖရဲ႕ေက်ာ႐ိုးက
တပ္မေတာ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူေတြနဲ႔ ရန္တိုက္ၿပီး သူတို႔အိတ္ထဲ လုံးလုံးလ်ားလ်ား၀င္လာေအာင္ စီမံထားတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းရဲ႕
ဆိုရွယ္လစ္တပ္မႉးမ်ားနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့တဲ့ လက္ရွိတပ္မေတာ္မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းရဲ႕ အေငြ႕အသက္ စိမ့္၀င္ေနရာယူဆဲလို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဟာ ဖဆပလအဖြ႕ဲ ထဲမွာ ခိုကပ္ေနရတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔နဲ႔ေပါင္းၿပီး ဦးႏုအစိုးရကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခ့တ
ဲ ယ္။
ကြန္ျမဴနစ္ယိမ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ္ကို တီးဖို႔ ဆိုရွယ္လစ္တပ္မႉးေတြကို သူ႔၀န္းက်င္မွာ ရံေနေစခဲ့တယ္။ ၀ါဒေရးရာကို မေက်ာ္ႏိုင္တဲ့ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို ဗုဒၶဘာသာနဲ႔
ရန္တိုက္ေပးျပန္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ အထိနာခဲ့တယ္။
ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွာ ညဥ္တစ္ခုစြဲကပ္ေနၿပီ။ အာဏာနဲ႔ရာထူးကို ရယူခ်င္ရင္ စစ္တိုက္ေတာ္ဖို႔မလို၊ ေနာက္တန္းက ေနရာယူတတ္ဖို႔ပလ
ဲ ိုတယ္ဆိုတ့ဲ
သေဘာတရား တစ္ခုပါပဲ။ ဒါလည္း အေထာက္အထားေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ တ႐ုတ္ျဖဴေတြကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ္နဲ႔အတူ တိုက္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး (ယခု
အန္င္အဲလ္ဒီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး) ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေပးၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြကို တိုက္ခဲ့တဲ့ သီဟသူရစစ္ေမာင္၊ ဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရ႕ဲ အေနအထားကို ၾကည့္ပါ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးနဲ႔ သီဟသူရစစ္ေမာင္တုိ႔ကို ခင္ၫြန္႕လက္စေဖ်ာက္ခဲ့တယ္လို႔ အမ်ားထင္စရာ ျဖစ္ေအာင္ ဗိုလ္သာေဂါင္ (သန္းေ႐ႊ) က အကြက္ဆင္ႏိုင္ခ့တ
ဲ ယ္။
ဒီလိုညစ္ပတ္တဲ့အျပဳအမူေတြ ဒီကေန႔ထိ ရွိေနတုန္းပဲ။ တပ္မေတာ္ကို အခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်လို႔မရတဲ့အေနအထားနဲ႔ မၿပိဳကြေ
ဲ အာင္ ၾကားကန္ထားတယ္။
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မခြာ၀ံ့ဘူး။ အၿမဲတမ္း သတိအေနအထားနဲ႔ ေနေနရတယ္။ ဒီအေနအထားေၾကာင့္ပဲ တိုင္းမႉးေတြ၊ ဗ်ဴဟာမႉးေတြ ဖင္ေတာင္မပူေသးဘူး
တစ္နယ္ၿပီး တစ္နယ္ ထေျပာင္းေနရတာေပါ့။
ဒီလိုအင္အားနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ နအဖနဲ႔ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိေသးတယ္။
ေလ့လာမိသေလာက္ အျပင္ပန္းက မာေနေပမယ့္ အတြင္းသေဘာမွာ ေကအဲန္ယူလည္း ေပ်ာ့ခ်င္ေနတယ္။ ဒါကို နအဖကလည္း သိေနတယ္။ ေကအဲန္ယူကိုကိုင္ဖို႔
ဒီေကဘီေအနဲ႔ ေကအဲန္ယူခြဲထြက္ အဖြ႕ဲ ေတြ ရွိၿပီးသား၊ သူတို႔ဆီ ရန္သူေရာက္ဖုိ႔ အေ၀းႀကီးလုိေသးတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ ၾကားမွာ သပ္လွ်ဳိမႈေတြလည္း
လုပ္တယ္။ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ျပင္းထန္တဲ့ တိုင္းရင္းသား ေတြဟာ နအဖအကြက္ထဲ ၀င္ကုန္တယ္။
နအဖရဲ႕ေနာက္ထပ္တိုက္ကြက္တစ္ခုမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ ကုလသမဂၢကို ရန္တုိက္ေပးျခင္း ျဖစ္တယ္။ အစြန္းေရာက္ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြကို
အသုံးခ်ၿပီး သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့လူေတြကို ဆြဲထုတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖြ႕ဲ အစည္းေတြမွာ
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနမွာလည္း နအဖကို အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြမွာ ၀ါဒေရးရာနဲ႔ တိုက္ပြဲ အသြင္သ႑ာန္မတူညီမႈ၊
တိုင္းရင္းသားေတြမွာ နယ္ေျမထပ္မႈနဲ႔ သမ႐ုိးထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးေမွ်ာ္မွန္းမႈတို႔မွာ နအဖအတြက္ ထိုးေဖာက္ဖုိ႔ ကြက္လပ္မ်ား ျဖစ္ေနတယ္။
ဒီအခ်က္ေတြကိုပဲ အမိအရကိုင္ၿပီး လာေရာက္သမွ် ႏိုင္ငံျခားသံတမန္ေတြကို ခင္းက်င္းျပသေလ့ ရွိတယ္။
ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္ မစၥတာဂမ္ဘာရီအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ကို အေကာင္းျမင္ေစေလာက္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္။ လက္နက္န႔အ
ဲ ုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့
ျမန္မာျပည္ဟာ သူတို႔အာဖရိကႏိုင္ငံေလာက္ မမြေ
ဲ သးဘူး။ အာဖရိကမွာ လူကို ပုရက
ြ ္ဆိတ္သတ္သလို သတ္ေနတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ေသနတ္သံတစ္ခ်က္မွ
ဂမ္ဘာရီမၾကားရဘူး။ အမ်ားယုံၾကည္မႈတစ္ခုကေတာ့ ဂမ္ဘာရီဟာ လာဘ္ထိုးခံရျခင္းပါ။ ဒီထက္ ညစ္ပတ္တဲ့နည္းေတြ နအဖမွာ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္။
မဂၤလာဒုံမွာ ေမြးထားတဲ့အလွပေဂးေတြ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတယ္။ ဒီအလွပေဂးေတြဟာ သံတမန္ေတြကို ျပဳစုဖို႔တာ၀န္ ယူရတယ္။ ကိုယ္ဖိရင္ဖိ
ျပဳစုမယ့္သတို႔သမီးေတြပါပဲ။ မခိုင္လုံေသာ သတင္းရပ္ကြက္ေတြအရ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕လည္း ဒီေက်ာ့ကင
ြ ္းကေန မလြတ္ခ့။ဲ ယူဂိုဆလပ္မွာ
အင္ဒိုးနီးရွားသမၼတဆူကာႏို ခံရသလိုမ်ဳိး ဂမ္ဘာရီမိသြားယင္ နအဖရဲ႕အကြက္ေပါ့။
နအဖရဲ႕ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ဟာ ခပ္ညံ့ညံ့ပဲ ျဖစ္တယ္။ ႐ိုး႐ိုးနဲ႔ရွင္းရွင္း တိုက္ကြက္ဆင္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ကို
ခပ္အအသေဘာမ်ဳိးထင္ေအာင္လည္း ေနတတ္တယ္။ ဒီေကာင္ေတြဆီက ပိုက္ဆံအိတ္ကို လိမ္စားလို႔ရတယ္လို႔ အိမ္နီးခ်င္းေတြထင္ေလာက္ေအာင္လည္း
ေနျပတတ္တယ္။ နအဖဟာ သူ႔ျပည္သူျပည္သားေတြကို အေပၚစီးကကိုင္ေနေပမယ့္ သံတမန္ေတြကို ေအာက္ေၾကးနဲ႔႐ိုက္ပါတယ္။ ဒီလူေတြကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ေခ်ာ့ယင္ ရႏိုင္ေျခရွိတယ္လို႔ ထင္ရေအာင္လည္း မူတတ္တယ္။ ခင္ၫြန္႔တုန္းက မူလြန္းလို႔ အေခ်ာက္ပုံေတာင္ ေပါက္ေနခဲ့ေသးတယ္။
အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ သုံးသပ္ရယင္ အတိုက္အခံေတြက သုံးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရတည္ေထာင္ေရး၊ အႏိုင္ရပါတီက လႊတ္ေတာ္ေခၚေရး၊
အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ေရးဆြေ
ဲ ရး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ စစ္တန္းလ်ားျပန္ေရး (၆) ခ်က္ ကို အေသပိတ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပထ
ဲြ က
ြ ္ေပါက္ကိုပဲ
နအဖက ေပးထားတယ္။ အဲဒီ ထြက္ေပါက္ကလည္း သူတို႔ျမဳံးထဲ၀င္မိတဲ့အျဖစ္မို႔ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့အေျခအေနပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပဟ
ဲြ ာ
တစ္ခုတည္းေသာထြက္ေပါက္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားထင္ ေအာင္လည္း နအဖက စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးေတြ လုပ္ေနတယ္။ ဘယ္အဖြဲ႔၊ ဘယ္ပါတီ ကစၿပီး ေရႊ႕လာမလဲ
ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ေနတဲ့အဆင့္လို႔ ဆိုရမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၁၉၉၀-တုန္းကလို ပါတီေပါင္းရာခ်ီ ေပၚထြက္လာယင္ နအဖအတြက္ မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြက
ဲ ိန္း
ဆိုက္ဦးမွာပါ။
ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြဟာ ဒီအေပါက္ကို မ၀င္မိဖို႔ အေရးႀကီးသလို ဒီတစ္ခုတည္းေသာ နအဖထြက္ေပါက္ကိုလည္း ပိတ္ႏိုင္ေအာင္

ေဆာင္႐ြက္သင့္တယ္။ ဒီထြက္ေပါက္ကို မပိတ္ႏိုင္ရင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၿမံဳးသြင္းခံရယင္ က်န္ (၆) ေပါက္လည္း ပိတ္သြားမယ့္သေဘာပဲ။
ဒီအေျခအေနမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဘုံရန္သူ နအဖကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ စုစည္းညီၫြတ္သင့္ၿပီ။ နအဖရဲ႕အေျခခံဥပေဒကို
အံတုႏိုင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ခု လိုအပ္ေနၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ နအဖကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့၊ ရင္ဆိုင္၀ံ့တဲ့ စင္ၿပိဳင္အစိုးရတစ္ခု လိုအပ္ေနၿပီ။
ဒီအစိုးရယႏၱရားလည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ စင္ၿပိဳင္တပ္မေတာ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ။ တိုင္းရင္းသားေတြရ႕ဲ အားနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လြတ္လပ္ေရး
ရယူခဲ့သလို ဒီတစ္ခ်ီမွာလည္း တိုင္းရင္းသားတို႔ရ႕ဲ အင္အားနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို ဒုတိယအာဇာနည္တစ္ဦး လိုအပ္ေနပါၿပီ။ လြတ္လပ္ေရးရယူတုန္းက
အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈအရ ခြဲထြက္ခင
ြ ့္ကိုေတာင္ လိုက္ေလ်ာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္တိုင္းရင္းသားေတြကမွ ခြဲထြက္မယ္လို႔ မေျပာခဲ့ပါဘူး။
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကိုပဲ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။
ဒီေတာ့ကာ လက္ရွိနအဖကို အံတုႏိုင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒလို႔ဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒပဲ ျဖစ္မယ္။ လက္ရွိနအဖကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္တ့ဲ စင္ၿပိဳင္အစိုးရလို႔ဆိုရင္
ဖက္ဒရယ္စင္ၿပိဳင္အစိုးရပဲ ျဖစ္မယ္။ လက္ရွိနအဖလက္ကိုင္တုတ္တပ္မေတာ္ကို ထိုးစစ္ဆင္ဖို႔ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တစ္ခု လိုအပ္မယ္။ နယ္စပ္တေလွ်ာက္လုံးမွာ
ရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ေတြမွာ အင္အား (၅)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိတယ္။
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အင္အားနဲ႔ေပါင္းၿပီး ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းရင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီအခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ယင္
အာဆီယံအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕အာရုံကို အမ်ားႀကီးဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ တရား၀င္ေၾကာင္း ျပည္တင
ြ ္းေခါင္းေဆာင္ေတြ
ေထာက္ခံမႈရရင္ ျပည္တင
ြ ္းမွာေရာ ကုလသမဂၢမွာပါ နအဖေနရာကို ၀င္လုလို႔ရေနၿပီ။
ေ၀ဖန္လိုတာက ျပႆနာကို ေျဖရွင္းလုိရင္ ျပႆနာကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္ရမယ္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာပါ။ လတ္တေလာ
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း အကဲခတ္ၾကည့္ရင္ နယ္နိမိတ္ျပႆနာနဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္စုျပႆနာ ဒီစစ္ေအးလြန္ျပႆနာႏွစ္ရပ္အျပင္
ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္အခါမွ မေျဖရွင္းရေသးတဲ့ အမ်ဳိးသားေရးမူ၀ါဒျပႆနာလည္း ပင္ကိုယ္အတိုင္း တည္ရွိေနေသးတယ္။
ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ၾကာျမင့္ခဲ့လို႔လည္း ပဋိပကၡမ်ားလည္း အျမစ္တြယ္ေနပါၿပီ။
ျမန္မာျပည္သမိုင္းမွာ ေသြးထြက္သံယိုနည္းနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့တာပဲ မ်ားတယ္။ ဒါကို သင္ခန္းစာယူၿပီး အၾကမ္းမဖက္ ေမတၱာလက္နက္န႔ဲ
အသြင္ကူးေျပာင္းေစရမယ္လို႔ အားခဲခဲ့တဲ့၊ နအဖကို အံတုခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) သာ ၾကာခဲ့တယ္၊ ေအာင္ျမင္မႈအရိပ္အေရာင္ အခုထိ
မျမင္ေသးဘူး။ သမ႐ိုးက်နည္းနဲ႔ နအဖကို တိုက္လုိ႔မရေတာ့ဘူးဆုိတာ နားလည္သင့္ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ နအဖကို ေသြးတိုးစမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ဒီအပတ္ထမ
ဲ ွာပဲ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေထာမြန္က ဂ်ပန္ကို သြားၿပီး လူလုံးျပခဲ့ တယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာတယ္။
တိုက္ပအ
ြဲ သြင္သ႑ာန္ေျပာင္းလာႏိုင္တယ္လို႔ နအဖကလည္း တြက္ခ်က္ၿပီးသား ျဖစ္ေနမယ္။ သိလုိ႔လည္း စစ္ထြက္ေတြကို တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမထဲ စိမ့္၀င္ေစၿပီး
အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္မယ့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနတယ္။ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ဘာေၾကာင့္ ေျဖရွင္းရခက္သလဲ။ ျပႆနာကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးၿပီး ျပႆနာထဲ
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျပႆနာကို လုံး၀မေျဖရွင္းခ်င္လို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးသုေတသီေတြ သေဘာေပါက္ၾကတယ္။ ဒါဆို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ အလွမ္းေ၀းေနေသးတယ္လို႔ ဆိုရမယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဆက္ဆက္တို႔က ဗမာေတြကို ျပန္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြကို အသုံးခ်ေလ့ရွိတယ္။ ဖဆပလေခတ္ကတည္းကစၿပီး
နအဖေခတ္ အဆုံးပါပဲ။ ယခုအခ်ိန္မွာလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၁၇) ဖြဲ႔စာရင္းကို ျပၿပီး ဒီမိုကေရစီသမားေတြကို
လႈပ္လို႔မရေလာက္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ တယ္။ ဒီမွ် အက်ဳိးျပဳခဲ့တဲ့ ဒီတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြဟာ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ ဘာမွ
ေျပာပိုင္ခင
ြ ့္ မရွိခဲ့ဘူး။ တစ္ဖြ႔ဲနဲ႔တစ္ဖြဲ႔ မစုစည္း မိေအာင္လည္း သတိအေနအထားနဲ႔ နအဖက ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့တယ္။
ဒီႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းမွာ ဒီတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြက အခရာက်ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ပါရမီရွိမႈ၊ ပါးနပ္မႈ၊ နအဖရဲ႕တိုက္ကြက္ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္မႈတို႔န႔ဲ
ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရင္ နအဖတို႔အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားႏိုင္တယ္။ နအဖတို႔အေနနဲ႔ ရန္သူလို႔ ေျပာင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြန႔ဲ တိတ္တဆိတ္
သတ္မွတ္ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲထြက္ေပါက္တစ္ေပါက္ထဲ ေပးထားတဲ့အတိုင္း သူတို႔အတြက္လည္း ဒီတစ္ေပါက္ပဲ
အသက္႐ႈလို႔ရမယ့္အေနအထား ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီ ၂၀၁၀ တိုက္ကြက္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ၅၀% စီပဲ အသာစီးရႏိုင္မယ္။ ၾကံ့ဖြံ႕နဲ႔စြမ္းအားရွင္အားကိုးနဲ႔
နအဖႀကိမ္းေနေပမယ့္ ဒီအင္အားစုေတြက သူတို႔သခင္ေတြကို သိပ္ၿပီးသစၥာရွိလွတဲ့ အဖြ႕ဲ အစည္းေတြ မဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္မေရြး နအဖက ကိုယ့္႐ႉးကိုယ္ပတ္ႏိုင္တ့ဲ
အေနအထား ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုအေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေပၚလာေအာင္…
၁။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအျမင္ေတြ ၾကံ့ဖြံ႔၊ စြမ္းအားရွင္အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အားလုံး သိရွိသေဘာေပါက္လာေစရန္ ၀ါဒျဖန္႔ႏိုင္ရမယ္။
ျပည္သူေတြနဲ႔တပ္မေတာ္ၾကား ရန္တုိက္ေပးေနမႈကိုလည္း လွည္းေနေလွေအာင္ ျမင္းေစာင္းမက်န္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား
သေဘာေပါက္လာၾကရန္ ဘက္ေပါင္းစုံ ရွင္းျပႏိုင္ရမယ္။
၂။ ကုလသမဂၢနဲ႔အာဆီယံကို အသုံးခ်ၿပီး သံတမန္ေရးရာခ်ဲ႕ထြင္ေနမႈကို ရပ္တန္႔ေစေအာင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးနဲ႔
ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားပူးေပါင္းကာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရတစ္ရပ္ ထူေထာင္ၿပီး နအဖရဲ႕တရား၀င္မႈကို စိန္ေခၚရမယ္။
၃။ စစ္အစိုးရနဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း ဘယ္ေတာ့မွ မေဆြးေႏြး၊ ဖက္ဒရယ္စင္ၿပိဳင္အစိုးရအေနနဲ႔သာ ေဆြးေႏြးရမယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရ႕ဲ သားမက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္
ထာင္စုသို႔သြားမည္
စစ္အာဏာရွင္ၾကီးသန္းေရႊတေယာက္
ကိုအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔
ဗိုလ္မွဴးၾကီးအဆင့္ထိ

သားမက္ျဖစ္သူ

ေနစိုးေမာင္(ကထိက၊

ေစလႊတ္ဘို႔စီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနပါတယ္။

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္)

ေနစိုးေမာင္ဟာစစ္ေဆးရုံမွာ

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္မွ

ပါေမာကၡခ်ဳပ္

ဒုတိယ
ေဒါက္တာ

တင္မင္းလည္း

အတူလိုက္ပါသြားမယ္လို႔သိရွိရပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

ဟားဘတ္(စ္)တကၠသိုလ္မွာ

“သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူျပဳေလ့လာေရး”အတြက္

အေၾကာင္းျပျပီး အေမရိကန္ျပည္ဝင္ခင
ြ ့္ ေလွ်ာက္ထားမယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ http://www.harvard.edu.

ေနစိုးေမာင္

ဟာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တ့ဲ

ရဲ႕ခင္ပြန္းျဖစ္သလို၊

ဆိုးသြမ္းအၾကမ္းဖက္လူငယ္

ဟာခင္ပြန္းျဖစ္သူ

ေနေရႊေသြးေအာင္

(ခ)

ေနစိုးေမာင္နဲ႔အဆင္မေျပျဖစ္ေနတာေၾကာင့္၊

ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီး
အေၾကာင္းအရင္းက

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရ႕ဲ သမီး၊

ေတဇ
ေနစိုးေမာင္ဟာ

ၾကည္ၾကည္ေရႊ

ဖိုးလျပည့္

(ေခၚ)

ရဲ႕ဖခင္ျဖစ္ပါတယ္။

မၾသရဲ႕စိတ္ခ်မ္းသာမွဳအတြက္

ကအစြမ္းကုန္ျပဳစုဂရုစိုက္ေပးလွွ်က္ရွိေနပါတယ္။
ေယာက်ၤားကိုယ္န႔မ
ဲ ိန္းမစိတ္

(

မိန္းမလွ်ာ

မၾသ
မၾသ

နာမည္ၾကီးစီး

အဲဒီလိုအေျခအေနျဖစ္ရတဲ့
)

ျဖစ္ေနလို႔ပါ။

စစ္ေဆးရုံ

အသိုင္းဝိုင္းနဲ႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေလာကမွာ သူကိုယ္တိုင္ေၾကျငာခဲ့တာပါ။

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊လူ႔အခြင့္အေရးအဆက္မျပတ္ခ်ိဳးေဖာက္ေနတဲ့
တဦးကို၊အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက
ေပးေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့

တရားမဝင္အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရရဲ႕

ဝင္ခင
ြ ့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့

ျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကို

အဲဒီလုပ္ရပ္ဟာ၊

မိသားစုဝင္

ဒီမိုကေရစီအတြက္၊

လွည့္စားဘို႔ၾကိဳးစားတဲ့လုပ္ရပ္တခုအျဖစ္သတ္မွတ္

အသက္
ရမွာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ၊ အေမရိကန္သံရံုးက ေနစိုးေမာင္ရာဇဝင္ မသိဘေ
ဲ တာ့မေနပါဘူး။ ဗီဇာထုတ္ေပး၊မေပး ေစာင့္ ၾကည့္ရမွာပါ။
သမၼတသစ္

အိုဘားမားရဲ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ

ထားရွိတ့မ
ဲ ူဝါဒေတြ

အခ်က္ျပခ်က္တခုအျဖစ္
ေလးစားစြာျဖင့္
သူရေ
ဲ ကာင္း။

အာဏာ နဲ႔ တာ၀န္ (Powers and Duties)

အေျပာင္းအလဲရွိ၊မရွိ

ဒီကိစၥက

အေသးငယ္ဆံုး

ေပၚထြက္လာႏိုင္စရာရွိပါေၾကာင္း။

အာဏာ လႊေ
ဲ ပး ၿပီးၿခင္းဘဲ အိမ္ၿဖဴေတာ္ က ခ်က္ၿခင္းစြန္႔ခြာ သြားခဲ့တဲ့ သမၼတေဟာင္းမ်ား ႏွင့္ အတူ သမၼသစ္ အုိဗားမား

-ကုိလတ္တူးၿပည္သူက တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ၿခင္းခံခဲ့ ရတဲ့ အေမရိကန္သမၼတေလာင္းမ်ား အမ်ားစုဟာ အစုိးရထိပ္တန္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေငြေၾကးတခုပဲ မက္ၿပီး
အေရြးခံၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ သမၼတ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားဟာ သာမန္အရပ္သားမ်ားထက္ လစာ ပုိေကာင္းၾကတာ မွန္ေပမဲ့ သူတုိ႔ရ႕ဲ
Private Sector ေခၚတဲ့ အၿပင္က ကုမၸဏီမ်ားမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကမယ္ ဆုိရင္ ၀င္ေငြေရာ၊ စည္းစိမ္ပါ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ရႏုိင္ၾကပါတယ္။
သမၼတ နဲ႔ ဒုတိယ သမၼတ ေဟာင္းမ်ားၿဖစ္ၾကတဲ့ ေဂ်ာ့ဘုရွ္ နဲ႔ ဒစ္ေခ်နီ တုိ႔ဟာ နဂုိမိရုိးဖလာ ကုိက ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀သူမ်ား ၿဖစ္ၾကတယ္။ သမၼတ
ေဂ်ာ့ဘုရွ္ ဟာ ၁၉၈၉ ခုမွာ တက္ဆက္ရိမ္းဂ်ား ေမဂ်ာ လိဂ္ေဘ့စ္ေဘာ အသင္း ( Texas Ranger Major League Baseball Team) ကုိ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၈ မွာ အဲဒအသင္
ီအသင္းကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၉ သန္း နဲ႔ၿပန္ေရာင္းခဲ့ပါတယ္။
ဒုတိယ သမၼတ ဒစ္ေခ်နီဟာ ဒုတိယ သမၼတ ရာထူးမယူခင္ ေဟလီဘာတန္ ( Halliburton) ေရနံကုမၸဏီ ၾကီးရဲ႕ အၾကီးအကဲ (C.E.O) တဦးပါ။
ကုမၸဏီ မွာ အနားယူတဲ့အခါ သူ႔ရ႕ဲ ကုိယ္ပုိင္ၾကြယ္၀မႈဟာ အနည္းဆုံး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀
၃၀ ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္သမၼတ
တဦးဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀,၀၀၀ နဲ႔ ဒုတိယ သမၼတ တဦးဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၁,၁၀၀ လစာ အသီးသီးရွိခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလခအၿပင္
အပုိအသုံးစရိတ္နဲ႔ ေနအိမ္ အၿပည့္အစုံရရွိၾကတယ္။ သူတုိ႔ေနထုိင္ရုံးလုပ္ေနၾကတဲ့ အိမ္ၿဖဴေတာ္(White House) မွာ အခန္း ၁၃၂ ခန္းရွိၿပီး၊
ဒီအခန္းေတြထဲမွာ ေရခ်ိဳခန္း နဲ႔ အိမ္သာ ၃၅ ခန္း၊ ရုပ္ရွင္ ( Movie Therater) ရုံ ၁ ရုံ ၊ မီးဖုိေခ်ာင္ ၃ ခန္း၊ အိပ္ခန္း ၁၁ ခန္း၊ ဧည့္ခန္းမၾကီး ၃ ခန္း၊
စာၾကည့္တုိက္ ၁ ခန္း၊ မီးလင္းဖုိ ပါရွိတဲ့ အခန္း ၂၈ ခန္း၊ bowling alley ကစားခန္း ၁ ခု၊ တင္းနစ္
နစ္ ကစားကြင္းတခု၊ အေၿပး ေလ့က်င့္ ႏုိင္မဲ့ ေၿပးလမ္း၊
ေဂါက္သီးေလ့က်င့္ခန္း ၁ ခန္း၊ တုိ႔ပါ၀င္ပါတယ္။ သမၼတဟာ Camp David လုိ႔ေခၚတဲ့ အပန္းေၿဖရိပ္ၿမံဳနဲ႔ ဒုတိယ သမၼတဟာ Number One
Observatory Circle လုိ႔ေခၚတဲ့ ေဂဟာတခုကုိလည္း အသုံးခ် နားေနခြင့္ ရၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ သမၼတ တဦးဟာ ဒီစည္းစိမ္မ်ားအၿပင္ ကမၻာမွာ
အၿမင့္ဆုံး အာဏာ နဲ႔ တာ၀န္ မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား ၿဖစ္ၾက တယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒအရ သမၼတဟာ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ
တရား၀င္ခန္႔အပ္ႏုိင္ၿခင္း၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီး ဌာနကုိ တုိက္ရုိက္ညႊန္ၾကားႏုိင္ၿခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ပယ္ခ်ႏုိင္ၿခင္း၊ နုိင္ငံတကာ
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ တဲ့ အခြင့္အာဏာေတြ ရွိသလုိ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ သမၼတေတြဟာ သက္တမ္း (၂) ၾကိမ္ သာ
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခြင့္ရွိရမယ္လုိ႔ ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒ ေရးဆြခ
ဲ ဲ့တဲ့ သူေတြဟာ သမၼတ သက္တမ္းကုိ ၂ ၾကိမ္ သာ
သတ္မွတ္ၿပဌာန္း ေပးထားၿခင္းၿဖင့္ အာဏာရွင္စံနစ္ နဲ႔ အာဏာရွင္မ်ား မေပၚေပါက္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထည့္သင
ြ ္းေရးဆြဲထားတာၿဖစ္ပါတယ္။
သမုိင္းမွာ ေရြးခ်ယ္ခင
ြ ့္ ခံခဲ့ရတဲ့ အေမရိကန္ သမၼတမ်ား ၿဖစ္ၾကတဲ့ ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္မွ အစ ဘာရက္အုိဗားမား အဆုံး သူတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလအတြ
ကာလအတြင္း
အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုတင
ြ ္း သာမက ကမၻာ့အႏွံ႔ ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေထာက္ပံ့မႈအေရး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈရွိေရး စတဲ့ ကမၻာ့အေရးအခင္း မ်ားမွာ တုိက္ရုိက္မဟုတ္ေတာင္ သြယ္၀ုိက္ေသာနည္းၿဖင့္ တာ၀န္ယူေၿဖရွင္း ေပးခဲ့ၾကတယ္။
သူတုိ႔ရ႕ဲ အာဏာဟာ ႏုိင္ငံတကာ အေရးေတြမွာ ထိေရာက္စြာ ကယက္ ရုိက္ခဲ့ရတာပါဘဲ။ သူတုိ႔ရ႕ဲ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ ကုိ ၿပန္ၾကည့္ မယ္ဆုိရင္လည္း
ပညာေရးအရ ဥပေဒဘြဲ႔ ၊ စီးပြားေရးဘြဲ႔၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဘြဲ႔ စတဲ့ အသိပညာရွင္၊ အတက္ပညာရွင္ ပညာေရးေနာက္ခံ ရွိၾကသူေတြ၊
မိမိ
မတ
ိ ုိ႔တုိင္းၿပည္ အတြက္ ေန႔မအား ညမအား ၾကိဳးစား ဦးေဆာင္ ၿပဳခဲ့သူမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ၾကီးမားေလးလံတဲ့ ရာထူး အရုိက္အရာကုိ
ယူထားၾကတဲ့သူေတြရ႕ဲ ကုိယ္ခႏၶာစြမ္းအင္ ႏွင့္ ရုပ္ပုံသ႑န္ မ်ားဟာလည္း သက္တမ္းအဆုံးမွာ မ်ားစြာရင့္ေရာ္လာၾကတယ္။ သမၼတ တဦး
သက္တမ္းတခုရ႕ဲ ဖိစီးမႈ ေလာကဓံဟာ သာမန္လူတဦးရဲ႕ သက္တမ္း အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ေလာကဓံ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖိစီးမႈ နဲ႔
ညီမွ်ၾကတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။

သမၼေဟာင္း ေဂ်ာ့ဘုရွ္ အာဏာလႊေ
ဲ ပး ၿပီးၿခင္းဘဲ ၿပံဳးရႊင္စြာ အိမ္ၿဖဴေတာ္ က ခ်က္ၿခင္းစြန္႔ခြာသြားစဥ္

ဒီပုဂၢဳိလ္ၾကီးမ်ားရဲ႕ အထူးၿခားဆုံး သေကၤတ ကေတာ့ သူတုိ႔ရ႕ဲ သမၼတ သက္တမ္းတၾကိမ္ (သုိ႔) ႏွစ္ၾကိမ္ အၿပီးမွာ
ေနာက္တက္ လာမဲ့ သမၼတသစ္ လက္ကုိ ညင္သာ ေခ်ာေမြ႔စာြ လူထုပရိသတ္ေ႔ရွ မွာ လက္ဆႏ
ဲြ ုတ္ဆက္ အာဏာ လႊေ
ဲ ၿပာင္း
ေပးအပ္ၿပီး၊ အာဏာလႊေ
ဲ ပး ၿပီးၿခင္းဘဲ အိမ္ၿဖဴေတာ္ က ခ်က္ၿခင္းစြန္႔ခာြ ကာ မိမိတုိ႔ရ႕ဲ (Private Life) သာမန္အရပ္သား ဘ၀
ကို

ၿပံဳးရႊင္စြာ

ထြက္ခာြ မႈ

ၿပဳလုပ္သြားႏုိင္ၿခင္းပါဘဲ။

ၿမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အနာဂတ္ တုိင္းၿပည္ ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္လာၾကမည့္သူမ်ား အာဏာ နဲ႔ တာ၀န္ကုိ သိကၡာရွိရွိ
ရင့္က်က္တဲ့

စိတ္ဓာတ္ၿဖင့္

တာ၀န္သိသိ

လက္ဆင့္ကမ္း

စြန္႔ခာြ မႈၿပဳလုပ္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ကြန္ဒိုလီဇာရိုက္ စာအုပ္ေရးဖို႔ သေဘာတူ

ေဒါက္တာ ကြန္ဒိုလီဇာရိုက္ ႏွင့္ သမၼတေဟာင္းေဂ်ာ့ဘုရွ္

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံၿခားေရး၀န္ၾကီးေဟာင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရး အၾကံေပး အၾကီးအကဲ အၿဖစ္ တာ၀န္
တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာ ကြန္ဒိုလီဇာရိုက္
က သူမရဲ ့အိမ္ျဖဴနဲ႔ အေမရိကန္ အစိုးရ ထိပ္တန္း အရာရိွ တေယာက္ဘ၀ အေတြ ့အၾကံဳေတြကို စာအုပ္ေရးဖို႔ အတြက္ ရမ္ဒမ္ စာအုပ္တိုက္နဲ႔
သေဘာတူ ညီမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ စာအုပ္သံုးအုပ္ကို ေရးမွာျဖစ္တယ္။ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂သန္းခြ
ခြဲ ခန္႔ ရရိွပါမယ္။ သူမ
အိမ္ျဖဴေတာ္မွာရိွခဲ့စဥ္က သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဘုရွ္နဲ႔ အတူ အေမရိကန္ လံုျခံဳေရးနဲ ့ နိင္ငံျခားေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေတြကို ဘယ္လို ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ဘယ္လို
က်င့္သံုးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေတြ ့အၾကံဳေတြပါ၀င္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ စာအုပ္ကို သူမ က ၂၀၁၁ ခုနစ္မွာအျပီးေရးေပးရမွ
ေရးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သမီးငယ္သို ့ ဗာလင္တိုင္းကဗ်ာတပုဒ္။

အေဖ ခ်စ္ေသာ..
သမီးငယ္..
ပန္းနုေရာင္ လႊမ္းတဲ့
ဗာလင္တိုင္း အခ်စ္ရက္.ေရာက္ေတာ့မယ္။
ရွက္ေသြးစုိတဲ့ သမီး အေမရဲ့ပါးေပၚက
သနပ္ခါးနံ ့သင္းသင္းေလး..သတိရတယ္။
သမီ
သမီးကို ဝယ္ေပးခ်င္တဲ့ ..
အေမြးစုတ္ဖြားနဲ့ ဝက္ဝံရုပ္ကေလး
ဆို္င္ထက္ စင္ေပၚမွာ ေစာင့္ေနဆဲဘ။ဲ
ဗာလင္တိုင္းဆိုတာ..
ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အမွတ္တရေန ့..
ယခုထိ..ေခတ္စားေနဆဲ။
မႏွစ္က ၂၀၀၈ ဗာလင္တိုင္းမွာ..
အေဖ့ အခ်စ္ကို ျပခဲ့တယ္..
ျပည္သူမ်ားရဲ့ အသဲႏွလံုးက ဒဏ္ရာ..
၀င္စား၀ိညာဥ္
ာဥ္ နဲ့ ေရးတဲ့ ကဗ်ာဆရာ..
အမွန္ကို ကဗ်ာ ရြတ္ဆိုေရး

“ အာ နာ ရူး မွဳး ၾကီး သန္း ေရႊ..”
ျပခဲ့တဲ့ အေဖ့ ဘ၀နဲ့ သက္ေသ..
မိသားစုထက္
ျမန္မာကို ခ်စ္တဲ့ အေဖ့ အခ်စ္။
သမီးရယ္ သ၀န္ မတိုပါနဲ ့။
မိသားစုကို မငဲ့ဖူး အျပစ္မတင္ပါနဲ ့။
ႏွင္းဆီပင
ြ ့္ခ်ပ္ ေပၚ တင္တဲ့ ေဆာင္းႏွင္းစက္ ထက္..
အေဖ အိပ္ေနတဲ့
ေထာင္သံမံတလင္းက ပိုေအးတယ္။
သမီးအေမ တစ္ေယာက္ထရ
ဲ ွာေၾကြးေနရတဲ့
သမီးစားေသာ...ဆန္ၾကမ္းထမင္းထက္
အေဖ ့ေထာင္ တမင္းၾကမ္းက ပိုၾကမ္းတမ္းတယ္။
အေဖ့ ေထာင္အခန္းထဲက
တ က်ိ.ြ .က်ြိ နဲ ့
စ ာ း ၾ ကင
ြ း္ စားက်န္ လာစားတၾ့ဲ ကက
ြ ္

ညစ္ပတ္နံေစာ္..မစ္ကီးေမာက္လို
ခ်စ္စရာမေကာင္
ရာမေကာင္းဖူး။
အေဖတစ္ေယာက္ထဲ
သမီးတို ့မိသားစုနဲ့ေဝးရာ..
ေနေနတာ စိတ္မေကာင္းမျဖစ္နဲ ့..
သမီးနဲ့ မိသားစုထက္..
အေဖ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္တာ အျပစ္မျမင္နဲ ့..
တေန ့ သမီးၾကီးလာရင္..
အေဖ ဘာကို ဆိုလိုတာ သိမွာပါ..
အေဖ ဘာလို ့ဒီလိုလုပ္တာ သမီးနားလည္လာမွာပါ..
ခ်စ္သမီးငယ္..
ဒီ ေလာကၾကီးထဲ..
လူေတြက အမ်ိဳးမ်ိဴးရွိတယ္.။
တခ်ိဳ ့ က ေကာင္းတာ လုပ္ဖို ့ရွက္ၾကတယ္။
တခ်ိဳ ့ က မေကာင္းတာ လုပ္ဖို ့ရွက္တတ္တယ္။
တခ်ိဳ ့ က ကိုယ္အတြက္ဘဲ သိတတ္တယ္။
တခ်ိဳ ့ က သူမ်ားအတြက္ကို ၾကည့္တတ္တယ္။
တခ်ိဳ ့လူေတြက တသက္လံုး အယူ ဘဲ ရွိတယ္။
တခ်ိဳ ့လူေတြက တသက္လုးံ ေပးဖို ့ဘသ
ဲ ိ္တယ္။
အေဖ ကေတာ့ ဂုဏ္ယူတယ္..
ျဖစ္ခရ
ဲ ့တဲ့ ဒုတိယလူစား။
ဂုဏ္သိကၡာနဲ ့ ညစာစားတဲ့ လူသား။
သမီးေလး ရြန္းစိမ့္စိမ့္ ရဲ့ အေဖ။
အခ်စ္မ်ားစြာနဲ့ ကဗ်ာေရးသူ "ေစာေဝ"
"ေစာေဝ"
မသဒၶါ (၂။၂။၂၀၀၉)
ကဗ်ာဆရာ ကိုေစာေဝရဲ့ သမီးငယ္ ရြန္းစိမ့္စိမ့္ အတြက္။
သမီးငယ္လည္း အေမ ေဒၚေအာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို...သမီးရဲ့ ဖခင္အတြက္ ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ။ တေန ့ေန ့မွာ သမီးရဲ့ အိမ္ကို သမီး ေဖေဖ ျပန္လာမွာပါ။ 


  

 
20092009-0202-23 

!"# $%# &' # ႛ ႛ ) *! 

 !  
" +,-# 
".#!  
!),- ,%#,%/ !-0!*- ႒ ! * !#, # +! 0% 
2-ႛ ,) ")3႓5ႚ !!0 !-ႚ$ "ႛ ".# !  
&  ,%-,%/

(Photo: AFP)
*"-, - ႓5ႚ# ". ".#!  
, 0@!"A ) (!$-)B 
(!) "
ႛ !".# !  
C D,." " ,
* ,%
)/ (Photo: AFP) 
E &FFG " H # ႓,-! !.# ႓, *0I & .*#
,%/ ,*."

#
ႛ - * 
*"J !!!5ႚ "
!"" ,,-,%/ 
/
/ “ ႗"
ႛ ,,%B 
,႓, ! !- #,%H / **- " # 
$%H)" #$ H) #H B 
"
ႛ 
) #$#H ",- !,#$ 
#,% 0% 2-ႛ
႗"
ႛ -
ႛ !"-" ႗"
ႛ -
ႛ H) "#

, H"/ H) !-0E
႗"ႛ ,"!,,% 
,႓, ! !- #,%H /” 
႒ *! # !, , - ".# !! 
#,." -ႛ ,
"
ႛ )
,,# 
/
/ “!-0% ႗"ႛ *$-!% ,-!% 0%A #,% ႗"ႛ ! -!%
B ႒ "$#B ႗"
ႛ ")3 ,- " #B ႓, 0% 2#B  
!") -!% *$ H) ".# !! 0 
#,%/” 
႓, * * -!% ,"0 NF' " *"-#A 
 
#- !A "

,,%/ 
/
/ “ ႗"ႛ )* + !#,% ႒ 5-",- ႖B 0%,-
!"E !-0"E"H PB + ,"0 NF' ,%  "ႛ ".#-ႛ ,
"ႛ ."# ,Q 
"# * ,%B !" ႗ +- -ႛ N ,- # 
"B 0%,- & *"
R  *,% !႔  T ."# "# !-0 R ) ,,%B *,-
!J! ) !-0 R -ႛ ,%႓,-!, !-0 5, *"- U " 5 -! ) !, "!.""- 

H5 ႗"
ႛ " ,"- 
H5,%B )! "# !-"", .#-!% )) 
*-,% !#+ 
""-ႛ ႒ 5႒ -,
ႛ %"- . #,%P/” 
႒ * ,) $B B "2VB RR 5  
% "5 !,%!$ 
".# !  
'F  #,%/ 

,- - 

 # 
A $  


$ 
"H "
ႛ ) ,,%/ 
/
/ “ ႗"
ႛ -ႛ ! !.#- ,"0) - ႒ $"ႛ "
ႛ " #-B
႗"
ႛ -",- *--!% *-,%PB ,H ,% B ႗"ႛ ","ႛ
! 0
 
H ".# !  
# " # -
) #,%B )!
! "."+# ! .",%PB ႗"ႛ ႓, -
 *--!% $  


$ 
"H ,%P/” 
E !
 GN #,%႓,B * ႓,- ," # " 
J  ", 
 

" ".#J,#J ") !! ,#, 
"  ", 
"ႛ RFA " ,,%/ 
႒ * 
 #- RR 5  
%B "5-ႛ ".# !  
)
# H "
ႛ ) 
#,%/ "5  ."  
 
႓, - .") " 
"ႛ 

"!,"
ႛ ) 
#႓, -".# !  
 ,""# # H "ႛ 
*!I,"-ႛ ,- 

 
#,%B 
!"#E &FFX " 2 "-ႛ &FFG " H !"" !  
*႓, +,-,-
!-0!*- ".# !  
!),- ,%#,%/ !  
! ! +,E !"#!-ႛ
႟" 
J#,- ".# ) 
"! ","ႛ 

."
, ,"A ,%/
႟"EV + " 
" #)*J 
ႛ 
#J
20092009-0202-23
H 
႓5ႚ ,) 

ႛ + "  -ႛ 
"". " *0I 'G  NG !* 
*- U-ႛ ,
႓, !# !
ႛ !# # $"$ 
ႛ 
A "ႛ " 
 J " 0 ႛ 
$%# &Z # ႛ *"," ,%/

(Photo: AFP) 
,! HV[0# ".H # 0" \
)" 
 "J. 
႟"EV 
"" ,%
)/ (Photo: AFP) 
E H 
႓5ႚ * ,)#] - 
"B ! !", ) ,%/ !-0 
!5 
 !
ႛ !#-ႛ 0" # ,% ^_႓,B '``F ႟ ,- 
 ,) 

ႛ + "! !႟.# 
,%/ E B.A, B.Com, B.Ed. RL H-#
ႛ ,) ". 
,%/ 
-ႛ 
"". " !"#!I," ႟"EV 5 , ". 
"ႛ ) ,-" B ". 

,0-ႛ  " *0I 'F B 0%!, !#,@. ,0-ႛ G -ႛ &FFX " ႓, *0I ! 

-,%/ 
 !,, !-ႚ $႓,-ႛ !"!!" ႝ!", 
"" 
ႛ -ႛ ႚ".J!႓,

ႛ "- 
,%/ 

"$  " - 
"- ". 
J"# ,0-ႛ - 
- - 
 "  ",% *) 

႓, "",% *0I !
NF-ႛ 0I & 
X 
B !#,@ ,0!# G "",% *0I NG - ,%/ 2
0@%B 

"!"B 
႒ # " ^
" ,0 
"B 
$$" " 
ႛ " *0I 'G *,%/ 

"E 
ႛ  !* .#႓, ! ".# !  
" *$) ႚ#H "ႛ 

#,%/ 

 
*. ,-" # .
20092009-0202-23
#,) ," 5." B B " ႓5ႚ 
 ## ,-"-  

 
" !A  .- !, 
 
!-ႛ 5# 
  
#"ႛ ႓5ႚ. RFA " ,,,%/

(Photo: AFP) 
" ,* 
 
 
 
A ,." ,%
)/ (Photo: AFP)
႓5ႚ./ / “,- ,%-E"႓, ! "." ,*" ," . , ,%B # B ,-"
ႛ 'XH 
 B " 'XHB !-0"5 ,%B ]#") !)." "  " H jFB ႒ 

"ႛ ,"!,% ! @ 
B  ,- 
" , 
) 
"
ႛ 
, 
,-B B ႟"႟"   XFFFB XFFF-ႛ ,- 
" 
"
ႛ #H B #
" " ,#A ,%B ]# ,- ,"႓, ##B ## ##  " #B ]# B # #H 
 /”
#,)! "J ! ႒ -!  $* !-ႛ !"" ",A A 
!-0႓5ႚ. ,- ,,%/
႓5ႚ./ / “# 
# ,) 'FFFB 5ႚ"# #-
) #,%B *" *,- $ 
$"H B
$ 
) !" &FFF" # ,#H B ႓, !),-B A 
) jFFFB 0"",) 
##) H-
ႛ -B 
"
ႛ ) , Z 
,- "B , Z 
"# 
."!"$" # ႓,႓,/
"႓,/ ,""# &*#B "#) %*" .""#) %*"# &XFFB ZFFF 
႓,/ 
) k႒ "B !-0"5,%/” 
,"#) , 
  " !#" ",,,- !  
",,A $*!-ႛ !,"$#! ",-! #
) !-ႛ ! !- ႚ#"ႛ 
*, ႓5ႚ. ",%/
!႓5ႚ./
/ “!#" ႗"ႛ 
"#
ႛ # , 
 ",႓, * ,%B ",# 

B ,]-ႛ "B ,]*- *"*)" B * ႓, " ႓ ,
"* 
 
,%B !"E ",# ,"," "B ,] B 0%E" 
"
ႛ  

"ႛ
႟" ႓, ",,%PB ",,--ႛ  ,] , "႓, A ,% # B # B ႓, ", 
B 

"ႛ A ,% # ,Q#H B 
-#
) ! 0" \# ",%/ !-0/” 
႓5ႚ ႓5ႚ. , 
,%/ 
l
# * ".#!  
 
20092009-0202-23 
!"# !  
*-
ႛ ႓, ,+,-! !-0*- ".# !  
ႛ* ႛ ,""႓, 
+"ႛ B ".# !  
 
"$ ႖A ,- "* ".# !  
+,-
!#! E ! " )A RFA ". 
#,% /

(Photo: AFP) 
". ".# !  
!." " +,# #". ,႓ 5ႚ &FFG" ! "H &Z# ႛ 
" m, 
,." ,%
)/ (Photo: AFP) 
l"! n#႓5ႚ NLD ႓5ႚ%,"
." - + " 
B n#႓5ႚ 
) ႓ B n#႓5ႚ 0" ^_ )5႒ "ႛ
." !  # $%# &&# ႛ" )5႒  
l* , 
႓,"ႛ n#႓5ႚ#- NLD ^_ 
,,% / 

/
/ “ ႗"ႛ l**- ႗"ႛ + " 
-ႛ ႗"ႛ ႓5ႚ 
)!-ႚ$ ႓" #/ !-0 #- 
H "* 
# 
H B ႗"ႛ ႓5ႚ)
0" ^_- )5႒ l* !-0 l* "ႛ ႛ * ႓,"- 
 #/ !ႛ " * E"q !,B 0ႛ " !,B  ."႟ " # "  

႒ 5A B 0 / 
PB 
" 
"
ႛ "$"Bႛ l ) "*,$B 
"ႛ
shuttle -ႛ " ႖ ." #A  H)" 
"ႛ ,,,, " -A #/” 
H
.vJ,#J ," !.*#- NLD ") 0@$ B "!#] .* 
!,%$
! 
) l႓5ႚ !"H"**- !.#- ,% B $%# &Z# 0 ႛ! l႓5ႚ
!"H"* ".# !  
,+,- 
H A #H "ႛ l" NLD )!-ႚ$ 5" RFA " 
,,% / 
5"/
/“ ႗"ႛ ," 
- , 0ႛ +,H "ႛ ,PB ႛ 
" 
+," -/ !5 
B !5 
 ႛ ) ,%"ႛ ,B X ()) !","*- ,%PB 0%,-
႗"
ႛ ) !-0 " H 

 .""ႛ # 
H / 0@$"ႛ 
) H * H *B E" H 
,
.A H /” 
!"# !  
jZFF +, ".#!  
 - !#!  
VI 
#႓, B 0 ႛ* ".#!  
(' ႛ X)#"J 
+, ႚ#,% /

# * '` !  .႓,- ".#!  
0 ႛ, 
"ႛ 
#,%/ , 


"*E *0I 
 # .#
,%/
"* , 
-ႛ ,
႓, NLD ,#,"Vw5 I$ "" ,,,%/ 
xI$/ / “ ႗"ႛ 0ႛ#- 
!#PB
# * "*" ,%/ "* 
# !
.+႟." P." -J-ႛ ,
႓, 
0I -"ႛ ႗"ႛ !-0" 
#/ !-0 
"ႛ !-*-)
" 
E" -- `,FF& *- ,%႓, ႗ႚ / !- "* 0ႛ "ႛ !-0" 

#,%/ !- "* **- '`#,%/”
"*E NLD ,%$ E"A ) I$ ,,%/
# * $%# &&# ႛ ),"
!  
'FF +,-- !*- "* ,%$ ,%/
# *!-ႛ !  
" ႛ ႓,

."# " +, "ႛ
# * !I," " ! ! 
",- 

 RFA " ,,,%/ 
!
ႛ !# " ႚ." 
#
*,.#
20092009-0202-23 

!
ႛ !# !* "-ႛ ႚ." 
#" 
".# !  
" " " " $%# &F# ႓,-- 
A ႛ
!I," !* $* " ," ,%/ " " " " ႒ * " ," 
"ႛ !* !I," ,A " " "#- 0@"" 
RFA " ,,%/

(Photo: AAPP) 
"."# " 
Vw !
ႛ !# " U  (!) *"-,B - ႓5ႚ# 
".#!  
) # #! 
,
"ႛ 
#  ,." ,%
)/ (Photo: AAPP) 
0@"" 
/
/ “&," B
!
ႛ .#,%B ZB ႓, ႗"
ႛ !-0, 'Z# ႛ 

ႛ " ႚ#,%/
'Z# ႛ ႚ)႓,# #! ,%B H !-0ႛ $," ,% 
B ႗"Bႛ 

#"- !A ,,% 
B ,) ႓,#B , ႗"
ႛ ႚ #H #/ ,%,,#/”
“႓,--!, [ႛ " 
Vw !-0 !
ႛ !# "-ႛ ႚ"
ႛ 
,- A #,%/ ႗"
ႛ 
-ႛ 
ႚ" #H #B ႚ" # 

ႛ H 
,A #H ,%/”
" " "-ႛ !J-"),%- " I! ") ႓,-- ႛ P* " ," "ႛ " 
I!#- 0@A ] ,,%/ " I! *,.#"- 
" !, 
,-
!I," " $%# &Z# 0 ႛ 
# -!% *,A ",%B !႒ ႒ 
P* " ," A ,"ႛ 0@A ] ,,,%/
" " "-ႛ " I!"E
ႛ P"]5,E 2#- !y5,zn !", $ႚJ !, P0" ! ,0!#
!# .#႓, *
." !,,.-#,%/ 
"ႛ ."E ,# ^ 
" 
A ,%/ 
+,
) !  
 
* ".#!  
&$  
,%
20092009-0202-22 
$%# &' # ႛ ႓,+,- !"#! * !  
 * !"!!* 
".#!  
&Z H- !)### 
"ႛ ".#!  
) 
# #! 
AAPP ,,%/

AAPP

!  

"$ !*P ${ "A / (Photo: AAPP)
0 ႛ ႛ--ႛ *",- AAPP #-ႛ *", ႛ - ".#!  
'` #-ႛ !)# " ,*,%/
0 ႛ)," *,႓, 
##-ႛ ,
႓, !-!
ႛ #] "" RFA " "",,%/
“0 '` !, "ႛ *, 
# " 
|B )" "|B 
" 
ႛ  * 
"ႛ A #,%/  "2"* @ B
RR 5 " #-)
ႛ B
#-H  
"ႛ A #,%/
" **- *","ႛ !.#႓, #-H ,"
ႛ .#,%/   NLD 
| @  

| "ႛ A #,%/ 5 
ႛ * ႛ ) +, #,%/ n*
RF +-!*- ".#!  
 ,%"ႛ A #,%/ )!!  
# 
,%H / !-0",႒ * !႒ +-!*- ,-,%”
* 
"|-ႛ " 
|"E
ႛ )"႓5
ႛ ႓, P"5,]႒ 
#+#- 
V[ P0!
A )#5-! ,"0 XFX () -ႛ ႓,-- &FFj " *
." ." # 
,%/ 
"ႛ ." " !* 
* " ,"
ႛ " ,%/
0 ႛ -," !* &F  *, 
 
"ႛ 
#,%/ 0%, ".#!  
 ,%$ 
#H "ႛ ",%/ 0 ႛ ," ) !* ".#!  
#- 
"$-ႛ 5ႛ 
A ,%/
“  * 

ႛ B ႛ)," / J 
"#-ႛ 
 / ႓, 
""! **A )/ NLD 
". #/ 5ႛ , 
႓,/ 25 "ႛ , 
႓,”
0% !* " 
# 

,,,%/ ! !* " 
".#!  
#-
2 ) RFA " "",,%/
“ PE႓5
ႛ !#] "* 
#-2
ႛ ,%/ ! * +"ႛ ,/ ႛ # 
+" / " 
 ."A ),%/
 #) 
*,%/ ႛ #) 
" " A ) 
".# 
,% 
H / * " " #" ,- " "/ႛ ".# 
,%,%"B ! 5!A 
"/ႛ 
".# 
,%"# )) ႖ #,%” 
ႛ ),"
# * !  
'FF 
" ,%/ 0%, ".#!  
 ,%$# 
H "ႛ 
",%/
“ "ႛ ႛ ႛ." "@B #H /
# "/ # %#!* !* }+A + # 
" 
ႛ -/
) "#  +-/
."#  +" 
ႛ ,”

# *
."# " !  
" "ႛ 
#,%/ /
#"EV 0" \
),Q !#"ႛ ႒ 5,A !0"# ,A 
20092009-0202-22
#"EV 0" \
) !# " !,),)"# ).#, ,႓, !# 
"ႛ
!0"#".#$A | RFA " ,,%/ V ႓5
ႛ " # #- *"".$႒ 5,-ႛ ".#$႒ "
!0"#!I," 
ႛ ."႓, #"EV0" \
)!# " A "ႛ 
#,%/
#"EV,Q!,@ !,),)"# "ႛ , -,
ႛ 
႓, ". ".#$႒ !D 
A "ႛ !0"# ".#$႒ | ,#,"Vw5 Mr. Tuku Faizar RFA " ,,%/
#"EV0" \
),Q " !#H"ႛ Bali Process "ႛ !),*- !,),)"# ).#, †႓,
!0"#". ,"#
ႛ -ႛ !A B !-ႛ !0"#". " # - 0" \
) !#-ႛ ,
႓, 
".-
ႛ J ",# 
H "ႛ ,,%/ 
!-ႛ !0"#". " # - 0" \
)!#-ႛ ,
႓, !"#-ႛ "ႛ  

 
# 
,%A B 0%, !."  

# 
 
"ႛ #"ႛ ,,%/ #!-ႛ 0" \
) " " 
Vw"# 
E႒ ႟."-ႛ 
ႛ .","ႛ !! ", 
" IOM !,),)"# #+
ႛ , *" 

!-
ႛ )
#"EV0" \
) " ". # 

 E"E" , ,%"ႛ ",%/
0" \
)E 
"
ႛ " ". ,,"
ႛ " "#A "ႛ ,,,%/

RFA !# Mr. Tuku Faizar "# !,! *"". ,"#
ႛ - !
*, 
!)!$ #"EV0" \
),Q " "ႛ !! #, !)!$,, 
J
#""
ႛ ,,%/ / 
႒ -ႛ n* !  
J !!
20092009-0202-22 
$%# &' # ႛ !"# !!!#,#,#- ! * !  
" ,-,%/
!-0!*- ႒ * !5 
0" #!-
ႛ 5, !-$
ႛ  ) ႓, n! * 
$%# &' # ႛ -!*- ".#!  
,%H "ႛ 
#,%/

(Map: AAPP) 
".$ ! * )##, ,." 
 !* " !# !! 
,*,%
)/ (Map: AAPP)
,) !!0 0" ^_ -!A "
#
ႛ -

ႛ !! ! " ,,%/
“ "ႛ !#B 0% 2# "
ႛ ,/ ) #- / -ႛ 
 

 %#   

/ 
-!
ႛ  
 0"P"]႒  ,%"
ႛ ,,-B
 !
! 
H / !" 
0% 2-ႛ #B  ႒  
"- #B !  / 0% 2) !" #!!
E
ႛ 

"",% 
,,-”
0% ,) !5 
0" #!-
ႛ 5, 0" ^_ ႒ * --!A -ႛ ,
"ႛ 

, 
,%/ E * ႓, ႒ ႓5ႛ E
[)" ) "႓, 0 ႛ $%# && ႛ  G 
##*-ႛ
!
ႛ ## ")3႓5
ႛ " , ,%/ E &$$G " H #+$%## ႓,- 
!.#႓, * .#
,%/ 
-!
ႛ ) *.#- !!0 0" ^_ $-ႛ 
"
ႛ ႛ -!*- ,%-,%H / E !
 G$ #႓, # "ႛ  , "ႛ 
#,%/ 
ႛ ႒ * -!*- ".#!  
,%, n !"H"! * -!*- 
".#!  
,%H "ႛ *P $ "- !  

"$  ,,%/
“%# " ,%B %#- " **-P *- * ႓, &$  
B ,*  / 
 &$ /   #  +P/ ".#!  
,%,% ."$ 

#H / 0ႛ 
-!*- ".#!  
,%H "   .",- ."$H
ႛ ”
0 ႛ n*P $ - !  

"$ '$$ #"
ႛ ) 
#,%/ ႛ  ) 
A ႓, ) "#- , 
A ,%/ )  "႓, 
* ,%/ 
n! * !  
Z$$  
"
ႛ ) 0 ႛ 
-- !  

"$ 
,,%/ n! **- 0@$B 
!,%!$ ".# !  
&$ #"ႛ 
#,%/ /
!. *"!)!$ !" !. " # 
20092009-0202-22
!. *, 
!)!$ " !.*
"!)!$ ASEAN People Forum " *"". H ႓5
ႛ 
."# A 
,-# 0 ႛ) !)!$႓,".-,%/ 0!)!$ " !. ".!,%!$ ".,% Z$  
*"!-
ႛ ) 

#-ႛ " R$$  # -,%/

(Photo: AFP)
!#ႚ !#". !-ႚ (!.) !)!$" 
 !.C !. (!) !-ႚ$ ".C !. " 
" **
,." ,%
)/ (Photo: AFP) 
".-ႛ H႟ "". -# 
 ". ! # A "ႛ 0!)!$ " # -- 
"!-
ႛ "! RFA ",,%/ ,) 
 !V!"-ႛ ,
 

5ႛ # 
#
ႛ " 
ႛ ) ,,%/
0 ႛ ".ႛ !. !) ^_ - *"".#$႒ -ႛ !.!#] #,$
 "ႛ # -႓,
"-ႛ # 
ႛ ".-,%/ 
U #,$
 ,"# "-

ႛ "- !
ႛ -!
ႛ )#-ႛ J#B ".#B ,#"# ,Q "
" 
# 
! " "" ) !,"ႛ !*"","ႛ "A B !.
"#!"#-ႛ 
%#-ႛ $

 

X$$  ,) 

 ) , ,% "," 
ႛ -ႛ *",%$"ႛ !#႒ -
!A " ," 
-,%/
0 !.*
"!)!$,- 
 !D - U-ႛ ".!A ,-- !A "! !""
#,,%/
“0"# !D !,"
.","#,%/ !-0!,"
."," ႓#-ႛ .".5#B J#-ႛ  JB " 
J#-ႛ ,#,%/ 0!)!$ P,)-ႛ ,
-!A !႒ -A ,%/ !)!$-ႛ 

."ႛ!*,%,-” 
&$'$ # ,- U!,%!$B ". #+
ႛ ,!", 
UB !5 
UB ႟"EV,Q - 
!
ႛ !#"# U-ႛ ,
႓, U #,$
 " # !.%#-ႛ !)!$ 
U"ႛ % ,%$႓, 
A B ".!# U " !. ]#J*A -ႛ ".#E 
#
ႛ  *) 

#- U#,"A U #,$
 ,)A 
"ႛ 
#,%/
0 !)!$ " !" !. !-!
ႛ )! 

" ",%႓, " !-!
ႛ 
# -,%/ 0 "!-
ႛ " Burma Partnership " 
ႛ @- !# , ,%# 
 

!-
ႛ * ,5- 
,%/ /

၈၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ေဟာလိဝုဒ္ အကယ္ဒမီ
ေက်ာ္ေက်ာ္
ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၀၉

ဒီႏွစ္

အကယ္ဒမီဆုေပးပဲမ
ြ ွာ

ထူးျခားတာကေတာ့

အမ်ားက

ထင္ေၾကး

သိပ္မေပးထားတဲ့

Slumdog

Millionaire

ရုပ္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါရိုက္တာ Danny Boyle ရိုက္ကူးၿပီး ကုန္က်ေငြ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေလာက္န႔ပ
ဲ ဲ ရိုက္ခဲ့တဲ့ ဒီရုပ္ရွင္ဟာ
အေကာင္းဆံုးရုပ္ရွင္ဆု အပါအ၀င္ အျခားအကယ္ဒမီဆု ၇ ဆုကို ရရွိခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ေဟာလိဝုဒ္ရ႕ဲ ၈၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အကယ္ဒမီဆုေပးပဲက
ြ ို ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၂ ရက္ ကိုဒတ္ခန္းမ(Kodak Theatre) မွာ
က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
Slumdog Millionaire ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းက အိႏၵိယႏိုင္ငံ မြန္ဘုိင္းၿမိဳ႕(Mumbai) ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္က အသက္ ၁၈
ႏွစ္အရြယ္ မိဘမဲ့ ကေလးတေယာက္ရ႕ဲ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အိႏိၵယႏိုင္ငံက “who want to be a millionaire”
ၿပိဳင္ပဲြမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ လမ္းေဘးက လူငယ္တေယာက္က ေမးခြန္းတိုင္းကို ေျဖဆိုႏိုင္တာကို အမ်ားက
သံသယျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ လိမ္လည္ၿပီးမွ ၿပိဳင္ပက
ဲြ ို ႏိင
ု ္ခ့တ
ဲ ယ္လို႔ သူ႔ကို စြပ္စၾြဲ ကတယ္၊ သူ႔ကို ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးညွင္းပန္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့
သူ႔ရ႕ဲ ဘ၀ ေနာက္ခံဇာတ္ေၾကာင္းက သူဘာေၾကာင့္ ေမးခြန္းေတြအားလံုးကို ေျဖဆိုႏိုင္ခ့တ
ဲ ယ္ဆိုတာ ဇာတ္လမ္း ဆင္ထားပါတယ္။
၂၀၀၈ အကယ္ဒမီဆု (ေအာ္စကာဆု) စာရင္း အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

Best Picture: Slumdog Millionaire
Director: Danny Boyle (Slumdog Millionaire)
Cinematography: Anthony Dodd Mantle (Slumdog Millionaire)

Adapted Screenplay: Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire)
Sound mixing: ResuI Pootkutty (Slumdog Millionaire)
Film editing: Chris Dickens (Slumdog Millionaire)

Best score: A R Rahman (Slumdog Millionaire)
Best song: Jai Ho by A R Rahman (Slumdog Millionaire)
Best actor: Sean Penn (Milk)

Best actress: Kate Winslet (The Reader)
Supporting actress: Penelope Cruz (Vicky, Cristina, Barcelona)
Supporting actor: Heath Ledger (The Dark Knight)

Original Screenplay: Dustin Lance Black (Milk)
Art Direction: Donald Graham Burt and Victor J. Zolfo (The Curious Case of Benjamin Button)
Costume Design: Michael O'Connor (The Duchess)

Make Up: Greg Cannom (The Curious Case of Benjamin Button)
Documentary feature: James Marsh and Simon Chinn (Man On Wire)
Documentary short: Megan Mylan (Smile Pinki)

Best Animation: Andrew Stanton (WALL-E)
Best Animated Short: Kunio Kato (Le Maison en Petits Cubes)
Live Action Short: Jochen Alexander Freydank (Spieezeugland)

Visual effects: Eric Barba, Steve Pregg, Burt Dalton, Craig Barron (The Curious Case of Benjamin Button)
Sound editing: Richard King (The Dark Knight)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful