You are on page 1of 1

P A G P A PA T U N A Y ALAMIN NG LAHAT NA: Ako,WILFREDO ASIS, may sapat na gulang, may asawa, at nakatira a F. Pimentel St.

, Pasig, Daet, Camarines Norte, ay tumanggap ng kabuuang halaga na SAMPUNG LIBONG PISO (10,000.00) SALAPING PILIPINO mula kay MA. SOLEDAD R. MERCADO na nakatira sa Pasig, Daet, Camarines Norte bilang kabayaran sa paglipat ng SANGLAAN mula kay Antonio Franco sa kanyang isinanglang MTOP No. 1887.

WILFREDO ASIS TUMANGGAP SAKSI: ________________________________ RONALD RAMOS ________________________________ JOHN DELA CRUZ

SUBSCRIBED AND SWORN to before me, this 2nd day of April, 2008, at Daet, Camarines Norte. Doc. No._______ Page No._______ Book No._______ Series of 2008