Prijedlog

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Narodne novine, br. 82/2012 i 88/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________2013. godine donijela

ODLUKU o izmjeni Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

I. U Odluci o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 99/2012), u točki II. alineja 4. mijenja se i glasi: "Tajana Drakulić, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.". II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

2

OBRAZLOŽENJE

Odlukom o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 99/2012), u pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (Narodne novine, broj 146/2011) imenovana je Irena Cvitanović, predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Ovom izmjenom Odluke predlaže se da se umjesto Irene Cvitanović, u pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna imenuje Tajana Drakulić, s obzirom da će imenovana biti predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava u svim pregovaračkim odborima Vlade Republike Hrvatske, u cilju kontinuiranog praćenja, cjelovitog uvida i ujednačenog pristupa kolektivnim pregovorima u javnim službama Republike Hrvatske.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful