AMPHİBİA (İKİ YAŞAMLILAR

)

Sudan karaya geçerken Adaptasyonlar
Deri: Suda yaşayan hayvanlarda bulunan yumuşak epidermis yerine, keratinleşmiş çok katlı yassı epitel tabakası su kaybını önler. Amniotik Amnion, yumurta: korion ve Karada yaşayanların embriyonik yumurtaları zarlarla Allantois

kuşatılmıştır. İki yaşamlılar suda yumurta bıraktıkları için bu gereksinim ortadan kalkmıştır. Solunum: Suda solungaçlara sahip olan larvaları, erginleşip karaya geçince akciğer solunumu yapar.

Dolaşım: Akciğer solunumuna başlayınca bazı değişiklikler dolaşımda görülür. Solungaçla dolaşım, ventral aort tan gelen kanla sağlanmakta iken, karasal ortamda; - Sistematik, vücut dolaşımını sağlar ve - Pulmonar, akciğer dolaşımını sağlar. Böylece kalpte vücut ve akciğerlerden gelen kanın toplandığı iki kulakçık bulunur.

Hareket: Sucul ortamlardaki yüzgeç yerine erginlerde, eklemli üyeler bulunur.

Duyu organları: Sucul ortamlardaki en iyi gelişen koklama organı yerine, görme organı, göz kapakları gelişmiştir. Boşaltım sistemi: Sucul ortamlardaki metabolizmanın son ürünü olan amonyok şeklindeki atıma ek olarak idrar kesesi de gelişmiştir.

GENEL ÖZELLİKLER
• Bazı türlerde, yaşamın tamamı suculdur • Solunum organları solungaç, deri, akciğer ve ağız boşluğudur • Genellikle larva evresinde bulunan dış solungaçlar, bazılarında yaşam boyu varlığını sürdürür • Larva dönemi suda geçer

• Deri altı salgı bezlerinden salgılanan mukus, deriyi sürekli nemli tutarak, deri solunumu için uygun ortam sağlar • Derileri çıplaktır ve ışığa karşı oldukça hassastır • Deri renginin ortama uyum sağlayacak şekilde değiştirilmesi, hipofiz bezinin orta lobu tarafından kontrol edilir

• Kara kurbağalarında, deri altında genellikle zehir bezleri bulunur • Larvaların iskeletleri de kıkırdak yapıdadır ve gerçek çeneleri bulunmaz • Yüzme ve yürümeye yarayan iki çift üyeleri veya az sayıda parmakları vardır • Bazılarında üyeler körelmiştir • Ayrı eşeylidirler döllenme döllenme şeklindedir iç veya dış

• Ağızları oldukça geniştir ve dilleri uzundur • Poikilothermous’turlar • Embriyonik zarları yoktur • Morfolojik olarak üç gruba ayrılırlar: - Apoda (Üyesiz iki yaşamlılar) -Urodela (Kuyruklu iki yaşamlılar) -Anura (Kurbağalar)

APODA’LAR
• Vücutları toprak solucanına benzer ve üyeler körelmiştir • Halkalı bir yapı gösterirler ve deri altında küçük pullar bulunmaktadır

URODELA’LAR
• Vücut uzun ve yuvarlaktır • Gövdenin sonunda uzun bir kuyruk bulunur • Metomorfoz evreleri çok uzun sürer

ANURA’LAR
• Baş ve gövde birleşmiştir • Boyun bölgesi veya kuyruk yoktur • Ön üyeler kısa arka üyeler uzundur • Alt ve üst göz kapaklarından başka şeffaf olan üçüncü gözkapağı mevcuttur

SİSTEMATİK I
Filum: Grup II: Subfilum: Üst sınıf: Sınıf: Chordata Craniata Gnathostomata Tetrapoda (dört üyeliler) Amphibia (iki yaşamlılar)

coloring helps protect from enemies

Diseksiyonu yapılmış bir kurbağada iç organların görünüşü 1. alt çene 2. dil 3. sağ atrium 4. ventrikulus 5. testis 6. böbreküstü bezi 7. böbrek 8. idrar torbası 9. son bağırsak 10. yüzme perdesi 11. mezenter 12. incebağırsak 13. pankreas 14. mide 15. dalak 16. karaciğer 17. safra kesesi 18. akciğer 19. glottis 20. yutak 21. üst çene

Bir erkek kurbağanın dış görünüşü 1. dış burun deliği 2. ağız 3. ön ayak 4. nasır (a) 5. yüzme perdesi 6. arka ayak 7. dış ses kesesi (a) 8. orta kulak zarı 9. göz

Bir erkek kurbağanın dış görünüşü 1. dış burun deliği 2. ağız 3. ön ayak 4. nasır (a) 5. yüzme perdesi 6. arka ayak 7. dış ses kesesi (a) 8. orta kulak zarı 9. göz

Kurbağaların siğil oluşmasına neden olduğu şeklinde yanlış bir inanış vardır

KURBAĞANIN YAŞAM DÖNGÜSÜ

Kurbağada metamorfoz

Amfibilerde salgı bezleri

İskelet sistemi

Salamander larva

Tüm gelişim evreleri

Besin olarak tüketimimi

BOMBİNA BOMBİNA (KIRMIZILI KURBAĞA)

• Vücudun sırt bölgesi genelikle açık gri kahverengi ya da siyah gri • Benekleri siyah ya da nadiren yeşilimsi kırmızısı • Vücudun tamamında birbirini dik açılarla kesen ince ve siyahımsı çizgiler bulunur • Boyları 5 cm kadardır • Trakya, Kuzeybatı Anadolu ve Adapazarı'nda dağılım gösterirler

• Karın bölgesinin benekleri kırmızı ya da portakal

PELOBATES SYRİACUS (TOPRAK KURBAĞASI)

• Baş kısımları açık parlak sarı ya da kirli sarı, sırt ve bacakları beyazımsı gri renktedir • Karın bölgesi beyazımsı gri renktedir • Gündüzleri toprak içinde gizlenirler • Avlanmak ve üremek için geceleri dışarı çıkarlar

• Tehlike sırasında sarmısağa benzer bir koku çıkarırlar • Bundan dolayı “sarımsak kurbağası” da denir • Ülkemizin batı ve güney bölgelerinde

dağılım gösterir • Boyları 8 cm kadar olabilir

PELOBATES FUSCUS (TRAKYA TOPRAK KURBAĞASI)

• Sırt bölgesi gri, soluk kahverengi, sarımsı ya da beyazımsı olabilir • Beneklerinin rengiyse kahverengidir • Bunun yanında daha küçük kırmızı nokta ve lekeler bulunur • Karın bölgesiyse beyazımsı gri renktedir • Yalnızca üreme zamanı suya geçerler • Trakya'da dağılım gösterir

BUFO BUFO (SİĞİLLİ KURBAĞA)

• Sırt bölgesi genel olarak kahverengi, grimsi ve zeytin renginde olabilir • Benekleri koyu renktedir • Karın bölgesi kirli beyaz, grimsi kahverengi ve koyu beneklidir • Deride siğiller bulunur (özellikle sırt kısımlarında) • Boyları erkeklerde 10 cm, dişilerdeyse 15 cm kadardır

• Orta Anadolu'da, Trakya'nın güneyi ve Batı Anadolu'da ve Kuzeydoğu Anadolu'da dağılım gösterir • Karada yaşarlar,sadece üremek için suya girerler • Besinleri dilleri ile yakalarlar • Tehlike anında bacakları üzerinde yükselerek korkutma pozisyonu alırlar

BUFO VİRİDİS (GECE KURBAĞASI)

• Siğilli kurbağaya benzer ancak onlardan daha küçüktür • Sırt bölgesi genel olarak grimsi yeşildir • Üzerindeki büyük beneklerse, kenarları siyah olan yeşil renktedir • Karın bölgesi genellikle kirli beyaz ve daha az beneklidir

• Erkeklerin boğaz kısmında ses balonu mevcuttur • Türkiye'de kurbağalar içinde kuraklığa en dayanıklı türdür • Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunabilirler

HYLA ARBOREA (AĞAÇ KURBAĞASI)

• Renkleriyle çevresel uyumu çok iyi ve bundan dolayı fark edilmeleri zordur • Sırt bölgesi genel olarak parlak yeşildir • Üzerinde koyu renkli küçük benekleri vardır • Erkelerde başın alt kısmında bir ses kesesi bulunur • Boyları 5 cm kadar olabilir

• Bu

sayede

çok

uzaktan

(1

km)

duyulabilecek kadar yüksek ses çıkartırlar • Ağaçlarda yaşarlar ve yalnızca üremek için suya geçerler • Dış etkilere göre kolaylıkla renk değiştirip ortam rengine geçerler • Ülkemizin her yerinde bulunurlar

HYLA REGİLLA

• Boyları en fazla 5 cm kadar olabilmektedir • Kaliforniya’da dağılım göstermektedir

RANA RİDİBUNDA (OVA KURBAĞASI)

• Sırt bölgesinin rengi yeşilimsi gri, açık ya da koyu kahverengi olabilir • Ayrıca daha koyu renkte benekleri bulunur • Sırt kısmının ortasında bazen açık renkli bir bant bulunabilir • Karın bölgesi genellikle kirli beyaz ya da sarımsı, buradaki beneklerse daha küçük olur

• Diğer Rana türlerinde bulunan temporal (şakak) bant bunlarda bulunmaz • Göz ve burun delikleri dışarda kalacak şekilde suda gizlenirler ve toplu halde hareket ederler • Boyları 10-15 cm kadar olabilir • Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunabilirler

RANA DALMATİNA (ÇEVİK KURBAĞA)

• Sırt bölgesi sarımsı renkten kahverengiye kadar değişir • Benekler çok küçük noktalar halindedir • Karın bölgesi sarım beyaz ve lekesizdir • Bulundukları çevreye renk uyumları çok iyi olduğundan, fark edilmeleri çok zordur

• Erkeklerde dış ses keseleri yoktur, bu özelliği ile rana ridibunda’dan ayrılır • Arka bacakları uzun olduğundan uzun mesafede sıçrarlar • Boyları 5-6 cm kadar (en fazla 10 cm) olabilir • İstanbul yöresinde ve kuzey batı Anadolu’da dağılım gösterir

YUMURTA- LARVA

LARVA

LARVA

RANA HOLTZİ (TOROS KURBAĞASI)

• Sırt tarafı sarımsı kirli yeşil,sarımsı-pembe veya gri yeşildir

• Üzerinde koyu lekeler bulunur

• Boyları en fazla 7,5 cm kadar olabilmektedir

• Dünyada yalnız Bolkar Dağındaki (Toroslar), Karagöl ve Çinigölde yaşamaktadır

RANA TEMPORARİA

• İlk baharda suları işgal eden ilk türdür • Kuşlar ve memelilerden daha çok ortama hakim olur • Ülkemizde bulunmaktadır

SALAMANDRA SALAMANDRA (ATEŞ SEMENDERİ)

• Vücudun zemin rengi genel olarak siyahtır • Bu zeminin üzerinde şekli ve büyüklükleri değişen sarı, portakal sarısı ve çok az da olsa kırmızı benekler bulunur

• Boyları 25 cm'ye kadar çıkabilir • Erzincan, Bitlis, Adana, Mersin, Hatay ve Güneydoğu Anadolu'da dağılım gösterir

TRİTURUS VULGARİS (KÜÇÜK SEMENDER)

• Vücudun sırt bölgesi erkeklerde, esmerden yeşilimsi renge kadar, dişilerdeyse genellikle sarı kahverengi olur

• Erkeğin benekleri yuvarlak koyu kahverengi ya da siyah dişilerinkiyse koyu renkli küçük benekler ya da sırt yan tarafında koyu renkli, boyuna uzanan şeritler bulunur

• Derileri karasal evrede hafif pürtüklü sucul evrede düzdür

• Çiftleşme suda olur

• Boyları 7-11 cm arasında değişir

• Türkiye'nin kuzeyinde ve batısında dağılım gösterir

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful