OSTEICHTHYES (KEMİKLİ BALIKLAR

)

SİSTEMATİK
FILUM SINIF
:CHORDATA

ÜSTSINIF:PISCES
:OSTEICHTHYES

Takım :ACIPENSERIFORMES

Familya:ACIPENSERIDAE (Mersin balıkları)
Yurdumuzda yaşayan oluştururlar. balıkların en ilkel grubunu

Vücut şekilleri ventraldedir.

köpek

balıklarına

benzer,

ağız

Soluncan, yumuşakça, küçük balık ve su bitkileriyle beslenirler. Ortalama 30 yıl kadar yaşayan bu familya üyelerinin erkekleri 6-12 , dişileri ise 12-17 yaşlarından sonra eşeysel olgunluğa erişirler. Bu familya üyeleri yalnız kuzey yarım kürede yaşarlar. Türkiye sularında iki cins ve altı türü' bulunmaktadır.

Takım :ACIPENSERIFORMES

Familya:ACIPENSERIDAE
Tür :Huso huso (MERSİN MORİNASI)

Başın altında olan ağız büyük, yarım ay şeklinde, burun kadar açıktır. Bıyıkları yuvarlak ve küttür. İstiridyemsi pullar yaşlandıkça artarlar. Sırtı siyah, yanlar daha açık ve karın beyaz renktedir. Üreme zamanlarında tatlı suya geçen etobur bir balıktır (Anadrom) . Solungaç yapraklarının müstakil olması ile diğer Mersin balıklarından ayrılır.

• Boyları 9 m., ağırlıkları 1.500 kg. kadardır. • Türkiye sularında ancak 3-4 m. boyda ve 400 kg. ağırlıkta olanları yakalanmıştır. • Yumurtaları vücut ağırlığının dörtte biri kadardır

Huso huso (MERSİN MORİNASI)

Takım :CLUPEIFORMES Familya:ENGRAULIDAE (HAMSİ BALIKLARI)

• Vücutları yanlardan yassılaşmış, ağız büyük ve ventraldir. • Karnivor olarak planktonlarla beslenirler. • Birinci yaşlarında eşeysel olguluğa erişirler ve Mayıs'tan Eylül'e kadar kıyıların 5-10 m. derinlikte olan kesimlerinde yumurta bırakırlar. Yumurtalardan 24 saat sonra larvalar çıkar. • Boyları 20 cm. kadar olan bu balıklar, kışı 30-50 m. derinliklerde geçirdikten sonra ilkbahardan Kasım'a kadar üremek ve beslenmek üzere plankton açısından zengin olan kıyılara sürüler halinde göç ederler • Genellikle gündüz 15-20 m. derinlikte bulunurlar ve' gece su yüzüne çıkarlar. • Karadeniz, Akdeniz ve Batı Avrupa kıyılarında yaşarlar. Bir yılda İstanbul'da tüketilen miktarı birkaç milyon kiloya ulaşmaktadır. Ülkemiz sularında yalnız bir türü bulunmaktadır.

Takım :CLUPEIFORMES Familya:ENGRAULIDAE Tür :Engraulis encrasicholus (HAMSİ)

• En çok Sinop ve Trabzon kıyılarında bulunur. Kasım'dan Nisan'a kadar avlanır. • Karadeniz illerinde pastasına varıncaya kadar çeşitli yemekleri yapılır. • İlkbaharda avlanılanları zayıftır ve bunlar tarlalarda gübre olarak kullanılır.

Vücut iğ şeklinde hafif yassılaşmış olup yanlarda yuvarlaktır. Alt dudak mevcut değildir, üst çene ise uzun olup, sırt rengi koyu mavi siyahımsı, alt taraf açık renklidir. Yan tarafları parlaktır.

Takım :CLUPEIFORMES Familya:SALMONIDAE

• Dorsal yüzgecinin arkasında bulunan ışınsız bir yağ yüzgecinin varlığı ile karakteristiktir. Vücut çok küçük pullarla örtülüdür. Etleri lezzetli ve değerlidir. • Karnivor olan bu balıklar küçük omurgasızlar ve balıklarla beslenir. Yumurtaları yumurtalıktan karın boşluğuna dökülür, oradan eşeysel açıklık yoluyla dışarı bırakılır. • Temiz, soğuk ve tabanı çakıllı suları severler. Kuzey yarım kürede bulunurlar. Ülkemiz sularında bir tür ve dört alttürü yaşamaktadır.

Takım :CLUPEIFORMES Familya:SALMONIDAE Tür :Salmo trutta (ALABALIK)

• Boyları 1 m. Ağırlıklar 24 kg. kadar olabilmektedir. 2-4 yaşlarında eşeysel olgunluğa erişirler. Üremeleri Kasım'da başlar ve Şubat' a kadar sürer. • Yumurtaların açılma süresi suyun sıcaklığına bağlı olarak 20 - 40 gün sürer • Denizlerde yaşayanların yumurtaları daha küçük ve kabukları daha kalındır. Bunların açılma süresi ise 8 gün kadardır.

Vücut mekik şeklinde ve yanlarında yassılaşmıştır. Kuyruk yüzgeci çatallı olup, sırt yüzgeci siyah lekelidir. Yan çizgi üzerinde küçük noktaların kümelenmesinden meydana gelen bir sıra 10-12 adet iri benek bulunur.

Rengi siyahımsı gridir.
Dorsal yüzgecinin arkasında bulunan ışınsız bir yağ yüzgecinin varlığı ile karakteristiktir

Salmo trutta (ALABALIK)
• Akarsularda yaşayanlar (Dere alası) kırmızı benekli, göllerde yaşayanlar siyah benekli (Göl alası) ve dere alasından daha büyüktürler. Denizlerde' yaşayanlar (Deniz alası) ise gümüşi renktedirler. • Ülkemizin tüm temiz dağ sularında ve Karadeniz'de yaşamaktadırlar.

Salmo trutta (ALABALIK)

• Ülkemiz sularında yaşayan 4 alttürü bilinmektedir. Bunlardan; Salmo trutta labrax, Karadeniz, Karadeniz'e dökülen akarsular ve Çıldır gölünde; Salmo Trutta macrostigma, Uludağ akarsulaında, Tortum gölünde ve DicleFırat nehirlerinin üst bölgelerinde; Salmo trutta caspius, Aras nehri ve Kars çayında, Salmo trutta abanticus ise Abant gölünde yaşamaktadır.

Takım :CLUPEIFORMES
Familya:SALMONIDAE Tür :Salmo gairdneri (GÖKKUŞAĞI ALASI)

Pasifik kıyılarındaki tatlı sularda yaşar.

Doğal olarak ülkemizde bulunmaz.
Ancak ülkemizde su ürünleri yetiştirme tesislerinde üretimi

yapılmaktadır.
Vücut diğer türlere göre daha tıknaz ve çok sayıda siyah nokta ile kaplı olup, ortası gökkuşağı renginde bantlıdır. Kuyruk ve yağ yüzgeçleri beneklidir. Yumurtlama mevsiminde erkekler parlak grimsi siyah, dişiler ise daha soluk renklidir.

Salmo gairdneri (Deniz Salmonu)

Takım :CYPRINIFORMES Familya:CHARACIDAE (PİRANHA)

Genellikle küçük boylu balıklardır. Dorsal yüzgecin arkasında küçük bir yağ yüzgeci bulunur. Dişleri çok sayıdadır Boyları genellikle 30 cm, ve vücut yüksekliği uzunluğunun yarısı kadardır. Yüzme keseleri iki odacıklıdır. uzantıları (kör bağırsak) vardır. Çok sayıda pilorik

Küçük hayvanlarla beslenirler, suya giren insanları rastgele ısınırılar. Ülkemiz sularında yoktur. Amerika da tatlı sularında 800 Afrika tatlı sularında, 150'den fazla türü bulunmaktadır.

Takım :CYPRINIFORMES Familya:CHARACIDAE Tür :Serrasalmus piraya (PİRANA BALIĞI) • Boyları 30 cm., vücut yüksekliği uzunluğunun yarısı kadardır. • Her türlü hayvan ve insanlara saldırıp çok kısa sürede onları iskelet halinde bırakırlar. • Dişleri çok sayıda olduğundan ısırdıkları hayvanın kan kaybetmesine ve ölümüne neden olurlar.

• Bazı yazarlar bu balıkları suların sırtlanı olarak adlandırırlar. Çünkü hasta ve yaralı balıkları doğadan temizleyerek hastalık yayılışını engellemektedir. Etleri yenir. Brezilya'da yaşarlar.

Serrasalmus piraya (PİRANA BALIĞI)

Takım :CYPRINIFORMES Familya:CYPRINIDAE (SAZANGİLLER)

• Vücutları genellikle pullarla kaplıdır. Çenelerinde dişler yoktur. Yutak bölgesinde bulunan farinks dişleri besinin öğütülmesinde kullanılır. Bu dişler 1 2 veya 3 sıralı olabilir. • 1500 kadar türü vardır. Ülkemiz tatlı sularında yaşayan 90 civarında türü bulunmaktadır.

Takım :CYPRINIFORMES Familya:CYPRINIDAE Tür :Cyprinus carpio (SAZAN)

Vücudu yüksek ve yanlardan yassılaşmıştır. Genellikle büyük pullarla örtülüdür. İkisi kısa ikisi uzun dört bıyık bulunan ağız, uç konumlu ve dişsizdir. Sırt ve anüs yüzgeçlerinin sonuncu dallanmamış şuaları kemikleşmiş olup, arka kenarları testere şeklinde küçük dişçikler ihtiva eder. Dudaklar iyi gelişmiş ve etlidir.

Vücudun yan tarafları sarımsı, sırt siyahımsı, anüs ve kuyruk yüzgeçleri portakal sarısı rengindedir. Sırt yüzgeci gayet uzundur, kuyruk yüzgecine çok yaklaşır. Kuyruk yüzgeci iki çatallı olup, loplarının ucu hafif yuvarlaktır. Bir çift bıyıkları vardır

Cyprinus carpio

(SAZAN KIRMA)

• Vücut yanlardan yassılaşmış ve büyük pullarla kaplıdır. Yan çizgide(L. Lat) 26 - 30 pul bulunur. İki çift bıyıkları vardır. Farinks dişleri üç sıralıı olup, genellikle 1.1.3 - 3 .1.1 şeklindedir. Boyları 1 m., ağırlıkları 30 kg. kadar olabilmektedir. • 3-4'üncü yaşlarında eşeysel olgunluğa erişirler. Nisan'dan Haziran'a kadar yumurtalarını bitkilerin bulunduğu sığ alanlara bırakırlar.

Cyprinus carpio

(SAZAN KIRMA)

• Dişinin yaş ve büyüklüğüne bağlı olarak bir defada bırakılan yumurta sayısı 1 .000.000 - 1.600.000 arasında değişir. 16°C'lik suda yumurtalar 5 günde açılır. • Erginleri omnivor bir beslenme gösterir. Su sıcaklığı 2-5°C olunca beslenemezler ve su tabanındaki çamurlu alanlarda kış uykusuna yatarlar.

Cyprinus carpio carpio
(AYNALI SAZAN)

• 15 ve 16. yüzyıllardan sonra durgun ve sıcak sularda yapay olarak üretilmeye başlanmıştır.

• Denetim altında yapılan çaprazlamalar sonucunda vücudunun bazı bölgelerinde pul içeren aynalı sazanlar elde edilmiştir. Eğer çaprazlamalardaki denetim kaldırılırsa yeniden pullu bireyler şekline dönüşürler. Ülkemiz sularında çok yaygındır.

Takım :CYPRINIFORMES Familya:CYPRINIDAE Tür :Abramis brama (ÇAPAK BALIĞI)

Vücut oldukça yüksek görünüşlü ve yanlardan iyice yassılaşmıştır. Baş boyu, vücut yüksekliğinden daha azdır. Ağız küçük ve başın alt kısmında hortum şeklinde öne doğru uzanır. Kuyruk yüzgeci derin, çatallı ve lopların ucu sivridir. Karın yüzgeçleri anüse kadar uzanır. Vücudun genel rengi sarı-kahverengi, göğüs yüzgeci kurşuni, diğer yüzgeçler siyah renklidir. Üreme döneminde ergin erkek Çapaklarda vücut, baş ve yüzgeçler üzerinde üreme işareti olan inci benzeri kabarcıklar oluşur. Anüs yüzgeci başlangıcı, sırt yüzgeci sonundan indirilen düşey hattın gerisinde bulunur.

Takım :CYPRINIFORMES Familya:CYPRINIDAE Tür :Acanthobrama marmid (TAHTA BALIĞI)

Vücut yanlardan iyice yassılaşmış ve gayet yüksek yapılı, her tarafı iri ve sağlam pullarla örtülüdür. Baş boyu vücut yüksekliğinden çok küçüktür. Burun kısmı yuvarlak ağız uçta ve küçüktür. Ense kısmından sırt yüzgecinin önüne kadar uzanan kısmında pulsuz görünüşlü bir çizgi vardır. Ayrıca karınla anüs açıklığı arasında çıplak bir karina bulunur. Göğüs ve karın yüzgeçleri kırmızı veya portakal renginde, diğerleri renksizdir. Vücudun genel rengi ise sırtta esmer gri, yanlar esmer beyaz, karın tarafı ise gümüşi beyazdır.

Acanthobrama marmid

Takım :CYPRINIFORMES Familya:CYPRINIDAE Tür :Chalcalburnus tarichi (İNCİ KEFALİ)

Vücut uzun ve biraz yuvarlak, vücudu örten pullar oldukça küçük ve parlaktır.
Gözler oldukça iridir.

Ağız orta büyüklükte ve uç durumlu olup, öne doğru çıkıktır.
Bıyık yoktur.

Karın ve anal yüzgeçler arasında pulsuz bir karina vardır.
Pullar üzerinde açık siyah renkli noktalar olduğundan parlak görünümünü yitirmiştir. Renk gümüşi yeşilimsidir.

Chalcalburnus tarichi

Takım :CYPRINIFORMES Familya:COBITIDAE

• Vücutları küçük pullarla kaplı veya çıplaktır. Ağız etrafında 6 -12 bıyık bulunur. Farinks dişleri bir sıralı ve çok sayıdadır. • Yüzme keseleri kısmen veya tümüyle bir kemik kapsülle kuşatılmıştır. Küçük su birikintileri ve bataklıklarda yaşarlar. • Yaz aylarında sular kuruyunca çamurlar içerisine gömülüp hava ile solunum yapabilirler. Ülkemiz tatlı sularında 15 türü bulunmaktadır.

Takım :CYPRINIFORMES Familya:COBITIDAE Tür :Noemacheilus angorae (ANKARA TAŞYİYEN BALIĞI)

• Vücut yanlardan yassılaşmış ve küçük pullarla kaplıdır. Üç çift bıyıkları vardır. Göz altı dikenleri vardır. Bu dikenler bazen deri içerisine gömülü olarak bulunurlar. • Boyları en fazla 14 cm. kadar olabilmektedir. Gündüz balçık içerisine gömülür ve gece faaliyet gösterir. Fırtınalı ve kapalı havalarda suyun yüzeyine çıkar. Bu nedenle hava durumunu tayin etmek için akvaryumlarda beslenir.

Takım :CYPRINIFORMES Familya:ARIIDAE

• Yakın zamana kadar Tachysuridae familyası içerisinde incelenmiştir. çoğu tuzlu sularda yaşarlar. • Genellikle açık denizlerde sürüler oluştururlar. Ülkemiz sularında bir türü bulunmaktadır.

Takım :CYPRINIFORMES Familya:ARIIDAE Tür :Arius sp. (DENİZ KEDİ BALIĞI)

Arius seemani

Arius latiscutatus

3 çifti çenelerde, 1 çifti de burun delikleri arasında olmak üzere toplam 4 çift bıyıkları vardır.

Bıyıkları baş uzunluğunda veya ondan daha kısadır.
Dorsal yüzgecin dallanmamış ışınları çok kuvvetlidir ve arkasında dişçikler yoktur.

Boyları 35 cm. kadar olabilmektedir.

Takım :CYPRINIFORMES Familya:SILURIDAE (YAYIN BALIKLARI)

• Baş büyük ve üstten yassılaşmış, vücut kuyruk sapına doğru gittikçe incelmektedir. •Vücut uzun ve çıplaktır. • Burun delikleri arasında bıyık yoktur. Üst çenede bir çift, alt çenede ise bir veya bazen iki çift bıyıkları vardır. Vücutta pullar bulunmaz ve yumuşak bir deri ile kaplıdır.

Takım :CYPRINIFORMES Familya:SILURIDAE Tür :Silurus glanis (YAYIN BALIĞI)

• Bir çifti üst çene, iki çifti de alt çenede olmak üzere toplam 3 çift bıyıkları vardır. •Dorsal yüzgeç çok küçük, anal yüzgeç oldukça uzun ve kavdal yüzgeç İle birleşmiştir. •Çenelerde 4 - 5 sıra halinde küçük dişler vardır. •Yüzme keseleri oldukça büyüktür ve tutkal elde etmede kullanılır.

Takım :CYPRINIFORMES Familya:SILURIDAE Tür :Silurus glanis (YAYIN BALIĞI) • Sıcak seven ve karnivor olan bu balık yavaş akan suların derin ve dip kısımları çamurlu olan bölgelerinde yaşar. Genellikle akarsuların alt bölgelerini tercih eder.

• Gündüzleri, suların dip kısımlarında geçirirler ve gün battıktan sonra veya sabahın erken saatlerinde avlanırlar. Su sıcaklığına bağlı olarak Mayıs'tan Temmuz'a kadar değişik zamanlarda üreme yapılır.

Takım :CYPRINIFORMES Familya:SILURIDAE Tür :Silurus glanis (YAYIN BALIĞI)

• Döllenmeden sonra yavrular çıkıncaya kadar erkek balık yuvaya bekçilik yapar. Yavrular erken evrelerinde planktonlarla beslenirler. Birinci yılın sonunda karnivor olarak beslenmeye başlarlar.
• Yüz yıl kadar yaşamaktadırlar. Rengi yaşadığı ortama bağlı olarak değişiklik göstermektedir. • Soğuk kış aylarında derin kısımların tabanındaki çamurlar içerisine gömülerek kış uykusuna yatarlar. Eti çok lezzetli olan bu balığın günümüzde yapay üretimi de yapılmaktadır.

Takım :ANGUILLIFORMES Familya:ANGUILLIDAE

• Deri içerisine gömülmüş küçük pulları vardır. Dişleri küçüktür ve sıralar halinde bantlar meydana getirirler. • Erginleri karnivordur, balık, sümüklü böcek, midye ve solucanlarla beslenirler. Boyları 2 m., ağırlıkları 6 kg. kadar olabilir. Erkeklerin boyu 50 cm.'yi ağılıkları 200 gramı geçmez. • Ömürlerinin büyük bir kısmını nehirlerde geçirir. Avlanma gece olur, gündüz istirahat ederler. Bazen sudan çıkarak kurbağa avladıkları, hatta karadan bir gölden diğer bir göle gittikleri görülmüştür. Üreme zamanı göç etmeye başlarlar.

Takım :ANGUILLIORMES Familya:ANGUILLIDAE Tür :Anguilla anguilla (TATLISU YILAN BALIĞI) Vücut uzun yılan şeklinde, yanlarda hafif yassı olup küçük pullarla kaplıdır. Renk üreme zamanına kadar kahverengimsi sarı, üreme zamanı gelince gümüşidir.

Anguilla anguilla (TATLISU
YILAN BALIĞI)

Ömürlerinin büyük kısmını (6-20 yaşa kadar) tatlı sularda geçirirler. Yumurtlamak üzere tatlı suları terk ederek denize açılırlar.

Takım :ANGUILLIORMES Familya:MURAENIDAE
• Vücut yılan şeklinde, pulsuz ve pektoral yüzgeçleri yoktur. Tropik ve mutedil denizlerin az derin olan sahillerinde taşlar, kayalar ve resifler arasında yaşarlar. Bazen beslenmek üzere tatlı sulara da geçerler • En tipik özelliği burun deliklerinin boru şeklini almış olmasıdır. Bazılarında ön burun deliği yaprak şeklindedir. Boyları 3 m. kadar olabilir. • Çok yırtıcı balıklardır. Kanı zehirlidir. Aynı zamanda kanca gibi kıvrık ve çok keskin olan dişleriyle de ısırınca insan ve diğer canlıları zehirleyebilir.

Takım :ANGUILLIORMES Familya:MURAENIDAE Tür :Muraena helena (MÜREN BALIĞI)

Vücut yılan şeklinde pulsuz ve pektoral yüzgeçleri yoktur Renkleri oldukça parlak ve göz alıcıdır. Ağız gözlerin gerisine kadar uzanır ve iyi bir şekilde kapanmaz.

Zehirli yapılara sahiptirler. Pektoral yüzgeçleri yok,

Takım :BELONIFORMES Familya:EXOCOETIDAE (UÇAN BALIKLAR)

• Pektoral yüzgeçler gelişmiş ve almıştır.

kanda benzer bir şekil

• Diğer yırtıcı balıklar tarafından takip edilince su yüzeyinin 25 - 50 cm. üzerinde, saatte yaklaşık 60 km. hızla, 100 m. kadar bir mesafeyi uçarak kat edebilirler.
• Uçma sırasında Pektoral yüzgeçler gergin bir şekilde tutulur, bunlarda gerçek bir uçuş yoktur. Akdeniz'de iki türü bulunur.

Takım :BELONIFORMES Familya:EXOCOETIDAE Tür :Exocoetus volitans (UÇAN BALIK)

Pektoral yüzgeçler gelişmiş ve kanada benzer bir şekil almıştır.

Uçma sırasında pektoral yüzgeçler gergin bir şekilde tutulur.
Boyları en fazla 45 cm. olabilmektedir.

Takım :GASTEROSTEIFORMES Familya:SYNGNATHIDAE Tür :Hippocampus guttulatus (DENİZ ATI)

At kafasına benzeyen bir başı vardır. Uzayarak hortum biçimini almış burnu, Küçük ağzı, Birbirinden bağımsız hareket eden gözleri, Kemik plakalarla kaplı vücudu, Öne kıvrılan kavrayıcı kuyruğu ve yüzgeçleriyle.

Kendilerini av olmaktan kurtarmak için bukalemunlardan daha iyi renk değiştirebiliyor.
Boylan 2 ile 35 cm. arasında değişen

Tek eşlidirler

Hippocampus guttulatus (DENİZ ATI)

Takım :ZEIFORMES Familya:ZEIDAE Tür :Zeus faber (DÜLGER BALIĞI)

Vücudu yassı ve yüksek
Ağız derinliği geniş Vücut ve yanaklar ufak pullarla örtülü

Genç bireylerin vücutları şeffaf
Göğüs yüzgeçleri uzun ve ikinci anal yüzgecin başına kadar uzanır. Çok sayıda pilorik uzantıları vardır. Vücudun her bir yanında yuvarlak siyah leke bulunur.

Rengi başta ve sırtta açık kahverengi, arkaya doğru ve yanda sarımtırak, karında beyazdır
Dibe yakın yerlerde bulunur.

Takım :PERCIFORMES Familya:PERCIDAE (TATLISU LEVREĞİ)

• Kuzey yarım kürenin tatlı sularında bulunmaktadılar. Kısa sürelerle acı sulara da girerler. Vücutta ktenoid pullar vardır.

• Baş kısmı çıplak veya kısmen pullarla örtülüdür. Karnivordurlar, balık, balık yumurtaları, solucan, böcek larvaları, kabuklular ve diğer omurgasız hayvanlarla beslenirler. Ülkemiz sularında 8 türü bulunmaktadır.

Takım :PERCIFORMES Familya:PERCIDAE Tür :Perca fluvıatılıs (TATLISU LEVREĞİ)
Vücut yanlardan hafif yassılaşmış, boşta kalan uçları tırtıllı olan yuvarlak pullarla örtülmüştür. Sırt hafif kambur ve başa doğru meyillidir.
Yan taraflarında enine 6-8 kahverengi bantlar mevcuttur. Solungaç kapağının ön kısmında çok sayıda girintiler bulunur, arka kısmında ise diken şeklinde bir çıkıntı vardır. Gözler arasında kalan kafatası bölümü pulsuz, kısımlarına ucu tırtıllı yuvarlak pullarla kaplıdır yanak

sırt yüzgeçleri birbirine çok yaklaşmıştır. 1.sırt yüzgeci karın yüzgecinin hizasına yakın başlar, serbest kenarı yuvarlak ve yüksekliği önden arkaya doğru azalır. Anüs yüzgeci yüzgecinin biraz başlar. 2. sırt gerisinden

Perca fluvıatılıs

Vücudun genel rengi yeşilimsiesmerdir.

(TATLISU LEVREĞİ)

1. sırt yüzgecin üst arkasında siyah, büyük bir benek vardır.
Karın, kuyruk ve anüs yüzgeçler portakal kırmızımsı, diğerleri renksizdir.

Takım :PERCIFORMES Familya:CARANGIDAE (İSTAVRİT)

• Sıcak denizlerde sahillerden başlayarak iç kısımlara kadar geniş yayış gösterirler. Vücut çıplak veya sikloid pullarla örtülüdür. Bazı türleri 1 m. boyunda olabilmektedir. • Çok hızlı yüzen bu balıklar hamsi, çaça ve sardalya sürülerini kovalarlar. Bazı türleri tatlı sulara da girmekte veya okyanusların soğuk bölgelerinde de yaşamaktadırlar. Ülkemizde 12 türü bulunmaktadır

Takım :PERCIFORMES Familya:CARANGIDAE Tür :Trachurus trachurus (İSTAVRİT)
Vücut yandan hafifçe yassı ve uzuncadır. Yan çizgi kuyruktan vücudun yarısına kadar düz olup, sonra yukarıya doğru eğik olarak devam eder. Renk sırtta grimsi açık kahverengi, yanlarda mavimsi gümüşi, karında ise beyazdır. Yan çizgi boyunca 69-79 arasında değişen kemiksi pul bulunur. Yanal çizginin üzerinde bulunan ikinci bir çizgi kuyruğa doğru yanal çizginin üzerinden uzanır.

Takım :PERCIFORMES Familya:MULLIDAE (BARBUNYA = TEKİR BALIĞI)

• Sıcak denizlerin kıyı kesimlerinde tabana yakın olarak yaşarlar.
• En tipik özellikleri alt çenede uzun ve etli iki bıyığın bulunmasıdır. Bıyıklar üzerinde yer alan tat alma ve dokunma duyusudur. • Vücut, kenarları çentikli ve büyük ktenoid pullarla örtülüdür. Ülkemiz sularında 5 türü bulunmaktadır.

Takım :PERCIFORMES Familya:MULLIDAE Tür :Mullus barbatus (BARBUNYA BALIĞI)
Vücut yanlardan basık
Alnı dikey Yüzgeçleri sarı

Vücudu pembe-kırmızı
Oval şekilde baş irice yandan görünüşü buruna doğru yuvarlak Baş, vücut büyük, kolayca dökülebilen pullarla kaplı Alt çenenin altında uzunca iki bıyığı vardır. Alt çenede diş yoktur.

Yan çizgisi aralıksız ve düzdür.
Dorsal yüzgeç renksiz veya düz renklidir.

Vücut yuvarlak olup, başın altında bir çift bıyık bulunur. Büyük olan başın uzunluğu, yüksekliğinden fazladır Mullus surmuletus (TEKİR BALIĞI) ve baş profili eğimlidir. Birinci sırt yüzgecinde boyunca sarı ve kırmızımsı renkli bantlar bulunur. Vücut rengi kırmızı veya pembemsidir. Barbunyadan burnunun oval, kafasının daha uzun, ağzın göz hizasına ulaşmayışı, göz çukuru altında sadece iki adet pul bulunuşu, vücudun alt yanından uzunlamasına sarı bantlar ve birinci sırt yüzgecinde siyah noktalar olması ile ayrılır.

Takım :PERCIFORMES Familya:SCOMBRIDAE (USKUMRU BALIKLARI)
• Tüm denizlerde yayılış gösteren ve ekonomik açıdan çok değerli olan balıklardır.
• Genellikle büyük sürüler halinde çok uzun mesafelere göçederler.

• Karnivordurlar, 3 - 4 yaşlarında eşeysel olğunluğa erişirler. Mart - Ağustos ayIarında yumurta bırakırlar. • Vücutları tipik oIarak fusiform şekildedir. Vücut çıplak veya ince pullarIa örtülüdür Yüzme keseleri küçüktür. Ülkemiz suIarında 11 türü buIunur.

Takım :PERCIFORMES Familya:SCOMBRIDAE Tür :Scomber scomber (USKUMRU BALIĞI) Vücut iğ şeklindedir. Boyları 50 cm. kadardır.

Sırtta aşağıya doğru inen açık veya koyu yeşilimsimavi, üzeri lekeli bantlar vardır.

Başta beyin görünmez, karın tarafı açık gümüşi renktedir.
Bütün yüzgeçler yumuşak ışınlı olup, gözler ufaktır.

Eti lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

Takım :PERCIFORMES Familya:SCOMBRIDAE Tür :Sarda sarda (PALAMUT)

Vücudu uzun ve muntazamdır. Kafanın arka kısmı ve göğüs yüzgecinin etrafı iyi gelişmiş pullarla, vücudu ise küçük pullarla kaplıdır. İki sırt yüzgeci birleşmiştir. Kuyruk yüzgeci ince ve çatallıdır. İkinci sırt yüzgeci, anüs yüzgeci ve kuyruk yüzgeci arasında altlı üstlü 7-10 adet yalancı yüzgeç bulunur. Rengi sırtta koyu, yan ve karında daha açıktır.

Sarda sarda
(PALAMUT)

Boylar büyüklüğe göre adlandırılır. (Vonoz, Çingene palamutu, Palamut, Torik, Sivri, Peçuta)

Ağzı oldukça geniş olup, üst çene göz arasına veya daha ilerisine kadar ulaşır.
Sırtları koyu mavi, yanları gümüşi ve karınları beyazdır. Yaşlarına göre gövdelerinde arkadan önem sırttan karın hizasına doğru meyilli veya dikine siyahımsı çizgi ve bantlar bulunur.

Takım :PERCIFORMES Familya:SCOMBRIDAE Tür :Thunnus thynnus (TON BALIĞI) Vücut yuvarlak olup, ön kısmı büyük, arkaya doğru incelen bir yapıya sahiptir. İki dorsal yüzgeç arasında az bir mesafe vardır. 8 veya 9 adet pinnul denen yalancı yüzgeç bulunur. Bu yüzgeçler hem sırtta, hem anal yüzgecin arkasında bulunur. Vücudun üst tarafı koyu mavi veya siyah, yanlar gümüşi beyaz, karın yüzgeci arasında sarkık iki et parçası bulunur.

Kuyruk yüzgecinin kenarı beyaz renklidir.

Thunnus thynnus
(TON BALIĞI)

Takım :PERCIFORMES Familya:SPARIDAE Tür :Diplodus vulgaris (KARAGÖZ BALIĞI)

Vücut oval ve yanlardan yassılaşmıştır. Sırt ve yanlar gri renklidir. Vücutta baştan kuyruğa doğru 7-8 adet koyu renkli bant, kuyruk sapında ve solungaç kapağının arkasında koyu siyah leke bulunur. Boyları 30 cm. kadardır.

Dişleri kesici tiptedir.

Diplodus vulgaris (KARAGÖZ BALIĞI)

Takım :PERCIFORMES Familya:XIPHIIDAE (KILIÇ BALIKLARI)

• Üst çene kılıç şeklinde uzamıştır. sıcak denizlerde yayıılış gösterirler. Karnivordurlar, diğer balıklarla beslenirler. • Sıcaklık değişimlerine karşı çok duyarlı olduklarından yüzey sularının soğumaya başlamasıyla derinlere çekilirler. Ülkemiz sularında bir türü bulunmaktadır

Takım :PERCIFORMES Familya:XIPHIIDAE Tür :Xiphias gladius (KILIÇ BALIĞI)

Büyük ve yuvarlak bir vücuda sahiptir. Burun uzun ve yassı olup bir kılıç görünümündedir.

Karın yüzgeci yoktur.
Sırt ve yanları kahverengimsi siyah, karnı açık kahverengidir. Kuyruk yüzgeci orak şeklinde olup, çok gelişmiş ve güçlüdür.

Genellikle tek dolaşırsa da, bazen çift olarak da dolaşır.

Xiphias gladius

(KILIÇ BALIĞI)

Takım :PERCIFORMES Familya:MUGILIDAE (KEFAL) • Sıcak bölgelerin denizleri

ile tatlı ve acı sularında yaşamaktadırlar.

• Yavrular

planktonlarla beslenirler. Erginleri omnivordurlar, genellikle uzun mesafelere göç etmezler, yalnız beslenmek üzere nehirlerin iç kısımlarına kadar girebilmektedirler. • Ürernek üzere deniz suyuna gereksinme vardır. Aksi halde su tabanına çöken yumurtalar gelişemezler. Eşeysel olgunluğa.4 - 5 yaşlarına erişirler ve 15 - 16 yıl kadar yaşarlar.

Takım :PERCIFORMES Familya:MUGILIDAE Tür :Mugil cephalus (HAS KEFAL) Yan çizgileri yoktur. Gözler perde kapalıdır. Vücut füze şeklinde olup yanlardan hafif basıktır. Üst dudak ince yumuşak ve pürüzsüzdür. bir ile

Vücudun sırt kısmı gri,yanları mavimsi bantlar ihtiva eder.
Diğer kefallerde göz üzerinde kalın yağ kapakçığı ve anüs ışın sayısının azlığı ile ayrılırlar.

Mugil cephalus (HAS KEFAL)

Takım :PLEURONECTIFORMES Familya:SOLEIDAE (DENİZ DİL BALIKLARI)

• Denizlerin kumlu ve çakıllı kesimlerinde yaşarlar. Gözeri vücudun sağ tarafında olup, üstteki alttakinden daha ileride yer almıştır. • Dişleri yalnız kör tarafında bulunur. Pulları oldukça küçük ve ktenoid tiptedir.
• Gündüzleri çamurlar içerisine gömülürler ve geceleri aktif hale gelirler. Görme duyuları diğer familya üyelerinden oldukça zayıftır. • Bunlarda dokunma duyusu iyi bir şekilde gelişmiştir. Ülkemiz sularında 9 türü mevcuttur. Bazı türleri tatlı sulara da girmektedirler .

Takım :PLEURONECTIFORMES Familya:SOLEIDAE Tür :Solea solea (DİL BALIĞI) Vücut oval, çok fazla yassılaşmış

Ağız küçük ve asimetrik
Üstteki göz alttakinden daha ileridedir. Gözleri sağ tarafta, gözlü taraf, kahverengi yeşil, ya da kahverengi siyah beneklerle süslü

Üstteki göz alttakinden daha ileridedir.
Sağ göğüs yüzgecinin ucunda siyah benek var Genellikle 20-40 zeminlerde yaşar. metre derinliklerde, kumlu çamurlu

Kışın 100 metre derinliğe iner.

Vücut oval, çok fazla yassılaşmış Ağız küçük ve asimetrik Gözleri sağ tarafta, gözlü taraf, kahverengi yeşil, ya da kahverengi siyah beneklerle süslü Üstteki göz alttakinden daha ileridedir.

Sağ göğüs yüzgecinin ucunda siyah benek var
Genellikle 20-40 metre derinliklerde, kumlu çamurlu zeminlerde yaşar.

Kışın 100 metre derinliğe iner.
Üst tarafındaki göğüs yüzgecinin üstü başlangıç noktasına kadar ulaşan siyah lekelidir.

Takım :PLEURONECTIFORMES Familya:SCOPHTHALMIDAE (KALKAN BALIKLARI)

• Denizlerin kumlu ve çakıllı alanlarında yaşar. Gözleri vücudun sol tarafında bulunur. Terminal konumlu olan ağızları oldukça geniştir. Vücut küçük pullu veya kemik plakalarla kaplıdır. Bazen çıplak olabilir. Ülkemiz sularında 7 türü bulunmaktadır

Takım :PLEURONECTIFORMES Familya:SCOPHTHALMIDAE Tür :Scophthalmus maximus (KALKAN BALIĞI) Vücut yuvarlak, gözler vücudun sol tarafında yerleşmiştir. Sırt yüzgeci gözlerin önünden başlar, derisi pulsuz, küçük kemiksi yumrularla kaplıdır. Vücudun üst tarafı kahverengimsi renkli olup siyah ve beyaz noktalar vardır. Mimikri özellikleri vardır. Vücudun alt tarafı beyazdır. Dip balığıdır, erkeklerde, kemiksi yumrular daha az, dişilerde ise daha fazladır.

Scophthalmus maximus (KALKAN BALIĞI)

Takım :LOPHIFORMES Familya:LOPHIIDAE Tür :Lophius piscatorius (FENER BALIĞI)
Vücut koni şeklinde olup arkaya doğru küçülmektedir. Gözleri gövdesinin yarısından fazlasını oluşturan kafanın üzerindedir. Baş üstten yassılaşmıştır. Yan yüzgeç gelişmiştir.

Vücut ince pullarla kaplıdır.
Ağız çok geniş ve yukarı doğru kalkık olup, içinde kesici, tutucu ve batıcı dişler sıra halinde ve geriye doğru kıvrıktır. Sırt yüzgecinin önünde 2 tane büyük diken vardır. Sırt yüzgeci iki tanedir. 1'incisi anten durumundadır. Renk sırtta koyu esmer, karında beyazdır. 300-350 m. kadar derinliklerde, kırma taşlık yerlerde ve dipte yaşarlar.

Lophius piscatorius (FENER BALIĞI)

Lophius piscatorius (FENER BALIĞI)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful