You are on page 1of 3

or.

Biruința

.Fiecare profesor activînd in domeniul său. clasele primare sunt nevoite să meargă în blocul mare la cantină.sală de sport cu toate necesarele.  instituția este conectată la încălzirea central.sală de lectură.  liceul își are insigna – un simbol al instituției.  liceul dispune de un cabinet medical și cabinet de consiliere psihologică și respectiv de psiholog. .neavînd cantina sa.pedagogi și elevi.bibliotecă.de proiectoare.vestiar.  în instituție activează niște cadre didactice competente in jur de 50.  instituția mai dispune de un centru de resurse pentru părinți.o cantină spațioasă.pînă atunci fiind doar o școală gimnazială.  în liceu se respectă uniforma școlară.teren pentru joacă in spatele școlii.  liceul dispune de laborator de chimie.Avantaje:  instituție de tip liceu .teren sportiv.informatică.  insituția este divizată în două blocuri una fiind clasele primare și respectiv blocul mai mare clasele gimnaziale și liceale.  nu este o sală de activități.  liceul nu dispune de o sală de laborator de biologie și fizică.parcul școlii.care a început să activeze din anul 2007.  cabinetele nu dispun de magnetafoane.ferestre din termopan.  mobilier nou. Dezavantaje:  instituția fiind divizată in două blocuri.  numărul elevilor depeșește cifra 600.