You are on page 1of 5

IES AUSIÀS MARCH SEGONA AVALUACIÓ 2N BAT

EXAMEN DE VALENCIÀ 15-II-2013

OPCIÓ A Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents:
COLUMNA DE PAPER

Les torres enlairades
Com que no tinc el temps que voldria, m’agrada veure les bones sèries de televisió d’una tirada, i quan em dóna la gana, sense haver de dependre de cap horari que em condicione. Aquest cap de setmana he vist la quarta temporada de Mad Men que m’ha entretingut de veritat, perquè en molts aspectes reconec els condemnats valors que regeixen un món que potser ara es troba esbufegant en l’abisme. El seu personatge principal Don Draper encarna aquests valors convertint-se en una metàfora del fantasma triomfador sense escrúpols que el personal persegueix, sense tenir en compte el sacrifici que suposa per a la vida, perquè, en aquest món tan veloç en què vivim, no tenim memòria per recordar les paraules més sàvies del vell Horaci: “Els vents batzeguen més sovint els pins enormes, les torres enlairades s’esfondren més feixugament, i és als cims de les muntanyes que cauen els llamps”. I ho comprovem quan sabem que tot ha estat una gran desil·lusió, perquè hem construït sense fonaments, sense pilars on aguantar tant d’apogeu fals: els quilòmetres d’alta velocitat, les edificacions en els racons més desolats, grans poliesportius per aldees de 300 habitants, carreres de cotxes per la gran ciutat i tota classe d’espectacles i esdeveniments que fa només una dècada ningú no qüestionava, com no es qüestionaven les institucions i els personatges que les hi habitaven, malgrat la fetor a podrit que ja s’endevinava. El personal es pensava que ho havia aconseguit tot com en Mad Men, en què les coses materials que afecten la nostra manera de veure el món tenen molta importància. Ja no es tractava només que els personatges estaven molt ben caracteritzats, sinó que tot, els decorats, els objectes, la manera de fumar i de beure tenien vida pròpia. I, fins i tot, la manera de vendre tots els productes: els personatges protagonistes i la ficció que s’estava muntant. I, ara, només amb una ordre dels qui manen de veritat, amb l’eufemisme “control del dèficit públic”, volen dir que cal liquidar les classes mitjanes creades en l’època de la gran mentida en què passàrem, en una mateixa generació, de nadar en la sèquia a la sofisticació de la sauna. I vindran les conseqüències, perquè ja no queda ficció. Unes conseqüències que, de moment, pateixen els de sempre... Però que afecten ja unes institucions desprestigiades, uns polítics desacreditats, un Estat ineficaç... I no sabem si serem capaços de salvar la democràcia... Tot per culpa de la maleïda crisi? Salvador Vendrell (Levante, 11 de febrer de 2013)

5

10

15

20

25

30

1

2] 1. Anàlisi lingüística del text [3 punts] a) Indica la pronunciació dels elements subratllats [1 punt.22): sorda o sonora? pateixen (l.28): sorda o sonora? b) Indica la funció sintàctica i a quin element fan referència els pronoms febles subratllats: [1 punt] 1. sovint (l. resposta errònia: -0. 14): malgrat (l.18): c) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o expressions al text o dóna’n un sinònim. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts] b) Escriu un article breu d’opinió.17): 4. [1 punt] a) b) c) d) 3.IES AUSIÀS MARCH SEGONA AVALUACIÓ 2N BAT EXAMEN DE VALENCIÀ 15-II-2013 QÜESTIONS. “ I ho comprovem quan sabem que tot ha estat una gran desil·lusió” (l. 2.12): 2. Comprensió del text [3 punts] a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. [0’5 punts] d) Identifica el registre lingüístic i justifica la resposta amb exemples. aspectes (línia 4): oberta o tancada? compte (l. el tipus de consum que se’n fa en TV o Internet… (Extensió: 150 paraules) [2 punts] 2 . Pots relacionar-la amb algun aspecte de la realitat. [1 punt] b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. “El personal es pensava “ (l. [0’5 punts] 2. 5. [1 punt] c) Identifica les marques de modalització del text. Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70.8): oberta o tancada? Ja no es tractava (l. 11): desolat (al text desolats) (l. 20): s’elideix o no s’elideix? fins i tot (l. 3. OPCIÓ A 1. “i els personatges que les hi habitaven” (l. 18): Expressió i reflexió crítica [4 punts] a) Pregunta de literatura.17): 3. Ha de tractar sobre alguna sèrie de televisió. 10): feixuc (al text feixugament) (l. 4. “i els personatges que les hi habitaven” (l.

perquè estava buscant l’hora d’una pel·lícula –-no sé pas quina— que l’interessava particularment. a quatre vents. No cal esmentar la seva passió pels jardins. i a uns cinc-cent metres d’alçada. A la dreta n’hi havia una altra. Un dia tempestuós ens vam perdre amb els Gimferrer quan anàvem a veure-la per dinar. perquè la costa de Sant Feliu de Guíxols es veia al lluny i a baix. Recordo que un dia la vam sorprendre amb la porta oberta i amb la revisteta de la TV a la mà. no és agosarat dir que el que li feia més il·lusió del conjunt del xalet era. generalment. a més. Barcelona. precisament. I hi havia el jardí. especialment destinada als dies d’estiu. 1988) 5 10 15 20 25 3 . era una pura delícia de solitud. Castellet (Els escenaris de la memòria. primer.IES AUSIÀS MARCH SEGONA AVALUACIÓ 2N BAT EXAMEN DE VALENCIÀ 15-II-2013 OPCIÓ B Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents: […] A la casa s’hi accedia no sense dificultats per als no habituats. les plantes i les flors. Ed. abans d’entrar a la casa. precisament. ara. i a casa seva. Un jardí més abocat sobre el mar que vora d’ell. per discutir detalls sobre la traducció castellana de Mirall trencat. perdut entre les arbredes. Pujaves uns graons. ni els lladrucs del gos ni la botzina. el xalet com si hi hagués anat tota la vida. perquè la part que donava a ponent era prou àmplia. a l’hostal. M. La part del darrera. S’entrava al jardí per un cancell de fusta. En conseqüència. al qual dedicava moltes hores al dia. per la sordesa de la Mercè. Romanyà. Podies aparcar un cop passat el clos. amb una altra terrassa. Una casa així. La Mercè es queixava perquè les plantes tardaven a créixer. evidenciada al llarg de tota la seva obra. encarada a migdia. que quedava a sota. el que no es veia era. no sempre l’assabentaven de l’arribada dels visitants. a uns quants quilòmetres en línia recta. perquè. aïllada del poble. el jardí. i seguidament. Tanmateix. donava a mar. i a l’esquerra hi havia una terrassa que donava a tramuntana. tocar el timbre amb insistència perquè aparegués la mestressa de la casa. Veig. Tres o quatre camins des de l’hostal et feien desviar per rutes que conduïen enlloc. 62. rigorosament vigilat per un gos emprenyador destinat a allunyar qualsevol visitant. Calia. que en Pere acabava d’enllestir. […] J.

[1 punt] c) Identifica la tipologia textual especificant els trets corresponents que apareixen al text. 2): enllestir (l. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts] 4 . 5) emprenyador (l. 9): Expressió i reflexió crítica [4 punts] a) Pregunta de literatura. 8): oberta o tancada? assabentaven (l. 4. enlloc (l. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què. Comprensió del text [3 punts] a) Descriu el tema i les parts bàsiques del text. (Extensió: unes 150 paraules) [2 punts] b) Escriu un text de característiques semblants al que hem llegit ací sobretot quant al registre. resposta errònia: -0. (l. 21): oberta o tancada? 5.3) 2) la traducció castellana de Mirall trencat. 5) 3) amb insistència perquè aparegués la mestressa de la casa. 11) 4) la revisteta de la TV a la mà.(l. 3. no és agosarat (l. 1213) c) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules o expressions al text o dóna’n un sinònim. 7): Tanmateix (l. [0’5 punts] 2. La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. [0’5 punts] d) Identifica la varietat geogràfica i justifica-ho amb exemples extrets del text. 6): sorda o sonora? qualsevol (l. [1 punt] b) Resumeix el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. 24): s’elideix o no s’elideix? b) Especifica quin tipus d’oració subordinada està subratllat [1 punt]. vist. [1 punt] 1) 2) 3) 4) 3. llegit o imaginat. que en Pere acabava d’enllestir. 2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] a) Indica la pronunciació en el text dels elements subratllats [1 punt.IES AUSIÀS MARCH SEGONA AVALUACIÓ 2N BAT EXAMEN DE VALENCIÀ 15-II-2013 QÜESTIONS. perquè estava buscant l’hora d’una pel·lícula (l. 5. 10): sorda o sonora? veia (l. 1) Un dia tempestuós ens vam perdre amb els Gimferrer quan anàvem a veure-la per dinar (l.2] 1. OPCIÓ B 1. hagués anat (l. la tipologia i la veu del discurs i que tinga com a referència una visita que hages fet.

IES AUSIÀS MARCH SEGONA AVALUACIÓ 2N BAT EXAMEN DE VALENCIÀ 15-II-2013 5 .