You are on page 1of 3

Teži trening lakša utakmica Aleksandar Šakić Inicijalna ideja je počela da se materijalizuje.

Rezultati „studije izvodljivosti“ su pozitivni, organizacioni komitet je formiran. Učinjena je podela odgovornosti i obaveza članova tima. U američkoj profesionalnoj košarci publika često skandira: „odbrana, odbrana!“. Naš tim, u ovoj fazi ima slogan: „priprema, priprema!“. Članovi tima su svesni da, što je trening teži, to je lakša utakmica. Neki filozof davno je rekao da kvalitetna priprema čini 90% uspeha. Dobro planiranje danas, olakšava organizaciju, upravljanje i kontrolu događaja sutra. Vodite računa o Vašoj infrastrukturi. Ne zaboravite značaj sponzora za Vaš događaj. Adekvatni budžeti koji se ne „probijaju“ i sinhronizacija rada članova tima... mnogo je briga. Ne brinite, vodite računa Ne ulazeći, ovom prilikom u detalje, Vaš plan treba da sadrži aktivnosti i odgovornosti članova tima u oblasti vrste i vremenskog određenja operacija koje će se izvršiti. Operacije u okviru finansijskog plana omogućavaju kontinuitet u fazi organizovanja događaja. Saradnja sa sponzorima i prodaja su izvori finansiranja, a potrebna odobrenja i osiguranja u skladu sa zakonom, daju legitimnost događaju. Vodite računa o učesnicima događaja i odnosu sa VIP posetiocima. Veoma su važni publicitet i medijska zastupljenost, kao i promocija i oglašavanje. Obezbeđenje, medicinska nega i merčendajzing takođe imaju svoju ulogu u organizaciji i upravljanju događajem. Ne brinite, vodite računa. Proračun budžeta Počnite sa listom osnovnih troškova. Ukoliko imate račune od prethodne godine, pogledajte i napravite proračun. U budžet ubacite sve moguće troškove, iako za neke od njih pretpostavljate da neće biti zastupljeni. Sva sponzorstva prikažite kao prihod. Nemojte prikazivati spisak svojih želja. U izvesnoj meri i sponzorstva se mogu posmatrati kao izdatak, jer i proces pronalaženja sponzora ima svoje troškove. Nakon popisivanja svih troškova i dodavanja 10% kao rezerve, odredite iznos prihoda. Potrudite se da budžet bude realan prikaz prihoda i troškova (isključujući prihode od sponzorstva). Uradite željeni budžet i zategnuti budžet. Troškove predstavljaju: učesnici u događaju, obezbeđenje, dozvole, administrativna podrška. Osim troškova operacija i produkcije, tu su i troškovi dobavljača za opremu, ketering i sl. Promotivni troškovi za flajere, banere, oglašavanje i PR predstavljaju značajnu stavku u ukupnim troškovima. I na kraju, trošak angažovanja izvođača i učesnika. Troškovi su svuda oko Vas i vrebaju. Vodite računa o troškovima u svom budžetu.

već i za organizatore. Ukoliko organizujete događaj sportskog karaktera. Možda ima mesta angažovanju dece ili odraslih sa specijalnim potrebama? Možete organizovati dobrovoljne aukcije. mogućnost obraćanja predstavnika sponzora. poput modnih revija u kojima će se pojaviti sponzor. razmislite o pozivanju sadašnjih ili bivših sportista koji će prisustvovati. događaj može biti uspešan i predstavljati nagradu za sve učesnike. specijalan tretman zaposlenih i VIP posetilaca.. Uz pažljivo planiranje i dobru organizaciju. Uvek postoji satisfakcija da ste uradili nešto što je donelo korist ne samo Vašoj organizaciji. morate obezbediti sponzoru ono što ste obećali. već i celoj zajednici. davati autograme obožavaocima. Ostale aktivnosti. prezentaciju cena.Sponzorstvo i događaj Prihodi koji se ostvaruju putem specijalnih dozvola za prodaju proizvoda ili usluga na Vašem događaju ili komercijalna sponzorstva predstavljaju važan izvor prihoda. samo dodaju vrednost Vašem događaju. Proširenje događaja Razmišljajte o tome kako možete da dodate vrednost Vašem događaju i učinite ga zanimljivijim i uzbudljivijim u cilju povećanja prepoznatljivosti i lakšeg pronalaženja sponzora. vidljivost. Sporazum sa vašim sponzorom može da sadrži:ekskluzivitet (bez proizvoda ostale konkurencije). Može da bude zabavan. Organizujte završni sastanak sa sponzorom na kojem ćete predati detaljan izveštaj o događaju. . Sa druge strane razmišljajte o proširenju osnovnog događaja drugim. pratećim događajima koji obezbeđuju sponzoru dodatnu vrednost.. Ako imate sigurno sponzorstvo. Sa organizacionim komitetom analizirajte kompletnu proceduru u svakoj fazi u cilju poboljšanja organizacije narednog događaja. Upravljanje događajima može biti zabavno. Pronađite modalitet dobročiniteljstva od kojeg će lokalna zajednica imati koristi. održati govor ili prezentaciju. demonstraciju proizvoda. Obezbedite kliping i analizu medijskog publiciteta zarad lakšeg pronalaženja sponzora pri narednom organizovanju Vašeg događaja. večere sa slavnim ličnostima i govorima. specijalno deljenje uzoraka. Postprodukcija Kada se spusti zavesa i kada se završi sa zahvalnicama svima koji su učestvovali ne zaboravite da sredite i platite sve nastale račune. ne samo za posetioce. distribuciju promotivnog materijala. kao i pristup bazi registrovanih učesnika događaja. specijalna priznanja. Takođe možete da mu ponudite besplatne ulaznice za događaj. pominjanje u Vašim govorima i javnim porukama.

kao što su registracija imena i zvanične licence.Gerila marketing Čuvajte se zaseda koje može da postavi konkurencija Vašeg sponzora. kao i saradnja sa lokalnim vlastima. Svejedno je da li avion u niskom letu vuče zastavu konkurenta ili se postavljaju znaci bez odobrenja ili deli reklamni materijal konkurencije. U svakom slučaju. Najbolje je da obezbedite sve legalne procedure. potražite savet pravnika pre događaja. Oni svojim akcijama mogu da doprinesu uverenju javnosti o njihovoj uključenosti u Vaš događaj. . Morate zaštiti interes Vašeg sponzora i integritet Vašeg događaja minimalizacijom rizika od aktivnosti kompanija koje nisu Vaši sponzori.