You are on page 1of 10

PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE -Teza de doctoratÎN CADRUL SISTEMELOR DE SECURITATE NATIONALA Doru JUVERDEANU _____________________________________________________________________________________________________________________

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT
1. CUPRINS 1. GLOBALIZAREA SI SITUATIA GEOPOLITICA ACTUALA-NECESITATE A REPROIECTARII MANAGERIALE ÎN SISTEMELE DE SECURITATE NATIONALA PARTICULARITATI ALE MANAGEMENTULUI ÎN SISTEMELE DE SECURITATE NATIONALA 2.1 Societatea contemporana – o societate a organizatiilor 2.2 Managementul în sistemele de securitate nationala 2.2.1 Management operativ si strategic 2.2.2 Functiile managementului 2.2.2.1 Previziunea 2.2.2.2 Organizarea 2.2.2.3 Coordonarea 2.2.2.4 Antrenarea 2.2.2.5 Control-evaluarea 2.2.3 Decizia în sistemele de securitate nationala 2.2.3.1 Delegarea deciziei 2.2.3.2 Tipologia si cerintele deciziilor 2.2.3.3 Consecintele deciziilor si etapele adoptarii lor 2.2.4 Motivarea resurselor umane în sistemele de securitate nationala 2.4 Concluzii asupra managementului în sistemele de securitate nationala 3. DIAGNOSTICAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN SISTEMELE DE SECURITATE NATIONALA 3.1 Dezvoltarea organizationala si managementul schimbarii 3.1.1 Dezvoltarea organizationala 3.1.2 Conceptul de management al schimbarii 3.1.3 Modele si metode ale schimbarii 3.1.4 Diagnosticarea - Metodologie manageriala 3.1.5 Tipologia diagnosticarilor 3.2 Cercetare privind diagnosticarea managementului resurselor umane în sistemele de securitate nationala 3.2.1 Obiectivele cercetarii 3.2.2 Metodologia de elaborare a cercetarii 3.2.3 Rezultatele cercetarii 3.2.4 Interpretarea rezultatelor cercetarii de diagnosticare 3.2.5 Sinteza principalelor puncte slabe si puncte forte ale managementului resurselor umane în sistemele de securitate nationala

2.

1 Consideratii privind necesitatea analizei si proiectarii posturilor 4.1 Propuneri privind analiza si proiectarea posturilor 4.3 Recrutarea si selectia resurselor umane– rezultat al culturii organizationale promovate de sistemele de securitate nationala BIBLIOGRAFIE ANEXE A1.Fisa de evidenta A3.4 Propuneri privind managementul carierei 4.Erori în procesul de evaluare A10.Fisa de evaluare anuala/speciala (evaluator unic) A7.PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE -Teza de doctoratÎN CADRUL SISTEMELOR DE SECURITATE NATIONALA Doru JUVERDEANU _____________________________________________________________________________________________________________________ 4.2.5.2 Propuneri privind recrutarea resurselor umane 4.3 Criteriile pentru analiza si proiectarea posturilor 4.3.6 Propuneri privind managementul recompenselor 5 CONCLUZII 5.2 Organizarea activitatii de analiza si proiectare a posturilor 4.1 Arta inducerii în eroare – „politica” în managementul resurselor umane din sistemele de securitate nationala 5.Fisa de evaluare anuala/speciala A6.5 Propuneri privind evaluarea performa ntelor 4.5.3 Metode de recrutare a „colaboratorilor externi” 4.4.Fisa de evaluare a pregatirii profesionale A9.1. PROPUNERI DE PERFECTIONARE A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN SISTEMELE DE SECURITATE NATIONALA 4.1 Sistemul de gestiune a resurselor umane – componenta a managementului carierei 4.2 Desfasurarea activitatii de evaluare a resurselor umane 4.1.4.3.2.1 Identificarea si evaluarea potentialului psiho-comportamental 4.3 Propuneri privind selectia resurselor umane 4.1 Responsabilitati privind evaluarea resurselor umane 4.Dosar personal A2.Glosar de termeni si expresii specifice activitatii informativ-operative REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 6 7 8 .2 Testarea „loialitatii” si pregatirea preliminara a resurselor umane 4. Fisa de evaluare anuala/speciala (studii medii) A8.2 „Colaboratorii externi” – Resursele umane „din umbra” ale serviciilor de securitate nationala 4.Fisa de evaluare ajutatoare A5.1 Modalitati de abordare a recrutarii resurselor umane 4.5.1.Fisa de evidenta pe functii A4.2.2 Reguli metodologice de completare a sistemului de gestiune a resurselor umane 4.3 Metodologia de completare a documentelor de evaluare 4.2 Calitatile recrutorului 5.

CUVINTE-CHEIE • Actiune informativa • Actiuni teroriste • Activitate informativa • Activitate informativ-defensiva (contrainformatii) • Activitate informativ-ofensiva (spionaj) • Cautarea informatiilor • Comunitate informativa • Culegere de informatii • Diagnosticare • Estimare • Evaluarea performantelor • Exploatare în orb • Informare • Intoxicare • Management • Managementul carierei • Managementul resurselor umane • Managementul schimbarii • Obtinerea informatiilor • Obiectiv • Planificare • Recrutare .PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE -Teza de doctoratÎN CADRUL SISTEMELOR DE SECURITATE NATIONALA Doru JUVERDEANU _____________________________________________________________________________________________________________________ 2.

Acest lucru putem sa.l observam daca analizam numai o parte a componentelor managementului resurselor umane actual. trebuie promovata o activitate de „recrutare activa” în care personalul din compartimentele de resurse umane „cauta” candidatii în mediile de interes. cu propunerile de perfectionare corespunzatoare rezultate din cercetarea efectuata. este deficitar. si ma refer la metodele de atragere a candidatilo r reprezentativi.PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE -Teza de doctoratÎN CADRUL SISTEMELOR DE SECURITATE NATIONALA Doru JUVERDEANU _____________________________________________________________________________________________________________________ • Resurse umane • Retea informativa • Selectie • Securitate nationala • Serviciu de informatii • Supraveghere informativa • Sursa (tinta) 3. iar de aici t tul se „amplifica” o aproape exponential. trebuie pornita de la constatarea ca actualul sistem de asigurare cu resurse umane. societatea. si pot crea diferite vulnerabilitati. mijloace sau proceduri pentru perfectionare si îmbunatatire. Recrutarea activa. de selectie. în mare majoritate. cu toate ca în cadrul tezei activitatile specifice managementului resurselor umane au fost abordate pe componente. câteva aspecte. sugestive. prin filiera universitara proprie. cu rezultat direct în calitatea resurselor umane. în vederea implementarii celor mai bune metode. Din complexitatea procesului de asigurare cu resurse umane pentru sistemele de securitate nationala vreau sa prezint. acestia sunt dintre cei care nu au putut fi integrati în alte institutii fie din cauze profesionale. cu rezultate directe în realizarea obiectivelor organizationale. în mediile de interes („vânatoarea de capete” sau „head-hunting”. formare (pregatire) si dezvoltare în cariera a celor mai buni. Ar fi indicat sa pornim de la selectia naturala pe care o face. care angreneaza resursele umane competitive. pentru început. REZUMATUL PROPRIU-ZIS Reproiectarea managementului resurselor umane din cadrul sistemelor de securitate nationala. fie de alta natura. (1) Având în vedere ca recrutarea este baza asigurarii cu resurse umane a unei organizatii (si nu selectia). cum este cunoscuta în . Nu trebuie încurajata „recrutarea pasiva” în care candidatii „vin la usa institutiei” deoarece. într-o prima etapa.

cantitatea. unul din factorii determinanti în ridicarea eficientei metodelor de selectie este timpul pe parcursul caruia se desfasoara metodele respective. Ca exemplu: asesorul poate aplica exercitii de investigatie. totul fiind înregistrat video. toate acestea fiind. printr. O metoda de selectie. necesitatea încadrarii rapide a functiilor vacante nu trebuie sa afecteze calitatea resurselor umane. În acest sens. astfel. loialitatea si consecventa. prin timpul scurt alocat activitatii de verificare si selectie. pentru functiile de top. prin simulari si studii de caz (4-5 simulari pe zi). care executa evaluarea candidatului. este angrenarea candidatului în activitati specifice de culegere de informatii putându-se. (2) Selectia candidatilor.un simplu examen de admitere. sistemele de securitate nationala trebuie sa pregateasca specialisti în domeniul selectionarii resurselor umane (asesori). verifica: • • • • abilitatile generale. Actualul sistem de selectie face o ierarhizare a candidatilor dupa capacitatile intelectuale. iar ulterior analizat si interpretat. prin întrebari specifice. se urmareste si abilitatea acestuia de a. având în vedere specificul foarte diferit al acestei meserii si calitatea esantionului din care se realizeaza selectia. prin interviuri. datorita vulnerabilitatilor suplimentare ce pot fi induse accidental sau voit. Numerosi candidati.l pune în practica. de la care candidatul trebuie sa obtina cât mai multe informatii. genii”. o „baterie de test” putând dura câteva zile. Din acest punct de vedere pe lânga testele clasice. Cu toate ca exista tendinta externalizarii activitatii de recrutare. calificati si competitivi nu pot fi selectionati daca nu sunt localizati. dar mai ales calitatea informatiilor obtinute. fara sa identifice aptitudinile practice „de a obtine informatii din mediile de interes”. nu poate identifica subiectii ce mai „indicati” pentru activitatea de informatii. puterea de penetrare în medii de interes. ulterior. în care acesta joaca rolul unei „surse”. neaparat.afirmatia apartine unui înalt oficial CIA. identificati si atrasi prin procesul de recrutare. în care se verifica bagajul informational al candidatului. „Cei mai buni spioni nu sunt. Pentru ca cele prezentate sa devina operationale. fie el foarte exigent. în fapt cea mai recomandata. simularea lucrului. Totodata. obiectiv cuantificate prin grile ponderate. individual sau în echipa. . unde se cer specialisti cu anumite abilitati.PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE -Teza de doctoratÎN CADRUL SISTEMELOR DE SECURITATE NATIONALA Doru JUVERDEANU _____________________________________________________________________________________________________________________ literatura de specialitate) este practicata cu succes de catre majoritatea firmelor de recrutare a fortei de munca. nu este o solutie adecvata pentru un serviciu de informatii. patriotismul.

pe toate palierele de specialitate din domeniile de interes pentru securitatea nationala. în partea de introducere sunt prezentate argumentele autorului referitoare la necesitatea reproiectarii manageriale. vor fi angajati în institutie si formati (pregatiti) printr-un curs postuniversitar de specializare. comparabile cu activitatile similare desfasurate de componentele operativ. determinata de globalizare si situatia geopolitica actuala. operative (de recrutare). 1 http://www. au determinat si aparitia unor noi amenintari. cu veleitati pentru munca de informatii. în sistemele de securitate nationala. trebuie înclinata „balanta” activitatilor compartimentelor de resurse umane. mai ales. atunci când li se prezinta traseul angajarii. am constatat ca în prezent multi candidati valorosi nu intra în competitie sau renunta. logica. Totodata. referitoare la „Perfectionarea managementului resurselor umane în cadrul sistemelor de securitate nationala”. flexibilitate si eficienta crescuta. pentru optimizarea tuturor fluxurilor ce alcatuiesc acest segment de activitate.i confere operativitate. generate de situatii mai mult sau mai putin de criza. În acest context.ase. cu durata de. Toate cele prezentate în sinteza.PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE -Teza de doctoratÎN CADRUL SISTEMELOR DE SECURITATE NATIONALA Doru JUVERDEANU _____________________________________________________________________________________________________________________ (3) În urma proceselor de recrutare si selectie prezentate. Dincolo de masurile cosmetice sau de management reactiv. Astfel. se impune si o revalorizare a întregii functiuni de management al resurselor umane în cadrul sistemelor de securitate nationala. cel putin. reprezentat de globalizare. abordându-se o problematica specifica. eterogen.informative. transformarile majore. mai sus. candidatii cu adevarat valorosi. O filiera postuniversitara de asigurare cu resurse umane. Conform cuprinsului lucrarii. la toate cele propuse. Din experienta personala si rezultatele cercetarii de diagnosticare a managementului resurselor umane. antrenate de acest proces complex. prezentate în cadrul tezei. care sa. un an universitar. care sa implice atât aspecte de management strategic cât si metodologic. prezinta avantaje economice si poate asigura.ro/ . în favoarea activitatilor practice. de la optiunea actuala centrata. sistemele de securitate nationala trebuie sa-si remodeleze strategia manageriala dupa liniile de forta ale noii societati pentru a-si atinge obiectivele organizationale. destul de sumar. mai sus. la adresa securitatii nationale. pe evidenta resurselor umane. au fost structurate în cadrul tezei conform reglementarilor privind organizarea si desfasurarea doctoratului1 . generate de specificul societatii informationale. specialistii necesari derularii unei activitati de informatii eficiente.

atât de sensibila a culegerii de informatii cu relevanta pentru securitatea tarii. evidentiind functiile managementului asa cum sunt ele aplicate în institutiile cu atributii în sfera. argumentând aceasta necesitate pentru dezvoltarea organizationala si posibilitatea implementarii unor noi strategii. Propunerile avute în vedere se refera la: analiza si proiectarea posturilor. În urma interpretarii rezultatelor cercetarii. pe segmentul de activitate în care a fost conceputa tema lucrarii. dupa stabilirea obiectivelor. care a evidentiat principalele puncte forte si puncte slabe ale managementului resurselor umane în cadrul acestor sisteme. managementul recompenselor si manage mentul conflictelor). am prezentat propunerile de perfectionare a managementului resurselor umane în sistemele de securitate nationala. managementul carierei. cuprinzând activitatile generale specifice managementului resurselor umane (strategii si politici în domeniul resurselor umane. accentul fiind pus pe cultura organizationala. Concluziile finale cuprind aspectele rezultate din specificul activitatilor institutiilor din cadrul sistemelor de securitate nationala. ca o caracteristica definitorie. ce a amprentat managementul resurselor umane. managementul carierei. vizibila mai mult decât în ale organizatii. . recrutarea si selectia. am prezentat particularitatile managementului în cadrul sistemelor de securitate nationala. sunt incluse în doua capitole distinc te. planificarea resurselor umane. evaluarea performantelor si managementul recompenselor. Astfel. unul în care am realizat diagnosticarea managementului resurselor umane în sistemele de securitate nationala. într-o continua transformare. evaluarea performantelor. Contributiile proprii. selectia resurselor umane. analiza si proiectarea posturilor. recrutarea resurselor umane. Astfel.PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE -Teza de doctoratÎN CADRUL SISTEMELOR DE SECURITATE NATIONALA Doru JUVERDEANU _____________________________________________________________________________________________________________________ Pentru reliefarea stadiului cunoasterii. acest segment de activitate trebuie reproiectat pentru a putea raspunde provocarilor dintr-o societate dinamica. Pentru obtinerea unor rezultate cât mai obiective. cercetarea am realizat-o prin aplicarea unui chestionar cu întrebari structurate în opt grupe. chestionarul (cu întrebari î chise) a fost n completat cu observatia directa ca tehnica de cercetare sociologica.

1993-1998 1988-1993 Specialist tehnic la diferite unitati militare ale Ministerului Apararii Nationale. Specialist în domeniul managementului resurselor umane la Directia Management Resurse Umane a Ministerului Apararii Nationale.în prezent • doctorand în stiinte economice la Academia de Studii Economice Bucuresti.10.92.29.409.73 juverdeanudoru@yahoo. ap. Opanez.com româna 13 octombrie 1965 1998-pâna în prezent Specialist în domeniul managementului resurselor umane la Serviciul Român de Informatii (functie de conducere).7. sectorul 2 0722. str.Bucuresti 2002-2003 • • Învatamânt postuniversitar. bl. EDUCATIE SI FORMARE 2001.PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE -Teza de doctoratÎN CADRUL SISTEMELOR DE SECURITATE NATIONALA Doru JUVERDEANU _____________________________________________________________________________________________________________________ 4. . 031. nr.33. Curs postuniversitar de specializare în domeniul managementului resurselor umane la Academia de Studii Economice .73.87. Facultatea de Management. CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume JUVERDEANU Doru Adresa Telefon E-mail Nationalitate Data nasterii EXPERIENTA PROFESIONALA Bucuresti.

. perfectionarea pregatirii etc. Gestionarea conflictelor. Întocmirea sau elaborarea documentelor de personal în diferite etape ale parcursului profesional (recrutare.Gestionarea activitatilor legate de aprecierile anuale ale rezultatelor obtinute de personalul angajat.PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE -Teza de doctoratÎN CADRUL SISTEMELOR DE SECURITATE NATIONALA Doru JUVERDEANU _____________________________________________________________________________________________________________________ 1998-2003 • • • Facultatea de Electrotehnica din Universitatea „Politehnica” Bucuresti.).Activitati de consiliere si orientare profesionala. la nivelul unei structuri din serviciile speciale (atât a celor din interiorul microstructurilor cât si cele aparute între membrii acestora si societatea civila). îndeosebi în domeniul managementului resurselor umane (13 ani). Specializarea navigatie.Activitati de recrutare a absolventilor de studii universitare în vederea asigurarii unui portofoliu de candidati pentru încadrarea în diferite structuri din sistemul de siguranta nationala (atât pentru functii de executie cât si pentru functii de conducere). Activitati de analiza în vederea elaborarii bilanturilor periodice referitoare la personalul diferitelor structuri si organisme. . APTITUDINI SI COMPETENTE Experienta acumulata. mi-a permis însusirea si dezvoltarea unor abilitati. prioritar în urmatoarele directii: . Învatamânt superior. Specializarea electrotehnica generala. selectie. Activitati de public-relations. - - LIMBI STRAINE Limba engleza Bine Limba franceza Elementar .Activitati de selectie a candidatilor punctati în vederea încadrarii. 1984-1988 • • • Facultatea de Navigatie din Institutul de Marina „Mircea cel Batrân” – Constanta. . Învatamânt superior. evolutie profesionala.

I.I.R.2/2005).N. Editura A.-îmbunatatirea factorului uman si siguranta nationala (Referat-sesiunea de comunicari stiintifice). din perspectiva culturii organizationale (Referat-sesiunea de comunicari stiintifice).I. Politici în domeniul recrutarii si selectiei resurselor umane pentru sistemele de securitate nationala (Referat-sesiunea de comunicari stiintifice). 2005 Perspectiva organizationala a protectiei informatiilor (Analele Academiei Nationale de Informatii.I. 2005 Recrutarea si selectia resurselor umane-consideratii privind îmbunatatirea factorului uman în serviciile d informatii (Revista Psihologia & mass. A. 2006 .I.N.R.N.N. Editura A. 1999 Consideratii privind locul si rolul managementului resurselor umane în structura S. Ed.I.PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE -Teza de doctoratÎN CADRUL SISTEMELOR DE SECURITATE NATIONALA Doru JUVERDEANU _____________________________________________________________________________________________________________________ INFORMATII SUPLIMENTARE Publicatii si comunicari stiintifice: Managementul resurselor umane în S. nr. 2003 Calitatea resurselor umane într-o Românie furnizoare de securitateconsideratii privind perfectionarea recrutarii resurselor umane în serviciile de informatii (Referat-sesiunea de comunicari stiintifice).I.N. nr. Editura A. Ed.N. Editura A. 2002 Reforma managementului resurselor umane-Recrutarea (Referatsesiunea de comunicari stiintifice).I. A.media.7-8).I. Editura A.N.