SAINS

TAHUN 5

SIRATAN MAKANAN Food Web .

.DEFINISI SIRATAN MAKANAN • Gabungan dua atau lebih rantai makanan.

AKTIVITI KUMPULAN .

CUBA FIKIRKAN • Apakah yaang akan terjadi jika populasi alga berkurangan? .

CUBA FIKIRKAN • Apakah yang akan terjadi jika populasi ikan tilapia bertambah? .

CUBA FIKIRKAN • Jika populasi tumbuhan berkurang. adakah burung mampu terus hidup? .

apakah akan terjadi pada siratan makanan ini? .CUBA FIKIRKAN • Jika manusia menebas semua rumput.

SEKIAN. TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful