You are on page 1of 3

……………….

EVALUARE 1. Definiţi statica. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ........... 2. Ce este vectorul şi cum se caracterizează. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….... 3.Unitatea de măsură pentru forţă este: a) m/s b) N c) Nm 4. Găsiţi corespondenţe între noţiuni şi definiţiile acestora. Noţiuni a. forţe exterioare b. sarcini dinamice Definiţii 1. dispar odată cu forţele care le-au produs 2. sunt aplicate treptat

c. deformaţii 3. forţele aplicate din exterior plastice d. sarcini statice 4. nu dispar în totalitate după îndepărtare forţelor e. deformaţii 5. sunt aplicate brusc elastice 5. Poziţionaţi forţele care acţionează asupra celor două bare astfel încât acestea să fie solicitate la: a. compresiune; b. forfecare. A B C D

6. Înconjuraţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect: 1. Legea lui HOOKE este reprezentată de relaţia: a) σ r = c σa; a. Este produsă de două forţe transversale b) σ = E ε; egale şi de sens contrar perpendiculare pe c) σ = F/S; d) σ = E/S. Stabiliţi corespondenţa între tipurile de solicitări (1,2,3) şi cauzele care le produc(a,b,c): 1. Solicitarea de întindere 2. Solicitarea forfecare 3. Solicitarea de încovoiere

axa longitudinală a piesei respective situate la o distanţă foarte mică una de alta b. Este produsă de forţe sau/şi momente care acţionează în plane ce conţin axei barei

Este produsă de două forţe egale de sensuri contrare care acţionează în lungul axei barei .………………. c.