You are on page 1of 11

Panukalang batas sa Reproduktibong Kalusugan

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya Tumalon sa: nabigasyon, hanapin Ang mga panukalang batas sa Reproduktibong Kalusugan(Ingles: Reproductive Health bills na kilala bilang RH Bill ang mga panukalang-batas na inihain sa lehislatura ng Pilipinas na naglalayon na siguruhin ang pangkalahatang paglapit sa mga paraan at impormasyon sa pagkontrol ng panganganak at pangangalagang pang-ina. Ang mga panukalang batas na ito ay naging sentro ng pambansang talakayan. Sa kasalukuyan ay mayroong dalawang mga panukalang-batas na may parehong mga layuin:

Panukalang batas ng kapulungan Bilang 4244(House Bill No. 4244) o "An Act Providing for a Comprehensive Policy on Responsible Parenthood, Reproductive Health, and Population and Development, and For Other Purposes"(Ang Aktong Nagbibigay ng Komprehensibong Patakaran tungkol sa Responsable Pagiging Magulan, Reproduktibong Kalusugan, at Populasyon at Pag-unlad, at Para sa Iba pang mga Layunin) na ipinakilala ng representatibong si Edcel Lagman ng Unang Distrito ng Albay. Panukalang batas ng Senado Bilang 2378(Senate Bill No. 2378) "An Act Providing For a National Policy on Reproductive Health and Population and Development"(Ang Akong Nagbibigay ng Pambansang Patakaran tungkol sa Reproduktibong Kalusugan at Populasyon at Pag-unlad) na ipinakilala ni Senador Miriam Defensor-Santiago.

Bagaman may pangkalahatang kasunduan tungkol sa mga probisyon sa pang-ina at pang-anak na kalusugan, may malaking pagtatalo sa pangunahing mungkahi na ang pamahalaan ng Pilipinas at ang pribadong sektor ay magpopondo at magsasagawa ng malawak na pamamahagi ng mga kasangkapang pang pagpaplano ng pamilya gaya ng kondom, mga pill na pangkontrol sa panganganak at IUD habang ang pamahalaan ay patuloy na nagpapakalat ng impormasyon sa mga gamit nito sa lahat ng mga sentro ng pangangalagang pangkalusugan(health care centers).

Likurang impormasyon(background)
Ang unang beses na ang isang panukalang batas tungkol sa Reproduktibong Kalusugan ay iminungkahi noong 1998. Sa kasalukuyang ika-15 Kongreso ng Pilipinas, ang mga panukalang batas sa Reproduktibong Kalusugan na inihain dito ay isinulat ng Pinunong Minoridad ng Kapulungan na si Edcel Lagmanng Albay na HB 96; representatibong Dale Bernard Tuddao ng Iloilo, HB 101, mga representatibo ng Akbayan na sina Kaka Bag-ao at Walden Bello, HB 513; representatibo Rodolf Biazon ng Muntinlupa, HB 1160, representatibo Augusto Syjuco ng Iloilo, HB 1520, representatibo Luzviminda Ilagan ng Gabriela. Sa Senado, si Sen. Miriam DefensorSantiago ay naghain ng kanyang sariling bersiyon ng panukalang batas sa Reproduktibong Kalusugan. Noong Enero 31, 2011, ang Komite ng Kapulungan ng mga Representatibo sa Populasyon at Mga Ugnayang pang-Pamilya ay bumoto na pag-isahin ang lahat ng mga bersiyon sa Mababang Kapulungan na pinamagatang "An Act Providing for a Comprehensive Policy on

Layunin nito Ang isa sa pangunahing pagkabahala sa panukalanag batas na ito(ayon sa komentong nagpapaliwanag dito) ay ang kasalukuyang populasyon ng Pilipinas ay gumagawa dito na "ika12 pinaka-mataong bansa sa buong mundo ngayon" at ang bilis ng pertilidad ng mga kababaihang Pilipino ay nasa "itaas na bracket ng 206 mga bansa". 5 ng ating Constitution nagumagarantiya na “…The free exercise and enjoyment of religious profession and worship. libre pa naman ito? Sagot: Walang birth control pills na syento-porsyentong epektibo sa pagpigil sa paglilihi. shall forever be allowed. makukulong sila. Sec. at Populasyon at Pag-unlad.Responsible Parenthood.Kahit na umiinom na nito ang babae. and For Other Purposes"(Ang Aktong Nagbibigay ng Komprehensibong Patakaran tungkol sa Responsable Pagiging Magulan. at Para sa Iba pang mga Layunin). ng batas. Ang sistemang ito ay paglabag sa Art. without discrimination or preference. Reproductive Health. and Population and Development. III. maaari pa ring magtagpo sa pagtatalik ang itlog ng babae atsemilya ng lalaki at bumuo ng bagong tao—ito ang . Reproduktibong Kalusugan. Kaya ito ay naglalayong pabutihin ang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng "konsistente at magkaayon na pambansang patakarang pang populasyon". Isinasaad nito na ang mga pag-aaral at pagsisiyasat(survey) ay "nagpapakitang ang mga Pilipino ay tumutugon sa pagkakaroon ng maliit na sukat ng mga pamilya sa pamamagitan ng malayang pagpili ng mga paraan ng pagpaplano ng pamilya". Paaano po lalabag sa Constitution ang pagpapakalat ng contraceptivepills. ” Tanong 7. Ito ay tumutukoy rin sa mga pag-aaral na "nagpapakitang ang mabilis na paglago ng populasyon ay nagpapalala ng kahirapan samantalang ang kahirapan ay lumilikha ng mabilis na paglago ng populasyon".

kahit ang pagpapatali lamang ay maaari nang magingsanhi ng pagkakasira ng mag-asawahan pagkat ipapahintulot nito ang vasectomy . kinikitil nito ang bagong nilalangna nasa sinapupunan. Ito ang kahulugan ng“abortifacient effect” o “chemical abortion”—sa madaling salita. II. Ang “chemical abortion” na ito ay labag sa Art. 10 ng Constitution nanagsasabing: “The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. hindina ito makakakapit sa matres at bagkus. hindi matutuloy angpagbubuntis pagkat pinapanipis ng pills ang “lining” ng bahay-bata na siyang kakapitan ng “fertilizedegg” upang maghanda sa kaniyang pagsilang makatapos ng siyam na buwan.“fertilization” at “moment of conception”. Pagka’t ipinagkakait nito ang likas na ikinabubuhay ng “fertilized egg”. Kung hindi naman po contraceptive pills ang gamit ng mag-asawakungdi pagpapatali. Sa katunayan.Ngunit kahit magkaroon ng “fertilization” sa isang babaeng nagpipills . Sec. ay ilalabas na lamang ito ng katawan na parang namuongdugo (blood clot) kasama ng regla. siguro naman ay hindi na ito labag sa Constitution pagka’twala naman pong bagong taong kinikitil ang vasectomy o ligation ? Sagot: Kapag naging batas ang RH Bill. miyembrona ng pamilya. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception… ” Tanong 8. ang “namuong dugo” na ito ay tao na.

malamang na ikapariwara na rin ito ng mga kabataan. paano na po ang mga kabataan na anak ng mga pamilyang ito? Sagot: Iyon na nga po ang napakasaklap dito. Sa madaling salita. Puwede nang magpavasectomy si mister o magpaligate si misisnang walang paalam sa isa’t isa. isang tahasang paglabag sa Art. Kungmagagalit at tututol ang mga magulang sa ibibigay ng mga “health centers” maaaring magsumbongang anak at makulong pa ang mga “nakikialam” na magulang. pati na po angmga menor de edad na dalagita na inaabuso o nabuntis ay maaari nang makinabang sa mga“reproductive health services” nang hindi na kailangang humingi ng pahintulot sa magulang. ang paggalang ng mag-asawa sa isa’t isa. is the foundation of the family and shall be protected by the State .” Sa paningin ng Constitution angpag-aasawahan ay isang sagradong pundasyon ng lipunan na dapat pangalagaan ng estado. Sinisirang RH Bill ang pundasyong ito. Tanong 9. walang pakialaman.Sec. Kung magiging libre na nga po angmga pampigil sa pagbubuntis at hindi na rin maaaring pakialaman ng magulang ang kanilang mgadalagita. XV. na nakasaad po sa Art. Sec. 2 of our Constitution na nagwiwikang: “ Marriage. 12 . Kung hindi po mapo-protektahan ng estado ang pamilya at pag-aasawahan. Kaya’t lalabagin po ng RH Bill anglikas at pangunahing karapatan ng mga magulang na palakihin at arugain ang kanilang mga anakupang maging mabubuting mamamayan. Sa gayon. bagkus ay ginagawa nitong tama ang “kanya-kanyamentality” na nakikita naman nating simula ng pagkakawatak-watak ng pamilya. isinusulong ngRH Bill sa tiyak na panganib ang pamilya at ang pag-aasawahan.at ligation kahitwalang pagsang-ayon ng asawa.pagkakasundo at pagpapasiya nang maayos. ang pag-uusap. Kapag pumasa po ang RH Bill. as an inviolable social institution. II.

4 ng ating Constitution na nagsasabing “ No law shall be passed abridging the freedom of speech. Halimbawa. III. ” Kaya hindi tama na ipasa ito at gawing batas sapagkat lalagyan nitong busal ang mga tao at hahadlangan ang ating karapatang magpahayag ng sarili ng buong laya. mga nag-rarally o nagsesermon —maaaring makulong silakapag hayagan nilang kinalaban ito. Sec. ” Tanong 10. mga komentarista saradyo. susuway ang RH Bill sa Art.. Nakakakilabot namang isipin na magiging parang sapilitan angpagsunod sa mga patakarang iyan! Ano po ang mangyayari kung hindi kamisasang-ayon kung sakaling maging batas na ang RH Bill? Sagot: Paparusahan ang kahit sinong tao na maghahayag ng opinion o impormasyon nakontra sa hangad at nilalaman ng RH Bill kapag naging batas ito. kolumnista sa diyaryo. Samakatuwid. mga guro. or of the press. Tanong 11. of expression..ng ating Constitution : “ …The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the Government. Ang ibig ba ninyong sabihin ay paparusahan ang kokontra sa RH Billkapag naging batas na yon? Ano naman po ang parusa sa mga susuway? .

ganoon pala. ang sino mang sasaway ay maaaring makulong o mamultahan. Wika nila. kapag inalis sa RH Bill ang mgapuntos nitong sakop na ng Magna Carta for Women. nurseka sa eskuwela. lagi pong sabing mga sponsors ng RH Bill at ng mga artista sa panig nila. May magagawa ba kami para mahinto ang pagsulong ng RH Bill? . kung tutuusin. eh bakit po sa mga debate sa TV. sino nga ba ang hindi magkakagusto sa mabubuting puntos ng RH Bill? Angkatawa-tawa po doon ay.00)… ”. pagka’t kaya nitong patayin ang kahit limang-araw na gulang na bata sa sinapupunan. Kung ikaw na nurse ay hindi magbibigay ng pill sahumihingi dahil alam mong “abortifacient” iyon at nakakalaglag. Tanong 12.000.dahil ang nasa Sec. wala nang matitira kundi ang mga hindi kanais-nais na parte na ating tinatalakay dito. Naku. at “women empowerment” pa dawiyon.Sagot: Opo. Tanong 13. ang matatawag na mabubuting bahagi ng RH Bill. 29 ng RH Bill: “ Any violation of this Act or commission of the foregoing prohibited acts shall be penalized by imprisonment ranging from one (1) month to six (6) months or a fine of Ten Thousand (P 10. yaong mangangalaga sakalusugan at kapakanan ng kababaihan ay napapaloob na pong lahat sa tinatawag nating “MagnaCarta for Women”! Samakatuwid. sinisiguro ng “morning-after pill” na dadating ang regla niya. batas na. Halimbawa.00) to Fifty Thousand Pesos (P 50. at kailangan lamang ay maigting na pagpapatupad!Ito’y buong giting pong ipinapaliwanag ng mga Kongresistang tutol sa RH Bill sa Batasang Pambansakung saan masusing sinisiyasat ang RH Bill. at may isang babaeng high school student na hihingi sa iyo ng “morning after pill”—iyon bang pildoras na iniinom ng babae kapag nakipag-sex siya nang walang “proteksyon” laban sapagbubuntis noong nakaraang gabi. paparusahan ka—kulong o multa. eh makakabuti dawyon sa kalusugan ng mga ina at kababaihan. kaya sino ba aayaw doon? Sagot: Siyempre.000.kahit nagkataong “fertile” siya noong gabing iyon.

pagkalat ngAIDS at iba pang mga sexually transmitted diseases (STD. pagkaubosng lahi at pagtanda ng populasyon pagkat ayaw o hindi na mag-anak ng karamihan. Naging mahalaga ang mga nakalap na datosu p a n g m a s a g o t a n g m g a k a t a n u n g a n n g m g a m a n a n a l i k s i k a t a n g m g a datos na ito ay maaaring maging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman. Idilat natin ang ating mga mataat tunghayan kung ano ang sinapit ng mga bansang nagpasa ng sistema ng RH Bill: nakakagimbal napagdami ng sakit ng mga babae dulot ng paggamit ng contraceptive drugs and devices . o mga sakit na nakukuha sa pagtatalik). Tayo lamang mga Pilipino ang magkapagsasabi kung paano natin iibsanang ating kahirapan.Sagot: Malaki.higit na pagdami ng pagbubuntis ng mga dalagita at higit na pagdami ng kasong aborsyon (kapagpumalpak ang inaasahang contraceptive drugs and devices ). Pagpapahalaga Sa nakalap na datos ng mga mananaliksik hinggil sa humahadlang sapagpapatupad ng RH BILL ay naging paraan ito upang malaman ang bawatopinyon ng mga estudyante. ilan ang nais mo?OpsiyonDalas ngtugon(f)Bahagdan(%) I s a . Talahanayan Bilang 15Kung magkakaroon ng Birth Control Policy ang Pilipinas katulad ngChina. pagtaas ng bilang ng diborsyo. patuloyna pagkakawatak-watak ng mga pamilya. pagpapatupad ng RH BILL at ang ilan ay nagsabing kakulangan sa kaalamanng mga Pilipino ukolsa batas na RH BILL kaya hindi ito naipapatupad.upang sa halip na higit tayong pahirapan ng RH Bill ay magkaisa tayo tungo sa ganap na pag-unladng sambayanang Pilipino. at marami pang ibang hindi natin kailanman nanaisingmangyari sa ating bayan. Simulan natin sa pag-iisip para matunton natin ang katotohanan: Bakitisinusulong ng RH Bill ang mga gamot at serbisyong napatunayan na ng medisinang nagdudulot nghigit na panganib kaysa tulong sa katawan ng babae? Bakit gagastahan ng gobyerno ng bilyon-bilyong piso ang mga gamot at serbisyong ito para pigilin diumano ang paglobo ng populasyon—napara ba itong sakit o epidemic na dapat sugpuin? Bakit sapilitang isasagawa ito sa pamamagitan ngpagpaparusa sa mga hindi sang-ayon? Bakit nais simulan ng RH Bill ang pagtuturo ng pananaw nitosa ating mga kabataan?Ang paniniwala na ang malaking populasyon natin ang ugat ng ating kahirapan ay mula saisipang banyaga na pilit ipinalululon ng RH Bill sa ating mga Pilipino. Main Campus ukol saReproductive Health Bill 26 . yaman at talino upang unawain at umahon sa ating kinasadlakang kahirapan. Nawa’y makita ng lahat ng ating mga namumuno at mga mambabatas na tayoay may sariling lakas. d a h i l m a h i r a p a n g b u h a y t a m a n a a n g i s a 4 4 Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP.

3 1 3 1 Madami parin dahil kayamanan ang maraminganak.5 4 5 4 Tatlo.1 0 1 0 W a l a s a o p s i y o n 1 1 K a b u u a n 1 0 0 1 0 0 % Paglalahad Batay sa talahanayan blg. ngunit kung ipapatupad ito mas nakararami ang sumasangayon at ang nais na bilang ng magiging anak ay dalawa lamang. Ang iba naman ay isa lamang ang nais dahil sa Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP.langDalawa.Pagsusuri Isang malaking usapin ngayon sa Pilipinas ang pagkakaroon ng BirthControl Policy.Sa kabuuan 54% ang nagsabi at sumasang ayon na dalawa lamangang nais na maging anak kung magkakaroon ng Birth Control Policy angPilipinas katulad ng China . para magkaroon ng kalaro ang isa atito ang standard. 54% mula sa 100% na mga respondenteang nagsabing dalawa ang nais na maging anak kung magkakaroon ng BirthControl Policy ang Pilipinas katulad ng China. 15. kung sakaling hihirit pa ng isa ang asawako. Lumalabassa ginawang pag-aaral na mas kakaunti ang nagnanais na magkaroontatlong anak kaysa dalawa. Main Campus ukol saReproductive Health Bill 27 . Samantalang 31% naman angnagsabing tatlo . 4% ang nagsabing isa dahil mahirap ang buhay at 10%naman ang nagsabing madami dahil kayamanan ang maraming anak.

Pagpapahalaga Sa nakalap na datos ng mga mananaliksik hinggil sa kung ilan ang naisn a m a g i n g a n a k k u n g m a g k a k a r o o n n g B i r t h C o n t r o l P o l i c y a n g P i l i p i n a s katulad ng China mahalaga ang mga nakalap na datos upang masagot angmga katanungan ng mga mananaliksik at ang mga datos na ito ay maaaringmaging balidong impormasyon upang makapaghatid ng tamang kaalaman.Ano ang magiging epekto ng RH bill kapag naging batas ito? . Main Campus ukol saReproductive Health Bill 28 6. Pananaw ng mga Piling Estudyante ng PUP.kahirapan ng buhay.Sa kabuuan 52% ang nagsabi at sumasang ayon na dalawa lamangang nais na maging anak kung magkakaroon ng Birth Control Policy angPilipinas katulad ng China . Mayroon din iilan na nagsabing nais nila ay maraminganak dahil para sa kanila ay kayamanan ang mga anak.

wala naman akong gaanong alam dito kaya wala akongmasabi.Matuutugan ba ng Gobyerno ang sapat na kaalaman sa RH bill sa mgakabataan ng bansa? o Oo.sa iyong palagay tama ba magkaroon ng RH bill sa ating bansa? o Oo .o Mababawasan ang mga pamilyang nagugutom o Bababa ang bilang ng papolasyon dahil may family planning o Madadagdagan ang pondo ng gobyerno o Giginhawa ang buhay ng bawat pamilya7.Bakit kailangan ipatupad ang RH Bill? o Upang mabawasan ang mga pamilyang mahihirap o Upang mawala tuluyan ang aborsyon o Para hindi na maging sobrang dami ng tao sa Pilipinas o Para maging edukado ang lahat ng tao ukol sa tamang pagpapamilya9 . matutugunan ng Gobyerno umpisahan ito sa Paaralan o Hindi. at kailangan ngmaraming tao sa isang bansa para umunlad o Siguro? Wala akong alam sa gobyerno eh!!12. kasi puro lang paasa ang gobyerno sa Pilipinas o Siguro?13.11. a n o a n g m a s a m a n g e p e k t o n i t o ? o susuwayin ang utos ng simbahan o mapipigil ang buhay sa sinapupunan o mawawala ang family values sa mga Pilipino o tataas ang pre-marital sex10.Anong sektor ng lipunan ang maapektuhan ng RH bill? o Simbahan o Pamilya o Pamahalaan o Lipunan8. . para bumaba ang bilang ng populasyon at magkaroon ng sapat napamilya na kayang buhayin ng mag-asawa o Hindi. kasi labag ito sa batas ng simbahan at immoralidad angaborsyon at kontraseptib o Siguro. Malaki ba ang maitutulong gobyerno upang matutugunan ang RH bill ? o Malaki. dahil gobyerno ang mapagpatupad nito dapat lamang natugunan nila ito o Hindi.Pabor ka ba Family Planning? o Oo. kasi sa hirap ng buhay ngayon dapat lang na magkaroon ngpamilyang nakayang matutugunan ang lahat ng pangangailangan. kasi di gaanong pinapansin ang RH bill.

ilan ang nais mo? o Isa. ito ang nakasanayan ng mga pinoy wag nasanang baguhin o Kakulangan sa kaalaman.Saan mo nalaman ang tungkol sa RH bill? o Sa t. bumibili ako ng dyaryo araw-araw para maging updated samga balita o Sa internet lagi akong nagnenet may facebook ako mga social siteaccount15.Sa palagay mo anu ang humahadalang sa RH bill? o Simbahan dahil ipinagbabawal ang Aborsyon na Legal sa Batas na ito o Moralidad at kultura.v. dahil mahirap ang buhay tama na ang isa lang o Dalawa para magkaroon ng kalaro ang isa at ito ang standard o Tatlo kung sakaling hihirit pa ng isa ang asawa ko o Madami pa rin dahil kayaman ang maraming anak . lahat ng kabataan ngayon ay madalas mag-internet16.14. malaki ang matutulong nito dahil madami ang nanood.o Hindi. kasi ang bawat batang nabubuo ay makarapatang mabuhaygaano man kahirap ang buhay dapat kayanin. pero kungmahirap ako pipiliin ko ang family planning para sapat lang sa kaya ko. Kung matutupad ang RH Bill kanino ito dapat makatugon? o Sa mga mahihirap para magkaroon ng sapat na kaalaman o Sa lahat dahil ang batas ay para sa lahat o Sa mga babae lamang dahil sila ang nanganganak o Sa kabataan para mas maging maayos ang kinabukasan18. o Depende kung mayaman ako magpapamilya ako ng malaki.v.Kung ikaw ang papipiliin sa anong paraan mo ituturo ang RH Bill? o Sa eskwelahan dahil mas madalas mamalagi ang kabataan saeskwelahan o Sa telebisyon. madaming ang Pilipinong kulang angkaalaman ukol dito kaya walang sumasang-ayon17. Kung magkakaroon ng Birth Control Policy ang Pilipinas katulad ng China. o Sa radyo lagi akong nakikinig ng balita sa radyo o Sa Dyaryo. madalas kasi akong manood ng t. o Sa internet.