You are on page 1of 82

1

00:00:57,959 --> 00:01:00,758
SERVICIUL ADOPÞII.
2
00:01:30,456 --> 00:01:35,264
James ºi Cynthia Green
3
00:01:35,314 --> 00:01:38,452
Strada Oakland, nr 13
Stanleyville.
4
00:01:39,051 --> 00:01:40,010
Staþi aºa.
5
00:01:40,560 --> 00:01:43,109
Nu aþi rãspuns la întrebarea
de ce vã consideraþi potriviþi.
6
00:01:43,319 --> 00:01:45,583
ªtim, nu era spaþiu îndeajuns.
7
00:01:45,618 --> 00:01:47,901
Aveam atât de multe de spus.
8
00:01:47,936 --> 00:01:50,185
ªi aici...
la pagina patru.
9
00:01:51,134 --> 00:01:55,282
La întrebarea care întâmâplare
v-a pregãtit cel mai mult
10
00:01:56,641 --> 00:01:58,650
aþi scris doar "Timothy".
11
00:01:59,870 --> 00:02:00,883
Da.
12
00:02:05,492 --> 00:02:09,252
Singura ºansã pe care o aveþi
este sã jucaþi cu cãrþile pe masã.
13
00:02:11,071 --> 00:02:15,397
De aceea vrem sã folosim acest timp
pentru a vã spune povestea noastrã.
14
00:02:16,286 --> 00:02:19,804

- Bine.
- Mai este ceva.
15
00:02:20,976 --> 00:02:22,513
O sã vã vinã greu sã credeþi.
16
00:02:26,232 --> 00:02:28,415
Totul a început
anul trecut în septembrie.
17
00:02:28,698 --> 00:02:32,297
De mulþi ani încercam
când Dr Hunt ne-a dat vestea.
18
00:02:33,550 --> 00:02:36,421
Mai întâi de toate... voi...
nu puteaþi sã vã strãduiþi mai tare.
19
00:02:37,755 --> 00:02:39,089
Sau sã încercaþi mai mult.
20
00:02:39,777 --> 00:02:42,202
Am încercat orice posibilitate medicalã...
21
00:02:43,294 --> 00:02:44,870
cu costuri foarte mari pentru voi.
22
00:02:45,922 --> 00:02:47,660
Dar vine un moment în care...
23
00:02:48,914 --> 00:02:50,329
trebuie sã acceptaþi...
24
00:02:53,118 --> 00:02:54,493
Îmi pare foarte rãu.
25
00:02:56,797 --> 00:02:58,334
Þineþi-l.
26
00:02:59,910 --> 00:03:01,811
Haide, drãguþã.
Haide, haide.
27
00:03:05,813 --> 00:03:07,349
Apeºi tu butonul?
28

00:03:09,573 --> 00:03:10,988
Ce copil bun
ce m-aº face fãrã tine?
29
00:03:11,393 --> 00:03:12,808
Nu-i aºa?
30
00:03:21,541 --> 00:03:22,834
Aºa cã ne-am întors acasã.
31
00:03:30,880 --> 00:03:32,133
Ne-am întors la muncã.
32
00:03:32,618 --> 00:03:34,074
Ne-am continuat ziua.
33
00:03:42,484 --> 00:03:43,898
O sã ne luãm un cãþeluº.
34
00:03:46,567 --> 00:03:47,901
Nu vreau un cãþeluº.
35
00:04:10,502 --> 00:04:12,927
ECONOMISIÞI APA
ALERTÃ DE SECETÃ
36
00:04:52,953 --> 00:04:55,379
CASA ªI MUZEUL CREIOANELOR
CRUDSTAFF
37
00:05:09,772 --> 00:05:11,349
- Bunã, Tommy.
- Poftim.
38
00:05:16,200 --> 00:05:17,292
Bunã treabã.
39
00:05:23,599 --> 00:05:26,671
Ca toate poveºtile frumoase
fabrica de creioane Stanleyville
40
00:05:27,238 --> 00:05:29,138
acest muzeu ºi acest oraº
41
00:05:29,906 --> 00:05:31,280
pornesc de la un vis.

42
00:05:31,968 --> 00:05:35,121
Stanley Crudstaff, patronul nostru...
aici este fotoliul sãu original...
43
00:05:35,323 --> 00:05:36,496
vã rog sã mã urmaþi.
44
00:06:16,360 --> 00:06:17,735
Þi-e foame?
45
00:06:26,023 --> 00:06:28,691
Bunã, surioarã, vroiam doar sã verific
dacã rãmâne valabil pentru mâine.
46
00:06:29,338 --> 00:06:33,624
Dacã îi þii la tine
copiii vor face grãtar.
47
00:06:35,160 --> 00:06:38,111
Aici Allan Rust de la spitalul
Sisters of Mercy.
48
00:06:38,556 --> 00:06:42,397
Sunaþi-mã înapoi.
Mulþumesc.
49
00:07:10,253 --> 00:07:11,547
Iubito.
50
00:07:23,150 --> 00:07:24,444
O sã trecem mai departe.
51
00:07:52,422 --> 00:07:54,645
Nu o pot face,
nu pot trece mai departe.
52
00:07:56,869 --> 00:07:58,446
Atunci treci de-o parte.
53
00:08:01,155 --> 00:08:03,095
De ani de zile
54
00:08:03,338 --> 00:08:05,238
ne gândim cum ar arãta
copilul nostru.
55

63 00:08:27.860 --> 00:08:31.440 --> 00:08:07.464 Dar în seara asta.866 --> 00:08:09.232 Copilul nostru.676 --> 00:08:44. renunþã.738 --> 00:08:46.924 .436 Dar copilul nostru va fi amuzant.Nu pot.572 Sã nu renunþi niciodatã.086 --> 00:08:37.623 Copilul nostru 67 00:08:39. 58 00:08:12.739 --> 00:08:16..213 niciodatã.960 --> 00:08:14.00:08:05.146 --> 00:08:35.Renunþã. 60 00:08:16..038 --> 00:08:41.219 Nu! 56 00:08:07..677 --> 00:08:29.ªtii ce mai cred? . 68 00:08:42.497 nu am putea avea un copil? 59 00:08:14.680 --> 00:08:19.453 --> 00:08:27. 66 00:08:36.275 nu va renunþa.Vezi? 61 00:08:20.766 --> 00:08:11.076 --> 00:08:21. 62 00:08:25.631 .114 Ai auzit ce-au spus doctorii. 57 00:08:09.. Jim.868 va avea inima ta bunã.. 69 00:08:44..172 Nu e amuzant. . 64 00:08:29.564 Putem trece mai departe de mâine. . 65 00:08:34.

995 --> 00:09:40.609 --> 00:08:49. . 83 00:09:41.883 . 76 00:09:24. am stabilit.071 --> 00:09:32..784 --> 00:08:54.306 Amuzant. 82 00:09:38. 74 00:09:16. 75 00:09:22. 77 00:09:27.554 --> 00:09:29.748 Cinstit pânã în pînzele albe..009 Dar ce spui de asta? 78 00:09:29. 81 00:09:35.. 73 00:09:02.621 --> 00:09:24..678 --> 00:09:22.365 Da. ca unchiul Bub. aºa vreau.618 --> 00:09:35.. Tot ce ºtiu este cã.240 Amuzant ca.Sã fii cinstit.70 00:08:47.342 --> 00:08:57.855 Nu ºtiu la ce instrument.580 Priceput cu creionul ca mine la tobe ca tine. 71 00:08:52..ªtii.. .Va avea ureche muzicalã? .454 .204 --> 00:09:04.502 --> 00:09:44.388 Va râde de alþii. în ce ai crezut mereu.963 --> 00:09:37..Cu siguranþã.595 Amuzant precum unchiul Bub.745 .Dar.211 --> 00:09:30. 79 00:09:31.338 .522 --> 00:09:26. 72 00:08:56..360 Va spune adevãrul. 80 00:09:33.Dar copilul nostru nu poate fi perfect..

85 00:09:48.324 Beton. .299 --> 00:09:57. 87 00:09:56.456 --> 00:09:50.copilul nostru copilul nostru va fi beton.181 --> 00:09:47. 84 00:09:45. un copil complet.396 --> 00:10:07.232 --> 00:10:04.599 . 86 00:09:52.622 Bravo! 97 .903 --> 00:10:09.Artist.957 Care va iubi ºi va fi iubit.Nu-i adevãrat.278 Ce zici de asta? 92 00:10:09.188 --> 00:10:13.682 --> 00:10:11.Picasso-ul creionului.442 copilul nostru minunat 94 00:10:13. 95 00:10:21. 89 00:10:01.927 --> 00:10:16.458 Eu sunt neîndemânaticã.Tu eºti groaznic la capitolul discurs. . 90 00:10:05. 91 00:10:07.609 --> 00:10:23.645 --> 00:10:00.393 va marca golul câºtigãtor.347 Gooool! 96 00:10:24. 88 00:09:58.762 --> 00:10:26.507 .208 Da.989 Minunat.095 --> 00:09:55.622 Mãcar odatã copilul nostru 93 00:10:12.

00:10:27,148 --> 00:10:28,482
Ãsta e copilul nostru!
98
00:10:37,619 --> 00:10:38,953
ªi acum?
99
00:14:08,138 --> 00:14:10,160
A plouat ceva.
100
00:14:15,618 --> 00:14:19,256
Totul o sã fie bine.
101
00:14:20,267 --> 00:14:21,561
Ai spus ceva, iubitule?
102
00:14:22,621 --> 00:14:24,157
Am spus cã...
103
00:14:26,098 --> 00:14:27,391
Ce e?
104
00:14:57,593 --> 00:14:59,048
Cred cã a dispãrut.
105
00:15:01,110 --> 00:15:02,445
Jim?
106
00:15:10,086 --> 00:15:11,380
Ia stai...
107
00:15:11,945 --> 00:15:13,037
Stai puþin...
108
00:15:48,454 --> 00:15:50,071
- Salut!
- Salut!
109
00:15:54,761 --> 00:15:56,014
Eu sunt Timothy.
110
00:16:01,472 --> 00:16:02,685
E un nume rãspîndit.
111
00:16:06,566 --> 00:16:08,103
Mergem sã te speli?

112
00:16:08,871 --> 00:16:10,245
Da...
113
00:16:10,529 --> 00:16:11,903
aveþi un prosop?
114
00:16:13,480 --> 00:16:14,572
Da.
115
00:16:20,474 --> 00:16:21,809
E potrivitã.
116
00:16:25,407 --> 00:16:29,490
Urgenþa, ce problemã aveþi?
Aº vrea sã raportez un co... Sunt Jim Green.
117
00:16:29,935 --> 00:16:31,350
Oakroad 13.
118
00:16:31,633 --> 00:16:33,452
Bunã, Jim, sunt Marty, de la fabricã.
119
00:16:34,059 --> 00:16:35,797
Mai câºtig ºi eu un ban.
120
00:16:36,606 --> 00:16:39,962
Marty... la noi se aflã...
121
00:16:41,902 --> 00:16:43,641
nu ºtiu cum sã spun...
122
00:16:45,016 --> 00:16:47,926
a declarat cineva
un copil...
123
00:16:52,293 --> 00:16:55,851
Jim?
Jim, mai eºti la telefon?
124
00:16:56,538 --> 00:16:58,196
ªi eu am fugit odatã de acasã.
125
00:16:58,640 --> 00:17:00,055
Nu-mi mai amintesc de ce.
126

00:17:01,228 --> 00:17:02,603
N-am ajuns prea departe.
127
00:17:05,150 --> 00:17:06,443
Dar tu?
128
00:17:08,020 --> 00:17:09,233
Ai fugit?
129
00:17:09,920 --> 00:17:11,295
Nu.
130
00:17:12,629 --> 00:17:15,823
Cred cã pãrinþii tãi
sunt îngrijoraþi...
131
00:17:21,524 --> 00:17:22,737
se întreabã...
132
00:17:24,071 --> 00:17:25,526
Cindy!
133
00:17:25,850 --> 00:17:27,063
Iubito!
134
00:17:28,316 --> 00:17:30,863
- Trebuie sã vezi ceva.
- De fapt, tu trebuie sã vezi ceva.
135
00:17:39,111 --> 00:17:40,768
Ia uite ce spãlat eºti!
136
00:17:59,285 --> 00:18:00,539
- Alea sunt...
- Da.
137
00:18:03,733 --> 00:18:05,431
Vã rog, nu puneþi întrebãri
despre frunzele mele.
138
00:18:06,118 --> 00:18:07,089
Bine.
139
00:18:07,937 --> 00:18:09,231
Dar vã puteþi uita la ele.
140

00:18:09,757 --> 00:18:10,768
Dacã vreþi.
141
00:18:30,780 --> 00:18:32,478
Nu oricine are aºa ceva.
142
00:18:33,045 --> 00:18:34,298
Da.
143
00:18:35,592 --> 00:18:36,885
Te deranjeazã...
144
00:18:37,128 --> 00:18:38,301
dacã...
145
00:18:44,042 --> 00:18:45,214
Scuze.
146
00:18:50,955 --> 00:18:53,219
Acum în minte se ridicã
ºi mai multe întrebãri.
147
00:18:53,745 --> 00:18:56,647
Iubito, trebuie sã te duci
sã arunci o privire în curtea din spate.
148
00:19:04,497 --> 00:19:05,831
Ies puþin.
149
00:19:12,947 --> 00:19:14,362
Bunã!
150
00:19:15,049 --> 00:19:16,383
Bunã!
151
00:20:28,794 --> 00:20:30,815
Hei!
Marty!
152
00:20:31,826 --> 00:20:33,200
Alarmã falsã.
153
00:20:33,403 --> 00:20:35,505
Credeam cã e un spãrgãtor.
154
00:20:36,435 --> 00:20:38,052

679 Haide Jim.659 --> 00:20:41.785 --> 00:21:03.Porneºte sprinklerele când e rîndul tãu.086 --> 00:21:16.361 Nu.Era doar un raton. .489 O familie. 161 00:20:56. apa e raþionalizatã.995 . 163 00:21:03.679 --> 00:21:12. e ceva ce nu ne spui? 159 00:20:49.622 E ziua ta norocoasã.170 --> 00:21:20. sigur..725 --> 00:21:05. 168 .389 .. 155 00:20:38. . 158 00:20:46.828 Poate doar dacã a plouat doar la tine în curte.413 --> 00:20:50.. i-am alungat aºa cã totul.498 --> 00:21:13. de ce? 160 00:20:53.954 Nebunie.958 Jim. 156 00:20:42.014 Ca sã vezi! 165 00:21:12. nu? 166 00:21:15. 167 00:21:19. n-a plouat.259 --> 00:20:47.Sigur? 157 00:20:43... 162 00:21:01. 164 00:21:10.014 --> 00:20:43.734 Da. Totul e bine...463 Cred cã da. e în regulã.672 --> 00:20:45.246 --> 00:20:58.779 --> 00:20:55.585 Nu.Dar a plouat.

609 Pe acolo. 178 00:21:56.420 Cu plãcere.. 170 00:21:28.136 --> 00:21:47. ai înþeles. 174 00:21:42.Jim ºi Cindy. 172 00:21:34. 171 00:21:30. 176 00:21:49.455 Aºa. poþi sã ne spui.247 --> 00:21:31.Cum merge? . pe acolo. Deºi nu mulþi fac asta.00:21:21.695 --> 00:21:38. 175 00:21:46.023 .648 --> 00:21:58.589 --> 00:21:29.557 Da.481 --> 00:22:06. .619 --> 00:21:44.430 Nu e problemã.675 El e Jim.838 --> 00:21:23. 173 00:21:39.336 ºi sunt foarte mândrã de roºii. . poþi sã ne spui 181 00:22:03.778 Ne place mult sã mâncãm proaspãt ºi sãnãtos multe din legume vin din grãdina noastrã.473 Domnul ºi doamna Green.929 --> 00:21:55. 177 00:21:52.632 .893 --> 00:22:02. Eu sunt Cindy.. 169 00:21:24.357 De ce? 180 00:22:00.937 --> 00:21:51.Bine.263 --> 00:21:42.346 --> 00:21:59.236 ªi de asemenea cred în gustarea de noapte.668 --> 00:21:26.Cindy ºi Jim.722 Mulþumesc. 179 00:21:58.

911 --> 00:22:45.255 .407 Încep sã cred asta.610 .ªtiu. 188 00:22:41.586 Mamã. .264 --> 00:24:04. 183 00:22:19. 190 00:23:16.871 --> 00:22:30.852 ..270 Trebuie sã vorbim.Timothy.892 --> 00:24:07..Dormea acolo.675 --> 00:22:09. .Timothy.057 --> 00:23:40. Tatã.Totul s-a schimbat.Da.693 --> 00:22:21.. .Mi-a spus mamã.ªi doar un bãiat. 191 00:23:29.Cu atenþie. ºtiu. 186 00:22:32.013 --> 00:23:17.Aºa e.663 --> 00:22:37. .Þi-a spus tatã. Jim. 193 00:24:02.961 --> 00:23:31. 184 00:22:27.804 ..709 .078 .102 Oare ne e menit? 189 00:22:43.54 de dorinþe pe listã. 192 00:23:39.092 --> 00:22:28.347 Vino încoace.182 00:22:06.445 --> 00:22:43. 187 00:22:35.190 Poftim. 194 00:24:04. . 185 00:22:28.Era de parcã dintr-odatã .308 --> 00:22:35. .340 . .Nu conta de unde a apãrut.

208 .314 .302 --> 00:24:14.822 --> 00:24:22.215 --> 00:24:36.280 .676 V-aþi pierdut? 198 00:24:15.081 --> 00:24:16. .906 --> 00:24:11.054 Am auzit nebunii mai mari.212 Ne urmãriþi? 199 00:24:16. 207 00:24:35. . 205 00:24:29.005 --> 00:24:09. 206 00:24:31. Tac. 201 00:24:20. 196 00:24:09.131 Tic.503 Am doar douã cuvinte sã vã spun.312 --> 00:24:31.188 --> 00:24:26.318 .598 --> 00:24:20.167 --> 00:24:24.Eram o familie. .Chiar? .698 --> 00:24:18.576 --> 00:24:33. 204 00:24:27.986 Dupã cum spuneam e timpul vostru 203 00:24:25. 202 00:24:23.Da.169 --> 00:24:28. nu? 200 00:24:18.913 Aºadar.194 E o nebunie.Era al nostru.401 folosiþi-l cum credeþi.ªi noi ai lui..663 .195 00:24:08.Eram o familie.În regulã. 197 00:24:13.Nu..

974 Cred cã a uitat. surioarã 219 00:25:22. 221 00:25:26.793 Eu sunt Timothy.437 Bunã. Jim? 220 00:25:25. 212 00:25:04.762 --> 00:24:53.502 Jim! 216 00:25:14. 210 00:24:57. 218 00:25:20.066 --> 00:24:56.036 --> 00:25:12.965 --> 00:25:28.599 --> 00:25:24.133 E ceva neobiºnuit. Bunã. Din grãdinã.060 --> 00:25:03.704 --> 00:25:30.311 --> 00:25:16.394 Bunã.694 --> 00:25:00.208 Mã bucur sã te cunosc.332 Am venit aici asearã.106 --> 00:25:26.176 --> 00:25:10.658 --> 00:25:22. 209 00:24:55. Brenda.885 Tu mereu ajungi mai repede.201 Aloooo! 211 00:25:02.763 Vin.041 --> 00:25:05.927 . 217 00:25:18.451 --> 00:25:13.418 Mã bucur cã v-aþi cunoscut.381 Cine era? 222 00:25:28. 214 00:25:11.214 Bunã. 213 00:25:09.00:24:52.434 --> 00:25:20. 215 00:25:12.

539 --> 00:25:55.299 ... .760 --> 00:25:54.261 Nu ºtiu ce-þi place þie dar eu am tendinþa de a spune prea multe.. 234 00:26:03. 230 00:25:52. doamne.454 --> 00:26:07.665 Bine. 227 00:25:42.466 Jim. eºti gata sã faci cunoºtinþã cu niºte oameni? 228 00:25:44. sau.597 Precum grãdina. pentru cã noi încã nu suntem..O. 233 00:25:58.954 vin din burþile mamelor lor. 229 00:25:51..110 --> 00:26:05. 225 00:25:37....269 Puºtiule. 232 00:25:56.Jim? 226 00:25:39.041 Nu prea cred.719 --> 00:25:39.598 Acum.425 --> 00:25:52..601 --> 00:25:58. 235 00:26:05.531 --> 00:25:44. .Din grãdinã.544 --> 00:25:34.Am venit prea devreme? .116 M-am trezit.134 totþi copiii pe care îi vei cunoaºte azi 231 00:25:54. 223 00:25:32.701 --> 00:25:41.175 .662 --> 00:26:02.415 --> 00:25:36..În timp ce tu vii. .Aºa.212 Aºa cã poate ar fi bine deocamdatã sã þinem pentru noi anumite lucruri. 224 00:25:35.997 --> 00:25:47..

244 00:26:30.538 --> 00:26:10.282 Poþi înþelege cã s-ar putea ca ei sã nu înþeleagã? 240 00:26:20. 241 00:26:21. 248 00:26:42. 249 00:26:44.931 Nu e niciun secret cã noi am încercat sã avem o familie 247 00:26:40.642 Dar îl cheamã Timothy..462 Atenþie! 245 00:26:33.344 Cred cã da.839 Da? 242 00:26:23.211 Uite ce s-a întâmplat.710 De ce? 238 00:26:13.083 --> 00:26:09. 237 00:26:09.416 --> 00:26:25. 243 00:26:24.082 --> 00:26:24.783 --> 00:26:15. 246 00:26:36.440 --> 00:26:32.303 --> 00:26:38.349 --> 00:26:45.301 --> 00:26:19.546 --> 00:26:22.448 --> 00:26:43.236 00:26:08. .103 --> 00:26:41.255 frunzele tale.174 Bun.953 Sã mergem sã cunoaºtem niºte oameni.316 ºi avem niºte veºti bune.823 ªtiu cã e pe neaºteptate.796 --> 00:26:35..845 pentru cã s-ar putea sã nu înþeleagã.090 --> 00:26:21. 239 00:26:17.

704 ºi.297 Totul a fost pe neaºteptate.825 --> 00:27:05.433 --> 00:27:24.294 --> 00:27:11.941 Cînd ai de gând sã-mi spui ce vârstã are ºi de unde vine? 253 00:26:56.027 --> 00:26:50. 259 00:27:14. 251 00:26:48.021 --> 00:27:26.Bunã. 261 00:27:22.318 Ca un miracol. .. 260 00:27:18.639 --> 00:26:58.517 Cum merge? Merge? 263 . 257 00:27:09.615 --> 00:27:06.656 vã rog.828 --> 00:26:54.186 --> 00:27:00.. 254 00:26:59.859 . nu puneþi întrebãri. bãieþi. 258 00:27:12.437 Din prima clipã în care l-am vãzut am simþit cã e al meu.741 Cãrbune. 262 00:27:25.Bunã.370 --> 00:26:47. 256 00:27:05.250 00:26:46. Lãsãm jos deocamdatã.367 --> 00:27:13. 252 00:26:51.590 --> 00:27:17. 255 00:27:02.989 Adicã fãcut de voi.986 Dacã dãdeai de ºtire puteam aduce niºte haine.250 Ce risipã.129 Credeam cã încercaþi sã aveþi un copil de-adevãratelea.754 --> 00:27:20.

300 Îmi poþi sune Big Jim.718 --> 00:28:15.208 --> 00:28:06. tinere. 267 00:27:41. 265 00:27:36. vino aici. 266 00:27:38. 274 00:28:05.474 Nu credeam cã o sã ºi vinã. 268 00:27:45.454 --> 00:27:55. 275 00:28:07..00:27:26.163 --> 00:27:58. .626 Timothy. el este tatãl meu.Bunã.624 . 269 00:27:49.618 Bunicule? 272 00:27:59.683 --> 00:27:51. . Timothy.Bunã.Bunã.018 --> 00:27:37.Bunã.193 .610 Bunã. .258 Noi l-am invitat.045 --> 00:27:32.Salut. 270 00:27:54. Unchiul meu. Bub.548 --> 00:28:02. 271 00:27:57.Bunã.176 Ea e mãtuºa mea.357 ªtii cã eu am inventat sandwich-ul cu unt de arahide ºi jeleu? .549 Timothy.190 --> 00:28:09.106 --> 00:28:04. 276 00:28:11.800 --> 00:27:29. Cum e acolo? 264 00:27:31. bunicule.145 Da. tataie. 273 00:28:03.565 --> 00:27:41. Mel.683 Ei sunt cei care m-au crescut.737 .236 --> 00:27:46.435 --> 00:27:44.

528 Cine vrea sã joace? 286 00:28:49. 287 00:28:52.975 Am sã încep cu tine. 280 00:28:28.754 --> 00:28:55.106 ªtiþi cã sunt un mare admirator al lucrãrilor duneavoastrã? 278 00:28:21.849 . 281 00:28:30.073 --> 00:28:46.Bunã.825 --> 00:28:38.032 .059 Ai ieºit din joc.054 --> 00:28:33. ºtiu.811 Bunã.159 Cum aºa? 284 00:28:41.391 La revedere.165 --> 00:28:18.115 --> 00:28:50.692 --> 00:29:07.069 --> 00:28:57.606 Trebuie sã prinzi mingea.712 Deci toþi aþi ieºit din burta mãmicilor? 283 00:28:36.126 Cred cã nu înþelege.277 00:28:16. 285 00:28:45.Salut. Timothy. 279 00:28:23. 290 00:29:05.700 --> 00:29:05.159 --> 00:28:24.Asta e tot ce ai? .817 Bunã.309 Timothy? .477 --> 00:28:31.178 --> 00:28:22.Da. . 282 00:28:32. eu sunt Timothy. 288 00:28:56. 289 00:29:02.191 --> 00:28:42.658 --> 00:28:30.

702 Jim.670 --> 00:29:34.Jim! 296 00:29:30. 302 00:29:44.031 Stai.809 --> 00:29:48.896 --> 00:29:27. uite! 297 00:29:33. 300 00:29:39.291 00:29:08.. te miºti. 303 00:29:46.630 .799 Dacã are probleme le vom rezolva. 294 00:29:24.intrã ºi tu..039 --> 00:29:15.556 .Nu.774 --> 00:29:41.Ca la orice copil normal . 292 00:29:12. te miºti stai. dar.467 .735 Miºcã-te. nu suntem la Olimipadã.118 --> 00:29:09.285 --> 00:29:18. 299 00:29:37. 298 00:29:35.901 Uite..960 --> 00:29:32.Bine.807 Sper cã nu-mi strici distracþia. haide! . 293 00:29:16. .464 --> 00:29:45.513 De obicei au probleme medicale sau. 304 .753 --> 00:29:39.130 --> 00:29:30.796 --> 00:29:43. 295 00:29:28.979 de altele.Ei.761 Trebuie sã te fereºti de minge. 301 00:29:41.206 --> 00:29:36. priveºte dupã minge.289 Nu ºtii ce o sã fie cu acest copil..

..887 --> 00:29:59. 305 00:30:52.095 Dar tu? 316 00:31:25.930 Jim a decis cã va fi tatãl pe care el nu l-a avut niciodatã.104 --> 00:30:53.384 Nu-mi vine sã cred ce voi spune 310 00:31:03. .317 O. 314 00:31:19.480 .Nu i-am spus nimic.306 dar ce i-ai spus tatãlui tãu dupã ce l-a lovit pe copilul cu frunze în cap? 311 00:31:09. haide. 308 00:30:58..Zãu? ..337 --> 00:31:27.261 Uite.480 --> 00:31:30.491 --> 00:31:15.100 cã voi face lucrurile altfel decât tatãl meu. .00:29:57.756 E Raþele ºi Vânãtorii. 312 00:31:13. 309 00:31:01.896 --> 00:31:00.270 nu va fi privit ca fiind diferit sau ciudat...795 --> 00:31:18.424 --> 00:31:07.529 --> 00:31:12.807 --> 00:31:03.540 Pentru ce a fost asta? 307 00:30:56.351 .247 --> 00:30:55. Mai bine. 315 00:31:23.111 --> 00:31:20.841 --> 00:31:25. doamne. 306 00:30:54.Dar am fãcut un jurãmânt 313 00:31:15.451 Ei.793 --> 00:30:58. asta nu e normal.E complicat.116 Eu am decis cã fiul nostru 317 00:31:27.

331 00:32:11.394 --> 00:31:35.744 --> 00:31:46.. 325 00:31:53.221 Va fi tratat ca un copil normal. eu ºi Reggie ºi cu mine ne cunoaºtem de multã vreme..851 --> 00:32:10. 321 00:31:40. 327 00:31:58.326 Doar un copil normal. 328 00:32:02.768 Pentru cã asta urma sã fie.681 Sunt perfec sãnãtoase de ce le-aº.749 --> 00:31:39. când aveam vârsta ta .228 A.256 --> 00:31:57.942 el este acesta.387 --> 00:32:13..648 Se pricepe foarte bine la plante ºi dacã e cineva care poate rezolva asta 330 00:32:09. 320 00:31:37. da.318 00:31:31. 322 00:31:44.808 Cât se poate de neobiºnuit.948 --> 00:31:50. nu-i aºa? 324 00:31:48.862 --> 00:31:42.665 Sunt frumoase.048 --> 00:32:05. 323 00:31:47. 329 00:32:06.452 --> 00:31:48.237 Incredibil. 319 00:31:34.657 --> 00:32:09.813 --> 00:32:00.528 Le poþi tãia? 326 00:31:55.193 --> 00:31:54..280 --> 00:31:33.886 Culoare bunã vine puternice.565 Timothy.166 Puºtiule.

871 --> 00:32:44. 339 00:32:30. 341 00:32:34.265 Dupã aceea.747 Bine.430 aveam un neg pe degetul mare. nu? .575 --> 00:32:37.642 Ce crezi? 340 00:32:32. 344 00:32:45.389 Despre asta e vorba.961 --> 00:32:26.096 --> 00:32:30.826 Bine.241 Dã-i bãtaie.388 --> 00:33:02.046 N-o sã meargã.667 Tatãl meu m-a dus la doctor ºi a ars chestia aia.300 --> 00:32:19. 334 00:32:18.650 Nu vrem ca cineva sã râdã de tine. 343 00:32:41. 335 00:32:19.014 În regulã.995 --> 00:32:47. nimeni n-a mai fãcut miºto de mine. 337 00:32:26.591 --> 00:32:31.058 Copiii mã strigau "Porc bubos".332 00:32:14. 342 00:32:36.958 --> 00:32:22.068 --> 00:32:35.056 --> 00:32:15. 338 00:32:29.716 Copiii pot fi extrem de cruzi.613 --> 00:32:33. 336 00:32:23.532 Trage aer în piept. 333 00:32:15.915 --> 00:32:18. 345 00:33:00. S-ar putea sã simþi o piºcãturã.750 --> 00:32:28.

576 Lucruri de care credeam cã are nevoie carneþele..700 --> 00:33:45..695 Ce ai pus acolo? Stã sã cadã.431 --> 00:33:21.150 --> 00:33:39. 349 00:33:12.191 --> 00:33:10.180 L-aþi dus la doctor.846 --> 00:33:07. cred cã de aici mã descurc.488 Aºa stã treaba 350 00:33:13. ºerveþele.153 --> 00:33:44.255 .913 .108 Nu. 351 00:33:19. 355 00:33:32.153 --> 00:33:13. bandaje.875 --> 00:33:36.E prea mare presiunea.767 Ai ºi o pereche de ºosete de schimb. 359 00:33:44.681 Gustãri. 353 00:33:25..694 Mamã. 347 00:33:05. 358 00:33:42.346 00:33:02. covrigei care mã gândeam cã þi-ar plãcea. 356 00:33:34..900 Îþi dã medicamente cu gust rãu ºi injecþii care dor.973 --> 00:33:15.811 e ca un fel de trusã de prim ajutor în caz cã.468 Fãrã ele. 352 00:33:21. nu? 348 00:33:08.045 --> 00:33:34.O zi minunatã.013 --> 00:33:31.897 --> 00:33:25. ne-am fãcut treaba.430 O lanternã ºi niºte baterii.774 --> 00:33:04. 354 00:33:29.778 --> 00:33:28. 357 00:33:38. .

731 --> 00:34:34. 372 00:34:36. 361 00:34:00.248 --> 00:34:39.518 Limitate.care îþi sugereazã cã mã intereseazã? .929 --> 00:34:00.815 --> 00:34:07..666 În cel mai fericit caz diminuarea programului de lucru 369 00:34:27.733 --> 00:34:23.590 nu neapãrat voi dar unii dintre voi.653 .148 Alo? 368 00:34:23.Avem un bãieþel. 362 00:34:01. .987 Nimic din expresia dvs.? 366 00:34:10. adicã îþi pierzi locul de muncã tu ºi tu 371 00:34:32.E ceva în expresia mea 363 00:34:04.559 ªtiu. dar am un motiv bun.306 --> 00:34:01.189 --> 00:34:09. 360 00:33:54.292 --> 00:34:11.563 În cel mai rãu caz ..Sã ai o zi aºa cum o sã fie.985 .551 --> 00:34:06.173 --> 00:34:31.717 --> 00:34:28.970 concedieri limitate 370 00:34:29.023 Azi ai întârziat la muncã.. 365 00:34:08.928 ªi continui sã vorbeºti deoarece.842 --> 00:34:03.. 367 00:34:21. plovãrul e pãtat ºi eºti nepotrivit de veselã.Nu doamnã.828 Îmi pare rãu...350 --> 00:34:26. 364 00:34:06.

037 .126 --> 00:35:07. 382 00:35:03.Mulþumim.139 .226 Îmi cer scuze.. .304 --> 00:34:47.239 Nu. iubito.tatãl meu li cu mine nu avem de ales 373 00:34:39.107 --> 00:35:09.Jim.609 Nimeni nu vrea asta.811 --> 00:34:49. 380 00:34:54.459 Timothy? 384 00:35:08.843 Te deranjãm? 379 00:34:52.940 Nici eu nu vreau asta.Ce s-a întâmplat? ..738 --> 00:35:03.606 --> 00:34:44.805 --> 00:34:41.Bunã.603 --> 00:34:56.140 decît sã închidem fabrica. . 377 00:34:47. Nu spun cã asta se va întâmpla.441 --> 00:35:10.Cât de repede poþi ajunge aici? 381 00:34:59.Haideþi.096 --> 00:34:54.134 Vã mulþumesc cã aþi venit aºa repede noi luãm lucrurile astea foarte serios. au sunat de la ºcoalã.872 . 376 00:34:45. 385 00:35:09.856 Cine þi-a fãcut asta? . 383 00:35:06.110 --> 00:34:43.336 --> 00:35:04. 374 00:34:42. Green? 378 00:34:49. e aici. 375 00:34:43.630 --> 00:34:50.404 ªtiu.

Aºa cã.054 --> 00:36:08.507 Sã curãþãm mizeria asta.700 Îmi vei spune numele bãieþilor care þi-au fãcut asta 397 00:36:23.752 .908 --> 00:36:18.472 --> 00:36:15.234 --> 00:36:22. 396 00:36:20.947 --> 00:36:47.220 --> 00:35:12.386 00:35:11. 387 00:35:16. 395 00:36:15.237 --> 00:36:11.476 --> 00:35:17.282 . uite ce vom face.576 Dar n-a fãcut-o. 399 00:36:45. 392 00:36:07.317 Proiectul nostru? 389 00:35:22.018 ªi tot ce mi-am dorit a fost ca tatãl meu sã mã apere.729 Ce s-a întâmplat? 388 00:35:18.349 Proiectul vostru? 390 00:36:03.641 bine? 398 00:36:24.501 ªi eu o sã mã ocup.298 Cînd eram de vârsta ta la fel am pãþit ºi eu.051 --> 00:36:04.740 --> 00:35:20. 393 00:36:09. 391 00:36:04.756 Nu vrea sã ne spunã numele copiilor.Timothy.843 --> 00:36:26.124 Numai puþin.911 --> 00:36:06.096 --> 00:35:23. 394 00:36:12.468 --> 00:36:24.Jim? .

782 --> 00:37:13.637 --> 00:36:52.440 De când eºti pãrinte? 411 00:37:14.890 Deci tu ai gonit baieþii. 409 00:37:10. 403 00:36:54.505 Nu el a gonit baieþii.272 Salut! 413 . 402 00:36:52.357 --> 00:36:55. 410 00:37:11.221 --> 00:37:20.982 --> 00:37:09. 405 00:36:59. ºefu! 400 00:36:48.038 --> 00:37:04. 406 00:37:02.003 --> 00:37:10.012 Cred cã ai auzit ce s-a întâmplat.829 Green? 401 00:36:50.Salut.947 Chiar nu m-a deranjat. 407 00:37:04.537 --> 00:36:53.832 .974 Haide.644 O sa te baþi în locul lui? Crezi cã e înþelept? 412 00:37:19. A fost vina mea.610 Ce se întâmplã? 404 00:36:57.667 --> 00:37:06.ªi pe mine. .612 --> 00:37:00.855 --> 00:37:17.Da.348 --> 00:36:58.454 --> 00:36:49.558 Nu poþi lãsa pe cineva sã te trateze aºa.844 Tatãl tãu se ocupã de asta. 408 00:37:07. m-au sunat acasã.

240 N-a ripostat.727 --> 00:37:39. . 421 00:37:42.622 nu-mi spuneþi 423 00:37:45.00:37:20.678 Aºa cã l-aþi lãsat pe el sã decidã ce e mai bine.342 --> 00:37:36. 425 00:37:53. zis cã e cazul sã înveþe .439 --> 00:37:29. 424 00:37:49. 417 00:37:33.302 Nu era nimic distractiv.986 --> 00:37:48..005 Vã rog.902 ªi ne-ar plãcea sã vinã ºi Timothy.533 cã l-aþi dus înapoi la casa bãieþilor ce l-au batjocorit.382 --> 00:37:52.137 --> 00:37:32.212 Chiar vroia sã meargã. Nici mãcar nu a plâns. 422 00:37:44.485 Cred cã ceea ce vor bãieþii sã spunã. 420 00:37:39. 418 00:37:34.560 A.515 --> 00:37:24. 414 00:37:24.679 e cã sâmbãta viitoare sãrbãtorim o aniversare în jurul piscinei.Da.701 .207 --> 00:37:45.962 --> 00:37:26.935 Noi doar ne distram. 416 00:37:30..ªi au fãcut-o? 415 00:37:28.760 Era important pentru Jim ca bãieþii sã-ºi asume responsabilitatea faptelor. 426 00:37:56. 419 00:37:36.994 --> 00:37:44.336 --> 00:37:58.008 --> 00:37:34.962 --> 00:37:41.061 --> 00:37:54.

.897 --> 00:40:58.783 Poate.517 A îmcercat sã-mi scoatã ºosetele.. 432 00:40:44. 436 00:40:52. Green.280 Te-ai distrat bine? 430 00:40:40.Ce? .334 .sã-ºi ducã propriile lupte.185 --> 00:40:51. 437 00:40:54.221 --> 00:40:43.S-au purtat frumos? .069 sã-þi vadã frunzele.Sigur n-a vãzut. 434 00:40:47. 429 00:40:38. 439 00:40:58.Nu trebuie sã laºi pe nimeni 438 00:40:56..530 --> 00:40:53.De ce? 433 00:40:45.592 --> 00:40:56.538 Ce? Te-a vãzut? 435 00:40:50.622 --> 00:40:40. 428 00:38:08.242 --> 00:40:45.918 --> 00:41:02.482 --> 00:40:41. . dar ce mã fac cu fata pe care am lovit-o în cap? ..514 Am lovit o fatã în cap.759 ªtiu. 427 00:37:59.654 .533 .123 Miºto ºosete.829 --> 00:38:10.236 Nu cred.207 --> 00:38:00.940 --> 00:40:47.945 Doar cã am uitat sã îl întrebãm dacã ºtie sã înoate.Ai fost bãrbat? 431 00:40:42.840 --> 00:40:49.

446 --> 00:41:35. 445 00:41:36.370 --> 00:41:12.915 fugi în direcþie opusã.440 00:41:04. 449 00:41:57.901 --> 00:41:59. 451 00:42:16.Bine.579 ªi vã rog.673 --> 00:41:49.496 --> 00:42:43.437 --> 00:42:46.478 Vii? 450 00:42:00.Priveºte.419 Da.071 De ce? 447 00:41:40.942 --> 00:41:06.718 --> 00:41:42.368 --> 00:42:01.669 Uite. 446 00:41:38. 453 00:42:44.600 .Nu.Dacã vezi cã se apropie 441 00:41:08. povestiþi-le prietenilor.336 Ai sã vezi.499 --> 00:42:17. Priveºte.262 --> 00:41:32. 443 00:41:31.373 . .330 Nu eºti singurul care are secrete. 448 00:41:47.Jim? . 442 00:41:11.515 ªtiu ce am vãzut.668 Pãstraþi astea. .177 --> 00:41:09. doar. 444 00:41:33. .590 Perfect. 452 00:42:42.Da.595 --> 00:41:38.785 .980 --> 00:41:40.

481 --> 00:44:42. . nu e un moment potrivit. .005 Planul pentru acea searã .654 Priveºte pe fereastrã.541 --> 00:44:41. 465 00:44:39.614 Timothy! 467 00:44:43.202 .Ne mai vedem.546 --> 00:43:15.685 --> 00:44:00.778 Îþi aminteºti de fata pe care a lovit-o în cap? 460 00:43:13.082 .358 O sã fie bine.Ea este? 461 00:43:15. E prea tânãr. 459 00:43:11.454 00:42:47.157 ºi ei bine.417 Cu toþii muncim din greu.Jim? .831 --> 00:43:20.126 Bine.257 I-ai spus sã fugã de ea 463 00:43:20.158 --> 00:43:08. ne mai vedem.972 --> 00:43:17.Da. nu fuge.904 --> 00:43:22.782 --> 00:44:46.083 --> 00:43:01. 458 00:43:07. ºtiu.913 --> 00:42:49.956 .924 --> 00:43:06. 464 00:43:56. 462 00:43:17.242 --> 00:43:12.037 Timothy? 466 00:44:41. 455 00:43:00. 456 00:43:01.579 --> 00:43:03. 457 00:43:03.549 E prea devreme.Da.Iubito.

980 --> 00:45:26. 479 00:45:29.Vroiam sã avem 470 00:44:51. haide.525 Dragule.era sã stãm cu Tommy. 468 00:44:46. 471 00:44:53.962 Ce pe care nu ºtiam cum sã o purtãm.579 Acela era planul.678 Nu.012 Trebuie sã plecãm. e vorba de unchiul Bub.976 --> 00:45:33.204 --> 00:44:58.188 Ca pãrinþii.678 --> 00:45:13. 472 00:44:57.118 --> 00:44:51. Sã intrãm în detalii..323 .Discuþia! .908 --> 00:44:53.Dar.258 .470 dacã le-aº putea strecura pe lângã poliþiºti.519 --> 00:45:02. 476 00:45:11.În ce detalii? .706 .670 --> 00:45:30. 474 00:45:05.120 --> 00:45:24.Amice.110 --> 00:45:08. Sã discutãm în acea searã. .929 --> 00:44:56. 469 00:44:49.975 Aº coace plãcintele tale preferate 480 00:45:30.. 477 00:45:23.Discuþia.250 --> 00:45:06.328 --> 00:44:48.292 Am ajuns prea târziu? 478 00:45:24. Bub încã e cu noi.543 Ce este? 475 00:45:07. . 473 00:45:00.

951 Îþi aminteºti? 493 00:46:15.111 lucra cu zilele ºi nu lãsa pe nimei 491 00:46:11.765 --> 00:46:11.472 --> 00:45:56.930 --> 00:46:14.402 Îþi aminteºti când a început sã-þi cadã pãrul 482 00:45:38. 489 00:46:04. 492 00:46:12. . . 486 00:45:57.555 --> 00:46:12.849 sã o vadã pânã nu era totul bine.386 --> 00:46:00. 487 00:45:59.551 --> 00:45:51.Apãrea în acea picturã 490 00:46:08.481 00:45:36. 494 00:46:16.932 --> 00:46:19.982 Era o artistã bunã.516 ºi ai convins-o pe Brenda 483 00:45:41.017 --> 00:45:38.426 cã dacã îþi dã îngheþatã va creºte înapoi? 484 00:45:48.798 Când mama era de vârsta ta.520 Era cea mai fericitã dacã avea o pensulã în mânã.081 --> 00:45:58.259 Îþi aminteºti pictura aceea? 485 00:45:52.396 --> 00:46:16.722 --> 00:46:07.599 Nu-i adevãrat.604 --> 00:45:41.237 Era un autoportret.Aºa e.718 --> 00:45:44.841 --> 00:46:04.835 .730 Nu. 488 00:46:00.

464 Bine.603 O aruncase.E în regulã? .678 Mamã ce ai plâns.856 --> 00:46:56.891 --> 00:46:48. 496 00:46:22.004 --> 00:46:36.897 Era înaintea timpului ei.067 --> 00:46:38.819 --> 00:46:30. 503 00:46:44. o sã te odihneºti puþin. 502 00:46:39.123 --> 00:46:32.495 00:46:20.524 --> 00:46:59.551 Poate Timothy sã rãmânã? 506 00:46:54.693 --> 00:47:12.733 --> 00:46:22.Da. 505 00:46:50. mamã.165 --> 00:46:52. 508 00:47:05.716 Mi-a pãrut tare rãu. 498 00:46:31.513 .862 Ai fugit 499 00:46:33.527 O sã facem o pauzã.339 pictura dispãruse. Noi o sã fim acolo.630 Bubbles.492 --> 00:46:41. 497 00:46:28.673 --> 00:46:24.144 --> 00:46:34.505 --> 00:46:46. 507 00:46:57.564 .802 ºi când te-ai întors 500 00:46:35. 501 00:46:37.359 Deci. ce vroiai sã mã întrebi? 509 00:47:09.350 Noi nu pricepeam. 504 00:46:46.731 --> 00:47:08.

sã vedem ce pooþi! 521 00:49:59.612 Nu..748 Haide Green. 517 00:49:31.831 Dacã ºtiam îmi aduceam ºi eu copiii.700 --> 00:49:27.904 --> 00:50:01. Doamne! 522 00:50:02.344 Scuze dle.075 un copil normal.157 --> 00:47:24.N-ar trebui sã se odihneascã? .. 519 00:49:37.165 --> 00:47:22..296 Dupã aceea a trebuit sã-l lãsãm iar pe Timothy sã redevinã 516 00:49:25. 511 00:47:20. 512 00:47:23.654 Urmãtorul! 518 00:49:34..547 --> 00:49:25. 513 00:47:48.052 --> 00:47:18.Poate ar trebui.800 Nu credeam cã voi mai auzi râsul acela vreodatã.778 Urmãtorul! 515 00:49:22.532 --> 00:50:04. sa vedem ce poþi! -Exact.028 . lasã-i.360 --> 00:49:32. 514 00:49:19.972 Este cea mai bunã cale pentru el sã-ºi faca prieteni. Antrenor.676 --> 00:49:21.837 --> 00:49:37. 520 00:49:50.683 Ohh.910 --> 00:49:39.E adevãrat cã tu ai inventat ºi PLD? 510 00:47:17.267 .021 --> 00:47:49. chiar ar fi bine pentru el.039 --> 00:49:52.

437 --> 00:50:13. Antrenor.741 --> 00:50:46. 536 00:50:49.807 Glezna îþi este în regulã? 524 00:50:07.539 doar ca sã-l ajut sã se.652 Hei.650 Ochii pe minge! 526 00:50:19.415 De ce zâmbeºti? 528 00:50:25. 531 00:50:37. alergarea! 530 00:50:32.917 --> 00:50:21.ªterge-þi zâmbetul de pe faþã! 523 00:50:04. 529 00:50:30.976 --> 00:50:34.372 Doamne Dumnezeule! 527 00:50:24.964 Sã nu-mi spuneþi cã sunteþi genul ãla de pãrinþi.351 --> 00:50:05.881 --> 00:50:44.202 Nu o luaþi pe scurtaturã! 532 00:50:39.390 prea preocupaþi ca sa va bãgaþi.911 Nu pot decât sa devin mai bun. 535 00:50:47..679 Scuzati dle.545 --> 00:50:09. nu pot decat sa va spun ca voi lucra cu el.687 --> 00:50:42.288 --> 00:50:49. decât sa ajutaþi. 533 00:50:42.512 --> 00:50:51.121 --> 00:50:25.827 --> 00:50:39.307 --> 00:50:32.658 --> 00:50:26. 534 00:50:44.210 Sigur nu suntem genul acela de pãrinþi! ...364 Haide Green! 525 00:50:12.593 Haideþi! Green.

549 00:51:23.913 --> 00:51:02. ..430 Peºti? 548 00:51:20.212 Foloseºte-þi picioarele! picioarele! 545 00:51:10.812 --> 00:51:19. bine.487 Ce încearcã tatãl tãu sã-þi spunã dar nu reuºeºte este cã 546 00:51:14.150 Atunci nu vom avea nici o problemã.676 --> 00:51:10. 539 00:50:55.943 Fugi mai repede! 541 00:51:00.. 547 00:51:17. 544 00:51:08.716 --> 00:50:55.996 Sunt atatea fete.158 --> 00:51:22..495 --> 00:50:57.877 --> 00:51:25.290 --> 00:51:08. 538 00:50:53.164 --> 00:50:59.409 Ce face ea aici? -Nu ºtiu.072 Baga tare! 540 00:50:58..538 --> 00:51:17.179 Nu scãpa mingea din priviri ºi foloseºte-ti interiorul piciorului. Haide.473 Ceea ce înseamnã cã poþi gãsi fata potrivitã.537 00:50:51. 542 00:51:02.657 --> 00:51:13.570 ar fi o greºealã sã urmãreºti un singur peºte cand sunt atâþia..131 Jim. 543 00:51:06.737 Jim! Ai putea sã.894 --> 00:51:04.654 --> 00:50:53. -Da..

300 --> 00:51:54. artistic.. 556 00:51:48. ºtiu ce simþi.650 .435 --> 00:51:46. 552 00:51:36.830 M-am însurat cu ea! Aºa e! 560 00:52:01. perfect.559 --> 00:51:32... Era tipul ãla original. 557 00:51:52. unde vrei sã ajungi cu asta? 558 00:51:55.733 ºtiu miºcarea..810 Ce încearcã mama sã îþi spuna este.726 --> 00:51:41.583 Haide. dar..943 Nu e chiar la ce mã gândeam. -ªtii? 554 00:51:42.038 Jim.873 --> 00:52:07.516 --> 00:51:28.882 --> 00:52:03.825 Ok! Ochii la minge. 551 00:51:31.003 --> 00:51:48.970 --> 00:52:00. creativ.463 Oaaau! Perfect! 563 00:52:11.332 --> 00:51:57. perfect! 564 .114 Când eram de vârsta ta. ei bine.363 Perfect. 561 00:52:04.620 deci. cu interiorul piciorului rãmâi în picioare! 562 00:52:08.. 555 00:51:47.532 --> 00:51:37..390 --> 00:52:11..550 00:51:27.030 Ce s-a întâmplat cu fata? 559 00:51:58. am intalnit o fata. 553 00:51:39.788 Ascultã..948 --> 00:52:13..984 --> 00:51:51..

926 Ai vrut sã mã vezi? 573 00:52:40.00:52:14. 577 00:52:56.699 Da.818 --> 00:52:46. Ei bine.395 Am auzit ca puºtiul tãu a intrat în echipã.306 Acum? -Acum. În birou la el. 578 .568 ªeful vrea sã te vadã.. 567 00:52:23.673 --> 00:52:39..042 --> 00:52:48.274 Nu e cã ne doream ca el sã fie perfect.174 --> 00:52:34.838 lucrurile s-au complicat la muncã.137 . Copilãria lui. 576 00:52:49.064 Vroiam ca EA sã fie perfectã.808 --> 00:52:30.180 --> 00:52:27. 569 00:52:28.735 ªi chiar când ne obiºnuisem acasã.044 E bun? Sper cã este. 571 00:52:33.182 Salutare Brian.738 --> 00:52:16. 570 00:52:30.502 --> 00:52:59.225 --> 00:52:51..583 Ia loc. intr-adevãr..406 --> 00:52:19.870 --> 00:52:32.050 Asta-i lista confidenþialã.533 --> 00:52:41. 575 00:52:47. 565 00:52:17.. 572 00:52:38.560 --> 00:52:22.714 --> 00:52:25. prima turã de concedieri. 566 00:52:20. 574 00:52:44. 568 00:52:26.

583 00:53:30. Va rog sã mã scuzaþi.000 Deci de ce nu a putut sã traverseze? 584 00:53:35. 580 00:53:11.974 --> 00:53:10.. 588 00:54:05.342 --> 00:53:32.018 .729 Tatã! 589 00:54:10.949 Mai am una...696 --> 00:53:16.674 La revedere bãieþi.729 Bineînþeles tata poate sa decidã cã nu e de ajuns.991 Nu în seara asta. 591 00:54:17. 587 00:53:48.395 --> 00:54:06.161 --> 00:54:20. nu decizi tu cine pleacã.400 --> 00:54:15.031 Era un costum reuºit. muncitori.129 Pentru cã nu avea curaj.259 --> 00:53:27. un creion albastru. Aveam pãlãria ca ºi guma de ºters.373 --> 00:53:02.145 De ce dragule? 585 00:53:42.613 Dar aceºtia sunt toþi oameni buni. 582 00:53:26.057 --> 00:53:12.634 Green. .00:52:59. 586 00:53:44.158 În noaptea aceea de Haloween mama ta purta un costum în formã de creion 590 00:54:13. 579 00:53:06.517 --> 00:53:38.394 Tu doar trebuie sã-i anunþi.107 --> 00:53:44.576 --> 00:53:49.614 --> 00:53:45. 581 00:53:14.004 --> 00:54:13..

469 Toate aceste jurnale..976 Rãpitoare! Dar eram prea speriat 595 00:54:30.696 Este atat de adevãrat! 601 00:54:49.821 --> 00:54:24.403 sã vorbesc cu ea.344 deoarece credeam 606 00:55:08.187 Scria. 593 00:54:24.383 --> 00:54:51.588 --> 00:54:57... din ziua aceea. 594 00:54:27.103 Ce scria acolo? 598 00:54:39.685 --> 00:54:35.785 --> 00:54:32.340 face totul posibil.895 --> 00:55:01.394 ale lucrurilor pe care vroiam sã le fac 605 00:55:06.447 cã dacã faci parte dintr-o creaþie .655 --> 00:55:05.607 Dã-mi jurnalul acela. 597 00:54:36.870 --> 00:55:10.842 --> 00:54:26.621 dar nici unul nu era ca mama ta.308 --> 00:54:29.559 --> 00:54:42.606 --> 00:55:08.200 --> 00:54:48. simt cã un creion 599 00:54:43.478 Am vãzut destule creioane.997 le-am umplut cu schiþe 604 00:55:03.763 --> 00:54:45. 602 00:54:53.637 deci i-am scris un bileþel.526 --> 00:54:38. 603 00:54:59. 600 00:54:47.592 00:54:22. 596 00:54:32.

tu poti sã-l proiectezi 612 00:55:35. 616 00:55:48.150 .353 ºi împreuna îl construiþi.975 --> 00:55:50.142 --> 00:55:58.315 --> 00:55:29.Nu puteam sã-l dezamãgim.913 îþi dã un sentiment superb.392 --> 00:55:56. 618 00:55:54.835 Cum spui copilului tãu cã ceva nu e posibil? 617 00:55:51.337 --> 00:55:12. 609 00:55:22.043 --> 00:55:45. 613 00:55:38. 611 00:55:31.597 Nu credeam cã o putem face.371 iar tu poþi sã-l desenezi. . 608 00:55:16.799 --> 00:56:00.973 Este mai uºor de spus decât de fãcut.010 --> 00:55:42.051 --> 00:55:23. .916 --> 00:55:19. 620 00:55:58.616 .773 Ei bine. 615 00:55:44.Am fost ocupaþi.607 00:55:11.673 --> 00:55:37.336 Noapte bunã.630 --> 00:55:33. .Când ei au încredere în tine. 614 00:55:41. 619 00:55:57.037 --> 00:55:54.382 Nu pot sa cred cã nu mai facem din acestea.465 Eu merg la culcare.830 De ce sã nu faci alt model de creion? 610 00:55:28.Cã nu poate fi fãcut.059 --> 00:55:39.376 Dar cel puþin Timothy va ºtii cã am încercat.

. 623 00:56:07.948 ªi vom verifica.568 Deci vreþi sã cred cã aþi fãcut un creion din frunze? 630 00:57:05..147 Vã daþi seama cã dacã orice parte a poveºtii voastre nu se dovedeºte realã 632 00:57:09.055 --> 00:56:06.667 Încã puþin.370 --> 00:56:10.Cindy desena. 624 00:56:11.530 .039 Dar nu eram singurii care încercau sã facã ceva.Câteva nopþi am stat treji. 631 00:57:06.647 --> 00:56:31. Aºa.Noaptea aceea am stat treji .145 --> 00:57:06. prinzi de cealaltã..E bine.592 --> 00:57:11.Aºa? . 627 00:56:29. . 633 00:57:11. Amãnunþit.439 Un prototip.580 --> 00:56:21.334 --> 00:57:03.621 00:56:00. 626 00:56:26.Jim a început sã ciopleascã. 628 00:56:57.117 .648 Amândoi am venit cu ideea de a folosi frunze. 629 00:57:00. 625 00:56:19.700 --> 00:56:03. 622 00:56:04.615 --> 00:56:14.290 am încheiat orice discuþie.170 --> 00:56:27.584 --> 00:56:59.924 --> 00:57:09.445 Aþi reuºit.790 .493 --> 00:57:12.117 Vezi.

646 00:57:54.A fost fãcutã de un artist renumit.634 00:57:13.013 Deci.063 --> 00:57:21.262 Omuleþule.058 --> 00:57:43. tu eºti.812 .495 --> 00:57:19.Cel puþin e cinstit.537 Prostii.602 Cu costuri foarte mari. 641 00:57:38.363 Timothy a vrut sã participe.540 --> 00:57:42.. 647 00:57:55.542 .025 --> 00:57:55.017 ªi imediat ce a cunoscut-o pe ºefa mea nu a fost intimidat de ea 642 00:57:42.394 --> 00:57:49.281 --> 00:57:46. .511 Era o zi de sãrbãtoare la servici.403 --> 00:57:30. 635 00:57:15.885 --> 00:57:57. 636 00:57:20. .696 --> 00:57:34. 645 00:57:50.503 --> 00:57:29. Cât se poate de mult.472 iar urmãtotul lucru a fost 643 00:57:44. 638 00:57:27.393 --> 00:57:14.Timoty e foarte cinstit.414 Ceva lipseºte.085 --> 00:57:24.467 --> 00:57:52. 640 00:57:30. 639 00:57:29.901 .398 A început la mine. 637 00:57:22. acea zi de luni era ziua de dus copiii la servici.Nu sunt prea încântat.687 Foarte bine. ce crezi? 644 00:57:47.

Ba da.170 --> 00:59:52.590 --> 00:59:45.970 S-a dovedit cã Timothy era Picasso-ul creionului.Dispari. 659 00:59:45. hai sã vedem.. .877 --> 00:58:00.731 --> 00:58:11. 661 .113 Pãi..464 --> 00:58:03.118 .515 Scumpule. 651 00:58:07.536 E minunat. 650 00:58:04. dar.060 --> 00:59:36.Bine. 656 00:59:39.577 --> 00:58:06.192 .000 Pot încerca.898 --> 00:58:17.Nu ai ceva treabã de fãcut? .895 --> 00:59:46. 654 00:59:35.178 --> 00:58:14. 653 00:58:15.615 Spui cã ai putea-o face mai bine? 649 00:58:01.Eu aº fi fãcut-o pe gratis.825 De ce? 660 00:59:49.733 Pot sã vã reamintesc cã are doar 10 ani? 652 00:58:12. 655 00:59:37.289 Nu.275 --> 00:59:41.407 E uimitor. 657 00:59:40.103 --> 00:59:40. 648 00:57:58.324 --> 00:59:38. ªterge aia. 658 00:59:43.033 E uimitor.. nu..

00:59:53.083 --> 00:59:57. 673 01:00:54.174 --> 01:00:29. ce alte lucruri nu mi le spuneþi? 667 01:00:31. 665 01:00:16.411 --> 01:00:36. 669 01:00:41.413 nu poate fi vãzut deoarece draperiile sunt foarte groase ºi nu intrã lumina. când cineva are un copil 674 01:00:57.581 --> 01:00:19.509 --> 01:00:00.971 --> 01:00:43. ei bine..126 Nu a putut sã o deseneze altfel decât exact cum o vedea.. 666 01:00:27. 670 01:00:43.167 inclusiv corectitudinea pânã în pânzele albe.768 Ca sã nu pomenim.085 Nu e amuzantã. 662 00:59:56.761 Deci.392 Aºtept.840 Deci avea toate calitãþile pe care vi le-aþi imaginat.915 Spune-i.. da. 668 01:00:34.Da.257 --> 01:00:49.821 --> 01:00:15.138 --> 01:00:53. .537 --> 01:00:58.936 Nimeni nu poate aprecia arta aici pentru cã tot ceea ce e special ºi frumos 672 01:00:50.822 ..508 Singura glumã pe care o spuneþi.536 --> 00:59:55. 671 01:00:46. 663 00:59:58.871 care tocmai s-a nãscut sau a apãrut .O.262 --> 01:00:56.298 --> 01:00:32. 664 01:00:12.209 Incluzând firele de pãr din barbã.871 --> 01:00:45.

682 01:01:22.450 Da..612 --> 01:01:07.035 Dar cel puþin eu aveam un loc de muncã.763 Spui ceva frumos.377 --> 01:01:33.463 --> 01:01:25.237 --> 01:01:34.639 --> 01:01:17. 685 01:01:31.483 Am vrut sã te iubesc ºi am încercat foarte mult sã te plac 678 01:01:07.661 spune "felicitãri" cu un zâmbet pe faþã. aºa e.Mai mult.. 677 01:01:04.. 681 01:01:20. 684 01:01:29. 683 01:01:24.655 majoritatea celor spuse.405 --> 01:01:13.676 Dar þi-ai pierdut slujba..280 --> 01:01:23. 676 01:01:02.956 --> 01:01:40.501 --> 01:01:22.145 .675 01:00:59.037 Regret.134 Deci lucrurile urmau sã devinã mai dificile.801 --> 01:01:01. . 680 01:01:14.202 dar dacã cineva m-ar ruga sã îþi port coºsciugul pe umeri la înmormântare 679 01:01:11.267 --> 01:01:03.709 i-aº spune "nici pe barba mea".558 --> 01:01:31. 686 01:01:33.231 ªi cum a fost sã-l ai pe Timothy alãturi de tine în acea zi? 688 . 687 01:01:36.Cindy ºi-a pierdut slujba.685 --> 01:01:11.

Succes. tatã.683 .923 --> 01:02:06.864 --> 01:01:52.626 Dacã am face un model cu totul nou de creion? 698 01:02:55. 689 01:01:45.01:01:43.929 Domnule. .595 --> 01:03:02. 695 01:02:03.007 --> 01:01:54.164 Simþeam cã.810 --> 01:02:02.137 --> 01:03:11..428 totul e posibil. de ce nu? S-ar putea sã plecãm cu toþii. 696 01:02:08.352 --> 01:01:56. 692 01:01:55.427 Nu.Vin imediat.362 --> 01:02:13. Nu ºtiam cã joacã.916 --> 01:02:57. 690 01:01:50. ce mai faceþi? 693 01:01:59.855 --> 01:02:10.897 Loveºte mingea! 699 01:02:59. .228 La naiba.670 --> 01:03:08. 691 01:01:53. 700 01:03:06.911 Ce faci? Înapoi pe teren..486 Aveþi un minut? 694 01:02:00. 697 01:02:11.142 --> 01:01:45.287 Haide! 701 01:03:09.932 --> 01:01:47.112 --> 01:02:00.796 În acest caz cred cã nu mai avem nimic de pierdut.584 Jim a încercat.805 Þi-am vãzut maºina.

320 Sunt impresionat.627 Acum e în pauzã. 704 01:03:19.081 Acolo e casa voastrã.525 --> 01:03:17.950 --> 01:03:49.. 712 01:03:50..Ba am venit. domnule.772 --> 01:03:41.926 .045 O sã dureze ceva. 705 01:03:21. 711 01:03:47. .616 --> 01:03:33.Pasaþi! .946 --> 01:04:16.918 .300 Nu vrei sã.163 --> 01:03:20. de fapt lucrez cu el la toate aspectele jocului.977 Ca sp fiþi hidratat.493 --> 01:04:19.966 --> 01:03:42. 710 01:03:41.291 . 707 01:03:27.Pasaþi! 715 01:04:16.988 Atacant? 703 01:03:15. 714 01:04:13.864 --> 01:03:26. 706 01:03:24.702 01:03:12.Vreau sã vãd acþiune.La meciurile mele nu ai venit niciodatã.Uite-l! . 708 01:03:31. tatã.290 --> 01:03:29. 713 01:03:56. tatã. .192 Ai stat mereu pe tuºã.654 --> 01:03:13.446 E bãiatul cu apa.885 --> 01:03:58. 709 01:03:38.659 Are tot timpul.670 --> 01:03:23.621 Nu.699 --> 01:03:54.

476 --> 01:04:56.783 --> 01:04:45.227 --> 01:05:16.248 --> 01:04:31.572 --> 01:05:04.441 Doar absoarbe.716 01:04:19.530 --> 01:05:00. 723 01:05:01.424 --> 01:05:08. 717 01:04:27.077 Era o problemã pentru voi? 720 01:04:47.467 Miºto. . 721 01:04:52.842 Învaþã-mã chestia aia pe care o faci cu braþele 722 01:04:57. 719 01:04:43. 724 01:05:06. Simte-te copac.210 ªi tot acest timp am simþit cã era ceva ce Timothy nu ne spunea. 728 01:05:17.495 Acolo e casa voastrã.969 Puneau ceva la cale dar nu ºtiam ce.300 --> 01:05:19. 727 01:05:14.842 --> 01:05:13.539 Poate ar trebui sã le arãþi semul tãu de naºtere.093 --> 01:05:10.494 Nu ºtiam ce fac împreunã ºi era în regulã sã aibã secrete.322 Aspirã.177 ªi petrecea mult pre mult timp cu fata aceea. 718 01:04:40.572 S-ar putea sã le placã.953 --> 01:04:43.Simþi? .001 .323 --> 01:04:20.Da. 725 01:05:09. simt. 726 01:05:11.261 --> 01:04:49.

Bine.407 Nu cred cã tu eºti cea mai bunã influenþã asupra fiului meu..419 Aºa mã gândeam ºi eu.172 --> 01:06:10. asta îmi place la el.579 --> 01:05:44.172 --> 01:05:57.681 --> 01:06:02.150 Deci ºtii cã este. ... 733 01:05:47.237 --> 01:05:46. . 730 01:05:25.103 --> 01:05:27.729 01:05:19.Trebuie sã vorbim.630 E o lume dificilã în care sã fii deosebit.835 --> 01:06:07. 736 01:06:00.353 --> 01:06:08.291 Poþi aºtepta. Bine.464 cât timp ni le împãrtãºea ºi nouã.ªi vreau sã-mi spui ce ºtii despre el. 734 01:05:54.562 ªi nu vreau sã fie rãnit de tine sau altcineva.178 --> 01:05:50.741 --> 01:06:00.994 . 741 01:06:16.439 . 740 01:06:12.Multe. 737 01:06:03.810 --> 01:06:14. .495 --> 01:05:21.. 731 01:05:43.124 Aºa cã Cindy a fãcut ceea ce credea cã e mai bine. 738 01:06:07.830 Da.727 cã este diferit. 735 01:05:58.491 Hai sã vorbim. 732 01:05:45.045 --> 01:06:19. 739 01:06:09. N-am sã permit asta.

756 01:07:22.215 Tu ai fãcut asta.858 --> 01:06:56.979 Ce e aici? 744 01:06:26. 753 01:07:15. .287 Mulþi urãsc ceea ce e diferit.286 --> 01:07:02..047 Îmi doresc sã nu fi fost aºa. dar.052 O sã fie înþeles greºit..308 --> 01:06:35. 751 01:07:01.561 Da.633 . 755 01:07:21.594 --> 01:06:54. 750 01:06:59.130 Respiraþia mi s-a tãiat. 749 01:06:54.003 M-am înºelat..844 Aceastã fatã.483 Îmi doresc o mulþime de lucruri. 752 01:07:03. am greºit încercând . 745 01:06:29..192 Lumea aceasta pe care o creaserã. 754 01:07:17.742 01:06:20..Am greºit.508 --> 01:06:31..660 În aceastã privinþã.826 E bine.835 --> 01:07:25.388 --> 01:07:04. eu ºi Timothy.Am fãcut multe greºeli. 746 01:06:33.841 --> 01:07:17.565 --> 01:06:24. 748 01:06:52.706 Nu.305 --> 01:07:01.056 --> 01:07:22.418 --> 01:07:19.492 --> 01:06:21.152 --> 01:06:28.260 --> 01:06:38. 743 01:06:23. 747 01:06:36.

217 Noi suntem ocupaþi cu cea de-a doua limbã 767 01:08:06. 762 01:07:43. .958 .689 Asta e ceea ce facem.220 Du-te înapoi.053 --> 01:07:34. Sunteþi aºteptaþi.117 --> 01:08:10.Greºeli noi.Mai bune? 761 01:07:42. 765 01:08:01.664 ºi recitalul de muzicã.516 ªi ce e cel mai minunat. de dimineaþã cînd m-am trezit am început iar sã desenez.120 --> 01:07:43. 769 01:08:11. Sã ne spuneþi ce aþi face diferit.754 Trebuie sã ne convingeþi. 760 01:07:39.Am face greºeli mai bune? .334 --> 01:07:46. 759 01:07:34.459 --> 01:08:07.171 .311 --> 01:08:13. 757 01:07:26.874 cu serviciul public 768 01:08:08.439 --> 01:07:37.Nu aceleaºi.195 --> 01:08:06. Tommy.467 Ce bine e sã ai timp de pierdut.393 --> 01:07:28.673 --> 01:07:55.333 .sã ne îndreptãm greºelile.978 --> 01:07:41. 763 01:07:52.041 --> 01:08:03.524 --> 01:08:00.253 Nu aºa îþi dai seama cã eºti pãrinte? 758 01:07:32. 764 01:07:57.034 Cred cã aþi uitat de ce ne aflãm aici. 766 01:08:04.

126 --> 01:08:56.696 --> 01:08:15.Bagã-l. 781 01:08:54.671 Ce s-a întâmplat? 773 01:08:24.326 --> 01:08:37.021 --> 01:08:51.Haide! 770 01:08:13.148 Cînd mi-o fãcea mie era în regulã dar acum i-o face lui Timothy.Ce faci? .416 --> 01:08:18. 774 01:08:29.556 Haide! 771 01:08:17. 778 01:08:42. Haide...060 --> 01:08:30. 782 01:08:56.625 --> 01:08:46.647 Iar o sã facã.914 --> 01:08:39.943 Ce? Va descleºta braþele ºi-ºi va trosni degetele. 777 01:08:37. 772 01:08:21.855 --> 01:08:28. 776 01:08:35. uite.. 775 01:08:31.755 --> 01:08:58.402 --> 01:08:43. nu e vprba de tatãl tãu.695 Ce se întâmplã? 779 01:08:44.963 Dle antrenor.202 --> 01:08:34.790 Brenda mã înspãimântã.695 Jim.798 Jim.338 --> 01:08:22.024 Bagã-l pe Green. 780 01:08:48.895 .. 783 .696 Dacã stã ºi acum pe tuºã acolo va fi toatã viaþa.

Da.678 Mereu gãseºte partea pozitivã 788 01:09:20..594 --> 01:09:34.405 La cât se lãuda cîte ºtiu copiii ei sã facã.301 .780 E bun la muzicã. 789 01:09:27. 796 ..961 . .E un mare artist.Te ascult.540 .438 --> 01:09:40.021 --> 01:09:19.036 --> 01:09:29.929 Ei bine.. 793 01:09:41.568 --> 01:09:11.Trebuie sã spun cã.303 --> 01:09:50. 791 01:09:35.020 E bun la muzicã? Ce þi-a venit sã spui asta? 795 01:09:48.065 --> 01:09:42..988 .Împrãºtiaþi-vã! 790 01:09:30..607 --> 01:09:36.Cum aºa? 786 01:09:15.082 --> 01:09:23.473 Uitã-te.066 Sunt fericitã cît de talentaþi sunt copiii noºtri. . 784 01:09:05.01:08:59.158 --> 01:09:14.Zãu? .115 nu renunþã niciodatã ºi e bun la suflet.ªtiai cã ºi Timothy e talentat? . 792 01:09:38. 785 01:09:12.220 --> 01:09:00. 787 01:09:18.521 La ce cântã? 794 01:09:45.472 --> 01:09:48..312 --> 01:09:16.

542 Dacã ºtiam ce va pune la cale nu ne-am fi dus. .447 --> 01:10:41. 809 01:12:22.739 --> 01:09:54.Timothy.758 .Superb. 807 01:10:39.Mulþumim. 801 01:10:18. 806 01:10:36.986 --> 01:10:16.848 Putem sã mai mergem încã odatã? . 808 01:10:43.140 --> 01:10:34. 798 01:09:56.488 Anul acesta va trebui sã renunþãm la bis 803 01:10:25.E în regulã.245 Sora lui Cindy are acest concert anual al familiei 797 01:09:54.776 Mulþumim.145 Mamã. e în regulã.206 --> 01:10:45.725 --> 01:10:17.800 Am întârziat. 799 01:10:14.348 --> 01:09:59. 802 01:10:20.778 --> 01:10:38.181 --> 01:10:19.361 Mulþumim.146 la care nu am lipsit niciodatã.988 --> 01:12:24.744 --> 01:10:32.555 ale lui Timothy Green.01:09:51.452 Relaxaþi-vã ºi bucuraþi-vã de talentele muzicale 805 01:10:33.571 pentru cã avem ceva deosebit.754 . 804 01:10:29. Mai bine bisaþi. 800 01:10:16. .579 --> 01:10:28.610 --> 01:09:56.404 --> 01:10:24.

. amice. Ai fost minunat. 819 01:12:59. 822 01:13:48.Noapte bunã. ºi cu noi dar cel mai mult ai fost tu.418 --> 01:12:49.933 Suntem mândri de tine.ªtii ce înseamnã asta? .041 --> 01:12:29. 815 01:12:37.829 Dã-i bãtaie.858 --> 01:12:27.600 Ai fost grozav. 821 01:13:43. 816 01:12:44.Noapte bunã.. n-ai s-o faci.413 AI fost tu.173 Am fost grozavi.Noapte bunã.707 --> 01:12:59.600 Nu. 818 01:12:56.810 01:12:25. .881 . 813 01:12:32. 812 01:12:29.227 E bine sã ai un copil grozav. 817 01:12:48. dar.674 Mâine. la jocul de campionat fiul nostru va marca golul victoriei. 811 01:12:28.017 . nu. 820 01:13:03.538 nu mai conteazã.860 --> 01:12:47.820 --> 01:13:01.Noapte bunã.457 --> 01:13:50..672 . 814 01:12:35. .610 --> 01:12:34.969 --> 01:13:45.175 --> 01:13:08.901 --> 01:12:31.Cred cã da.583 --> 01:12:40. Sã stingi lumina peste cinci minute.643 --> 01:12:37. antrenorule.475 Nu cred cã vom mai fi invitaþi.

480 Timothy Green va face diferenþa.074 Haide.005 --> 01:13:53.971 --> 01:14:34.494 --> 01:14:15.727 Avem un meci de câºtigat.696 --> 01:14:01.402 Cum o sã marcheze dacã nu joacã? 830 01:14:14. 829 01:14:10.823 01:13:51.445 --> 01:14:20.086 --> 01:14:27. 832 01:14:20.855 --> 01:14:13. 828 01:14:05. 827 01:14:03. Ai sã rãmâi. nu? .309 Nu ºi de data asta.505 Dacã-l bag pe teren n-o sã mai apuce urmãtoarea zi de naºtere. El va schimba soarta meciului. 826 01:13:59.Þi se pare cã glumesc? 834 01:14:27.155 Haide sã-þi vând un pont.272 --> 01:14:32. 836 01:14:32. haide. 825 01:13:56.756 N-o sã-þi parã rãu.721 --> 01:14:06.108 . 833 01:14:25.098 Îmi pare rãu.666 Bine spus. 824 01:13:53.673 --> 01:13:56.998 --> 01:14:30.Glumeºti.397 --> 01:14:24. 835 01:14:31.260 --> 01:13:57. 831 01:14:17. Nu pot sã stau.871 .731 Da.376 --> 01:14:05.192 Îþi promit.

.177 Împrãºtiaþi-vã! 841 01:15:32.101 . 837 01:14:37. 846 01:15:48.666 --> 01:14:47.Da! . Timothy.909 Cine e? 847 01:15:50.809 Nu.521 --> 01:15:59.618 --> 01:15:54.445 O sã joace.120 O sã fie bine.073 Nu e aºa bun. 840 01:15:10.410 Fiule. 838 01:14:42.814 Haide.085 --> 01:15:11.774 .008 --> 01:15:49.735 Ce a spus? 839 01:14:45.E bãiatul Andersonilor? 848 01:15:52.807 --> 01:15:34.704 --> 01:15:47.N-am idee.912 --> 01:15:40. nu.769 . 849 01:15:55.569 Sper cã e bine. E în regulã? 843 01:15:38. 844 01:15:42.Nu! 842 01:15:34. fiule! 845 01:15:45.464 --> 01:15:36.A sosit clipa noastrã.691 --> 01:15:57. Antreneazã-te.713 --> 01:15:44. 850 01:15:58.192 --> 01:15:51.226 E teafãr.377 --> 01:14:40.754 --> 01:14:44.

162 --> 01:16:24. .Bine? .005 --> 01:16:30.O sã intre.301 --> 01:16:35.638 --> 01:16:41.479 Asta aºteptam.Jucãm în 10 oameni.346 Face parte din echipã.541 Trebuie sã fie vreo regulã.797 Existã vreo regulã? 858 01:16:37. 856 01:16:30. 851 01:16:11. .611 --> 01:16:16.Bine.336 E în echipã? Atunci joacã.436 .962 --> 01:16:27.697 --> 01:16:39.494 --> 01:17:09. 860 01:16:42. 859 01:16:39.744 --> 01:16:33.Ai nevoie de 11 jucãtori.175 --> 01:16:13.185 --> 01:16:43. 853 01:16:21.281 Picioarele tale sã stea aici.775 Adu regulamentul. articlol 154 sau mai ºtiu eu ce. 863 01:17:07. 861 01:16:50.315 Nu au decît 10 copii celãlalt de ce nu joacã? 854 01:16:24. 852 01:16:14.357 Haide. 855 01:16:29.635 --> 01:16:52.E bine.354 . .745 --> 01:17:06.El nu joacã.009 Haide Green. 862 01:17:04. 857 01:16:34.390 . fiule.

866 01:17:13. 869 01:17:24.982 Doar nu-l bagã pe bãiat? 870 01:17:27. 877 01:17:50.558 Am înþeles.229 --> 01:17:36.864 01:17:09. e bun. .167 Dacã vrei sã ºtii copilul meu va marca golul victoriei.291 --> 01:17:38.402 --> 01:17:22.078 Haide.124 --> 01:17:30.602 --> 01:17:19.595 --> 01:17:42. 867 01:17:17.115 Haide Timothy fã ce ai de fãcut.696 Gata cu statul pe tuºã.377 Crede-mã. 871 01:17:29.801 Ba da.621 Bine. 868 01:17:21.272 --> 01:17:26. 872 01:17:30.963 --> 01:17:15. 874 01:17:37. 876 01:17:44. amice.659 ªi orice ar fi nu te miºti de aici.184 --> 01:17:28.506 .597 --> 01:17:11.542 Aici afli cine eºti cu adevãrat.766 Ultimele 2 minute.787 Cine e ºeful? 875 01:17:39.701 --> 01:17:33.Nu.A bãut cumva? .067 --> 01:17:51. dar ºtie ce va urma.164 --> 01:17:47. 873 01:17:35. 865 01:17:12.022 --> 01:17:13.

885 01:18:16. 880 01:18:00.619 Nu-þi asculta tatãl.465 --> 01:18:29. .595 --> 01:17:55. 883 01:18:10.409 Despre asta vorbesc. stai pe loc.756 Haide! 888 01:18:27.878 01:17:51. 882 01:18:06. .936 --> 01:18:54.444 --> 01:18:11.971 Intrã în joc.263 --> 01:18:15. miºcare! 887 01:18:23.069 Haide.Stai pe loc.Miºcã-te.Timothy. Despre asta e vorba. . .266 --> 01:18:19. 881 01:18:03. 891 01:18:58.821 --> 01:18:03.Miºcã-þi picioarele.979 Lasã mâinile jos.606 Hade! Poþi.320 --> 01:17:54. Green.079 --> 01:18:56. 886 01:18:20.300 --> 01:18:24.697 Nu-l asculta pe antrenor.Þine-o tot aºa.878 . 884 01:18:12.985 .Nu.082 Bravo.886 --> 01:18:09.430 --> 01:18:22.573 Haide. campionule.733 --> 01:18:05.070 --> 01:18:59.876 Iar face treaba aia.673 . 879 01:17:54. 889 01:18:52. 890 01:18:55.

896 01:19:43.352 --> 01:19:45.550 --> 01:20:11.374 Da.307 Aceasta e clipa ta.501 --> 01:19:40.785 --> 01:20:14. 900 01:20:02. 899 01:19:59.467 De ani de zile ascult cât de perfecþi sunt copiii tãi.298 Nu.604 Puneþi-l la pãmânt! 904 01:20:15. haide! 898 01:19:56.621 Ia te uitã. Copilul acela e al meu. 894 01:19:35. 901 01:20:06. nu! 895 01:19:38.596 Rupeþi-i genunchii. 905 01:20:21.532 --> 01:19:58. da! 897 01:19:50.289 Eu sunt mama lui.631 Vezi ce se petrece când îþi iubeºti copilul? .068 Exact cum ne-am antrenat. 903 01:20:12.943 EU ÞIN CU 893 01:19:33.534 --> 01:20:17. 902 01:20:09.670 --> 01:19:51.200 --> 01:20:01.477 --> 01:19:19.114 --> 01:20:08.950 Uitã-te la picioruºele lui.883 Haide.518 --> 01:20:24.273 --> 01:20:05.892 01:19:17.810 --> 01:19:35.953 --> 01:19:38.158 Fã ceva.

908 01:20:31.090 Crezi cã eºti mai bunã ca sora ta dar nu eºti.610 --> 01:20:31.178 Am visat la un copil pe care nu credeam cã o sã îl avem.653 Nu-mi spune cã nu ai iubit ideea de a arunca totul în faþã Brendei.157 --> 01:20:28.906 --> 01:22:10. 917 01:22:17.O.728 Nu! 911 01:20:56. nu eºti.433 Aºa cum v-aþi antrenat.655 --> 01:22:27.315 --> 01:21:13. 913 01:21:36.057 Haide. Aº fi putut sã fiu ºi eu aºa.281 Du-te! 910 01:20:52. haide! 909 01:20:33.515 .869 --> 01:20:54. greºeala mea.141 --> 01:22:13.621 --> 01:22:07.501 --> 01:22:25.081 .049 Am fost un ratat..319 ªi eu aveam priceperea.. 912 01:21:12. 918 01:22:22. nu? 914 01:22:03.326 --> 01:22:21. 915 01:22:07.723 --> 01:20:33.487 Dar.E greºeala ta. 907 01:20:28. Timothy.866 --> 01:20:35.580 Golul e greºit.906 01:20:25. .027 Când crezi în el.897 --> 01:21:38. Haide.790 --> 01:20:59. 919 01:22:25. 916 01:22:11.

279 .115 --> 01:22:51.614 --> 01:22:57. ºi noi vrem sã-þi spunem ceva..849 --> 01:22:46.271 .Amice. 923 01:22:47. 924 01:22:50. doamne.651 . .833 Nu e o întrecere pentru cel mai rãu pãrinte. .916 --> 01:22:55. nu ºtim nimic.Vom fi mai buni.200 Opriþi-vã! .Opriþi-vã! 928 01:22:58.220 .517 Nu sunt singurul pãrinte rãu din caceastã casã. . 929 01:23:03.Ai fost mai rãu decât tatãl tãu.562 --> 01:23:11.624 --> 01:23:13.593 Nu ºtii nimic..Am fost niºte monºtri acolo.161 --> 01:22:59. 927 01:22:55. 925 01:22:52.096 --> 01:22:53.169 Ai dreptate.339 --> 01:23:09.536 --> 01:22:30.Vã rog! 932 01:23:11.Vom fi pãrinþi mai buni.Meriþi mai mult.Nu vã mai certaþi. 930 01:23:07. 920 01:22:29.333 .042 --> 01:22:49.588 Ce? 921 01:22:40. .O. 931 01:23:09.Trebuie sã vã spun ceva. 926 01:22:53.854 Amândoi suntem groaznici. promit .620 --> 01:23:06.897 --> 01:22:41.504 ªtii ceva? 922 01:22:43.

936 01:23:22. 946 . 945 01:24:09. mulþumesc.155 Bine. 942 01:23:54.Trebuie. . 940 01:23:46.466 --> 01:24:06.159 Mergem acasã.933 01:23:15. .604 --> 01:23:44. 934 01:23:18. 943 01:24:01. cea mai tare tipã pe care aþi vrea sã o cunoaºteþi.770 .063 --> 01:23:35.691 ea este Joni.724 . .168 --> 01:23:26.Timpul a expirat.Cu 3 minute.849 .833 Bãieþi. 935 01:23:20.864 --> 01:23:24. 941 01:23:52.134 --> 01:23:19.Scuzaþi-mã.Da.Serveºti? .566 Mamã ºi tatã 944 01:24:04.Nu se poate.337 --> 01:23:53.475 --> 01:23:47. 938 01:23:34. 939 01:23:43.384 --> 01:23:17.651 Da.. cu tot respectul 937 01:23:25.Chiar aþi depãºit..662 Trebuie sã ascultaþi pânã la capãt.979 Poate la anul.884 --> 01:23:58.358 --> 01:24:10.600 --> 01:23:22. Sã mergem.151 --> 01:24:02.381 noi nu plecãm. haideþi.992 .

977 Da.714 Timothy! .780 --> 01:24:54.063 Asta este.253 Pa.197 --> 01:25:29..711 --> 01:24:25. 955 01:24:57. 950 01:24:30. 949 01:24:23.395 Lasã-i sã se ducã. 947 01:24:16.733 --> 01:25:16.152 --> 01:24:52. 953 01:24:50.Unde se duc? . 954 01:24:52.161 . 948 01:24:21.056 --> 01:24:12.248 Noapte bunã. 958 01:25:18.Nu ºtiu. 959 01:25:28.919 --> 01:24:18.299 --> 01:25:31.005 Iubeºte ºi este iubit.653 Trebuie sã ºtii ceva despre mine.422 --> 01:24:32. 951 01:24:33.738 --> 01:24:35.230 ªi nu pot face nimic.138 --> 01:25:01.068 Ce este? 957 01:25:14.724 --> 01:24:44.009 --> 01:25:19. 952 01:24:43.640 nu puteau sã facã nimic.. 956 01:25:00.609 --> 01:24:23.828 Totul o sã fie bine. 960 01:25:30.01:24:11.995 --> 01:24:59.350 Mã bucur sã te revãd.013 Nu le-am spus pãrinþilor mei pentru cã.

966 01:26:14.920 --> 01:26:27. dar pãrea cã tocmai ai rupt-o cu ea.264 Dar urma sã aflãm. 969 01:26:24.656 --> 01:26:38. 967 01:26:16.308 ªi mie-mi place.956 --> 01:26:20.De ce ai face aºa ceva? .868 Nu pricepeam. 964 01:26:10.859 --> 01:25:39. . 974 01:26:43.432 Da.Vã spionam.002 --> 01:26:11.508 .408 --> 01:26:30.984 Nu pricepeþi.209 Oameni buni? 963 01:26:07.634 --> 01:26:36.834 --> 01:26:03. 970 01:26:29.Mai ales cã-þi place de ea.133 E minunatã.732 --> 01:26:16. 973 01:26:40. 968 01:26:21.961 01:25:37.887 Avea dreptate.114 --> 01:26:45.728 --> 01:26:42. am eliberat-o.171 --> 01:26:09. 965 01:26:12.355 Acum sunt în ceaþã.120 --> 01:26:23.600 O placem cu adevãrat. 975 . 962 01:26:01. 971 01:26:35.465 Nu.Nu ne-am putut abþine.598 .064 --> 01:26:13. 972 01:26:37.539 Vrem doar sã muncim.

790 --> 01:27:00.609 Ceva neprevãzut s-a petrecut.833 --> 01:27:06. 987 01:27:15..655 24 de ani! Îþi dã înapoi 24 de ani? 978 01:26:53.520 --> 01:26:49.482 --> 01:27:07..022 Dar.849 Tot oraºul era acolo.199 S-au auzit zvonuri despre închiderea fabricii de aici din Stanleyville.660 ªtiu cã sunteþi supãraþi dar dacã aþi vrea sã-mi acordaþi câteva minute.466 --> 01:27:14. 984 01:27:08.999 --> 01:27:12. 988 01:27:17.255 --> 01:27:16. 983 01:27:06. 980 01:26:55..103 Toþi 981 01:26:57.341 --> 01:27:09. 982 01:27:01..944 --> 01:26:47..136 Iatã-l.01:26:45.514 Dupã cum s-a dovedit 985 01:27:09.934 --> 01:26:55.744 --> 01:26:52.097 tatãl ºi fraþii mei 977 01:26:49.681 --> 01:27:19.019 --> 01:26:54.711 Un mic miracol.278 Bunicul meu a munci pentru voi 976 01:26:47. .933 Întâlnirea se referea la închiderea fabricii.817 Aºa am crezut. 979 01:26:54. 986 01:27:12.889 --> 01:26:57.. Dar.

443 Nu a fãcut-o.250 Un nou model de creion. .649 Creionul pe care Timothy ni l-a spus sã-l facem.533 --> 01:27:25.400 --> 01:27:52.236 --> 01:28:03.989 01:27:20. 991 01:27:25.972 --> 01:27:34.774 --> 01:28:10.467 Am un sentiment de mândrie. 998 01:28:02. 990 01:27:22. 995 01:27:49.909 --> 01:28:14. 1000 01:28:10..257 Nu numai cã vom salva copacii dar vom salva ºi fabrica. 992 01:27:29. mulþumesc! 999 01:28:07.702 --> 01:27:51. 993 01:27:40.761 Dar permiteþi-mi sã vã fac cunoºtinþã cu cel care a fãcut-o.363 Fãcut aproape în întregime din frunze.673 --> 01:27:22.815 Franklin Crudstaff. Nu avea viziunea.324 --> 01:28:01.198 Fiul meu.565 --> 01:27:29. 997 01:27:59.888 --> 01:27:44. 994 01:27:44.406 Eu nu am avut viziunea de a veni cu o idee atât de revoluþionarã.243 Jim ºi Cindy Green.287 Mulþumesc..968 --> 01:28:12. 1001 01:28:12.769 --> 01:27:47. 996 01:27:51.585 Noul creion a fost fãcut de pãrinþii mei.

029 Ce înduioºãtor. cã singurul motiv 1008 01:28:36.940 Nu te lua de fiul meu.110 --> 01:28:46. 1004 01:28:22.735 este pentru cã el a crezut cã putem. 1010 01:28:43.609 Cui îi pasã de puºtiul care a dat gol pentru ceilalþi? 1003 01:28:20.980 --> 01:29:04.266 Adevãrul este.237 --> 01:28:39. ªuteazã. Franklin.452 --> 01:28:58. marcheazã.458 Spune-mi.572 --> 01:28:25.806 Bãiatul e probabil derutat din nou. 1007 01:28:33.1002 01:28:15.545 --> 01:28:28. 1014 01:29:00.712 --> 01:28:22. pierdem.127 Opreºte-te. 1005 01:28:27.188 pentru care eu ºi Cindy am venit cu ideea creionului din frunze 1009 01:28:39. El e motivul.755 --> 01:28:41. de unde a venit aceastã idee 1015 01:29:04.043 --> 01:28:35.870 Dacã îl mai faci mincinos dacã te uiþi la el ciudat 1011 01:28:47.740 --> 01:29:06. 1013 01:28:56.798 Ajunge! 1006 01:28:29. 1012 01:28:49.112 --> 01:28:48.457 --> 01:28:50.699 --> 01:28:18.040 --> 01:28:30.609 o sã ai de-a face cu mine.964 de a face un creion din frunze? .832 ªi cu mine.

1021 01:29:27.303 --> 01:29:17.985 Franklin? 1017 01:29:13.961 Gãseºti frunze peste tot.413 Pãi.626 --> 01:29:31.519 --> 01:29:22.806 --> 01:29:48.884 --> 01:29:27. frunzele.420 --> 01:29:58. mi s-a pãrut evident.793 Dar nu am spus asta pentru cã ne era teamã 1028 01:29:57.485 Da.894 --> 01:29:08.1016 01:29:07.017 --> 01:29:43.271 --> 01:29:15. fiul nostru Timothy are frunze la picioare.060 frunzele au fost importante în viaþa noastrã.876 eram oarecum ruºinaþi 1029 01:30:00. 1026 01:29:44.268 Pentru cã am frunze la picioare.772 Dar tu? 1020 01:29:25. 1019 01:29:21..467 --> 01:29:36.680 Ei bine? 1024 01:29:37. 1027 01:29:52.747 --> 01:29:33.448 --> 01:29:39.353 Chiar am încercat sã îi tãiem frunzele..593 Frunze la picioare. 1018 01:29:16. 1022 01:29:31.625 De când a apãrut Timothy. 1025 01:29:42.446 De ce? 1023 01:29:35..695 --> 01:30:02.. .731 --> 01:29:54.

1034 01:30:11.135 Am avut mai multe.E în regulã.733 Dacã acest copil are frunze la glezne 1043 01:31:16.245 .Nu conteazã daca credeþi sau nu. .. .962 Eu am vãzut frunzele. 1036 01:30:19.178 --> 01:31:18.281 atunci noi putem face creioane din frunze. Nu trebuie sã o faci.045 Da..550 --> 01:31:15..533 --> 01:30:32.425 E timpul.335 E uimitor.102 Sigur nu te aºtepþi sã credem.452 --> 01:30:16.. 1042 01:31:13... 1040 01:31:06.385 --> 01:30:06. 1035 01:30:15. 1044 . 1038 01:30:30. 1039 01:30:33. 1032 01:30:07..1030 01:30:03.350 Poate chiar puþin ciudat.156 --> 01:30:11. da.730 --> 01:30:09.347 Sunt spectaculoase. 1031 01:30:05.422 Mulþumesc.756 . 1041 01:31:10.121 --> 01:30:05.657 --> 01:30:22.. da.935 --> 01:30:13.758 --> 01:31:08.692 E în regulã sã fii diferit. 1033 01:30:10.720 --> 01:31:12.185 --> 01:30:26..Aº dori sã vãd frunzele..Tu decizi. 1037 01:30:24.969 --> 01:30:35.

081 --> 01:32:27.935 --> 01:31:32..040 --> 01:31:38.Era tãcut. 1047 01:31:35. 1058 01:32:26.225 --> 01:32:14. 1051 01:31:59.374 ªtiþi voi.850 --> 01:32:12..240 --> 01:31:34..373 --> 01:32:09.762 --> 01:32:01. nu ºtim. 1056 01:32:13.967 --> 01:31:20. 1054 01:32:10.544 Sã trecem la treabã.446 A fost calm. 1049 01:31:39.667 Dar Timothy ºtia.898 --> 01:32:25.438 ªi era împãcat cu asta.152 --> 01:32:11.487 Nu.761 . 1053 01:32:08..01:31:18. 1055 01:32:11.290 dar nu ºtiam ce.713 --> 01:32:04.152 A fost minunat.109 ce s-a întâmplat cu frunzele tale? 1048 01:31:37.673 Aþi fost incredibili 1046 01:31:33.059 --> 01:31:36..982 ªtia. .250 Timothy.335 A fost cu adevãrat minunat. 1045 01:31:30. 1050 01:31:42. ..N-a vrut sã ne spunã. 1057 01:32:23.741 --> 01:31:44.587 --> 01:31:41.581 Eram în centrul a ceva. 1052 01:32:02.

867 --> 01:32:56. 1066 01:33:03.935 Când frunzele mele nu mai sunt.170 --> 01:33:09. Ce nu ne-ai spus? 1060 01:32:35.347 Nu e vorba de ce nu aþi fãcut.139 --> 01:33:26. .1059 01:32:29..483 --> 01:32:38..Acum.286 --> 01:33:01.876 Ar trebui sã intrãm.535 Haide înãuntru. spune-ne.601 --> 01:32:51. 1071 01:33:30. nu? 1068 01:33:14.923 --> 01:32:33.229 Nu v-am spus nimic pânã acum pentru cã nu puteaþi face nimic..461 --> 01:32:36. 1072 01:33:33. 1062 01:32:48.445 Frunzele mele.781 Te rog.518 Ce e cu ele? 1065 01:33:00.557 --> 01:33:16. 1070 01:33:27. .. Aºa trebuie sã fie. 1067 01:33:08.940 --> 01:33:29.827 Nici tu nu vei mai fi cu noi. nu se poate.981 --> 01:32:59.136 Atâta este timpul.642 --> 01:33:04.278 Timothy.524 . 1064 01:32:57. nu.175 Când? 1069 01:33:24.002 --> 01:33:32. 1061 01:32:37.357 --> 01:33:35..759 Iubitule.. 1063 01:32:54.Nu.

453 Asta.443 --> 01:33:45. .Au rãmas atâtea de fãcut.057 Timothy? 1083 01:34:22...520 --> 01:34:23. 1086 01:36:10.1073 01:33:36.319 Puiule! 1079 01:33:53. nu se poate.400 Timothy? 1082 01:34:07. Aþi fost pregãtiþi din totdeauna.894 Mulþumesc.589 --> 01:33:50.693 Jim? 1084 01:35:32.127 Ca orice copil care creºte ºi îi vine rândul la viaþã 1074 01:33:39.924 --> 01:34:09. 1078 01:33:51.469 --> 01:36:12.001 .370 --> 01:33:54.199 --> 01:35:46.958 --> 01:33:57. 1080 01:33:55.661 Sunteþi pregãtiþi.486 --> 01:33:47. 1076 01:33:45. .. 1077 01:33:47.146 --> 01:34:07. 1075 01:33:41.958 e timpul sã merg mai departe. 1081 01:34:06..291 Niciodatã sã nu vã daþi bãtuþi.826 Dragul meu.839 Ce era în cutie? 1085 01:35:45.179 --> 01:33:40. E tot ce aveam nevoie.Iubitule.265 De-abia începusem sã ne pricepem la a fi pãrinþi.106 --> 01:33:38.262 --> 01:35:33.147 --> 01:33:52.

819 --> 01:36:21.1087 01:36:16.750 --> 01:37:12..333 . 1100 01:37:10.449 --> 01:36:44.026 E ceea ce faci cu darurile.203 În legãturã cu frunzele mele. 1092 01:36:38.866 ºi dna Crudstaff.168 --> 01:37:02. 1090 01:36:32. 1093 01:36:42.463 Asta e? 1088 01:36:18.545 --> 01:37:08.599 --> 01:36:58.931 --> 01:36:40..878 Dragã mamã ºi tatã 1091 01:36:36.240 --> 01:37:05.Dar e.928 --> 01:36:53.701 Am vrut ca unchiul Bub sã aibã una.210 --> 01:36:17. 1089 01:36:20.150 --> 01:36:20.283 Mi-a zis cã a fost cel mai bun ºut pe care l-a vãzut.428 le-am dãruit pe toate.017 --> 01:36:48. 1097 01:37:01.837 Una am dãruit-o Brendei 1095 01:36:49.465 --> 01:36:38. 1098 01:37:04. 1099 01:37:06..991 Mulþumim.422 --> 01:36:33..648 ca sã poatã fi ºi ea grozavã.448 I-am dãruit una lui Reggie 1101 . 1096 01:36:56.615 Antrenorul Cal a primit una. .Mulþumim. 1094 01:36:47.

a primit douã.077 Iar Joni.005 --> 01:37:34.446 --> 01:37:59.150 --> 01:37:53.457 --> 01:37:45...005 --> 01:37:49..950 vor face câteva greºeli 1112 01:37:57. 1103 01:37:21.605 Vor face tot ce pot. 1102 01:37:18. 1104 01:37:31..251 Am lãsat una pentru bunicul Jim..549 ºi vei avea parte de ei doar o scurtã perioadã 1113 01:38:01.196 Dacã aþi veni la mine ºi aþi spune 1108 01:37:46.302 --> 01:37:23. 1111 01:37:54. 1114 01:38:09.657 --> 01:37:41.576 --> 01:37:55.01:37:12.. 1107 01:37:43.805 cã sunt doi oameni pe lumea asta care te doresc mai presus de orice. 1109 01:37:50.. dacã ar fi adevãrat 1115 .355 uite ce ºtiu.656 --> 01:38:11.449 --> 01:38:03.948 Jim! 1110 01:37:52. 1105 01:37:36.106 pentru cã mi-a plãcut cu adevãrat.000 Acolo unde va ºti sã o gãseascã.525 Iar pentru voi 1106 01:37:39.112 Ei bine.665 --> 01:37:38.351 --> 01:37:20.452 --> 01:37:51.650 --> 01:37:14..874 dar te vor iubi mai mult decât þi-ai putea imagina.

Eu sunt Cindy.052 aº spune 1116 01:38:14.043 --> 01:39:43.314 --> 01:38:13.000 --> 1:39:52.923 cã orice este posibil.01:38:11.433 --> 01:38:59. .622 --> 01:38:50.300 --> 01:38:37.RegieLive. 1117 01:38:36.759 --> 01:38:54. .453 Bunã.019 --> 01:38:40.Eu sunt Jim.ro</font> 1126 1:39:47.Poþi sã ne spui.593 Bunã.696 . 1121 01:38:48.subs.217 Eu sunt Lily.000 Subtitrare downloadata de pe www.Cum doreºti tu.014 Traducerea ºi adaptarea adicoto 1125 01:39:43.986 .548 --> 01:38:15.041 --> 01:38:43.ro . 1122 01:38:52.. 1123 01:38:58.015 Sync: <font color=#0099FF>DISTEL</font> @ <font color="804000FF">www. 1118 01:38:38.362 --> 01:38:39..949 Bunã. 1119 01:38:40.015 --> 01:39:46.537 Vrei sã intrãm? 1124 01:39:37. 1120 01:38:42.