You are on page 1of 3

Interviu cu doamna profesoară ANAMIA GIREADĂ 1. Ce înseamnă să fii profesor de ştiinţe exacte la un liceu cu orientare umanistă?

Principiul pe care l-am aplicat în mod constant în profesia de dascăl a fost să obţin maximul cu elementele pe care le am la îndemână. Sunt profesor la „Vasile Alecsandri” din 1988 şi la acea dată liceul era de ştiinţe ale biologiei mixat cu clase de umană şi industrial, aşa că în momentul când a devenit liceu teoretic, chiar cu profil preponderent umanist, am simţit diferenţa, în bine... alţi elevi, alte cerinţe, alte preocupări. Chiar dacă interesul elevilor de la profilul uman nu era canalizat pe fizică, le-am stimulat dorinţa de a-şi forma o cultură generală solidă din care elemente de fizică nu puteau lipsi. Am predat la multe clase de bilingv engleză şi am încercat să le trezesc interesul pentru fizică propunându-le să traducă părţi esenţiale ale lecţiei în limba engleză, le-am propus elemente de istoria fizicii insistând pe contribuţii la dezvoltarea acestei ramuri ştiinţifice ale unor nume ilustre: Arhimede, Galilei, Newton, Einstein... Aş dori să vă dau exemple şi mai relevante: anul acesta am propus clasei a IX-a B, cu profilul bilingv-engleză, să se implice într-un proiect coordonat la nivel internaţional de către NASA, care presupune realizarea unui eseu ştiinţific pe o anumită temă. Toată bibliografia este în limba engleză, eseul trebuie scris în limbile română şi engleză... Spre surpriza mea, s-au înscris în proiect 18 elevi de la această clasă... Ceea ce vreau să spun este că se poate ! 2. Cum aţi luat contact cu C.N. „V. Alecsandri?”

Spuneam că sunt în această şcoală din 1988 pe când era liceu mixt, de chimie-biologie, clase de filologie şi de industrial... toată lumea trebuia să facă liceul, să ia bacalaureatul, având şi clase cu 40, 42 de elevi, cele de seral... Prima schimbare în bine , în opinia mea, s-a produs atunci când, după evenimentele din 1989, liceul a revenit la statutul de liceu teoretic: au apărut clasele de bilingv franceză şi respectiv engleză care au adus performanţe iar clasele de fizicăchimie sau matematică-fizică, au câştigat teren, încet dat sigur; apariţia profilelor matematicăinformatică şi matematică-informatică intensiv engleză au atras spre liceul „Vasile Alecsandri” elevi cu înclinaţii şi abilităţi deosebite pentru obiectele de profil real. 3. Putem vorbi despre un „spirit” Alecsandri? Vă reprezintă? Ce responsabilităţi induce el? Deşi în ultimii ani colegiul a crescut foarte mult bucurându-se de un real prestigiu în comunitatea locală datorită calităţii actului instructiv-educativ, diversităţii şi atractivităţii activităţilor extracurriculare şi deşi este în topul preferinţelor elevilor şi părinţilor, cred că ceea ce numiţi „spirit” Alecsandri abia se conturează. 4. Care este secretul performanţei ca profesor de fizică? Cum aţi făcut translaţia spre astronomie?

”. Am aflat de proaspăt înfiinţata olimpiadă naţională de astronomie. la care s-a adăugat un nucleu de elevi care deja atinsese nişte performanţe în fizică la nivel naţional (unii dintre ei lucrând chiar într-un proiect internaţional cu Universitatea din Lisabona) şi care au fost foarte receptivi şi entuziaşti la propunerea mea de a începe să studieze astronomia... sau care. se condimentează cu sprijinul familiei.. Am accesat site-urile NASA şi ESA pentru a fi la curent cu noutăţile în domeniu. plini de refulări datorită fie unor profesori întâlniţi în anii lor de şcolarizare. Când am epuizat cărţile în limba română am accesat siteurile unor universităţi de prestigiu precum Berkeley. se presară cu dăruirea unor dascăli din facultate. Apoi. în ultimii 20 de ani? Ultimii 20 de ani au fost ani de pseudo-schimbări. pe care un dascăl adevărat ştie să-l transforme în ceva mobilizator pentru el şi discipolii săi. UCLA şi am beneficiat de cursuri predate şi lucrări de laborator de la aceste „monumente ale ştiinţei şi culturii” mondiale. părinţilor şi profesorilor de nişte aşa zişi politicieni care nu prea au avut tangenţă cu şcoala. să fie învingători! 8. de un profesor de fizică preocupat de experimente. în domeniul astronomiei. am întâmpinat multe greutăţi în găsirea de bibliografie adecvată în limba română. învăţământului românesc... restul vine de la sine! 6. Astfel s-a conturat drumul spre performanţele de înalt nivel.. Elevilor mei le recomand să ia aminte ce se întâmplă în jurul lor. seriozitatea. de încercări de reformă de dragul reformei. cu dorinţa de a „pătrunde tainele necuprinsului ascuns în adâncimi de întuneric. au anulat elementele bune din învăţământul românesc şi au importat teorii din diferite sisteme de învăţământ care probabil sunt bune în ţările de origine dar la noi s-au potrivit „ ca nuca în perete”. am căutat cărţi şi. să-şi urmeze visurile şi. Harvard. de bulversare a elevilor. necesitatea de a fi informat cu noutăţile de top în domeniul fizicii şi transmiterea acestora către elevi. 5. nu datorită conflictului între generaţii. MIT. fie îngustimii intelectului lor.. ci datorită politrucilor care fac şi desfac politicile educaţionale şi economice.Competenţa profesională. Ce înseamnă vocaţia de dascăl? Este dificil? Există o presiune a timpului? Conflictul dintre generaţii s-a atenuat sau s-a accentuat? Ce recomandaţi tinerilor generaţii de elevi? În România anului 2010 este foarte greu să-ţi menţii vocaţia de dascăl. să ştie ce vor de la viaţă. Ce au rezervat „stelele”... am procurat softuri cu programe de planetariu pentru studiul bolţii cereşti. ca obiect distinct.. aveam la una dintre clasele la care predam două eleve care erau membre ale unei societăţi de astronomie de amatori. 7. se adaugă interesul pentru domeniu manifestat de unii dintre elevii mei şi se amestecă timp de 25 de ani. normal.. implicarea în devenirea profesională a elevilor şi alegerea unei cariere ştiinţifice sau tehnice cred că m-au sprijinit să obţin unele performanţe ca profesor de fizică. Translaţia spre astronomie s-a produs în 2005. . obţinute alături de elevii mei minunaţi. dăruirea pentru fizică. Vă rog să „studiaţi” astrele şi să ne oferiţi reţeta pasiunii Dvs.! Reţeta reuşitelor mele este următoarea: se ia o pătrime pasiunea pentru fizică deşteptată încă de la vârsta de 12 ani.. Un gând de încheiere.

ştiu sigur.. sunt ratele la bănci făcute să îţi ţii copilul în facultate.. indiferent de percepţia slujbei de dascăl în România zilelor noastre. sunt de plătit facturi din ce în ce mai mari. Indiferent de percepţia politicienilor nevertebraţi şi sterpi care conduc ţara de atâţia ani. să citească. aduce în sufletul dascălului o împlinire pe care nici o sută de salarii de demnitar nu i-ar fi dat-o! Nu că banii nu i-ar fi de trebuinţă. îţi spun în faţa a milioane de concetăţeni că „dascălii sunt mediocri” şi îţi vine să intri în pământ de ruşine când „sus puşii” vremii le cântă în strună.. sunt grijile şi nevoile zilei de azi şi de mâine... ca mine sunt mulţi dascăli români! .. cu scrisul. traumatizate de încercările dascălilor lor de a-i învăţa carte şi de acolo. că eşti alături de el în devenirea lui. să fie oameni. şi te întrebi unde ai greşit? Lumina din ochii copilului mulţumit că îi dezvălui atâtea taine şi minunăţii. punându-şi în cap să demonstreze dascălilor şi să dea pildă generaţiilor că în România poţi ajunge„cineva” şi fără să ştii prea multă carte! Au lovit în noi dascălii luându-ne dreptul la un trai decent! Uimirea şi dispreţul te cuprind când persoane pe care le-ai învăţat să scrie.. mi-aş alege aceeaşi profesie şi. au început „să le-o plătească” celor ce iau „chinuit” cu cititul. dacă ar fi să o iau de la capăt.În România zilelor noastre s-au cocoţat în funcţii minţi înguste...