You are on page 1of 1

MASTER IN HET VENNOOTSCHAPSRECHT

Programma Eerste semester Vennootschappen zonder en met onvolkomen rechtspersoonlijkheid * (25u) D. De Marez Bepalingen gemeen aan alle vennootschappelijke rechtspersonen en keuze van de rechtsvormen * (30u) J. Vananroye Organen en hun werking (30u) * C. Clottens Vennootschapsbelasting (30u) * M. Ghyselen Kapitaal en aandelen (30u) ** R. Tas Jaarrekening en controle (30u) ** F. Hellemans Tweede semester Verenigingen en stichtingen (20u) * M. Denef Vennootschapsgeschillen op burgerlijk en strafrechtelijk gebied (30u) * B. Tilleman en D. Dewandeleer Concentratie en vennootschappen (30u) ** P. Ernst Geïntegreerde praktijkoefeningen (10u) ** D. De Marez, R. Tas, M. Wauters Vennootschappen en familiaal vermogensrecht (30u) * B. Keirsbilck OF Beurs- en effectenrecht (30u) * P. Goris en D. Meulemans Masterproef ** Niveau Master-na-Master: Master in het vennootschapsrecht Duur Eén jaar voltijds of twee jaar halftijds (* = deel I ** = deel II) Colleges in avondonderwijs en deels op zaterdagvoormiddag Organisatie HUB-KU Brussel en KU Leuven Promotor : Prof. dr. Frank Hellemans Plaats Hogeschool-Universiteit Brussel, Campus Stormstraat, Stormstraat 2, 1000 Brussel Inschrijving T 02/210 13 18 F 02/210 13 96 E-mail: anne.vaneeckhoudt@hubrussel.be De opleiding is erkend inzake permanente vorming voor advocaten (32 juridische punten). Inlichtingen Hogeschool-Universiteit Brussel, Campus Stormstraat, Stormstraat 2, 1000 Brussel Mevr. Anne Van Eeckhoudt www.hubrussel.be