You are on page 1of 3

(Global Positioning System

)

GPS

Historia

Under 1970-talet i USA utvecklade det amerikanska försvarsdepartementet NAVSTAR GPS (Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System), som är ett av de första positionsbestämmande redskapen någonsin. Systemet bygger på satelliter som kan beräkna positioner på jorden och under slutet av 1970-talet sköts de första testsatelliterna upp i rymden. USA ville inte att andra länder skulle kunna utnyttja systemet för att t.ex. åstadkomma terrorattacker och därför la det amerikanska försvaret på en störning på GPSsignalen. Detta kallades SA (Selective Availability) och störningen försämrade mätningens noggrannhet med 70-100 meter. Dock utvecklades det sedan ett annat system som hade möjlighet att korrigera GPS-signalen – DGPS (Differential Global Positioning System) – och som dessutom gav större noggrannhet. Det fanns inte någon anledning för USA att ha kvar SA och därför slogs den av den 2 maj 2000. Nu kunde även privatpersoner ta del av GPS:ens funktion.

Positionsbestämning

GPS-systemet är uppbyggt av ett närverk med 27 satelliter som rör sig i sex banor kring jorden. För att en GPS-användare på jorden ska kunna bestämma sin position krävs det att användaren får information från minst tre stycken satelliter. På så sätt använder man sig av triangulering för att bestämma sin position. Satelliterna skickar hela tiden ut information som anger tid, var den befinner sig och vilken satellit den är. Genom att veta att signalerna färdas med ljusets hastighet och sedan mäta den tid det tar för signalerna från de olika satelliterna att nå mottagaren, blir satelliternas placering känd. Med hjälp av triangulering kan sedan mottagarens position beräknas. Om man vill veta sin placering över en viss nivå t.ex. havet, altituden, måste minst fyra satelliter användas.

Teknisk beskrivning

Satelliterna befinner sig i en bana ~20 000 km över jorden och färdas så snabbt att de kan färdas två varv runt jorden på 24 timmar. De drivs med solenergi, men har reservbatterier för att kunna fortsätta fungera trots om inte solen lyser på dem. För att GPS-systemet ska ge korrekta uppgifter måste tidgivning vara exakt eftersom ett fel på en mikrosekund kan orsaka ett 300 meter långt längdfel. För att uppnå denna exakthet är varje satellit utrustad med fyra atomklockor och för att alla ska skicka ut sin information samtidigt är atomklockorna synkroniserade från en huvudklocka. Denna klocka finns på marken och synkroniseringen sker var 12:e timme. GPS-mottagarens klocka är i sin tur synkroniserad med satelliterna och denna uppdatering görs varje sekund eftersom den kvartsoscillatorn i GPS:en endast kan göra exakta tidmätningar under en kort period.

Dagens användningsområden

Vad som innan endast användes av militären utnyttjas idag av många civila, det är bl.a. bilförare, bergsklättrare, funktionsskadade som använder GPS:ens funktioner. GPS:en främjar även samhället eftersom räddningspersonal kan få reda på var olyckan inträffat, piloter kan hitta bättre, arkeologer kan hitta fornfynd etc. Dock har militären fortfarande bättre GPS-utrustning bl.a. av säkerhetsskäl och det amerikanska försvaret kan när som helst sätta igång SA igen.

edu/gps/revolution. Fast att göra om en krypterad signal och sända inkorrekt information är fortfarande väldigt svårt. I samarbete med det europeiska satellitnavigeringssystemet.nasm.org/wiki/Global_Positioning_System .html • http://www.kth.wikipedia.shtml • http://www.aspx • http://www8.com/aboutGPS/ • http://www.garmin.e.se/templates/SFVXPage___1961.how-gps-works.si.sjofartsverket.com/faq/q0110.wikipedia. Referenslista • http://www.org/wiki/GPS • http://en. Det har dessutom utvecklats system för att störa GPS:er och att göra det är tämligen billigt och oerhört effektivt. ”Galileo”. kommer det bli möjligt att få ännu mer exakta positioner bestämda.Styrkor och svagheter GPS-systemet är förhållandevis sårbart och kan störas av atmosfäriska faktorer.se/~e98_dak/gps/ • http://sv. Dock är det GPS-systemet väldigt bra och användbart.