You are on page 1of 11

Hutba, pouke i poruke...

Dan 'Ašura' – dan pobjede imana nad kufrom
(Prvi dio hutbe) El-hamdu lillahi rabbil-'alemin, ves-salatu ves-selamu 'ala sejjidil-murselin Muhammed, ve 'ala alihi, ve sahbihi edžme'in, ila jevmid-din, emma ba'ad: Hvalu upućujemo Allahu dž.š., Koji je na Sebe uzeo obavezu da će spas, Ovdje ili Tamo, darovati iskrenim Svojim robovima, a salavat i selam šaljemo Njegovom miljeniku i posljednjem poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., koji nas je podučio da iz primjera Allahovog spasa darovanog drugima uzmemo pouku za sebe i spas kod Njega i od Njega potražimo. Danas je 8. muharem 1428. h. god. Preksjutra je dan koji je, iz više različitih razloga nazvan jevmi-ašura'. Uzmimo da je to zbog toga što je deseti po redu u ovom, jednom od četiri sveta mjeseca, mjesecu muharremu. Ono što je bitnije od njegovog naziva jeste njegova vrijednost. Za ovaj dan se veže cijeli niz značajnih događaja u povijesti poslanstva i Vjere islama i svi su vezani za spas. Prateći kur'anska kazivanja o Božijim poslanicima izdvajamo dva slučaja navedenog spasa – Nuhov i Musaov, a.s.. Oba su spomenuti u suri Junus: 71. Kaži im povijest o Nuhu! Kad on reče narodu svome: "O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima, - a ja se stalno uzdam u Allaha -, onda se, zajedno sa božanstvima svojim, odlučite, i to ne krijte; zatim to nada mnom izvršite i ne odgađajte! 72. A ako glave okrenete - pa, ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman." Nuhova, a.s., otvorenost u pozivu tevhidu – jedinoj istini nas nuka na odvažnost u vremenu u kojem se i sami susrećemo sa arogancijom onih koji je poriču i nastoje zaodjenuti je plaštom laži. Ali nas i Nuhovo pouzdanje u Allaha Dragog, čvrsta vjera u Njegovu pomoć i nagradu, te svijest o tome da je njemu naređeno da bude musliman u svim životnim okolnostima, opominje i podsjeća na našu

1

na trenutak.s. Musa uzviknu: "Ono što ste priredili čarolija je! Allah će je uništiti. pa Mi u lađi njega. ali su se oni uzoholili . iz straha da ih faraon i glavešine njegove ne počnu zlostavljati. Musaa i Haruna poslali sa čudima Našim faraonu i glavešinama njegovim. "a čarobnjaci neće nikada uspjeti!" 78.s. Udavili su se u vlastitoj oholosti.. bio ustrajnost u Vjeri. a protivnici njegovi su bili potopljeni. 83. Zatim smo. I kad čarobnjaci dođoše. bio spašen. da je Nuh a. Tako Mi pečatimo srca onih koji u zlu prelaze svaku mjeru. Musa im reče: "Bacite što imate bacit!" 81. ako u Allaha vjerujete. zajedno sa onima koji su Vjeru prihvatili. 75. makar što će to nevjernicima krivo biti!" Reakcija na Istinu onih koji je nisu spremni prihvatiti je bila ista i kod Nuhovih i kod Musaovih protivnika. čak i kada bi svi bili protiv nas. "Zar za istinu koja vam je došla kažete da je čarolija?" . poslije njih. Zapazimo. poslanike narodima njihovim slali i oni su im jasne dokaze donosili. nazvaše ga lašcem. spasismo i namjesnicima ih učinismo. Ali. a propast njegovih protivnika. a one koji dokaze Naše nisu priznavali potopismo. u Njega se pouzdajte ako ste muslimani!" 2 . 84.reče Musa -.vlastitu obavezu zaštite svog uvjerenja i u najtežim životnim okolnostima. jer Allah ne dopušta da djelo pokvaranjaka uspije. I kad oni baciše. a odnos njegovih protivnika bio ustrajnost u otporu Vjeri. Zatim smo. ali oni nisu htjeli da vjeruju u ono što prije nisu priznavali. I ne povjerova Musau niko. da bi vama dvojici pripala vlast na Zemlji? E nećemo ni vama dvojici vjerovati!" 79. 82. da je odnos Nuha a..a bio je to griješan narod: 76. i u zlu je svaku mjeru prevršio. osim malo njih iz naroda faronova. I Musa reče: "O narode moj. poslije njega. desili su se na dan ašure. Spas Nuhov. Allah će svojom moći Istinu utvrditi. . pa pogledaj kako su završili oni koji se na opomene nisu osvrtali! 74. 73.a faraon je zaista na Zemlji silnik bio. kad im je od Nas došla Istina. i one koji bijahu uz njega. rekli su: "Ovo je zaista prava čarolija!" 77. I faraon reče: "Dovedite mi sve vješte čarobnjake!" 80. A oni rekoše: "Zar si došao da nas odvratiš od onoga na čemu smo zatekli pretke naše.

ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine.. i spasi nas.v.s. "Zar sada.ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim poukama. milošću Svojom. Udavljeni su u obilju vode. uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova. a propast njegovih protivnika. protivnika Istine. I Musa reče: "Gospodaru naš! Ti si dao faraonu i glavešinama njegovim bogatstva da u raskoši žive na ovom svijetu. . "U Allaha se uzdamo!" . od naroda koji ne vjeruje!» 87. a prije si neposlušan bio i razdor sijao?! 92. ni krive ni dužne.85. I Mi prevedosmo preko mora sinove Israilove. kad se poče daviti.reče On -. a najbolji namaz nakon propisanog je noćni namaz". uzviknu: "Ja vjerujem da nema boga osim Onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam!" 91. dogodili su se također na dan ašure. Poslanik. s. zavode s puta Toga! Gospodaru naš.a. Udavila ih je vlastita oholost. "Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe. a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih. Spas Musaov. A on. pa oni." Kraj protivnika Musaovih. "U Misiru svome narodu kuće izgradite i bogomoljama ih učinite i u njima namaze obavljajte! A ti obraduj vjernike!" 88. pa neka ne vjeruju dok ne dožive patnju nesnosnu!" 89. 3 . "Gospodaru naš. Zbog navedenih događaja u ovom mjesecu i u ovom danu.rekoše oni. "Uslišena je molba vaša!" . danu ašure. 86. bio je isti kao i kraj protivnika Nuhovih. Gospodaru moj. " a vas dvojica na pravom putu ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite!" 90. On kaže: "Najbolji post nakon ramazanskog je u Allahovom mjesecu kojeg zovete muharrem. je u mjesecu muharremu postio. I Mi objavismo Musau i bratu njegovu.

treba da mu bude žao. pa bi i bosanski musliman. sa Benu Israelćanima. Draga braćo. postio. te godine preselio!" (Muslim) U drugoj predaji stoji da je Alejhisselam kazao: "Postite jedan dan prije i jedan dan poslije" (Muslim). i poslije najtežih dunjalučkih patnji dade spas pa Ga molimo: Ja Rabbi. trebao postiti taj dan.a. da je Poslaniku s. nesmetano. Ja Rabbi. a to ih asocijacijom veže za događaj Nuhovog spasa i njegovu lađu spasa. sadržajnosti i veličine. kroz Tvoju vjeru. našao Židove (Jevreje) kako poste Ašuru. jer . jer čini dinski pozitivnu aktivnost." (Ahmed) Prenosi Ibn Abbas da je Poslanik s.v.v.s.s. pa je rekao: "Šta je ovo?" Rekli su: "Ovo je lijep dan.a. nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: "O Allahov Poslaniče.. kao najboljeg uzora.s.. zbog njegovog ogromnog značaja.Za dan ašure on veli: "." Rekao je: "Meni je Musa bliži od vas!" – pa je postio i naredio drugima da ga poste.To je dan u kojem se zaustavila lađa na brdu Džudijj. Dan ašure je. (Buharija) Osim toga Poslanik s. od njihova neprijatelja.v.s. pa ga je Musa postio. pa je taj adet lijepo čuvati.. pa nam daruj mir i slobodu u kojima ćemo moći.v.a. je preporučio da se pored desetog dana muharrema posti dan prije (ili dan poslije): Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa r. Ti si od milostivih najmilostiviji. onome ko ga bude postio neka je neizmjerno drago. ponosno i dostojanstveno.a. to je dan kojeg obilježavaju Židovi i Kršćani!" Rekao je Poslanik s. pa nam se smiluj i spasi nas od sile silnika i faraona našeg vremena. da se njime iftare na kraju dana. dan u kojem je spašen Musa a.s. naš Pejgamber postio. pa ga je Nuh a.s.v. Amin! 4 . tražiti zadovoljstvo Tvoje. Ti si Onaj čijoj moći niko nije ravan..: "U narednoj godini ćemo inša-Allah postiti i deveti dan!" Pa on nije dočekao narednu godinu. Tradicija naših muslimana je da na dan Ašure pripreme jelo ašuru.post tog dana je dobrovoljan a ne stroga farz-obaveza. kako smo čuli.s. jer je Poslanik s. ali ga to ne bi smjelo previše opteretiti..a. i svojim djelom pokazuje ljubav prema Pejgamberu. a onaj ko ga ne bude u prilici postiti. voleći i slijedeći svog Pejgambera. Post tog dana je dobrovoljan.a. kada je došao u Medinu. Allah Svojim iskrenim robovima...

Post dana 'Ašura' nam ukazuje na to da je islamski ummet preči prijašnjih Allahovih poslanika nego li sami narodi iz kojih su oni potekli – zbog toga što su ih njihovi narodi najviše u laž ugonili. ila jevmid-din.“ (Muttefekun 'alejh) Dan 'Ašura' je bio obilježavan postom i od strane kitabija .(Drugi dio hutbe) El-hamdu lillahi rabbil-'alemin. kako se to bilježi u dva Sahiha... a koje mi moramo blagovremeno uviđati i uzimati u obzir. ve 'ala alihi. i jedinstvo ideje i misli. ve sahbihi edžme'in. kaže: „Ja sam preči Musa'a a.w.s. kao i poslanica islama koju su zajedno nosili.s.s.. 4. kao što Muhammed s.3216.. Dan 'Ašura' je toliko poznat da je bio obilježavan postom od strane predislamskih arapa.s. to je dan borbe između imana i kufra.s.. počinje od Musa'a a. riječima: „Vi ste preči 5 .jevreja i kršćana. od vas!“ (Sahihul-Buhari.s.a.w. riječima: „Kurejšije su postile dan 'Ašura' u periodu svog neznanja/džahilijjeta. Dan 'Ašura' je historijski događaj u povijesti čovječanstva.. i Muhammeda a. Te pouke i poruke bi se ogledale u slijedećem: 1. 2..a. br. Dan 'Ašura' izgrađuje u srcima vjernika međusobnu ljubav.s. Uz post – čovjek se prisjeća tog historijskog događaja u kojem su učestvovala naša braća po vjeri sa Musa'om a. koji su na svojoj koži trpili teror i progonstvo od strane nevjernika. svih mjesta i svih vremena. emma ba'ad: Islamski ummet ovih dana doživljava po hiljadu četristo dvadeset i deveti put – dan 'Ašura' – pa ćemo tom prilikom spomenuti i nekoliko vječitih pouka i poruka koje dan 'Ašura' nosi u sebi. O ovome nam govori sam Muhammed s.a.) Ovoj ljubavi je sprega jedinstvo vjere Musa'a a. a potom se proteže do svih onih koji uživaju u ljepotama imana i islama! 3.. Dan 'Ašura' nam ukazuje na to da su poslanici najpreči jedni drugih. kako nam o tome govori Ajša r. 5. Dan 'Ašura' je veza između vjernika svih boja. i vjernika njegova vakta. ves-salatu ves-selamu 'ala sejjidil-murselin Muhammed.

a. a nekada ih kažnjava lično putem ostalih Svojih stvorenja. od jevreja!“ – samo zbog imanske i islamske veze koja se nalazi između nas danas ovdje i njega onda tamo. a kao dokaz navedenom spominjemo sljedeće: a. 9.š. Što se tiče jevreja oni su mu bliži krvlju i porijeklom ali ne srcem i duhom. kod Allaha dž.s.. od jevreja – stoga postite dan 'Ašura'!“ (SahihulBuhari..w.4403.w. dajući im do znanja da i mi taj dan obilježavamo. pa čak i na polju ibadeta..s. pa zbog toga Muhammed s. 6 .a.w.) Kada je Poslaniku s. a poražava nevjernike. kažnjava i porazuje Svoje neprijatelje.š. pomoći! 8. pomaže svoje miljenike i drage mu osobe. što svakoj vjerničkoj duši svake godine daje poticaja da razmišlja o načinima i razlozima stjecanja Allahove dž. što neprestano uliva nadu u vjerničke duše.a. Dan 'Ašura' je dokaz tome da Allah dž.. kaže: „Vi ste preči Musa'a a.s. 10. Dan 'Ašura' je podsjećanje svih stanovnika zemlje na to da Allah dž.a.. 7... što se bilježi u Musnedu imama Ahmed rhm. je naredio: „Da se posti ili jedan dan prije ili jedan dan poslije dana 'Ašura'“.s..Musa'a a.. Dan 'Ašura' je taj koji odgaja jednog muslimana na principu islamskog bratstva. br.s.. a anulira svaku vrstu pesimizma i očaja. ali od njega ne pravimo praznik i bajram već ga za razliku od bajrama provodimo u postu! b. pa će zbog toga muslimani biti svjedoci na Sudnjem danu tome da su poslanici dostavljali Allahovu poslanicu ljudima na zemlji! 6. kažnjava preko ruku muslimana. Dan 'Ašura' je jedan od dokaza tome da je obaveza kontrirati nevjernicima i idolopoklonicima gdje god se to može.š..š... kao što se to desilo putem mora i vode za vrijeme Musa a. reče: „Vi ga provedite u postu!“ (Muttefekun 'alejh) tj. i kao što se desilo putem vjetra i straha u bitki na Hendeku za vrijeme Muhammeda s.s. nekada ih Allah dž.a.s.. putem vode ili vatre ili krika ili vjetra ili mora ili životinja ili meleka itd..s.) Ovo je jedna od glavnijih specifika i odličja ummeta Muhammeda s.š.w.. bilo rečeno: „Jevreji i kršćani su ovaj dan uzeli sebi za praznik“.) Poslanik s.w.š. Dan 'Ašura' je podsjećanje svih stanovnika zemlje na to da Allah dž. na razne načine pomaže muslimane.

Ko bude malo dublje promišljao o predajama koje govore o danu 'Ašure'.a. što se da primjetiti u tome da su ashabi odmah nakon što su saznali da kitabije – jevreji i kršćani. a ne povode se za Musa a. pa šta nam je za činit!?“ 12..w. koji kaže: „Stanovnici Hajbera su postili dan 'Ašura'. Oni su od dana 'Ašura' napravili bajram i praznik. Dan 'Ašura' je dokaz tome da je stara jevrejska praksa od nekih događaja praviti praznike i bajrame.s. Dan 'Ašura' nam ukazuje na to da se i nafile i dobrovoljna djela međusobno razlikuju.. kao što stoji u hadisu Ebu Musa'a r. poste dan 'Ašura'. Allah dž.a. podučio si nas tome da se razlikujemo od jevreja i kršćana – a i oni ovaj dan poste. u hadisi kudsijju kaže: „Čovjek Mi Se ničim boljim ne može približiti osim putem onoga na što Sam ga lično obavezao!“ (Muttefekun 'alejh) 15. Post dana 'Ašura' je dokaz lahkote šeri'ata/islama. rekli Allahovom Poslaniku s.w.dva bajrama – ramazanski i kurban bajram.. Dan 'Ašura' je dokaz tome da se sa farzovima islama po pitanju vrijednosti ne može sporediti ništa.već se prepuštaju raznoraznim tipovima nevjerstva i idolopoklonstva! 14.s..š. Poslanik s.koji čak ni kod njih nije farz tj. U hadisu stoji: „Post dana Arefata je kefaret i otkup za male grijehe počinjene godinu prije i godinu kasnije!“. kada je u pitanju šehadet i osnova vjere – La Ilahe Illalah .. žene bi im tada oblačile nakit i lijepe haljine. u postu dana 'Ašura' . primjetiće da je princip kontriranja i razlikovanja od nevjernika i nemuslimana bio ustaljen i ukorijenjen međ' prvim generacijama islama a pogotovo međ' ashabima.a.s.s.. povode se za Musa a. je rekao: „Ko hoće da ovaj dan isposti – neka ga isposti. mu je odredio dva praznika . i od njega su pravili praznik/bajram. ili: „Ko bude postio dan 'Ašura' biće mu oprošteni mali grijesi koje je činio u protekloj godini!“ Vjernik je osoba koja stremi svakom dobru. 13.s. a ko neće neka ne posti!“ (Muttefekun 'alejh) 7 .š. obaveznim učinio post mjeseca Ramazana – post dana 'Ašura' je postao dobrovoljan..w. Kada nam je Allah dž.11. Allahov Poslanik s.“ (Muslim) Što se tiče našeg ummeta. Dan 'Ašura' je dokaz neispravnosti jevrejskog i kršćanskog vjerovanja i ponašanja tj. 16.a.: „Jevreji i kršćani u postu provode ovaj dan!?“ – kao da su rekli: „Allahov poslaniče. nije obavezan.

Post dana 'Ašura' je otvaranje mogućnosti ljudima da se takmiče u dobrim djelima i hajratima.. Derogiranje propisa u islamskom zakonodavstvu je dokaz Allahove dž. izuzev ako se ne bi potrefio sa njegovim redovnim postom u toku godine!“ (Sahihul-Buhari) Ne bilježi se da je iko od ashaba išta prigovarao Abdullahu b. a potom je svakom čovjeku ponaosob ostavio da bira kako će postupati.a. jer se bilježi od Abdullaha b. Ovo je praksa Božijih Poslanika. na ukazanim mu blagodatima putem noćnog namaza. bi se zahvaljivao Allahu dž.a. kako bi se uvidjeli oni koji hlepe činjenju dobrih djela.zbog toga. a neki ne – ali se i pored toga ne bi međusobno optuživali za slabost imana. taj koji propisuje ili briše ono što On hoće. blagodati i časti prema ljudima dajući im veliku nagradu za malo učinjeno djelo tj. zbog toga što je post dana 'Ašura' s prva vakta bio obavezan. U dva sahiha 8 . Poslanik s. oprost malih grijeha cijele godine za post jednog dana! 18.17. gdje je Allah dž..š.. Omera r. ovo je bila i praksa Davuda a.a..s.š. je prvo pojasnio vrijednost posta dana 'Ašura'.w. Post dana 'Ašura' je dokaz veličine Allahove dž. gdje je Allah dž. primjetiće se da se nema prava prigovarati onima koji ovaj dan ne isposte..a. mudrosti u propisivanju zakona.. 24.a. Post dana 'Ašura' je dokaz tome da se na ukazano dobro može zahvaliti i fizičkim postupkom.w. 23. odgovorio bi: „Zar da ne budem Allahu dž. Post dana 'Ašura' je odgajanje ljudi na principu različitog postupanja po jednom pitanju bez međusobnog negiranja istog..: „Da ne bi postio dan 'Ašura'. Kada je bio upitan za noćni namaz kojeg je stalno klanjao. 19. Post dana 'Ašura' je znak brzog odazivanja na poziv Allaha i Njegova Poslanika s. ili ne željenje islama itd. Post dana 'Ašura' je dokaz postojanja derogiranja nekih propisa u šeri'atu Muhammeda s.w.s.. Kada se bolje prostudiraju hadisi koji govore o postu dana 'Ašura'. zahvalan rob!“ (Muttefekun 'alejh) 21.š. a i sam Muhammed s. Omeru r.š.... a ne samo riječima! Musa a. taj koji stvara i odabira ono što On hoće! 20.s. je dan 'Ašura' provodio u postu.š..š.s.. Neki od ashaba bi ovaj dan postili. da bi kasnije postao dobrovoljnim postupkom i djelom.a. 22.w.s.s.. u znak zahvalnosti svome Gospodaru. kada su naredbe u pitanju.

. pa čak i sa neobveznicima kao što su djeca. da je Poslanik s.s..a.s. navikavali svoju djecu na post. i u njegovu poslanicu i misiju...w. poslao čovjeka koji će raglasiti međ' ljudima: „Ko je danas jeo neka prestane sa jelom i neka otposti ostatak dana.. za razliku od njegova naroda koji su ga u laž ugonili! 9 .kako bi prestalo s plačom – sve do nastupa iftara.s. kaže: „Pa. propisi. koja kaže: „Mi bi smo postili dan 'Ašura'. br.. objavom potvrđena istinitost njihova iskaza.. ali postoji i vjerovatnoća da je Muhammedu s. da navikavaju svoju djecu na post dana 'Ašura'. zavarali bi ga nekom igračkom . kako bi se odgojila na jačem osjećaju pripadništva ovoj vjeri i njenim sljedbenicima. spasio Musa'a a.s..a. su se odazvali ovoj naredbi Poslanika s.. muslimani su preči Musa'a a. Dan 'Ašura' je dan u kojem je Allah dž. i ako ga nikada nisu vidjeli. su navikavali svoju djecu na post dana 'Ašura'.a.w.s.. je dokaz tome da treba javno ispoljavati u društvu neka od obilježja vjere. riječima. a ko nikako nije jeo nemoj ni da jede!“ (Sahihul-Buhari.w.a. Post dana 'Ašura' je i jedna vrsta odgajanja i navikavanja na podnošenje i sabur..s. Ashabi r.w. i propisi Muhammeda s. Dan 'Ašura' je dokaz tome da se vijesti.a. u nastavku prijašnje predaje. kada bi neko od djece zaplakalo za hranom.a... 27.a.“ (Muslim) 28.a. što je bio još jedan od motiva zbog kojeg su ashabi r.a. a i naša djeca bi postila taj dan sa nama.w.se bilježi predaja od Seleme b. na dan 'Ašura'. El-Ekve'a r. 25.1824) Ashabi r.. jer Rebi'a ćerka Mu'avvezova r. Na ovakav način se trebamo ponašati i mi kada su u pitanju Allahovi dž. Posmatrajući sa nekoliko aspekata.a.a. govor i iskazi jevreja i kršćana prihvataju sve dok ne dođu u koliziju i suprotnost sa Kur'anom i Sunnetom.š. U svemu navednom se ogleda pravednost islama u postupanju i ophođenju sa neprijateljima koja nikome skrivena nije.. i to zbog sljedećeg: a.) Muslimani su povjerovali u Musa a. i nisu se raspravljali o poslanikovim s. Praksa ashaba r.s.s. već bi odmah prionuli radu i sprovedbi riječi u djelo.a..š. 29. i nisu tražili detalje. kako se to bilježi u hadisu Rebi'e ćerke Mu'avveza r. od potopa – što se temelji na obavijesti i iskazu ehlu-kitabijja..“ (Muslim) 26. od jevreja i kršćana..

koji čine djela radi Njegovog zadovoljstva i da naša srca učvrsti u 10 .w. u vjeri i propisima! đ.w. za svoga poslanika! ž. kao jednim od najiskrenijih ibadeta.s.w.s. pa nemojmo je propustiti! Ne propustimo da postom. slika i kipova. je pozivao tevhidu – vjeri u jednog Boga.“ (el-Ahzab...) Muslimani su ti koji odgovorno tvrde da se Musa a...) Muslimani vjeruju u sve tačke u koje je pozivao Musa a.s.b..s. apsolutno odriče svakog jevreja koji nije prihvatio Muhammeda s. kao što su ga vrijeđali jevreji i ljudi koji su živjeli u njegovom vaktu. Odnosno. i ono s čime je došao Musa a. ne oživimo pritvrđeni sunnet našeg Vjerovjesnika s.s.) Muslimani ne vrijeđaju Musa a.s. ne bi imao druge do da slijedi Muhammeda s.s.. kao što Allah dž.a..s.a. e. da mu se i na ovaj način približimo i da mu iskažemo pokornost! Oživimo u našim kućama jedno od znamenja ove Vjere čiste „Dan Ašura“ o čijoj vrijednosti Poslanik islama s. on kod Allaha veliki ugled uživa. fresaka. bio živ za vremena Muhammeda s.) Muslimani su ti koji odgovorno tvrde to da je Musa a.š.. bez ikakve primjese idolatrije.a. kaže: „Post na Dan Ašura je oprost za male grijehe učinjene tokom godine!“ Molim Allaha dž.w. (Muttefekun 'alejh) Pred nama je još jedna prilika da zaradimo koje dobro djelo i očistimo se od grijeha. da steknemo ljubav Allaha dž.s.a.) Musa a. kaže: „O vjernici.w.s. i ako nemamo prilike danas ih čitati iz njegovih izvora. ne budite poput onih koji su Musa'a uznemiravali.a.. dostavio Allahovu poslanicu. psovkama ili grđenjem.s. i Muhammeda s.. izvire iz istog vrela – riječi su Negusa.) d.s.) Ono s čime je došao Muhammed s.š.. 69.s.a.w. na isti način na koji je pozivao vjeri u jednog Boga – Muhammed s.a. kralja Abesinije r. i da je svoj hakk tebliga vjere ispunio.a.w.w. između Musa'a a.s.... da zaradimo hajr.) Muslimani su ti koji će svjedočit na Sudnjemu Danu tome da je Musa a.s. čistom monoteizmu.. da nas učini svojim iskrenim robovima. nema nikakve razlike u načinu pozivanja vjeri u jednog Boga. g.s..š.a.... Allah ga je očistio od onoga što su govorili.. v.

i da nas učini jednim od onih koji će spomen na ovaj dan postom čuvati.š. Molimo Ga da pomogne našu braću u Palestini.a.w. Priredio: Sead ef. Libanu. Jasavić. Njegovu Knjigu i sunnet Njegova Poslanika s. Čečeniji i na svakom drugom mjestu na kojem su muslimani napadnuti od strane neprijatelja Allahove vjere.. i da nas uvede u obećani džennet! Ovo bi bile samo neke od faida.s. Somaliji.slijeđenju Njegove Knjige i suneta Njegovog časnog Poslanika s. da nam bude milostiv na Sudnjemu danu.. pouka i poruka posta dana 'Ašura'. Molimo Ga svemogućeg da pomogne Njegov din. kako bi postigli željeni cilj na obadva svijeta. prof.w.s.fikha 11 . molimo Allaha dž. Iraku.a. Kašmiru. da nas okoristi njima..