You are on page 1of 5

Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (P) Kuala Terengganu Jalan Dawai 16/2, Seksyen 16, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

BUKU REKOD KAWALAN KELAS 2013
TARIKH : ………………. Bil Masa Nama Guru Masuk M/P Ada HARI : ………………. Bilangan Murid Tiada Jum. Murid Semua Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

07.45 – 08.15 08.15 – 08.45 08.45 – 09.15 09.15 – 09.45 09.45 – 10.15 10.35 – 11.00 11.05 – 11.35 11.35 – 12.05 12.05 – 12.35 12.35 – 01.05 01.05 – 01.30
Tulis nama guru masuk. Tulis bilangan murid. Buku Rekod Kawalan Kelas mesti berada di atas meja guru setiap waktu P&P. Guru terakhir (masa akhir P&P) mesti menyerahkan BRKK di rak Buku Kedatangan setiap hari.

Peringatan : 1 . 2. 3. 4.

Disemak : ……………………………

Di luar kelas salah laku murid dicatat dalam Buku Log Pengawas. murid boleh meminta kebenaran guru yang berada di dalam kelas sebelah. Guru-guru matapelajaran dikehendaki mencatat salah laku murid dalam Buku Rekod Kawalan Kelas. BRKK disimpan di pejabat. Setiap guru akan mencatat nama mata pelajaran. 2. Ketua/Penolong Ketua Kelas dibenarkan mengambilnya dari pejabat dan memulangkannya semula pada waktu akhir. Penggunaan PAS KELUAR hendaklah dikuatkuasakan. Tujuan 1.Buku Rekod Kawalan Kelas (BRKK) Setiap kelas dibekalkan dengan buku kawalan kelas yang ditandatangani oleh setiap guru yang memasuki kelas pada setiap waktu pembelajaran. . Tulis nama guru masuk. Murid-murid tidak boleh keluar kelas melainkan dengan PAS KELUAR. 4. masa dan jumlah pelajar hadir pada masa mereka mengajar. Buku Rekod Kawalan Kelas mesti berada di atas meja guru setiap waktu P&P. PAS KELUAR disimpan oleh guru-guru. Tulis bilangan murid. 3. Guru terakhir (masa akhir P&P) mesti menyerahkan BRKK di rak Buku Kedatangan setiap hari. 6. 3. 2. Peringatan : 1 . Salahlaku disiplin hendaklah dilaporkan kepada Guru Disiplin/GPK HEM. Sekiranya guru tidak masuk kelas. Rekod disiplin (Buku Rekod Kawalan Kelas) adalah dokumen penting. 4. 5. Buku ini adalah untuk mempastikan bahawa tidak ada pelajar yang ponteng kelas.

SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM JALAN DAWAI 16/2.SEKSYEN 16 40200 SHAH ALAM. BUKU REKOD KAWALAN KELAS TAHUN 2010 .