You are on page 1of 7

Proiectarea tehnologică asistată de calculator – Îndrumar de laborator LUCRAREA 2

Modulul Sketch - Realizarea schiţelor -

Fiecare entitate solid este generată cu ajutorul unor elemente 2D care satisfac cerinţele geometrice specifice comenzii de generare. Astfel, in cadrul oricărei comenzi de generare a unei entităţi solid se impune desenarea unui element pe un plan, element denumit in continuare profil. Profilul este compus din curbe, linii si arce de cerc conectate, formând contururi închise sau deschise, singulare sau multiple.

2.1 Desenarea schiţelor
Pentru a realiza schiţele se apasă butonul Sketch ( ) si se alege un plan de referinţă sau un plan coincident cu o fată plană a unei entităţi solid. Se va deschide o fereastră de desenare, orientată pe planul selectat. Planele de referinţă apar în fereastra entităţilor Edge Bar (fig.2.1) şi pot fi selectate după dorinţă (fig. 2.2) Fig. 2.1 Semnificaţia comenzilor din fig. 2.2 este prezentata in tabelul 2.1

Fig. 2.2 Tabelul 2.1

precum si comenzile de realizare a unor copii ordonate: rectangular pattern si circular pattern.construction – transforma elementele selectate ale desenului in elemente de construcţie geometrică. acesta devine planul frontal. coliniaritate. Bara de instrumente iniţială este înlocuită de două bare de lucru: . .Proiectarea tehnologică asistată de calculator – Îndrumar de laborator 2.offset .prelungiri) . extend .pentru obţinerea unu contur situat la o anumita distanta fata de un profil selectat . verticalitate.linie .3) ce conţine comenzi pentru desenarea elementelor profilului .raze de racordare si teşituri . Fig.arce .cercuri si elipse .Draw (2.optiuni de dimensionare . 2. iar programul permite desenarea profilului. de lucru.3 .curba (curba spline) . Comenzile specifice sunt după cum urmează: . paralelism.comenzi de editare in schiţe sau profiluri In bara Relationships găsim comenzi ce stabilesc relaţii geometrice intre elementele desenate cum ar fi concentricitate.elemente de corectare (trim – ştergere parţială.Feature and Relationships – conţine comenzi de editare şi stabilire a relaţiilor intre entităţi.2 Interfaţa de realizare a schiţelor După ce am selectat planul de referinţă.

Se accesează comanda Sketch selectând planul (xy) pentru desenare (fig. 2.Proiectarea tehnologică asistată de calculator – Îndrumar de laborator 2. 2.4 Algoritmul de lucru presupune parcurgerea următorilor paşi: 1.4 Fig.5) Fig.5 . 2.4 Desenarea unei schiţe Aceste exemplu prezintă o modalitate de desenare a schiţei din figura 2.

Cotăm cercul folosind comanda Smart Dimension cu Ø 85 5. Folosind comanda Connect ( celor doua plane pentru a-l centra fata de cele doua axe (in plan 3D acestea fiind plane). îl transformăm in element de construcţie folosind comanda Construction ( cu Ø 60.Proiectarea tehnologică asistată de calculator – Îndrumar de laborator 2. Desenam un alt cerc cu centrul in centrul cercului deja desenat. Se desenează un cerc ) selectăm centrul cercului şi intersecţia 3. 4. ) si cotam .

centrul cercului de referinţă). Apoi folosind comanda Trim vom şterge elementele ce nu ne trebuiesc. Folosim iarăşi comanda Rotate cu parametrii identici pentru a roti cele două linii.Proiectarea tehnologică asistată de calculator – Îndrumar de laborator 6. . 8. selectam centrul de rotaţie (in cazul acesta. Step Angle este de 60o . Selectăm comanda Rotate ( ). selectam cercul de Ø 14 In Bara de instrumente. apoi pe punctul următor de rotaţie si aşa mai departe. Realizam apoi cercul cu Ø 32 si liniile de unire conform figurii următoare: Cotam distanţa dintre cele două linii şi le centrăm 9. selectăm apoi punctul de plecare a rotaţiei. Desenam un cerc pe referinţă şi cotăm cu Ø 14 7.

Vom realiza 4 cercuri in exteriorul cercului principal. aducem cercurile la acelaşi diametru si le aliniem două câte două. concentrice cercurilor deja desenate (le cotam) 14. schiţa va arata ca in fig. Folosind constrângerile de egalitate (equal) şi Horizontal/Vertical. conform figurii: 11.4 . 2. Realizăm cercurile Ø 12. Trasam liniile de legătură conform figurii: 15. 13. realizăm razele de racordare cu R 12 După realizarea razelor de racordare. 12.Proiectarea tehnologică asistată de calculator – Îndrumar de laborator 10. Cu ajutorul comenzii Fillet. Urmează apoi cotarea unuia dintre cercuri şi cotările dintre acestea.

5 Exerciţii propuse .Proiectarea tehnologică asistată de calculator – Îndrumar de laborator 2.