You are on page 1of 2

Nume și prenume: Test de evaluare-GENUL LIRIC R2 Citește cu atenție textul : “A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, cu umbra

unui copac sau mai bine cu umbra ta. Mă tem că n-am să te mai vad, uneori, că or să-mi crească aripi ascuţite până la nori, c-ai să te ascunzi într-un ochi străin și el o se închidă cu o frunză de pelin. Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac, iau cuvintele şi le-nec în mare. Şuier luna şi o răsar şi o prefac într-o dragoste mare.”
Subiectul I ( Nichita Stănescu – Emoţie de toamnă )

1. Desparte în silabe cuvintele: inima= pietre = 2. Scrie câte un sinonim contextual pt. cuvintele:
inima= uneori=

ascuţite=
6p 6p cuvintele= 6p

3. Menţionează trei termeni din familia lexicală a cuvântului dragoste .
4. Stabileşte valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text:

6p

5. Numește figura de stil din expresia „aripi ascuţite” apoi exemplifică din text o metaforă. 6. Exprimă-ți în 2-3 rânduri opinia referitoare la expresia ”frunză de pelin”.

6p 6p

7. Precizează modul verbului ”acoperă-(mi)”, apoi exemplifică un verb care arată teama eului liric. 8. Transcrie versul care indică înstrăinarea iubitei.

6p 6p

Subiectul II (42 p) Realizează o compunere de 10-15 rânduri în care să demonstrezi apartenența textului citat la genul liric. În elaborarea compunerii vei avea în vedere.: -precizarea a 3 caracteristici ale genului liric și exemplificarea lor pe baza textului citat -numirea și interpretarea a cel puțin 3 figuri de stil diferite
Vei primi: •câte 3 puncte pentru cele 3 caracteristici ale genului liric •câte 5 puncte pt numirea și interpretarea fiecărei figuri de stil •conținut ideatic adecvat cerinței – 6p/ tratare ezitantă, superficială a cerinței 3p Redactarea întregii lucrări: 12 puncte •respectarea limitelor de spațiu indicate 3 puncte •respectarea normelor de exprimare si de ortografie 6 puncte (0-1 greseli – 6p; 2-3 greseli – 4p; 4-5 greseli – 2p; peste 6 greseli – 0p) respectarea normelor de punctuație 3 puncte (0-1 greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greseli – 0p) 9p 15p 15p