You are on page 1of 3

GRUPUL INDUSTRIAL DE PETROL MORENI DISCIPLINA: Modulul II: ELECTROTEHNICA APLICATA

DOMENIUL DE PREGATIRE: ELECTRIC

AVIZAT: - DIRECTOR
- SEF DE CATEDRA:

Clasa: a - X – a B,D Nr. ore: 36 Programa aprobată cu OMEC nr. 3451 din 09.03.2004 Anul şcolar 2009-2010 Profesor: JOITA IOANA- DANIELA PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALA Nr. UÎ
1.

Conţinuturi ale UÎ 1.Noţiuni generale de electrotehnică 1.1 Definirea mărimilor de baza din electrostatica. 1.2 Explicarea noţiunilor de: forţa electrostatica, câmp electric, inducţie, flux, potenţial, tensiune. Gruparea condensatoarelor. 1.3 Componente electrice pasive de circuit: (rezistoare, bobine, condensatoare)- clasificare, elemente de tehnologia fabricării, comportarea in curent continuu. 1.4.Legile de bază ale electrocineticii (legea lui Ohm, teoremele lui Kirchhoff, legea lui Joule). 1.5.Gruparea rezistoarelor in serie, paralel, mixt, steatriunghi. 1.6.Efectele curentului electric (electrocaloric, electrochimic, piezoelectric, Hall, fotoelectric, Seebeck). 1.7.Câmp magnetic. Legea inducţiei electromagnetice. 1.8.Producerea curentului electric alternativ. Parametri 1.9. Gruparea elementelor pasive de circuit (R,L,C)

Competenţe specifice vizate

Nr. ore alocate

Săpt.

Observaţii (amendam ente)

4 1. Operarea cu noţiunile specifice privind mărimile electrice şi legile de bază din electrostatica. 2. Aplicarea în tehnică afenomenelor electrostatice. 3. Interpretarea legilor de baza ale electrocineticii. 4. Analizarea rolului elementelor pasive de circuit 6 5. Utilizarea elementelor liniare de circuit 4 4 6. Utilizarea elementelor neliniare de circuit 2 6 6 4

S1,S2 S3,S4 S5,S6 S7,S8

S9,,S10 S11 S12,S13 S14,S15 S16 1

S35 2 . transport şi distribuţie a energiei electrice.5 Maşini electrice ( transformatoare.S33 S34.Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI în procesul de exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor electrice Verificarea si aplicarea competentelor 4 4 S32. prelucrarea electrica (cu ultrasunete.Structura sistemului de producere.Comportarea elementelor pasive de circuit în curent alternativ 1. prize şi fişe 2. termice. transport şi distribuţie a energiei electrice 8. relele termice. Verificarea si aplicarea competentelor 11.S29 S30. Funcţionarea aparatelor electrice 4 10. tracţiunea electrica. 2. datorate condiţiilor de mediu. Elemente de bază privind structura echipamentelor si maşinilor electrice. filtrării şi stabilizării Recapitulare si evaluare continua 2. lampa fluorescentă) 2.S23 S24.Precizarea structurii sistemelor de producere. Sudura electrica.2.S31 4.Analizarea solicitărilor la care sunt supuse circuitele electrice în vederea eliminării suprasolicitărilor. electrodinamice.1. 1.S25 S26. contactoare.10. 3. 9. acţionarea electrica a utilajelor.11 Principiul redresării. Acordarea primului ajutor.1. generatoare şi motoare de curent continuu şi alternativ) Recapitulare si evaluare continua 3. separatoare.S27 S28 S28. relee electromagnetice.3 Receptoare electrice ( lampa cu incandescenţă. prin electroeroziune) Recapitulare si evaluare continua 4. 2. Verificarea si aplicarea competentelor 12. comutatoare. Instalaţii electrice industriale 3.4 Echipamente electrice de protecţie si de comutaţie: siguranţe. Norme specifice de protecţia muncii şi PSI la exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor electrice.2 Solicitări ale aparatelor si maşinilor electrice: electrice. 2. Recapitulare si evaluare sumativa 2 Verificarea si aplicarea competentelor 7.S21 S22.Utilizarea energiei electrice în diverse aplicaţii practice 4 1 7 2 1 1 4 4 S17 S18 S19 S19 S20. întreruptoare automate.Explicarea conversiei de energie în maşinile electrice.

3 .