You are on page 1of 14

Elementi konstrukcija I

Osovine i vratila
dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv. sc. Kljajin, tr. zv. dr. sc. Željko Ivandić, docent sc. Ivandić Mirko Karakašić, asistent Karakaš Mato Kokanović, asistent Kokanović
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu · Zavod za strojarske konstrukcije
© Copyright by M. Kljajin 1

Nepokretna puna osovina

Okretna puna osovina
© Copyright by M. Kljajin 2

1

Kljajin 4 2 .plosnati čelik.Puno vratilo Šuplje vratilo © Copyright by M. 3 – zaštitna cijev © Copyright by M. 2 . Kljajin 3 Savitljivo vratilo Savitljivo vratilo (1 – čelična žica.

c) cilindrični unutarnji rukavac. τt – nazivna naprezanja. e) kuglasti pokretni ili nepokretni rukavac © Copyright by M. Kljajin 6 3 . Kljajin 5 Nosivi rukavci a) cilindrični čelni rukavac. d) konični nepokretni rukavac. E – zarezi rasterećenja) © Copyright by M. b) cilindrični unutarnji rukavac s ojačanjem.Zarezno djelovanje i tok sila u osovinama i vratilima (σf. τk – naprezanja prouzročena zareznim djelovanjem. σk.

Kljajin 7 Rukavci ručica a) uvijčan s vijčanim nastavkom.Prstenovi kao ojačanja vratila a) stezni prsten. c) postavni prsten DIN 1705 s konačnim zatikom © Copyright by M. Kljajin 8 4 . b) postavni prsten DIN 1705 sa dva za 135°pomaknuta zatika s navojem. c) s konusom i vijčanim nastavkom © Copyright by M. b) uprešan.

Kljajin 10 5 . b) s prstenastom naležnom površinom. d) kuglasti rukavac © Copyright by M. c) s prstenastom naležnom površinom i lećastom potpornom pločom. b) primjer s dvije sile © Copyright by M.Potporni rukavci a) s punom naležnom površinom. Kljajin 9 Momenti savijanja u opasnim presjecima osovina i vratila a) primjer s jednom silom.

Kljajin 11 Tok okretnih momenata u vratilu © Copyright by M.Moment savijanja M ako sile djeluju u raznim ravninama (osovina i vratilo crtani su tako da su raščlanjeni u dijelovima izmeñu opisanih presjeka) Fx horizontalna sila. Fy vertikalna sila. Mx momenti sila Fx. FA i FB reakcije u osloncima. 1···4 opasni presjeci © Copyright by M. Kljajin 12 6 . My momenti sila Fy.

te momenti inercije If i /t raznih presjeka osovina i vratila © Copyright by M. Kljajin 14 7 .Momenti Wf i Wt protiv savijanja i torzije. Kljajin 13 Dopuštena naprezanja na torziju i savijanje (N/mm2) za osovine i vratila (iskustvene vrijednosti) © Copyright by M.

Kljajin 15 Faktor utjecaja kvalitete površine bp ovisno o vlačnoj čvrstoći σM čelika © Copyright by M. Kljajin 16 8 .Osovina ili vratilo s jednakim naprezanjem na savijanje © Copyright by M.

Kljajin 17 Faktor oblika αkf kod vratila s utorom po obodu © Copyright by M.Faktor oblika αkf kod vratila s različito oblikovanim prijelazom s većeg na manji promjer © Copyright by M. Kljajin 18 9 .

b) sa zarezom s oštrim bridovima za uskočnike. odnosno utorima za dosjedni klin © Copyright by M. d) s utorima za pero. c) s blagim prijelazima. Kljajin 19 Faktor oblika αkf kod vratila a) s naprešanom glavinom. Kljajin 20 10 .Faktor oblika αkf kod vratila s poprečnim provrtom © Copyright by M.

Progib (ugib) osovine ili vratila i kosi položaj rukavca u ležaju Progib (ugib) uklještenog glatkog štapa © Copyright by M. tako da postaju dvije konzole uklještene na mjestu djelovanja sile F © Copyright by M. Kljajin 21 Osovina ili vratilo zamišljeni rastavljeni. Kljajin 22 11 .

Kljajin 24 12 . Kljajin 23 Uvijenje glatkog dijela vratila Za proračun kuta uvijanja stupnjevanog vratila © Copyright by M.Progib (ugib) osovine ili vratila kod konzolnog uležištenja © Copyright by M.

Ff – centrifugalna sila. S0 – težište mase. m – masa montirana na vratilo. Ff’ – centrifugalna sila nakon pola okretaja © Copyright by M. Kljajin 26 13 . Kljajin 25 Shematski prikaz različitih uležištenja osovina i vratila a) okretno u ležajevima.elastična linija. c) konzolno © Copyright by M. b . b) obostrano uklješteno.Titranje osovine ili vratila zbog premještanja težišta a .amplituda elastične linije.

Hvala na pozornosti Slavonski Brod. 2008. Kljajin 27 14 . © Copyright by M.